جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1390/04/27 - روزنامه سراسري صبح ايران(دوشنبه) نسخه شماره 3923

معاون پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي :
طرح هاي پژوهشي با رويکرد تجاري سازي در اولويت قرار گيرد

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد آيت الله آملي:
همه بايد در کم کردن هزينه هاي دانشگاه کمک کنند

رئيس واحد قائم شهر:
دانشگاه ديده بان فضاي فرهنگي كشور است

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد کاشان:
مرکز تخصصي تحقيقات فرش ماشيني کشور درواحد کاشان تأسيس مي شود


تازه هاي نشر


فرهنگ دانشگاه


خبر


تأسيس کانون دانشجويي نخبگان علمي و فرهنگي واحد تهران جنوب


پيشينه علوم


 معاون پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي :
 طرح هاي پژوهشي با رويکرد تجاري سازي در اولويت قرار گيرد 

معاون پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي گفت: طرح هاي پژوهشي که رويکرد تجاري سازي دارند بايد در اولويت قرار گيرند.به گزارش آنا، معاون پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي در نشست مدير گروه ها و روساي دانشکده هاي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد با اشاره به عملکرد واحد و رشد قابل توجه آن به خصوص در زمينه پژوهشي ،از حضور در اين نشست ابراز خرسندي کرده و گفت: نوع برنامه ريزي در واحد نجف آباد عملياتي شده و اميدواريم ارتقا پيدا کند ، برگزاري اين نشست هم نشان از اصل مديريت دارد.

دکتر فريدون رهنماي رودپشتي به فعاليت دانشگاه آزاد اسلامي در 30سال قبل اشاره کرد و افزود: بر اساس شاکله مديريتي هر دهه نام گذاري شده و از دهه سوم به نام ارتقا کيفيت نام گذاري شده و بر همين اصل دو کارکرد آموزش و پژوهش نشانه ارتقا کيفيت و استمرار فعاليت دانشگاه عنوان مي شوند.

وي با بيان اينکه دانشگاه آزاد اسلامي از بعد آموزشي توانسته نياز مخاطبين را برآورده کند، به اصلاح نسبت و هرم هيات علمي در دانشگاه ازاد اسلامي اشاره داشت و اظهار کرد: در يک دهه گذشته اين نسبت از رشد برخوردار بوده و استاندار يک به سي و يک به بيست پايه ريزي شده است. دکتر رهنما نشانه ارتقا کيفيت آموزش دانشگاه آزاد اسلامي را قبولي دانش آموختگان اين دانشگاه در دوره هاي بالاتر دانست و افزود: دانشگاه آزاد اسلامي کارش را با آموزش آغاز کرده، با آموزش مسير خود را طي مي کند و در اين مسير پژوهش معني ديگري پيدا مي کند.

وي با اشاره به تدوين برنامه عملياتي پنج ساله بر اساس اصل ارتقا کيفيت زندگي دانشگاهي دهه چهارم فعاليت دانشگاه آزاد اسلامي را دهه رقابت عنوان کرد و بيان داشت: هدف تدوين يک برنامه سمبليک نبوده بلکه يک برنامه عملياتي در دستور کار قرار گرفته که به تمام واحدهاي دانشگاهي ابلاغ خواهد شد. معاون پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي با بيان اينکه حوزه پژوهش از سه سال قبل تاکنون براي هر سال يک سري سياست گذاري انجام مي دهد، تاکيد کرد: اين برنامه به واحدهاي دانشگاهي ابلاغ مي شود و مبناي ارزيابي و حرکت رو به جلوي دانشگاه محسوب مي شود.

رهنما با اشاره به اينکه در جدول تخصيص بودجه پژوهشي بر اساس قابليت دانشکده ها بودجه تخصيص داده شود انتظارات در بخش کارکرد پژوهشي را از واحد نجف آباد بالا دانست و تاکيد کرد:بر اساس برنامه ريزي انجام شده فراخوان هاي پژوهشي در تمام واحدهاي دانشگاهي در دو نوبت در طول سال اعلام شوند زيرا معتقديم در فراخوان عدالت به طور نسبي رعايت مي شود و انتخاب بهترين هاي متناسب با بودجه صورت خواهد گرفت. ضمن اينکه طرح هاي پژوهشي که رويکرد تجاري سازي دارند بايد در اولويت قرار بگيرند.

وي با بيان اينکه بايد فرصت مطالعاتي در اختيار اساتيد قرار بگيرد، گفت: اعطاي پژوهانه به اساتيد ممتاز پژوهشي در دستور کار قرار دارد زيرا معتقديم اساتيد از نظر منزلت بايد در جايگاه خود باشند.

رهنما در خاتمه با اشاره به تاسيس انجمن علمي اساتيد گفت :آيين نامه مربوط به جلوگيري از رکود علمي اساتيد در دست تدوين است زيرا بر اساس تجربه اي که از ساير دانشگاه ها به دست آورده ايم، با وجودي که چنين مشکلي در دانشگاه آزاد اسلامي وجود ندارد، بايد براي رفع احتمالي آن اقدام کنيم و در فاز اول مولفه پژوهشي مورد توجه قرار دارد.


 رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد آيت الله آملي:
 همه بايد در کم کردن هزينه هاي دانشگاه کمک کنند 

 
رئيس واحد آيت الله آملي گفت: بايد به سمت مکانيزاسيون اداري حرکت و تا جايي که امکان دارد از هزينه ها کم کنيم. به گزارش آنا، رئيس واحد آيت الله آملي در نشست صميمانه با کارکنان دانشگاه خاطر نشان کرد: دانشگاه آزاد اسلامي بزرگترين دانشگاه خصوصي جهان است، اين دانشگاه در حال حاضر با يک ميليون و ششصد هزار دانشجو، 400 واحد دانشگاهي،30 هزارعضو هيئت علمي، 34 هزار پرسنل و 20ميليون متر مکعب فضاي آموزشي و مراکز رفاهي و صدها مراکز ديگر از جمله بيمارستان، کتابخانه، مزرعه، مراکز کامپيوتر و ... مشغول فعاليت بوده و اين کار عظيم توفيق خداوند متعال است.

دکتر علي محمد صفانيا با اشاره به نامگذاري سال جهاد اقتصادي ازسوي مقام معظم رهبري افزود: در اين سال بايد صرفه جويي بيشتري را مد نظر داشته باشيم ،بايد به سمت مکانيزاسيون اداري حرکت کنيم همه بايد در کم کردن هزينه هاي دانشگاه کمک کنند .

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد آيت الله آملي ضمن تقدير و تشکراز زحمات کارکنان اين واحد تصريح کرد : مراجعان ، دانشجويان و خانواده ها بايد احساس احترام کنند ، بايد به گونه اي رفتار کنيم که حداکثررضايت مندي را داشته باشيم. وي سال 1390را سال شکوفايي واحد آيت الله آملي دانست و گفت: در طليعه سال حضور آيت الله هاشمي رفسنجاني ، برگزاري موفق چندين همايش بويژه همايش ملي تربيت بدني و علوم ورزشي و رويدادهايي که در آينده در پيش رو داريم بسيار نويد بخش است.


 رئيس واحد قائم شهر:
 دانشگاه ديده بان فضاي فرهنگي كشور است  

 
جلسه شوراي فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائم شهر با حضور رئيس واحد اعضاي هيئت رئيسه دانشگاه ، روساي دانشكده ها ،مسئول بسيج دانشجويي وتشكل هاي دانشجويي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائم شهر برگزار شد.

به گزارش آفرينش، دراين جلسه محمدرضا باقرزاده رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائم شهر ضمن اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي رابعنوان قرارگاه فرهنگي كشور و اساتيد و دانشجويان اين حوزه را بعنوان افسران و سربازان اين قرارگاه خطاب نموده اند سخن خود را آغاز كرد.وي ضمن اينكه دانشگاه را ديده بان ومرزبان فضاي فرهنگي برشمرد، بيان داشت دانشگاه علاوه بر شناسايي آسيبهاي فرهنگي بايد در پي چاره انديشي نيز باشد.دكترباقرزاده در اين زمينه دانشگاه تحول گرا را دانشگاهي برشمرد كه خروجي آن مبتني بر ادب ديني واخلاقي است تا موجب عظمت و بالندگي هر چه بيشتر نظام اسلامي شود .وي ضمن اشاره به تعبير امام (ره)افزود :اگر مي خواهيم دانشگاه منشاء تحول باشد بايد به اين پيش شرط كه مروج اخلاق ديني و ترسيم كننده شعائرديني در حوزه هاي رفتاري است پاي بند باشيم.

باقرزاده ضمن ياد آوري اينكه دانشگاه اسلامي حق ندارد از مباني ديني عدول كند و يا تخفيف قائل شود متذكر شد ما خودمان را وام دار انديشه هاي ديني مي دانيم و همراهي با اين انديشه هاي ديني را با پيروي از راهبردهاي مقام عظماي ولايت نشان مي دهيم.باقرزاده بيان داشت: اگررفتارهاي ديني در دانشگاه موجب نگراني صاحبان انديشه هاي غير ديني مي شود اين موجب نگراني ما نمي شود بلكه ما را بيشتر به تقويت ساختارهاي ديني و اصلاح رفتارهاي فرهنگي سوق مي دهد و موجب تحقق شرايطي مي شود كه بيشتراز اخلاق و گفتمان ديني صحبت كنيم.وي ادامه داد :از اينكه در اين چارچوب با انديشه هاي ديگر تعامل داشته باشيم استقبال مي نمائيم ولي اجازه دگر انديشي به مفهوم مخرب فرهنگي آن و حضورتفكرهاي غير سازنده را نخواهيم داد و دراين خصوص با كسي تعارف نداريم چرا كه يك دانشگاه تحول گرا مروج اخلاق و ادب اسلامي است و اگر بخواهيم ديگران را راضي كنيم نمي توانيم به قيمت زير پا گذاشتن خطوط قرمز واقعي و اصولي كه خداوند و معصومين براي ماتعيين كرده اند اقدام نمائيم.

دكتر باقرزاده در پايان ضمن قدرداني از مقام معظم رهبري از ايشان بعنوان راهبرد گزار كلان و مرزبان واقعي نظام در بخش تدوين استراتژي هاي كلان واعلام الويتهاي كلان نظام نام بردند كه حق مطلب اطاعت از منويات معظم له مي باشد.


 رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد کاشان:
 مرکز تخصصي تحقيقات فرش ماشيني کشور درواحد کاشان تأسيس مي شود 

 رئيس واحد کاشان گفت: به دنبال ايجاد تنها مرکز تخصصي تحقيقات فرش ماشيني کشور در دانشگاه هستيم و اميدواريم که با تاسيس مرکز رشد که اقدامات اوليه آن انجام شده است به دانشجويان مبتکر و خلاق فرصت بيشتري جهت پيگيري طرحهاي تحقيقاتي داده شود.

به گزارش آنا، دکتر دياري رئيس دانشگاه آزاد اسلامي کاشان در بيست و چهارمين سالگرد تاسيس دانشگاه با بيان اينکه دانشگاه آزاد اسلامي با هديه يک ميليون توماني معمار کبيرانقلاب اسلامي تاسيس شد، خاطر نشان کرد: واحد کاشان در سال 1363 با تلاش جمعي از دلسوزان شهرستان از جمله حضرت آيت الله يثربي (ره) با سه رشته تحصيلي و 120 دانشجوي تاسيس و امروز با تلاش تمامي مسئولين دانشگاه و نمايندگان شهرستان در مجلس شوراي اسلامي و حمايت هاي معنوي ائمه جمعه خصوصا حضرت آيت الله نمازي گسترش و توسعه يافته است، بطوري که در حال حاضر دانشگاه با 42 رشته مقطع تحصيلي و حدود 7000 دانشجو با داشتن 110 عضو هيات علمي تمام وقت و 100 هزار متر فضاي آموزشي بعنوان يکي از دانشگاههاي نمونه کشوري از افتخارات شهرستان کاشان است.

دياري در ادامه افزود: با توجه به دارا بودن عنوان شهرستان دارالمومنين وظيفه دانشگاه را در انجام وظايف و اقدامات فرهنگي سنگين تر مي نمايد، لذا ما بعنوان اولين دانشگاه تدفين شهداي گمنام را در دانشگاه به جهت ايجاد فضاي معنوي در شهرستان انجام داديم . وي در ادامه با اشاره به فعاليتهاي فرهنگي اذعان داشت: واحد کاشان با دارا بودن پنج خوابگاه دانشجويي با اقامه نماز جماعت در تمامي خوابگاههاي دانشجويي گام مهمي در راستاي احياي فريضه نماز در بين دانشجويان برداشته است. رئيس واحد کاشان تصريح کرد: رويکرد فرهنگي سال گذشته ما در دانشگاه دعوت از چهره هاي تازه مسلمان کشورها مي باشد که بازتاب مثبتي در بين دانشجويان داشته است . وي افزود: افتخار ما در واحد کاشان اين است که تمامي کلاسهاي دروس عمومي –پايه و در حد امکان کلاسهاي تخصصي ما به صورت جداگانه برگزار مي شود يعني حدود 75 درصد کلاسها بصورت مجزا مي باشد . دياري در خصوص اقدامات پژوهشي دانشگاه نيز گفت:با حمايتهاي دانشگاه دانشجويان مخترع و خلاق اين واحد دانشگاهي تاکنون موفق به ثبت 10 اختراع شده است و دانشجويان با ساخت خودرو برقي –هواپيماي عمود پرواز و شرکت در مسابقات ربوکاپ کشوري گام هاي مهمي در پيشبرد اهداف پژوهشي دانشگاه برداشته اند.


 تازه هاي نشر 

 
فصلنامه علمي-پژوهشي ادبيات عرفاني و اسطوره شناختي

به همت حوزه معاونت پژوهشي و دانشکده ادبيات فارسي و زبانهاي خارجي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب، شماره بيست و يکم فصلنامه علمي- پژوهشي ادبيات عرفاني و اسطوره شناختي منتشر شد.

در اين شماره از نشريه علمي -پژوهشي که با مدير مسئولي دکتر سهيلا موسوي سيرجاني رئيس دانشکده ادبيات فارسي و زبانهاي خارجي واحد تهران جنوب و سردبيري دکتر امير بانو کريمي منتشر مي شود، مقالات زير به چشم مي خورد:حماسه اسطوره اي و عرفان نوشته بهروز اتوني؛ کاربردهاي پرسش در حديقه سنايي نوشته محمود براتي و محبوبه همتيان؛ تحليل مضموني چند نمونه از نگاره هاي «گذر سياوش بر آتش»در شاهنامه فردوسي نوشته سعيد زاويه، ايرج داداشي و آمنه مافي تبار؛ زن در انديشه و زندگي مولانا نوشته فاطمه مدرسي و مهرويه رضيي؛ تحليل هرمنوتيکي جنبه هاي اساطيري ساخت هاي استعاره اي نوشته اسماعيل نرماشيري ؛ بازتاب اسطوره هابيل و قابيل در برخي از رمانهاي ادبيات ايران و جهان نوشته ليلا هاشميان و پيمان دهقان پور.

شايان ذکر است که اين نشريه از سال 85 داراي درجه علمي –پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي و از سال 1387 داراي درجه علمي –پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي باشد و در مرکز استنادي علوم جهان اسلام(ISI)و مرکز اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي ( SID)نمايه شده است و داراي ضريب تاثير (IF)مي باشد.

اين نشريه از طريق پايگاه اينترنتي به آدرس http://journals.azad.ac.ir/pll در دسترس علاقمندان قرار دارد.

صنايع غذايي

کتاب صنايع غذايي توسط استاد دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر قدس به چاپ رسيد.کتاب صنايع غذايي2 مرتبط با رشته هاي صنايع غذايي وکشاورزي تاليف دکتر وجيهه فدائي عضو هيئت علمي دانشکده کشاورزي واحد شهر قدس مي باشد.

اين کتاب بر مبناي آشنا ساختن دانشجويان رشته هاي صنايع غذايي ،تغذيه ، دامپزشکي وعلوم دامي با توليد فرآورده هاي مختلف لبني وکنترل آنها طراحي وبه رشته تحرير در آمده است. در تاليف اين کتاب در نگاه اول نخست به روش هاي سالم سازي حرارتي شير اشاره وسپس فرآورده هاي مختلف لبني شامل فر آورده هاي تخميري ،تغليظ وخشک شده شير ، خامه ،کره ،بستني ،ودسرهاي لبني وآب پنير و فرآوردهاي حاصل از آن مورد بحث قرار گرفته است .

لازم به ذکر است دکتر فدائي علاوه بر تا ليف کتاب صنايع غذايي 2 موفق به تدوين کتاب آنزيم هاي مورد استفاده در صنايع غذايي وهمچنين موفق به ترجمه کتاب مباني علم پنير شده است.


 فرهنگ دانشگاه 

با مشارکت واحد انديمشک برگزار شد؛

همايش جلوه هاي مهر امام زمان (عج)

همايش جلوه هاي مهر امام زمان (عج)و تجليل از پدران مهدوي در تالار فرهنگ شهرستان انديمشک برگزار شد. به گزارش آفرينش به نقل ازروابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي واحد انديمشک، در اين همايش که همزمان با روز ولادت منجي عالم بشريت حضرت مهدي موعود (عج) برگزار شد، حجت الاسلام و المسلمين نصراله پور از قم سخنراني کرد. اين مراسم به همت موسسه فرهنگ نغمه هاي عشق و با مشارکت دانشگاه آزاد اسلامي واحد انديمشک يکشنبه ساعت30: 09 صبح با حضور مسئولان محلي شهرستان ،اساتيد،دانشجويان،روحانيون،جوانان و مردم شريف اين شهرستان برگزار شد. در اين مراسم ضمن برگزاري مراسم مولودي،جشن،پخش کليپ و اجراي سرود، از 50 نفر از جوانان موفق و پدران مهدوي شهرستان انديمشک نيز با اهدا لوح و هدايايي ويژه تجليل بعمل آمد.

بازديد رئيس واحد گرمسار از فرماندهي جديد سپاه پاسداران شهرستان

دکترمصيب عباسي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار به همراه حاج علي عربعامري رئيس دفتر فرهنگ، مجيد نصيري مدير روابط عمومي وآقاي قندالي از پرسنل حوزه روابط عمومي از سرهنگ عباس مطهري فرماندهي جديد سپاه پاسداران انقلاب اسلامي شهرستان گرمسار بازديد نموده وبااهدا لوح تقديري انتصاب ايشان را تبريك گفتند.به گزارش آفرينش، دکترمصيب عباسي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار نيز ضمن ارائه گزارشي از عملکرد دانشگاه به تشريح فعاليتهاي بسيج اساتيد و دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي پرداخت و آمادگي خود را جهت همکاري در کليه زمينه ها با سپاه پاسداران اعلام نمود.

در اين بازديد سرهنگ عباس مطهري ضمن تشکر از همکاري دانشگاه آزاد اسلامي در برگزاري مراسمهاي مختلف سپاه در دانشگاه آزاد اسلامي بر همکاري دانشگاه آزاد اسلامي و سپاه پاسداران تاکيد نمودند .

جلسه پرسش و پاسخ هيات رئيسه واحد زاهدان با کارکنان

به منظور برقراري ارتباط هر چه بيشتر و موثر با کارکنان و آشنايي با مشکلات و مسايل آنها در محل کار، جلسه پرسش و پاسخ هيات رئيسه با کارکنان واحد زاهدان در سالن اجتماعات علامه مجلسي اين واحد دانشگاهي برگزار شد. به گزارش آفرينش به نقل ازروابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان، دکتر احمد مهربان به فعاليتهاي انجام پذيرفته در راستاي خدمت به کارکنان گفت: هدف از برگزاري چنين جلساتي شنيدن ديدگاهها، نقطه نظرات و مشکلات شما همکاران گرامي و تلاش براي مرتفع نمودن مشکلات است.وي در ادامه با اشاره به افق و چشم انداز دانشگاه آزاد اسلامي در زمينه هاي توسعه کيفي و کمي وکيفيت بخشي به خدمات رفاهي هم براي دانشجويان و هم براي کارکنان گفت: همه تلاش مسئولان اين واحد دانشگاهي براي به حداقل مشکلات و مسائل است.دکتر احمد مهربان در پايان از کارکنان و مسئولان دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان به عنوان يک خانواده ياد کرد و از همه کارکنان براي ارتقاء هرچه بيشتر دانشگاه استمداد طلبيد.

سخنراني عضو هيات علمي واحد ساري در كنفرانس بين المللي كامپيوتر چين

دكتر همايون موتمني عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساري و رئيس گروه كامپيوتر اين واحد دانشگاهي دو مقاله علمي در زمينه كاربرد شبكه هاي پتري در مهندسي نرم افزار را روز هاي شنبه 25و يكشنبه 26تيرماه 90 در كنفرانس بين المللي كامپيوتر ( IEEE ) كه در شهر پكن چين برگزار و به صورت سخنراني ارائه گرديد. به گزارش آفرينش، دكتر موتمني در اين دو مقاله به كاربرد شبكه هاي پتري در محاسبه پارامترهاي كيفي در نرم افزار پرداخت.

اين عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي ساري تا كنون بيش از 10 مقاله در كنفرانسهاي بين المللي در حوزه فناوري اطلاعات و مهندسي كامپيوتر ارائه نموده است و قريب 30 مقاله ISI نيز در مجلات معتبر علمي بين المللي منتشر كرده است.


 خبر 

رئيس واحد ساوه:

رسيدن به استاندارد ها از اولويت هاي پيش روي دانشگاه است

بمناسبت فرخنده ميلاد يگانه منجي عالم بشريت حضرت مهدي (عج)مجلس جشن باشكوهي ويژه همكاران دانشگاهي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساوه برگزار شد .به گزارش آفرينش، در اين مراسم پس از زينت جمع به تلاوت آيات نوراني قرآن و پخش سرود جمهوري اسلامي ، ابياتي در وصف آن بزرگوار قرائت شد و در ادامه ذاكر اهلبيت(ع)حاج عباس لشكري در مدح امام زمان(عج)ضمن مولودي خواني سرود شادي را نيز تقديم حضار نمودند. در ادامه حيدري نوري رياست واحد با عرض تبريك بمناسبت ميلاد مقتداي عالم امكان ، آرزو نمود خداوند توفيق منتظر واقعي بودن را به ما عنايت نمايد ، وي در فضايل آن بزرگوار مطالبي را ايراد کرد و قطعه شعري از سروده هاي خود را قرائت كرد كه مورد توجه حضار قرار گرفت سپس ضمن تقدير از تلاش همكاران ، ‌عملكرد حوزه هاي مختلف را بسيار موفق اعلام نمود و جذب صددرصدي بودجه پژوهشي ، راه اندازي رشته هاي مختلف ، ايجاد علوم و تحقيقات با رشته هاي بسيار با اهميت و مورد نياز ، كسب رتبه هاي مختلف را از اين مقوله اعلام کرد.

در ادامه با توجه به هدفمندي يارانه ها ، استفاده بهينه از امكانات را يادآور شد و از كليه همكاران درخواست صرفه جويي در انرژي ، تكريم ارباب رجوع و به روز رسانيدن كارها ، پاسخ صحيح و درست و تسهيل امور آموزشي ، پژوهشي را خواستار شد. گفتني است در پايان مراسم به برگزيدگان فرهنگي در مسابقات مختلف جوايزي اهدا شد و به همكاران كه نام مهدي داشتند نيز هدايايي تقديم گرديد و به 12 نفر از همكاران منتخب در مسابقات منتظران ظهور نيز هديه داده شد .

رئيس واحد فردوس:

توسعه عمراني، گامي در راه رفاه و آموزش عالي دانشجويان

رئيس واحد فردوس گفت: توسعه عمراني در دانشگاه آزاد اسلامي فردوس در راستاي ارتقاي سطح کيفي دانشگاه صورت مي گيرد.به گزارش آنا، دکتر حميدرضا گل کار رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد فردوس خاطر نشان کرد: در مهر ماه سال گذشته ساخت مجتمع آزمايشگاهي آغاز شد و در فروردين ماه با 992 متر مربع زير بنا به اتمام رسيد و با تجهيز آزمايشگاه‌هاي مختلف از مهرماه سال جاري به بهره‌برداري مي رسد.

گل‌کار تصريح کرد: امسال نيز سالن کنفرانس دانشگاه با هزينه‌اي بالغ بر 160 ميليون ريال تجهيز شده است و از ابتداي تابستان ساخت بوفه دانشگاه با 145 متر مربع زيربنا شروع شده که 30 درصد پيشرفت داشته است. رئيس واحد فردوس به توسعه سايت اداري دانشگاه نيز اشاره کرد و افزود: سايت اداري دانشگاه نيز با ساخت 250 متر مربع بنا توسعه مي‌يابد و در اين مجموعه سالن جلسات دانشگاه نيز منظور خواهد شد. وي بيان داشت:توسعه عمراني واحد فردوس در راستاي ارتقاي سطح کيفي دانشگاه و رفاه دانشجويان و آموزش عالي بوده و هيأت رئيسه دانشگاه همواره بر اين توسعه تاکيد مي‌کند.

دبير منطقه 17 دانشگاه آزاد اسلامي :

ريشه اصلي بي حجابي ها، نداشتن اطلاعات در خصوص دلايل لزوم حجاب است

دبير منطقه 17 دانشگاه آزاد اسلامي نداشتن اطلاعات کافي جامعه در مورد دلايل لزوم حجاب را ريشه اصلي بسياري از بي حجابي ها دانست و از رؤساي دفاتر فرهنگ اسلامي منطقه خواست با ايجاد قوانين مناسب و لازم در دانشگاه ها اين مقوله را واکاوي کرده و معضل را حل کنند. به گزارش آنا، دومين جلسه شوراي فرهنگي واحدها و مراکز دانشگاهي منطقه 17 دانشگاه آزاد اسلامي با حضور دکتر اقدامي دبير منطقه 17 به ميزباني واحد لاهيجان برگزار شد.

دکتر دانشيان، رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد لاهيجان ضمن تبريک اعياد شعبانيه خاطر نشان کرد: واقعاً خوشحالم که در خدمت دوستاني هستم که خودشان را وقف فرهنگ والا و متعالي اسلام کرده اند و همت شان را دراين راه قرار داده اند که انشاء الله با توانمندي هاي خود فرهنگ اصيل اسلامي را اشاعه دهند و خداوند هم اين توفيق را به ما ارزاني نمايد تا تصميماتي که در اين نوع جلسات گرفته مي شود غايتش رضاي خداوند باشد و خدماتي شايسته را در محيط هاي دانشگاهي و جامعه بر جاي گذارد .

در ادامه مراسم اقدامي اظهار کرد: حجاب و عفاف هم براي آقايان است و هم براي بانوان وقتي که از عفاف و حجاب بحث مي شود ما نبايد هميشه حجاب خانم ها را مد نظر قرار دهيم.بعضي ها گله دارند که چرا بحث آقايان را مطرح نمي کنيد و آيا حجاب براي آقايان هم هست يا خير ؟ در قرآن نيز از حجاب و عفاف هم براي آقايان و هم براي بانوان توصيه شده است .

وي بهترين راه جلوگيري از بي حجابي و بي عفافي را تبيين موضوع حجاب به صورت علمي پيشنهاد کرد و خواستار فرهنگ سازي فلسفه حجاب از نظر علمي و برگزاري کارگاه هاي آموزشي و امثال آنها شد .


 تأسيس کانون دانشجويي نخبگان علمي و فرهنگي واحد تهران جنوب 

با مجوز شوراي فرهنگي واحد ، کانون نخبگان علمي و فرهنگي دانشکده صنايع دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب تأسيس شد.به گزارش آفرينش، اين کانون با هدف برنامه ريزي و سياستگذاري براي شناسايي ، شکوفايي، هدايت و حمايت مادي و معنوي از نخبگان ، جذب ، حفظ ، بکارگيري و پشتيباني از آنان در راستاي ارتقاء توليد علم ، فناوري و توسعه علمي و فرهنگي متوازن ، رشد و اعتلاي علم و عمل از طريق نيروي دانشگاهي و احراز جايگاه هاي برتر علمي ، فرهنگي، فناوري و اقتصادي در صنعت و عرصه هاي علمي و فرهنگي ، توسعه و تعميق فرهنگ کار گروهي ، هم افزايي ، هم انديشي و تعاملات سازنده و غيره تشکيل شده است.گفتني است کانون نخبگان علمي و فرهنگي دانشکده صنايع با دبيري روشنک فهيمي دانشجوي رشته صنايع اين واحد کار خود را آغاز نموده است.


 پيشينه علوم 

علم کيميا

قسمت چهارم

اسباب هاي کيمياگري

کيمياگران که با مواد سروکار داشتند از همه راه و رسم هاي عمل کيمياگري بابليان و مصريان قديم و به ويژه شيشه گري و رنگ کاري و فلزگري آگاهي داشتند، ولي به زودي براي خود آلات و ادوات خاصي تهيه کردند که مسلمانان به نوبه خود از اسکندريان به ميراث برده بودند.فرايند تکليس و تصعيد و تقطير و ذوب و تبلور در طول قرن ها به عنوان اعمال مخصوص جنبه ظاهري کيمياگري ادامه يافت، و اسبابهايي که براي اين گونه کارها لازم بود کاملتر شد و تقريبا بدون تغيير در اعصار مختلف برجاي ماند.

بسياري از اين ادوات که کندي آنها را توصيف کرده بود، از همان گونه است که لاوازيه آنها را به کار مي برد و امروزه نيز در آزمايشگاه هاي شيمي به کار مي رود.مهمترين اسباب کيمياگري کوره است که در بسياري از نسخه هاي خطي کيميايي توصيف شده است.تنور(به لاتيني:آتانور)که گونه اي از کوره است، نمادي از بدن آدمي است و اين تناظر را حتي در شکل خارجي خود آشکار مي سازد.اسباب معروف ديگر کيمياگري آنبيق است که شکل آن در طول قرون تغيير کرده باقي مانده و هنوز در بعضي از کشورها مثل ايران به همان طريقي ساخته مي شود که در طول قرن ها به وسيله کيمياگران خاوري و باختري ساخته مي شده است.

اسباب معروف ديگر مقطرمزدوج است که هنوز براي تقطيرمجدد به کار مي رود و به علت شباهت ظاهري آن به مرغ سقا به نام همين مرغ (بجعه) ناميده مي شود.روي هم رفته اسباب هاي کيمياگري فصل مهمي را در تاريخ علم و نيز تکنولوژي تشکيل مي دهد و مبناي همه آلات شيميايي بعدي است.

ادامه دارد...

تهيه وتنظيم:فهيمه سادات موسي کاظمي


 
سياسي
خبر دانشگاه
آزمون و سنجش
اقتصاد و بازار
اجتماعي
مرز پر گهر
دريچه هنر
دانش و پژوهش
در قلمرو ورزش
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته