جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1389/10/20 - روزنامه سراسري صبح ايران ( دوشنبه) نسخه شماره 3785


خبر

با اعلام زمان برگزاري ؛
تغييرات وجزئيات درنحوه برگزاري آزمون دستياري تخصصي تشريح شد

سازمان سنجش در پاسخ به انتقادهاي آزمون دكتري :
در روش جديد آزمون دكتري ضمن حفظ استقلال دانشگاه‌ها، نظر داوطلبان دكترا نيز تامين مي‌شود


جدول رشته ها و مواد امتحاني آزمون نيمه متمرکز دوره هاي دکتري سال 1390 گروه آزمايشي زبان
براي دريافت کيفيت بهتر جدول PDF صفحه 9 در سايت قابل دريافت است

 خبر 

با بيان يک شرط جديد ؛

آخرين تغييرات در نحوه پذيرش دانشجوي دکتري اعلام شد

گروه آزمون وسنجش : بر اساس آخرين تغييرات در نحوه پذيرش دانشجوي دکتري، داوطلبان آزمون اين دوره مي توانند در رشته هاي همنام يا متناسب با رشته خود شرکت کنند. به گزارش مهر، شوراي گسترش آموزش عالي با تصحيح بخشنامه در مورد داوطلبان دکتري، اعلام کرد که دانش آموختگان دوره کارشناسي ارشد تنها مي توانند براي ادامه تحصيل در دوره دکتري در يکي از رشته هاي همنام يا متناسب با رشته تحصيلي خود داوطلب شوند.ثبت نام در اولين آزمون دکتري نيمه متمرکز طي روزهاي 3 تا 10 بهمن ماه سال جاري انجام و آزمون در 25 فروردين سال 90 برگزار مي شود.داوطلباني که داراي مدرک کارشناسي ارشد هستند و دانشجويان کارشناسي ارشد که تا آخر شهريور 90 فارغ التحصيل مي شوند، مي توانند در اين آزمون شرکت کنند.

شرايط و جزئيات انتقال دانشجويان ايراني از خارج به داخل اعلام شد

گروه آزمون وسنجش : رييس مركز خدمات آموزشي وزارت بهداشت شرايط و جزييات انتقال دانشجويان ايراني از دانشگاه‌هاي خارج به دانشگاه‌هاي علوم پزشكي داخل كشور را اعلام كرد. دكتر جنيدي در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به شرايط انتقال دانشجويان ايراني از دانشگاه‌هاي خارج به دانشگاه‌هاي داخل كشور، گفت: معتبر بودن دانشگاه محل تحصيل متقاضي با توجه به آخرين مصوبات شوراي عالي ارزشيابي، نداشتن منع قانوني براي ادامه تحصيل در دانشگاه مبداء و دانشگاه‌هاي داخل از نظر مقررات آموزشي و خدمت نظام وظيفه، دارا بودن ديپلم كامل متوسطه دوره 4 ساله نظام قديم آموزش و پرورش و يا ديپلم كامل متوسطه و گواهي پايان دوره پيش‌دانشگاهي نظام جديد آموزش و پرورش و دارا بودن مدرك تحصيلي هر دوره براي ورود به دوره بعد مورد تاييد وزارت فرهنگ و آموزش عالي يا وزارت بهداشت از جمله شرايط عمومي انتقال براي دانشجويان ايراني به دانشگاه‌هاي داخل كشور است. وي با بيان اينكه ميانگين نمرات امتحان كتبي پايان دوره متوسطه نظام قديم يا ميانگين كل پايان دوره پيش‌دانشگاهي نظام جديد متقاضي نبايد براي انتقال به دوره‌هاي كارداني از 12 و دوره‌هاي كارشناسي پيوسته و ناپيوسته از 14 كمتر باشد، اظهاركرد: ميانگين نمرات امتحان پايان دوره متوسطه متقاضيان انتقال ديپلمه نظام قديم در مقاطع دكتراي عمومي (پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي) نبايد كمتر از 16و ميانگين كل پايان دوره پيش‌دانشگاهي ديپلمه‌هاي نظام جديد نبايد كمتر از 17 باشد؛ چرا كه در غير اينصورت بايد ميانگين مجموع نمرات كل ديپلمه متوسطه و نمرات دوره پيش‌دانشگاهي با حداقل نمره 16 مشروط به اينكه هيچيك از نمرات كمتر از 14 نباشد.

حداقل واحد گذرانده شده براي انتقال به دانشگاه‌هاي داخل

وي با تاكيد بر اينكه براي انتقال در مقاطع كارداني و كارشناسي ناپيوسته دانشجو ‌بايد حداقل 18واحد درسي يا يك نيمسال تحصيلي در نظام سالانه را با حداقل ميانگين نمرات 14 در دانشگاه مبداء گذرانده باشد، خاطرنشان كرد: براي انتقال در مقطع كارشناسي پيوسته دانشجو بايد حداقل 36 واحد درسي يا دو نيمسال تحصيلي در نظام سالانه را با حداقل ميانگين نمرات 14 در دانشگاه مبداء گذرانده باشد، همچنين براي انتقال در مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته، دانشجو بايد حداقل 16 واحد درسي يا دو نيمسال تحصيلي در نظام سالانه را با حداقل ميانگين كل نمرات 15 در دانشگاه مبداء گذرانده باشد و ميانگين نمرات دوره ليسانس نيز حداقل نمره 15 را دارا باشد. جنيدي افزود: دانشجو براي انتقال در مقاطع دكتراي عمومي (پزشكي، داروسازي و دندانپزشكي) بايد حداقل 72 واحد درسي در نظام واحدي يا 4 نيمسال تحصيلي در نظام سالانه را با حداقل ميانگين كل نمرات 15 در دانشگاه مبداء گذرانده باشد. وي با تاكيد بر اينكه اگر تعدادي از واحدهاي گذرانده شده داوطلب به هنگام ارزشيابي مدارك تحصيلي دانشجو در مقطع پايين‌تر پذيرفته شده باشد، اين واحدها در مقطع بالاتر مورد محاسبه قرار نمي‌گيرد، اظهار كرد: دانشجوياني كه حداقل شرط معدل لازم براي انتقال در مقطع تحصيلي خود را ندارند به شرط داشتن معدل مقطع تحصيلي پايين‌تر مي‌توانند به مقطع پايين‌تر منتقل شوند.

ممنوعيت انتقال دانشجوي ارشد به دانشگاه‌هاي فاقد مرحله آموزشي

رييس مركز خدمات آموزشي وزارت بهداشت با تاكيد بر اينكه انتقال دانشجويان دوره كارشناسي ارشد از دانشگاه‌هايي كه فاقد مرحله آموزشي هستند و فقط مرحله پژوهشي دارند ممنوع است، خاطرنشان كرد: ملاك تعيين تعداد واحدهاي گذرانده شده دانشجو در دانشگاه مبداء فقط دروس دانشگاهي است. وي ادامه داد: ديپلمه‌هايي كه بدون گذراندن دوره پيش‌دانشگاهي در دانشگاه‌هاي خارج شروع به تحصيل كرده‌اند از بابت دوره پيش دانشگاهي تعداد 24 واحد درسي گذرانده شده آنان در خارج از كشور كسر مي‌شود و بعد از پذيرش انتقال و معرفي دانشجو به دانشگاه، تطبيق واحدها بر عهده دانشگاه پذيرنده است. جنيدي با بيان اينكه دانشجويان متقاضي انتقال به دانشگاه‌هاي علوم پزشكي داخل بايد نوع ديپلم متوسطه آنان، علوم تجربي يا رياضي فيزيك و يا معادل آنها در نظام آموزش متوسطه قديم باشد، گفت: براي انتقال همسر و فرزندان اعضاي هيات علمي دانشگاه‌هاي داخل گذراندن يكسال تحصيلي و يا 3 واحد درسي در دانشگاه مبداء با موفقيت به اضافه داشتن شرايط مورد نياز لازم است، البته درخواست انتقال به همراه مدارك لازم، بايد حداقل سه ماه قبل از شروع نيمسال تحصيلي كه داوطلب قصد انتقال دارد مستقيما به معاونت آموزشي وزارت بهداشت ارسال شود.

اعتبار درخواست انتقال دانشجويان فقط براي همان سال تحصيلي درخواست شده

وي در خصوص نحوه انتقال دانشجويان نيز گفت: درخواست متقاضيان انتقال، در شورايي به نام شوراي انتقال دانشجويان ايراني خارج از كشور كه در حوزه معاونت آموزشي تشكيل مي‌شود، مورد بررسي قرار مي‌گيرد و با توجه به رشته تحصيلي، ظرفيت دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و شرايط عمومي و اختصاصي متقاضيان، نسبت به پذيرش يا رد درخواست آنان اقدام خواهد شد. جنيدي با تاكيد بر اينكه پذيرش قطعي متقاضيان پذيرفته شده در شوراي انتقال منوط به تاييد صلاحيت عمومي آنان از سوي هيات مركزي گزينش دانشجوست، خاطرنشان كرد: درخواست انتقال رسيده براي هر سال تحصيلي فقط براي همان سال معتبر است.

اختصاص دو درصد ظرفيت پذيرش در هر رشته و دانشگاه براي دانشجويان انتقالي

رييس مركز خدمات آموزشي وزارت بهداشت با اشاره به ظرفيت پذيرش دانشجويان انتقالي، اظهاركرد: ميزان ظرفيت پذيرش براي انتقال، دو درصد ظرفيت پذيرش در هر رشته و دانشگاه است و در صورتي كه متقاضي بيشتر از ظرفيت باشد، ملاك پذيرش ميانگين نمرات امتحان كتبي پايان دوره متوسطه و ميانگين دروس گذرانده شده در دانشگاه مبداء است، همچنين فرزندان اعضاي هيات علمي در صورت موافقت دانشگاه مقصد اضافه بر ظرفيت پذيرش انتقال، پذيرفته خواهند شد. جنيدي افزود: حداكثر مدت مجاز تحصيل براي پذيرفته‌شدگان دوره‌هاي كارداني، كارشناسي پيوسته و ناپيوسته، دكتراي عمومي ( پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي) به ازاي ‌هر 14 واحد درسي باقيمانده، يك نيمسال تحصيلي است و براي دانشجويان دوره‌هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته و دكتري (Ph.D) حداكثر طول مدت تحصيل تا زمان تدوين آيين‌نامه لازم به پيشنهاد شوراهاي آموزش تخصصي مربوطه و تصويب در شوراي‌عالي برنامه‌ريزي علوم‌پزشكي، توسط شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه تعيين مي‌شود، ولي نبايد از حداكثر مدت مجاز تحصيل در آيين‌نامه‌هاي آموزشي مربوط تجاوز كند.

تقويم آموزشي نيم سال دوم تحصيلي

دانشگاه اميركبير اعلام شد

گروه آزمون وسنجش : تقويم آموزشي دانشگاه اميركبير براي نيم سال دوم سال تحصيلي 90-89 اعلام شد. به گزارش ايسنا، ثبت نام دانشجويان مقطع كارشناسي دانشگاه امير كبير روز چهارشنبه 6 بهمن ماه خواهد بود و كلاسهاي درس اين دانشجويان هم از روز شنبه 9 بهمن ماه آغاز مي‌شود. تاريخ حذف و اضافه روز يك شنبه 17 بهمن، تصحيح اخطارها روزهاي يك شنبه و دوشنبه 8 و 9 اسفند و حذف اضطراري روزهاي يك شنبه و دوشنبه 18 و 19 ارديبهشت ماه خواهد بود. كلاسهاي دروس دوره كارشناسي روز پنجشنبه 12 خردادماه پايان مي‌يابد و از روز شنبه 14 خرداد ماه تا پنجشنبه 19 همين ماه، زمان فرجه و هفته برگزاري كلاسهاي جبراني اعلام شده است. بر اساس اين گزارش، از روز شنبه 21 خرداد لغايت پنجشنبه 2 مرداد ماه امتحانات دانشجويان كارشناسي برگزار مي‌شود. همچنين بر اساس تقويم آموزشي مقطع كارشناسي ارشد، ثبت نام و انتخاب واحد دانشجويان ارشد روز شنبه 2 بهمن ماه خواهد بود و كلاسها از روز شنبه 9 بهمن ماه آغاز مي‌شود. تاريخ حذف و اضافه روز سه شنبه 19 بهمن و پايان كلاسها روز پنجشنبه 12 خرداد ماه خواهد بود. امتحانات پايان ترم دانشجويان ارشد از روز شنبه 21 خرداد لغايت پنجشنبه 2 تيرماه برگزار خواهد شد.

تاريخ ثبت نام ومدارک مورد پذيرش براي شرکت در آزمون کارشناسي ارشد فراگير پيام نور اعلام شد

گروه آزمون وسنجش : مدارک تحصيلي مورد پذيرش براي شرکت داوطلبان در آزمون کارشناسي ارشد فراگير دانشگاه پيام نور اعلام شد داوطلبان واجد شرايط و دارندگان مدارک اعلام شده مي توانند از 26 دي ماه نسبت به ثبت نام در اين آزمون اقدام کنند. به گزارش مهر، دارندگان مدارک کارشناسي رسمي و بالاتر مورد تأييد وزارت علوم‌، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان ‌‌و ‌آموزش پزشکي در رشته‌هاي تحصيلي علوم شامل :گروه‌هاي علوم ‌پايه‌، علوم ‌پزشکي‌، علوم‌ دامپزشکي‌، علوم ‌کشاورزي، علوم‌ فني مهندسي و علوم‌ انساني شامل گروه‌هاي علوم‌ انساني و هنر مي توانند براي ثبت نام در آزمون فراگير کارشناسي ارشد ثبت نام کنند.همچنين دارندگان مدارک کارشناسي ناپيوسته رسمي مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکي در رشته‌هاي تحصيلي علوم شامل گروه‌هاي علوم پايه‌، علوم پزشکي، علوم دامپزشکي‌، علوم کشاورزي، علوم فني مهندسي و علوم انساني شامل گروه‌هاي علوم انساني و هنر براي ثبت نام در اين دوره واجد شرايط هستند. ثبت نام براي شرکت در آزمون کارشناسي ارشد فراگير پيام نور از طريق اينترنت و از روز يکشنبه 26 دي ماه آغاز و در روز شنبه 2 بهمن ماه 89 پايان مي‌پذيرد لذا کليه داوطلبان متقاضي ثبت نام داراي شرايط مي‌توانند در اين آزمون ثبت نام کنند.

جزئيات پذيرش دانشپذير رشته MBA
در دانشگاه تهران

گروه آزمون وسنجش : دفتر آموزشهاي عالي تخصصي پرديس دانشکده هاي فني دانشگاه تهران در راستاي گسترش ارتباط با صنعت از طريق برگزاري دوره هاي کوتاه مدت کاربردي اقدام به پذيرش دانشپذير براي ششمين دوره آموزشي MBA کوتاه مدت کرده است. به گزارش مهر، دارا بودن مدرک کارشناسي و يا بالاتر در يکي از رشته هاي فني مهندسي، مديريت، مهندسي کشاورزي، علوم اقتصادي، رياضي، علوم کامپيوتر، شيمي، فيزيک، آمار و حسابداري از دانشگاههاي داخل و يا خارج که به تاييد وزارت علوم تحقيقات و فناوري رسيده باشد شرط شرکت در اين دوره است.داشتن حداقل ميانگين 14 از 20 در مقطع کارشناسي و يا 15 از 20 در مقطع کارشناسي ارشد نيز از شروط اين دوره است.دفتر آموزشهاي عالي تخصصي از بين متقاضيان حداکثر 30 نفر را بر اساس کيفيت سوابق آموزشي و شغلي براي شرکت در دوره انتخاب خواهد کرد در صورتي که تعداد واجدين شرايط بيش از ظرفيت اعلام شده باشد، سوابق آنان در دوره هاي آتي همراه با سوابق متقاضيان جديد مجدداً بررسي خواهد شد.داوطلبان شرکت در دوره مي توانند حداکثر تا روز شنبه 9 بهمن به سايت اينترنتي eng.ut.ac.ir/MBA.htm مراجعه و باتکميل فرم مربوطه نسبت به ثبت نام اقدام کنند.


 با اعلام زمان برگزاري ؛
 تغييرات وجزئيات درنحوه برگزاري آزمون دستياري تخصصي تشريح شد 

گروه آزمون وسنجش : دبير شوراي آموزش پزشكي و تخصصي وزارت بهداشت با اشاره به تاريخ برگزاري آزمون دستياري گفت: اين آزمون 28 بهمن ماه در25 رشته تخصصي و در 18 حوزه در سطح كشور برگزار مي‌شود. به گزارش ايسنا، دكتر سيد اميرمحسن ضيايي خاطرنشان كرد: كليه تدابير امنيتي براي برگزاري آزمون در صحت و سلامت انديشيده شده است. ضيايي با اشاره به تقليل حوزه‌هاي امتحاني از 33 حوزه در سال گذشته به 18 حوزه، گفت: براي تمركز بيشتر به امنيت حوزه‌ها، تعداد حوزه‌ها در اين دوره از آزمون كاهش يافته است، همچنين در نظر داريم در صورت امكان حوزه‌هاي تهران را به يك حوزه كاهش دهيم و پيش بيني مي‌شود حدود 4 هزار نفر متقاضي شركت آزمون در حوزه تهران باشند. وي با اشاره به آماده بودن برنامه تحول دستياري گفت: اين طرح بر اساس مصوبه شوراي آموزش پزشكي امسال اجرا نمي‌شود، اما براي اجراي اين طرح در دوره سي و نهم آزمون دستياري بايد دوباره اين برنامه در نشست شوراي آموزش پزشكي مورد بررسي قرار گيرد. دبير شوراي آموزش پزشكي و تخصصي وزارت بهداشت با اشاره به تغييرات آزمون دوره سي و هشتم نسبت به دوره گذشته اظهاركرد: بر اساس قانون عدالت آموزشي تغييراتي در سهميه‌ها ايجاد شده است كه بر اساس آن سهميه ايثارگران و زنان فقط براي رشته تخصصي زنان و زايمان، استعداد درخشان و10 درصد سهميه بومي مازاد بر ظرفيت دانشگاه‌ها در نظر گرفته شده است. وي از عدم ظرفيت پذيرش آزمون در اين دوره خبر داد و افزود: در اين دوره آزمون نه تنها افزايش ظرفيت نخواهيم داشت بلكه در بعضي از رشته‌ها امكان كاهش ظرفيت نيز وجود دارد.


 سازمان سنجش در پاسخ به انتقادهاي آزمون دكتري :
  در روش جديد آزمون دكتري ضمن حفظ استقلال دانشگاه‌ها، نظر داوطلبان دكترا نيز تامين مي‌شود 

گروه آزمون وسنجش : معاون سازمان سنجش درگفت‌وگويي تفصيلي با ايسنا به شبهات و انتقادهاي مطرح درباره آزمون دكتري پاسخ گفت و ضمن تاكيد بر اينكه دانشگاه‌ها در پذيرش دانشجوي دكتري استقلال كامل دارند ، گفت : براساس آيين‌نامه دكتري، دانشگاه‌ها مي‌توانند براساس معيارهايي كه براي خود تنظيم كرده‌اند ، به داوطلبان معرفي‌ شده نمره دهند و سازمان سنجش نيزموظف است براساس نمره دانشگاه، پذيرش نهايي داوطلب را انجام دهد به عبارت ديگر نمره اوليه و كتبي صرفا براي غربالگري اوليه است و هيچ نقشي در پذيرش داوطلب ندارد. دكترابراهيم خدايي درگفت‌وگو با ايسنا ، با بيان اينكه در دنيا براي بحث سنجش داوطلبان دو نوع آزمون مطرح است ، گفت: يكي آزمون مربوط به پيشرفت تحصيلي است كه دانسته‌هاي قبلي داوطلب را ارزيابي مي‌كند و ديگري مربوط به آزمون استعداد تحصيلي و به عبارتي GRE است و ارزيابي مي‌كند كه آيا داوطلب مي‌تواند در مقاطع بالاتر ادامه تحصيل دهد يا خير. وي افزود: در دنيا براي ورود به دوره‌ دكتري، از داوطلبان بحث GRE عمومي را مي‌خواهند. وي با بيان اينكه آزمون دكتري از امسال به صورت نيمه متمركز برگزارمي‌شود، در خصوص دلايل تغيير در نحوه برگزاري آزمون دكتري به بخشي از مشكلات اين آزمون كه توسط دانشگاه‌ها برگزار مي‌شود .همچون مشكلات اجرايي از نظر داوطلبان اشاره كرد و گفت:‌ براين اساس همان طور كه برخي استادان و اعضاي هيات علمي دانشگاه نسبت به آزمون دكتري انتقاداتي را طرح مي‌كنند، داوطلبان به شكل وسيع‌تر اعتراضاتي را حداقل در بحث رعايت نشدن عدالت در بحث پذيرش به وزارت‌ علوم بيان طرح كرده‌اند. خدايي همچنين تنوع و تعدد رشته‌هاي دكتر و دانشگاه‌هاي پذيرنده را از ديگر اشكالات موجود آزمون دكتري عنوان كرد و گفت: به عنوان نمونه در رشته رياضي 31 دانشگاه، در رشته برق بيش از 16 دانشگاه و .... برگزاركننده آزمون دكترا بودند كه به همين دليل داوطلب دكترا مجبور بود براي شركت در آزمون دكتري برخي از رشته‌ها، از يك شهر به شهر ديگر رود. همچنين هر دانشگاه مبلغي بيش از50 تا 60 تومان براي شركت از داوطلبان دريافت مي‌كرد و به نوعي امتحانات تكرار مي‌شد و اين بحث غيرمنطقي است كه يك داوطلب هزينه‌هاي مختلف براي شركت در آزمون دكترا در دانشگاه‌هاي مختلف پرداخت كند و در نهايت نيز اين شانس را نداشته باشد كه بتواند در دانشگاه دلخواهش پذيرش شود.در پذيرش دانشجو استقلال دانشگاه‌ها نيز لحاظ شود. خدايي، با بيان اينكه سازمان سنجش 5 سال است كه به عنوان مجري آزمون‌ مرحله اول(آزمون كتبي) دوره دكتراي دانشگاه صنعتي شريف را برگزار مي‌كند، اظهاركرد: اين آزمون شامل زبان عمومي و سه درس تخصصي بود كه دانشگاه براساس نتايج اين آزمون فيلتر و غربالگري اوليه را انجام مي‌داد.

در روش جديد آزمون دكتري ضمن حفظ استقلال دانشگاه‌ها، نظر داوطلبان دكترا نيز تامين مي‌شود

معاون سازمان سنجش با اشاره به انتقادات يكي از اساتيد دانشگاه صنعتي شريف درباره آزمون متمركز دكتري، اظهاركرد:‌ با توجه به تجربه پنج ساله سنجش در دانشگاه صنعتي شريف، از هر جا انتظار اعتراض مطرح بود الا شريف. انتقاد استاد دانشگاه شريف نشان دهنده عدم آشنايي وي با سيستم پذيرش دانشجوي دكترا در دانشگاه خودشان است. وي با تاكيد بر اينكه بحث تجديدنظر در روند پذيرش دانشجو دكتري دو سال است كه مورد بررسي قرار گرفته شده است، تصريح كرد: در روش جديد آزمون دكتري به دنبال راهي بوديم تا ضمن حفظ استقلال دانشگاه‌ها، نظر داوطلبان دكترا نيز تامين شود، در واقع عدالت آموزشي و فرصت برابر، اولين بحثي است كه در آيين نامه آزمون دكترا مطرح شده است.

منتقدان آيين‌نامه دكتري را خوب متوجه نشدند

نمره آزمون كتبي تاثيري در پذيرش نهايي ندارد و تنها جهت معرفي چند برابر ظرفيت به دانشگاه‌هاست، دانشگاه‌ها استقلال كامل دارند تا براساس معيارهاي خود از ميان اسامي چند برابر، دانشجويان دكتري خود را انتخاب كنند وي در ادامه با بيان اينكه منتقدان آيين‌نامه دكتري را خوب متوجه نشدند، اظهاركرد: براساس آيين‌نامه جديد آزمون دكتري، آزموني بالاتر از GRE (يك GRE عمومي و يك GRE موضوعي) متناسب با وضعيت دانشگاهها طراحي شده است كه اين آزمون توسط سازمان سنجش برگزار مي‌شود تا يك‌ فيلتر اوليه از سوي داوطلبان انجام شود كه براساس نتايج موجود چند برابر ظرفيت به دانشگاه‌ها معرفي مي‌شود و بعد از آن دانشگاه‌ها استقلال كامل دارند تا از ميان اين چند برابر، دانشجويان دكتري خود را انتخاب كنند. وي اضافه كرد: در واقع سازمان سنجش ابتدا يك آزمون برگزار مي‌كند كه اين آزمون شامل استعداد تحصيلي (GRE) و سه درس تخصصي است كه 80 درصد نمره آزمون را تشكيل مي‌دهد و 20 درصد مابقي مربوط به سوابق تحصيلي داوطلب است. براساس اين نمره داوطلبان دكتري به دانشگاه معرفي مي‌شود و پس از آن اين نمره به صورت كامل كنار گذاشته مي‌شود و سپس دانشگاه اين اختيار را دارد كه براساس معيارهايي كه براي خود تنظيم كرده است به اين افراد نمره دهد و سازمان سنجش نيز موظف است كه بر اساس نمره دانشگاه پذيرش نهايي داوطلب را انجام دهد. معاون سازمان سنجش تاكيد كرد: صرفا آزمون كتبي توسط سازمان سنجش برگزار مي‌شود و بر اساس نمره اوليه نتايج به دانشگاه‌ها اعلام مي‌شود و پس از آن پذيرش نهايي با نمره دانشگاه انجام مي‌گيرد و نمره اوليه و كتبي فرد هيچ نقشي در پذيرش داوطلب ندارد.

دانشگاه‌ها براي پذيرش داوطلب بايد ملاك‌هاي مشخص و شفاف داشته باشند

وي خاطرنشان كرد: پس از اعلام نتايج مرحله اول آزمون دكترا، نتايج براي پذيرش نهايي به دانشگاه‌ها ارسال مي‌شود كه در اين راستا دانشگاه‌ها بايد ملاك هاي مشخصي داشته باشند. در واقع زماني كه بحث چند برابر ظرفيت مطرح مي‌شود بايد ملاك هاي دانشگاه‌ها شفاف باشد تا داوطلبان از اين مساله اطمينان داشته باشند. وي درباره پذيرش دانشجوي دكتري براساس طرح ATT به جاي آزمون كتبي دكتري كه از سوي برخي كارشناسان مطرح شد، تصريح كرد: در طرح ATT نمره اوليه داوطلب يك نسبتي در پذيرش تاثير دارد، اما در آزمون دكترا اعلام شده است كه نمره اوليه فرد به كل كنار مي‌رود و تاثير ندارد.

خدايي در خصوص انتقادات وارده به سازمان سنجش مبني بر اينكه ملاك سازمان سنجش براي پذيرش داوطلبان مشخص نيست، تاكيد كرد: سازمان سنجش براي پذيرش داوطلبان ملاكي به غير از نمره ندارد، بنابر ماده 6 بند ج سازمان سنجش، براساس نمره ارسالي از سوي دانشگاه و انتخاب داوطلب نتايج نهايي را اعلام مي‌كند. همچنين براي شفاف تر بودن موضوع سازمان يك اطلاعيه داده است مبني بر اينكه پس از انجام كليه مراحل آزمون، نتايج نهايي براساس اولويت انتخاب داوطلب، نمره ارسالي دانشگاه‌ها و ظرفيت هر رشته و حدنصاب اعلام شده دانشگاه پذيرنده از طرف سازمان سنجش اعلام مي‌شود. شايان ذكر است پذيرش نهايي براساس نمره ارسالي دانشگاه‌ها انجام مي‌گيرد و نمره اوليه داوطلب در پذيرش نهايي تاثير ندارد.

دلايل انتقال نتايج دانشگاه‌ها به سازمان سنجش و اعلام نتايج نهايي از سوي اين سازمان

وي در خصوص دلايل انتقال نتايج دانشگاه‌ها به سازمان سنجش و اعلام نتايج نهايي از سوي اين سازمان و برخي نگراني‌ها در اين باره، گفت: پس از برگزاري آزمون اوليه توسط سازمان سنجش، هر داوطلب درصورت كسب نمره ابتدايي ممكن است به حدود پنج دانشگاه معرفي ‌شود. پس از ارزيابي دانشگاه‌ها، برخي از داوطلبان ممكن است در دو دانشگاه نمره 100 درصد را كسب كرده‌ باشند كه سازمان سنجش بنابراولويت اول داوطلب نتايج نهايي را اعلام مي‌كند.

آزمون دكتري بر اساس نيازهاي بومي كشور طراحي شده است

معاون سازمان سنجش با بيان اينكه آزمون دكترا عينا كپي سازي GRE نيست و نمي‌خواهيم هم باشد درخصوص منتقدان اين بحث مبني بر اينكه آزمون دكترا در سراسر دنيا بر اساس GRE انجام مي‌گيرد و تجارب جهاني در دنيا برگزاري آزمون دوره دكتري براي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي يك كشور به صورت يكجا يا متمركز را نشان نمي‌دهد، تصريح كرد: نيازهاي كشور ما با دنيا متفاوت است و طيف متقاضيان ما نيز فرق دارد و آزمون دكترا بر اساس نيازهاي بومي ما طراحي شده است. وي افزود: نيازهاي كشور اين است كه در حال حاضر 950 هزار نفر درخواست ورود به 40 هزار ظرفيت كارشناسي ارشد دارند كه اين موضوع نشان مي‌دهد كه وضعيت ما با كل دنيا متفاوت است. وي تاكيد كرد: اين قانون بايد دو سال به صورت آزمايشي اجرايي ‌شود و پس از آن ممكن است نقطه ضعف و راه‌حل‌هايي مطرح شود كه حتما مورد نظر قرار خواهد گرفت. وي در ادامه عنوان كرد: بحث اول ما GRE بود ولي دانشگاه‌ها از ما خواستند كه تخصصي تر اين آزمون برگزار شود و در اين راستا دانشگاه‌هاي مادر در تصميم گيري بر روي اين بحث به ما كمك كرده‌اند. همچنين براي جلوگيري از گسترش كلاس‌هاي تست زني، پاسخنامه‌ها به صورت پاسخ كوتاه طراحي شده است

سيستم پذيرش در آزمون دكتري حكمفرماست و نه گزينش

خدايي همچنين در پاسخ به برخي از هشدارها نسبت به رونق بخشي به موسسات كنكور با برگزاري آزمون دكتري، گفت: سعي شده است كه آزمون دكتري شكل كنكور نباشد و بحث سوالات كوتاه نيز در اين راستا مطرح شد تا از اين موارد جلوگيري شود. معاون سازمان سنجش همچنين تاكيد كرد: تمام سيستم‌هاي كشور در بخش پذيرش بايد شفاف باشد تا هم عدالت در پذيرش رعايت و هم نظر دانشگاهها نيز لحاظ شود. در آزمون‌هاي قبلي دكتري نحوه پذيرش در دو مورد مذكور شفاف نبود و در اين زمينه اعتراضات متعددي مطرح مي‌شد. وي افزود: مسائل مطرح شده در آزمون دكتري بسيار شفاف است و پذيرش دانشجو بر اساس توان علمي افراد خواهد بود. همه موارد عنوان شده شفاف است و سيستم پذيرش در اينجا حكمفرماست و نه گزينش، اگر كسي نظر بهتري دارد ارائه كند. خدايي تصريح كرد: در اين شيوه پذيرش سليقه‌اي كمرنگ تر خواهد شد و حداقل اين شانس براي تمام واجدين شرايط وجود دارد كه بتوانند دانشگاه‌هاي مورد علاقه خود را انتخاب كنند و آن افراط و تفريط‌ها اتفاق نخواهد افتاد و حق كشي‌ها به صورت آشكار اتفاق نمي‌افتد. معاون سازمان سنجش در خاتمه خطاب به منتقدان آزمون دكتري، اظهار كرد: منتقدان، آيين‌نامه آزمون دكتري را دوباره بخوانند و به اطلاعات سازمان سنجش و توضيحات آن توجه داشته باشند.


 جدول رشته ها و مواد امتحاني آزمون نيمه متمرکز دوره هاي دکتري سال 1390 گروه آزمايشي زبان 
 براي دريافت کيفيت بهتر جدول PDF صفحه 9 در سايت قابل دريافت است


 
سياسي
خبر دانشگاه
آزمون و سنجش
اقتصاد و بازار
اجتماعي
مرزپرگهر
دريچه هنر
دانش و پژوهش
در قلمرو ورزش
آگهي هاي روزنامه
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته