جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1385/08/20 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران- (شنبه) نسخه شماره 2623

رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس:
شهريه دانشگاه آزاد اسلامي با توحه شاخص هاي کيفي و کمي تعيين مي شود

معاون پژوهشي وزير علوم در سي و سومين گردهمايي معاونان پژوهشي:
مسئوليت تدوين پيش نويس سند توسعه علمي کشور به وزارت علوم واگذار شده است

استاندار هرمزگان:
پرداختن به پژوهش فاصله علمي ما را با دنيا پر مي کند


کوتاه و خواندني


 رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس:
 شهريه دانشگاه آزاد اسلامي با توحه شاخص هاي کيفي و کمي تعيين مي شود  

مهر: در جلسه هيئت امناي دانشگاه آزاد اسلامي مقرر شد مدل سرانه دانشجويي در دانشگاه آزاد تا دو ماه آينده طراحي شود.
دکتر علي عباسپور تهراني فرد، رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس افزود: در جلسه هيات امناي دانشگاه آزاد اسلامي مقرر شد کميته اي جهت تعيين هزينه سرانه دانشجويي اين دانشگاه متشکل از نماينده وزارت علوم، نمايده دانشگاه آزاد، نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي، نماينده اي از کميسيون آموزش مجلس و نماينده اي از اعضاي هيات امناي دانشگاه آزاد تشکيل شود.
وي اضافه کرد : تعداد اعضاي هيات علمي، سرانه فضاي فيزيکي، هرم اعضاي هيات علمي بر اساس رتبه علمي و ... شاخص هايي هستند که در اين مدل مورد توجه قرار مي گيرند.
رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با بيان اينکه بر مبناي مدل سرانه شهريه واحدهاي مختلف دانشگاه آزاد با يکديگر متفاوت خواهند بود گفت: همچنين مقرر شد اين کميته ظرف 2 ماه آينده گزارش خود را مبني بر طراحي مدل سرانه دانشجويي به هيات امناي دانشگاه آزاد ارائه دهند.
وي خاطر نشان کرد: در حال حاضر در خصوص بازگرداندن مابه التفاوت شهريه به دانشجويان اين دانشگاه در واحدهايي که پس از محاسبه و ارائه مدل ميزان شهريه کاهش مي يابد، بحث خاصي نشده است و اين موارد پس از ارائه مدل مورد بررسي بيشتر قرار مي گيرد.
در اين خصوص مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز اعلام کرد: شهريه واحدهاي مختلف دانشگاه آزاد اسلامي با توجه به امکانات آموزشي و تحصيلي معين مي شود.
بر اساس مصوبه هيات امنا» دانشگاه آزاد اسلامي در خصوص نحوه تعيين شهريه دانشجويان که با پيشنهاد وزارت علوم به تصويب رسيد شهريه واحدهاي مختلف با ضوابط متکي بر سطح آموزش، رشته تحصيلي و تجهيزات هر دانشگاه معين مي شود.
جلسه هيات موسس دانشگاه آزاد اسلامي تشکيل جلسه داد و رئيس هيات امنا، وکيل هيات موسس دانشگاه و نيز رئيس دانشگاه هر يک به طور جداگانه اي، گزارشي از عملکرد و برنامه هاي آينده اين دانشگاه ارائه دادند.
مصوبه اخير هيات امنا دانشگاه در خصوص نحوه تعيين شهريه دانشجويان که با پيشنهاد وزارت علوم و بر اساس مدل مصوب با ضوابط متکي بر سطح آموزش، رشته تحصيلي و امکانات و تجهيزات هر دانشگاه معين مي شود مورد تاييد قرار گرفت. همچنين ضرورت ارتقا» بيشتر کيفيت آموزش که در جلسه اخير هيات امنا به تصويب رسيده بود مورد تاکيد مجدد اعضاي هيات موسس دانشگاه آزاد قرار گرفت. در ادامه اين جلسه درباره انتخاب اعضاي جديد براي تکميل هيات موسس نيز بحث و بررسي به عمل آمد که بر اساس اتفاق نظر چهار عضو حاضر در جلسه، اعضاي جديد انتخاب و مقرر شد طبق اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي،  اسامي اعضاي جديد براي تاييد نهايي به شوراي انقلاب فرهنگي پيشنهاد شود.


 معاون پژوهشي وزير علوم در سي و سومين گردهمايي معاونان پژوهشي:
 مسئوليت تدوين پيش نويس سند توسعه علمي کشور به وزارت علوم واگذار شده است 

آفرينش: سي و سومين گردهمايي معاونان پژوهشي با حضور دکتر منصور کبگانيان معاون پژوهشي وزير علوم و مديران پژوهشي اين وزارتخانه در دانشگاه هرمزگان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، درمراسم افتتاحيه اين گردهمايي معاون پژوهشي وزارت علوم با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري د رخصوص توليد علم و جنبش نرم افزاري و حمايت ايشان از توسعه امور پژوهشي کارآمد، به تشريح جايگاه و عملکرد شوراي علي علوم، تحقيقات و فناوري پرداخت و گفت: اين شورا براساس قانون اهداف، وظايف و تشکيلات وزارت علوم با تصويب مجلس و رياست جمهوري جهت سياستگذاري کلان علم و فناوري تشکيل شده است.
وي در بخش ديگري از سخنان خود، ايجاد سيستم مديرت اطلاعات پژوهشي و فناوري کشور با همکاري کليه دستگاهها و موسسات آموزشي و پژوهشي را از مصوبات مهم شوراي عالي علوم و تحقيقات برشمرد و گفت: کليه وزارتخانه ها و دستگاه هاي اجرائي موظفند اهداف، سياست ها  و راهبردهاي پژوهشي فناوري و آموزشي خود را در چارچوب يک سند راهبردي به اين شورا ارائه دهند.
دکتر کبگانيان درادامه، شناسايي ماهيت اعتبارات تحقيقاتي و ظرفيت جذب و فعاليت مفيد دانشگاه ها و موسسات پژوهشي و فناوري را از وظايف دبيرخانه شواري عالي علوم و تحقيقات برشمرد که اين امر با همکاري سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور صورت مي گيرد.
وي همچنين براي تعيين و گسترش فعاليت پژوهشي مراکز آموزشي عالي به مواردي از بيل ظرفيت سازي و افزايش فعاليت پژوهشي استادان و محققان کشور، حمايت و نظارت بر پايان نامه هاي تحصيلات تکميلي، حمايت از پژوهش هاي کاربردي و گسترش ارتباط صنعت با دانشگاه اشاره کرد و در خصوص مسئوليت تدوين سند توسعه علمي کشور اظهار داشت: با تاکيد مقام معظم رهبري و درخواست شوراي عالي انقلاب فرهنگي، مسئوليت تدوين پيش نويس سند توسعه علمي کشور به معاونت پژوهشي وزارت علوم واذار شد که در توافق زماني کوتاه مدت(مرتبط با برنامه چهارم توسعه) و ميان مدت(براي برنامه پنجم توسعه) تدوين مي گردد.
معاون پژوهشي وزارت علوم در ادامه به مواردي همچون بررسي وضعيت علمي کشور، بسترسازي براي توسعه علم و فناوري براساس رويکرد نظام ملي نوآوري، تعيين اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور و آينده پژوهي علم و فناوري ملي بعنوان زير بخشهاي پروژه تدوين سند توسعه علمي کشور اشاره کرد.
دکترکبگانيان در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به راه اندازي پايگاه استنادي علوم ايران و جهان اسلام(ISC) و نمايه کليه نشريات علمي داراي مجوز دراين پايگاه گفت: پيرو فرمايشات مقام معظم رهبري درباره ايجاد پايگاهي جهت استفاده از گزارش هاي استنادي نشريات فارسي و کشورهاي اسلامي و تاکيد رئيس جمهوري بر توسعه علمي کشور، وزارت علوم توسط کتابخانه منطقه اي علوم و تکنولوژي شيراز به اين امر اقدام کرده است که در مرحله اول نشريات چاپ شده در سطح کشور و در گام بعدي کليه نشريات جهان اسلام را شامل مي شود.


 استاندار هرمزگان:
 پرداختن به پژوهش فاصله علمي ما را با دنيا پر مي کند  

استاندار هرمزگان با تاکيد بر نقش فعاليت هاي پژوهشي در رفع چالش هاي متعدد استان اظهار داشت: هر ريالي که در امر پژوهش هزينه مي شود به سرعت به کشور باز مي گردد.  به گزارش ايسنا، دکتر عبدالرضا شيخ الاسلامي که در سي و سومين گردهمايي معاونان پژوهشي دانشگاه و روساي موسسات پژوهشي و فن آوري در دانشگاه هرمزگان سخن مي گفت، اظهار داشت: به برکت نظام جمهوري اسلامي پيشرفت هاي بسيار زيادي در عرصه علم کشور به وجود آمده و در اين زمينه راه بسيار زيادي را طي کرده ايم به طوري که امروز مورد کينه و حسد دشمنان بيرون قرار گرفته ايم و قصد دارند ما را از مسيري که در آن قرار گرفته ايم باز دارند که هرگز نمي توانند موفق شوند.  وي با ابراز اميدواري به اين که با تداوم روند پيشرفت هاي کنوني، جمهوري اسلامي ايران بر بام عظمت و اقتدار جهاني قرار گرفته و اعتلاي مردم خود و بلکه جهان را فراهم کند، تصريح کرد: امروز هر ريالي که در امر پژوهش هزينه مي شود به سرعت به کشور باز مي گردد زيرا دستگاه هاي پژوهشي دستگاه هايي مولد هستند که توجه مسئولان کشور به اين موضوع و آباداني و پيشرفت کشور نقس بسزايي دارد.
استاندار هرمزگان با بيان اين که توسعه همه جانبه و پايدار زائيده توسعه فن آوري و دانايي است، افزود: پرداختن به امر پژوهش، طي کردن راه ميانبري است که فاصله ما را با علوم دنيا پر مي کند و ما را به تکنولوژي نوين مي رساند.  به گزارش ايسنا، وي با اشاره به اينکه از هر يک ميليون نفر تعداد 350 نفر پژوهشي داريم که قرار است در پايان سند چشم انداز به هزار و 500 نفر برسد، تاکيد کرد: همه بايد تلاش کنيم پروژه هايي را که توصيف مي کنيم پروژه هاي کاربردي باشد تا مشکلات جامعه را حل کند. امروز پيوند ميان دانشگاه ها و مديريت کشور برقرار نيست و چنانکه موانع اين پيوند را از ميان ببريم پيوند بسيار مبارکي خواهد بود که به نفع کشور است.  دکتر شيخ الاسلامي گفت: بسياري از کشور هايي که ژست ابر قدرتي مي گيرند اين ژست ها را به پشتوانه مديريتي که دارند عرضه مي کنند و مي توانند تهديد ها را به فرصت تبديل کنند و آسيب ها را بشناسند. 
وي در پايان انجام کار هاي پژوهشي را در رفع چالش هاي متعدد استان هرمزگان موثر دانست و افزود: اين استان توامندي هاي بسيار زيادي حتي در سطح کشور و نيز منطقه دارد که رفع مشکلات اين استان به نوعي رفع مشکلات کشور از جمله بلاياي طبيعي، خشکسالي و زلزله است که با آنها دست به گريبان هستيم که تحقق اين امر برخورد علمي با آنها را مي طلبد.


 کوتاه و خواندني 


دبيرکل جامعه اسلامي دانشجويان:
نسل سوم در آرمان  و هدف با نسل اول انقلاب تفاوتي ندارد

ايسنا: در ديدار دکتر خرمشاد با جمعي از دانشجويان و استادان دانشگاه رازي کرمانشاه، رييس گروه مشاوران جوان در وزارت علوم و دبيرکل جامعه اسلامي دانشجويان «جريان شناسي سياسي معاصر در ايران» مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
در اين مراسم دکتر خرمشاد با بيان اينکه جريان هاي سياسي در عرصه تحولات همه جوامع از جمله ايران وجود داشته است، به چهار جريان سياسي عمده به عنوان کلان سياست ها در طول تاريخ معاصر ايران (يکصد سال گذشته) اشاره کرد.
وي جريان هاي سياسي ليبراليسم، سوسياليسم، ناسيوناليسم و کمونيسم را چهار جريان سياسي عمده بيان کرد و در مورد اصول و اعتقادات و زيرساخت هاي زمينه ساز ايجاد اين مکاتب بحث کرد و به بررسي چگونگي حيات، تعامل، رفاقت و رقابت آنها قبل و بعد از انقلاب پرداخت.
معاون وزير علوم، بررسي مشروطيت، نهضت ملي شدن صنعت نفت و انقلاب اسلامي را ايستگاه هاي موثر در چگونگي حيات جريان هاي سياسي ياد شده عنوان کرد و با اشاره به نهضت مشروطيت و نقش احزاب و جريان هاي مختلف به خصوص ليبرال ها در اين نهضت، نقش آنها و تاثيرشان بر ديگر اتفاقات واقع شده در جامعه را بررسي کرد.
در ادامه اين مراسم، مجتبي ابراهيمي، دبيرکل جامعه اسلامي دانشجويان گفت: اگر به انقلاب از مقطع آغازين تا به حال نگاهي کوتاه و گذرا داشته باشيم، نقاط عطف، مراحل کليدي، گلوگاه هاي حساس و مقاطعي را در انقلاب اسلامي مي بينيم که در تثبيت انقلاب اسلامي و اهميت آن جاي شک و سوالي را باقي نمي گذارد، لذا اين مسائل انقلاب اسلامي و ضرورت آن را به طور بديهي نشان مي دهد.
وي، با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري، به بررسي جايگاه دانشگاه و دانشجو در عرصه معادلات کشور پرداخت و با بيان اينکه امروز دانشگاه کليدي ترين نقطه و تاثيرگذارترين محل است، افزود: بيشترين نگاه ها از درون همه مجموعه هاي سياسي و غيرسياسي و مجموعه هاي درون نظام معطوف به دانشگاه است.  ابراهيمي، به چالش هاي فراروي جوانان به خصوص دانشجويان اشاره کرد و يکي از عمده ترين چالش ها را بيان تفاوت هاي اهدافي و آرماني نسل اول و نسل سوم دانست و اظهار داشت: به عنوان نسل سوم هر چند ممکن است در بعضي گفتمان ها، راهکارها، تصميم گيري ها و مقاطع به خاطر شرايط زماني و مکاني تفاوت هاي با نسل اول داشته باشيم (که اين امري طبيعي است) ولي در آرمان ها و اهداف با نسل اول انقلاب تفاوتي نداريم.
دبيرکل جامعه اسلامي دانشجويان، در پايان داشتن نگاه بلند و آرماني، فکر نو و مطالبه از مسوولان را راهکارهاي اجرايي براي پاسخگويي به چالش هاي مورد بحث اعلام کرد. اين نشست به دعوت جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه رازي برگزار شد.

تجميع تشکل هاي دانشجويي دانشگاه تربيت مدرس

مهر: طرحي جهت تجميع کانون ها و تشکل هاي دانشجويي در قالب ساختمان دانشجويي در دانشگاه تربيت مدرس مطرح است که بايد به تصويب هيئت رئيسه دانشگاه برسد.
ايرج خاکپور با بيان اين مطلب افزود: در طرح ساختمان دانشجويي که اجراي آن به مصوبه هيئت رئيسه دانشگاه نياز دارد معاونت دانشجويي و فرهنگي و مديريت هاي دانشجويي و فرهنگي دانشگاه نيز در اين ساختمان مستقر مي شوند. همچنين بر اساس طرح پيشنهادي وزارت علوم مبني بر راه اندازي رستوران هاي آزاد در دانشگاه ها پيشنهاد شده يک طبقه از ساختمان دانشجويي به رستوران آزاد اختصاص داده شود.
مدير کل امور دانشجويان دانشگاه تربيت مدرس در خصوص مزاياي تاسيس رستوران آزاد در دانشگاه گفت: غذاي رستوران آزاد بايد با مواد درجه يک و قيمت مناسب به دانشجويان ارائه شود. احداث اين رستوران ها فضاي رقابتي قابل توجهي ايجاد  مي کند که نتيجه اي جز افزايش کيفيت غذاي دانشگاه ها نخواهد داشت.

دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرري متولي ششمين همايش سراسري علوم پايه

آفرينش: باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي با در نظر گرفتن توانمندي ها، پتانسيل ها و کيفيت بالاي همايش هاي برگزار شده و نيز برخورداري از رشته هاي مرتبط با علوم پايه در دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرري، مسئوليت اجراي ششمين همايش سراسري علوم پايه را به اين واحد واگذار کرد.
به گزارش روابط عمومي واحد شهرري، دکتر فرهنگ مراقبي معاون پژوهشي اين واحد دانشگاهي رسما در 18 آبان ماه جاري اجراي اين همايش را که تاکنون واحد قائم شهر مسئول برگزاري آن بوده است را بر عهده گرفت و با ايراد سخنراني در خصوص اين همايش براي اولين بار وجايگاه علوم پايه در توسعه ملي و اهميت آن در ايران پرداخت و از کليه انديشمندان، صاحب نظران و پژوهشگران کشور جهت شرکت در همايش دعوت بعمل آورد.
شايان ذکر است، در حاشيه اين مراسم نمايشگاه تخصصي از توانمندي هاي واحد چون کتاب هاي چاپ شده، مقالات ارائه شده، ثبت اختراعات و دستگاه هاي ساخته شده در روزهاي 16 و17 آبان ماه در واحد قائم شهر برپاشد.

کنسرسيوم فناوري اطلاعات دانشگاه ها
بخش خصوصي را دعوت به همکاري کرد

ايسنا: کنسرسيوم در حال تاسيس فناوري اطلاعات دانشگاه ها، جهت انجام برنامه هاي خود از شرکتهاي فعال و معتبر در حوزه IT و ICT جهت مشارکت دعوت به همکاري کرد.
به گزارش ايسنا، زمينه فعاليت کنسرسيوم فناوري اطلاعات دانشگاه ها، طراحي و توليد نرم افزارهاي کاربردي، توسعه و توليد سيستم هاي اطلاعات مديريت و اتوماسيون اداري و توسعه و توليد محصولات مرتبط با فناوري اطلاعات مورد نياز دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتي است.گفتني است، سهم بخش خصوصي در اين کنسرسيوم 51 درصد و سهم دانشگاه ها 49 درصد است.
شايان ذکر است، شرکت هاي داوطلب مي توانند درخواست خود را همراه با معرفي شرکت، حداکثر تا 25 آبان ماه به آدرس الکتروني ir.roshanmsrt:Email ارسال کنند.

دوره جديد کتاب مسابقات قرآن و عترت
دانشگاه آزاد اسلامي منتشر شد

آفرينش: به گفته رئيس مرکز فعاليت هاو پژوهش هاي قرآن و عترت دانشگاه دوره جديد کتاب هاي مربوط به مسابقات قرآن و عترت منتشر شد.
اين کتاب ها که با طراحي جديد به چاپ رسيده است جهت استفاده دانشجويان و استادان به مناطق يازده گانه دانشگاه آزاد اسلامي ارسال گرديده است.
گفتني است داوطلبان شرکت در مسابقات سراسري قرآن و عترت دانشجويان و استادان مي توانند با مراجعه به کانون قرآن و عترت واحدهاي دانشگاهي اين کتاب ها را دريافت دارند.
دکتر فرزانه، رئيس مرکز فعاليت ها و پژوهش هاي قرآن و عترت افزود: در نظر داشتيم کتا بها را از نظر محتوايي مورد بررسي قرار دهيم که البته زمان زيادي مي طلبيد لذا موفق نشديم اين کار را به انجام برسانيم ليکن در سال 85 کتاب هاي مسابقات مورد بازبيني محتوايي قرار خواهد گرفت و با محتواي جديد عرضه خواهد شد. در اين زمينه آماده دريافت ديدگاه ها و پيشنهادها از طريق سايت تسنيم ir.tasnim,www هستيم.

دبير سياسي دفتر تحکيم وحدت:
براي جنبش دانشجويي برگزاري انتخابات دموکراتيک مهم است

ايسنا: دبير سياسي دفتر تحکيم وحدت(طيف علامه) گفت: استراتژي ما مشارکت در انتخابات آزاد است و هم اکنون منتظر اعلام نتايج بررسي صلاحيت کانديداها براي اعلام مواضع در انتخابات هستيم.
حامد ايرانشاهي، اظهار داشت: براي جنبش دانشجويي برگزاري يک انتخابات دموکراتيک و آزاد مهم است.
وي با اشاره به مصداق هاي يک انتخابات آزاد، افزود: آزادي مطبوعات، آزادي احزاب و وجود فضاي سالم و آزادانه نقد در کشور از مصداق هاي يک انتخابات آزاد است، اما بايد ديد در کشور اين مصداق ها جنبه عملي دارند؟
اين فعال دانشجويي ، با اشاره به توقيف برخي روزنامه ها، ابراز عقيده کرد: زمينه فعاليت آزاد احزاب شناخته شده و رسمي در کشور چندان مهيا نيست. چگونه مي توان از مبنا قرار گرفتن عقايد به عنوان مبناي بررسي صلاحيت ها صحبت کرد و ادعاي انتخابات آزاد را داشت؟
وي گفت: ما در بين احزاب هم شاهد هستيم برخي احزاب به جاي پرداختن به منافع ملي و انتخابات آزاد، فقط رسيدن به قدرت را مدنظر دارند و اين درحالي است که دفاع از حقوق مردم و انتخابات آزاد بايد مبناي کار احزاب باشد.  ايرانشاهي، در پايان درباره ي نوع عملکرد جنبش دانشجويي در انتخابات پيش رو، ابراز عقيده کرد: قبول ندارم که جنبش دانشجويي منفعل بوده يا فعال نيست، بلکه اعتقاد دارم عواملي وجود دارد که آن را زمين گير کرده مثلا گرفتن تريبون از جنبش دانشجويي، ايجاد اختلاف بين آن و انجمن هاي اسلامي به اضافه مساله عمومي زمين گير کردن فعاليت سياسي احزاب دامن جنبش دانشجويي را هم گرفت، اما امروز جريان دانشجويي با هوشياري نسبت به ساير فعاليت هاي سياسي احزاب به راه خود ادامه مي دهد.


رئيس دانشگاه آزاد اسلامي زنجان:
دانشگاه آزاد اسلامي الگوي موفقيت
در ارتقاي بهره وري است

آفرينش: رئيس دانشگاه آزاد اسلامي زنجان درجمع صدها نفر از دانشجويان اين دانشگاه گفتک شما دانشجويان عضو خانواده بزرگ دانشگاه آزاد اسلامي هستيد و دستاوردهاي عظيم اين دانشگاه موجب مباهات و افتخار شماست.
به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي زنجان، دکتر پرتوي در جلسه توجيهي دانشجويان جديدالورود اين دانشگاه کهدر سالن آمفي تئاتر واحد برگزار شد افزود: دانشگاه آزاد اسلامي يک موسسه غيرانتفاعي، غير دولتي و ملي است که متعلق به ملت ايران است و با کمترين شهريه از ديد هزينه اي ، بهترين و عالي ترين خدمات را ارائه مي نمايد.
وي به بهره وري بالاي دانشگاه آزاد اسلامي و نقش آن در توسعه همه جانبه کشور اشاره کرد و گفت: يکي از خصايص و ويژگي هاي بارز دانشگاه آزاد اسلامي مديريت توانمند و با هدف است که از کمترين امکانات بزرگترين بهره برداري ها را مي نمايد.
رئيس دانشگاه آزاد اسلامي زنجان در تشريح فعاليت هاي دانشگاه آزاد اسلامي زنجان نيز گفت: واحد زنجان داراي حدود 12 هزار داتشجو و حدود 60 رشته تحصيلي درمقاطع مختلف مي باشد و در تلاش هستيم برتعداد رشته هاي تحصيلي خصوصا در عرصه هاي فن يو مهندسي و در مقاطع کارشناسي ارشد و دکتري بيافزائيم. وي به پروژه هاي عمراني درحال ساخت  دانشگاه اشاره کرد و گفت: تا 2 سال آتي امکانات و فضاهاي آموزشي اين دانشگاه 2 برابر خواهد شد. همچنين دراين جلسه دکت رفرهاد ادريسي معاون آموزشي و صمد حنيفي معاون امور دانشجويي به تشريح دستورالعمل ها و آئين نامه هاي آموزشي و دانشجويي پرداختند و حاج آقا صفوي رئيس نهاد مقام معظم رهبري و مقدم رئيس دفتر فرهنگ اسلامي به تشريح فعاليت هاي حوزه تحت مديريت خود پرداخته و فعاليت هاي گسترده فرهنگي و تربيتي که در دانشگاه آزاد اسلامي زنجان به اجرا در مي آيد را تشريح کردند و افزودند که برگزاري جلسه هم انديشي اساتيد و دانشجويان د رجهت تعميق ارزش هاي اسلامي جزو برنامه هاي آتي خواهد بود.
 
معاون دانشگاه تهران خبرداد:
مراکزحساس دانشگاه به سيستم اعلام حريق
تجهيز مي شود

ايسنا: معاون امور اداري و مالي دانشگاه تهران از نياز دانشگاه به 30 ميليارد تومان براي بازسازيهاي فوري و راه اندازي اداره امور ايمني دانشگاه خبر داد.
به گزارش ايسنا، دکتر اميد در پي وقوع حريق در بخشي از زيرزمين دانشکده ادبيات دانشگاه تهران، با اشاره به ضرورت تسريع روند بازسازي در دانشگاه تهران، اظهار کرد: طي پنج ماه گذشته برآوردي از نياز دانشگاه به بازسازي صورت گرفته که تنها اعتبار براي پاسخگويي به نيازهاي فوتي و فوري دانشگاه 30 ميليارد تومان هزينه در بر دارد.
وي با بيان اينکه تا پايان سال کليه  کتابخانه ها، آزمايشگاه ها و مراکز حساس دانشگاه به سيستم اعلام حريق مجهز خواهند شد، گفت: نصب سيستم هاي اطفاي حريق در اين مناطق نيازمند هزينه هاي بالايي است که دانشگاه از پس آنها بر نمي آيد. البته جزو برنامه ها است که در مراحل بعد اين مناطق به سيستم اطفاي حريق نيز مجهز شوند.
دکتر اميد با بيان اينکه اداره امور ايمني دانشگاه در حوزه پژوهشي ايجاد شده است، گفت: اين اداره مطالعه کليه مناطق حساس دانشگاه و نيازمنديهاي آن را آغاز کرده و در حال انجام اقداماتي براي اتصال اين سيستم به اينترنت و آگاه سازي سريع مسئولين نسبت به اين گونه هستيم.
معاون امور اداري و مالي دانشگاه تهران در خاتمه با اشاره به قدمت 70 ساله ساختمانهاي دانشگاه تهران و نياز به کمک و بازسازي ساختمانهاي آن اظهار کرد: دانشگاه تهران داراي حساسيت هايي زيادي است،  بنابراين بايد با تلاش فراوان جلوي اين حوادث گرفته شود.
 
شبکه برق فشارقوي دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان در آستانه بهره برداري است

همدان- خبرنگار آفرينش: وجود مشکلات فراوان و جدي در شبکه موجود برق دانشگاه آزاد اسلامي همدان و عدم امکان بهره برداري از ساختمان هاي جديد الاحداث آن سبب شد تا اجراي شبکه برق فشارقوي اين دانشگاه با چشم اندازي سي ساله و ظرفيت 1000 کيلو وات در دست اجرا قرار گيرد.
معاون عمراني دانشگاه آزاد اسلامي همدان ضمن بيان اين مطلب اعلام کرد: اين طرح يکي از نيازهاي اساسي اين دانشگاه است که عمليات اجرايي آن ا زحدود دو ماه پيش آغاز شده است.
مهندس سعيدي جم گفت: تا قبل از اين هيچ فکر و اقدامي براي رفع اين مشکل صورت نگرفته است. و يحمايت هاي دکتر کسايي را در به ثمر رسيدن اين طرح غير قابل انکار دانست و افزود: مطمئن هستيم اگر به جاي ايشان مدير ديگري بود اين طرح تا چند سال آينده هم به بهره برداري نمي رسيد ولي با عنايت هاي ايشان در نيمه اول آذرماه امسال با جرات کامل م يگويم که دانشگاه آزاد اسلامي همدانديگر مشکلي به نام نقص در شبکه برق نخواهد داشت.

واحد زنجان رتبه اول عملکرد مالي
منطقه 2 را کسب کرد

آفرينش: رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان گفت: بر اساس ارزيابي عملکرد مالي واحدهاي دانشگاهي سراسر کشور دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان در سطح کشور مقام دوم و در بين واحدهاي دانشگاهي منطقه دو رتبه اول را از آن خود کرد.
به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي زنجان، دکتر پرتوي با اعلام اين خبر افزود: کسب رتبه دوم کشوري و رتبه اول منطقه دو  نشان از سلامت و با برنامه بودن پشتيباني مالي است و اين جز با دقت، تلاش و کوشش همه همکاران در همه حوزه ها ميسر نمي شود.
وي تصريح کرد: با تلاش هاي صورت گرفته، واحد زنجان طي سه سال متوالي در بين واحدهاي دانشگاهي سراسر کشور توانسته است رتبه هاي برتر کشوري را از آن خود کند، به طوري که در ارزيابي عملکرد مالي سال 83 واحد زنجان به رتبه اول دست پيدا کرد و طي سال 84 رتبه دوم و در سال 82 رتبه سوم را از آن خود کرده است.


 
ورزشي
سياسي و سياسي خارجي
هنري
استانها و شهرستانها
دانشگاه و خبر
دانشگاه
اقتصادي
آگهي هاي روزنامه آفرينش
سياسي - گزارش سفر مقام معظم رهبري
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته