جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1389/10/20 - روزنامه سراسري صبح ايران ( دوشنبه) نسخه شماره 3785


مقاله


اخبار هنري


تصويربرداري مجموعه تلويزيوني «امروز فردا» ادامه دارد


نيمه اول اسفند ماه سومين جشنواره« هنر آسماني» برگزار مي شود


پنج مستند کوتاه براي جشنواره کيش در«دفترفيلم رضا»ساخته مي شود


تصويربرداري «رکب»به نيمه رسيد


«تيمبرليک» و «سيفريد» در فيلم «اندرو نيکول»


«برف روي شيرواني داغ» اواخر دي‌ماه آماده نمايش


«شهامت واقعي» براي دومين هفته صدرنشين شد


 مقاله 

« معماري و موسيقي »

زير نظر: استاد الهام محمد بيگي

تهيه کننده : لاله نوشادي

هر روز بر عمر دنيا افزوده مي شود و اين فزوني از دوسواست چنانچه با کشف آثار باستاني ، قلمرو دانش ، مدام در پهنه تاريخ به زمانهاي دورتر همراه با شکوه و عظمت نقش هنرهاي اوليه ، باورها ، احساسات و بطور کلي زندگي گذشتگان ، و گستردگي آن را دست يازيد . همچنين مي توان جلوه هاي طبيعت را در آنها ديد وسعت اين آگاهي فرصت مي دهد تا بتوان عميقتر به بعد فرهنگي و تنوع آن نگريست . واژه ي موسيقي که در عربي موسيقي تلفظ مي شود ريشه ي يوناني Greek دارد و در يوناني Musika بوده که در انگليسي Music شده است . از زمان منصور دومين خليفه عباسي توجه به آثار يوناني آغاز شد و سپس در دوران هارون پنجمين خليفه عباسي و پس از او مأمون با تأسيس بيت الحکمه به اوج خود رسيد و بسياري از آثار يوناني به سرياني و عربي ترجمه و مقارن همين دوران و بر اساس مدارک موجود واژه ي موسيقي و هم خانواده هاي آن در مفاتيح العلوم خوارزمي در سده ي چهارم ( دهم ميلادي ) تأليف يافت . خوارزمي نيز در تعريف موسيقي آن را پيوند آهنگها و صداهاي خوشايندي مي داند که انسان با شنيدن آن احساس لذت مي کند همانطور که صداهاي غير موسيقيايي Briut يا متنافر برخلاف ناخوشايند خواهد بود . گوته روزي گفته بود : يک فيلسوف برجسته از معماري به مشابه موسيقي منجمد سخن مي گويد . به عقيده ي بسياري از صاحب نظران واقعا نمي توان بهتر از اين کلام ، معماري را تشبيه کرد که معماري موسيقي خاموش مي باشد .مولانا مي فرمايد : سايه ديوار و سقف هرمکان سايه انديشه معماردان .گاهي ما نماي ساختمان را مي بينيم و گاهي ما در داخل ساختمان واقع مي شويم و حس داخلي ساختمان را درک مي کنيم که آن را حس محيطي مي نامند .معماري ايجاد فضاي مادي و معنوي مي کند ولي موسيقي فقط فضاي معنوي ايجاد مي کند . موسيقي شامل دو مبحث است : يکي در باره ي چگونگي نغمه ها يا نتها و ديگري علم ايقا که موضوعش چگونگي کشش زماني نغمه هاست . به عبارت ديگر موسيقي معماري زمان است و معماري موسيقي مکان . صداهاي موسيقايي صداهايي هستند که از نظم خاصي پيروي ميکنند . بر همين اساس از بناهاي ايراني مي توان به مسجد شيخ لطف الله اشاره کرد که اکثر صاحب نظران در باب معماري اذعان کرده اند ، تناسبات رنگ و نور و نظم در اين مسجد انسان را مسحور مي کند . همان طور که مي توان با شنيدن قسمت پاياني بهار جاودانه از جاده ابريشم 2 ، اثر گيتارو آهنگساز ژاپني ، صداي مطبوع و هميشه دلپذير آب زلال و روان روي سنگريزه هاي غژغژکننده و زمين هاي داراي شيب مختصر با شرشر و سر و صداي زياد که پرتوهاي زرين خورشيد پس از عبور لابه لاي درختان جنگل کاملا در آن نفوذ نموده اند را تجسم کرده تا با نگريستن بر ساختمان هاي بافت عرفاني – سنتي نيز مي توان آهنگ هاي ماورايي آن را نيز زمزمه و به جهان فراسوي ميل کرد

•از مهمترين تشابهات معماري و موسيقي و شايد بتوان گفت تشابه جميع هنرها بيان احساسات آدمي است . موسيقي به کمک صوت بيان احساس مي کند و معماري به کمک ماده.

•بيان احساسات انساني در هر هنر نيازمند ابزارهايي ست . انتخاب ميان
صورت ها ، رنگ ها ، اندازه ها ، مصالح ، حالت ها و فاصله ها در معماري و انتخاب ميان تم ها ، ترکيب ها و آهنگ ها در موسيقي .

•تنها در بستر ادب و فرهنگ هر قوم مي توانيم به بازشناسي درست پديده ها و مصداق هاي هنري آن قوم دست يابيم . خواه پي جدي بازشناسي چند و چون آثار معماري شان باشيم و خواه نيازمند به دانستن رمز و راز موسيقي هاي گونه گون شان . پس هم در معماري و آثار آن مي توانيم قومي را بازشناسيم و هم در موسيقي خاص آن ها . اساسا در روزگاران گذشته بين شعر و موسيقي پيوند بسيار عميق و استواري وجود داشته است . از نکته هاي جالب توجه در موسيقي بومي ايران کارآيي آن در مراسم مذهبي است . طبق قرائن از ديربازدرايران موسيقي در کنار مذهب قرار داشته است . براساس کتيبه هاي سومر و اکد هر بامداد و شامگاه در برابر درهاي معبد اينشوشيناک در دوران فرمانروايي پوزوراينشوشيناک فرمانرواي شوش سده ي 27 ق . م موسيقي اجرا مي شده است .

•بنابراين همان طور که موسيقي انواع دارد ، معماري نيز به چند نوع منقسم شده است . انواع موسيقي عبارت اند از : موسيقي مذهبي ، موسيقي بزمي و موسيقي رزمي . چنانچه مي توان انواع معماري را با انواع موسيقي مقايسه کرد
بي ترديد اشاره به موارد زير خواهد شد چون معمار قادر است به فضا و ماده شکل دهد و هويت بخشد .

1- معماري مردمي ، ظاهرا متکي به شيوه هاي سنتي است .

2 - معماري بومي که گويا برخاسته از معماري مردمي است و در هر ناحيه ، متکي به سنت ها و آب وهواي آن مرز و بوم يا آن ناحيه است .

3- معماري مذهبي بازتاب نياز ديني مردم است که چندان متنوع نيست .

4- معماري " مونومانتال " يا بناي يادبود که علاوه بر القاء احساس تعالي و جاودانيت بايد شبيه معماري مذهبي باشد و از سوي ديگر ماندگاري را نماياند .

5- معماري سودمند خود را در قالب ارزش هاي مفيد و سودبخش يا فايده گرا توجيه مي کنند .

بنابراين توان گويايي موسيقي در شکل هاي موسيقي نهفته و توان هاي گويايي معماري نيز در گرو مقوله اي بنام شکل و فرم در قالب تناسب ، اندازه ، فاصله ، رنگ و نظم است . آنگاه در پس شکل ها ، در موسيقي و معماري ، در يک بيان کلي ، بنام احساس شادي و فروتني ، آرامش و وقار ، هيجان و جاذبه ، اندوه و يک نواختي ، احساس عظمت و شکوه و جز اين ها بنام ويژگي قابل درک است .سرانجام آنچه در باب اين دو هنر مي توان گفت :

– شکل هاي آفريده شده ، چه در معماري و چه در موسيقي ، داراي بار
تجربي، ذهني اند و نمي توانند بردو يا بيش از دو شخص اثري برابر گذارند .

– ابزارهاي به کار برده شده در موسيقي و در معماري ، به اتکاء آنچه حاصل معنوي يا مفهوم انتزاعي نهفته در آن ها است ، قدر يا توان کارآيي پيدا مي کنند .

– در روند آفرينش موسيقي و معماري ، ابزارهاي کاربردي و ابزارهاي مفهومي و شالوده يي از يک ديگر قابل تفکيک اند و در تفکيک اين ها از يک ديگر است که جدايي ها و پيوندهاي موسيقي و معماري قابل بازشناسي اند . زيبايي و هنرها و معماري را بايد ديد و موسيقي را نيز بايد شنيد و آنگاه به قضاوت نشست .

و در آخر که براي رسيدن به سعادت هر دو جهان بايستي انسان ابتدا قابليت خود را در ساختن اين جهان بسار کوچکتر به اثبات برساند ، و اين ساختن حتي در کوچک ترين و ظاهرا بي اهميت ترين اجزاء زندگي شکل مي گيرد ، چگونه خانه ساختن ، چگونه شهر ساختن ، چگونه موسيقي ساختن و بالاخره ، چگونه خود ساختن !


 اخبار هنري 

توسط موسسه نشر شهر سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران

کتاب «آيين شهرداري از نگاه مقام معظم رهبري» منتشر شد

ديدگاه‌هاي رهبر فرزانه انقلاب، حضرت آيت الله خامنه‌اي درباره «شوراها و مديريت شهري» در قالب كتابي با عنوان «آيين شهرداري از نگاه مقام معظم رهبري» توسط موسسه نشر شهر سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران منتشر شد.به گزارش اداره كل روابط‌عمومي و امور‌بين‌الملل اين سازمان، اين کتاب را دکتر علي عسگري گردآوري کرده که چكيده‌اي از ديدگاه‌هاي رهبر فرزانه انقلاب را درباره شوراها و مجموعه مديريت شهري ونيز مجموعه‌اي از راهبردهاي ملموس و مورد توجه رهبري در حوزه مديريت شهري همراه با تحليل ديدگاه‌هاي عالمانه معظم‌له، در آن به رشته تحرير در آمده است.«پيام‌هاي مقام معظم رهبري»،‌ «اهميت و جايگاه شوراها»، «وظايف اساسي شوراي اسلامي»، «توصيه‌ها به شوراهاي اسلامي»‌، «شهر اسلامي» و «وظايف اساسي شهرداري» عناوين فصل هاي شش‌گانه كتاب «آيين شهرداري از نگاه مقام معظم رهبري» است. اين كتاب در چاپ نخست، به شمارگان 5000 نسخه و با قيمت 13 هزار ريال وارد بازار نشر شده است.

استقبال از نقاشي هاي «سميرا ولي ميرزا»

«نغمه هاي سكوت» در گالري مژده

نقاشي هاي «سميرا ولي ميرزا» كه از جمعه هفدهم دي روي ديوار گالري مژده رفته است با استقبال خوبي روبرو شده است.«سميرا ولي ميرزا» متولد 1360 كه دانش آموخته نقاشي ست، بعد از حضور در چندين نمايشگاه گروهي، نخستين نمايشگاه انفرادي خود را در گالري مژده به تماشاي عموم گذاشته است كه در كوتاه سخن ممكن است سكوتي با وقار منبعث از ريشه هاي نقاشي ايراني را از نگاه يك نقاش امروزي ترسيم كند.او در اين نمايشگاه ده نقاشي در ابعاد مختلف ارائه نموده كه همگي آنها با تكنيك ميكس مديا خلق شده اند. «ولي ميرزا» در اين آثار از «هويت» سخن گفته است. او خود درباره اين آثار مي گويد: «با تجربه هايي كه از نگارگري داشتم، در اين دوره از آثارم از نگاهي معاصر به نقاشي ايراني پرداختم و به رغم ارجعاتي كه در اثرم به نگارگري وجود دارد، روح معاصريست و زاويه ديد شخصي ام را در هر يك از آنها لحاظ كرده ام به طور مثال در نگارگري انواع رنگ ها و ظرافت نقاشانه موج مي زند اما من در اين آثار از توناليته اي خاكستري بهره برده ام ديگر اينكه در نگارگري، نقاشي در خدمت ادبيات است و گاه يك داستان يا يك شعر در آن تصوير مي شود اما من آگاهانه شعر و ادبيات را به بافت و زمينه آثار آوردم و با برجسته نمودن آنها به جاي توجه به معنا از جلوه هاي بصري آنها سود جسته ام.»سميرا ولي ميرزا درباره توجهش به نگارگري گفت:« نقاشي معاصر ايران حرفهاي زيادي براي گفتن دارد اما اگر مي خواهيم هويت و پيشينه خود را دريابيم بايد به ارزش ها داشته هاي ديروز خود دقت نظر داشته باشيم تا غبار فراموشي بر آنها نشيند. از همين منظر است كه من براي تم «هويت» به اين گونه نقاشي توجه كرده ام اما در هر يك از تابلوهايم پيداست كه جنس نگاه كار من روي اين تابلو ها معاصر است.»اين آثار كه بازگويي اصالت نقاشي و ادبيات ايراني ست، در آن سكوت يك تاريخ نهفته و قائم به كادرهاي معمول نقاشان ايراني، فاقد رنگ پردازي هاي شاعرانه و آبستن فيگورهايي ست كه معلوم نيست يا در حال زايش اند يا رو به اضمحلال دارند تا 21 دي ماه در گالري مژده واقع در سعادت آباد، علامه شمالي، خ 18 شرقي، شماره 27 واحد يك روي ديوار است و علاقمندان مي توانند هر روز از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر از آن ديدن نمايند.

مزدا شاهاني:

موسيقي «عشق عليه‌السلام» از لحن خوانش قرآن بهره گرفته است

آهنگساز آلبوم «عشق عليه السلام»گفت: براي تأثير گذاري بيشتر موسيقي اين اثر از لحن خوانش قرآن و آهنگ اذان بهره گرفته‌ام. مزدا شاهاني؛ آهنگساز آلبوم موسيقي «عشق عليه السلام» در گفت و گو با پايگاه خبري حوزه هنري گفت: آلبوم «عشق عليه السلام» 15 قطعه موسيقي- شعر دارد و با اشعار و صداي عليرضا قزوه خوانده شده است. اين آلبوم از سوي مرکز موسيقي حوزه هنري حدود سه سال پيش ضبط شد و به دليل تغيير مديريت انتشار آن به تعويق افتاد.وي افزود: کل آلبوم حدود 60 دقيقه است و 40 دقيقه خوانش شعر و 20 دقيقه آن موسيقي است که در بين کلام شاعر خوانده شده است. البته پيش از اين اشعار 70 دقيقه بود اما براي اثر گذاري‌اي که از يک آلبوم موسيقي انتظار مي‌رود با مشورت آقاي مهدوي و آقاي قزوه برخي از اين اشعار را در آلبوم حذف کرديم.اشعاري که شاعر در اين آلبوم انتخاب کرده است تا اندازه بسياري مفاهيم و مطالب انساني را در بر دارد همچنين اشعار در قالبي ايراني- مذهبي هستند. درواقع بارقه‌هاي انساني در اشعار بسيار مشهود است به همين سبب براي انتخاب موسيقي آلبوم را براساس موسيقي ايراني مذهبي آهنگسازي کرده‌ام.وي اذعان داشت: براي تأثيرگذاري موسيقي و ارتباط بيشتر مخاطب با فضاي کار بخش‌هايي از موسيقي اثر را براساس خوانش قرآن و آهنگ اذان ساخته‌ام تا مفهوم شعر در موسيقي نيز عيان شود.شاهاني اضافه کرد: مسلماٌ کاري که امروز با عنوان «عشق عليه السلام» منتشر شده است خالي از نقص نيست. نقدها و نقطه نظرهايي که از سوي مخاطبان اين آلبوم مي‌تواند در کيفيت آثار بعدي مؤثر باشد و اميدوارم اين نقدها در رسانه‌ها منتشر شود و به هنرمندان موسيقي و منتقدان به راحتي از کنار آثار منتشر شده نگذرند.نوازندگان آلبوم «عشق عليه السلام» عبارت از: ژوبين محمودي(دف و کوزه)، زمان خيري(ني)، کاميار فانيان(تنبور و سه‌تار)، حسين روزبهاني(بم‌تار و سه‌تار)، سعيد عزيزي(پيانو)، حميد مجدي(سمپلينگ و کيبورد)، (مزدا شاهاني( تار، بم‌تار، تنبور و سه‌تار) و حبيب تولايي(آواز) هستند.لازم به ذکر است مزدا شاهاني متولد سال 51 در شهر لنگرود است و تاکنون در آثاري از جمله «همشهري خوبم»(ملودي ساز، تنظيم کننده، ترانه‌سرا، نوازنده و خواننده)، «باهم بخونيم»(نوازنده گيتار و خواننده)، «شب و ستاره»(نوازنده گيتار)، «مترسک»(ترانه سرا)، «شعر نفس‌گير»(ترانه سرا) و «برکت»(ترانه سرا)، آلبومي با صداي محمد اصفهاني حضور داشته است.يادآور مي‌شود «عشق عليه السلام» سومين شماره از سلسله آلبوم‌هاي موسيقايي صداي شاعر است. پيش از اين در برنامه صداي شاعر آلبوم هاي «شب عاشقي» به آهنگسازي اميد فتح‌اللهي با شعر و صداي پرويز بيگي‌حبيب‌آبادي و «داغ سوداي محمد» به آهنگسازي حاند صغيري با شعر و صداي يوسف‌علي ميرشکاک را منتشر کرده و سه آلبوم ديگر با شعر و صداي علي معلم‌دامغاني، محمدعلي بهمني و احمد عزيزي در دست انتشار دارد.


 تصويربرداري مجموعه تلويزيوني «امروز فردا» ادامه دارد 

مجموعه تلويزيوني "امروز فردا" به کارگرداني حسين قناعت و تهيه‌کنندگي داود قچاق براي شبکه دو مراحل تصويربرداري را پشت سر مي‌گذارد. به گزارش مهر، اين سريال با مضمون کودک، داستان زندگي پسر خردسالي را به تصوير مي‌کشد که در ارتباط با مسائل و مشکلاتي که خانواده‌اش با آن دست و پنجه نرم مي‌کنند، انشايي را به نگارش در مي‌آورد که اين متن آغاز ماجراهايي جديد در زندگي او مي‌شود.مجموعه تلويزيوني "امروز فردا" در 60 قسمت 25 دقيقه‌اي مقابل دوربين مرتضي قيدي رفته است.فيلمنامه اين مجموعه را احمدعلي حامد نوشته و در آن فاطمه گودرزي، رضا فياضي، احمد علامه دهر، پويا گنجي، محمد جواد جعفرپور و دريا مرادي دشت بازي مي‌کنند.عوامل اين مجموعه عبارتند از صدابردار: سامان شهامت، دستيار اول کارگردان و برنامه‌ريز: آزاده قچاق، تدوين: بنيامين قچاق، مدير توليد: مرتضي خراساني، طراح صحنه و لباس: رامين پروين، عکاس: آرش سلطاني و مدير تدارکات: سجاد محمودي.


 نيمه اول اسفند ماه سومين جشنواره« هنر آسماني» برگزار مي شود 

سومين جشنواره هنر آسماني با هدف ترويج فرهنگ پژوهش در عرصه هنر و حمايت از پژوهش هاي هنري نيمه اول اسفندماه برگزار مي شود.نشست خبري پيرامون سومين جشنواره هنرآسماني صبح ديروز برگزارشد.حجت الاسلام هادي صادقي با بيان اين مطلب اظهار داشت: دو دوره گذشته اين جشنواره به صورت دوسالانه با هدف دست يابي به هنرديني از طريق تربيت نيروي انساني کارآمد، گسترش فرهنگ ديني و اسلامي در قالب آثار هنري متنوع و روزآمد، ترويج فرهنگ پژوهش درعرصه هنر و حمايت از پژوهش هاي هنري، شناسايي و معرفي مراکز هنري مرتبط به حوزه هاي علميه، سازماندهي نيروهاي هنرمند حوزه، ايجاد ارتباط بين طلب و فضلاي هنرمند با ساير هنرمندان، شناسايي و کشف استعدادهاي هنري طلاب، سوق دادن طلاب به سوي فعاليت هاي هنري، حمايت از آثار هنري طلاب و فضاي هنري برگزار شد و سومين دوره آن در اوايل اسفندماه برگزار مي شود.وي افزود: پژوهش هاي هنري چندان زيادي در اين موضوع در اختيار نداريم و اين پژوهش ها يکي از نيازهاي جدي هنرمندان در عرصه هنرآسماني است. دبير سومين جشنواره هنرآسماني با اشاره به ويژگي هاي پژوهشگر عرصه هنر گفت: پژوهشگر عرصه هنر هم بايد ذوق هنري داشته باشد و هم با مضامين و مفاهيم دغدغه هاي هنرمندان آشنا باشد. وي خاطرنشان کرد: از ديگر دغدغه هاي ما ارتباط هنرمندان طلاب با ساير هنرمندان است. در يکي از روزها خدمت برخي علما رسيديم و حتي برخي از آنها در عالي ترين درجه طلاب به مسائل هنري توجه داشتند و ضرورت آن را احساس مي کردند.حجت الاسلام صادقي اظهار داشت: داوري جشنواره درعالي ترين سطح هنري خود در چهار گروه هنرهاي نمايشي، هنرهاي تجسمي، ادبيات(شعر و نثر) و پژوهش هنر انجام مي شود.وي افزود: نفرات برگزيده برحسب امتيازات کسب شده انتخاب مي شوند.دبير سومين جشنواره هنرآسماني اظهار داشت: حضور روحانيت از حيث ايجاد ارتباط ا نساي(هنرمند طلبه با هنرمند غيرطلبه)، توليد فکر، جاذبه هاي فطري و آسماني در هنر و از حيث مشاوره اي مي تواند تأثيربسياري بر فضاي هنري کشور داشته باشد.


 پنج مستند کوتاه براي جشنواره کيش در«دفترفيلم رضا»ساخته مي شود 

پنج مستند کوتاه براي شرکت درجشنواره بين المللي فيلم کيش توسط"دفترفيلم رضا" ساخته مي شود.تهيه کننده اين آثار جشنواره بين المللي فيلم کيش است.محمدرضا نجفي مدير پروژه درگفت وگويي با روابط عمومي جشنواره بين المللي فيلم کيش با اعلام اين خبرافزود: نويسندگي وکارگرداني فيلم هاي مستند"رقص خنجر"و"ميل گنبد" را خودم به عهده دارم وفيلم هاي مستند کوتاه "يزله" و"امامقلي خان" توسط شهرام درويش ساخته مي شود.فيلم مستندکوتاه "طاق بستان" و"بيستون"توسط اميرراست بين ساخته مي شود.او ادامه داد: "ميل گنبد"بناي آجري گنبد کابوس است که ازنقطه نظر عظمت معماري وويژگي هاي هنري وتکنيکي درزمره بزرگ ترين مفاخر معماري قرن چهارم هجري قمري به شمارمي آيد. ساختمان اين "ميل" که آرامگاه شمس المعالي قابوس ابن وشمگيرزياري مي باشد دربالاي تپه اي درميان پارک بزرگ شهرگنبد قابوس واقع شده است.نجفي در خصوص فيلم "رقص خنجر" عنوان کرد: فلسفه"رقص خنجر"را بايد دراعتقادات قومي و فرهنگي ترکمن ها جستجو کرد که از گذشته دور به يادگار مانده است ودرواقع نمايش هاي هنري، رزمي ونيايشي همراه با حرکات موزون وهماهنگ که جلوه وشکوه خاصي دارد.وي در باره "يزله"ديگر پروژه اين دفتر يادآور شد: يزله يکي ازمراسم اعراب جاهليت و صدراسلام بود که هم اکنون نيز اجرامي گردد.نجفي ادامه داد: "امامقلي خان" شخصيتي وطن پرست که ايراني نيست ولي برسراين مرزوبوم جانش رافداکرد.فيلم "بيستون" و"طاق بستان" و فرهاد سنگتراش که به صورت شاهنامه اي اجرامي گردداز ديگر فيلم هاي اين دفتر است که با حمايت و تهيه کنندگي جشنواره کيش ساخته مي شوند.اين فيلم ساز کشور با بيان اينکه جشنواره کيش به نظرمن يکي ازمعتبرترين جشنواره هاي مستند و با اعتباراست که به ارتباط اقوام و تمدن هاي منطقه و ميراث مشترک ومراسم آئيني وتاريخي وبناي هاي کهن توجه دارد عنوان کرد: همين ويژگي و نگاه باعث اشتياق هرچه بيشترمن و بسياري از فيلم‌سازان نسبت به اين جشنواره شده است. اميدوارم اين جشنواره زبانزد و تاثيرگذار شود ومسئولين برگزاري جشنواره کيش باشکوه وباشرايط بهترآن را برگزار کنند.اگربتوانندازکارگردانان مستندسازخوب دنيا هم دعوت کنند بسياربسيارخوب مي شود و دل گرمي براي نسل جوان فيلمساز ومستندسازکشوربه وجود خواهد آمد.به گفته وي امتيازبزرگي که جشنواره کيش دارد اين است که باعث مي شود تفکرات مختلف وصاحبان انديشه هاي گوناگون وسينماگران وهنرمنداني با سبک هاي مختلف ازجاي جاي اين مرزو بوم وکشورهاي همسايه دور هم جمع شوند واين اتفاق زيبا باعث مي شود يک مسيرحرکت سازي دراين زمينه ايجاد شود.مي دانيد که وزين ترين کارگردان ها در زمينه مستند کارمي کنند و اين جشنواره پايگاهي شده براي جمع شدن اين گروه هنرمند عزيز واين خيلي خوب است.شايان ذکر است جشنواره بين المللي فيلم کيش از 4 تا 8 ارديبهشت سال آينده در کيش برگزار مي شود.


 تصويربرداري «رکب»به نيمه رسيد 

تصويربرداري فيلم تلويزيوني «رکب» به کارگرداني نارين بهجت از نيمه گذشت. به گزارش مهر، نيمي از تصويربرداري فيلم تلويزيوني «رکب» به کارگرداني نارين بهجت سپري شده است. هم اکنون گروه در يک مبل فروشي در حوالي خيابان ميرداماد مشغول تصويربرداري هستند. تدوين اين تله فيلم طبق برنامه‌ريزي توسط کارگردان طي چند روز آينده آغاز مي‌شود. تصويربرداري اين فيلم اواخر دي به پايان مي‌رسد. محمد ابهري به تازگي به گروه بازيگران پيوسته است.کاوه سماکباشي، کاوه خداشناس، ساقي زينتي، فاطمه طاهري، ايمان موذني، مجتبي باحشمت، سياوش معمارزاده، شاهرخ صدق روحي، محمدحسين حمامي و... از ديگر بازيگران اين تله فيلم هستند.«رکب» با مضموني اجتماعي داستان زندگي حامد و نيما را روايت مي‌کند که دو زندگي متفاوت دارند. آنها طي اتفاقي با يکديگر مواجه شده و درگير ماجرايي مي‌شوند...


  «تيمبرليک» و «سيفريد» در فيلم «اندرو نيکول» 

«اندرو نيکول» فيلم جديدش «اينك» را با حضور بازيگراني چون «جاستين تيمبرليک» و «آماندا سيفريد» آماده نمايش مي‌كند. به گزارش (ايسنا)، سيليان مورفي، بازيگر فيلم‌هاي مطرحي چون «بتمن» و «آغاز» نيز چندي پيش به جمع بازيگران فيلم جديد، کارگردان هاليوودي اندرو نيکول پيوسته بود. به گزارش هاليوود ريپورتر، داستان فيلم «اينك» که به ژانر علمي تخيلي تعلق دارد، در آينده‌اي نه چندان دور مي‌گذرد؛ جايي که ژن افزايش سن انسان‌ها از کار افتاده و رشد آنها در 25 سالگي متوقف مي‌شود. در نتيجه از آنجايي که انسان‌ها به نوعي تبديل به موجوداتي ناميرا شده‌اند جمعيت به طرز شديدي رو به افزايش است. در اين شرايط زمان تبديل به وجه رايج براي انجام معاملات شده، بنابراين افراد ثروتند نيازي به ترس از مرگ ندارند، اما فقرا بايد براي زنده ماندن تلاش کنند. اکران فيلم «اينك» طبق برنامه‌ريزي‌هاي فوكس قرن بيستم 30 سپتامبر سال 2011 ميلادي خواهد بود.


 «برف روي شيرواني داغ» اواخر دي‌ماه آماده نمايش 

فيلم سينمايي «برف روي شيرواني داغ» به کارگرداني محمدهادي کريمي براي نمايش در بيست و نهمين جشنواره فيلم فجر اواخر دي‌ماه آماده مي‌شود. به گزارش مهر، محمدهادي کريمي، نويسنده و کارگردان فيلم سينمايي «برف روي شيرواني داغ» گفت: منتظر بازتاب اظهارنظرها درباره فيلم در جشنواره هستم. همه عوامل در اين پروژه زحمت کشيدند و به اعتقاد من کار آنان و حتي بازيگران به حدي است که حداقل مي‌توانند نامزد دريافت سيمرغ ‌بلورين شوند و برخي از آنان جايزه دريافت کنند. فيلمبرداري سومين فيلم بلند سينمايي محمدهادي کريمي اواخر بهمن‌ماه پارسال آغاز شد. اين فيلم به تهيه‌کنندگي علي لدني تهيه شده است.در فيلم «برف روي شيرواني داغ» شهاب حسيني، آنا نعمتي، کورش تهامي، خاطره اسدي، اميرحسين آرمان، فرخ نعمتي و هنگامه قاضياني به ايفاي نقش‌ پرداخته‌اند. جديدترين فيلم محمد هادي کريمي مضمون اجتماعي دارد.


 «شهامت واقعي» براي دومين هفته صدرنشين شد 

فيلم سينمايي «شهامت واقعي» ساخته برادران کوئن براي دومين هفته متوالي در صدر جدول فروش روز جمعه قرار گرفت. به گزارش مهر، به نقل از ورايتي اين محصول جديد استوديوي پارامونت که در 3124 سالن سينما به نمايش در آمده روز جمعه گذشته 5/4 ميليون دلار فروخت. کمدي «فوکرهاي کوچک» محصول يونيورسال با فروش 2/4 ميليون دلاري جايگاه دوم جدول فروش را در اختيار گرفت. اين فيلم هم اکنون در 3675 سالن سينما به نمايش درآمده است.فيلم جديد «فصل جادوگري»در حالي که در 2816 سالن سينما به نمايش در آمده 7/3 ميليون دلار فروش داشته و جايگاه سوم جدول فروش روز جمعه را به خود اختصاص داده است. فيلم سه بعدي استوديوي ديزني يعني «ترون: ميراث»روز جمعه حدود 7/2 ميليون دلار فروش داشت. اين فيلم در 3013 سالن سينما روي پرده رفته است. فيلم «گردن کلفت روستا» با 1424 سالن سينما 575/2 ميليون دلار فروخت.


 
سياسي
خبر دانشگاه
آزمون و سنجش
اقتصاد و بازار
اجتماعي
مرزپرگهر
دريچه هنر
دانش و پژوهش
در قلمرو ورزش
آگهي هاي روزنامه
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته