جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1389/07/08 - روزنامه سراسري صبح ايران ( پنجشنبه) نسخه شماره 3705


نظريه هاي رشد زبان
استاد :دکتر احدي------دانشجو : ناهيد محمدي درويش بقالا ن ( قسمت چهارم )

کشف ژن موثر در بروز آلزايمر و سرطان مغز


آبکش کردن خواص غذايي برنج را از بين مي برد


كوتاه و خواندني


 نظريه هاي رشد زبان 
 استاد :دکتر احدي------دانشجو : ناهيد محمدي درويش بقالا ن ( قسمت چهارم )

 زبان علامتي - اشاره اي 
کودک پيش از آنکه زبان را بياموزد با زباني از نشانه ها و علامتها به بيان خواسته هاي خود ميپردازد . در حقيقت زبان کودک پيش از 12 تا 14 ماهگي دربر گيرنده علامتها و نشانه ها است . در نشانه شناسي که شاخه اي از زبان شناسي است تفاوت نشانه و علامت در اين است که نشانه داراي مخاطب و قراردادي است اما علامت نه.اگرچه ميتوان گفت که علامت ها هم به عنوان انتقال دهنده اطلاعات ميتواند جزيي از زبان کودک باشد. 
زبان علامتي داراي اجزايي است :
1 -گريه و فرياد : کودک پيش از سه ماهگي در مي يابد که گريه وسيله خوبي براي جلب توجه است و چنانچه گريه نکند چندان توجهي به او نميشود . در حقيقت گريه به نشانه اي تبديل ميشود که در هنگام نياز به اطرافيان از ان استفاده ميکند.
2-  صداهاي مبهم : از ماههاي اول زندگي در کنار گريه صداهاي مبهمي نيز شنيده ميشود . کودک اين صداها را نياموخته و به خودي خود آنها را توليد مي کند . اين صداها در ميان کودکان تمامي اقوام و ملت ها و نژادها و حتي در ميان کودکان ناشنوا هم وجود دارد . البته کودکان ناشنوا پس از چندي چون لذتي از توليد اين صداها نمي برند ديگر اين صداها را توليد نمي کنند .  صداهاي مبهم در واقع زيربناي شکل گيري زبان گفتاري در کودکان است . با  دگرگوني اين صداها ي مبهم به آواها و واژه ها به مرور زبان گفتاري در کودکان شکل ميگيرد . 
3-  اشاره :  اشاره ويژگيهاي کامل يک نشانه را دارد. در واقع هر يک از حرکات و اشاره هاي کودک داراي معناي خاصي است براي نمونه دور کردن دهان از قاشق به معناي سير بودن است . 
به مرور که زبان نشانه اي علامتي کودک به سوي زبان گفتاري متحول ميشود نقش علامت ها و اشاره ها هم کمرنگ ميشود .(همان منبع )
 زبان گفتاري :
گفتار عبارت است از آوا يا واژه هايي که براي رساندن منظور يا مفهومي بيان ميشود .تکامل گفتار دگرگوني صداهاي مبهم و نامعلوم به آواهاي معنادار است.زبان گفتاري در واقع شکل پيشرفته بيان خواسته ها و انديشه ها است.
ويژگيهاي تکلم واقعي :
1 -تلفظ صحيح:
 يعني بيان واژه ها به صورت قابل درک براي همه 
2 -دانستن معناي واژه ها
شروع زبان گفتاري : 
گفتار نيز مانند ساير مهارتها بايد آموخته شود به علاوه همانند ساير مهارت ها نيازمند پيشرفت کارکرد                      ماهيچه هاي گوناگون سهيم در آن است . در واقع کندي روند يادگيري گفتار ناشي از آن است که پيشرفت کارکرد اجزاي دستگاه گفتاري و هماهنگي ميان اين اجزا مستلزم زمان طولاني است . ميان 12 تا 18 ماهگي کودک براي گفتارآماده ميشود و چنانچه کودک در اين سن زبان نگشايد به علت عدم توانايي در بيان خواسته ها و احساسات و انديشه هاي خود ممکن است دچار اختلالات عاطفي شود . که علت اين امر ميتواند ناشي از عدم وجود تشويق هاي لازم و موقعيت مناسب براي سخن گفتن باشد . 
نيازهاي اساسي که کودک را به آموختن واژه ها و تکلم واميدارد عبارتند از:
-  کسب اطلاعات در مورد محيط و دوستانش
-  آشکار ساختن خواسته ها 
-  ايجاد رابطه اجتماعي با ديگران 
-  بيان انديشه ها (همان منبع )
مراحل گوناگون در يادگيري گفتار :
کودک در يادگيري گفتار بايد از چهار مرحله به هم مرتبط گذرکند و موفقيت در يک مرحله تسهيل کننده پيروزي در مرحله ديگر است . اين مراحل عبارتند از :
1 -درک گفتار ديگران :
اصولا درک واژه ها مقدم بربيان آنهاست و تعداد                واژه هايي که توانايي فهميدن آن را دارد بيش از واژه هايي است که قادر به بيان آنهاست. 
2 -توانايي به کارگيري واژه ها :
واژه هاي که کودک قادر به بکارگيري آنهاست به دو گروه تقسيم ميشوند 
واژه هاي عام: فرايند يادگيري اين واژه ها به اين شکل است که ابتدا واژه هاي اصلي و اسان مانند اسامي و سپس به ترتيب افعال - صفات - حروف اضافه و درنهايت ضماير  اموخته ميشوند.
واژه هاي خاص: کودک در ابتدا به دليل تمرکز بر يادگيري واژه هاي عام فرصت کافي براي يادگيري واژه هاي خاص ندارد اما از سه سالگي به موازات واژه هاي عام واژه هاي خاص هم آموخته ميشوند که شامل واژه هاي مودبانه و نام رنگها و اعداد و زمان و پول است.
کودکان واژگان خود را با سرعتي بسيار بالاشکل                   مي دهند؟ پژوهش نشان مي دهد که آنها بعد از فقط يک مواجهه کوتاه، مي توانند کلمات تازه را به مفاهيم زيربنايي خود ربط دهند، فرايندي که ربط دادن سريع ناميده مي شود. کودکان پيش دبستاني حتي مي توانند دو کلمه جديد يا بيشتر را که در يک موقعيت با آنها روبرو مي شوند به سرعت ربط دهند .کودکان غربي اسامي اشيا را به سرعت ربط مي دهند زيرا اين اسامي به مفاهيمي اشاره دارند که به راحتي درک مي شوند. هنگامي که بزرگسالان به شيئي اشاره مي کنند و آن را نام مي برند، به کودک کمک مي کنند تا معني آن کلمه را درک کند. طولي نمي کشد که کودکان افعال را اضافه مي کنند (رفتن، دويدن، شکستن)، که به آگاهي پيچيده تر از روابط بين اشيا و اعمال نياز دارند.
ادامه دارد...


 کشف ژن موثر در بروز آلزايمر و سرطان مغز 

   دانشمندان سازوکار ژنتيکي را در رشد و نمو دستگاه عصبي کشف کرده اند که به گفته آنها روزي مي تواند به درمان سکته مغزي، بيماري آلزايمر و يا سرطان هاي مغز منجر شود. 
به گزارش ايرنا ، پژوهشگران انگليسي ژني موسوم بهSox9    را کشف کرده اند که در رشد و توسعه سلول هاي بنيادي عصبي در جنين موثر است. سلول هاي بنيادي قابليت تمايز يافتن به بافت مغزي يا نخاع را دارند.نتايج اين تحقيقات در نشريه علوم عصبي نيچر منتشر شده است. 
محققان با انجام مطالعاتي بر روي موش ها دريافتند با استفاده از اين ژن مي توانند رشد اين سلول ها را تحريک کنند. اين کشف مي تواند روزي به جايگزيني و يا باززايي سلول هاي آسيب ديده مغزي در انسان منجر شود. 
جيمز بريسکو از شوراي تحقيقات پزشکي انگليس و مجري اين تحقيقات مي گويد: با دانستن اينکه ژنSox9    نقش مهمي در رشد و نمو دستگاه عصبي انسان ايفا مي کند، يک گام به کنترل سلول هاي بنيادي در مغز و باززايي انواع مختلف سلول عصبي نزديک تر شده ايم. 
توانايي اصلاح سلول هاي عصبي آسيب ديده مي تواند جهش بزرگي بسوي درمان ميليون ها بيمار مبتلا به آلزايمر، تومورهاي مغزي مرتبط با سلول هاي بنيادي و يا قربانيان سکته مغزي باشد.اين در حالي است که به گفته اين محققان هنوز تا ارائه چنين درماني براي انسان زمان زيادي باقي است. 
جنين انسان از هفته سوم بارداري رشد و نمو دستگاه عصبي را آغاز مي کند.از اين مرحله تا حدود پنج هفته دستگاه عصبي عمدتا از سلول هاي موسوم به نورو اپيتليال تشکيل مي شود که به سرعت رشد مي کنند و پايه و اساس مغز و طناب نخاعي را شکل مي دهند. 
درست پس از اين مرحله است که انواع مختلف سلول هاي عصبي و پشتيبان که دستگاه عصبي مرکزي را مي سازند ظاهر مي شوند.اين سلول ها از سلول هاي بنيادي بوجود مي آيند. 
محققان در اين بررسي دريافتند وجود ژنSox9    براي تبديل شدن سلول هاي نورواپيتليال به اين سلول هاي بنيادي ضروري است.همچنين اين ژن به سلول هاي بنيادي در مغز بالغ نيز امکان مي دهد که ويژگي هايي مانند توانايي خودترميمي و خود تمايزي را حفظ کنند.اين دانشمندان همچنين دريافته اند که وجود ژني موسوم بهShh    براي عملکرد ژنSox9    لازم است. 
محققان با افزودن مصنوعيShh    و ياSox9    به سلول هاي نورو اپي تليال در جنين موش ها دريافتند سلول هاي نورواپي تليال مي توانند فرايند تبديل خود به سلول هاي بنيادي عصبي را آغاز کنند.اين پژوهشگران همچنين کشف کردند اگر نقص ژنتيکي در ژنSox9    روي دهد موش به سختي مي تواند بعدها آسيب سلول هاي عصبي را ترميم کند.   


 آبکش کردن خواص غذايي برنج را از بين مي برد  

يک متخصص تغذيه گفت: برخلاف اين تصور که آبکش کردن برنج نشاسته آن را از بين برده و از خاصيت چاق کنندگي آن مي کاهد، با آبکش کردن يک ششم ويتامينB1    موجود در برنج از بين مي برد. 
دکتر احمدرضا درستي در گفت وگو با ايسنا ، گفت: کساني که مي خواهند ويتامينB1    بيشتري به بدن آنها برسد، مي توانند سبوس برنج را خيس کرده و آب آن را مصرف کنند که در اين صورت ويتامينB1    زيادتري به بدنشان مي رسد.   وي تصريح کرد: برنج سبوس دار يک غله کامل است و در مرحله لايه برداري تنها پوسته آن برداشته مي شود به طوري که ارزش غذايي در اين غله کاملا حفظ مي شود.  
اين متخصص تغذيه تاکيد کرد: برنج سبوس دار نسبت به برنج سفيد داراي فيبر بيشتر و مواد معدني، روي و منيزيم است و مي توان آن را به عنوان مکمل غذايي در سالاد يا به صورت تفت داده شده و نيز در سوپ يا خورشت استفاده کرد.  
دکتر درستي در خاتمه اظهار کرد: برنج از غلات بسيار مغذي است و پرمصرف ترين غذاي دو سوم جمعيت جهان محسوب مي شود و ويژگي هاي خاص برنج آن را به يک ماده غذايي پر مصرف براي تامين نيازهاي غذايي تبديل کرده است.  


 كوتاه و خواندني  

   مصرف مکمل هاي منيزيم خطر ابتلا به ديابت
را کاهش مي دهد  

متخصصان تغذيه مي گويند: اگر مقدار کافي عنصر منيزيم در رژيم غذايي خود بگنجانيد، مي توانيد از ابتلا به ديابت پيشگيري کنيد.   به گزارش ايسنا، دکتر کاهي، متخصص دانشگاه کاروليناي شمالي و دستياران وي خاطرنشان کردند: افرادي که بيشترين ميزان مصرف منيزيم را در رژيم غذايي يا مکمل هاي ويتاميني دارند طي 20 سال آينده، 50 درصد کمتر به ديابت مبتلا مي شوند. اين نتايج مي تواند تا حدودي توجيه کند که چرا تا اين حد به مصرف غلات سبوس دار که سرشار از منيزيم هستند، براي کاهش خطر ابتلا به ديابت توصيه مي شود.   به گزارش رويترز هلت، اين متخصصان معتقدند که بايد مطالعات گسترده تري در اين زمينه صورت گيرد تا علت اصلي اين رابطه در مصرف منيزيم و کاهش خطر بروز ديابت مشخص شود.   کارشناسان علوم پزشکي دانشگاه کاروليناي شمالي براي بررسي اين ارتباط 4497 مرد و زن 18 تا 30 ساله را مورد معاينه و آزمايش قرار دادند که هيچ يک از آنها در آغاز بررسي ها به ديابت مبتلا نبودند. آنها متوجه شدند افرادي که بيشترين ميزان منيزيم را در خونشان داشتند، 47 درصد کمتر در معرض ابتلا به ديابت بودند.   اين يافته در مجله پزشکي "مراقبت ديابت" منتشر شده است.  

مبتلايان به اختلالات رواني را "ديوانه" نخوانيد  

سازمان جهاني بهداشت، امسال هم در روز 10 اکتبر مراسم روز جهاني سلامت روان را با هدف افزايش آگاهي عمومي درباره مشکلات و موضوعات مربوط به سلامت و بهداشت رواني برگزار مي کند.   به گزارش ايسنا، دکتر نلي کيتازي، متخصص و ناظر پزشکي در بيمارستان ماتاري که تنها بيمارستان مربوط به درمان اختلالات رواني در کنياست، تشريح کرد: مردم به اشتباه کساني را که مبتلا به اختلالات رواني هستند، ديوانه مي خوانند در حالي که کاملا اشتباه مي کنند.   اين بيماران اختلالات رفتاري و نورولوژيکي مختلفي را بروز مي دهند که همگي تحت عنوان اختلالات رواني طبقه بندي مي شوند و تاکيد روي اين نکته مهم است که اين مشکلات اختلال هستند و بيماري محسوب نمي شوند.   اين اختلالات طيف گسترده اي از شيزوفرني و اختلال خلقي دو قطبي گرفته تا اختلالات اضطرابي را شامل مي شوند. يکي ديگر از مشکلات معمولي که در اين طبقه بندي قرار مي گيرند اختلالات مغزي ارگانيک هستند. علاوه بر اين، اختلالات تغذيه اي، مشکلات خواب و مشکلات جنسي - رواني هم جزو اختلالات رواني محسوب مي شوند.   دکتر کيتازي تصريح کرد: ننگ و شرم از اين بيماريها و باور نادرست مردم نسبت به اين بيماري ها يا نسبت به اسم "بيمار رواني" چالش بزرگتري است که بر سر راه اين بيماران قرار مي گيرد.   اين متخصصان تاکيد دارند که سلامت روان قابل کنترل است و افزايش آگاهي مردم به کنترل بهداشت رواني در جامعه پرتنش امروزي کمک خواهد کرد.  

  ويروس هاي معمولي در مهد کودک ها سبب بروز مشکلات مزمن ريوي مي شوند  

متخصصان اطفال در مرکز کودکان جان هاپکينز تاکيد کردند: تماس با ويروس هاي معمولي در مهد کودک ها، کودکان را در معرض ابتلا به بيماري مزمن ريوي قرار مي دهد.   به گزارش ايسنا،  اين متخصصان مي گويند: براي کودکاني که زودتر از موعد به دنيا آمده اند، چنين خطري جدي تر است و آنها را در معرض ابتلا به عفونت هاي دستگاه تنفسي قرار مي دهد. با توجه به اين تهديد هم به پزشکان اطفال توصيه مي شود که آن دسته از بيماراني را که تولد زودرس داشته اند بيشتر تحت نظر و معاينه داشته باشند و بدون در نظر گرفتن سن، علائم بيماري ريوي را بررسي و خطراتي را که ممکن است در مهد کودک ها براي اين کودکان وجود داشته باشند به والدين آنها تذکر دهند.  
به گزارش مجله تايم، دکتر شارون مک گرات - مورو متخصص بيماريهاي ريوي در مرکز اطفال هاپکينز در اين باره تصريح کرد: مهد کودک ها بستر رشد ويروس ها هستند و اين شرايط کودکان مستعد را در معرض خطر ابتلا به بيماريهاي بلندمدت و ناراحتي هاي جدي عفوني قرار مي دهد. اين متخصصان روي 111 کودک زير 3 سال آزمايش کرده و به اين نتايج دست يافته اند. اين بررسي ها در مجله اطفال به چاپ رسيده است.  

   احساسات منفي سبب تشديد درد در زنان مي شود  

متخصصان هلندي مي گويند: خشم و احساسات منفي سبب تشديد درد در زنان مي شود.  
به گزارش ايسنا، اين متخصصان دريافته اند که احساسات منفي مثل غم و عصبانيت، احساس درد را در زنان مبتلا به سندرم "فيبروميالژي" و يا حتي در زنان سالم افزايش مي دهد.  
اين متخصصان با آزمايش روي 121 زن که 62 نفر از آنها به سندرم فيبروميالژي مبتلا بوده و 59 نفر ديگر به اين اختلال مبتلا نبودند به نتايج فوق دست يافته اند.  
به گزارش پايگاه اينترنتي وب ام دي، در اين افراد تاثير احساسات منفي روي واکنش هاي درد اندازه گيري شد. متخصصان متوجه شدند که زنان با فيبروميالژي و يا بدون اين سندرم در واکنش به عصبانيت و غم، احساس درد بيشتري را نشان مي دهند.  
   سندرم فيبروميالژي به عنوان يکي از شايع ترين علل دردهاي منتشر و مزمن در بدن شناخته شده است که در بسياري از اوقات همراه با احساس خستگي زودرس و کاهش انرژي است.  
مشکلاتي مانند اضطراب، افسردگي، اختلالات خواب و کمي حافظه، احساس گزگز در دست و پا، قاعدگي هاي دردناک، نامنظم بودن اجابت مزاج، سندرم روده تحريک پذير (کوليت عصبي) ، تحريک پذيري مثانه و تکرر ادرار و احساس تورم در اندام ها و مفاصل در اين سندرم رايج است.  
سندرم فيبروميالژي از بيماري هاي شايع محسوب مي شود. مطابق بررسي هاي انجام گرفته در کشورهاي غربي، تقريبا از هر 50 نفر يک تن به اين سندرم مبتلا است. زنان بيشتر به اين سندرم مبتلا مي شوند به طوري که شيوع اين اختلال در زنان تا 9 برابر نسبت به مردان بيشتر است. به طور کلي آستانه احساس درد در مبتلايان به اين اختلال نسبت به سايرين کمتر بوده و اين بيماران درد را زودتر و بيشتر احساس کرده و به بيان ديگر براي احساس درد مستعدتر هستند.  
احساس درد در عضلات و بافت هاي نرم بدن، تپش قلب و احساس سوزش سينه، سردردهاي شبه ميگرني و يا دائمي، دردهاي ناحيه لگن بويژه در زمان قاعدگي، اختلالات دستگاه گوارش نظير نامنظمي اجابت مزاج به صورت يبوست و اسهال متناوب، احساس گزگز و مورمور شدن در اندام ها، تکرر و سوزش ادرار، اختلالات عصبي نظير افسردگي، اضطراب، کمي حافظه، احساس تورم بويژه در دست ها، حساسيت نسبت به تغييرات دما بويژه سرما از مهمترين علائم و نشانه هاي اين سندرم هستند.  
پزشکان تاکيد دارند که سندرم فيبروميالژي هيچ گونه عوارض جسماني مهم مثل پوکي استخوان و تغيير شکل مفاصل را به دنبال نداشته و بيماران هرگز نبايد نگران عوارض درازمدت بيماري خود باشند.  

   پشت کامپيوتر صحيح بنشينيد  

حفظ وضعيت صحيح بدن به هنگام نشستن پشت کامپيوتر بسيار حائز اهميت است و بايد تا حد امکان در طول مدت کار با اين وسيله، اين نکته مهم را در نظر داشته و شکل استاندارد نشستن صحيح را رعايت کرد.  
به گزارش ايسنا، آکادمي جراحان ارتوپدي آمريکا در اين زمينه توصيه هايي را ارائه کرده که به قرار زير است:  
-   صندلي را انتخاب کنيد که به راحتي مي توان با آن سازگار شد و احساس ثبات و پايداري کرد. به طوري که داراي يک پشتي مناسب و راحت و نيز چرخ هايي باشد که حداقل در پنج نقطه با زمين تماس داشته باشد.  
-   مطمئن شويد که زانوهاي شما در سطح ران قرار بگيرد و کف پاهايتان کاملا روي زمين قرار بگيرد.  
-   از صندلي داراي دسته استفاده کنيد تا بتوانيد بازوهاي خود را در سطح کمرتان قرار دهيد.  
-   صندلي شما حتما بايد تشک داشته باشد و صندلي بايد اندکي به سمت کف زمين متمايل باشد. 


 
سياسي
خبر دانشگاه
اجتماعي
دانش وپژوهش
اقتصادوبازار
مرزپرگهر
دريچه هنر
آزمون و سنجش
ورزشي در قلمرو ورزش
آگهي هاي روزنامه
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته