جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1389/03/02 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران (يكشنبه) نسخه شماره 3602


هويت از ديدگاه نظريات گوناگون و تحقيقات انجام شده
استاد:دکتر حسن احدي---دانشجو: زرين سادات لا ريجاني ( قسمت هفتم)

سنگ کيسه صفرا در بسياري اوقات هيچ علامتي ندارد


كوتاه و خواندني


مصرف مکرر غذاهاي حاوي کربوهيدرات باعث تخريب دندانها مي شوند


  هويت از ديدگاه نظريات گوناگون و تحقيقات انجام شده 
  استاد:دکتر حسن احدي---دانشجو: زرين سادات لا ريجاني ( قسمت هفتم)

    در مجموع محققان براي تغيير از يک پايگاه به پايگاه ديگر سه الگو پيشنهاد داده اند، الگوي پيش رونده، پس رونده و ايستا. در الگوي پيش رونده، فرد از پايگاه سردرگم به هويت پيش رس، در حال هويت يابي و نهايتا به هويت موفق مي رسد و در آن پايگاه باقي مي ماند. در اين الگو ممکن است فرد در مورد بعضي از شيوه ها و عقايد خود تجديدنظر کند، که اين موضوع بازگشت به پايگاه در حال هويت يابي نيست بلکه ادامه شکل گيري هويت است. در الگوي پس رونده، فردي که در پايگاه هويت پيش رس قرار دارد ممکن است از تعهدات خود دست کشيده و در هويت سردرگم قرار بگيرد. همچنين شخصي که در پايگاه در حال هويت يابي قرار دارد ممکن است از تلاش براي يافتن تعهد منصرف شود و سردرگم شود و بالاخره فردي که در پايگاه هويت موفق قرار دارد، ممکن است به دليل تجارب غير منتظره زندگي احساس يکپارچگي خو را از دست بدهد و دچار هويت سردرگم شود. در شکل گيري هويت در حال ايستا، دو حالت ممکن است اتفاق بيفتد. يکي اين که فردي که در پايگاه سردرگم قرار دارد هيچ گونه تلاشي براي به دست آوردن هويت از خود نشان ندهد و ديگري اين که فردي که بدون فکر و تلاش به هويت پيش  رس نائل آمده است براي هميشه به آن افکار و روشهاي بزرگسالان متعهد شود و هيچگونه تلاشي براي آزمودن آنها از خود نشان ندهد (بنسون و همکاران 1992، به نقل از آقاجاني 1380).
       وحدت هويت در برابر سردرگمي نقش: بحران هويت
   نوجواني، بين 12 تا 18 سالگي، مرحله  اي است که بايد در آن با بحران هويت من خود مواجه شويم و آن را حل کنيم. در اين زمان خود انگاره مان را مي سازيم يعني، هماهنگي عقايدمان در مورد خودمان و آنچه ديگران درباره ما فکر مي کنند. به صورت ايده آل، اين فرآيند به تصويري هماهنگ و ساززگار مي انجامد. شکل دادن و پذيرفتن هويت مان، کاري دشوار و پراضطراب است. نوجوان بايد نقش ها و ايدئولوژي هاي مختلف را آزمايش کنند تا مناسب ترين آنها را تعيين نمايد. اريکسون پيشنهاد کرد که نوجواني خلائي بين کودکي و بزرگسالي است، وقفه رواني لازم است که امکان فرمان و انرژي را به آزمايش نقش و تصور آن مي دهد.
   افرادي که با احساس هويت خود نيرومندي از اين مرحله بيرون مي آيند، براي روبرو شدن با بزرگسالي به اطمينان و قطعيت مجهز هشتند. آنهايي که در رسيدن به هويت منسجم ناکام مي مامند که دچار بحران هويت مي شوند، آنچه را که اريکسون سردرگمي نقش ناميد نشان مي دهند. آنها نمي دانند کي و چي هستند، به کجا تعلق دارند، يا به کجا مي خواهند بروند. آنها ممکن است از صحنه عادي زندگي، تحصيل، شغل، ازدواج کناره بگيرند، همان گونه که اريکسون براي مدتي اين کار را کرد، يا ممکن است در جرم يا مواد مخدر، هويتي منفي را بجويند. حتي يک هويت منفي (به گونه اي که جامعه آن را تعريف مي کند) به بي هويتي ترجيح دارد، اگرچه به اندازه هويت مثبت رضايت بخش نيست.
   اريکسون به تاثير بالقوه نيرومند گروههاي همتا بر رشد هويت من در نوجواني اشاره نمود. به نظر اريکسون، معاشرت بيش از اندازه با گروه ها و فرقه هاي افراطي و متعصب يا همانند سازي وسواسي با شمايل فرهنگي عامه مي تواند رشد من را محدود کند.
      بحران هويت
   برخي از پژوهش هاي شخصيت بر اين سئوال تمرکز کرده اند که بحران هويت چه موقعي رخ مي دهد. اريکسون پيشنهاد نمود که اين بحران در اوان نوجواني آغاز مي شود و تقريبا در 18 سالگي به گونه اي حل مي شود، با اين حال در مورد برخي از افراد، بحران هويت ممکن است ديرتر واقع شود. براي مثال، در يک بررسي، بيش از 30 درصد آزمودني ها هنوز در 24 سالگي به جستجوي هويت بودند. (آرچر، 1982).
   دانشجويان دانشکده ممکن است در حال بحران هويت تاخير کنند و اين دوره را که طي آن بزرگسالان جوان نقش ها و ايدئولوژيهاي جديد را آزمايش مي کنند، طولاني تر کنند (کوته و لوين، 1988). هنگامي که دانشجويان دانشکده با افرادي که در همان گروه سني بودند و مشاغل تمام وقت، داشتند مقايسه شدند، معلوم شد که افراد شاغل زودتر از دانشجويان به هويت من دست يافته بودند.
   دانشجويان مدت طولاني تري در مرتبه وقفه مانده بودند (آدامز و فتيچ، 1982).
       هويت قومي
   جنبه اي از هويت من که توسط اريکسون در نظر گرفته نشد تاثير هويت قومي20 است. بررسي هاي نسبتا کمي که درباره اين موضوع صورت گرفته اند، همواره اهميت هويت نژادي يا قومي را در اعضاي نوجوان گروههاي اقليت نشان مي دهند (فحا ني و روزنتال، 1992).
   براي مثال در بين نوجوان زن سياه پوست، معلوم شد که هويت قومي مهمترين عامل در توصيف حس خود آنهاست (آريس و مورهد، 1989). پژوهش ديگري نشان داد که، آزمودنيهاي هر دو جنس، هويت قومي را مهمترين عامل در پرورش هويت من نيرومند مي دانستند (هلمز، 1990). هويت قومي که در دانشجويان سياه دانشکده به عزت نفس کم و اضطراب و احساسهاي حقارت مربوط بودند (پارخام و هلمز، 1985   و 1985  )
   بررسي هاي انجام شده در مورد نوجوانان آسيايي آمريکايي و آمريکاي لاتيني آمريکايي نيز تاييد مي کنند که قوم گرايي موضوع اصلي در شکل گيري هويت من است. يک هويت قومي نيرومند با عزت نفس زياد و با روابط بهتر با همسالان و خانواده در ارتباط بود (فحاني و چارويرا، 1992)
       عوامل موثر بر شکل گيري هويت
   عوامل مختلفي مي تواند در شکل گيري و تحکيم هويت موثر باشد. اين عوامل توسط محققان مورد بررسي قرار گرفته است، در اين بخش مهمترين اين عوامل (اجتماعي، شناختي، عاطفي - خانوادگي و جنسيت) را مورد بررسي قرار مي دهيم.
       عوامل اجتماعي و هويت
   اجتماع و تاريخچه زندگي فرد اهميت خاصي در زندگي نوجوان دارد، به طوري که نوجوان با همکاري اجتماع هويت خود را مي سازد. جوامع مي توانند موقعيت هاي قراردادي را ارائه کنند که در آن افراد با ديگران همسان سازي کرده و به تقليد بپردازند. همنوايي و پيوستگي زياد بين اعضا» گروه تسهيل کننده و همسان سازي است. از سوي ديگر موقعيت هاي اجتماعي مي توانند تحريک کننده آگاهي و آشفتگي، مواجهه و در نهايت حل بحران باشد (ادبي، 1379).
ادامه دارد


  سنگ کيسه صفرا در بسياري اوقات هيچ علامتي ندارد  

  گاهي دردي در ناحيه قفسه سينه خود احساس مي کنيد و به اشتباه گمان مي کنيد، ممکن است علائم سکته قلبي يا مشکل ديگري باشد، به پزشک متخصص فلب مراجعه مي کنيد، نوار قلب مي گيريد، اکو مي کنيد و ديگر اقدامات تشخيصي را انجام مي دهيد، پزشک مي گويد قلبتان سالم است و ممکن است مشکل از کيسه صفراي شما باشد.
به گزارش جام جم آنلاين کيسه اي که با سنگ سازي موجب ايجاد درد شديدي در ناحيه زير قفسه سينه تان شده است، اما سنگ صفرا چيست و چرا به وجود مي آيد؟
کيسه صفرا که در پشت کبد (سمت راست بدن) قرار دارد، وظيفه ذخيره صفراي ساخته شده در کبد و کمک به هضم و جذب چربي ها در روده کوچک را بر عهده دارد.اما گاهي سنگي کوچک درون اين کيسه مي تواند مشکلات بزرگي را بوجود آورد.
سنگ هاي صفراوي دو نوع است. سنگ هاي کلسترولي و سنگ هاي صفراوي رنگي. سنگ هاي کلسترولي همانطور که از نامشان پيداست، از کلسترول ساخته شده اند و رنگشان سبز - زرد است.
تقريبا 80 درصد سنگ ها از اين نوع هستند. سنگ هاي صفراوي رنگي از مواد زائد هموگلوبين به وجود مي آيند و خود به دو نوع سنگ هاي سياه و سنگ هاي قهوه اي تقسيم مي شوند.
علائم بيماري
مهم ترين علامت وجود سنگ کيسه صفرا، درد در ناحيه معده يا بالاي شکم و زير قفسه سينه مي باشد. اين درد ناگهان در بالاي شکم به وجود مي آيد و به قسمت راست پشت يا شانه ها کشيده مي شود و معمولا باعث مي شود بيمار به سختي دست خود را حرکت دهد. همچنين از تنفس راحت و عميق جلوگيري مي کند.
اين درد معمولا در شب اتفاق مي افتد و بيمار نمي تواند خواب آرامي داشته باشد و حدود يک تا 5 ساعت ادامه دارد. درد معمولا بعد از هر وعده غذايي رخ مي دهد و غالبا با تب، تهوع و کاهش اشتها همراه است. نفخ، عدم تحمل غذاهاي چرب، هضم نشدن غذا و آروغ زدن از ديگر علائم اين بيماري است.
علائم ديگر اين بيماري که نشان دهنده مسدود شدن مجرا و بيرون نرفتن سنگ صفراست، شامل يرقان (زردي پوست و سفيدي چشم ها)، ادرار تيره، مدفوع روشن و تعريق است.
در بسياري از افرادي که دچار سنگ هاي کيسه صفرا مي شوند ميزان کلسترول موجود در صفرا بيشتر از حدي است که بتواند به حالت محلول پايداري باقي بماند. يعني در واقع صفرا از نظر کلسترول، حالت فوق اشباع پيدا مي کند و در نتيجه در صفراي فوق اشباع برخي بيماران، کريستال هاي کلسترول تشکيل مي شود.
درمان
سنگ کيسه صفرا در بسياري اوقات هيچ علامتي ندارد که به درمان نيز نياز داشته باشد.
در زماني که نياز به درمان است برداشتن کيسه صفرا معمولا درمان انتخابي است.البته درمان هاي ديگري نيز مانند مصرف دارو براي حل کردن سنگ هاي صفراوي،تزريق مواد حلال از طريق پوست به کيسه صفرا و نيز شکستن سنگ ها به کمک شوک امواج ارسالي از خارج از بدن نيز وجود دارد که هر يک کارکرد خود را دارند.
چند توصيه
براي پيشگيري از ايجاد سنگ هاي صفراوي، دستورهاي زير را رعايت کنيد.
- وزن بدن خود را متعادل نگه داريد.
- از کاهش وزن سريع خودداري کنيد. کاهش وزن صحيح بايد در زمان طولاني و به کندي انجام گيرد.
- غذاهاي داراي کلسترول را مصرف نکنيد.
- ورزش کنيد. ورزش باعث جلوگيري از پيدايش سنگ کيسه صفرا مي شود.
- مايعات به ميزان کافي مصرف کنيد.
- سرخود دارو مصرف نکنيد. مصرف استروژن و برخي داروهاي پايين آورنده کلسترول مي تواند موجب سنگ هاي صفراوي شود.
- از غذا نخوردن به مدت طولاني اجتناب کنيد زيرا باعث بروز اين سنگ ها مي  شود.
- از مصرف غذاهاي سرخ شده، چربي هاي هيدروژنه و جامد، چربي هاي اشباع مثل چربي گوشت و مارگارين خودداري کنيد.
- داشتن يبوست يکي از عواملي است که مي تواند ايجاد اين سنگ ها را تشديد کند.


 كوتاه و خواندني  

مهندسي ژنتيک; رمزگذاري ماده وراثتي مولکول DNA
دبيرعلمي يازدهمين کنگره ژنتيک ايران از مهندسي ژنتيک به عنوان تحول عظيم و گسترده اي در دنياي علم ژنتيک ياد کرد و افزود: به کمک مهندسي ژنتيک، ماده وراثتي مولکول DNA موجودات زنده رمزگذاري و امکان ايجاد تغييرات هدف دار فراهم شد.
به گزارش ايسنا، دکتر صنعتي در حاشيه يازدهمين کنگره ژنتيک ايران که در مرکز همايش هاي بين المللي شهيد بهشتي از يکم تا سوم خرداد 89 در حال برگزاري است با اشاره به نتايج ارزنده مهندسي ژنتيک در علم پزشکي و حتي در گياهان در ادامه به آغاز پروژه ژنوم انساني در سال 1990 اشاره کرد و افزود: اين پروژه که در سال 2000 ميلادي به دنيا عرضه شد، بيش از 20 کشور جهان در آن دخالت داشتند.
وي با بيان اينکه در پروژه ژنوم انساني توالي ژنوم انسان مشخص شد، گفت: اين پروژه به معناي انفجار اطلاعاتي ژنتيک انساني است.
دبيرعلمي يازدهمين کنگره ژنتيک ايران تشخيص و درمان انواع بيماريها، ساخت داروها، مطالعه بيماريها از نظر مولکولي و دستيابي به اطلاعات اوليه مورد نياز را از طريق اين پروژه امکانپذير دانست و افزود: هم اکنون محصولات مختلف نوترکيب نظير داروها، مواد غذايي، آنزيم ها، مواد در صنايع مختلف با کاربرد دارويي با استفاده از ژنتيک نوين توليد شده است. دکتر صنعتي به توليد گياهان ترانس ژنيک مقاوم به آفت ها و تنش هاي محيطي نظير شوري و خشکي و حتي توليد گياهاني حاوي مواد خاصي از جمله داروها و پروتئين ها در بافت هايشان اشاره کرد و افزود: تاکنون هيچ گزارش علمي مستدلي مبني بر مضر بودن اين قبيل محصولات (ترانس ژنيک) براي انسان وجود نداشته است و هرآنچه که تاکنون عنوان شده صرفا بر اساس احتمالات و بدون ارائه دلايل علمي بوده است. وي به وجود و توليد برخي از گياهان ترنس ژنيک در کشور نظير برنج تراريخته و سيب زميني و سويا ترنس ژنيک اشاره کرد و افزود: اما تاکنون هيچ يک از اين محصولات براي عرضه وارد بازار نشده است. دبيرعلمي يازدهمين کنگره ژنتيک ايران درباره حيوانات ترنس ژنيک به موش هاي ترنس ژنتيک اشاره کرد که حاصل همکاري و مشارکت انستيتو پاستور ايران و فرانسه بوده است و در پايان يادآور شد: همچنين موسسه رويان توانسته است بزها و موشهاي ترانس ژنيک را توليد کند.

  بمب شيميايي، سلاح جديد درمان سرطان 
 دانشمندان مي گويند بمب شيميايي جديدي ساخته اند که مي تواند در درمان سرطان موثر واقع شود و عوارض جانبي کمتري نسبت به شيمي درماني هاي رايج ايجاد کند.    به گزارش ايرنا به نقل از شينهوا، گروهي از دانشمندان آلماني و آمريکايي در مرکز پزشکي اراسموس در بيمارستان دانشگاه روتردام، دو شيوه "شيمي درماني" و "افزايش حرارت" را تلفيق کرده، آن را در يک قطره چربي کوچک قرار داده و در جريان خون رها کردند. نتايج اوليه نشان داد گرم شدن اين بمب هاي شيميايي موجب منفجر شدن آنها و در نتيجه آزاد شدن داروها مي شود. اين داروها مي تواند کار خود را به صورت موضعي انجام داده و تومورهاي سرطاني را از بين ببرد. اين بمب هاي شيميايي در طول سفر خود در جريان خون، به سلول هاي بافت سالم آسيب نمي رساند. با گرم کردن تومورها تا دماي 42 درجه، اين قطره ها به محض آنکه به تومور برسند منفجر مي شوند و داروهاي شيمي درماني آزاد مي شود. برخلاف شيوه هاي معمول درمان سرطان، در شيوه جدي ميزان اندکي داروهاي شيمي درماني به بدن وارد مي شود. اين کار خطر عوارض جانبي را کاهش داده و ريزش مو و تحريک غشاهاي مخاطي در بيماران کمتر ديده مي شود.
اين شيوه درماني بر روي بيماران در اروپا با موفقيت زيادي آزمايش شده است.

 ابداع تست ساده براي تشخيص ديابت از طريق تنفس
کارشناسان اعلام کردند: به زودي تست هاي جديدي ارائه خواهند شد که از روي تنفس مي توانند ديابت را تشخيص دهند.
به گزارش  ايسنا، اين تست ساده مجهز به حسگري بر اساس نانوفناوري است که با تجزيه و تحليل تنفس افراد نشان مي دهد; فرد مبتلا به ديابت نوع اول است. اين حسگر که با موفقيت از سوي محققان سوئيسي مورد آزمايش قرار گرفته هم چنين در بخشهاي اورژانس براي تشخيص سريع احتمال کاهش انسولين ديابتي در مبتلايان قابل استفاده خواهد بود.
کاهش انسولين ديابتي يک مشکل جدي است و زماني رخ مي دهد که بيماران ديابتي به اندازه کافي انسولين استفاده نمي کنند.
روزنامه يواس اي تودي در اين باره نوشت: بيماران ديابتي حتي در خانه نيز مي توانند از اين تست ساده استفاده کنند تا اگر به انسولين بيشتر نياز داشته باشند، مشخص شود.
محققان مي گويند; در تنفس هر فردي مقدار اندکي از ماده شيميايي موسوم به آستون وجود دارد اما کساني که به ديابت نوع اول مبتلا هستند به طور غيرمعمول مقدار زيادي از اين ماده شيميايي در تنفس آنها آزاد مي شود.
اين محققان سپس يک شناساگر حساس به آستون طراحي کردند و با ترکيب آن با نانوذرات سراميکي بين مجموعه اي از الکترودهاي طلا، تست مزبور را ابداع کردند.

آيا انسولين زياد براي قلب مضر است؟
نتايج آخرين مطالعات نشان داده است; استفاده از انسولين براي درمان بيماران ديابتي در صورتي که بيمار مبتلا به فشار خون بالاي مزمن باشد، مضر و خطرناک است.
به گزارش ايسنا، انسولين هورموني است که سطح گلوکز را کنترل مي کند و گلوکز يک منبع اصلي انرژي است. انسولين با اثرگذاري روي کبد، ماهيچه ها و سلولهاي چربي در خون تاثير خود را روي گلوکز اعمال مي کند. اينکه انسولين چه طور روي قلب تاثير مي گذارد خيلي مشخص نيست. مطالعات جانوري نشان مي دهد که انسولين از قلب در برابر استرس حفاظت مي کند. اما از سوي ديگر مطالعات باليني نيز نشان داده است که وجود مقدار خيلي زياد انسولين در خون با بروز نارسايي قلبي ارتباط مستقيم دارد.
گروهي از محققان به سرپرستي اي سي کومور و محقق دانشکده پزشکي دانشگاه شيبا در ژاپن اين اطلاعات را از موشهاي آزمايشگاهي در شرايطي که با فشار خون بالا مقاومت انسوليني از خود نشان مي دهند بدست آورند. در اين وضعيت سيگنال دهي انسولين در قلب افزايش پيدا مي کند.
خبرگزاري شينهوا در اين باره افزود: با اطلاعات حاصل شده معلوم شد که درمان انسولين در افرادي که مبتلا به فشار خون مزمن هستند، مي تواند براي قلب آنها مضر باشد. شرح اين يافته در مجله تحقيقات باليني منتشر شده است.
                                                                
هندوانه و طالبي از خشکي بدن پيشگيري مي کنند
 دکتر مجيد کارانديش متخصص تغذيه گفت: طالبي و هندوانه از ميوه هاي تابستاني هستند که به دليل آب فراواني که در خود ذخيره دارند ، کمبود آب بدن در فصل گرم سال را جبران مي کنند.
يک متخصص تغذيه در گفتگو با ايسنا اظهار کرد: تفاوت ميوه هاي تابستاني، مانند هندوانه و طالبي با ديگر ميوه ها در حجم بالاي آب ذخيره شده در اين ميوه هاست که مصرف آنها از خشکي و کاهش آب بدن در تابستان پيشگيري مي کند.
وي افزود: مصرف 300 گرم طالبي و يا 400 گرم هندوانه معادل مصرف 3 عدد خرماست و ارزش غذايي معادل 60 کالري دارد.
کارانديش تصريح کرد: قند موجود در هندوانه و طالبي نيز قند فروکتوز است و مصرف منطقي اين ميوه هاي تابستاني براي بيماران ديابتي مشکلي ايجاد نمي کند.
اين متخصص تغذيه خاطرنشان کرد: هندوانه و طالبي بايد به صورت طبيعي مصرف شوند و افزودن شکر به اين ميوه ها به  هيچ وجه توصيه نمي شود.
وي تصريح کرد: قند موجود در هندوانه و طالبي مشکلي ايجاد نمي کند و مضر نيست، ولي اگر قرار باشد اين ميوه ها در هر وعده به همراه مقدار زيادي شکر مصرف شوند، مضر بوده و قند خون را افزايش مي دهد.


  مصرف مکرر غذاهاي حاوي کربوهيدرات باعث تخريب دندانها مي شوند  

به گفته يک متخصص بيماريهاي دهان و دندان، برخي غذاها که کربوهيدرات هاي قابل تخمير دارند در دهان شکسته  شده و با باکتري هاي دهان همکاري  و بالاخره دندان را از بين مي برند. دکتر اميرحسين معتمدي در گفت وگو با ايسنا، گفت: غذاهاي داراي کربوهيدرات قابل تخمير شامل قندهاي آشکار مانند شيريني، کيک، نوشابه، شکلات و قندهاي ناپيدا مانند نان، چيپس، موز و غلات صبحانه است. بعضي باکتري هايي که روي دندان ها هستند از اين قندها استفاده کرده و اسيد توليد مي کنند. اين اسيدها مواد معدني ميناي دندان را حل مي کنند البته دندان ها طي فرآيندي مواد معدني را دوباره بازسازي مي کنند. بزاق دهان، فلورايد و برخي غذاها به اين فرآيند کمک مي کنند.
وي تصريح کرد: فساد دندان زماني آغاز مي شود که سرعت از دست رفتن مواد معدني بيش از به دست آمدن آنها است. حال هر قدر غذا به مدت طولاني تري در مجاورت باکتري ها روي دندان باقي بماند اسيد بيشتري توليد خواهد شد. بنابراين کربوهيدرات هاي چسبنده و آب نبات هاي چسبناک آسيب بيشتري به دندان مي رساند.
دکتر معتمدي در ادامه تاکيد کرد: فقدان فلورايد موجود در آب، بهداشت ضعيف دهان و خوردن مکرر  مواد غذايي حاوي کربوهيدرات و مصرف  متوالي غذاهاي سرد و گرم مي تواند ترک هايي را روي دندان ايجاد و اين انقباض و انبساط مي تواند ميناي دندان را تخريب کند. اما با رعايت بهداشت دهان مي توان از سلامت دندان ها به خوبي مطمئن شد.


 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پرگهر
دريچه هنر
آزمون و سنجش
ورزشي و در قلمرو ورزش
آگهي هاي روزنامه
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته