جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1389/09/17 - روزنامه سراسري صبح ايران ( چهار شنبه) نسخه شماره 3759


آگهي صفحه 5

214 مصوبه در كميته عالي كيفيت؛
تحولي بزرگ در ايران خودرو


آگهي صفحه 1


 آگهي صفحه 5 


 214 مصوبه در كميته عالي كيفيت؛
 تحولي بزرگ در ايران خودرو 

گروه صنعتي ايران خودرو با مشارکت و همدلي واحدهاي مختلف شرکت از طريق برگزاري جلسات هم انديشي، برنامه بهبود جهشي کيفيت در سال 89 را با تعريف 160 پروژه ارتقاي کيفيت محصولات، قطعات و مجموعه ها، 58 برنامه ارتقاي کيفيت زير ساخت ها و 27 برنامه ارتقاي کيفيت خدمات و ابلاغ به واحدهاي ذيربط، آغاز کرده است. به گزارش ايکو پرس، در راستاي تحقق رهنمودهاي مقام معظم رهبري مبني برلزوم بهبود جهشي کيفيت محصولات و خدمات شرکت هاي خودروساز و همچنين دستيابي به اهداف آيين نامه ارتقاي کيفيت خودروهاي سبک، قطعات و مجموعه هاي مرتبط و تحقق آيين نامه ارتقاي کيفيت خدمات پس از فروش که توسط وزارت صنايع و معادن تدوين و ابلاغ شده است، گروه صنعتي ايران خودرو با تشكيل كميته عالي كيفيت در تلاش براي ارتقاي مستمر اين مهم است، به نظر مي رسد تمام امکانات بزرگ ترين خودروساز خاورميانه براي تحقق اهداف تعريف شده بسيج شده است. وجه پر رنگ اين جهش کيفي مشهود، ارتقاي كيفيت و افزايش بهره وري همراه با اجتناب از صرف هزينه هاي سنگين است، اتفاقي که در سايه برنامه ريزي، اعتقاد، اراده و تعهد مديريت ارشد ايران خودرو رخ داده است.براساس اين گزارش ، در ابتداي سال جاري کميته عالي ارتقاي کيفيت و خدمات پس از فروش براي عملياتي کردن برنامه هاي بهبود جهشي با حضور مهندس نجم الدين، مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو، قائم مقام ها و مديران عامل شرکت هاي تابعه اصلي تشکيل و به صورت رسمي کار خود را آغازکرد. اين کميته تاکنون 17 جلسه و 214 مصوبه داشته است كه در بيشتر آنها مهندس نجم الدين شخصا حضور و رياست جلسه را بعهده داشته است. اين ميزان تعهد و جديت بيانگر اهميت و ضرورت تحقق برنامه هاي بهبود جهشي کيفيت و همچنين محقق شدن آيين نامه ارتقاي کيفيت خودروهاي سبک، قطعات و مجموعه هاي مرتبط و آيين نامه ارتقاي کيفيت خدمات پس از فروش از منظر مديرعامل و ساير مديران ارشد گروه صنعتي ايران خودرو است.

دستاورد ها و مصوبات

دراين گزارش آمده است ، از مهمترين دستاورد هاي مصوبات اين کميته، تصويب حداقل بودجه هاي مورد نياز و ضروري براي سرمايه گذاري و اجراي برنامه هاي بهبود جهشي کيفيت در بخش هاي خدمات پس از فروش، توليد، قطعات و مجموعه ها، فروش و سيستم هاي اطلاعاتي؛ راهبري كلان جهت بهبود کيفيت رنگ سپرهاي مهرکام پارس؛ راهبري كلان جهت بهبود ديفرانسيل محورسازان (خوروي روآ)؛ بهبود گيربکس خودروهاي 405، پارس و سمند؛ راهبري كلان دراعطاي تعداد 370 نمايندگي و افتتاح 100 نمايندگي تاکنون در راستاي تحقق اهداف آيين نامه ارتقاي خدمات پس از فروش به تعداد 350 نمايندگي تا پايان سال 89؛ افزايش كيفيت قطعات و مجموعه ها جهت كاهش نياز به تعويض در خدمات پـــــس از فروش است. براساس اين گزارش ، راهبري كلان درپياده سازي سيستم جامع رديابي قطعات از تامين تا خدمات پس از فروش (شناسنامه خودرو) براي 35 قطعه و تعميم آن به 70 قطعه و 600 بچ تا پايان بهمن ماه سال 1389؛ پياده سازي سيستم رديابي خدمات فروش (انجام شده است) و خدمات پس از فروش (تا پايان بهمن ماه انجام خواهد شد)؛ راهبري و تصويب برنامه زمان بندي موثر در جهت ارتقاي مشخصه هاي کليدي شاخص رضايتمندي مشتريان (CSI) در بخش هاي کيفيت اوليه و دوام محصولات، فروش و خدمات پس از فروش که داراي درصد پايين بوده اند و نقش به سزايي در افزايش رضايت مشتريان داشته اند. به عنوان مثال: در بخش رضايتمندي مشتريان از خدمات پس از فروش، ارتقاي تاخير درسود مشارکت و تاخير در تحويل را شاهد بوديم .از ديگر مصوبات اين کميته ، فراهم سازي بستر مناسب به منظور امکان رسيد قطعي قطعات و مجموعه ها پس از استفاده روي خودروها که ارتقاي کيفيت محصولات تحويلي به مشتريان را به همراه خواهد داشت؛ راهبري در جهت ارتقاي گريد سيستمي سازندگان و همچنين ارتقاي عملکردي قطعه – سازنده مطابق اهداف تعيين شده در آيين نامه ارتقاي خودروها؛ افزايش دوره گارانتي خودروها به مدت دو سال و 40 هزار کيلومتر در راستاي تحقق هدف آيين نامه ارتقاي خدمات پس از فروش؛ راهبري در جهت تضمين قطعات تعويضي در دوره تضمين و تعهد (گارانتي و وارانتي) در شبکه خدمات پس از فروش خودرو بر اساس آييين نامه ابلاغي ارتقاي کيفيت خودروهاي سبک، قطعات و مجموعه ها توسط وزارت صنايع و مديرعامل گروه صنعتي ايران خودرو از ديگر دستاورد هاي کمتيه عالي ارتقاي کيفيت و خدمات پس از فروش است.

مديريت نظارت و پيگيري مصوبات

به گزارس ايکوپرس، به منظور حصول اطمينان از حسن اجراي به موقع و کامل مصوبات بر اساس برنامه زمان بندي و دستيابي به اهداف آيين نامه هاي مصوب وزارت صنايع و برنامه هاي بهبود جهشي کيفيت، نمايندگاني از حوزه هاي مرتبط ساپکو (4 نفر)، ايساکو (4نفر)، کيفيت (4 نفر) و سيستم ها (3 نفر) در سطح کارشناسان خبره و مطلع بعنوان بازرسان ويژه به دبير کميته معرفي و به صورت مستقل زير نظر کميته عالي ارتقاي کيفيت و خدمات پس از فروش نسبت به ارزيابي ميزان اجرايي شدن تصميمات اتخاذ شده توسط واحدهاي متولي اقدام و نتايج را به کميته عالي گزارش مي کنند.

پنج زير كميته

اين گزارش مي افزايد: کميته عالي ارتقاي کيفيت و خدمات پس از فروش گروه صنعتي ايران خودرو داراي پنج زير کميته اصلي براي پيگيري و عملياتي کردن مصوبات و حصول اطمينان از تحقق برنامه بهبود است.اين زير كميته ها شامل ارتقاي کيفيت توليد و محصولات گروه، ارتقاي خدمات پس از فروش گروه، ارتقاي کيفيت فروش محصولات گروه، ارتقاي فرآيند، سيستم ها و ساختار و فناوري اطلاعات گروه، ارتقاي کيفيت قطعات و مجموعه هاي اصلي خودرو مي باشد كه تاکنون در مجموع 85 جلسه و 649 مصوبه در زمينه هاي تخصصي مذكور داشته اند.


 آگهي صفحه 1 


 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اجتماعي
اقتصاد و بازار
مرزپرگهر
دريچه هنر
آزمون و سنجش
در قلمرو ورزش
آگهي هاي روزنامه
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته