جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1385/08/09 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران نسخه شماره 2614


بي شير و شكر


احمدي نژاد: هيچ کس حق عقب نشيني در انرژي هسته اي را ندارد


درخواست رئيس قوه قضائيه از مجلس


توکلي: توزيع سريع سهام عدالت نتيجه نمي دهد


با وقت كم

پاسخ سخنگوي دولت به منتقدان;
نگراني از تعطيلات نداريم


كوتاه و خواندني


 بي شير و شكر 

گروه آزمون وسنجش : سازمان سنجش آموزش کشور براي آن دسته از داوطلباني که اطلاعات کارت اعتباري خود را ندارند تسهيلاتي فراهم کرده است.
به گزارش مهر، آن دسته از داوطلباني که اطلاعات کارت اعتباري خود شامل شماره پرونده، شماره کاربر، شماره کارت، شماره رمز و کد رهگيري را در اختيار ندارند مي  توانند با در دست داشتن اصل شناسنامه عکسدار و يا کارت ملي با مراجعه به نمايندگان سازمان سنجش آموزش کشور مستقر در باجه  هاي رفع نقص در تهران و شهرستانها نسبت به دريافت اطلاعات خود شامل شماره پرونده و شماره داوطلبي اقدام کنند.داوطلبان مي توانند با مراجعه به سايت سازمان سنجش به نشاني www.sanjesh.orgنسبت به پرينت کارت ورود به جلسه اقدام کنند.به گزارش مهر، آزمون گروه آزمايشي علوم رياضي در صبح روز پنجشنبه 4 تير ماه، آزمون گروه آزمايشي هنر در بعداز ظهر پنجشنبه 4 تيرماه، آزمون گروه آزمايشي علوم تجربي در صبح جمعه 5 تيرماه، آزمون گروه آزمايشي زبانهاي خارجي در بعدازظهر جمعه 5 تيرماه و آزمون گروه آزمايشي علوم انساني در شنبه 6 تيرماه برگزار مي شود.


  احمدي نژاد: هيچ کس حق عقب نشيني در انرژي هسته اي را ندارد 

گروه سياسي: محمود احمدي نژاد گفت:  امروز همه ملت ايران در هر جايي يکپارچه حق هسته  اي ايران را فرياد مي زنند و در برابر کسب انرژي هسته  اي ايستاده اند و هيچ کس حق عقب نشيني در اين زمينه را ندارد. به گزارش ايسنا،  رئيس دولت نهم در ادامه  سفرهاي استاني خود روزگذشته طي سخناني در ورزشگاه شهيد پازوکي پاکدشت با اشاره به پرونده  هسته  اي ايران گفت: مشکل هسته  اي ما در همين نگاه است والا نگراني از برنامه  هسته  اي ايران وجود خارجي ندارد. آن ها خوب مي دانند که در برنامه هاي هسته  اي ايران انحرافي وجود ندارد. قصد اصلي آن ها اين است که نمي خواهند هيچ ملتي از جمله ايران روي پاي خود بايستد و مقتدر و آزاد و سربلند باشد. وي گفت: چون ايران بدون اتکا به آن ها راه پيشرفت را طي مي کند، عصباني هستند و با پنهان کردن اهداف خود زير نقاب مخالفت با توسعه  تسليحات هسته  اي مي خواهند جلوي فعاليت ايران را بگيرد. وي  خاطرنشان کرد: يک جا استدلال کردند چون ايران نفت دارد تلاشش براي انرژي هسته  اي نشان مي دهد که ايران ريگي به کفش دارد; در حالي که ما مي گوييم اگر اين استدلال درست باشد، چرا آمريکا که چند برابر نفت ما توليد مي کند، فن آوري هسته  اي دارد؟ همه براي انرژي هاي نو تلاش مي کنند; چراکه يک روز انرژي هاي فسيلي از بين خواهد رفت. اما وقتي به ايران مي رسد آن ها مخالفت مي کنند. احمدي نژاد گفت: ما به کشورهاي غربي مي گوييم که حاضريم تا 50 سال نفت شما را بدهيم. در مقابل شما هم فعاليت هاي هسته  اي خود را کنار بگذاريد. اگر اين کار را نکنيد معلوم مي شود شما ريگي به کفش داريد. آن هم يک ريگ نه، صدها ريگ به کفش داريد. وي ادامه داد: از ما مي پرسند; چرا شما اصرار داريد فعاليت غني سازي خود را ادامه دهيد؟ من در پاسخ به آن ها گفتم; شما چرا اصرار مي کنيد که ما اين ها را تعطيل کنيم؟ رييس  دولت نهم افزود: استدلال آخر آن ها را ببينيد که مي گويند; دستيابي به چرخه  سوخت حق شماست و ما آن را قبول داريم اما اگر در مقابل شما کوتاه بياييم، فردا کشورهاي ديگر هم خواهان اين فن آوري خواهند بود. ما هم در جواب گفتيم; اگر حق و خوب است همه بايد داشته باشند. اگر بد است هيچ کس حق ندارد چنين چيزي داشته باشد. وي ادامه داد: استدلال ديگر اين  ها را ببينيد! مي گويند; چرخه  سوخت و دستيابي به فن آوري هسته  اي حق شماست ولي بنا نيست که اين حق را شما داشته باشيد. احمدي نژاد در ادامه به کش و قوس هاي يک سال اخير در پرونده  هسته  اي ايران اشاره کرد و گفت: يک سال است که بالا و پايين مي کنند. نقشه مي کشند، طراحي مي کنند و خيز برمي دارند. اما در برابر ايستادگي شما ملت ايران محکم به زمين مي خورند. چهار بار اين تجربه را کردند. بيانيه مي دهند، تهديد مي کنند، چشمان خود را گرد مي کنند، صدايشان را کلفت مي کنند و مي گويند اين بار ديگر با دفعات قبل فرق دارد. اما در حرکت شان وقتي با سد پولادين ملت ايران برخورد مي کنند، به جاي خودد برمي گردند. احمدي نژاد گفت: اين بار هم مي گويند; اين دفعه کار مهمي مي کنيم. پيش نويس قطعنامه اي را دادند که اگر ايران دست از غني سازي نکشد، صدور قطعات تاسيسات هسته اي و موشک هاي دوربرد را تحريم خواهند کرد. من مي گويم; اگر روزي ملت ما اين طور تحريم شود مردم ما جشن مي گيرند. مگر تا به حال به ما چيزي داده بودند؟ آن ها عصباني هستند که ملت ايران با همت خود انرژي هسته  اي را به دست آورده است. اگر همه  شياطين جمع شوند نمي توانند اين حق را از ملت ايران بگيرند. رييس دولت نهم در بخش ديگري از سخنان خود به مذاکرات بين ايران و کشورهاي غربي اشاره کرد و گفت: در استدلالي ديگر ما به آن ها گفتيم که چرا برخي گروه هاي فاسد و وحشي خود را در منطقه به بمب هسته اي مجهز کرده ايد در حالي که نگران فعاليت هاي روشن ايران هستيد؟ مي گويند; چون آن کشور عضو معاهدهNPT   نيست با او کاري نداريم. هرکس اين معاهده را امضا کرده باشد بايد پاسخگو باشد. احمدي نژاد گفت: ما مي گوييم; اگر يک جو عقل داشته باشيد مي فهميد که اين رفتار ناخواسته سلاح                  هسته  اي را افزايش مي دهد; چراکه هرکس عضوNPT  شود، مي فهمد که اين عضويت، تنها به محدوديت او خواهد انجاميد. پس بهتر مي بيند که عضو نباشد .  وي ادامه داد: همه  حرف هايشان دروغ است. آن ها در فلسطين و لبنان آدم مي کشند و به مدافعان اين کشورها عنوان تروريست مي دهند; در حالي که شارون جنايتکار جايزه  صلح طلبي مي گيرد. امروز همه مي دانند که از ناحيه  ايران نگراني هسته  اي و تجاوز وجود ندارد. ظلم و خيانت هم وجود ندارد.  وي خاطرنشان کرد: آن ها نگران فرهنگ و پيشرفت و رشد ما هستند.

صنعت دانش 
(قسمت شصتم )
بازار دانش : امروزه  توسعه فناوري اطلاعات وارتباطات موجب توسعه روشهاي جداسازي استفاده از دانش در نظام اقتصادي ، ايجاد ابزارهاي لازم براي رمز گذاري وانتقال دانش وتوسعه ابزارهايي براي تصرف ومالکيت دانش گرديده است .اين عوامل در کنش متقابل با يکديگر وبا ساير نيروهاي فناوري اطلاعات ،صحنه کنش متقابل بين مسئله (تقاضاي دانش )يا صحنه مبادله دانش را فراهم کرده اند .اين بحث همان مصداق ظهور بازار دانش در نظام اقتصادي است .
همچنان که اشاره شد ، بازار دانش صحنه مبادله دانش است .خريداران ،فروشندگان ودلالهاي دانش بازيگران اصلي بازار دانش هستند . در طرف عرضه بازار دانش ، بنگاههاي دانش ودست اندر کاران علم قرار دارند که دانش وقابليت فناوري توليد مي کنند اينها حداقل در يک زمينه از دانش تخصص ويژه ،شهرت وتوانايي رمز گذاري دانش ضمني خود را دارند . آنان ممکن است دانش خود را در قابل سوال وجواب بازاي مبلغي تحت عنوان حق يا پاداش ،به صورت جزئي يا کلي بفروشند . بعضي از افراد وبنگاهها تخصص ومهارت دارند ،ولي نمي توانند دانش نهفته خود را در چارچوب مشخص سامان دهي کنند ،دانش عده اي نيز آنقدر تخصصي ، شخصي ويا از نظر ارزشي محدود است که نمي توان آن را به بازار عرضه کرد ،گروه سومي نيز هستند که خود را خارج از بازار نگه مي دارند چراکه احتکار دانش منافع بيشتري برايشان به ارمغان مي آورد . اين سه گروه افراد وبنگاهها عرضه کننده (بالفعل ) دانش به حساب نمي آيند .
در مقابل در طرف تقاضاي اين بازار و بنگاههاي مبتني بر دانش ،افراد دانشجو وحتي بنگاههاي دانش قرار دارند که به منظور حل مسائل خاص خود وحساب قابليتهاي ذخيره شده در بنگاههاي دانش ،رابطه برقرار کرده ودانش مبادله مي کنند . بنگاههاي دانش ، دانش را براي توليد ،توزيع ، تبديل ، دانش جديد و بهره برداري از آن تقاضا مي کنند .در حاليکه بنگاههاي مبتني بر دانش ، دانش را براي توليد وتوزيع کالا وخدمات جديد تقاضا مي نمايند . کارگزاران دانش بين خريداران دانش (آنهايي که به دانش نيار دارند )وفروشندگان دانش (آنهايي که دانش دارند ) رابطه ايجاد مي کنند .
يکي از روشهاي مبادله پذير ساختن دانش ضمني ،اشکار سازي يا رمزگذاري آن است . دانش ضمني را نمي توان به راحتي انتقال داد . يکي از راههاي رفع محدوديت انتقال پذيري دانش ضمني رمزگذاري آن است .
رمز گذاري ،گنجاندن دانش فردي وسازماني در قالبهايي است که دسترسي کليه اشخاص نيازمند به دانش تسهيل شود . رمزگذاري درعمل دانش را به رمز تبديل مي کند (نه لزوما رمزهاي رايانه اي ) وآن را سازمان يافته ، مشهود ،انتقال پذير ودرک شدني مي سازد . يکي از روشهاي رمز گذاري دانش ،نهادينه کردن آن در محصولات ، تجهيزات ،فرايندها ونظامهاي نرم افزاري مانند نظامهاي اطلاعات بازرگاني وکارشناسي است . در کشورهاي سازمان همکاري اقتصادي وتوسعه گرايش شديدي به دانش آشکار شده (رمز گذاري شده ) وخوب بيان شده متداول است وکوششهاي دائمي در خودکارکردن مهارتهاي انساني وجود دارد . کوششهاي اخير در توسعه نظامهاي اطلاعات بازرگاني عمومي ، وکارشناسي در اين راستا صورت مي گيرد . البته ثابت شده که مهارتهاي انساني فقط در وظايف جاري ونسبتا ساده ودر محيطها وشرايط با ثبات قابليت خودکار شدن دارند و صنايع با فرايند خود کاري ممکن است از نظر فرايند (کاهش هزينه) کارا باشند . اما در زمينه محصولات ،به دليل تحول سريع در محصولات ماشين وجذاب ممکن است چندان مفيد نباشد .
در بازار دانش ،مبادله دانش بين عرصه کنندگان وتقاضاکنندگان از گذر انتقال حق يا قرار داد صورت مي گيرد (قرار داد استخدام در چشم انداز مرسوم )مدت قرار داد متغير وبستگي به ميزان نياز خريدار وتوانايي فراهم کردن دانش توسط فروشنده در حداقل زمان ممکن دارد . خريداران تنها با عرضه کنندگاني قرارداد بلند مدت مي بندند که خلاق بوده وتوانايي يادگيري دارند وخيلي سريع به اندک تغيير عکس العمل نشان داده و دانش جديد را جانشين دانش کهنه مي کنند وآن را در اختيار طرف قرارداد مي گذارند .مبلغ قرارداد  وابسته به ارزش اقتصادي دانش مورد معامله است و ربطي به مدت قرار داد ندارد .عرضه کننده نمي تواند همان دانش را به خريدار ديگري بفروشد .
در بازار دانش ،شهرت عرضه کننده دانش نقش بسيار اساسي بازي مي کند . شهرت در بازاري که اطلاعات ناقص وجود دارد نه تنها نقش تضمين کيفيت را بازي مي کند ،بلکه نيروي رانش وکشش براي بازار دانش و وجوه در ساز وکار قيمت گذاري دانش است . در واقع بازار دانش قيمت دانش تابع شهرت عرضه کننده وشهرت عرضه کننده دانش تابع ارزش دانش است .
اندازه گيري عملکرد صنعت دانش :
براي اينکه بتوان عملکرد يک صنعت با يک نظام اقتصادي را خلاصه ودر يک نگاه اجمالي وارسي ،اندازه گيري وسياست گذاري نمود ،بايستي شاخص هايي را تهيه وتجزيه وتحليل کرد . قدمت تهيه وتجزيه وتحليل يک چنين شاخص هايي ،وبه طور کلي اندازه گيري عملکرد يک صنعت ويک نظام اقتصادي ، به دهه 1930 م و به خصوص به بعد ازجنگ جهاني دوم بر مي گردد . شاخص هايي که در اين سالها تهيه وتجزيه وتحليل مي شد بسيار ساده و بر مبناي نظريه اقتصاد کلاسيک ونئو کلاسيک از بررسي تفصيلي فعاليت هاي اقتصادي در سطوح بنگاه ونظام اقتصادي در زمينه هاي توليد ،سرمايه گذاري ، مصرف ، اشتغال ، ارزش افزوده ، بهره وري و نرخ تغيير آنها استخراج مي شد . اين شاخص هاي سنتي دولتها را در تصميم گيري ها اقتصادي راهنمايي مي کرد .
اما با ظهور اقتصاد دانش وپيدايش صنعت دانش ودر نتيجه حرکت نظامهاي اقتصادي سنتي به اقتصادهاي مبتني بر دانش ، شاخص هاي سنتي ديگر توانايي بازنمايي ارزش واقعي کالاها وخدمات نوين ودر نتيجه عملکرد نظام اقتصادي را ندارند . به عنوان نمونه در شاخص هاي سنتي ، به کار زنان خانه دار ،هزينه هاي حفاظت از محيط زيست ، هزينه هاي آلودگي محيط زيست ، هزينه هاي آموزشي وتغذيه نيروي انساني وجمعيت ،هزينه هاي تحقيق وتوسعه ، توليد ، توزيع وانتقال دانش ونظاير انها توجه نمي شد . بنابراين ، براي پاسخ به اين نارساييها واندازه گيري درست واساسي عملکرد نظامهاي اقتصادي جديد مطالعات وسيع تري صورت گرفت وشخص هاي جديدتري توسعه يافت .
با وجود اين اندازه گيري عملکرد اقتصاد مبتني بردانش به طور عام وصنعت دانش به طور خاص همچنان با چالشهاي اساسي مواجه است چراکه فعاليت هاي صنعت دانش و سرمايه هاي فکري کمتر لمس پذيرند . برخلاف فعاليت هاي سنتي وسرمايه هاي فيزيکي ، براي ايجاد نظام حسابداري جهت ارزشيابي فعاليت ها وسرمايه فکري ،موانع ساختاري وجود دارد . فعاليت هاي يادگيري وتوسعه دانش که اساس اقتصاد مبتني بر دانش اند ، در قيمت گذاري وکمي کردن با مشکل مواجه هستند .
(ادامه دارد ...)


  درخواست رئيس قوه قضائيه از مجلس  

گروه سياسي: رييس قوه قضاييه با تشکر از نامه 192 نفراز نمايندگان به رهبر معظم انقلاب براي تقدير از برنامه هاي توسعه محور دستگاه قضايي، گفت: با توجه به تعامل مناسب مجلس با قوه  قضاييه و اقدام اخير آنان در تقدير از برنامه ها و سياست هاي قوه قضاييه اميدواريم نمايندگان مجلس نسبت به تسريع در تصويب لوايح قضايي به ويژه لايحه شوراهاي حل اختلاف اقدام کنند.  به گزارش اداره کل روابط عمومي قوه قضائيه، آيت ا... هاشمي شاهرودي در جلسه  ديروز مسوولان عالي قضايي افزود: لوايحي که اينک در مجلس شوراي اسلامي است مورد نياز و تصويب آن موجب تسريع در ادامه تلاش هاي دستگاه قضايي براي دستيابي به توسعه عدالت محور قضايي است.  رييس قوه  قضاييه لوايح شوراهاي حل اختلاف، مجازات هاي جايگزين حبس، شعب تشخيص و اصلاح ماده 2 محکوميت هاي مالي را از جمله مهمترين لوايحي برشمرد که در حال حاضر در مجلس شوراي اسلامي در نوبت رسيدگي است و گفت: تصويب اين لوايح موجب خوشحالي مجموعه دستگاه قضايي و اميدواري مردم نسبت به آينده آن و احقاق حقوق آنان خواهد شد.  هاشمي شاهرودي در ادامه سخنان خود با تبريک دستيابي به دومين آبشار سانتريفيوژهاي هسته اي و تشکر از عوامل اين موفقيت گفت: دستيابي به اين موفقيت ها و خدمات ارزنده ملي موجب مباهات براي دولت و مردم ايران است.

گروه آزمون وسنجش : معاون سازمان سنجش با تشريح تسهيلات اين سازمان براي داوطلبان معلول به خصوص نابينا گفت: علاوه بر آزمون عمومي تمامي گروههاي آزمايشي که به خط بريل ارائه مي شود برخي دروس اختصاصي گروه علوم انساني نيز در کنکور امسال براي داوطلبان نابينا به صورت خط بريل ارائه مي شود.
حسين توکلي در گفتگو با مهر با بيان اين خبر افزود: دفترچه آزمون عمومي در تمامي گروههاي آزمايشي براي نابينايان به صورت خط بريل است. علاوه بر اين دفترچه آزمون دروس رياضي، زبان و ادبيات فارسي، فلسفه و منطق و زبان عربي در گروه آزمايشي علوم انساني نيز به خط بريل براي نابينايان ارائه مي شود.
وي ادامه داد: در گروه آزمايشي زبان خارجي نيز زبان تخصصي به خط بريل است که براي داوطلباني که ممکن است به خط بريل آشنا نباشند منشي پيش بيني کرده ايم.
معاون سازمان سنجش آموزش کشور افزود: دو هزار و 233 داوطلب نابينا، کم بينا، ناشنوا، کم شنوا و معلول جسمي و حرکتي در کل کشور در کنکور امسال شرکت کرده اند که از اين داوطلبان در حوزه هاي جداگانه امتحان گرفته مي شود. آزمون اين داوطلبان در تهران در دانشکده علوم توانبخشي برگزار مي شود.
وي اضافه کرد: وقت اضافي براي دروسي مانند رياضي، فيزيک و شيمي براي داوطلبان معلول در نظر گرفته شده است که اين زمان يک و نيم برابر زمان داوطلبان عادي است. براي ساير دروس عمومي و اختصاصي هم 1/3 زمان معمولي وقت اضافه براي داوطلبان معلول در نظر گرفته شده است.
به گزارش مهر، آزمون گروه آزمايشي علوم رياضي در صبح روز پنجشنبه 4 تير ماه، آزمون گروه آزمايشي هنر در بعداز ظهر پنجشنبه 4 تيرماه، آزمون گروه آزمايشي علوم تجربي در صبح جمعه 5 تيرماه، آزمون گروه آزمايشي زبانهاي خارجي در بعدازظهر جمعه 5 تيرماه و آزمون گروه آزمايشي علوم انساني در شنبه 6 تيرماه برگزار مي شود.


  توکلي: توزيع سريع سهام عدالت نتيجه نمي دهد 

گروه سياسي: احمدتوکلي نماينده اصولگراي مجلس هفتم با بيان اينکه توزيع سريع سهام عدالت نتيجه نخواهد داد، جهاني شدن را امر مثبتي دانست و گفت: "از آن جا که کشورهاي ثروتمند با سرمايه هاي زيادشان و کشورهاي جهان سومي نيز با نيروي کار فراوان شان مي توانند در بازدهي نيروي کارشان و بالا رفتن سرمايه شان با هم تبادل داشته باشند، من با سرمايه گذاري خارجي مخالف نيستم." رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس در دانشگاه شهيد عباسپور تهران، در اختيار بودن سهم زياد در دست دولت را به دليل انگيزه  کم بنگاه داري اقتصادي در دولت منفي دانست و گفت: "انحصار اقتصاد در دست دولت مانع فعاليت آزاد مردم و در نتيجه ضرر رساندن به اقتصاد کشور خواهد شد."توکلي، با بيان اينکه در برنامه هاي اقتصادي کشور بايد با دقت پيش رفت و از اقدامات عجولانه جلوگيري کرد، افزود: "دولت استعداد عجله کردن را دارد که بايد با کمک به اين دولت به تدريج ره پيشبرد امور کمک کرد." توکلي، با بيان اينکه براي خرج کردن نفت حرص و ولع وجود دارد، گفت: "در زمان هاشمي و خاتمي مداخلات دولت در امر اقتصاد کاهش پيدا کرد که اين مثبت است، اما آيا شرايط کسب و کار در ايران مساعد است؟" اين عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس، با بيان اينکه خرداد ماه سال گذشته نگاه اقتصاد بر مبناي عدالت از سوي مقام معظم رهبري به سمت ايجاد رقيب به مصداق اصل 44 قانون اساسي به دولت ابلاغ شد، اظهار داشت: "رهبري بر اين امر که بخش خصوصي حق سرمايه گذاري را دارد، تاکيد داشتند اما متاسفانه از خرداد 84 تاکنون راجع به اين مساله کار اساسي انجام نشده است." اين نماينده  مجلس با بيان اينکه مباحث تجربي نشان داده است که کم شدن دخالت دولت در امور اقتصادي مفيد است، افزود: "دولتي شدن اقتصاد کشور تنها مربوط به اصل 44 قانون اساسي نمي شود بلکه بخشي از آن به خاطر سياست هاي اوايل انقلاب در اين امر است."

گروه آزمون وسنجش : رئيس سازمان سنجش آموزش کشور با اطمينان خاطر به داوطلبان در زمينه امنيت کنکور گفت: فردي خارج از قرنطينه وجود ندارد که از سئوالات مطلع شود و مي توانم با اطمينان بگويم که در حال حاضر در کشور هيچ فردي از سئوالات کنکور مطلع نيست.
به گزارش مهر، عبدالرسول پورعباس دوشنبه شب در حاشيه بازديد از قرنطينه کنکور 88 در جمع خبرنگاران گفت: افرادي که در محيط بسته قرنطينه فعاليت مي کنند براي رسيدن به امنيت صد در صدي کنکور هيچ ارتباط فيزيکي با فضاي بيرون ندارند.
چگونگي طراحي سئوالات کنکور
وي درباره چگونگي طراحي سئوالات کنکور گفت: يک بانک سوالات کنکور داريم که فعاليتهاي پيچيده اي جهت پلمب شدن سئوالات نهايي انجام مي شود.
طراحان سئوالات کنکور براي سازمان سنجش هم ناشناخته هستند
رئيس سازمان سنجش آموزش اظهار داشت: سازمان يکسري طراح سئوال دارد که براي جامعه و حتي خود ما ناشناخته هستند. اين افراد در طول سال بانک سئوالات ما را تغذيه مي کنند حتي اگر يکي از اين طراحان شناخته شود از مجموعه طراحي ها حذف خواهند شد.
وي افزود: سئوالاتي که در بانک وجود دارند صدها برابر نياز ما هستند و حتي ممکن است سئوالاتي که امسال توليد مي شوند تا هشت سال آينده استفاده نشوند.
افراد حاضر در قرنطينه تا پايان کنکور از قرنطينه حق خروج ندارند
پورعباس اظهار داشت: اين سئوالات با مکانيزم پيچيده اي نگهداري مي شوند و در قرنطينه انتخاب و چاپ مي شوند. سئوالات امسال تا کنون حتي توسط من نيز رويت نشده و افرادي که سئوالات را ديده اند اولا اطلاعات علمي زيادي براي تشخيص سئوالات ندارند و ثانيا تا زمان برگزاري آخرين آزمون در قرنطينه خواهند بود.
وي تاکيد کرد: به هيچ عنوان فردي خارج از قرنطينه وجود ندارد که از سئوالات مطلع شود و مي توانم با اطمينان بگويم که در حال حاضر در کشور هيچ فردي از سئوالات کنکور مطلع نيست.
نحوه انتخاب سئوالات کنکور
رئيس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: سئوالها فايل بندي شده هستند و بانک سئوال در همين جا رمزگشايي مي شود. اين بخش دو متصدي دارد که سئوالها را از فايلها انتخاب مي کنند.
وي اظهار داشت: سئوالات ترکيبي هستند و ممکن است سئوالي که از نظر يک دانش آموز خيلي سخت به نظر مي رسند از نظر يک استاد و يا طراح سئوال ساده باشند.
حرکت سئوالات کنکور به سمت مفهومي شدن
پورعباس با بيان اينکه سئوالات کنکور از چند سال گذشته به سمت محتوايي شدن رفته اند که به کليد و فرمول حل نمي شوند، گفت: در حال حاضر سئوالات متکي بر يافته هاي علمي کلاس و داده هايي که دانش آموزان از معلم آموخته اند طراحي مي شوند.
دستگاههاي همکار با سازمان سنجش براي برگزاري کنکور
وي درباره همکاري وزارتخانه ها و دستگاههاي اجرايي با سازمان سنجش براي برگزاري هر چه بهتر کنکور به مهر گفت: وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي، وزارت کشور، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، حراستهاي سازمانها، مجموعه وزارت راه و ترابري و پست و مخابرات براي برگزاري آزمون به سازمان سنجش کمک کرده اند.
فرايند توزيع کارت کنکور
رئيس سازمان سنجش با اشاره به فرايند توزيع کارت کنکور گفت: تدابيري که براي توزيع اينترنتي کارت انديشيده ايم دقيق بوده و در حال حاضر نزديک به 800 هزار نفر کارت خود را پرينت گرفته اند و هيچ مشکلي نيز گزارش نشده است.
شخصي سازي پاسخنامه ها و دفترچه هاي کنکور
وي يادآور شد: يک سوم پاسخنامه ها و دفترچه هاي کنکور امسال شخصي سازي شده هستند و تعدادي هم که شخصي سازي نشده اند داراي چيدمانهاي مختلف هستند.
پورعباس با اشاره به برنامه هاي سازمان سنجش براي برگزاري کنکور سال آينده گفت: در کنکور سال آينده پاسخنامه و دفترچه هر داوطلب درون يک پاکت قرار مي گيرند و پاکت پلمب شده و شخصي سازي شده تحويل داوطلب مي شود که اين اوج امنيت است.
وي اضافه کرد: البته امسال نيز براي نخستين بار محموله در خود حوزه باز مي شود. پيش از اين در استان يا شهرستان باز مي شد اما امسال صبح روز آزمون در خود حوزه مربوطه پلمب سئوالات باز مي شود.


 با وقت كم 


با جمجمه ها مي رقصد!

سرمقاله هاي ديروز صبح تهران از اين نظر جالب بود که دو روزنامه اعتماد ملي و کيهان تقريبا در ارتباط با آمريکا و امنيت در عراق مواضع نزديکي داشتند. جمهوري اسلامي هم درباره مناقشه              هسته اي نوشته بود و روزنامه هاي ديگر هم موضوعات متفاوت ديگري را در ستون سرمقاله ها آورده بودند. کيهان آورده است آنچه آمريکا در به اصطلاح مصالحه با ايران درباره ايجاد امنيت در عراق               مي خواهد آن است که ايران وجود يک دولت لائيک را در عراق بپذيرد و دم بر نياورد و همچنين درباره اکثريت 65 درصدي شيعه در عراق سخن نگويد و قبول کند شيعه و سني از سهام مساوي در تقسيم قدرت برخوردار باشند. کيهان معتقد است اين توافقات هرگز حاصل نخواهد شد. زيرا ايران به هيچ وجه استقرار يک حکومت لائيک در عراق را نمي پذيرد و برابري جمعيت 65 درصدي شيعه با جمعيت 17 در صدي سني ها نيز قابل قبول نيست. بهترين راه آن است که آمريکايي ها عراق را ترک کرده، در صدد تحميل خواسته هايشان بر مردم عراق نباشند البته اگر بتوانند خواسته اي را عملي نمايند. اعتماد ملي هم آورده است گفتگوي ايران و آمريکا بر سر امنيت عراق در حالي که آمريکا بارها ايران را به دست داشتن در نا امني ها متهم کرده است به صورت تلويحي به اين معني است که ايران اين اتهامات را پذيرفته است و اگر ايران به هر نحوي بتواند به ايجاد امنيت در عراق کمک کند - که در حقيقت منطبق بر منافع ملي ايران نيز است - چه نيازي است اين نيازها را به دست آمريکا بدهد در حالي که ما با دولت عراق روابط دوستانه اي داريم؟ جمهوري اسلامي درباره مناقشه هسته اي ايران و غرب مي نويسد  بي شک راه اندازي آبشار دوم سانتريفيوژها اين پيام را براي غرب داشت که ايراني ها به هيچ وجه از مواضع خود کوتاه نمي آيند و زورگويي هاي آمريکا يقينا با شکست مواجه خواهد شد. چرا که                        ايراني ها ثابت کرده اند تهديد و تحريم نمي تواند رفتار اتمي آنها را تغيير دهد. مردمسالاري با اشاره به تعطيلي هاي بلند عيد فطر مي نويسد اين تعطيلات طولاني و ازدحام مردم در بانکها و جاده ها نشان داد که ايران حتي گنجايش همين جمعيت فعلي را ندارد و جالب است که احمدي نژاد اعلام کرده است دو فرزند براي خانواده هاي ايراني کم است و ايران مي تواند 120 ميليون نفر را در خود جاي دهد . سياست روز با آوردن مثال هايي از رفتار غرب در کشورهاي مختلف ثابت مي کند که غربي ها هنوز در دوران قرون وسطي به سر مي برند. سياست روز مي نويسد به نام مبارزه با تروريسم آمريکا عراق و افغانستان را اشغال مي کند، اسراييلي هم به همين بهانه مردم بي گناه لبنان و فلسطين را مي کشند و دست پرورده هاي هيتلر در افغانستان با جمجمه مردگان افغاني مي رقصند. اينها همه نشان مي دهد غربي ها هنوز در دوران قرون وسطي مي زيند. رسالت هم درباره انتخابات مي نويسد بايد فضاي بسيار آرامي در کشور پديد آوريم تا مردم با آرامش و ديد کامل بتوانند در انتخابات شرکت نمايند.

 تاپ مولرودرخواست افزايش قرارداد با پرسپوليس
کلاوس تاپ مولر در شرايطي به مسئولان باشگاه پرسپوليس پيشنهاد يک ميليون و 200 هزار يورويي داده است که چندي پيش در مذاکره با مسئولان مس کرمان رقم 650 هزار دلار را براي يک فصل همکاري پذيرفته بود.
گفتني است چندي پيش و پس از جدايي موقت پرويز مظلومي با باشگاه مس کرمان، مسئولان اين باشگاه براي جذب يک مربي مطرح خارجي رايزني هايي را با چند مربي انجام داد که يکي از اين گزينه هاکلاس تاپ مولر آلماني بود.اين مربي براي حضور در مس کرمان حتي پيشنهاد 650 هزار دلاري را پذيرفته بود اما با بازگشت مظلومي، مسئولان اين باشگاه کرماني قيد مذاکره با مولر و ساير گزينه هايي خارجي با چنين رقمي را زدند.کلاوس تاپ مولر مربي 58 ساله آلماني، کمتر از يک ماه بعد گزينه اصلي سرمربيگري تيم فوتبال پرسپوليس شد که براي قبول سرمربيگري اين تيم پرطرفدار ابتدا درخواستي 800 هزار دلاري را به مسئولان اين باشگاه ارائه کرد اما پس از چند روز اقامت در ايران و بازديد از امکانات باشگاه پرسپوليس رقم پيشنهادش را افزايش داد و به يک ميليون و 200 هزار يورو رساند.تاپ مولر در شرايطي اين رقم سنگين را به مسئولان باشگاه پرسپوليس پيشنهاد کرده است که با چنين مبلغي مي توان مربيان بزرگي چون ژاک سانتيني سرمربي پيشين تيم ملي فرانسه يا هولگر اوسيک آلماني که فصل گذشته اوراواردز ژاپن را قهرمان ليگ قهرمانان آسيا کرد و اين تيم را به مرحله نيمه نهايي مسابقات فوتبال جام باشگاه هاي جهان رساند، را استخدام کرد.حتي مربيان بزرگ ديگري نيز با چنين رقمي حاضرند به ايران بيايند و يک فصل موفق را در پرسپوليس داشته باشند. اما تاپ مولر با اين پيشنهاد تيري در تاريکي انداخته است که اگر تيرش بگيرد رقم بالايي را نصيب خود کرده است. در مورد رقم پيشنهادي تيم هاي اروپايي به مولر گفته مي شود او بيش از 500 هزار دلار نمي ارزد!
 
 حسين عبداللهي نايب رئيس کميته انضباطي فدراسيون فوتبال :
هيچ بازيکني محروم نيست ،حتي نيکبخت
حسين عبداللهي نايب رئيس کميته انضباطي فدراسيون فوتبال اعمال هرگونه محروميت از سوي اين کميته در خصوص نيکبخت واحدي و شيث رضايي را رد کرد.
وي دراين خصوص گفت: هيچگونه محروميتي از سوي کميته انضباطي در خصوص اين دو بازيکن صادر نشده و مسائل صلاحيتي و منشور اخلاقي مرتبط به کميته انضباطي ارتباطي ندارد.
وي پيرامون محروميت يکساله يکي ازمربيان ليگ برترازفعاليت در فصل آينده اظهارداشت:آرا» کميته انضباطي بايد منطبق باآئين نامه انضباطي و دلايلي که آئين نامه بر آن صحه گذاشته است باشد. در خصوص محروميت برخي مربيان ليگ برتر، دلايلي که مبتني بر محروميت باشد، تاکنون حاصل نشده و به همين دليل صدور حکم از سوي کميته انضباطي امکان پذير نيست.

 جانواريو، با تاخير در تمرينات استقلال
فابيو جانواريو  هافبک برزيلي تيم فوتبال استقلال اوايل هفته آينده به تهران بازمي گردد.
گفتني است جانواريو که منتظر تسويه حساب از سوي باشگاه استقلال بود تا خود را به تمرينات اين تيم براي فصل آينده برساند، اوايل هفته آينده به ايران بازمي گردد. چک تسويه حساب اين بازيکن آماده است و وي با وجودي که بايد  در تمرينات شرکت مي کرد، هفته آينده خود را به جمع آبي پوشان خواهد رساند. وي به دليل تاخير در تمرين با جريمه روبرو خواهد شد.

اختلاف هيات مديره پرسپوليس
 در مورد انتخاب سرمربي
اعضاي هيات مديره پرسپوليس در جلسه اي با يکديگر در رابطه با تعيين سرمربي گفت وگو کردند و آخرين اخبار حاکي از ان است که آنها با هم اختلاف دارند.
گفتني است در اين جلسه که حبيب کاشاني در آن غايب بود، دو تن از اعضا موافق حضور تاپ مولر و دو عضو ديگر خواهان عقد قرارداد با لوکا پرزويچ بودند.اعضاي هيات مديره در گفت وگويي که با انصاري فرد داشتند از وي خواستند پس از انجام رايزني هاي تا روز شنبه به هر شکل ممکن نام سرمربي پرسپوليس را اعلام کند.ضمن آنکه از اين جلسه خبر رسيد که اعضاي هيات مديره موافق حضور حميد درخشان به عنوان يکي از اعضاي کادرفني در پرسپوليس نيستند.

آغاز تسويه حساب با بازيکنان پرسپوليس
باشگاه پرسپوليس با دريافت کمک يک ميلياردي از جانب سازمان تربيت بدني درصدد است از همين کار تسويه حساب با بازيکنان اين تيم را آغاز کند.
گفتني است باشگاه پرسپوليس ازديروز با فراخواندن بازيکنان در گروه هاي 5نفره در نظر دارد با تک تک آنها تسويه حساب کند تا براي تمديد قراردادها و عقد قرارداد رسمي با بازيکنان جديد مشکل خاصي نداشته باشد

مرفاوي از پنج استقلالي تست گرفت
صمد مرفاوي سرمربي استقلال طبق برنامه قبلي در نظر دارد از تمامي بازيکنان اين تيم تست آمادگي جسماني بگيرد و در همين راستا پنج بازيکن زير نظر او تست دادند.
گفتني است براساس برنامه قبلي کادر فني استقلال، صبح ديروز از 5 بازيکن اين تيم در زمين آکادمي مجموعه ورزشي انقلاب تست آمادگي جسماني گرفت.هادي شکوري، ميلاد نوري، کيانوش رحمتي، حنيف عمران زاده، هاشم بيگ زاده پنج بازيکني بودند که  با حضور در آکادمي مجموعه ورزشي انقلاب از آنها تست آمادگي جسماني گرفته شد.

خليلي از يک هفته ديگر آماده حضور در تمرينات
محسن خليلي مهاجم ملي پوش پرسپوليس که در ديدار با کره شمالي با مصدوميت شديد مواجه شد در حال بازگشت به ميادين فوتبال است.
دکتر زرينه در رابطه با وضعيت محسن خليلي گفت:خوشبختانه پس از فيزيوتراپي مداوم و اقدامات پزشکي ديگر، وضعيت آسيب ديدگي خليلي بهبود يافته و اين بازيکن يک هفته ديگر قادر به انجام تمرين است ضمن آنکه خليلي دويدن به طور اختصاصي را نيز آغاز کرده است.

ديدار خيريه منتخب ستارگان
 ليگ برتر - نساجي قائمشهر
به مناسبت هفتم تير سالگرد شهادت دکتر بهشتي و يارانش ديدار خيرخواهانه بين تيم هاي نساجي قائمشهر و منتخب ستاره هاي مازندراني ليگ برگزار خواهد شد.
گفتني است اين ديدار به منظور کمک به ايتام استان مازندران و در ورزشگاه شهيد وطني قائمشهر برگزار مي شود. براين اساس 21 بازيکن جهت حضور در تيم منتخب ليگ برتراعلام آمادگي کرده اند و اين تيم با نفراتي نظير رحمان احمدي، شهاب گردان، ابراهيم تقي پور،  صابر ميرقرباني، فريدون فضلي، اميرحسين صادقي، محسن بنگر، ميثم بائو، شيث رضايي، کيانوش رحمتي و.. روز يک شنبه هفتم تيرماه به مصاف نساجي قائمشهر مي رود.

 دژاگه براي تيم ملي آلمان بازي مي کند
اشکان دژاگه  بازيکن ايراني الاصل ولفسبورگ که هم اکنون همراه با تيم ملي زير 21 ساله هاي آلمان در رقابت هاي قهرماني اروپا در سوئد شرکت دارد، گفت: در آينده براي تيم ملي بزرگسالان آلمان به ميدان خواهد رفت.
اين بازيکن 22 ساله درباره احتمال حضورش در تيم ملي ايران براساس قوانين فدراسيون جهاني فوتبال گفت:بديهي است که ايران پيش از تغيير قوانين در پي حضور من در تيم ملي ايران بود اما، من با خانواده و مدير برنامه هايم در اين باره گفت وگو کردم و خيلي زود تصميم گرفتم که به پيشنهاد ايران پاسخ منفي بدهم. اين تصميم همچنان پابرجا خواهد ماند.

بازيکن اسبق استقلال در انرگي کوتبوس
 لئونارد کوئيکه بازيکن سال هاي پيش استقلال تهران و استيل آذين راهي تيم دسته دومي انرگي کوتبوس آلمان شد.
گفتني است اين بازيکن کامروني به عنوان سومين تازه وارد فصل آينده انرگي کوتبوس به هواداران اين تيم معرفي شد. کوئيکه 21 ساله فصل گذشته در اينتراخت فرانکفورت توپ مي زد اما، نتوانست در اين تيم موثر باشد. کوتبوس کوئيکه را از باشگاه دسته اولي در فوتبال اسلواکي به صورت قرضي به خدمت گرفت. هدايت اين تيم اسلواک راورنر لورانت برعهده دارد. انرگي کوتبوس در پايان فصل اخير رقابت هاي بوندسليگا به دسته  دوم اين رقابت ها سقوط کرد.

فدراسيون بخشيد
ميثاقيان سرمربي ماند
اکبرميثاقيان که فصل پيش رقابتهاي فوتبال باشگاه هاي برتر سرمربي استقلال اهواز بود به سبب برخي مشکلات انضباطي و دريافت امتياز منفي از کميته انضباطي فدراسيون فوتبال از سرمربيگري تيم هاي باشگاهي ليگ برتر در فصل بعد محروم شده بود.
دراين راستايک منبع اگاه در فدراسيون فوتبال گفت:اکبر ميثاقيان با حضور در فدراسيون فوتبال و کميته انضباطي، تعهد نامه امضا کرد و به همين دليل ميتواند در فصل آينده در ليگ برتر سرمربي باشد.  کميته انضباطي فدراسيون فوتبال از نيم فصل دوم ليگ برتر فصل گذشته اعلام کرده بود مربيان و بازيکناني که 150 امتياز منفي به سبب مشکلات انضباطي و سرپيچي از قوانين اخلاقي و فني رقابتهاي فوتبال باشگاه هاي برتر کسب کنند از فعاليت در ليگ برتر بعد محروم مي شوند.
 
انصراف نکونام ازحضور در اوساسونا
نکونام هفته آينده درويارئال
جواد نکونام بازيکن ايراني اوساسونا به احتمال فراوان هفته آينده با تيم ويارئال قرارداد امضا مي کند.
گفتني است نکونام هافبک تيم اوساسونا که در مدت زمان حضورش در اين تيم به يکي از محبوب ترين بازيکن ايالت پمپلونا تبديل شده بود و با گل هاي به يادماندني اش نقش موثري در نتايج دو فصل پيش اوساسونا در جام يوفا و لاليگا ايفا کرده بود، پس از دريافت پيشنهادهاي متعدد از سوي باشگاه هاي اسپانيايي به احتمال فراوان هفته  آينده با امضاي قراردادي به تيم ويارئال خواهد پيوست. ويارئال در قبال جذب نکونام پنج ميليون يورو به باشگاه اوساسونا خواهد پرداخت و همچنين بابت اين انتقال حدود سه ميليون يورو به نکونام خواهد رسيد. با اين مبلغ، جواد نکونام گران ترين بازيکن تاريخ فوتبال ايران خواهد شد که با هشت ميليون يورو از تيمي به تيم ديگر پيوسته است.مدير برنامه هاي نکونام در حال انجام آخرين مذاکرات با باشگاه ويارئال است و در صورتي که توافق نهايي حاصل شود، نکونام براي انعقاد قرارداد هفته  آينده به اسپانيا سفر خواهد کرد. ويارئال يکي از تيم هاي ريشه دار و قديمي اسپانياست که سال آينده در رقابت هاي ليگ اروپا (جام يوفا) حضور خواهد داشت. اين تيم فصل گذشته پس از تيم هاي بارسلونا، رئال مادريد، سويا و اتلتيکو مادريد در رده پنجم جدول رده بندي رقابت هاي لاليگا قرار گرفت و توانست مجوز حضور در ليگ اروپا را کسب کند. در تيم ويارئال بازيکنان نامداري همچون روبرت پيرس، کيکو، کاپدويا، پاسکال سيگان و مارکوس سه نا حضور دارند.البته نکونام چندي پيش اعلام کرده بود که قصد جدايي ازاوساسوناراندارد.

رحمتي با سپاهان به توافق رسيد
سيد مهدي رحمتي دروازه بان ملي پوش فصل گذشته تيم مس کرمان با مسئولان باشگاه سپاهان  به توافق رسيد.
گفته مي شد رحمتي در روزهاي گذشته پيشنهادهايي از پرسپوليس، ذوب آهن و مس کرمان داشته اماديروز قرارداد خود را با سپاهان به صورت رسمي امضا کرد.عباس محمدي دروازه بان تيم سپاهان نيز از اين تيم جدا شد تا فصل آينده خود را در تيم مس کرمان سپري کند.

 رضايي و باقري هابا پرسپوليس بستند
شيث رضايي و نبي الله باقري ها دو مدافع تيم فوتبال پرسپوليس قرارداد خود با اين باشگاه را به امضا رساندند.   
گفتني است رضايي با حضور در دفتر مديرعامل باشگاه پرسپوليس قرارداد دو ساله اي را منعقد کرد.همچنين نبي ا... باقري هاي ديگر مدافع باشگاه پرسپوليس  با حضور در دفتر مديرعامل باشگاه قرارداد مالي خود را به مدت يک فصل ديگر با سرخپوشان تمديد کرد.

گواهي سلامت براي داوران ليگ برتر
 مسعود عنايت رئيس کميته داوران فدراسيون فوتبال گفت : تنها داوراني مي توانند در فصل جاري رقابتهاي فوتبال ليگ برترکشور را قضاوت کنند که کميته پزشکي فدراسيون فوتبال گواهي سلامت آنها را تائيد کند.درکلاس توجيهي داوران و کمک داوران که 15 تا 19 تير ماه درآمفي تئاتر آکادمي فوتبال تهران برگزار خواهد شد براي نخستين بارازداوران ليگ برتر تست بدني شامل تست چشم ، تنفس، قلب و عروق و رابطه قد و وزن انجام مي شود. در روز پاياني اين کلاس مديريت استرس و فشارهاي روحي و رواني زيرنظرکميته پزشکي فدراسيون و پزشکان متخصص و روانشناس به داوران ليگ برتر آموزش داده خواهد شد.

        برنامه  مسابقات جام جهاني کوچک
رويارويي احتمالي تيم ملي فوتسال ايران باآرژانتين

برنامه رقابت هاي فوتسال جام جهاني کوچک برزيل اعلام شد.
گفتني است پس از انجام قرعه کشي رقابت هاي جام جهاني کوچک برزيل و هم گروهي ايران با تيم هاي اروگوئه، روماني و کاستاريکا برنامه کامل اين رقابت ها اعلام شد.مسابقات گرندپري دردو سالن گويانيا و نيوتن دفاريا برگزار مي شود که بازي هاي تيم ايران در گويانيا به انجام خواهد رسيد. برنامه  بازي هاي تيم ملي در مسابقات جام جهاني کوچک به اين شرح است:
هفتم تير: ايران - اروگوئه
هشتم تير: ايران - روماني
نهم تير: ايران - کاستاريکا
در صورتي که تيم ملي ايران بتواند در گروه خود به مقام نخست دست يابد، با تيم دوم گروه چهارم که از بين آرژانتين و اوکراين انتخاب خواهد شد، ديدار خود را برگزار خواهد کرد.
 
ليگ برتر فوتسال با حضور 14 تيم برگزار مي شود
با نظر هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال مسابقات فوتسال ليگ برتر باشگاه هاي کشور در فصل آينده با حضور 14 تيم برگزار خواهد شد.
با وجود اصرار يکي از اعضا هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال مبني بر برگزاري مسابقات فوتسال ليگ برتر باشگاه هاي کشور با حضور 16 تيم، مديران ارشد فدراسيون تاکيد کردند براي حفظ سطح کيفي اين مسابقات، ليگ فصل آينده نيز با شرکت 14 تيم برگزار شود.
بدين ترتيب حضور تيم هاي پتروشيمي تبريز و بنيادمسکن شيراز در مسابقات فوتسال ليگ برتر باشگاه هاي کشور در فصل 88-89 منتفي است، مگر اينکه از جمع تيم هاي ليگ برتري فصل گذشته تيمي انصراف دهد تا يکي از اين دو تيم يا هر دو آنها جايگزين تيمهاي انصراف دهنده شوند.
 
اعلام ترکيب تيم ملي جودو دانشجويان ايران
علي پدرام ميرزايي سرپرست تيم ملي جودوي دانشجويان ايران دررابطه با وضعيت تيم جودوي اعزامي به يونيورسياد جهاني صربستان گفت:در دوره  گذشته يونيورسياد نخستين حضور المپيکي دانشجويان در رشته  جودو را تجربه کرديم که در آن رقابت ها صاحب دو مدال برنز شديم. هر چند که در جودو نمي شود چيزي را پيش بيني کرد و در پنج دقيقه مبارزه ممکن است خيلي اتفاقات رخ دهد اما، اميد زيادي به اين تيم داريم.
وي در رابطه با نفرات ملي پوش گفت: مصطفي دليريان در 60 کيلو، محسن غفار در 66، يوسف کريميان در 73، ايرج اميرخاني در 81 و حسين قمي در 90 کيلوگرم پنج جودوکار اعزامي هستند که همگي در اين مدت تلاش زيادي کرده اند و روحيه ي خوبي دارند.
وي همچنين در مورد حضور در مسابقات تيمي جودوي يونيورسياد گفت: اگر در وزن به اضافه 90 کيلو يک ورزشکار اعزام مي کرديم شانس مان در مسابقات تيمي هم زياد مي شد اما با اعزام پنج نفر، احتمال حضورمان در مسابقات تيمي کم است. حسين قمي 90 کيلوگرم وزن دارد و اگر بخواهيم از او هم در 90 کيلو و هم در به اضافه90 کيلو استفاده کنيم در مصاف با حريفاني که 30 کيلو بيشتر از او وزن دارند فشار زيادي را متحمل خواهد شد. ايران در شش رشته به يونيورسياد 2009 بلگراد تيم اعزام خواهد کرد که مسابقات جودو از 16 تا 20 تير ماه برگزار مي شود.

اصفهان، ميزبان مسابقات
 ليگ تيراندازي جانبازان و معلولان
 هفتمين دوره مسابقات ليگ باشگاهي تيراندازي جانبازان و معلولان از 3 تا 4 تيرماه در بخش آقايان و از 4 تا 5 تيرماه در بخش بانوان به ميزباني استان اصفهان برگزار خواهد شد.
گفتني است اين رقابت ها که به مدت  3 روز در جريان خواهد بود در 10 ماده ورزشي و با دو سلاح تفنگ و تپانچه بادي انجام مي پذيرد. در اين مسابقات تيراندازان جانباز و معلول از استان هاي تهران، مازندران، خوزستان، آذربايجان شرقي، مرکزي، گلستان، کهکيلويه و بوير احمد، گيلان، خراسان رضوي، لرستان، فارس و اصفهان با حريفان خود به رقابت خواهند پرداخت. تيم هاي مازندران، اصفهان و گيلان به ترتيب توانستند مقام هاي اول تا سوم رقابت هاي ليگ سال گذشته را از آن خود کنند.
 
 نحوه برگزاري مسابقات تيمي پينگ پنگ کشور
نحوه برگزاري مسابقات تيمي و انفرادي قهرماني کشور در رده هاي سني مختلف مشخص شد.   
گفتني است  در جلسه اخير کميته داوران و مسابقات فدراسيون، نحوه برگزاري مسابقات تيمي و انفرادي قهرماني کشور تصويب شد.
در اين راستا استان هاي قهرمان مناطق هشتگانه کشور در مرحله نهايي مسابقات قهرماني کشور به همراه قهرمان سال گذشته و ميزبان بازي ها در اين مسابقات حضور خواهند داشت.10 تيم حاضر در مسابقات قهرماني تيمي کشور به صورت دو گروه پنج تيمي با يکديگر به رقابت مي پردازند تا تکليف تيم هاي اول تا دهم پينگ پنگ تيمي کشور مشخص شود.اين بازي ها به صورت حذفي برگزار مي شود و بازيکنان بازي هاي تيمي و رده بندي دسته يک و دو و رده هاي مختلف سني مي توانند در آن شرکت کنند. براساس مصوبه کميته داوران و مسابقات فدراسيون، هشت بازيکن برتر دسته يک از حضور در مرحله مقدماتي بازي هاي انفرادي معاف شده اند.مسابقات تيمي از 24 تا 26 تيرماه جاري در رده سني خردسالان در کاشان آغاز مي شود، هفتم تا نهم مردادماه نيز نونهالان پينگ پنگ باز ايراني در استان فارس به مصاف يکديگر مي روند، بخش انفرادي نيز هشتم تا دهم تيرماه در زنجان در رده سني اميد و در بخش آقايان آغاز مي شود.نونهالان و نوجوانان دختر نيز از 17 تا 19 تيرماه در استان گلستان با يکديگر روبرو خواهند شد. رقابت هاي آزاد و رده بندي نونهالان پسر کشورنيز در آذربايجان شرقي، يازدهم تا سيزدهم تيرماه برگزار مي شود.مسابقات نوجوانان در آبان ماه، جوانان در بهمن ماه، بزرگسالان در اسفندماه و پيشکسوتان در بهمن ماه سال جاري برگزار خواهد شد.

تجليل از برترين هاي اخلاق ليگ
عزيزمحمدي رئيس سازمان ليگ برتر فوتبال از برگزاري مراسم تجليل از برترين هاي اخلاق ليگ هشتم در نيمه اول مرداد خبر داد.
وي گفت: اين مراسم ازسوي کميته فرهنگي سازمان ليگ برتر و به ميزباني مشهد برگزار خواهد شد و طي آن از برترين هاي اخلاق 34 هفته برگزاري هشتمين دوره مسابقات ليگ برتر تجليل مي شود. در اين همايش يک روزه گزارش عملکرد فرهنگي سازمان ليگ برتر و برنامه هاي سال آينده ارائه و مسئولان فرهنگي باشگاههاي ليگ نيز گزارشي از فعاليت هاي خود را ارائه خواهند داد. ضمن اينکه در مراسم افتتاحيه اين همايش از لوح منشور اخلاقي فوتبال ايران پرده برداري خواهد شد.

آغازاردوي تيم ملي سانشو
رقابت هاي انتخابي تيم ملي سانشو مردان با حضور 70 ورزشکار در سالن رزمي مجموعه ورزشي آزادي برگزار شد که در پايان 20 نفر در اردو باقي ماندند.نفرات دعوت شده اوزان مختلف به شرح زير معرفي شدند:
وزن منهاي 52 کيلوگرم: مسعود انصاري و اکبر محمدزاده
وزن منهاي 56 کيلوگرم: سلمان ترکي و محمد صمصامي
وزن منهاي 60 کيلوگرم: محسن محمد سيفي و مهدي جعفرپور
وزن منهاي 65 کيلوگرم: جوادآقايي و علي دهقان
وزن منهاي 70 کيلوگرم: سجاد عباسي و حبيب بهمني
وزن منهاي 75 کيلوگرم: مجتبي حسين زاده و ابوالفضل خانه کشي
وزن منهاي 80 کيلوگرم: حسين اوجاقي و غلام حسين زاده
وزن منهاي 85 کيلوگرم: حميدرضا قلي پور و حميدرضا لادور
وزن منهاي 90 کيلوگرم: محمد دولتمندي و غلام خانه کشي
وزن به اضافه 90 کيلوگرم: علي اصغر شعباني و مجتبي دريکوندي
گفتني است اردوي تيم ملي سانشوي مردان ازديروزو تحت هدايت يانگ دونگ و محمد جعفري در سالن شماره 2 ورزشگاه آزادي تهران شروع  شد. تيم ملي ووشو مردان و زنان کشورمان در دو بخش سانشو و تالو در رقابت هاي جهاني کانادا حضور مي يابند.

عبدالرضا جوکارقهرمان پارالمپيک:
سطح رقابت هاي دووميداني تونس بسيار بالا بود
 عبدالرضا جوکارنايب قهرمان پرتاپ نيزه بازيهاي پارالمپيک 2008 پکن در خصوص مسابقات بين المللي تونس گفت: سطح رقابتهاي دووميداني 2009 تونس بسيار بالا و فراتر از حد انتظار بود.   
وي افزود: مسابقات دووميداني امسال تونس نسبت به سال گذشته اين رقابتها هم از نظر تعداد کشورهاي شرکت کننده و هم از نظر تعداد ورزشکاران متفاوت بود و به همين دليل شاهد افزايش زيادي در سطح فني اين مسابقات بوديم.
وي خاطر نشان کرد: در برخي از کلاس هاي اين مسابقات، رکوردهاي خوبي جابجا شد که نشانگر توجه و اهميت کشورها و ورزشکاران شرکت کننده به مسابقات تونس است.
وي تصريح کرد: در تيم ايران جواد حرداني در رشته پرتاپ ديسک و در کلاس F38، رکورد پارالمپيک خود را حدود سه متر بهبود بخشيد که مورد توجه همه حاضران قرار گرفت.
وي درخصوص عملکرد خودش دراين مسابقات،گفت:من در کلاس f53 پرتاب نيزه حدود رکورد پکن را زدم و به عنوان قهرمان اين کلاس، مدال طلاي آن را از آن خود کردم.
وي در پايان با تشکر از همه عوامل و دست اندکاران اعزام تيم دووميداني جانبازان و معلولين به مسابقات 2009 تونس، گفت: اميدوارم ورزشکاران اعزامي مانند گذشته با افتخار آفريني هاي خود پاسخ زحمات اين عزيران را داده باشند.

اخلاق پسند و احدي در کمپ تمريني
پينگ پنگ قطر
محمدرضا اخلاق پسند و مهران احدي همراه با پينگ پنگ بازاني از 5 کشور آسيايي و اروپايي در کمپ تمريني و بين المللي قطر شرکت خواهند کرد.
گفتني است هند، چين، روسيه و بلاروس کشورهايي هستند که نمايندگان خود را براي حضور در کمپ تمريني پينگ پنگ قطر معرفي کرده اند تا در کنار ورزشکاران ايران و کشور ميزبان تمرينات خود را به مدت 10 روز پيگيري کنند. کمپ تمريني و بين المللي پينگ پنگ قطر 17 تا 27 تيرماه در شهر دوحه برگزار مي شود. محمدرضا اخلاق پسند و مهران احدي که در جديدترين رده بندي ITTF صاحب رنکينگ 267 و 284 شدند هفدهم تيرماه تهران را ترک مي کنند تا به محض ورود به دوحه تمرينات خود را در کمپ تمريني اين شهر آغاز کنند. به گفته مهرداد علي قارداشي دبير فدراسيون پينگ پنگ، سرمربي تيم ملي بلاروس مربي اين کمپ تمريني است. اعزام محمدرضا اخلاق پسند و مهران احدي به قطر بنا به درخواست کتبي فدراسيون پينگ پنگ اين کشور از شاهرخ شهنازي انجام مي گيرد. قطري ها از ايران خواسته بودند تا دو نماينده خود را که در مسابقات جهاني 2009 ژاپن شرکت کرده بودند براي حضور در اين کمپ تمريني معرفي کنند. اخلاق پسند و احدي نفرات اول و دوم مسابقات انتخابي تيم ملي براي اعزام به رقابت هاي جهاني بودند.
6 تير، آغاز دور جديد تمرينات تيم ملي بوکس
دور جديد تمرينات تيم ملي بوکس بزرگسالان ايران براي شرکت در مسابقه هاي جهاني ايتاليا از ششم تيرماه آغاز خواهد شد.
گفتني است ملي پوشان بزرگسالان ايران پس از بازگشت از مسابقه هاي قهرماني آسيا در چين که با کسب يک مدال نقره توسط هومن کرمي و دو مدال برنز توسط علي مظاهري و اکبر حسيني فر همراه بود، به تعطيلات رفتند.دور جديد تمرينات ملي پوشان براي شرکت در مسابقه هاي قهرماني جهان رم ايتاليا که شهريورماه برگزار خواهد شد، از ششم تيرماه در مجموعه ورزشي انقلاب تهران برگزار مي شود.
محمد مومي وند در وزن 57 کيلوگرم، مهدي شفيع رعيت و فروتن گل آرا در وزن 60 کيلوگرم، هومن کرمي در وزن 64 کيلوگرم، مرتضي سپهوند و سجاد محرابي در وزن 69 کيلوگرم، محمد ستارپور و محمد نوري در وزن 75 کيلوگرم،حسن کارکردي و احسان روزبهاني در وزن 81 کيلوگرم، علي مظاهري و رضا مرادخاني در وزن 91 کيلوگرم، اکبر حسيني فر و جاسم دلاوري در وزن به اضافه 91کيلوگرم نفرات دعوت شده به دور جديد تمرينات هستند. البته با نظر کادر فني ممکن است نفراتي به دعوت شدگان اردو اضافه شود. اصغر کاظمي به عنوان سرمربي،  اکبر احدي و غلامرضا کريمي به عنوان مربي و عليرضا استکي به عنوان مربي بدنساز ملي پوشان را زير نظر خواهند داشت.
 
لغواردوي تيم فوتبال بانوان در ويتنام
اردوي تيم فوتبال بانوان کشورمان پيش از شرکت در مسابقات مقدماتي جام ملتهاي زنان آسيا در ويتنام لغو شد
گفتني است تيم فوتبال بانوان ايران که خود را براي حضور در مرحله مقدماتي مسابقات جام ملتهاي آسيا در تايلند آماده مي کند ، پس از لغو اردوي اروپايي خود در نروژ، قرار بود به منظورآشنايي با شرايط آب وهوايي و برگزاري يک ديدار تدارکاتي اردويي کوتاه مدتي را در کشور ويتنام برپا کند که اين اردو به دليل نبود پرواز مستقيم به پايتخت ويتنام و مخالفت تيم ميزبان با زمان ديدار تدارکاتي مقابل تيم بانوان ويتنام لغو شد.به اين ترتيب تيم فوتبال بانوان کشورمان بدون برگزاري اردو و ديدارهاي تدارکاتي با تيم هاي خارجي روز 11 تيرماه براي شرکت در مسابقات مقدماتي جام ملتهاي آسيا عازم تايلند خواهد شد.تيم ملي فوتبال بانوان کشورمان درمسابقات مقدماتي جام ملتهاي زنان آسيا با تيم هاي تايلند(ميزبان مسابقات) و ازبکستان همگروه است.


 پاسخ سخنگوي دولت به منتقدان;
 نگراني از تعطيلات نداريم 

گروه سياسي: در حالي که اقدام هفته گذشته دولت مبني بر تعطيل اعلام کردن دو روز آخر هفته، واکنش بسياري از نمايندگان و صاحبنظران سياسي را در پي داشت. به طوري که در همين زمينه 80 تن از نمايندگان نامه اي را به رئيس دولت نهم نوشته اند تا از اين پس تصميم هايي با تدبير، کارشناسي و علمي اتخاذ کرده و به موقع اعلام کند. همچنين 15 تن از نمايندگان معترض به تصميم دولت روز يکشنبه در تذکري به محمود احمدي نژاد، اين تصميم دولت را خلق الساعه و غيرکارشناسي دانسته و تعطيلات را نيز غيرمترقبه خوانده اند. اما سخنگوي دولت ديروز در نشست هفتگي خود با خبرنگاران ضمن رد اين انتقادات نسبت به تصميم دولت گفت: "در خيلي از کشورها تعطيلات آخر هفته دو روز است و در کشور ما يک روز، به جز برخي از مراکز در تهران که روز پنج شنبه تعطيل است. من تمام تعطيلات رسمي و مذهبي و ملي را به غير از جمعه ها محاسبه کردم و ديدم 25 روز تعطيلي داريم. آن قدر نگراني وجود ندارد." غلامحسين الهام مطلب ياد شده را درپاسخ به سوال خبرنگاري بيان کرد که از او درباره تعطيلات بعد از عيد فطر و انتقادهاي وارده بر آن پرسيد.سخنگوي دولت در ادامه پاسخ خود، خطاب به خبرنگاران، گفت: اين تعطيلات به ذائقه  مردم خوش آمده، چرا اصرار داريد آن را تلخ کنيد؟ عيد فطر عيد بزرگي است. عيد همه است و همه دوست دارند بعد از اين ماه پربرکت يک استراحتي داشته باشند و در خيلي از کشورهاي اسلامي تعطيلي عيد فطر بيش از يک روز است و در کشور ما نيز اين مطالبه وجود دارد و اين مطالبه  درست و مشروعي است. دولت نيز به اين مطالبه پاسخ داد. امسال خيلي از نوجوانان بار اولشان بود که روزه مي گرفتند و مي خواستند که بعد از اين ماه استراحت کنند. کارمندان و کارگران دولت نيز پس از ماهي پرتلاش نياز به استراحت داشتند. تعطيلي موردي از اختيارات رييس جمهور است و اين تعطيلي موردي بود و نياز به تصويب مجلس نداشت.  وي افزود: در ضمن اين آمادگي براي تعطيلي در کشور وجود داشت; چراکه از يک طرف اين احتمال وجود داشت که سه شنبه عيد فطر باشد و از يک طرف عده اي احتمال مي دادند که چهارشنبه عيد باشد و تقويم نيز چهارشنبه را عيد اعلام کرده بود. بنابراين تعطيلي غافلگيرانه اي نبود و افراد مي توانستند برنامه ريزي کنند. اين که مي گويند در برنامه ريزي درازمدت برخي از افراد مشکل به وجود آمده به نظر من مشکلي نداشته است. در ضمن کساني که فعاليت هاي اقتصادي مي کردند تعطيل نبودند و فعاليت اقتصادي مي کردند و فقط ادارات دولتي تعطيل بودند و استراحت کردند که به کامشان مبارک است.

نگراني درباره سلب امنيت منطقه نداريم
درادامه خبرنگاري از الهام در ارتباط با برگزاري مانور مشترک برخي از کشورهاي خليج فارس با آمريکا و برخي کشورهاي غربي پرسيد که وي در پاسخ گفت: در حوزه  جغرافيايي آبهاي ايران هيچ مانوري از سوي هيچ دولت غربي صورت نگرفته و صورت نخواهد گرفت و اين اتفاق در آبهاي خليج فارس رخ داده است.  وي در عين حال گفت: کشورهاي همسايه  ما در خليج فارس به اين نکته توجه دارند که ايجاد امنيت پايدار در منطقه در گرو همکاري و همراهي هاي کشورهاي منطقه است و در چارچوب تعامل و گفت وگوي آنها حاصل مي شود، جمهوري اسلامي ايران نيز با توجه به اين که حامل گفتمان صلح و امنيت است، در اين ارتباط نقش مهمي دارد. وي با بيان اين که جمهوري اسلامي ايران سعي بر تعامل خوب و مناسب با کشورهاي منطقه دارد، گفت: هيچ نگراني براي سلب امنيت در منطقه وجود ندارد و ما به هوشمندي همسايگان خود باور داريم.

ايران تهديدپذير نيست
در ادامه  خبرنگار يکي از شبکه هاي عربي به وي گفت: شما در مورد مانور کشورهاي خليج فارس با همکاري آمريکا و برخي از کشورهاي غربي توضيحاتي در ارتباط با موضع ايران داديد، ولي ما به نتيجه اي نرسيديم و نفهميديم موضع ايران دقيقا چيست. سخنگوي وزارت امور خارجه آمريکا نيز به صورت تلويحي گفته هدف اين مانور ايران است. الهام پاسخ داد: اين چيزها براي ما اهميت ندارد و نگراني ايجاد نمي کند. مانور مي دهند و ناو مي آورند ولي آنها بايد بدانند که جمهوري اسلامي ايران تهديدپذير نيست. جمهوري اسلامي ايران داراي اقتدار قوي و ملي است و يک گفتمان صلح طلب و عدالت خواه و تعامل پذير دارد. پيام جمهوري اسلامي ايران براي تمام بشريت، صلح و امنيت است. وي گفت: ما در منطقه مقتدر و قدرتمند هستيم و ضعفي نداريم. جمهوري اسلامي ايران اين گونه تهديدها را نمي پذيرد; چرا که چارچوب رفتاري اش مبتني بر قواعد بين المللي و حقوقي است.

تعامل خوب دولت و بانک ها
خبرنگاري از سخنگوي دولت در مورد ديدار رييس جمهور با مديران عامل بانک ها براي برخورد با مفاسد اقتصادي پرسيد که الهام جواب داد: دولت با بانک ها تعامل خوبي دارد و تا کنون نيز جلساتي در اين ارتباط برگزار شده و در مورد اين که چگونه منابع بانکي به صورت عادلانه بين مردم توزيع شود، بحث ها و هماهنگي هايي صورت گرفته است. وي گفت: دولت و بانک ها در تعامل هستند تا جلو سو»استفاده و تمرکز تسهيلات را بگيرند و اجازه ندهند منابع بانکي در دست افراد محدودي قرار بگيرد. الهام گفت: در مورد آن سوالي که شما فرموديد نيز جلسه  دولت با مديران عامل بانک ها برگزار شد و بعد از آن جلسات ديگري نيز تشکيل شده است و نظام بانکي با هماهنگي و پي گيري سياست هاي دولت، کارش را ادامه مي دهد.

مجلس بازنگري کند
سخنگوي دولت در پاسخ به سوالي مبني بر طرح انگشت نگاري از اتباع آمريکايي در مجلس، با اشاره به اين که رييس جمهور نيز در اين زمينه اظهارنظر کرده است، گفت: ما از ارتباط، رفت و آمد و تعامل ميان ملت ها استقبال مي کنيم و خواهان ايجاد ارتباط با اتباع کشورهاي مختلف از جمله آمريکا هستيم. حتي در ارتباط با ايجاد خط هوايي نيز درخواست داده و گفته ايم که حاضريم در فرودگاه ها به افرادي که علاقه مند به سفر به ايران هستند ويزاي سريع بدهيم. الهام با بيان اين که ايران از بابت رفت و آمد اتباع دو کشور ايران و آمريکا نگراني ندارد، افزود: ما مي گوييم عرصه  ارتباطات، آزاد است و مي توان در چارچوب اين ارتباطات، حقايق را کشف کرد. معتقديم که با رفت و آمدها مي شود اتباع کشورهاي مختلف از جمله آمريکا را با فرهنگ ايراني - اسلامي آشنا کرد ولي آمريکايي ها به دليل اين که سانسور فکري را در جامعه  خود حاکم کرده اند، از اين امر نگرانند ولي ما نگراني نداريم.  وي خاطرنشان کرد: ما اگر اجازه  دهيم کسي وارد کشورمان شود، به او احترام مي گذاريم و حقوقش را به رسميت مي شناسيم و به وي اجحاف نمي کنيم، اگر هم نخواهيم کسي وارد کشورمان شود به او از همان ابتدا ويزا نمي دهيم. دوست نداريم که با افراد برخورد تحقيرآميز داشته باشيم. الهام گفت: مجلس شوراي اسلامي نيز با توجه به برنامه هاي خود در حوزه  مسايل اقتصادي و امنيتي، چنين طرحي را در نظر گرفته و نظر دولت نيز اعلام شده و ما در همين جا مي توانيم از دوستان خود در مجلس بخواهيم که رويکرد دولت را در اين ارتباط در نظر گرفته و در اين مساله بازنگري کنند.

گمانه زني هاي سرگرم کننده
خبرنگاري از سخنگوي دولت پرسيد که در حال حاضر اين گمانه زني وجود دارد که تعداد ديگري از وزرا با توجه به تغيير وزير تعاون، تغيير کنند. الهام با بيان اين که "گويي اين گمانه زني ها مستمر است" در توضيح بيشتر گفت: در حال حاضر وزرا کار خود را انجام مي دهند و اين نگرش در دولت وجود ندارد که مسووليت يک ارث خانوادگي و متعلق به يک حزب و گروه است. اعضاي دولت نگرش شان خدمت رساني به کشور و افراد جامعه است و به مسووليت به عنوان يک امانت نگاه مي کنند. اعضاي دولت هرجا که لازم باشد با ميل و رغبت دوطرفه حضور پيدا مي کنند. در مورد تغيير و تحولات دولت خيلي از گمانه زني ها صورت گرفت ولي شما ديدي هيچ کدام از اين گمانه زني ها محقق نشد. مثلا هيچ کس در مورد تغيير وزير تعاون گمانه زني نکرد و مواردي که در حال حاضر مطرح مي شود، شايعاتي است که تاييد نمي کنم; مثلا پيش از آغاز جلسه، من داشتم با آقاي آصفي در راهرو صحبت مي کردم که اين شايعه درست شد که قرار است آصفي سخنگوي دولت شود; در صورتي که اين امر صحت ندارد. وي گفت: ما نيز برخي از اين گمانه زني هايي را که مي شنويم برايمان سرگرم کننده است. خبرنگاري از سخنگوي دولت پرسيد که گويي قرار است آقاي کريمي راد تغيير کرده و آقاي عسگري به عنوان وزير دادگستري انتخاب شوند. الهام گفت: اين سرگرمي ها را داشته باشيد. اين ها فقط شايعه است و به جز شايعه چيز ديگري نيست.

ادامه داشتن تغييرات سازمان مديريت
الهام در پاسخ به پرسش ديگري درباره روند نهايي شدن تغييرات صورت گرفته در سازمان مديريت و برنامه ريزي، اظهار داشت: اين تغيير آغاز و دستورالعمل اجرايي آن نيز اعلام شده است، ديروز (يکشنبه) نيز جلسه  توضيحي و توجيهي در اين ارتباط با استانداران برگزار شد، اما تا اين نقل و انتقالات انجام شود، کمي طول مي کشد. وي هم چنين اظهار داشت: قرار است با اين نگاه و تغييرات صورت گرفته در سازمان مديريت، اصلاحات ديگري نيز در اين سازمان صورت بگيرد تا سازمان مديريت با اصلاح ساختار به يک سازمان نظارتي جمع و جور، فعال و چابک در جهت انجام کارهاي نظارتي تبديل شود.  الهام گفت: تغيير صورت گرفته در سازمان مديريت و برنامه ريزي يک تغيير بزرگ اداري است و اين فرآيند ادامه دارد.

 مارکو مربي برزيلي تيم فوتبال پرسپوليس در زمان مربيگري قطبي، به دليل پرداخت نشدن 20 ميليون تومان از مطالباتش به فيفا شکايت کرد.
مهدي حاجي باقر مدير برنامه هاي مارکو در اين باره گفت: باشگاه پرسپوليس در توافقي که با من و مارکو داشت قرار شد 42 ميليون تومان به اين مربي پرداخت کند. آنها به من چک دادند اما فقط 22 ميليون تومان آن نقد شد و 20 ميليون تومان آن بلاتکليف ماند.بارها به باشگاه پرسپوليس رفتم تا اين موضوع را پيگيري کنم اما هيچکس جوابم را نداد. به همين دليل مارکو به فيفا شکايت کرده و اين موضوع به اطلاع مسئولان پرسپوليس از طريق ايميل و نامه رسيده است.
مدير برنامه هاي مارکو در جواب اين سئوال که چرا شما در گذشته اعلام کرديد مارکو با پرسپوليس تسويه حساب کرده اما الان مي گوييد او به فيفا شکايت کرده است، اظهار داشت: من چک 42 ميليوني گرفته بودم و نمي دانستم فقط 22 ميليون آن پاس مي شود. وقتي متوجه شدم; به من وعده امروز و فردا دادند که تا امروز هيچکدام ازاين وعده ها عملي نشده است.هفته گذشته به مارکو اعلام کردم باشگاه پرسپوليس پولش را پرداخت نکرده و هر کار قانوني که دوست دارد انجام دهد. او نيز از پرسپوليس به فيفا شکايت کرد.
پيش از اين نيز مديربرنامه هاي وينگادا، سرمربي فصل گذشته پرسپوليس نيز از شکايت اين مربي پرتغالي به فيفا به دليل پرداخت نشدن مطالباتش خبر داده بود.


 كوتاه و خواندني 


آغاز سفر خاتمي به 3 کشور قاره سبز

گروه سياسي: سيد محمدخاتمي رييس موسسه بين المللي گفت وگوي فرهنگ ها و تمدنها بامداد روز دوشنبه از فرودگاه مهرآباد راهي فرانسه شد تا در نشست ادبي ، فرهنگي "شوقي و لامارتين" که در مقر سازمان علمي، تربيتي و فرهنگي ملل متحد (يونسکو) در پاريس برگزار مي شود، شرکت کند.  به گزارش روابط عمومي موسسه بين المللي گفت وگوي فرهنگ هاو تمدن ها ، رئيس جمهورسابق ايران درآيين افتتاحيه اين همايش سه روزه که از امروز آغاز مي شود، علاوه بر سخنراني رياست جلسه رانيز برعهده دارد. خاتمي دراين نشست در مورد اشعار شوقي ، شاعر عرب و الفونس لامارتين شاعر فرانسوي با حضور شخصيت هاي ادبي و فرهنگي سخنراني خواهد کرد. اين نشست از سوي بنياد عبدالغزيز سعود الباطين و همکاري نمايندگي کويت در سازمان يونسکو سازماندهي شده است . رييس موسسه بين المللي گفت وگوي فرهنگ هاو تمدنها بعداز شرکت در اين همايش ، عازم اسکاتلند شده و مرکز مطالعات ايران و در دانشگاه " سنت اندروز " در شرق اسکاتلند را افتتاح مي کند. خاتمي همچنين دکتراي افتخاري اين دانشگاه را نيز دريافت خواهدکرد. رييس جمهوري سابق ، سپس به دعوت مراکز دانشگاهي انگلستان به لندن سفر خواهد کرد. خاتمي دراين سفر ضمن افتتاح مرکز مطالعات شيعه در دانشگاه دارهام ، در نشستي با اساتيد و دانشجويان در دانشگاه اکسفورد به ايراد سخنراني و گفت وگو در حوزه هاي گفت وگوي بين تمدن ها و اديان خواهد پرداخت . سخنراني در انجمن روابط بين المللي انگلستان (چتهام هاوس) در لندن و نيز ديدار با اسقف اعظم کانتربري و ملاقات با نمايندگان مسلمان از ديگر برنامه هاي سفر سيد محمد خاتمي است. ملاقات با مسوولان نهادهاي اسلامي بريتانيا و نيز نشست با دانشجويان ايراني ازديگر بخش هاي اين سفر خواهد بود . همچنين طي نشستي فعاليت هاي کليساي انگليکان در زمينه  گفت وگوي بين الاديان براي خاتمي تشريح خواهد شد.

متکي: ايران به راهکارهاي تحميلي تمکين نمي کند
 
گروه سياسي: منوچهر متکي در همايش بين المللي آسياي مرکزي و قفقاز با اشاره به پرونده هسته اي ايران در شوراي امنيت، گفت: پاسخ صريح ملت، دولت و نظام جمهوري اسلامي ايران، عدم تمکين به راهکارهاي تحميلي براي جلوگيري از تضييع حقوق ملت ايران است.وزير خارجه ايران ديروز در چهاردهمين همايش بين المللي آسياي مرکزي و قفقاز با عنوان "سازمان همکاري شانگهاي:فرصت هاي پيش رو" در دفتر مطالعات سياسي و بين المللي وزارت امورخارجه، تصريح کرد: تهديد و تحريم نمي تواند ملتهارا از حقوق حق خود باز دارد. متکي افزود: ما معتقديم سازمانهاي بين المللي بويژه شوراي امنيت مسووليتشان کمک به احقاق حقوق ملتهاست، نه ايجاد مانع در راه تحقق حق ملتها که چنين کاري نيز موفق نخواهد شد. وزير امورخارجه گفت: روند جاري در شوراي امنيت را غير قانوني، سياسي و با اهداف خاص برخي از کشورهاي عضو دائم شوراي امنيت، مشخصا آمريکا و انگليس ارزيابي مي کنيم. وزير امورخارجه ايران همچنين در حاشيه چهاردهمين همايش بين المللي آسياي مرکزي و قفقاز در گفت و گو با خبرنگاران ، در پاسخ به سوالي در خصوص تصويب قطعنامه احتمالي عليه ايران در شوراي امنيت ، گفت: جمهوري اسلامي ايران اميدواراست که شوراي امنيت سازمان ملل متحد کارهاي غير قانوني و سياسي انجام ندهد و مصوبه هاي نادرست و ناصحيح نداشته باشد.منوچهر متکي با بيان اينکه تکرار مصوبات غير قانوني و نادرست جايگاه سازمانهاي بين المللي و در راس آن شوراي امنيت را که مسووليت صلح و امنيت بين المللي را بر عهده دارد، تضعيف خواهد کرد، افزود:جمهوري اسلامي ايران راضي نيست جايگاه شوراي امنيت تضعيف شود.  متکي در پاسخ به سوالي مبني بر ميزان اتکاي ايران به قولهاي روسيه و چين،گفت: ما فقط بر روي ملت خود حساب باز کرده ايم، ولي براي بقيه کشورها نيز مواضع مان را تبيين مي کنيم و اميدواريم که به هر ميزاني که براي کشورها مقدور است، از مواضع منطقي ما حمايت کنند . متکي در خصوص راه اندازي آبشار دوم سانتيريفيوژ نيز گفت: ما به هر حال به اين مرحله رسيديم و به طور شفاف قبلا آن را به مديرکل آژانس بين المللي انرژي اتمي و در مذاکرات با خاوير سولانا اعلام کرده ايم . وي خاطرنشان کرد که راه اندازي آبشار دوم يک کار کاملا کارشناسي بوده است . وزير امورخارجه با اشاره به اين که مخالف توقف مذاکرات و خواستار ادامه مذاکرات است، گفت: برخي کشورها با ايجاد مانع بر مسير مذاکرات در پي ماجراجويي هستند و اهداف سياسي خود را دنبال مي کنند. متکي تاکيد کرد: مذاکره بهترين راه و مناسب ترين شيوه براي رسيدن به تفاهم است . وي در خصوص عضويت ايران در سازمان همکاري شانگهاي و نحوه فعاليت در آن سازمان تصريح کرد: سازو کارهايي براي تسريع در عضويت اعضاي جديد هنوز مشخص نشده است و اميدواريم اين سازوکار هرچه زودتر صورت گيرد.

موسوي لاري: نگاه جناحي به انتخابات 
حاشيه ساز است
 
 
ايسنا: وزير کشور سابق تصريح کرد: يک انتخابات کامل انتخاباتي است که در آن حق انتخاب کننده و انتخاب شونده بر اساس موازين قانوني رعايت شود و دستگاه هاي اجرا و نظارت در چارچوب وظايف قانوني خود و نه بر اساس نگرش هاي جناحي و حزبي به وظايفشان عمل کنند. سيدعبدالواحد موسوي لاري با تاکيد بر اين که در يک انتخابات بي عيب و نقص نهادهايي مثل نهادهاي نظامي و شبه نظامي که حق دخالت در انتخابات را ندارند، نبايد دخالت کنند، افزود: در چنين انتخاباتي کساني بايد در نظارت و اجرا به عنوان ناظر و مجري و هيات هاي اجرايي انتخاب شوند که به طور قانوني مي توانند انتخاب شوند; چراکه يکي از مشکلات در گذشته اين بود که در دفاتر و هيات هاي نظارتي افرادي انتخاب مي شدند که قانونا نمي توانستند به عنوان ناظر انتخاب شوند. سخنگوي مجمع روحانيون مبارز ادامه داد: اگر موارد يادشده در آينده مدنظر قرار گيرد، قطعا شاهد برگزاري يک انتخابات کامل خواهيم بود که در آن مردم با شور و شوق پاي صندوق ها حاضر مي شوند و مسوولان اجرا و نظارت نيز به وظايف خود به نحو احسن عمل مي کنند. وزير سابق کشور با بيان اين که در يک انتخابات کامل، داوطلبان بدون دليل از گردونه  رقابت خارج نمي شوند، اضافه کرد: در چنين انتخاباتي محدوده  اختيار و انتخاب مردم محدود نمي شود و ملت مي توانند از بين گزينه هاي مختلف، آن که را مي پسندند، انتخاب کنند. موسوي لاري، رعايت نشدن قانون از ناحيه  مجريان و ناظران را عامل اصلي حاشيه دار کردن انتخابات عنوان و در عين حال درباره  علت مخاطب قرار دادن مسوولان از سوي مقام معظم رهبري و تاکيد به آنها براي برگزاري يک انتخابات کامل و بدون عيب و نقص تصريح کرد: اين مسوولان هستند که مي توانند انتخابات را با نگاه قانونمندارانه اداره کنند و يا با نگاهي جناحي و باندي به آن بنگرند. اين فعال سياسي اضافه کرد: مسوولان مي توانند در نهايت شرايط را براي انتخابات سالم آماده کنند و يا اين که از موضع ناظر و يا مجري انتخابات به نفع يک باند، گروه و يا حزب عمل کنند; از اين رو مقام معظم رهبري تنها مسوولان را در سخنان اخير مورد خطاب قرار دادند چراکه مردم هميشه با تعهد در پاي صندوق ها حاضر مي شوند و راي مي دهند. آنهايي که تاکنون بعضا به وظايف خود عمل نکرده اند عناصر تاثيرگذار و متولي امر انتخابات بودند; از اين رو قاعدتا اين مسوولان هستند که بايد مورد خطاب قرار گيرند. موسوي لاري با اشاره به تاکيد مقام معظم رهبري بر جلوگيري مسوولان از تخريب هاي انتخاباتي نيز گفت: در چند انتخابات اخير فعاليت هاي تخريبي را به وفور شاهد بوديم. پخش شب نامه ها، سي دي ها و اطلاعيه ها عليه شخصيت هايي که در رقابت حضور پيدا کردند از مصاديق اين مساله است.

8 آذر، زمان اعلام اسامي تائيد صلاحيت شدگان خبرگان

ايسنا: مدير کل دفتر انتخابات وزارت کشور،زمان قطعي اعلام نتيجه  بررسي صلاحيت کانديداهاي انتخابات چهارمين دوره مجلس خبرگان را 8 آذر اعلام کرد. کارانديش تصريح کرد: شوراي نگهبان نتيجه  بررسي صلاحيت کانديداهاي اين انتخابات را 22 آبان ماه به وزارت کشور اعلام مي کند و اين وزارتخانه نيز از طريق فرمانداري هاي حوزه  انتخابيه اين نتايج را به اطلاع کانديداها خواهد رساند.  وي ادامه داد : از اين تاريخ به بعد کانديداها تا تاريخ 27 آبان فرصت دارند چنانچه اعتراضي داشته باشند ،به شوراي نگهبان مراجعه و تقاضاي بررسي مجدد کنند و شوراي نگهبان نيز ظرف 10 روز اين صلاحيت ها را بررسي کرده و نتايج را به وزارت کشور اعلام مي تا در 8 آذر اسامي قطعي تاييد صلاحيت شدگان انتخابات مجلس خبرگان رهبري اعلام  شود. مدير کل انتخابات وزارت کشور همچنين در بيان آخرين وضعيت بررسي صلاحيت کانديداهاي انتخابات شوراي شهر در هيات هاي اجرايي نيز گفت:مهلت 10 روزه  هيات هاي اجرايي جهت دريافت استعلامات مربوط به کانديداهاي انتخابات شوراي شهر 10 آبان به اتمام مي رسد، و اين هيات ها تا 20 آبان نيز مهلت خواهند داشت تا صورت جلسه هاي مربوط به کساني که صلاحيت شان بررسي شده را به هيات هاي نظارت شهر و شهرستان تحويل دهند، تا آنها نيز ظرف يک هفته نظرشان را اعلام کنند و کساني که در اين مرحله صلاحيت شان تاييد شده به منزله ي تاييد شده ي قطعي هستند.


روحاني: آمريکا مانع توافق ايران و اروپاست

گروه سياسي: حسن روحاني نماينده مقام معظم رهبري در شوراي عالي امنيت ملي ، مداخلات آمريکا را يکي از موانع مهم عدم حصول تفاهم بين اروپاو ايران دانست و گفت: آمريکا به حل وفصل مساله هسته اي ايران توسط اروپا تمايل ندارد. به گزارش دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي ، روحاني ديروز در ديدار با هياتي از کميته خلع سلاح،کنترل تسليحات و عدم گسترش سلاح هاي کشتار جمعي کميسيون سياست خارجي مجلس آلمان، افزود:اروپائي هادر توافقنامه پاريس اجراي بدون تبعيض حق ايران در بهره مندي از انرژي هسته اي را به صراحت پذيرفته اند و اين مساله مي تواند مبناي مهمي براي شکست بن بست موجود در مذاکرات هسته اي باشد زيرا ايران هيچ مشکلي براي اعتمادسازي در زمينه صلح آميز باقي ماندن فعاليت هاي هسته اي اش ندارد.  رييس مرکز تحقيقات استراتژيک به ماهيت صلح آميز بودن فعاليت هاي هسته اي ايران اشاره کرد و اظهار داشت : با توجه به تاييدات مکرر مدير کل آژانس بين المللي انرژي اتمي و قطعنامه هاي اين آژانس مبني بر اين که هيچ نشانه اي از انحراف در فعاليت هاي صلح آميز هسته ايران مشاهده نشده است، ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت  و صدور قطعنامه هاي اين شورا، هيچ مبناي قانوني و منطقي و عقلاني ندارد و بايد با برگشت پرونده به آژانس و آغاز مذاکرات سياسي ، اختلافات موجود را از طريق ديپلماسي حل وفصل کرد. روحاني ، صدور قطعنامه احتمالي شوراي امنيت در مورد تحريم اقتصادي ايران را اقدامي " بي اثر و مخل حل وفصل ديپلماتيک مساله هسته اي ايران " دانسته و در اين زمينه به کشورهاي 5+1 هشدار داد.  وي در پاسخ به سووال يکي از نمايندگان پارلمان آلمان در زمينه امنيت خليج فارس ، به قطعنامه 598 اشاره کرد وگفت: دراين قطعنامه سازوکار مناسب براي سيستم همکاري هاي جمعي در منطقه خليج فارس پيش بيني شده و ايران و اروپا مي توانند در جهت تحقق اين مهم همکاري داشته باشند.  خانم "اوتا زايف" رييس کميته خلع سلاح پارلمان آلمان نيز در اين ديدار به " مشکل عدم اعتماد موجود بين طرف هاي مذاکره کننده ايراني و اروپايي در مساله هسته اي " اشاره کرد و گفت: مهمترين اقدام بازگشت اعتمادمتقابل براي احياي مذاکرات و حل مساله هسته اي ايران از طريق ديپلماسي است. وي،تعيين يک مدت محدود براي مذاکره ايران و اروپا در موردبسته پيشنهادي اروپا همراه با نوعي تعليق از سوي جمهوري اسلامي ايران را راهي براي خروج از بن بست جاري دانسته و بر علاقه مندي پارلمان آلمان براي حل و فصل مسالمت آميز مساله هسته اي ايران تاکيد کرد. در اين ديدار که 6 تن از اعضاي کميته خلع سلاح پارلمان آلمان حضور داشتند دو طرف در مورداختلاف نظرهاي موجود و امکان رفع سو» تفاهمات موجود تبادل نظر کردند. هيات پارلماني آلمان با هشدار در مورد " برخوردها و تصميمات احساسي " تاکيد کردند :طرف هاي ذيربط بايد از برخوردها و تصميمات احساسي و هيجاني پرهيز کنند و از زمان باقيمانده براي تفاهم سياسي استفاده کنند.

 دفاع وزير کشوراز تغيير ساعت کار بانک ها

مهر: وزير کشوردر پاسخ به اين سئوال که نظرتان در خصوص اظهارات مجلس ، شهرداري و شوراي عالي بانکها براي برگرداندن ساعت کاري بانکها به ساعات اوليه شان چيست ، گفت: چه کسي اعلام کرده که اين طرح تاثيري در کاهش ترافيک نداشته است، کارشناسان ترافيکي در وزارت کشور و نيروي انتظامي و مجموعه گزارش هاي ما حکايت از تاثيرات ترافيکي اين طرح دارد و البته بايد گزارشي را درباره اين تصميم تهيه کنيم. مصطفي پورمحمدي در حاشيه نشست اکو درتهران در جمع خبرنگاران،   تصريح کرد: تصميم گيري  در اختيار دولت است و اين موضوع به مسائل اجرايي کشور باز مي گردد و بهتر است اجازه دهيم قوا در حوزه کاري خود تصميم بگيرند و طبعا مباحث ورود و خروج کارکنان اداري جز مسائل اجرايي است که در بالاترين سطح در دولت تصيم گيري مي شود و دولت هم در اين راستا تعيين تکليف نموده و 3 ماه هم به ما فرصت داده است تا به صورت آزمايشي اين طرح را اجرا کنيم و سر موعد  بازرسي مجددي خواهيم کرد و تصميم خواهيم گرفت.

جوانفکر:احمدي نژاد يک وعده انتخاباتي هم نداده است

گروه سياسي: مشاور مطبوعاتي رئيس دولت نهم با انتشار مقاله اي درباره ارزيابي اش از فضاي انتخاباتي کشور و نقش دولت در اين شرايط با اشاره به انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري گفت: "آخرين راي مردم در سوم تيرماه سال گذشته، در صندوق هاي مربوط به انتخاب نهمين رييس جمهور کشور در سال هاي پس از انقلاب ريخته شد."علي اکبر جوانفکر مي افزايد: "تحليلي ساده از اين انتخاب، نشان از واقعگرايي قابل تامل درمردم مي دهد. در اين انتخابات وعده هاي پرملات و بعضا حيرت انگيزي به مردم داده شد و حتي برخي با پيش فروش بودجه سالانه کشور، تلاش کردند تا آرا» بيشتري را به سوي خود جذب کنند، اما مردم در نهايت رو به سوي کسي نهادند که حتي يک وعده انتخاباتي به آنان نداد." وي در اين مقاله آورده است: "او(احمدي نژاد) به جاي وعده هاي چشمگير و دهان پرکن، بر ضرورت هاي مربوط به اداره مطلوب امور جامعه در عرصه هاي مختلف و بويژه مديريت اجرايي کشور تاکيد کرد و با نشانه هاي دقيق و روشن، مردم را به سوي انتخابي صحيح رهنمون ساخت و صد البته اراده الهي نيز اين گونه متجلي شد که مردم با پشت کردن به تابلوهاي بزرگ و رنگين تبليغاتي، فردي نخبه از جنس خود را به رنگ ساده، صادق و صميمي برگزينند. انتخابي کم نظير که حامل درس هاي عبرت آموز براي مدعيان بزرگ و ميانه بود. " مشاور مطبوعاتي دولت نهم مي افزايد: "نگاهي به گذشته نشان مي دهد که هرگاه مسندي از قدرت به کسي وانهاده شده است، اندکي بعد، او و اطرافيانش، امانت مردم را غنيمت فرض کردند و سپس به دغدغه افتادند که براي حفظ، حراست و استمرار آن، حزب و گروه و سازماني را بايد سامان بخشند و نتيجه آن شد که عرصه کار و خدمت به مردم جاي خود را به کارزاري براي رقابت، تنش و کشمکش سياسي داد و به اين ترتيب، فرصت ها براي گره گشايي از مشکلات مردم و بسترسازي براي پيشرفت و تعالي کشور يکي پس از ديگري از دست رفت."  جوانفکر در ادامه اين مقاله معتقد است: "درست است که چنين فضاي مسمومي، فرصت خدمت به مردم را برباد مي دهد اما به تجربه ثابت شده است که در اين شرايط، فرصت هاي فراواني هم ايجاد مي شود که در نتيجه آن، جمعي معدود بر منابع عمومي چنگ مي اندازند و با ويژه خواري، انحصارهاي خاص را با هدف به يغما بردن سرمايه هاي کشور، در اختيار خود مي گيرند. "وي در ادامه آورده است: "اکنون کمي بيش از يک سال از تشکيل دولت نهم که در راس آن رييس جمهوري برآمده از آرا» و اراده هاي مردم قرار دارد، سپري شده است. پشت دکتر احمدي نژاد خالي از هرگونه پشتوانه احزاب و گروههاي سياسي است اما شايد سينه اش مالامال از اندوه هجمه هاي سازماندهي شده اي باشد که در اين مدت از سوي خودي و ناخودي عليه او به کار گرفته شده است. به ديده دل که بنگريم روز رستاخيز بسيار نزديک است و چه بسيارند کساني که شرمسار رفتار، گفتار و کردار خويش خواهند بود. "جوانفکر در اين مقاله نوشته است: "رييس جمهور و اطرافيانش امانت مردم را غنيمت نمي دانند. آن ها براي ماندگار شدن نيامده اند و هيچ برنامه اي هم براي ماندن و زمين گير شدن در مسند امور ندارند. فقط مي خواهند امانت دار خوبي باشند و فرصت هاي پيش رو را براي کار و خدمتي مفيد و موثر به اين مردم خوب و بزرگوار از دست ندهند. 

انتقاد نماينده مشهد از تغيير زود هنگام در وزارتخانه ها

ايسنا: نايب رييس کميسيون اصل نود با بيان اينکه پيشنهاد مسووليت وزارت دادگستري به خود را تکذيب مي کنم، گفت: معتقدم وزارت دادگستري در اولويت تغيير نيست و تغييرات زودهنگام در وزارتخانه ها به ضرر نظام است. علي عسکري، نماينده  مشهد در خصوص نشست يکشنبه شب اش با محموداحمدي نژاد، خاطرنشان کرد: با توجه به پيگيري هايي که کميسيون اصل نود در رابطه با قرارداد الجزاير در درست انجام دارد، گزارشي از اين قرارداد را شب گذشته(يکشنبه شب) تقديم رييس جمهور کردم. وي ادامه داد: با توجه به اينکه موسوي، معاون حقوقي و پارلماني رييس جمهور هم در اين جلسه حضور داشت نتيجه  اين بحث را در حضور رييس جمهور بسيار مثبت ارزيابي مي کنم، چراکه رييس جمهور در همان جلسه دستورات سريعي در پيگيري مطالبات ملت در ارتباط با اين قرارداد، صادر کرد. عسگري در پاسخ به اينکه اين نشست با رييس جمهور از سوي کميسيون اصل نود تنظيم شده بود، گفت: اين ديدار فقط با بنده و به صورت فردي بود. وقت اين نشست قبلا تنظيم شده بود و به دليل سفر رييس جمهور لغو شد. روز گذشته (يکشنبه) تاکيد شد که حتما با رييس جمهور اين جلسه را داشته باشم. نايب رييس کميسيون اصل نود يادآور شد: در اين جلسه پيشنهادات ديگري مثل تاسيس بانک اطلاعات نيروي انتظامي داشتم که مورد قبول رييس جمهور واقع شد.  نماينده  مشهد در پاسخ به اينکه آيا در اين جلسه در مورد وزارت دادگستري و پيشنهاد وزارت به شما نيز بحثي صورت گرفت؟ گفت: بحث پيشنهاد وزارت دادگستري را تکذيب مي کنم. بر اساس اصل 160 قانون اساسي براي پست وزارت دادگستري رييس قوه  قضاييه افرادي را به رييس جمهور معرفي مي کند تا رييس جمهور از ميان آنها يکي را انتخاب کند. وي در پاسخ به اينکه شما يکي از افراد معرفي شده به رييس جمهور نيستيد؟ گفت: چنين چيزي را از پايه و اساس تکذيب مي کنم.

اختلاف مازيار زارع با مسئولان پرسپوليس همچنان ادامه دارد و شايد هافبک دفاعي سرخپوشان به زودي از اين تيم جدا شود.
زارع در  در مورد شرايط فعلي اش گفت :من بابت فصل گذشته هنوز 40 درصد از مبلغ قراردادم را نگرفته ام ولي مسئولان باشگاه توقع غيرمنطقي دارند و مي خواهند قراردادم را براي سال آينده تمديد کنم. آنها به من مي گويند اول براي فصل بعد قرارداد ببند و بعد پول فصل گذشته را بگير که چنين روشي در هيچ جاي دنيا وجود ندارد.
وي در پاسخ به اين سئوال که آيا بهتر نيست با انصاري فرد در اين مورد صحبت کنيدگفت :من با پيشتر مسئولان پرسپوليس حرف زده ام ولي هرکدام حرف خودشان را مي زنند و واقعا مشخص نيست در اين باشگاه چه مي گذرد. با اين شرايط بعيد مي دانم با هم کنار بياييم و به احتمال زياد از پرسپوليس جدا خواهم شد مگر اينکه به زودي با من تسويه حساب کنند تا حداقل بتوانيم براي فصل آينده مذاکره کنيم.


 
ورزشي
سياسي و سياسي خارجي
هنري
استانها و شهرستانها
پزشکي و علمي
دانشگاه و خبر
دانشگاه
اقتصادي
گزارش تصويري
استانها و شهرستانها ويژه
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته