جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1385/09/06 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران - دوشنبه نسخه شماره 2637

رييس سازمان سنجش:
ثبت نام کنندگان اينترنتي کنکور جايزه ميگيرند


ثبت نام آزمون کارشناسي ارشد ناپيوسته دانشگاه آزاد اسلامي آغاز شد


کوتاه و خواندني


جدول پذيرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامي امروز در ويژه نامه آفرينش منتشر شد


  رييس سازمان سنجش:
 ثبت نام کنندگان اينترنتي کنکور جايزه ميگيرند  

 براساس پيشبيني رييس سازمان سنجش آموزش کشور در کنکور 86 يک ميليون و 200 هزار داوطلب و در آزمون کارشناسي ارشد بيش از 450 هزار داوطلب ثبتنام و شرکت کنند
دکتر عبدالرسول پورعباس  با اشاره به اينترنتي شدن بسياري از فرايندهاي سازمان سنجش از جمله ثبت نام، اظهار کرد: در ثبتنام دستي زمان کوتاهي براي آماده کردن فايل ثبت نام کنندگان تا زمان برگزاري آزمون وجود داشت که اين امر باعث ايجاد خطاهاي زياد و غير قابل جبراني ميشد.
وي افزود: در آن زمان سازمان سنجش مجبور به استخدام کارمندان ساعتي براي تهيه فايل ثبت نامي داوطلبان بود که اين کارمندان چندان هم مطمئن نبود و هميشه اين نگراني وجود داشت که اطلاعات داوطلبان توسط اين افراد مورد سو» استفاده قرار گيرد، بنابراين سازمان سنجش با هدف جلوگيري از اين مشکلات به سمت اينترنتي شدن ثبت نام پيش رفته است.
وي با اشاره به ثبت نام اينترنتي آزمون کارشناسي ارشد سال 86 اظهار کرد: تا روز گذشته 240 هزار نفر از طريق اينترنت در آزمون کارشناسي ارشد ثبتنام کردهاند و حتي در شهرستانها و بخشهايي بسيار دورافتاده نيز ثبتنام اينترنتي انجام شده است.
دکتر پورعباس افزود: انتظار ميرود تا پايان مهلت ثبت نام 11 - آذر- همه افراد ثبتنامهاي خود را انجام داده باشند و ديگر نيازي به تمديد مهلت ثبتنام نباشد.
وي همچنين پيشبيني کرد که 450 هزار نفر در آزمون کارشناسي ارشد سال 86 ثبت نام کنند که تا کنون 50 درصد آنها ثبت نام کردهاند.
رييس سازمان سنجش همچنين با اشاره به تشکيل ستادي براي دريافت نظرات داوطلبان آزمون کارشناسي ارشد اظهار کرد: براساس نظرات ارسالي، تا امروز کسي خواهان بازگشت به حالت ثبتنام دستي و سنتي نبوده و بيشتر مکاتبات صورت گرفته در خصوص مسائل فني و نحوه ارسال عکس داوطلب است.
به گفته رييس سازمان سنجش، بيشترين ثبتنامهاي آزمون در بين ساعت 10 تا 12 صبح و بعد از آن 4 تا 7 بعد از ظهر صورت ميگيرد و کمترين ثبت نامها نيز در طول مدت زمان بين ساعت 2 تا 5 صبح انجام ميشود. به عبارت ديگر در مدت زماني که مراکز کمک کننده در امر ثبت نام و دانشگاهها تعطيل هستند تعداد ثبت نام داوطلبان به يک دوم کاهش مييابد.
وي با بيان اينکه تمهيداتي براي افرادي که نتوانند از اين طريق ثبت نام کنند انديشيده شده است خاطرنشان کرد: سازمان سنجش قول ميدهد که هيچ يک از داوطلبان ثبت نام نکرده باقي نمانند.
دکتر پور عباس در خصوص نحوه ثبتنام کنکور سراسري سال 86 نيز اظهار کرد: داوطلبان کنکور اولين حرکت عمده اجتماعي خود را در ثبت نام کنکور سراسري تجربه ميکنند، به عبارت ديگر گذر از دبيرستان به دانشگاه براي داوطلبان با تغييرات عمده و جديدي همراه است.
به گفته وي، تا دو سه سال آينده کسي خواهان بازگشت به حالت ثبت نام دستي نيست.
به گزارش ايسنا، رييس سازمان سنجش با بيان اينکه ثبت نام کنکور طي روزهاي 16 آذر تا 7 دي ماه انجام خواهد شد، اظهار کرد: براي ثبتنام دو روش اينترنتي و کامپيوتري وجود دارد، به عبارت ديگر با گسترش روش اينترنتي، امنيت ثبت نام و اطلاعات داوطلبان به صورت کامل تضمين خواهد شد.
وي با اشاره به تمهيدات انديشيده شده براي ثبت نام کنکور اظهار کرد: بر اين اساس در کليه مراکز پستي دو باجه يکي براي ثبت نام اينترنتي و ديگري براي ثبت نام کامپيوتري پيشبيني شده است.
وي در خصوص هزينه ثبت نام کنکور از طريق اينترنت اظهار کرد: داوطلبان براي شرکت در هر يک از گروههاي آزمايشي بايد مبلغ 36 هزار ريال پرداخت و دفترچه راهنما و کارت اعتباري دريافت کنند.
وي با بيان اينکه در ثبت نام اينترنتي داوطلبان مي توانند اطلاعات ثبت نامي خود را از طريق اينترنت مطالعه کنند اظهار کرد: داوطلباني که از طريق کامپيوتر ثبت نام ميکنند طي کمتر از دو ماه اطلاعاتشان بر روي سايت سازمان سنجش قرار ميگيرد.
رييس سازمان سنجش افزود: کليه مدارس غيرانتفاعي امکاناتي را براي ثبت نام داوطلبان کنکور تهيه کردهاند و علاوه بر آنها فرهنگسراهاي تعيين شده در ثبت نام آزمون کارشناسي ارشد براي ثبت نام داوطلبان کنکور نيز فعال خواهند بود.
همچنين به دانشگاهها پيشنهاد شده تا مدت زماني را براي ثبت نام داوطلبان مشخص کنند که در اين راستا دانشگاه پيام نور امکاناتي را براي ثبتنام اينترنتي و کامپيوتري داوطلبان در کليه شعب خود فراهم کرده است.
وي پيش بيني کرد حدود 50 درصد داوطلبان کنکور از طريق اينترنت در آزمون ثبت نام کنند
دکتر پورعباس با بيان اينکه پروسه نرم افزار کامپيوتري ثبت نام آزمون سراسري از حدود 6 ماه پيش طراحي شده است گفت: سازمان سنجش به سمتي ميرود که انتخاب رشته داوطلبان را نيز از طريق اينترنت انجام دهد. چرا که در انتخاب رشته به روش سنتي و دستي امکان اشتباه داوطلبان در انتخاب رشته بسيار بالاست، اين در حاليست که نرم افزار فعلي طراحي شده براي انتخاب رشته داوطلبان بسيار هوشمند و کاربردوست است، بسياري از اشتباهات احتمالي داوطلبان را شناسايي و در جهت رفع آنها هشدار ميدهد.
به گزارش ايسنا، وي با اشاره به ساير مزاياي ثبتنام اينترنتي اظهار کرد: درصورتي که فايل ثبت نامي داوطلبان تا فروردين و ارديبهشت ماه آماده شود پس از آن بلافاصله حوزه بنديها صورت ميگيرد تا داوطلبان دو هفته قبل از برگزاري آزمون از محل توزيع کارت و حوزه برگزاري آزمون خود مطلع شوند. همچنين احتمال ميرود تا محل حوزه برگزاري آزمون داوطلب نيز بر روي کارت ورود به جلسه مشخص شود.
وي افزود: ثبتنام از طريق اينترنت نه تنها به سود سازمان سنجش و داوطلبان است بلکه از اين مساله کل جامعه سود خواهد برد چرا که دفاتر و مراکز ICT در تمام بخشها و شهرستانها فعال شده و سرعت اينترنت نيز از اين طريق افزايش خواهد يافت.
وي با اشاره به هزينههاي سازمان سنجش در تهيه نرمافزار ثبتنام اينترنتي اظهار کرد: هزينه هاي مربوط به پهناي باند اينترنت، طراحي نرم افزار پشتيباني و نرم افزار ثبت نام، سرورهاي تحت اختيار سازمان بخشي از هزينههاي سازمان سنجش را تشکيل ميدهد با اين حال پيشنهاد ما به دولت اين است که هزينه ثبتنام داوطلبان را افزايش دهد تا اين مساله باعث تقويت بخش اجرايي آزمون يعني مکانهاي برگزاري آزمون و امکانات آنها شود.
دکتر پورعباس با بيان اينکه امنيت ثبت نام اينترنتي سازمان سنجش به طور کامل تضمين شده است گفت: سازمان سنجش تا کنون چندين آزمون و ثبت نام از طريق اينترنت انجام داده است.
دکتر پور عباس در خصوص سهميههاي کنکور نيز اظهار کرد: سهميه بحثي قانوني و مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي است که همه تغييرات از آن طريق صورت ميگيرد و هنوز برنامه جديدي به سازمان سنجش ارائه نشده است. در اين راستا سهميه مناطق بر اساس جمعيت داوطلبان آن منطقه تخصيص مييابد.
وي در خصوص برنامههاي سازمان براي تشويق داوطلباني که از طريق اينترنت ثبتنام ميکنند، اظهار کرد: داوطلباني که از طريق اينترنت ثبت نام کنند امکان ويرايش اطلاعات خود را خواهند داشت همچنين اطلاعات آنها محرمانه بوده و فايل ثبت نام و کارت ورود به جلسه آنها نيز زودتر از زمان تعيين شده آماده و در اختيار آنها قرار ميگيرد، همچنين اين داوطلبان ميتوانند پاسخنامه خود را مشاهده کنند که اين امر در کاهش اعتراضات تاثير زيادي خواهد داشت.  به گفته وي، همچنين در جهت اشاعه فرهنگ IT جوايزي نيز به داوطلبان اهدا خواهد شد که در اين راستا به 15 نفر دستگاه کامپيوتر، 15 نفر پرينتر، 20 نفر اسکنر، 50 نفر ماشين حساب پيشرفته، 250 نفر گنجينه سوالات آزمون سراسري سازمان سنجش و به 250 نفر نيز امکان استفاده از کتابهاي منتشره از سوي سازمان سنجش ارائه ميشود.
وي با اشاره به تنها تغيير کنکور سال 86 نسبت به سالهاي گذشته اظهار کرد: تنها تغيير افزايش تاثير سوابق تحصيلي داوطلبان در نمره کل کنکور داوطلب ميباشد که طي آن معدل امتحان کتبي نهايي سال سوم دبيرستان داوطلبان به ميزان 15 درصد در نمره کل آنان تاثير خواهد داشت به عبارت ديگر اين مسئله 70 درصد داوطلبان را پوشش ميدهد.

سازمان به سمت حذف کنکور پيش نميرود  
وي با اشاره به صحبتهاي اخير مطرح شده در خصوص حذف کنکور، اظهار کرد: سازمان سنجش به سمت حذف کنکور پيش نميرود بلکه هدف کمرنگ کردن کنکور و افزايش ميزان تاثير سوابق تحصيلي داوطلبان در کنکوراست، بنابراين صبحتهايي که در خصوص تغييرات کنکور و لايحه سنجش و پذيرش دانشجو عنوان ميشود تنها باعث افزايش استرس و تشويش اذهان داوطلبان کنکور ميشود.
دکتر پور عباس با بيان اينکه روند فعلي کنکور بر اساس قانون مصوبه سال 77 اجرا ميشود، گفت: بر اساس اين قانون آزمون تک مرحلهاي بوده و سوابق تحصيلي نيز بايد در نمره کل داوطلبان موثر باشد بنابراين در کميته برنامه ريزي سازمان سنجش پيش بيني شده است که آزمون سال دوم و پيش دانشگاهي دانش آموزان نيز به صورت نهايي برگزار شود که در پي آن تا سال 90 بر اساس همين قانون سوابق تحصيلي داوطلبان به ميزان 50 درصد به نمره کل داوطلب در کنکور را تشکيل خواهد داد البته تمام اينها منوط به اجراي آزمون نهايي سال دوم و پيش دانشگاهي از سوي سازمان آموزش و پرورش است.
رييس سازمان سنجش در خاتمه خاطر نشان کرد: بنابراين نبايد با صحبت در خصوص لايحه و طرح سنجش و پذيرش دانشجو که هنوز در مرحله کارشناسي قرار دارد و به مرحله نهايي نرسيده باعث تشويش اذهان کنکوريها شويم.
همچنين معاون سازمان سنجش آموزش کشور گفت: محتواي کنکور سال 86 نسبت به سال هاي گذشته هيچ تغييري نخواهد داشت.
 دکتر پورکاظمي با اشاره به ضرورت حرکت به سمت ثبت نام اينترنتي، اظهار کرد: با اجراي ثبت نام اينترنتي نه تنها هزينه داوطلبان کاهش مييابد بلکه امنيت اطلاعات آنان نيز فوق العاده بالا خواهد بود.
وي با بيان اينکه بايد هزينه ثبت نام آزمونهاي سازمان سنجش افزايش يابد، گفت: اين افزايش تنها به تقويت امکانات اجرايي برگزاري آزمون و برگزاري آن در محيطي مناسب براي داوطلبان کمک خواهد کرد.
دکتر پورکاظمي با بيان اينکه محتواي کنکور سال 86 نسبت به سالهاي گذشته تغييري نخواهد داشت گفت: کنکور داراي عرضه و تقاضاست که برخي از اين محيط سو» استفاده کرده و براي خود کسب درآمد ميکنند و از کوچکترين اطلاعات ارائه شده در اين جهت استفاده ميکنند، به عنوان مثال، به محض اينکه سازمان سنجش اعلام ميکند سوالات به صورت مفهومي طراحي ميشود اين موسسات سودجو در خصوص چگونگي پاسخگويي به سوالات مفهومي و ساير ترفندهاي تست زني تبليغاتي گسترده ارائه ميکنند.
وي در خصوص حذف کنکور، اظهار کرد: امسال نيز عملا براي مقطع کارداني کنکوري وجود نداشت، چرا که هنوز نيز ظرفيت برخي از رشتههاي کارداني تکميل نشده با اين حال هرگز نميتوان ظرفيت 70 هزار نفري دورههاي روزانه را بدون برگزاري کنکور و آزمون تکميل کرد.


  ثبت نام آزمون کارشناسي ارشد ناپيوسته دانشگاه آزاد اسلامي آغاز شد  

  ثبتنام آزمون کارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1386 دانشگاه آزاد اسلامي از امروز دوشنبه آغاز شده و تا پايان وقت اداري روز پنج شنبه 18 آذر ماه در مراکز پستي ادامه خواهد داشت.
 دکتر ناصر اقبالي رييس مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي با اعلام اين خبر اظهار داشت: داوطلبان براي ثبت نام در آزمون کارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1386 دانشگاه آزاد اسلامي بايد دفترچه راهنما، کارت درخواست ثبت نام و پاکت ثبت نام را از دفاتر پستي دريافت نموده و پس از تکميل مدارک با مراجعه به يکي از مراکز پستي نسبت به ثبت نام خود اقدام نمايند.
دکتر اقبالي در خصوص نحوه انتخاب رشته گفت: هر داوطلب ميتواند بدون در نظر گرفتن رشته تحصيلي خود در دوره کارشناسي يک رشته را انتخاب نمايد و چنانچه داوطلبي بيش از يک مرتبه در اين آزمون ثبت نام کند، کليه مدارک او باطل و کارت ورود به جلسه به ازاي هيچ يک از مدارک ارسالي وي صادر نخواهد شد.
وي در ادامه تاکيد کرد: داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه بايد فرم مخصوص استفاده از سهميه را به همراه مدارک ثبت نام ارسال کنند و پس از آن هيچ گونه تقاضايي قابل قبول نخواهد بود.
وي در پايان تصريح کرد: آزمون کارشناسي ارشد ناپيوسته دانشگاه آزاد اسلامي در نيمه دوم ارديبهشت ماه سال 1386 برگزار خواهد شد. 


 کوتاه و خواندني 


معرفي رشته هاي دانشگاهي گروه آزمايشي رياضي

مهندسي رباتيک
کاربرد فراگير رباتها و توسعه اتوماسيون در کارخانه ها به همراه بهره گيري از فناوري پيشرفته اهميت روزافزون تربيت متخصصين رباتيک را ضروري ساخته است. کشورهاي پيشرفته با استفاده از ربات ها در محيط هاي صنعتي،تحقيقاتي، دفاعي و نيز محيط هاي خطرناک نظير فضا و اعماق دريا و زمين موفقيت هاي درخشاني را کسب نموده اند. دانشجويان اين رشته با يادگيري دروس موردنياز رشته از رياضي، فيزيک، کامپيوتر، برق، الکترونيک و ديجيتال، کنترل و مکانيک آمادگي و مهارت هاي لازم جهت طراحي سيستم هاي رباتيک و اتوماسيون را تحصيل مي نمايند. شناسايي، تحليل، ارزيابي و کنترل فرآيندهاي توام با حرکت از اهداف اصلي رشته محسوب مي گردد. با هدف افزايش توانمندي هاي فني دانشجويان دروس عملي مشتمل بر دروس کارگاهي، آزمايشگاهي، کارآموزي و پروژه در برنامه درسي اين رشته گنجانده شده است. امکان ادامه تحصيل اين رشته در گرايش هاي تخصصي تا سطح کارشناسي ارشد و دکتري ميسر است. دانش آموختگان اين رشته مي توانند در اجراي پروژه هاي تحقيقاتي و مدرنيزه کردن صنعت کشور و استفاده از ربات ها درکارخانه ها همکاري نمايند.

کارداني علوم پايه نظامي
هدف اين دوره ، تربيت افراد داوطلب براي عضويت در نيروهاي مسلح است . اهميت و حساسيت جهاد در راه خدا و دفاع از انقلاب اسلامي ودستاوردهاي آن ايجاب مي کند، افسران لايق ، کارآزموده ، متعهد، مکتبي و متخصص با بهترين ومناسب ترين شيوه هاي آموزش تربيت شوند.فارغ التحصيلان اين دوره داراي توانايي هاي زير خواهند شد :آمادگي ورود به دوره هاي مقدماتي رسته اي جهت احراز مشاغل فرماندهي دسته و معادل آن دانشکده علوم پايه انتظامي و دانشگاه امام حسين دراين رشته دانشجو مي پذيرد.

کارشناسي علوم کامپيوتر
دوره کارشناسي رشته علوم کامپيوتر يکي از دوره هاي آموزشي در نظام آموزش عالي است که به منظورر تحقق اهداف زير ايجاد شده است:- کسب آگاهي جامع از نظريه هاي علمي موجود در علوم کامپيوتر به نحوي که دانشجويان مفاهيم اين علم را درک و نظرات عميق آن را بالقوه کسب نمايند.- آماده سازي دانشجويان و فارغ التحصيلان براي بکارگيري دانش کامپيوتر در حل مسائل بنيادي علوم کامپيوتر- ايجاد پايه هاي علمي و تخصصي لازم در تعريف دقيق مسائل و پيگيري، حل و اجرا در مراحل طراحي، پياده سازي و اثبات منطقي صحت آنها جهت کاربردهاي کامپيوتر- انطباق با روند تحولات علمي، تکنولوژيکي و اجتماعي در رابطه با کامپيوتر- ايجاد ديدگاه هاي کلي و وسيع در رابطه با مطالبي که امکان بررسي عميق آن در دوره کارشناسي ممکن نمي باشد.پيشرفت سريع علوم کامپيوتر و گسترش روزافزون کاربرد آن در تحقيقات علمي، صنايع، اقتصاد، پزشکي و غيره ضرورت دستيابي و بهره برداري هر چه بيشتر از اين علم را آشکار مي سازد. ايجاد چنين دوره اي در جهت پي ريزي علوم کامپيوتر و گسترش آن در جهت خودکفايي علمي و تکنولوژيکي کاملاضروري و موثر مي باشد.برخي از دروس اصلي و تخصصي اين رشته عبارتند از: اصول سيستمهاي کامپيوتري، طراحي و تحليل الگوريتم ها، اصول طراحي نرم افزار، زبانهاي برنامه سازي ذخيره و بازيابي اطلاعات و ...

کارشناسي فلسفه
هدف تربيت دبير براي تدريس فلسفه، تربيت محقق آشنا به فلسفه اسلامي و ساير مکتب هاي مهم فلسفي و نيز تربيت مدرسان و استادان فلسفه براي دانشگاه هاي کشور است، طول متوسط اين دوره 4 سال است، فارغ التحصيلان با آشنايي به تفکر فلسفي در عالم اسلامي و مغرب زمين و مکاتب و مذاهب مختلف فلسفي توانايي تحقيق در مسائل فلسفي پيدا مي کنند و آماده مي شوند که تحصيلات خود را تا مرحله بالاتر ادامه داده، به درجات بالاي علمي واستادي فلسفه نايل آيند. ادامه تحصيل تا بالاترين مدارج علمي در اين رشته در داخل و خارج کشور امکان پذير است .

کاردان فني معدن - استخراج معادن ذغال سنگ
هدف تربيت کاردان فني براي استخراج و بهره برداري از معادن زير زميني ذغال سنگ است . دامنه فعاليت اين رشته عبارت است از : بازکردن وآماده سازي معادن ذغال سنگ ازمرحله عمليات اکتشافي ومعدني تا تحويل ذغال به کارخانه هاي ذغال شويي .دروس اين دوره شامل دروس عمومي ،پايه، اصلي و تخصصي است فارغ التحصيلان مي توانند در معادن ذغال سنگ ، بسته به بزرگي يا کوچکي معدن مسووليت اجرايي يک يا چند وظيفه ازعمليات معدني نظير حفاري ،آتشباري ، نگهداري ،ايمني ونجات ، تهويه و غيره را به عهده گيرند. باتوجه به خلا» موجود بين کارشناس طراح وکارگرماهر در حال حاضر ضرورت وجود کاردان فني اين رشته مشخص مي شود . کار اصلي اين افراد در خود معادن است ومسووليت مستقيم استخراج معادن راکه توسط کارگران انجام ميگيرد. به عهده دارند. به همين دليل ، بايد از توانايي جسمي و روحي لازم برخوردار و آمادگي برخورد با شرايط سخت کار را دارا باشند.

دبير فني مکانيک - اتومکانيک (مکانيک خودرو)
هدف اين دوره ، تربيت کارشناس دبير فني است که توانايي تدريس دروس نظري و عملي دوره متوسطه رشته اتومکانيک هنرستان هاي فني را داشته باشد . کارشناسان اين رشته قادر خواهند بود، توانايي ها ومهارت هاي آموزشي و تربيتي حاصل از دروس عمومي و دروس تربيتي اين دوره را در تدريس خود اعمال کنند. همچنين ابعاد تخصصي مربوط به سوخت ، برق ، انتقال قدرت ، شاسي و بدنه ، موتور وتکنولوژي رشته اتومکانيک را درس بدهند.تدريس دروس فني و کارگاهي دوره متوسطه رشته اتومکانيک هنرستان ها ، تدريس پاره اي از دروس فني ، کارگاه ها و آزمايشگاهي دوره هاي کارداني فني صنايع اتومبيل برعهده اين فارغ التحصيلان است .

دبير فني مکانيک (مکانيک در طراحي جامدات - مکانيک در حرارت و سيالات)
هدف تربيت کارشناس دبير فني متعهد و متخصص است که بتواند دروس فني و کارگاهي دوره چهار ساله هنرستانهاي صنعتي را تدريس کند. طول دوره چهار سال است و دروس به صورت عمومي، پايه، اصلي، تخصصي (همراه کارآموزي و پروژه) و اختياري است. تعدادي دروس تربيتي نيز براي فراگيري فن معلمي به آن افزوده خواهد شد. از جمله دروس اصلي و تخصصي اين رشته عبارتند از:1)مکانيک در طراحي جامدات: مباني مهندسي برق - نقشه کشي صنعتي - مکانيک سيالات - طراحي ابزار دو - طراحي مکانيزم ها - علم مواد و ...2)مکانيک در طراحي سيالات: مباني مهندسي برق - نقشه کشي صنعتي - مقاومت مصالح - مکانيک سيالات - طراحي اجزا» - نيروگاه حرارتي و ...فارغ التحصيلان اين دورهها علاوه بر توانايي تدريس دروس دوره چهارساله هنرستان، توانايي تدريس پاره اي از دروس فني، کارگاهي و آزمايشگاهيدوره هاي کارداني فني رشته مکانيک را در آموزشکده هاي فني خواهند داشت. ساير تواناييهاي فارغ التحصيلان اين دوره عبارتند از:بررسي مشکلات آموزشي هنرجويان و ارائه طريق به آنان، بررسي مشکلات تربيتي آنان و ارائه راهنمايي هاي لازم، تهيه طرح درس هاي ضروري براي هنرجويان و به کارگيري لوازم کمک آموزشي در امرتدريس.

کاردان فني مکانيک - جوشکاري
هدف آموزش علوم وفنون ، مربوط به اتصال ناگسستني قطعات فلزي و غيرفلزي ، حرارت ، فشار ، تشعشع ، اصطکاک ، نور ، صوت و انفجار در جهت رفع نيازهاي صنعتي کشور براي رسيدن به مرز خودکفايي در اين زمينه است . داوطلبان ورود به اين رشته بايد در دروس رياضي ، فيزيک ورسم فني توانايي هايي داشته باشند. داوطلبان هنرستان يا رشته هاي نزديک به اين رشته در اين دوره موفق ترند. اهميت اين رشته باتوجه به پيشرفت سريع تکنولوژي و کاربرد روشهاي نوين جوشکاري در صنايع و رشته هاي صنعتي مختلف همچنين تنوع فلزات و آلياژها روشن مي شود . پذيرفته شدگان غيرهنرستاني بايد يک دوره 12 هفته اي شناخت کار را قبل از ورود به دانشگاه بگذرانند .متالوژي ، جوشکاري ، طراحي جوش ،توزيع حرارت ،آزمايشگاه، تالوگرافي و .. . ازجمله دروس اين رشته است . مشاغلي نظير اسکلت فلزي ساختماني ، پالايشگاهي ، صنايع کشتي سازي ، صنايع هواپيماسازي و... از جمله مراکز جذب فارغ التحصيلان اين رشته ا ست .نظر دانشجويان : باتوجه به مشکلات عملي موجود درکارگاهها ( سر و صدا ، نورهاي نامناسب ، هواي نامطلوب و ...) علاقه مندي داوطلب به اين رشته مهم ترين شرط موفقيت است .

کاردان فني مکانيک - تاسيسات، آبرساني و گازرساني
هدف تربيت کارداني است که بتواند در تاسيسات بهداشتي ، آب رساني و فاضلاب و گازرساني ساختمان ها مستقل يا تحت نظر مهندسان نصب ، راه اندازي و تعميرونگهداري کارآيي داشته باشد. دروس اين رشته به صورت نظري و عملي است .فارغ التحصيلان مي توانند نصب ، راه اندازي ، تعمير ونگهداري تاسيسات آبرساني ، فاضلاب و گازرساني را عهده دار شده در کارخانه هاي توليدي مرتبط با رشته خود به عنوان کاردان فني به کار مشغول شوند. باتوجه به لزوم تعمير ونگهداري تاسيسات آبرساني ، فاضلاب و گازرساني ساختمان ها و شهرک ها اهميت اين رشته مشخص مي شود. داوطلبان بايد به کار فني علاقه مند و از دانش لازم در رياضي و فيزيک برخودار باشند.

 


جدول پذيرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامي امروز در ويژه نامه آفرينش منتشر شد

جدول پذيرش جديد دانشجو در برخي از رشته محل هاي آزمون سراسري سال 85 امروز از طريق ويژه نامه روزنامه آفرينش منتشر مي شود .
تمام داوطلبان حاضر در جلسه آزمون سراسري سال 85 مي توانند متقاضي پذيرش جديد در آزمون سراسري سال 85 باشند .
داوطلبان بايد با تکميل و ارسال فرم تقاضا نامه شرکت در پذيرش مجدد آزمون مندرج در ويژه نامه  روز نامه آفرينش تمايل خود را براي پذيرش اعلام نمايند .
 
رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس  :
قانون جديد پذيرش دانشجو نهايي مي شود
 
طرح ساماندهي کنکور که از سوي مجلس و وزارت علوم مطرح شده در کميسيون آموزش مورد بررسي قرار مي گيرد تا با نهايي شدن و ارائه به صحن علني، قانون جديد پذيرش دانشجو مشخص و به اطلاع عموم برسد.
دکتر "علي عباسپور تهراني فرد" - رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با  مهر افزود: کميسيون آموزش و تحقيقات در نظر دارد و اميدوار است تکليف کنکور سال هاي آتي را تا پايان آذر ماه مشخص کند و به صحن علني مجلس ارائه دهد.
يادآوري مي شود، کنکور سال 1386 مطابق سال هاي گذشته با تغييرات جزئي در نحوه اجرا برگزار مي شود. بنابراين داوطلبان کنکور امسال نبايد نگران شيوه برگزاري کنکور باشند.
 
مدير امتحانات مدارس حوزه علميه قم  خبر داد:
تداوم تحصيل طلاب منوط به قبولي
در امتحانات گزينشي

امتحانات گزينشي طلاب پايه اول حوزه هاي علميه قم از 11 آذر ماه برگزار مي شود و تداوم تحصيل طلاب منوط به موفقيت در اين آزمون است.
مدير امتحانات مدارس حوزه علميه قم در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اين خبر گفت: اولين دوره امتحانات طلاب جديد الورود حوزه هاي علميه قم از 11 تا 14 آذر ماه در مدارس علميه قم برگزار مي شود و پذيرش نهايي اين گروه از طلاب منوط به موفقيت در اين امتحانات است
حجت الاسلام ملا نوري افزود: امتحانات اين آزمون در روزهاي 11 آذر علم صرف، 12 آذر احکام ، 13 آذر تجويد و 14 آذر عقايد (1) خواهد بود که به صورت همزمان ساعت 9 صبح در مدارس علميه برگزار مي شود.
وي افزود: حداقل نمره قبولي در اين آزمون 12 بوده و طلابي که به هردليل امکان حضور در اين آزمون را نداشته باشند يا نتوانند نمره مناسب را کسب کنند، در آزمون تجديدي شرکت خواهند کرد. پذيرش کساني که در اين آزمون ها موفقيت لازم را کسب نکنند، لغو خواهد شد.
 
آزمون ورودي کارشناسي ارشد حوزه هاي علميه خواهران برگزار مي شود

آزمون ورودي سطح سه (کارشناسي ارشد) حوزه هاي علميه خواهران سراسر کشور بهمن ماه سال جاري برگزار مي شود.
مدير پذيرش مرکز مديريت حوزه علميه خواهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اين خبر گفت : اين آزمون براي اولين بار و براساس مجوزهاي اخذ شده از طرف شوراي عالي حوزه و مرکز مديريت حوزه هاي علميه خواهران در بهمن ماه در دو رشته تفسير و علوم قرآني و فقه و اصول برگزار مي شود.
حجت الاسلام محسن محدث زاده گفت : اين آزمون سراسري در حوزه هاي علميه خواهران داراي مجوز سطح سه برگزار شده و پيش بيني مي شود در اوايل اسفند ماه پذيرفته شدگان نهايي معرفي و کلاسهاي سطح سه (کارشناسي ارشد) آغاز شود.
 
پذيرش در دانشگاه جامع علمي کاربردي
 بر اساس نياز بازار است
رييس دانشگاه جامع علمي کاربردي سيستان و بلوچستان گفت: پذيرش دانشجو در مراکز آموزشي اين دانشگاه بر اساس نيازهاي بازار است.
"محمدجواد سلجوقي" روز يکشنبه در کارگاه آموزشي دانشآموختگان اين دانشگاه افزود: دانشگاه جامع برنامههاي خود را با هدف تربيت نيروي کار اجرا ميکند.
وي ادامه داد: اين مرکز آموزشي با تربيت نيروهاي ماهر و اجراي برنامه- هاي کاربردي هرم نيروي انساني استان را به نحو چشمگيري بهبود داده است.
او اظهار کرد: بر همين اساس اکنون رشتههاي رايانه، فرهنگ و هنر از جمله امور فرهنگي، روابط عمومي، گرافيگ و کشاورزي در مقطع کارداني و کارشناسي اين دانشگاه در استان داير و فعال است.
وي ماهيت و نگرش رشتههاي تحصيلي دانشگاه جامع علمي و کاربردي استان را تقاضا محوري عنوان کرد.
سلجوقي ارايه وامهاي خوداشتغالي به دانشآموختگان اين دانشگاه را با هدف اشتغال و تضمين آينده شغلي اين افراد از ديگر برنامههاي مهم دانشگاه جامع علمي و کاربردي دانست.
رييس دانشگاه علمي و کاربردي زاهدان افزود: در اين خصوص شش ميليارد و  840ميليون ريال وام از سوي صندوق مهر رضا(ع) تا پايان امسال به دانش- آموختگان اين دانشگاه ارايه ميشود.
وي گفت: اين افراد با داشتن  10درصد سرمايه ايجاد بنگاههاي کوچک زود- بازده ميتوانند از تسهيلات تخصيصي استفاده کنند.
سلجوقي افزود: دانشگاه جامع علمي کاربردي نخستين دانشگاهي است که با صندوق مهر رضا(ع) در زمينه پرداخت وامهاي خوداشتغالي به دانشآموختگان تفاهمنامه امضا کرده است.
او گفت: اکنون  130نفر متقاضي وامهاي خوداشتغالي از دانش آموختگان مراکز آموزشي اين دانشگاه به صندوق مهر رضا معرفي شدهاند.
"صندوق مهر رضا در سه بخش حمايت از فرصتهاي شغلي، ازدواج جوانان و توسعه روستايي فعاليت ميکند."
در کارگاه آموزشي دانشآموختگان متقاضي وام خوداشتغالي دانشگاه جامع، علمي کاربردي که  در سرسراي اجتماعات مرکز آموزش مديريت دولتي زاهدان برگزار شد، شرکتکنندگان به تسريع در پرداخت تسهيلات خود اشتغالي تاکيد کردند.


 جدول پذيرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامي امروز در ويژه نامه آفرينش منتشر شد  

جدول پذيرش جديد دانشجو در برخي از رشته محل هاي آزمون سراسري سال 85 امروز از طريق ويژه نامه روزنامه آفرينش منتشر مي شود .
تمام داوطلبان حاضر در جلسه آزمون سراسري سال 85 مي توانند متقاضي پذيرش جديد در آزمون سراسري سال 85 باشند .
داوطلبان بايد با تکميل و ارسال فرم تقاضا نامه شرکت در پذيرش مجدد آزمون مندرج در ويژه نامه  روز نامه آفرينش تمايل خود را براي پذيرش اعلام نمايند .
 


 
ورزشي
سياسي و سياسي خارجي
هنري
استانها و شهرستانها
پزشکي و علمي
دانشگاه و خبر
دانشگاه
اقتصادي
گزارش تصويري روز
آگهي هاي روزنامه آفرينش
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته