جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑíÇÝÊ Pdf ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1388/06/15 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران (يكشنبه) نسخه شماره 3407

  با اعلام نرخ شهريه پذيرفته شدگان کنکور;
 تاريخ ثبت نام ومدارک لازم ونحوه پذيرش در دانشگاه آزاد اسلامي اعلام شد  

گروه آزمون وسنجش :معاون مرکز آزمون دانشگاه آزاد با تشريح جزييات ثبت نام پذيرفته شدگان کنکور دانشگاه آزاد در سال 88، گفت: با توجه به مقررات آموزشي دانشگاه، جابجايي دانشجويان ممنوع و غير مجاز است.
مهندس مهرادفر در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به زمان و نحوه مراجعه پذيرفته شدگان و ذخيره ها براي ثبت نام، گفت: پذيرفته شدگان همه رشته ها و همچنين ذخيره هاي گروه پزشکي، بايد شخصا از شنبه 21 شهريور تا پنجشنبه 26 شهريور طبق زمانبندي اعلام شده به واحد يا مرکز دانشگاهي مربوطه مراجعه کنند.
زمان ثبت نام پذيرفته شدگان و ذخيره ها
وي افزود: اعلام شدگان ذخيره بايد در روزهاي تعيين شده، به واحدهاي دانشگاهي مراجعه و آمادگي خود را کتبا طبق فرم مخصوص و در قبال دريافت رسيد از مسئولين مربوطه، براي ثبت نام اعلام کنند، سپس در صبح روز پنج شنبه 26 شهريور 88 به واحدهاي دانشگاهي مربوطه مراجعه کنند تا در صورت عدم تکميل ظرفيت با پذيرفته اصلي و وجود ظرفيت باقي مانده، با رعايت حق تقدم ذخيره تا حد تکميل ظرفيت مصوب از آنان ثبت نام به عمل آيد.
نحوه پذيرش براي رشته هاي دکتراي حرفه اي
وي با بيان اينکه پذيرش براي رشته هاي دکتراي حرفه اي داروسازي و دندانپزشکي براي دو نيمسال اعلام شده است، گفت: برخي از پذيرفته شدگان اين رشته ها بر اساس رتبه از بهمن ماه سال جاري مشغول به تحصيل خواهند شد.
مهرادفر ادامه داد: دانشجويان غيرمشمول وظيفه عمومي که به منظور انتقال، تغيير رشته و يا تغيير مقطع در آزمون مجدد شرکت نموده و پذيرفته شده اند، بايد ضمن مراجعه به واحد اوليه و ارائه اين اطلاعيه که نام آنان در آن درج شده است، درخواست تسويه حساب نموده و پس از پرداخت هزينه هاي مربوط مدارک تحصيلي خود را دريافت و جهت ثبت نام به واحد مقصد مراجعه کنند.
جابجايي دانشجويان ممنوع و غير مجاز است
وي با بيان اينکه با توجه به مقررات آموزشي دانشگاه، جابجايي دانشجويان ممنوع و غيرمجاز است، گفت: دانشجويان رشته هاي علوم پزشکي با تکميل فرم مربوطه، متعهد مي شوند پس از گذراندن دروس علوم پايه، به هر واحدي که دانشگاه با توجه به امکانات خود از نظر آموزشي و بيمارستاني براي ادامه تحصيل آنان تعيين و اعلام مي کند منتقل شده و ادامه تحصيل دهند و حق هيچگونه اعتراضي در اين مورد نداشته باشند.
به گفته وي از پذيرفته شدگان رشته هاي علوم پزشکي،  هنر، معماري، زبانهاي خارجه و الهيات و معارف اسلامي علاوه بر گزينش صلاحيتهاي عمومي، گزينش اخلاقي جداگانه اي نيز به عمل خواهد آمد. همچنين
پذيرفته شدگان رشته هاي کارشناسي تربيت بدني و علوم ورزشي ملزم به اخذ گواهي از پزشک صلاحيت دار و مورد تاييد محل دانشگاهي مربوطه مبني بر اينکه قادرند در رشته تربيت بدني تحصيل کنند، مي باشند. در غير اين صورت قبولي آنان منتفي تلقي مي شود.
نحوه ثبت نام از اتباع خارجي
معاون مرکز آزمون در ادامه تصريح کرد: با توجه به اعلام اداره کل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت کشور، مجوز ثبت نام اتباع خارجي مقيم متعاقب انجام تشريفات قانوني و بررسي صلاحيت هاي امنيتي و اقامتي اتباع مزبور و اعلام رسمي آن توسط دبيرخانه شوراي هماهنگي اجرايي اتباع بيگانه خواهد بود و تا قبل از آن پذيرش اين افراد به صورت موقت مي باشد.
وي با بيان اينکه پذيرفته شدگان علمي رشته موسيقي بايد جهت انجام آزمون عملي و مصاحبه فرهنگي روزهاي شنبه 4 مهر 88 (خواهران) و دوشنبه 6 مهر (برادران) به دانشکده هنر و معماري واحد تهران مرکزي مراجعه کنند، گفت: بديهي است نتيجه قطعي پذيرش دعوت شدگان به آزمون عملي متعاقبا اعلام مي شود.
زمان شروع کلاسهاي درس
وي با بيان اينکه شروع کلاسهاي درس هر واحد يا مرکز دانشگاهي با توجه به امکانات آموزشي در مهرماه يا بهمن ماه سال جاري و زمان تشکيل کلاس در صبح يا عصر يا هر دو قت خواهد بود، گفت: از ثبت نام پذيرفته شدگاني که مراعات ضوابط و شئونات اسلامي را در پوشش، ظاهر، اخلاق و رفتار خود ننمايند، خودداري خواهد شد.
ميزان شهريه علي الحساب پذيرفته شدگان
وي با بيان اينکه شهريه کليه ثبت نام شدگان آزمون سراسري سال 88 بر اساس مصوبه پنجاهمين اجلاس هيات امنا دانشگاه آزاد تعيين شده است، اظهار کرد: اين شهريه به صورت علي الحساب بوده و از دو بخش شهريه ثابت و متغير تشکيل شده که در هر نيمسال تحصيلي از دانشجويان دريافت مي شود.
به گفته وي، هزينه خدمات آموزشي و بيمه دانشجويي از ديگر مبالغي است که از دانشجو همزمان با ثبت نام اخذ مي شود، با اين حال هنگام ثبت نام به غير از وجوه فوق پذيرفته شدگان و ذخيره ها ملزم به پرداخت وجوه ديگري نخواهند بود. دريافت هرگونه وجه غير از آنچه مطرح شد، ممنوع و خلاف مقررات مي باشد و چنانچه از پذيرفته شدگان چنين درخواستي شود، مي توانند موضوع را با سازمان مرکزي دانشگاه آزاد، دفتر بازرسي و رسيدگي به شکايات تلفن شماره 22581786 در ميان بگذارند.
وي ادامه داد: واحدهاي دانشگاهي به منظور تامين هزينه هاي ثابت و سرمايه اي خود در مقطع "دکتري حرفه اي" رشته هاي پزشکي، داروسازي، دندانپزشکي و دامپزشکي، مي توانند به هنگام ثبت نام، علاوه بر دريافت شهريه ثابت و متغير نيمسال اول، شهريه ثابت سه نيمسال متوالي ديگر را که مربوط به دوره علوم پايه رشته هاي مزبور مي باشد، يکجا مطالبه و در صورت دريافت به حساب شهريه نيمسال هاي آينده دانشجو منظور کنند.
مدارک لازم براي ثبت نام
به گفته وي، اصل ديپلم کامل متوسطه يا اصل گواهي قبولي پايان تحصيلات نظام قديم متوسطه و يا اصل گواهي اتمام دوره پيش دانشگاهي نظام جديد متوسطه، اصل شناسنامه عکس دار و دو برگ تصوير از تمام صفحات آن،  اصل و يک برگ فتوکپي کارت مالي،6   قطعه عکس، اصل و دو برگ تصوير مدرک مشخص کننده وضعيت خدمت وظيفه عمومي برخي از مدارک لازم براي ثبت نام است.
نرخ شهريه هاي جديد
شهريه علي الحساب متغير هر واحد درسي براي يک نيمسال تحصيلي در کليه رشته هاي کارداني ناپيوسته (غير از گروه پزشکي) در سال تحصيلي 88-89:
- واحد نظري: 135 هزار و 900 ريال
- واحد عملي (آزمايشگاهي و کارگاهي) عمومي و لابراتوار زبان: 321 هزار و 700 ريال
- واحد عملي (ازمايشگاهي و کارگاهي) پايه: 427 هزار و 800 ريال
- واحد عملي (آزمايشگاهي و کارگاهي) اصلي: 555 هزار ريال
- واحد عملي (آزمايشگاهي و کارگاهي) تخصصي: 683 هزار و 500 ريال
شهريه علي الحساب متغير هر واحد درسي براي يک نيمسال تحصيلي در کليه رشته هاي غير پزشکي (به جز کارداني)، پزشکي و نظام آموزشي پاره وقت:
- واحد نظري: 145 هزار ريال
- واحد عملي (آزمايشگاهي و کارگاهي) عمومي و لابراتوار زبان: 343 هزار و 400 ريال
- واحد عملي (آزمايشگاهي و کارگاهي) پايه: 456 هزار و 500 ريال
- واحد عملي (آزمايشگاهي و کارگاهي) اصلي: 592 هزار و 200 ريال
- واحد عملي (آزمايشگاهي و کارگاهي) تخصصي: 729 هزار و 300 ريال
-واحد کلينيکي (باليني) دوره هاي کارشناسي و کارداني: 771 هزار و 900 ريال
- واحد کلينيکي (باليني) دکتري حرفه اي: يک ميليون و 53 هزار و 100 ريال
- واحد رساله دکتري حرفه آي رشته هاي پزشکي، دندانپزشکي و دامپزشکي: يک ميليون و 805 هزار و 500 ريال
 واحد رساله دکتري حرفه اي رشته داروسازي: دو ميليون و 315 هزار ريال
در خاتمه شايان ذکر است که هزينه تحصيل در واحدهاي خارج از کشور به صورت ارزي دريافت مي شود و متقاضيان تحصيل در اين واحدها  بايد قبل از اعزام منبع تامين هزينه تحصيل در خارج از کشور را به دانشگاه آزاد اسلامي اعلام و به تاييد آن برسانند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پرگهر
دريچه هنر
آزمون و سنجش
ورزشي و در قلمرو ورزش
اطلاعيه هاي دانشگاه آزاد اسلامي
آگهي روزنامه آفرينش
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته