جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑíÇÝÊ Pdf ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1385/05/21 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران نسخه شماره 2552

  گزارش اختصاصي روزنامه آفرينش از پشت صحنه فيلم " مادرزن سلام"
 خسروملکان:معتقدم که سينماي ما هنوز مرد سالار است 

با تلاشهايي که براي تهيه گزارش ازپشت صحنه فيلم سينمايي "مادرزن سلام" به کارگرداني "خسرو ملکان انجام داديم بالاخره موفق شديم تا درآخرين روز فيلمبرداري به محل لوکيشن "مادرزن سلام"برويم. آخرين سکانس اين فيلم سکانس يک عروسي بود که در خانه ماشاا... خان پدر عروس برگزار مي شد. صبح آن روز با "وحيد زارع" دستيار اول کارگردان براي رفتن به محل لوکيشن هماهنگ کرده بوديم وراس ساعت 7 بعدازظهر رسيديم .پس از گذر از کوچه پس کوچه هاي بهستان هاي زيباي  پاسداران به آدرسي که وحيدزارع به ما داده بود رسيديم .همانطور که تصور مي کرديم محل لوکيشن دراين فضاي وسيع خانه اي شمالي با درب نسبتا بزرگي بودکه داخل حياطش رابه کمک ريسه هاي رنگي چراغاني کرده بودند واز دور مي شد حدس زد که اين مکان زيب
ا رابراي سکانس عروسي آماده کرده اند . بوي برنج دودي درفضا پراکنده شده بود.گويا آشپزگروه مشغول تهيه شام عروسي آن شب بود. روبروي درميزهايي با فاصله هاي کوتاه چيده شده بود که رويشان پر بود از ميوه وشيريني ،شمعدان ها را به طرزچشمگيري روي آنها قرارداده بودند. دروسط حياط باغچه اي بزرگ وسرسبز بودکه دورتا دورآن را درختان بلند پوشانده وريسه هاي رنگي برروي شاخه هاي درختان جلوه خوبي پيدا کرده بودند. سمت چپ حياط درون يک حوض بزرگ چند هندوانه شناوربود که هوس مي کردي همانجا بنشيني وآنها را پاره کني، طول حوض را که طي کرديم چشممان به ايوان بزرگ ساختمان خوردکه اکثر بازيگران خانم در گوشه سمت چپ آن نشسته و مشغول صحبت با يکديگربودند .درپشت سر خانم ها ساختماني بزرگ با معماري سنتي به چشم مي خورد که البته بعضي از قسمت هاي ايوان وهمچنين ستونهاي کنار ديوارحياط به کمک هنرطراح صحنه به زيبايي آراسته شده بود و رنگ ولعاب ديگري پيدا کرده بود.انگارقراربود درآن ساختمان مراسم عروسي برگزارشود. در گوشه اي ديگرازحياط خسروملکان(کارگردان)،محمد آهنگراني(برنامه ريز)وفرج حيدري(مديرتصويربرداري)مشغول صحبت بودند . تصميم گرفتيم ابتدا با کارگردان کاردر مورد اين پروژه گفت وگويي کوتاه داشته باشيم:
ازاکران ناموفق فيلم "عروس مهتاب "حدود سه سالي مي گذرد وخسروملکان به گفته خود دراين مدت بيکارهم نبوده ودر حال بررسي شرايط اجتماعي پيرامون خود بوده تا ببيند به سراغ کدام ژانر برود که بتواند اثرات ناشي از عدم موفقيت "عروس مهتاب" را از ميان بردارد وبيشتر به دنبال اين موضوع بود که دليل استقبال وعدم استقبال مخاطبين را ازيک فيلم بيابد . وي مي گويد مي خواستم ببينم چه دليلي وجود دارد برخي از فيلمها سرسام آور مي فروشند وبرخي ديگرحتي ازباز گرداندن سرمايه اوليه عاجزند.وي با يافتن دليل نسبي براي اين تفاوتها اينک ازتمام تجربياتش براي اين فيلم استفاده مي کند تا بتواندفيلمي درخور تعمق وتعمل بسازد  
 لطفا خودتان را معرفي کنيد؟
خسروملکان هستم ازسال57کارگرداني مي کنم و "مادرزن سلام"هفتمين کار سينمايي من است که تا امروزحدود15 کارتلويزيوني انجام داده ام.
 سوژه اين کار از کجا آمد؟
چندين بار به دادگاه خانواده رفتم و مي خواستم در مورد طلاق کار کنم اما دربرخوردي که با مردم داشتم تصميم گرفتم درمورد مسائلي که پشت قضيه طلاق است فيلم بسازم و2سال پيش فيلم نامه "مادرزن سلام" را نوشتم.
 گروه را چه طور ديديد؟
گروه خيلي خوبي بودند وعوامل فني و بازيگران همه حرفه اي کارکردند وحالا که کار به پايان رسيده حس مي کنم تک تک بچه ها خودشان بودند به همين دليل بازي هايشان خيلي دلنشين بود.
 کمي درمورد مضمون فيلم برايمان توضيح مي دهيد؟
اين فيلم خيلي زنانه است و مي توانم بگويم با عينک و ديد زن به جامعه نگاه کرده است ونوعي اعتراض آنها نسبت به آرزوهايي که داشته اند و به آنها نرسيده اند را نشان مي دهد. من به دليل آمار فعلي که ازطلاق داريم به اين فکر افتادم که چرا زندگي هااينقدربي ثبات شده وهمه سريع طلاق مي گيرند و وقتي با خانم ها صحبت کردم ديدم که ايده آل هاي بسيار قشنگي داشتند پس چه اتفاقي افتاده که اين ايده آل ها به وقوع نپيوسته و در واقع اين اتفاق است که فيلم مي شود.
 شما جايگاه زن را درسينماي ايران چه طورمي بينيد؟
من به اين معتقدم که سينماي ما هنوز مرد سالار است و براي ارتقا سطح جايگاه زن درسينما"طوبي"راساختم و الان هم "مادرزن سلام" را.اين فيلم داستان يک زن نيست داستان همه زنهاست ومن فکرمي کنم اگر درسينما براي زنها به دنبال سوژه باشند بيشتر به نتيجه مي رسند چون اصولا زنها ماجراجوترهستندبه هرحال من دراين فيلم خيلي تلاش کردم جايگاه زن را به آنجايي که بايد باشد برسانم.
درفرصت کوتاهي  به سراغ برنامه ريزکارکه همکاري صميمانه اي هم علي رغم کار زيادشان باما داشتند رفتيم
 لطفا خودتان رامعرفي کنيد؟
محمد آهنگراني هستم،16سال است که دراين حرفه مشغول به کارم، يک فيلم90دقيقه اي ساختم وحدود37 فيلم سينمايي را هم برنامه ريزي کرده ام.
 کاربا آقاي ملکان چه طور بود؟
براي من تجربه خوبي بود.
 کل کاردرچند لوکيشن فيلم برداري شد؟
بيشترکاردرهمين خانه فيلم برداري شده و حدود 7 لوکيشن ديگر مثل امام زاده، پيتزا فروشي، قاليشويي، پارک و... هم داشتيم.
 خلاصه داستان را براي ما بگوييد؟
داستان يک خانواده سنتي است و پدراين خانواده (اويسي) چون ازازدواج دختر بزرگش تجربه خوبي ندارد . تصميم دارد براي دختران ديگر وسواس بيشتري به خرج دهد که در اين راستا اتفاقاتي مي افتد و بهتر است آن اتفاق ها را ببينيم.
 درانتخاب بازيگران هم نقش داشتيد؟
تاحدودي
 لطفا اسامي بازيگران را بگوييد؟
پس ازپايان کارتان به شما ليست عوامل را خواهم داد
با تشکرازايشان به سراغ فرج حيدري يکي ازبهترين تصويربرداران کشورمان رفتيم تا چند سوال هم از ايشان بپرسيم.
  يک بيوگرافي ازخودتان بگوييد؟
فرج حيدري هستم و31 سال است که کار فيلم برداري مي کنم.
 اين چندمين کارشماست؟
دقيقا نمي دانم ولي فکرمي کنم تا بحال120يا130 کار فيلم برداري کردم باشم.
 کار با آقاي ملکان چه طور بود؟
خيلي خوب او جزو کارگرداناني است که خيلي خوب سينما را مي شناسد.
 فيلمبرداري در لوکيشن هاي داخلي يا خارجي کدام را  بيشتر دوست داريد؟
من عاشق نور پردازي هستم و بيشتر با لوکيشن هايي موافق هستم که در شب فيلم برداري شود.
 آقاي ملکان درانتخاب زاويه ها ولوکيشن ها چه قدر با شما مشورت داشتند؟
تقريبا50 درصد من و50 درصد آقاي ملکان دراين قضيه دخالت داشتيم.
 دربين کارهايتان آياسکانس خاصي بود که خيلي دوستش داشته باشيد؟
من تمام سکانس هايي را که تا به امروز فيلم برداري کردم دوست دارم.
 بازيگران چقدردرجلوي دوربين با شما هماهنگ بودند؟
خيلي زياد
 شما بازتاب اين فيلم را دراجتماع چه طور مي بينيد؟
من به دليل اينکه فيلم مونتاژ شده اين کار را ديده ام فکر مي کنم به خاطر ديد نويي که دارد بازتاب خوبي داشته باشد.
بعد از اتمام گفت وگو با فرج حيدري بازيگر پيش کسوت تئاتر ، سينما وتلويزيون فتحعلي اويسي را ديديم ازاوخواهش کرديم که به چند سوال ما پاسخ دهد:
 لطف مي کنيد ازچگونگي حضورتان دراين گروه برايمان بگوييد؟
من به دعوت خسروملکان براي پروژه "مادرزن سلام" دعوت به کار شدم.
 در اين فيلم چه نقشي را ايفا مي کنيد؟
من نقش اسدا... خان را ايفا مي کنم که 3 دختر دارد دختر اول راشوهرمي دهدوچون اوازدواج خوبي نداشته اسدا... خان با توجه به عقايدسنتي وقديمي  که دارد تصميم مي گيرد2دختر ديگررا شوهرندهد  ودر اين رابطه زياد سختگيري مي کندولي در انتهاي فيلم  آنها را هم شوهرمي دهد.
 کار با اين گروه چه طور بود؟
خيلي خوب بود.
دراين کاربيشترازتجربيات خودتان استفاده کرديد يا           راهنمايي هاي آقاي ملکان؟
به هرحال کار گروهي بود وبه صورت انتقال افکار شکل مي گرفت و نتيجه مطلوبي هم داشت.
 کار ديگري هم آماده پخش داريد؟
سريالي به نام "خوب، بد، زشت" با عليرضا افخمي که قرار است ماه مبارک رمضان از شبکه 3 سيما پخش شود.
به محض اتمام گفت وگو بافتحعلي اويسي، بازيگر پيش کسوت ديگري را در مقابل خود ديديم محسن قاضي مرادي و تصميم گرفتيم همين جا از فرصت بدست آمده استفاده و گفت و گويي هم با ايشان داشته باشيم:
 ازنقشتان در اين فيلم برايمان بگوييد؟
من در اين فيلم نقش حاج عباس را بازي مي کنم که مدام درحال دروغ گفتن ودرگيري با اسدا... خان است.
 امثال حاج عباس را چه قدر در جامعه ديده ايد؟
خيلي زياد.
 کار با اين گروه چه طور بود؟
خيلي عالي از بازيگران گرفته تا عوامل پشت صحنه همه خوب کار کردند واميدوارم کار خوبي شود.
 درحال حاضرکارديگري آماده پخش داريد؟
فعلا فيلم "سوغات فرنگ" را روي اکران دارم.
بعداز گپ کوتاهي با محسن قاضي مرادي سراغ بازيگراني رفتيم که روي ايوان نشسته بودند وابتدا گفت و گويي با هنرمند محبوب مريم اميرجلالي انجام داديم:
 اين چندمين کار شماست؟
دقيقا نمي دانم قبلا کارهاي زيادي داشتم مثل زير گنبد کبود،هتل،اين زميني ها،کارآگاه شمسي و مادام،نو عروس،خانه به دوش،متهم گريخت و... تا به امروز که در"مادر زن سلام"حضور پيدا کردم.
 چگونه به اين کار دعوت شديد؟
من از طريق آقاي آهنگراني برنامه ريزکاربه اين گروه دعوت شدم وخدا را شکر ميکنم چون کار با اين گروه بسيارعالي بود.
 کمي از نقشتان برايمان توضيح مي دهيد؟
نقش خانمي را بازي مي کنم که ازاوايل زندگي اسدا... خان واعظم خانم با اين خانواده رفت و آمد داشته و براي دختران اسدا... خان خواستگار مي آورد.
 امثال اين آدمها چه قدر در جامعه وجود دارند؟
قبلا اين تيپ آدم ها در جامعه زياد بود اما الان ديگر خود دخترها و پسرها به شناخت مي رسند و نياز نيست کسي واسطه شود.
 با کدام يک ازبازيگر ها راحت تر بوديد؟
من با همه راحت بودم و مشکل خاصي نداشتم چون عوامل همه عالي بودند.
بعد از پايان اين گفت و گو نزد هنرمند محبوب  وتوانمند سينما،تئاتر وتلويزيون خانم فرزانه کابلي رفتيم تا صحبتي هم با ايشان داشته باشيم:
 اين چندمين کاري است که انجام مي دهيد؟
اين هجدهمين کار سينمايي من است.
 کار با آقاي ملکان چه طور بود؟
خوب بود،البته اين اولين تجربه کاري من با ايشان نيست قبلا يک سريال تلويزيوني با ايشان کار کرده بودم و کاملا با روش کاري وي آشنا بودم به همين دليل وقتي به من پيشنهاد بازي در اين پروژه را دادند با اشتياق پذيرفتم.
 کمي از نقشتان برايمان توضيح                         مي دهيد؟
نام کار"مادر زن سلام"است و من هم نقش مادر زن و همسر اسدا... خان که در واقع يک زن سنتي و يک زن حاجي است را بازي مي کنم که سعي دارد اعضاي خانواده را به هم نزديک کند.
 در زمينه تئاتر به تازگي چه کاري انجام داده ايد؟
قبل از اين کار در تئاتري به نام "ملودي شهر باراني" به نويسندگي اکبررادي و کارگرداني هادي مرزبان بازي داشتم و الان هم سرتئاتري از اکبررادي هستم که در آنجا بازي ندارم و فقط طراح حرکات موزونش هستم.
 در اين کار با کدام بازيگرراحت تر بوديد؟
فتحعلي اويسي.
بعد از اتمام اين گفت و گو متوجه شديم که بازيگرذ نقش عروس در سکانسي که قرار است امشب فيلمبرداري شود  سراغ نفيسه روشن مي باشد که درماه رمضان درمجموعه کمکم کن با او آشنا شديم مي رويم تا چند سوال هم از او بپرسيم.
 کمي از نقشتان برايمان بگوييد؟
نقش نيلوفر که دختر دوم خانواده است و سوژه فيلم روي نيلوفر و انتخاب شوهر براي او متمرکز شده است را بازي مي کنم .
 کار با آقاي ملکان چه طور بود؟
خيلي عالي اين اولين تجربه بلند سينمايي من بود و خوشحالم که با آقاي ملکان کار کردم.
 با کدام بازيگرها راحت تر بوديد؟
کلا صميميت خاصي بين اعضا حاکم بود ولي من با خانم اميرجلالي وخانم کابلي راحت تر بودم.
 اين چندمين کارشماست؟
اولين تجربه سينمايي و نهمين کاربازيگري من است.
 کار جديد آماده پخش داريد؟
بله،سري جديد سريال کلانتر کار محسن شاه محمدي و فيلم سينمايي "همه ايراني هستيم" به کارگرداني مجيد وارسته را هم قرار داد بستم که دقيقا نمي دانم چه زماني کليد مي خورد.
با توجه به اينکه در ليست بازيگران نام متين عزيز پور به چشممان خورده بودخواستيم که با او هم گفت گويي داشته باشيم ولي متاسفانه او را در بين عوامل نيافتيم به همين دليل سراغ او را از آقاي ملکان گرفتيم ايشان مارا داخل ساختمان و نزديک اتاق لباس بردند و متين را که مشغول تعويض لباس بود ازاتاق بيرون آورد تا گفت و گويي با اين هنرمند نوجوان داشته باشيم.
 يک بيوگرافي از خودتان برايمان بگوييد؟
من متين عزيزپور هستم 12 سال سن دارم و کار بازيگري را از سن 6 سالگي شروع کردم .حدود11کار اعم از سينمايي،سريال واپيزود کارکردم والان هم در فيلم "مادرزن سلام" مشغول بازي هستم.
 کار با آقاي ملکان چه طور بود؟
به نظر من بسيار کارگردان ماهري هستند و بلدند چه طور از بازيگرشان بازي بگيرند.
 چه طور به اين گروه وارد شديد؟
از طريق آقاي فرج حيدري.
 کمي از نقشتان برايمان توضيح دهيد؟
نقش يک بچه خياباني را بازي مي کنم که در خيابان ها تنبک مي زند و پول جمع مي کند و درگيرودارهمين برنامه ها با آقايي آشنا مي شودکه داماد همين خانواده است و وقتي داستان زندگي اش را براي او تعريف مي کند تحولي در زندگي اش رخ مي دهد.
 چه طور با اين نقش ارتباط برقرار کرديد؟
من چنين بچه هايي را از نزديک ديده بودم و با آنها حرف زده بودم به نظر من زندگي خوبي ندارند و چون اين نقش ها را دوست دارم راحت بازي کردم.
 حفظ ديالوگ ها برايت سخت نبود؟
خير،من ديالوگ ها را يکبار که مي خواندم حفظ مي شدم و مشکل خاصي نداشتم.
 با کدام بازيگر ها راحت تر بوديد؟
با مهدي عبادي که نقش داماد اسدا... خان ونقش مقابل من را بازي مي کرد راحت تر بودم.
بعد از اتمام گفت و گوبا متين تصميم گرفتيم به پشت ساختمان برويم تا با عوامل پشت صحنه آشناشويم بعد از گذشتن ازچند اتاق تو در تو به حياط کوچکي رسيديم که متوجه شديم عطربرنجي که درلحظه ورود ما رامتوجه خود کرده بود از آنجا مي آيد. وقتي به حياط اصلي بر گشتيم با ديدن دستياران نور و صحنه که صحنه را براي فيلم برداري آماده مي کردند متوجه شديم که بالاخره عوامل در ساعت 8:10 تصميم به فيلم برداري دارند اما به دليل قطع برق منطقه فيلم برداري هنوز شروع نشده متوقف شد درهمين ميان هم ميهمانان عروسي که همان هنرورها بودند وارد شدند.تقريبا2ساعتي را در تاريکي گذرانديم تا ساعت10:20 که برق ها آمد و عوامل مجددا آماده فيلم برداري شدند.دوربين در انتهاي حياط قرار گرفت. اويسي و قاضي مرادي در جلوي در ايستاده بودندو هنروران يکي پس از ديگري به عنوان ميهمان وارد حياط مي شدند و اويسي و قاضي مرادي به عنوان ميزبانان جشن عروسي به آنها خوش آمد مي گفتند.پس از اتمام اين سکانس عوامل خود را براي گرفتن صحنه بعد آماده کردند جاي دوربين جهت گرفتن سکانس بعدي به نزديکي درب ورودي ساختمان تغييريافت به طوري که لنزآن مقابل در بود ما هم به آنجا رفتيم ميان نفيسه روشن هم با همان لباس عروسي که بر تن داشت در کنار حوض بزرگ حياط مشغول صحبت با چند تن ازعوامل بود. خب برمي گرديم به صحنه اي که قرار است فيلم برداري شوداويسي و قاضي مرادي هم چنان در مقابل درب ايستاده اند درهمين حين احمد احمدي(عکاس) از کنار دوربين حرکت مي کند و به سراغ دوربين عکاسي خود مي رود گويا زاويه خوبي را براي گرفتن عکس پيدا کرده. با فرمان 3- 2- 1 کارگردان داماد اول و بزرگ خانواده وارد صحنه مي شود و به سمت اويسي مي رود تا دست او را ببوسد اما اويسي اجازه نمي دهد واو را به ايستادن در کنار خودش دعوت ميکند متين (بچه خياباني)به دنبال داماد وارد حياط مي شود داماد او را به اسدا...خان معرفي مي کند.(اين صحنه چندين بار تکرار مي شود).بعد هم ورود 2 ميهمان ديگرکه از دوستان داماد و متين هستندفيلم برداري مي شود . زني روي ويلچر نشسته و همسرش که او را به داخل مي آورد .دوربين به داخل ساختمان منتقل مي شود به طوري که قرار است از پشت شيشه هاي يک اتاق فضاي سمت راست ايوان که اويسي به همراه داماد اول در آنجا ايستاده را فيلم برداري کنند با فرمان کارگردان اين صحنه هم فيلم برداري مي شود اويسي به نزديک اتاق مي رود و با زدن چند ضربه به شيشه همسرش را صدا مي زند.
اسدا...خان:اعظم خانوم، اعظم خانوم       (با اشاره) بيا
اعظم: چيه؟ چه خبرشده؟ (و به نزديکي در که سرتاسر شيشه اي است مي رود و از پشت شيشه اسدا...خان را مي بيند که با اشاره دستش او را متوجه داماد بزرگشان مي کندکه چند قدم عقب تر از او ايستاده است) داماد هم به محض اينکه نگاه مادرزنش را متوجه خود مي بيند مانند سر باز ها سلام مي دهد و احترام مي گذارد.
بعد از اتمام اين صحنه که با موافقت کارگردان کات مي شود.تمام عوامل جهت صرف شام به حياط  پشتي مي روند و با بشقاب هاي غذا وارد حياط اصلي شده و در گوشه و کنار حياط مشغول خوردن شام ميشوند.بعد از صرف شام تمام عوامل خود را براي گرفتن صحنه بعد و آخرين سکانسي که ما در کنار گروه بوديم آماده مي کنند .
 قرار است اسدا...خان (اويسي) در اين صحنه آوازبخواند صداي فتحعلي اويسي را قبلا درفيلم بله برون وسريالهايي که بازي کرده است شنيده ايم .اويسي در وسط باغچه و زير ريسمان  چراغ هاي رنگي با ميکرفوني در دست قرار مي گيرد دوربين روبه روي او قرار دارد و تمام عوامل در پشت دوربين منتظر خواندن او هستند بعد از اتمام ترانه "شاه داماد" که توسط اويسي خوانده شد تمام عوامل و حاضرين شروع به کف زدن مي کنند و صدا بردار به همراه دستيارش اين صدا را هم ضبط مي کند و با فرمان کات که توسط خسرو ملکان داده مي شود فيلم برداري به پايان مي رسدو ما هم بعد از خداحافظي از عوامل تقريبا در ساعت2:10 بامداد لوکيشن رابا دستي پر ترک کرديم و ازهمه کساني که به ما در تهيه اين گزارش کمک کردند کمال تشکر را داريم.
نويسنده وکارگردان:خسروملکان،مدير فيلمبرداري فرج حيدري ،صدابردار بهمن حيدري ،طراح صحنه شهريار کلهر ،برنامه ريز  وجانشين توليد محمدآهنگراني ،دستيار اول کارگردان وحيدزارع،مديرتدارکات  محمد شادکي ،گريم  مسعود افشار /نجمه لشگري ،دستيار اول فيلمبردار داريوش حکمت،منشي صحنه مهرنوش الفتي ،تصويربردار پشت صحنه شهاب حاجي حسني، دستيار صدا حامد صمد زاده ،امور مالي فهيمه مکي،عکاس احمد احمدي ،گروه فيلمبرداري علي مهدوي / فراز حيدري  محمدداوطلب/حميديوسف پور /جعفر اصلاني /ميلاد حسيني ،دستياران صحنه عليرضا پورسلطاني/احمدشادکي، تدارکات رضا تقدسي /حميد بياتي ،خدمات اسماعيل دهقاني /حسين اخوي، بازيگران: فتحعلي اويسي/فرزانه کابلي/مريم امير جلالي/ محسن قاضي مرادي/بهنام کيا/سميرا گودرزي/نفيسه روشن /مهدي عبادي /متين عزيزپور/کتايون اويسي/ماني طرلاني /سعيدکرمي و....  


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته