جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1389/07/26 - روزنامه سراسري صبح ايران (دوشنبه) نسخه شماره 3719


خواندني‌ها


مقاله

سردار كمالي:
هيچ سربازي فعلا حق ادامه تحصيل ندارد
با اعلام پيش‌بيني امكان ادامه تحصيل سربازان در قانون جديد
رئيس مركز آمار ايران خبر داد:
ارسال اطلاعات خانوارها به وزارت رفاه و پايان مأموريت مركز آمار در طرح هدفمندي


 خواندني‌ها 

دبير همايش و جايزه بين‌المللي خبرنگاران زن جهان اسلام خبر داد

گردهمايي خبرنگاران زن جهان اسلام در مقابله با جنگ نرم رسانه‌هاي صهيونيست

دبير همايش و جايزه بين المللي خبرنگاران زن جهان اسلام گفت: برگزاري اين همايش در حقيقت اقدامي براي مقابله با جريان‌هاي فمنيستي است كه موجب معرفي زن مسلمان و متعهد جهان اسلام و مقابله با جنگ نرم رسانه‌هاي صهيونيست است.به گزارش فارس به نقل از ستاد خبري همايش و جايزه بين‌المللي خبرنگاران زن جهان اسلام، لاله افتخاري اظهار داشت: تعامل بين خبرنگاران زن جهان اسلام بسيار مفيد بوده و مانند موجي باعث تشويق و ترغيب ديگران در اين زمينه خواهد شد.وي شرط نخست در انتخاب خبرنگاران را مسلمان بودن آنان دانست و گفت: تعهد، همگرا بودن در حركت‌هاي مقاومت اسلامي و عمل به وظيفه خبرنگاري خود به صورت منطقي در كشورهاي مختلف از جمله ويژگي‌هاي مهم براي انتخاب خبرنگاران برتر است.اين نماينده مجلس ادامه داد: اين طرح در حقيقت الهام‌گرفته از رسالت حضرت زينب (س) بوده و آن رسالتي است كه جزء وظايف زن مسلمان است و در حقيقت پيام‌رساني در مورد زنان، معرفي زن مسلمان و زن از نگاه اسلام را به دنيا مطرح مي‌كند.دبير همايش و جايزه بين‌المللي خبرنگاران زن جهان اسلام اظهار داشت: از سويي مي‌دانيم كه در روزگار كنوني جنگ رسانه‌ها مطرح بوده كه همان جنگ نرم است كه در حقيقت ساماندهي و همگرايي بين خبرنگاران متعهد زن از كل جهان اسلام مي‌تواند كمك بسياري براي مقابله با ناتوي فرهنگي كه يكي از عوامل تأثيرگذار آن خبر، خبرنگاري و اطلاع‌رساني است.افتخاري بيان كرد: اهانتي كه به ساحت قرآن كريم صورت گرفته حاكي از خشم دشمنان قسم خورده عليه اسلام، اديان الهي و بشريت بود و بنابراين اين اقدام مي‌تواند در اين راستا بسيار تاثير گذار باشد كه با پوشش خبري خود مانع از اين گونه اقدامات شويم.اين نماينده مجلس ادامه داد: آنچه كه پيش‌بيني مي‌شود اين است كه اين خبرنگاران بهترين سفيراني هستند كه مي‌توانند جمهوري اسلامي را با توجه به اهدافي كه دنبال مي‌كند و همچنين حركت‌هايي كه بر عليه نظام ما به عنوان يك نظامي كه تحت امر ولايت فقيه است و مي‌خواهد مستقل باشد، در عرصه بين‌الملل به كل جهان معرفي كنند.افتخاري حضور چنين افراد با تعهدي را موجب شناساندن ايران به دنيا، خنثي كردن برنامه كشورهاي استكباري و قدرت‌هاي حامي صهيونيسم دانست.وي اعلام كرد: اين سفر حدوداً يك هفته است .

صندوق تامين اجتماعي؛

پرداخت بيمه بيکاري به پرداخت حق بيمه افراد بستگي دارد

صندوق تامين اجتماعي اعلام کرد: بر اساس شرايط دريافت مقرري بيمه بيکاري، مدت پرداخت مقرري بيمه‌بيکاري به بيمه‌شدگان واجد شرايط، به سابقه پرداخت حق‌بيمه و اينکه افراد مشمول بيمه بيکاري باشند بستگي دارد.به گزارش مهر، براساس اعلام اين صندوق بيکار از نظر قانون بيمه‌بيکاري بيمه‌شده‌اي است که بدون ميل و اراده خود بيکار شده و آماده به کار باشد.براساس اين قانون، چنانچه بيمه‌شده‌اي به علت تغييرات ساختار اقتصادي کارگاه مربوطه و به تشخيص وزارتخانه ذي‌ربط و تأييد شوراي‌عالي کار، بيکار موقت شناخته شود، همچنين بيمه‌شدگاني که به علت حوادث غيرمترقبه مانند سيل، زلزله، جنگ، آتش‌سوزي و... بيکار شوند، نيز مشمول مقررات اين قانون هستند.بر اساس اين گزارش تشخيص ارادي بودن يا غيرارادي بودن بيکاري بيمه‌شده به عهده کميته‌اي متشکل از نمايندگان صندوق تأمين‌اجتماعي و اداره کار و اموراجتماعي محل اشتغال بيمه‌شده است.بيمه‌شدگاني مشمول دريافت مقرري بيمه بيکاري هستند که در مرحله اول مشمول قانون کار و تأمين‌اجتماعي باشند و همچنين تبعه کشورهاي خارجي و نيز مستمري‌بگير و ازکارافتاده کلي نباشند.


 مقاله 

موضوع شناسي سياستگذاري

قسمت ششم

سياستگذاري اقتصادي:

سياستگذاري اقتصادي که از حساس ترين و پرکاربردترين سياستگذاري ها نزد دولتهاست، عامل اصلي توسعه کشورها محسوب مي شود. عوامل متعددي در اين سياستگذاري تأثيرگذارند، از اينرو تنظيم ، هدايت و ميزان تأثير اين عوامل در سطح کلان به دست دولتهاست.

اين نتيجه يعني دخالت دولت در اقتصاد و به عهده گرفتن سياستگذاري هاي اقتصادي حاصل وجود بحرانهايي بود که بعد از جنگ جهاني اول و دوم گريبانگير ملتها شد و حضور دولتها را در فعاليتهاي اقتصادي توجيه کرد.به طور کلي در علم اقتصاد ، سياستگذاريهاي اقتصادي دولت ، اغلب در قالب اقتصاد کلان قابل بررسي است. در اقتصاد کلان درآمد ملي، مصرف ملي، مسئله تقاضا و عرضه پول و سرمايه گذاري ها مهمترين مفاهيم براي حل مسائل است. عمدتاً مسائل اقتصادي دولتها مانند خصوصي سازي وسرمايه گذاري، اشتغال، مسائل پولي، تورم، يارانه ها، رکود، بازرگاني، بودجه، توزيع، سياستهاي بازار باز و رقابتي و نهايتاً توليد که مهمترين آن است از طريق دو دسته سياستها يا به عبارت بهتر ابزارهاي مالي وپولي انجام و قابل کنترل است. البته در هرکدام از اين مسائل قطعاً متغيرهاي ديگري نيز دخيل مي باشد مثلاً در بحث بازرگاني و تجارت، اقتصاد بين الملل و سياست پولي جهاني تأثيرگذار است.سياستهاي مالي به کليه اقداماتي اطلاق مي شودکه توسط مقامات دولت در جهت تأثيرگذاري بر سطح تعادل درآمد ملي براي تحقق اهداف اقتصادي اتخاذ مي گردد.سياستهاي پولي نيز به کليه تدابير و اقداماتي اطلاق مي شود که مقامات پولي کشور جهت ياري دولت براي تحقق اهداف اقتصادي، خاصه ثبات قيمتها و حفظ ارزش پول اتخاذ مي کنند. هر کدام ازاين دسته سياستها مي تواند انقباضي يا انبساطي باشد.(1)اما مسائل گريبانگير دولتها نخست بحث اشتغال کامل است، يعني استفاده مطلوب و کامل از عوامل توليد. وقتي بحث از توليد مي شود در ادامه آن متغير ماليات وارد مي شود چرا که ماليات را کساني مي پردازند که درآمدي از توليد دارند. اگر اين ماليات از درآمد پرداخت نشود، درآمد دولت نيز کاسته و بر بودجه اثر مي گذارد. مشاهده مي شود که اين چنين مسائل اقتصادي برهم تأثير مي گذارند. يکي ديگر از مسائل مهم تورم است که مانعي براي رشد اقتصادي دولتها به شمار مي رود، همچنين رشد مداوم اقتصادي (افزايش ظرفيت توليد) مورد توجه دولتهاست. از ديگر سياستهاي اقتصادي دولتها که تصميمات آن بر عهده سياستگذاران است سياستهاي توزيع اقتصادي ، رشد اقتصادي، توسعه اقتصادي و بازرگاني خارجي مي باشد. سياست توزيع اقتصادي در ارتباط با توزيع درآمد ملي و ثروت ملي بين اعضاي جامعه است.(2) نيز هدف سياست رشد اقتصادي آهنگ رشد توليد ناخالص واقعي عنوان مي شود(3) که تنظيمات آن برعهده سياستگذار اقتصادي است. در مورد ديگر سياست توسعه اقتصادي است که رشد اقتصادي مهمترين عنصرآن است و هدف اوليه آن بالابردن سطح زندگي مردم کشورهاي کم رشد است(4) و در نهايت بازرگاني خارجي است که در کنار اشتغال کامل، ثبات پولي و رشد اقتصادي واقع شده و از آن به مربع سحرآميز تعبير مي شود.(5)بنابراين سخن از انواع سياستها و اهداف اقتصادي دولتها به همراه مسائل گريبانگير آنهاست نه برنامه ريزي اقتصادي که در سياستگذاري ـ آنجا که مشکلات اقتصادي براي دولتها و در ارتباط با ديگر حوزه هاست پيش مي آيد ـ نيز مورد توجه قرار مي گيرد.

مؤلف: حميد توسلي صباغ

کارشناس ارشد سياستگذاري عمومي دانشگاه تهران

منابع:1-محتشم دولتشاهي، طهماسب (1377) مباني علم اقتصاد، تهران، نشر خجسته،صص 287و288*2-ايسينگ، اوتمار (1378) سياست اقتصاد عمومي، تهران، نشر سمت،ص124*3-همان،ص142*4-همان، ص160*5-همان، صص223و224


 سردار كمالي:
 هيچ سربازي فعلا حق ادامه تحصيل ندارد 
 با اعلام پيش‌بيني امكان ادامه تحصيل سربازان در قانون جديد

مشاور معاون نيروي انساني ستاد كل نيروهاي مسلح از طرح موضوع تحصيل سربازان در حين خدمت در اصلاح قانون جديد وظيفه عمومي در مجلس شوراي اسلامي خبر داد.سردار موسي كمالي در گفت‌وگو با ايسنا، درباره‌ امكان ادامه تحصيل سربازان در حين خدمت سربازي، اظهار كرد: در حال حاضر هيچ سربازي در حين خدمت حق ادامه تحصيل ندارند و بنا بر قوانين موجود مشمولاني كه در دانشگاه‌ها قبول شوند، اگر غيبت نداشته باشند، از خدمت ترخيص شده و پس از به پايان رسيدن درس‌شان دوران سربازي خود را مي‌گذرانند.وي با بيان اينكه ايده‌اي مبني بر اينكه سربازان بتوانند در حين خدمت تحصيل كنند، وجود داشت اما مشكلاتي پيش روي اين موضوع بود، افزود: از جمله مشكلاتي كه در اين باره وجود داشت، اين بود كه سرباز در حين خدمت بايد از شهري به شهر ديگر منتقل ‌شوند كه در اين صورت نمي‌تواند تمام واحدهاي درسي خود را بگذراند.كمالي افزود: در طرح اصلاح مواد قانون وظيفه‌عمومي كه در حال بررسي در مجلس شوراي اسلامي است، آمده است كه سربازان مي‌توانند يكسري از واحدهاي مشخص در برخي رشته‌هاي مشخص را در زمان خدمت سربازي‌شان بگذرانند. اين واحدها در مراكز آموزشي نيروهاي مسلح يا در نزديك‌ترين دانشگاه به محل خدمت‌شان ارائه مي‌شود تا سربازان بتوانند در اين كلاس‌هاي درسي شركت كنند.كمالي در عين حال تصريح كرد: در صورت تصويب قانون جديد وظيفه عمومي بايد توافقي با وزارت علوم صورت گيرد و در صورت تدوين آيين‌نامه موضوع تحصيل سربازان اجرايي خواهد شد.به گفته وي با اجرايي شدن اين طرح، سربازان علاوه بر آموزش‌هاي ضمن خدمت، برخي از دروس دانشگاهي را در دوره پودمان دانشگاه علمي ـ كاربردي و پيام نور پشت سر مي‌گذارند.


 رئيس مركز آمار ايران خبر داد:
 ارسال اطلاعات خانوارها به وزارت رفاه و پايان مأموريت مركز آمار در طرح هدفمندي 

رئيس مركز آمار ايران گفت: اطلاعات هويتي خانوارها در طرح هدفمندي يارانه‌ها روز شنبه 24 مهر ماه به وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ارسال و مأموريت مركز آمار در اين مرحله به پايان رسيد.به گزارش فارس، عادل آذر در جمع خبرنگاران در مركز آمار ايران گفت: اطلاعات هويتي خانوارها پس از راستي‌آزمايي و هماهنگي با سامانه سازمان ثبت احوال كشور به وزارت رفاه و تأمين اجتماعي ارسال شد تا توسط آن وزارتخانه با هماهنگي بانك‌ها يارانه نقدي از اين طريق به حساب مردم واريز شود.وي افزود: طرح جمع‌آوري اطلاعات اقتصاد خانوار كه توسط مركز آمار ايران انجام شد با نهايي‌سازي و راستي‌آزمايي داده‌هاي هويتي خانوار به سازمان هدفمندي يارانه‌ها ارسال شد.رئيس مركز آمار ايران تأكيد كرد: خانوارهايي كه به هر دليل تاكنون نتوانسته ثبت نام كنند و يا در اعلام شماره حساب به مشكل برخورده‌اند در آذرماه بين 20 تا 30 روز به آنها فرصت داده مي‌شود تا نسبت به ثبت‌نام و اعلام شماره‌ حساب اقدام كنند.وي تأكيد كرد: بر اساس آخرين آمار تعداد افرادي كه فرم اطلاعات اقتصاد خانوار پر كرده‌اند 68 ميليون و 482 هزار و758 نفر بوده‌اند كه حدود 20 ميليون خانوار را تشكيل مي‌دهند و اينها افرادي هستند كه فرم اطلاعات اقتصادي پر كرده و راستي آزمايي انجام شده و فايل آن تحويل وزارت رفاه شده است.آذر تأكيد كرد: براي اصلاح اطلاعات اقتصادي خانوارها در سال 89، سه نوبت فرصت به مردم داده شد كه در مرحله اول سامانه‌اي باز شد و از 20 ارديبهشت تا 12 خرداد بود، مرحله دوم ثبت نام وقايع چهارگانه تولد، فوت، ازدواج و طلاق از اول تا آخر تير ماه انجام شد و مرحله سوم سامانه ثبت احوال كه فرصت كافي به خانوارها داده شد تا اشكالات شماره ملي سرپرست خانوار تصحيح شود. در مجموع از 20 ارديبهشت تا 20 مهر ماه فرصت براي اصلاح اطلاعات اقتصادي مردم در نظر گرفته شد.رئيس مركز آمار ايران افزود: در مدت ياد شده بين سال 87 تا 89 تعداد 2 ميليون و 272 هزار تولد و تعداد 509 هزار فوت ثبت شد. تعداد ازدواج و طلاق در اين مدت يك ميليون و 566 هزار مورد بوده است.آذر افزود: در خانوارهايي كه طلاق گرفته‌اند، خانم به عنوان يك خانوار تك نفره و فرزندان به همراه پدر يك خانوار جديد تشكيل شده‌اند.وي در مورد نرخ بيكاري گفت: مركز آمار ايران طبق قانون متولي جمع‌آوري و تهيه آمارهاي مختلف كشور است كه در مورد نرخ بيكاري نيز اين وظيفه را دارد، اما از سال 83 طبق مصوبه دولت اين نرخ محاسبه و به دولت ارائه مي‌شود.رئيس مركز آمار ايران تأكيد كرد: معيار و ملاك سنجش نرخ بيكاري بر اساس معيار تعريف شده سازمان بين‌المللي كار است كه همان روشي كه نرخ بيكاري را به 9.9 درصد اعلام كرد در زماني كه اين نرخ به 14.6 درصد در بهار امسال رسيد نيز اعمال شده است.آذر در مورد اعتراض وزير كار گفت: ابتدا به عنوان دستگاه بخشي نظري از سوي وزير كار اعلام شد اما بعدا آمار را پذيرفت و همانگونه كه مقام معظم رهبري تأكيد كرده‌اند بايد مسئولان كشور آمار رسمي كشور را بپذيرند.آذر در مورد خط فقر گفت: برنامه‌اي براي تعيين خط فقر اجرا مي‌شود.طرح محاسبه خط فقر هنوز نهايي نشده و در جلسات بعدي كه عدد قطعي آن مشخص شد،اعلام مي‌شود.وي افزود: همچنين شاخص عدالت كه يك شاخص مهم و بزرگ اقتصاد كشور و تركيبي از شاخص‌هاي مختلف است توسط مركز آمار ايران تهيه مي‌شود و در خدمت ساير نهادها قرار داده مي‌شود كه به زودي اعلام خواهد شد.رئيس مركز آمار ايران آخرين برآورد جمعيتي كشور را 74 ميليون و 733هزار نفر اعلام كرد و در مورد اعلام نرخ تورم گفت: بر اساس قانون مركز آمار ايران هر ماه نرخ تورم را محاسبه و در اختيار دولت قرار مي‌دهد و اعلام آن به صلاحديد دولت خواهد بود.وي افزود: 2 نشست با رئيس بانك مركزي برگزار شده است و آمار نرخ تورم مركز آمار و بانك مركزي بر اساس يك سال پايه يكسان محاسبه مي‌شود، البته مركز آمار تورم مناطق شهري و روستايي و بانك مركزي تورم مناطق شهري را محاسبه مي‌كند.


 
سياسي
خبر دانشگاه
اجتماعي
دانش وپژوهش
اقتصادوبازار
مرزپرگهر
دريچه هنر
آزمون و سنجش
در قلمرو ورزش
آگهي هاي روزنامه
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته