جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1389/03/05 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران (چهارشنبه) نسخه شماره 3605


هويت از ديدگاه نظريات گوناگون و تحقيقات انجام شده
استاد:دکتر حسن احدي---------دانشجو: زرين سادات لا ريجاني ( قسمت نهم )

آبغوره ، کبد را تقويت مي کند


لوبيا سبز سرشار از ويتامين هاي A، B، C و مواد معدني آهن، فسفر، کلسيم و پتاسيم


كوتاه وخواندني


  هويت از ديدگاه نظريات گوناگون و تحقيقات انجام شده 
  استاد:دکتر حسن احدي---------دانشجو: زرين سادات لا ريجاني ( قسمت نهم )

    مفهوم هويت يابي دو جنبه دارد، از يک سو به احساساتي برمي گردد که فرد در مقابل خويشتن يعني خودسنجي دارد و از سوي ديگر بر روابط بين فرد وتوصيف هايي که ديگران از او به عمل مي آورند، تکيه دارد. يعني درک هويت خود مستلزم تقابلي "رواني - اجتماعي" است. به عبارت ديگر نوجوان بايد بين آن تصوري که از خودش دارد و آن تصوري که از استنباط و انتظار ديگران از خودش دارد، هماهنگي ايجاد کند (اريکسون، 1956،) ما در تمام طول زندگي، تغييراتي را در خودمان مي بينيم و احساس مي کنيم در حقيقت تغييرات در هويت در تمام طول زندگي رخ مي دهد، اما اين سئوال مطرح است که چرا محققان علاقمند به ريشه هويت در نوجواني هستند؟
   يک دليل آن به خاطر اين است که تغيير در هويت در طول نوجواني شامل سازماندهي و ساختار مجدد احساسي است که فرد در يک زمان از خودش دارد. دليل ديگر در ارتباط با تغييرات مشخص اين دوره است: تغييرات زيستي - شناختي و اجتماعي.
   محققان و نظريه پردازان در پاسخ به چگونگي تغيير هويت رويکردهاي متفاوتي را مطرح کرده اند. هر رويکرد روي يک جنبه از رشد تاکيد دارد. رويکرد اول تاکديش روي خود پنداره است، ديگري بر عزت نفس تاکيد دارد و رويکرد سوم تاکيدش بر تغييرات در حس هويت است، اين حس که فرد چه کسي هست، از کجا آمده و به کجا مي رود. در اين رابطه تري فاو و گري بلکين (1989) بيان کرده اند که جستجوي هويت از طريق سه عامل مهم برانگيخته مي شود. اولين عامل، تغييرات جسماني است که در دوره بلوغ ظاهر مي شود و نتيجه آن مطرح شدن سئوالات "من چه کسي هستم؟" و "به نظر ديگران چگونه ام؟" مي باشد. دومين عامل، فرايند شناختي نوجوان است که به او اجازه مفهوم سازي درباره هويت هاي مختلف را مي دهد و اين سئوال مطرح مي شود که "هويت واقعي او کدام است؟" و نهايتا عامل سوم، انتظارات اجتماعي از تغييرات فرد و کنار گذاشتن هويت کودکي و کسب هويت بزرگسالي است. نوجوان براي اينکه بتوان به بزرگسال مبدل شود بايد به تدريج از والدينش مستقل شود، خود را با بلوغ جنسي سازگار کند و با همسالان روابط همکارانه و کاري برقرار کند. بنابراين در جستجوي هويت، نوجوان با چهار وظيفه عمده مواجه است که عبارتند از:
   - کسب استقلال
   - سازگراي با نقش جنسي
   - برقراري و حفظ روابط دوستانه با همسالان
   - تعيين نقش شغلي
   از طرف ديگر درباره تنوع مسايلي که به هويت مربوط مي شود، ترديدهايي وجود دارد ولي به طور عمده شامل مواردي از قبيل:
   - هدف هاي درازمدت
   - انتخاب خط مشي  زندگي
   - الگوهاي دوستي
   - رفتار و هدايت جنسي
   - تعيين هويت مذهبي
   - ارزشهاي اخلاقي
   - و وفاداري هاي گروهي مي باشد (مشرفي، 1380)
   اريکسون اولين کسي بود که براي فهم فرايند شکل گيري هويت در دوره نوجواني چارچوبي را ارائه داد. به نظر او هر شخصي در طول دوره رشد هشت مرحله را طي مي کند که هر مرحله يک بحران رواني اجتماعي را در بردارد. هر بحران گرچه شکل و سن خاصي دارد، در طول دوره زندگي معني خاصي هم به خودش مي گيرد. به همين دليل نيروها اجتماعي و بيولوژيکي در به وجود آوردن بحران با هم تعامل دارند. اريکسون (به نقل از تري فاو و گري بکلين، 1989) سالهاي نوجواني را به عنوان دوره اي از رشد انسان مي داند که بايدهويت شخصي و اجتماعي به وجود آيد. چنانچه فرد در رسيدن به هويت شخصي دچار مشکل شود، نتيجه آن آشفتگي هويت است. در الگوي اريکسون هر بحران رواني - اجتماعي يک مرحله را تعيين مي کند و هر بحران يک نوع کشمکش است که فرد بايد آن را حل کند. او هر يک از هشت مرحله را به صورت قطب هاي مثبت و منفي پيوسته اي توصيف مي کند. اين مراحل رشد عبارتند از:
   1- اعتماد در برابر عدم اعتماد (اوايل کودکي)
   2- خودمختاري در برابر شک و ترديد (سال دوم کودکي)
   3- ابتکار در برابر احساس گناه (سن بازي)
   4- کارايي در برابر احساس حقارت (سن مدرسه)
   5- هويت يابي در برابر آشفتگي هويت (نوجواني)
  6 - صميميت در برابر کناره گيري (بزرگسالي)
   7- زايندگي در برابر در خود فرورفتگي (ميانسالي)
   8 -تماميت در برابر نااميدي (پيري)
   اريکسون (1968) شکل گيري هويت فردي را در دوره نوجواني نشانه اي از سازگاري و تعادل در اين دوره مي داند. براساس نظريه اريکسون اگر هويت نوجوان در طي زمان و براساس تجربيات حاصل از برخورد درست اجتماعي شکل گيرد و نوجوان بتواند خود را بشناسد و از ديگران جدا سازد، تعادل رواني وي تضمين مي گردد. در دوره نوجواني مبارزه اي براي کسب استقلال و اثبات خود توسعه مي يابد و نتيجه طبيعي بحران نوجواني بايد اين باشد که نوجوان تجارب و روابط نوين را وسيله غني کردن شخصيت خود تلقي کند. ولي اگر سرخوردگي و عدم اعتماد جايگزين اعتماد گردد و به جاي تماس با مردم، نوجوان گوشه گير شود و به جاي تحريک به رکود گرايد و تشکيل هويت مثبت دچار ابهام در نقش شود هماهنگي و تعادل رفتاري وي به هم مي خورد و دچار بحران هويت مي شود. در هنگام بحران هويت نوجوان به طور شديد دچار اضطراب و ناراحتي ذهني است و نمي تواند جنبه هاي مختلف شخصيت خود را در يک خويشتن قابل قبول هماهنگ سازد.
   اريکسون (1968) که در زمينه بحران هويت بررسي جامعي انجام داده است معتقد است که در هنگام بحران هويت نوجوان با ناتواني شديد و دودلي در تصميم گيري، احساس جدايي و پوچي  دروني، ناتواني فزاينده در برقراري ارتباط با ديگران، اختلال در عملکرد جنسي، اختلال در زمان به صورت احساس فوريت براي انجام کار و با انگشت منفي از خود مواجه است.
   بحران هويت باعث اشکال در سازگاري و اشکال در هويت اجتماعي نوجوان مي شود. اريکسون خصوصياتي را که در هنگام بحران هويت جنبه مرضي پيدا مي کند به صورت زير بيان مي کند:
   -1 عدم توانايي در ايجاد روابط شخصي که حاصل آن کناره گيري و روابط متقابل کليشه اي و قالبي است.
   -2 اختلال در پيش بيني زمان با اعتقاد نداشتن به اينکه زمان ممکن است باعث تغيير شود.
   -3 اختلال در تلاش و کوشش همراه با عدم تمرکز و توجه به کارهاي بي نتيجه و بي از رقابت.


 آبغوره ، کبد را تقويت مي کند  

مرتضي صفوي متخصص تغذيه گفت: آبغوره تقويت کننده کبد است و قرقره کردن آن نيز براي برطرف کردن ورم گلو مفيد است.
اين متخصص تغذيه در گفتگو با فارس ، افزود: غوره ميوه نارس انگور است که طعم ترشي دارد و براي درست کردن سرکه استفاده مي شود و از نظر طب قديم ايران سرد و قابض است. سرکه حاصل از تخمير دانه هاي انگور در تسکين خارش هاي پوستي و جلدي موثر است.
وي اضافه کرد: غوره براي افراد مبتلا به چربي خون بسيار مفيد است. ضد عفوني کننده بدن است و اگر با سالاد مصرف شود، براي لاغري سودمند است. غوره را به تنهايي نبايد مصرف کرد به دليل اينکه روي معده اثر منفي مي گذارد. زنان باردار از مصرف غوره زياد بايد خودداري کنند ،  چون غوره ادرار آور است و امکان سقط جنين وجود دارد. صفوي افزود: آبغوره تقويت کننده کبد است همچنين براي برطرف کردن ورم گلو، قرقره کردن آبغوره مفيد خواهد بود. علاوه بر آن در درمان ورم مخاط دهان و نرمي لثه ها و براي درمان چاقي مفرط مفيد است.
اين متخصص تغذيه گفت: غوره داراي اسيدهاي آلي مانند اسيد ماليک ، اسيد فرميک ، اسيد سوکسينيک ، اسيد اگزاليک ، اسيد گلوکوليک و قند است.


  لوبيا سبز سرشار از ويتامين هاي A، B، C و مواد معدني آهن، فسفر، کلسيم و پتاسيم  

 فصل گرما، فصل وفور لوبيا سبز است و تا زماني که لوبيا، سبز و تازه است بيشتر خانم هاي ايراني از آن کوکو يا خوراک تهيه کرده يا آن را با برنج مخلوط مي کنند البته برخي خانم هاي باسليقه نيز حجم زيادي از اين سبزي را تهيه کرده و براي زمستان آنها را در فريزر ذخيره مي کنند.
به گزارش جام جم آنلاين به طور کلي لوبيا داراي انواع سفيد، قرمز، چشم بلبلي و چيتي است و تا وقتي که لوبيا، سبز و تازه است از دار و دسته سبزيجات به شمار مي رود، ولي وقتي غلاف و دانه هاي آن خشک شود از گروه حبوبات يا بهتر بگوييم جزو بنشن ها محسوب مي شود.
در کل لوبيا سرشار از ويتامين هاي A، B، C و مواد معدني آهن، فسفر، کلسيم و پتاسيم است. البته بد نيست بدانيد لوبيا خشک فاقد ويتامين C بوده اما از نظر پروتئين و ويتامين E غني تر است.
لوبيا سبز خنک است
لوبيا سبز طبع خنکي دارد. بنابراين از گرمازدگي جلوگيري مي کند و به جهت مدر بودن به دفع سموم بدن کمک مي نمايد. اين سبزي ارزشمند به دليل دارا بودن مقدار زياد اسيدفوليک و آهن قادر است تا حدودي در رفع کم خوني و پيشگيري از بروز حملات قلبي موثر باشد. همچنين لوبيا سبز به جهت مواد فيبري از افزايش قند و کلسترول بد خون جلوگيري مي کند.
يبوست و بواسير را درمان مي کند. فشار خون را کاهش مي دهد و به دليل غني بودن از ويتامين هاي گروه B تقويت کننده فوق العاده سيستم اعصاب به شمار مي آيد. به طور کلي لوبيا از باقالي بهتر و نفخ آن کمتر بوده ولي از نخود نفاخ تر است. لوبيا سبز را همه سنين مي توانند بخورند، اما کساني که معده هاي ضعيف دارند يا بچه هاي کوچک به علت نفاخ بودن بايد آن را کمتر مصرف کنند.
خوب است بدانيد لوبيا سبز در مقايسه با لوبيا خشک بسيار کالري دارد به طوري که در 100 گرم آن تنها 30 کالري انرژي نهفته است، در حالي که در 100 گرم لوبيا قرمز و سفيد خشک 340 کالري و لوبيا چشم بلبلي 130 کالري انرژي نهفته است. البته ناگفته نماند هنگام طبخ از مقدار کالري انواع لوبيا اندکي کاسته مي شود.
توصيه  ها
1- مدت نگهداري لوبيا سبز در يخچال در صورتي که آن را در کيسه محبوس نکنيم 3 تا 4 روز است و در فريزر به صورت وکيوم 1 تا 6 ماه است. البته انجماد طولاني مي  تواند تا حدودي از ويتامين C و اسيدفوليک اين سبزي بکاهد و طعم و مزه آن را نامطلوب و تند سازد. لذا بهتر است در هر فصلي از سبزي هاي تازه آن فصل استفاده کنيم و مصرف سبزي  هاي منجمد را به حداقل برسانيم.
2- بهترين روش طبخ لوبيا سبز، بخارپز کردن آن است و لذيذترين غذايي هم که مي توانيد از آن تهيه کنيد، لوبيا پلو است. در اثر مخلوط کردن لوبيا با برنج پروتئين آن کامل شده و قدرت جذب آن در بدن بالا مي رود. از سوي ديگر افزودن دارچين و گوجه فرنگي تازه را به اين غذا توصيه مي کنيم.


 كوتاه وخواندني  

ويتامين D در پيشگيري از بروز ام.اس نقش محافظتي دارد
عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان به ترتيب سکته هاي مغزي، سردرد، اختلالات حافظه، آلزايمر، تشنج و ام.اس را از بيماري هاي شايع مغز و اعصاب در کشورعنوان کرد و افزود: امروزه به علت کنترل نامناسب پرفشاري خون و ديابت، سکته هاي مغزي شيوع بيشتري يافته است.
به گزارش ايسنا، دکتر مسعود اعتمادي فر در جمع خبرنگاران، ام.اس را از شايع ترين بيماري هاي نسل جوان برشمرد و اظهار کرد: ام.اس بيماري مزمن سيستم عصبي با علت نامشخص است که علايم و نشانه هايي چون فلج اندام، تاري ديد، عدم تعادل و اختلالات حسي را به همراه دارد.
وي با رد اين باور که استفاده طولاني مدت در درمان ام.اس وابستگي به دارو براي بيمار ايجاد مي کند، گفت: اين فرهنگ غلط در ميان ايرانيان سبب مي شود تا بيماران پيش از تکميل دوره درمان، مصرف دارو را قطع کنند. به عنوان مثال طول مدت درمان ميگرن 6 تا 12 ماه و برخي از انواع صرع 3 تا 5 سال است.
اين متخصص بيماري هاي مغز و اعصاب با بيان اينکه استرس علت ام.اس نيست ولي اين بيماري را تشديد مي کند، افزود: امروزه معتقدند مصرف ويتامين D نقش پيشگيري در بروز بيماري ام.اس دارد; به نحوي که پزشکان مصرف هفتگي حدود پنج هزار واحد ويتامين D را توصيه مي کنند.
دکتر اعتمادي فر، شمار مبتلايان به ام.اس را بر اساس ثبت انجمن ها 40 هزار و بر اساس ثبت بيماران مراجعه کننده به معاونت هاي درمان دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور، 17 هزار نفر عنوان کرد و افزود: اين 17 هزار نفر مصرف کننده داروي اينترفرون هستند. در حالي که 50 تا 60 درصد مابقي به علل متعددي چون وخامت بيماري و عدم تاثيرگذاري دارو، آغاز بيماري به تازگي و يا استفاده از فرم خوراکي دارو، مصرف کننده اينترفرون نيستند. وي شمار مبتلايان به صرع ايراني را براساس شيوع يک درصدي آن در جوامع 700 تا 750 هزار نفر عنوان کرد و يادآور شد: از اين تعداد 10 درصد مبتلا به صرع مقاوم به درمان هستند و مابقي بيماران با مصرف دارو کنترل مي شوند.
اين عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان به وجود صرع هايي با علت نامشخص (ايديوپاتيک) اشاره کرد و افزود: علت صرع مي تواند ضربه، عفونت هاي مغزي باشد که بهترين راه تشخيص آن گرفتن نوار مغزي و تصويربرداري از طريق ام.آر.اي است. دکتر اعتمادي فر ميگرن و سردردهاي تنشي را شايع ترين سردردها عنوان کرد و افزود: ماهيت سردردهاي ميگرني يک طرفه و ضرباندار است. وي شيوع تشنج را هم يک درصد مطرح کرد و گفت: تشنج به علت فعاليت هاي الکتريکي غيرطبيعي در سلول هاي مغزي ايجاد مي شود; اما علت تشنج سالمندان حوادث عروق مغزي و تومورهاي مغزي است. اين متخصص بيماري هاي مغز و اعصاب تشنج را در کودکان يک تا 2 ساله شايع و علت آن را غالبا تب دانست و افزود: اما تشنج نوزادان به علت اختلالات متابوليکي است. به گفته وي، سردرد، سرگيجه، ضعف اندام ها، بي اختياري در دفع ادرار و مدفوع، تاري ديد، خواب رفتن دست و پا از علايم نورولوژيک است که براي درمان بايد به متخصص بيماري هاي مغز و اعصاب مراجعه شود.

روغن نارگيل در درمان آکنه مفيد است
دانشمندان مي گويند; روغن نارگيل مي تواند به درمان آکنه کمک کند.
به گزارش ايسنا، پژوهشگران دريافته اند; يک فراورده طبيعي موجود در روغن نارگيل و شير مادر موسوم به «اسيد لائوريک» مي تواند آکنه را درمان کند.
يکي از پژوهشگران دانشکده بيومهندسي جاکوبز در دانشگاه کاليفرنيا به منظور بهره مندي از خواص درماني اين ترکيب، يک سيستم تحويل هوشمند طراحي کرده است که مي تواند بمب هاي نانويي پرشده از اسيد لائوريک را مستقيما به باکتري هاي عامل جوشهاي آکنه بر روي پوست برساند. محققان مي گويند; استفاده از اين سيستم جديد با کمک اسيد لائوريک، عوارض جانبي ساير داروها را نخواهد داشت. سايت تراي نانو در گزارشي در اين باره اعلام کرد: سيستم تحويل هوشمند جديد شامل نانوذراتي از جنس طلا هستند که به سطح نانوپمپ هاي مملو از اسيد لائوريک مي چسبند. اين نانوذرات طلايي از به هم پيوستن نانوبمب ها جلوگيري مي کنند. نانوذرات طلا هم چنين کمک مي کنند نانوبمب ها روي باکتري هاي عامل آکنه بر روي پوست در محيط هاي بسيار کوچک قرار بگيرند. وقتي نانو بمب به غشا باکتري ها بچسبد فضاي اسيدي باعث افتادن نانو ذره هاي طلايي مي شود و ادامه درمان با تحويل دارو به محل آکنه انجام مي گيرد.

سرطان سينه دومين علت مرگ در زنان پس از سرطان ريه
 سرطان سينه شايع ترين سرطان غيرپوستي در زنان است. خطر بروز سرطان سينه در يک زن در طي کل دوران زندگي حدود 8 درصد است.سرطان سينه دومين علت مرگ در زنان پس از سرطان ريه است.  به گزارش جام جم آنلاين خطر بروز با افزايش سن افزايش مي يابد به طوري که در سنين کمتر از 30 سالگي احتمال آن يک درصد است در حالي که در 80 سالگي به حدود 10 درصد مي رسد.  در بررسي اي که در آمريکا انجام شد متوجه شدند که زنان آسيايي کمتر از ديگر نژادها به سرطان سينه مبتلا مي شوند.
اما تحقيقات ديگري نشان داد که آسيايي ها همزمان با بومي شدن در آمريکا خطر سرطان در آنها افزايش مي يابد. اين بدان معناست که خطر سرطان مي تواند با شرايط زيست محيطي و يا تغذيه اي ناشي از محل زندگي افراد تغيير کند.
خطر بروز سرطان سينه با علل و عوامل متفاوتي مرتبط است. زناني که اولين بارداري آنها پس از 35 سالگي است و يا هرگز باردار نشده اند، زناني که سن شروع قاعدگي در آنها پايين و يا سن يائسگي در آنها بالاست در معرض خطر بيشتري قرار دارند. حدود 10 درصد از سرطان ها منشا» ژنتيکي داشته و به ارث مي رسند، در حالي که در مابقي موارد تغيير در ساختار ژنتيکي به صورت تک گير در فرد رخ داده و موروثي نمي شود. زناني که زمينه ارثي در سرطانشان نهفته است، سن ابتلاي پايين تري داشته و در معرض ابتلا به ديگر سرطان ها همچون سرطان تخمدان نيز هستند. علاوه بر علل نامبرده علل ديگري هم فرد را مستعد ابتلا به سرطان سينه مي کند. سيگار کشيدن، مصرف روزانه الکل، تماس با تشعشعات راديواکتيو، برخورد با اشعه همچون ماموگرافي و جايگزيني هورموني همچون مصرف استروژن در زنان است. اين سرطان مخصوص زنان نبوده و مي تواند در مردان نيز رخ بدهد. وجود سرطان سينه در مردان خود عامل خطري براي بروز آن در زنان و بستگان نزديک فرد مبتلاست. در مقاله اي در مجله تحقيقات سرطان سينه که بر روي زنان سوئدي انجام شده بود، ديده شد که افراد با هيکل و جثه درشت تر در 7 سالگي با خطر کمتري براي بروز سرطان سينه در سنين پس از يائسگي همراه هستند. در حالي که تحقيقات قبلي نشان مي داد که وزن بالا در موقع تولد و وجود چاقي در زنان بالغ با خطر بيشتري براي بروز سرطان همراه است. در مقاله اي که در مجله بنياد بين المللي سرطان توسط محققان کانادايي ارائه شده بود نشان مي داد مدل هاي ارائه شده جهت تعيين ميزان خطر بروز سرطان سينه کارايي چنداني ندارند. اين مدل ها براساس عوامل خطر بنياد شده اند در حالي  که بخش عمده و اصلي سرطان هاي سينه در فقدان عوامل خطر بروز مي کنند. اغلب اين مدل ها عوامل خطر غيرارثي را نيز برآورد نمي کنند. بسياري از صاحبنظران معتقد به انجام ماموگرافي پس از 40 سالگي براي تمام زنان و براي افراد با زمينه ژنتيکي مثبت پس از 25 سالگي هستند. يکي از روش هاي موثر و ضروري براي تمامي زنان استفاده از معاينه مرتب توسط خود فرد و معاينه سالانه توسط پزشک متخصص زنان است. نکته جالب اين است که 10 درصد از توده هايي که توسط پزشک کشف مي شود در ماموگرافي ديده نمي شود.

کشف تاثير گونه اي باکتري در افزايش هوش افراد
پژوهشگران عقيده دارند قرار گرفتن در معرض برخي باکتري هاي محيطي داراي خواص ضد افسردگي بوده و توانايي يادگيري را افزايش مي دهد.
به گزارش ايسنا، بر اساس نتايج تحقيقي که در يک صد و دهمين نشست عمومي انجمن آمريکايي ميکروبيولوژي ارائه شد، يک گونه باکتري موسوم به vaccae Mycodacterium که گونه اي از باکتري موجود در خاک است ازطريق استنشاق يا سيستم گوارشي وارد بدن مي شود و مي تواند ميزان يادگيري فرد را افزايش دهد.
در آزمايشي که در اين خصوص به عمل آمد مشخص شد تزريق اين نوع باکتري به بدن موش رشد برخي از نورونهاي عصبي را تحريک کرده و به افزايش سطح سروتنين و کاهش نگراني ها منجر مي شود.  پژوهشگران عقيده دارند از آنجايي که سروتنين نقش مهمي در يادگيري بر عهده دارد بر اين اساس ورود باکتري ياد شده به بدن مي تواند باعث افزايش سطح اين عصب شده و توانايي يادگيري را افزايش دهد.  آزمايش انجام شده بر روي موش نشان داد تزريق اين باکتري به افزايش قدرت يادگيري موش ها به ميزان دو برابر منجر مي شود و از سوي ديگر در جريان يادگيري نشانه هاي اضطراب در موش کاهش مي يابد. پژوهشگران تاکيد دارند که بر اين اساس مي بايست محيطهايي جهت فعاليت کودکان و افزايش سطح يادگيري آنها در خارج از محيط مدرسه و خانه فراهم شود تا از اين طريق به يادگيري کودکان کمک شود.


 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پرگهر
دريچه هنر
آزمون و سنجش
ورزشي و در قلمرو ورزش
آگهي هاي روزنامه
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته