جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1390/05/25 - روزنامه سراسري صبح ايران(سه شنبه) نسخه شماره 3948

باادغام وزارتخانه ها صورت گرفت:
دورکاري تا اطلاع ثانوي تعطيل!


تريبون اقتصادي


نهادهاي مالي


مسکوکات و ارز


 باادغام وزارتخانه ها صورت گرفت:
 دورکاري تا اطلاع ثانوي تعطيل! 

کمتر از يکسال از اجراي طرح دورکاري در وزارت سابق کار مي گذرد که از 2 روز پيش کارکنان دورکار اين وزارتخانه که با تعاون و رفاه ادغام شده است براي حضور در محل کار فراخوان شدند با اين حال هيچ گزارشي از روند اجراي مصوبه دولت در 28 دستگاه ديگر وجود ندارد. به گزارش مهر، دورکاري؛ طرحي که در سال 89 از سوي وزارت کار و امور اجتماعي سابق به دولت پيشنهاد و پس از مدتي نيز به تصويب رسيد. در قالب اين طرح قرار بود بخشي از کارکنان شاغل در دستگاه هاي دولتي با نظر مديران هر بخش براي ادامه کار به منازل خود منتقل شوند.

بلافاصله پس از تصويب طرح توسط دولت نيز در مهرماه سال گذشته، 29 دستگاه دولتي موظف به اجراي اين طرح شدند. دستگاه ها ماموريت يافته بودند که در مدت زمان کوتاهي نسبت به مشاغلي که امکان انتقال به منازل را دارند شناسايي و نسبت به فراهم کردن مقدمات تغيير محل کار افراد شاغل در آن پست ها نيز اقدام کنند.وزارت کار و امور اجتماعي سابق به عنوان دستگاه پيشنهاد دهنده و مدافع اول طرح دورکاري، در همان ابتداي ابلاغ مصوبه دولت در اجراي طرح مشتاقانه نسبت به شناسايي و انتقال کارکنان خود به منازل تا 50 درصد از کل افراد اقدام کرد.

هرچند دستگاه هاي ديگر به جديت و توجه وزارت کار در ارتباط با طرح دورکاري برخورد نکردند اما در هر صورت مصوبه دولت بايد در 29 دستگاه دولتي به اجرا در مي آمد.از سال گذشته که موضوع دورکاري مطرح و از اين طريق گروهي از کارکنان شاغل در دستگاه هاي زيرمجموعه دولتي راهي منازلشان شدند تاکنون هيچگونه گزارش مستندي از وضعيت اجراي اين طرح ارائه نشده است و يا دست‌کم براي اطلاع عموم نبوده است.بر پايه اين گزارش، در ابتداي اجراي طرح دور کاري نيز مي توان از مهم ترين دغدغه ها و نگراني هاي کارکنان دستگاه ها به احتمال اخراج تدريجي از کار به دليل دور افتادن از محل اصلي دستگاه، کاهش دريافتي و حقوق ماهيانه به دليل کاهش ساعات کاري، فراموش شدن توسط مديران به دليل حضور کمرنگ در محل اصلي کار و موارد اينچنيني اشاره کرد.اين موضوعات باعث ايجاد نوعي مقاومت در کارکنان دستگاه هاي دولتي مشمول دورکاري شده بود تا جايي که اکثريت آنها با حکم مديران و بخش هاي کاري خود به منازل مراجعت کردند و کمتر پيش آمده بود که کارمندي خود داوطلب انتقال از اداره به منزل با وجود مزايايي که توسط مديران آنها برشمرده شده بود، باشند.در واقع هرچقدر مديران طرح دورکاري دستگاه ها تلاش کردند تا کارکنان خود را متقاعد سازند که مشمولان طرح دورکاري نه اخراج خواهند شد و نه اينکه ميزان حقوق آنها کاهش خواهد يافت، ولي بر تعداد کارکنان داوطلب انتقال به منازل افزوده نشد.ذکر اين نکته نيز ضروري است که تامين تجهيزات مورد نياز کار در منازل از قبيل اينترنت و سيستم هاي کامپيوتري نيز دليل ديگري بوده است که کارکنان مشمول طرح دورکاري را نسبت به حضور داوطلبانه در منازل خويش به شک مي انداخت.هرچند در مورد وزارت کار و امور اجتماعي سابق گويا به وعده هاي داده شده در مورد کارکنان دورکار عمل شده بود و نه تنها حقوق و مزاياي آنها کم نشد بلکه سيستم هاي مورد نياز کار در خانه نيز در اختيارشان قرار گرفت، اما با ادغام وزارتخانه هاي تعاون و رفاه در کار و تشکيل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و به نوعي نياز به حضور نيروهاي دورکار، وزارتخانه دستورالعمل جديدي را به منظور فراخوان دورکاران خويش صادر کرد.يکي از کارکنان دور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي که در سال گذشته نسبت به اجراي طرح دورکاري ابهامات و ترديدهاي فراواني داشته است پس از چندماه دورکاري و فراخوان در بازگشت به محل وزارتخانه گفت: در مدت زماني که دورکار شده بودم رضايت بيشتري داشتم.وي با بيان اينکه دورکاري و حضور در منزل براي وي مزايايي را در بر داشته است، گفت: از اين طريق هم کارم کمتر شده بود و هم اينکه مي توانستم در منزل استراحت کنم اما با دستورالعمل جديد وزارتخانه مبني بر بازگشت به کار مجبوريم مانند سابق هر روز صبح در محل کارمان حضور يابيم.

در دستورالعمل جديدي که به امضاي معاون توسعه مديريت و منابع انساني وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در تاريخ 18 تيرماه سال جاري تهيه شده بود به کارکنان ستادي وزارتخانه جديد تاکيد کرده است که موظفند از روز شنبه 22 مرداد ماه به صورت سابق و قبل از دورکاري در محل کار خود حاضر شوند.

همچنين در اين دستورالعمل تاکيد شده است که عدم حضور به موقع در محل کار، به منزله غيبت تلقي خواهد شد، البته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي دستورالعمل فراخوان نيروهاي دورکار خود را ساماندهي فعاليت ها و مسئوليت هاي وزارتخانه جديد مطرح کرده است.حال که پس از چند ماه از ابلاغ اجراي طرح دورکاري در وزارت سابق کار و برخي دستگاه هاي دولتي ديگر مي گذرد، مشخص نيست که آينده اين طرح چگونه رقم خواهد خورد و آيا بايد آن را طرحي مقطعي و گذرا تلقي کرد که چند ماهي اجرا شده و امروز متوقف خواهد شد؟آيا مديران ارشد دستگاه ها و وزارتخانه هاي مشمول دورکاري به اين نتيجه رسيده اند که دورکاري آنچنان که در برنامه اوليه مطرح و توسط دولت مصوب شده بود، کارايي ندارد و بايد از ادامه اجراي آن جلوگيري کرد؟

دوركاري متوقف نشده است

معاون نوسازي و تحول اداري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور گفت: برنامه دوركاري به عنوان يكي از برنامه‌هاي ده‌گانه تحول اداري با قوت و طبق تفاهم‌نامه با دستگاه‌هاي اجرايي دنبال مي‌شود.احمد بزرگيان در واكنش به برخي خبرها مبني بر اتمام طرح دوركاري و نامه بازگشت به اداره كارمندان گفت: آن نامه يك دستور داخلي در مورد وزارتخانه‌هاي ادغامي كار، تعاون و رفاه بوده، اما دوركاري همچنان تداوم دارد و جزو يكي از تكاليف سازمان‌ها به شمار مي‌رود. معاون نوسازي و تحول اداري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور گفت: دوركاري در تفاهم‌نامه بين معاونت توسعه مديريت و دستگاه‌هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري در قالب 10 برنامه تحول اداري جزء موارد توافق شده و امضاء شده به شمار مي‌رود.

بزرگيان افزود: دوركاري در جاهاي مختلف انجام شده ولي شدت و ضعف دارد. براي ساماندهي دوركاري كارگروهي تشكيل شده و فعاليت‌هاي قابل انجام به روش دوركاري برشمرده شده و كارمندان به انجام دوركاري به روش الكترونيكي تشويق مي‌شود. وي افزود: آمارها در دستگاه هاي اجرايي متفاوت است و از 5 تا 20 درصد كارمندان به روش دوركاري انجام وظيفه مي‌كنند و مشاغلي كه قابل ارائه به روش الكترونيكي و غير الكترونيكي هستند، در پيوست تفاهم‌نامه ذكر شده است. معاون نوسازي و تحول اداري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور افزود: تفاهم‌نامه با كليه دستگاه‌هاي 29 گانه اصلي و استانداري‌هاي 31 گانه كشور امضاء و نهايي شده، يعني طرح دوركاري همه دستگاه‌هاي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري در قالب يكي از ده برنامه طرح تحول اداري اجرا مي‌شود.


 تريبون اقتصادي 

رئيس كل بانك مركزي :

مجوزي براي وام 50 تا 100 ميليوني مسكن اقشار مرفه نداديم

رئيس كل بانك مركزي با اعلام اينكه مجوزي براي وام 50 تا 100 ميليوني مسكن اقشار مرفه نداديم، گفت: افزايش وام 2 ميليون توماني خريد مسكن نمي‌تواند بر روي قيمت مسكن تأثير بگذارد. محمود بهمني در گفت‌وگو با فارس افزود: ابلاغ وام 20 ميليون توماني خريد مسكن كه حاكي از افزايش 2 ميليون توماني وام خريد است، نمي‌تواند بر روي قيمت مسكن اثر بگذارد. وي ادامه داد: اگر وام خريد مسكن بسيار بالاتر از اين دو ميليون تومان باشد آنوقت است كه مي‌توان گفت افزايش وام خريد مسكن بر روي قيمت مسكن تأثير مي‌گذارد. وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا بانك مركزي براي وام ساخت 50 تا 100 ميليون توماني براي اقشار مرفه تصميمي گرفته است گفت: بانك مركزي هنوز چنين تصميمي نگرفته است و اگر بانك مسكن بخواهد اين وام 50 تا 100 ميليون توماني را بدهد بايد از بانك مركزي مجوز بگيرد.

حذف يارانه اقشار مرفه:

افزايش ميزان يارانه نقدي در مرحله دوم

دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها از انجام كارهاي كارشناسي براي حذف يارانه اقشار مرفه خبر داد. به گزارش ايسنا، محمدرضا فرزين با اعلام اين خبر افزود: موضوع حذف يارانه اقشار مرفه در حال بررسي است و كارهاي كارشناسي براي آن در حال انجام است. وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اين‌كه شايعاتي درباره قطع يارانه‌هاي نقدي تا پايان سال وجود دارد گفت: من اين موضوع را قويا تكذيب مي‌كنم و پرداخت يارانه نقدي ادامه خواهد داشت. او درباره تغيير رقم يارانه نقدي نيز گفت: تا زماني كه فاز دوم طرح هدفمندي يارانه‌ها آغاز نشود رقم يارانه نقدي ثابت خواهد ماند اما وقتي مرحله دوم آغاز شد ميزان بيشتري يارانه پرداخت مي‌شود. فرزين همچنين اعلام كرد كه براساس مصوبه ستاد هدفمندي يارانه‌ها زمان واريز يارانه نقدي هفته دوم هر ماه خواهد بود اما روز واريز يارانه بسته به تصميم سازمان هدفمندي يارانه‌ها دارد.

بهاي نفت در بازار آسيا افزايش يافت

بهاي نفت خام در بازار آسيا افزايش يافت، اما تحليلگران مي‌گويند اين افزايش قيمت به علت تداوم نگراني‌ها درباره وضعيت اقتصاد جهاني اندك خواهد بود. به گزارش ايسنا ، در معاملات بازار آسيا بهاي هر بشکه نفت خام وست تگزاس آمريکا براي تحويل در ماه سپتامبر با 22 سنت افزايش به 85 دلار و 60 سنت رسيد. همچنين بهاي هر بشکه نفت برنت درياي شمال براي تحويل در ماه سپتامبر با 27 سنت افزايش به 108 دلار و 30 سنت رسيد.

بلوكه شدن درآمدهاي آب و برق در خزانه كل كشور كذب است

وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: بحث تأخير و بلوكه شدن درآمدهاي آب و برق در خزانه كذب است و اين درآمدها طبق روال عادي خود به وزارت نيرو تحويل داده مي‌شود.شمس‌الدين حسيني در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به اين سوال كه وزير نيرو معتقد است، پول آب و برق شركتهاي وزارت نيرو از سوي خزانه پرداخت نمي شود، گفت: بحث تأخير و بلوكه شدن درآمدهاي آب و برق در خزانه كذب است و اين درآمدها طبق روال عادي خود به وزارت نيرو تحويل داده مي‌شود.

وزير نيرو خبر داد:

3 استان درگير خشكسالي مداوم

وزير نيرو با بيان اينكه سه استان تحت تاثير خشكسالي هاي مداوم قرار دارند گفت: دهمين سال خشكسالي پياپي در ايران در حال سپري شدن است اما مديريت خوبي براي تامين آب و برق كشور حاكم است.به گزارش فارس، مجيد نامجو افزود: در اين نشست بحث هاي مفيدي درخصوص اجراي قانون هدفمندي يارانه ها و موضوع بدهي بخش خصوصي به نظام بانكي مطرح شد. وي افزود: خشكسالي ها منابع آب كشور را تحت تاثير قرار داده و توصيه هميشگي ما اين است كه مصرف كنندگان در مصرف آب و برق صرفه جويي كنند. وزير نيرو گفت: هم اكنون استان هايي نظير فارس، هرمزگان و بوشهر تحت تاثير خشكسالي هاي مداوم قرار دارند.وي با بيان آنكه مديريت در مصرف آب موجب تقويت منابع آبي مي شود، تصريح كرد: با وجود شرايط سخت خشكسالي، آبرساني به شهرها و روستاهايي كه از خدمات شركت هاي آب و فاضلاب بهره مي برند، به شكل مناسبي مديريت شده و مشكل خاصي ايجاد نشده است.

فقط سيستم بانکي موظف به فروش ارز مسافرتي شد

معاون ارزي بانک مرکزي با بيان اينکه فقط سيستم بانکي موظف به فروش ارز به مسافران است، گفت: تمام ارزهاي مسافري توسط سيستم بانکي تامين مي شود. به گزارش مهر سيدکمال سيدعلي در پاسخ به اين سئوال که آيا براساس تصميم گيريهاي جديد بانک مرکزي، صرافي ها اجازه فروش ارز مسافرتي را دارند يا خير؟ گفت: فقط سيستم بانکي موظف به فروش ارز به مسافران است و لاغير.معاون ارزي بانک مرکزي با تاکيد بر اينکه تمام ارزهاي مسافري توسط سيستم بانکي تامين مي شود، افزود: سيستم بانکي و بانکهايي که مشخص شده اند مي تواند در داخل و خارج از فرودگاه نسبت به فروش ارز مسافرتي اقدام کنند.

احتمال کاهش ساخت مسکن مهر

معاون وزير راه و شهرسازي از احتمال کاهش ساخت مسکن مهر در سال آينده خبر داد و گفت: مسکن مهر ويلايي در برخي از شهرهاي جديد اجرايي شده است. جمشيد نورصالحي در گفتگو با مهر درباره قرارداد انبوه سازان براي ساخت مسکن مهر در شهرهاي جديد، گفت: در 3 ماهه پاياني سال 90 برآورد نياز ساخت مسکن مهر براي سال آينده انجام مي شود و براساس آن، با انبوه سازان قرارداد بسته خواهد شد.وي با اعلام اينکه پيش بيني مي شود سال آينده تعداد واحدهاي مسکن مهر مورد نياز از امسال کمتر باشد، اظهار داشت: در ابتدا بايد واحدهاي در حال ساخت به نتيجه برسند و پس از آن وضعيت مسکن مهر سال آينده و تعداد قراردادها با انبوه سازان مشخص شود.معاون وزير راه و شهرسازي تعداد مسکن مهر را در سال جاري 2 ميليون و 600 هزار واحد عنوان کرد و افزود: اين تعداد در شهرهاي جديد به 370 هزار واحد مسکن مهر مي رسد؛ بنابراين به نظر مي رسد که حجم عمده ساخت و ساز مسکن مهر در شهرهاي جديد امسال انجام شود و تعدادي هم براي سال آينده بماند.نورصالحي بابيان اينکه درحال حاضر 500 هزار انبوه ساز مشغول فعاليت در طرح مسکن مهر هستند، بيان کرد: در کل تقريبا 260 هزار انبوه ساز در شهرهاي جديد و در همين حدود هم در شهرهاي بالاي 25 هزار نفر مشغول ساخت وساز هستند.وي درباره ويلاسازي در شهرهاي جديد، اظهار داشت: مسکن مهر ويلايي به نوعي از مسکن گفته مي شود که در 2 طبقه ساخته شده و به اصطلاح کوتاه مرتبه هستند که در شهرهايي که تراکم جمعيتي کمتري داشتند و تقاضا براي ساخت مسکن کمتر بود اين طرح به اجرا رسيد.معاون وزير راه و شهرسازي از اجراي اين طرح در اغلب شهرهاي جديد خبرداد و گفت: مسکن مهر ويلايي در شهرهاي جديد استان مرکزي، خوزستان، اصفهان و خراسان رضوي ساخته شده و تعدادي کوتاه مرتبه سازي هم در شهر جديد پرند انجام گرفته است.نورصالحي درخصوص آورده متقاضي براي مسکن مهر ويلايي، بيان کرد: آورده در هر شهري متفاوت است اما در کل به نسبت ديگر طرح هاي مسکن مهر آورده بيشتري لازم دارد.

آغاز طرح جايگزيني 30 هزار دستگاه خودروي فرسوده از روز شنبه

معاون نوسازي ناوگان ستاد مديريت حمل و نقل سوخت كشور گفت: از شنبه هفته آينده ثبت‌نام 30 هزار دستگاه خودروي فرسوده آغاز مي‌شود كه شامل 5 هزار دستگاه وانت فرسوده و 15 هزار دستگاه خودروي فرسوده است.به گزارش فارس، اميررضا رجبي اظهار داشت: با همكاري سازمان تاكسيراني، پليس راهور ناجا و مراكز اسقاط در سراسر كشور حدود 18 هزار تاكسي نوسازي شده كه از اين تعداد 5 هزار و 600 دستگاه آن در تهران است.

توافق بانك مركزي با بانك‌ها براي تقسيط بدهي واحدهاي توليدي

رييس اتاق بازرگاني صنايع و معاون ايران از تشكيل كارگروهي با حضور دولت و نمايندگان بخش خصوصي براي حل مشكل بدهي‌هاي دولتي به پيمانكاران بخش خصوصي خبر داد. به گزارش ايسنا، محمد نهاونديان درمورد موضوع بدهي شركت‌هاي دولتي به پيمانكاران بخش خصوصي گفت:‌ نتيجه اين شد كه بايد تلاش شود تا فعالان اقتصادي پيام رونق دريافت كنند و مطالبات خود را با شتاب بيشتري وصول كنند. وي با بيان اين‌كه لازم است در اين زمينه اقدام جدي از سوي دولت صورت بگيرد تا پيمانكاران نيز بتوانند بدهي‌هاي خود را پرداخت كنند گفت:‌ بر اين اساس قرار شد كارگروهي متشكل از دولت و بخش خصوصي با حضور نمايندگان مجلس تشكيل شود و پيشنهاد خود را براي حل اين موضوع به جلسه آينده شورا ارائه دهند. وي همچنين موضوع تقسيط بدهي معوقه واحدهاي توليدي و بخشش جرائم ديركرد آن‌ها را از موضوعات ديگري خواند كه در جلسه امروز شوراي گفت‌وگو مورد بررسي قرار گرفت. به گفته نهاونديان بانك مركزي دو روز پيش با مديران عامل بانك‌ها جلسه داشته و از آن‌ها خواسته براي يك بار بدهي معوقه واحدهاي توليدي را تقسيط و شش درصد جريمه تاخير را ببخشند.

وي همچنين از تهيه فهرستي براي كمك به واحدهاي توليدي كه در اثر تحريم اقتصادي، بلاياي طبيعي، بدهي دستگاه دولتي يا آثار اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها متضرر شده‌اند خبر داد و گفت: پرداخت بدهي اين واحدها براساس اولويت اين ليست خواهد بود.


 نهادهاي مالي 

اظهار رضايت از عملکرد بانک ملت در استان هاي مختلف

مسوولان دستگاه هاي اجرايي در استان هاي مختلف با ارسال نامه هايي، از عملکرد بانک ملت اظهار رضايت کردند.به گزارش روابط عمومي ، استاندار يزد با ارسال لوح سپاسي با اشاره به نقش مهم و حساس روابط عمومي در توسعه حوزه هاي مختلف، عملکرد اين بانک را در عرصه اطلاع رساني مورد ستايش قرار داد.

تأمين مالي بيش از 6500 طرح صنعتي توسط بانك صنعت و معدن

بانك صنعت ومعدن تعداد6 هزارو547 طرح صنعتي رادرقالب طرح جامع آمايش صنعتي و معدني كشور تأمين مالي كرده است .

به گزارش روابط عمومي ، اين بانك تسهيلاتي بالغ بر 127 هزارو 853 ميليارد و 302 ميليون ريال را براي اعطاء به طرح هاي ياد شده به تصويب رسانده است . از اين ميان تعداد طرح هاي سرمايه در گردش به 4 هزارو 983 طرح مي رسد كه از 38 هزارو 266 ميليارد و 42 ميليون ريال تسهيلات بانك صنعت ومعدن برخوردار شده اند .

رشد 30 درصدي كاربران چهار خدمت الكترونيكي بانك اقتصادنوين

تعداد كاربران چهار خدمت تلفن بانك، اينترنت بانك، پيام كوتاه بانكي و موبايل بانك اقتصادنوين در پايان تيرماه 1390 از مرز يك ميليون و 450 هزار كاربر گذشت.به گزارش روابط عمومي ، كاربران اين چهار خدمت الكترونيكي بانك اقتصادنوين در حالي در پايان تيرماه به اين تعداد رسيد كه در زمان مشابه سال قبل يك ميليون و 122 هزار كاربر از اين خدمات استفاده مي‌كردند.

تعداد كاربران تلفن بانك، اينترنت بانك، پيام كوتاه بانكي و موبايل بانك اقتصادنوين در پايان تيرماه سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل بيش از 30 درصد رشد داشته است.

مصباحي‌مقدم :

مردم به جاي خريد طلا،سپرده‌ سرمايه‌گذاري طلا افتتاح کنند

رييس كميسيون طرح تحول اقتصادي، افزايش جديد قيمت طلا در بازار را ثمره كاهش ارزش دلار به دليل افزايش كسري بودجه آمريكا دانست و پيشنهاد داد كه مردم به جاي طلا، سپرده‌ سرمايه‌گذاري طلا افتتاح كنند. به گزارش روابط عمومي ،حجت الاسلام و المسلمين غلامرضا مصباحي‌مقدم نماينده مجلس شوراي اسلامي و رييس كميسيون طرح تحول اقتصادي ، افزايش قيمت طلا را در شرايط حاضر تحت تاثير كاهش ارزش دلار دانست و در عين حال بحران اقتصادي و كسري بودجه آمريكا و كشورهاي اروپايي را اصلي ترين علت افزايش ارزش دلار در بازارهاي جهاني ارزيابي كرد.


 مسکوکات و ارز 

يک گرم طلاي 18 عيار

48360 تومان

سکه بهار آزادي طرح قديم

485000 تومان

سکه بهار آزادي طرح جديد

474000 تومان

نيم سکه بهار آزادي

238000 تومان

ربع سکه بهار آزادي

127500 تومان

دلار

1165 تومان

يورو

1680 تومان


 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
دريچه هنر
آزمون و سنجش
در قلمرو ورزش
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته