جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1385/09/07 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران - سه شنبه نسخه شماره 2638


کوتاه و خواندني


تاريخ برگزاري آزمون جامع علمي کاربردي


تاريخ برگزاري آزمون کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي


شاخص هاي ارزيابي مقالات isi


 کوتاه و خواندني 


 معرفي رشته هاي دانشگاهي گروه آزمايشي رياضي

کاردان فني مکانيک - ماشين آلات

هدف تربيت کاردان فني است که بتواند در نصب ونگهداري و بهره برداري از ماشين آلات کشاورزي ، عمران ،نظامي و معدني و ساخت اجزا ومکانيزمهاي ساده اين ماشين ها فضاي بين مهندسان وکارگران ماهر را پرکند. داوطلب اين رشته بايد در دروس رياضيات، فيزيک ، مکانيک ودروس فني در حد عالي و در شيمي در حد خوب باشد همچنين به اين رشته علاقه مند بوده وتوانايي هاي جسمي و روحي لازم را دارا باشد . دروس اين رشته شامل دروس عمومي ، پايه و دروس اصلي وتخصصي است . اکثر دروس تخصصي داراي آزمايشگاه ، کارگاه و يا کارآموزي است . فارغ التحصيلان مي توانند يک تکنسين عملي و تئوري در کارخانجات توليدي ماشين آلات ، وزارت راه و ترابري ، صنايع اتومبيل ، ماشين سازي و مرکز آموزش وصنايع کشاورزي به کار مشغول شوند. با توجه به کار برد اين رشته در توليد واجراي پروژه هاي صنعتي و عمراني همچنين نياز مملکت به افزايش کارهاي عمراني و لزوم تعميرات، اهميت اين رشته روشن مي شود.

کاردان فني مکانيک - ماشين ابزار
هدف تربيت کارداني است که در زمينه تکنولوژي ماشين ابزار توانايي لازم براي راه اندازي کارخانه ها و بهره برداري از کارخانه ها و کارگاه هاي مربوط را دارا باشد. بيشتر دروس تخصصي اين دوره داراي آزمايشگاه ، کارگاه و يا کار درکارخانه در رابطه با تکنولوژي ماشين ابزار است . فارغ التحصيلان مي توانند به کمک متخصصان رده هاي ديگر، ترکيب مناسبي جهت تامين نيروي انساني کارخانه هاي ماشين سازي ، ابزار سازي ،خودروسازي ، صنايع کشاورزي ، صنايع هوايي ، صنايع تسليحاتي و کارخانه هاي کارخانه ساز ، امثال آن فراهم سازند. نياز کارخانه ها به نيروي انساني متخصص اهميت اين رشته را روشن مي سازد. دروس اين دوره شامل دروس عمومي ، پايه ، اصلي ،تخصصي و کارآموزي است ودرحدود 20 درصددروس عملي است .داوطلبان غيربومي هنرستاني بايد حداقل 12 هفته دوره شناخت کار را بگذرانند. بعضي دروس اين رشته عبارتند از : مقاومت مصالح، استاتيک ، نقشه کشي صنعتي ، اجزا» ماشين ، ماشين ابزار، سيستمهاي اندازه گيري ، اصول ريخته گري ومتالوژي . داوطلبان اين رشته بايدافرادي کاملا سالم ، با ذوق و ابتکار بوده زمينه قوي در دروس فني (مخصوصا سال سوم هنرستان) و رياضي داشته باشند .     امکان ادامه تحصيل به صورت کارشناسي ناپيوسته وجودندارد. کارخانجات توليدي ، ابزار سازي ، کارخانجات صنايع سنگين از جمله مراکزجذب فارغ التحصيلان اين رشته ا ست .نظر دانشجويان : فارغ التحصيلان در اکثر رشته هاي صنعتي آشنايي پيدا کرده و امکان جذب اين دانشجويان در مراکز توليدي زياد است .

کارداني معماري
هدف تربيت افرادي است که فاصله تخصصي بين مهندسي معماري و سطوح پايين تخصصي را در کارهاي طراحي و اجرايي پرکنند و در زمينه طرح و اجراي ساختمان در دفاتر فني و کارگاههاي ساختماني دستيار مهندسان معمار باشند. مدت تحصيل حداقل 2 سال است. بعضي دروس اصلي وتخصصي عبارت است از : ايستايي، تنظيم شرايط محيطي، روستا، ترسيم فني، نقشه برداري، تعمير و نگهداري ساختمان. بيش از 23 دروس به ويژه درنيمسال آخر تحصيل به صورت عملي و کارگاهي است. با توجه به کمبود تخصص در زمينه طرحهاي طراحان و لزوم پيوند بين مهندسان معمار و افراد بي تخصص ، لزوم تربيت کاردان معماري و در نتيجه ضرورت اين رشته به خوبي روشن مي شود. فارغ التحصيلان در زمينه هاي زير مي توانند به کار بپردازند :1)نظارت بر کارهاي اجرايي ساختمان و کمک به طراحي در جهت صحت و دقت اجراي کار. 2)کار در دفاتر معماري و کمک به طراح در جهت صحت و دقت اجراي کار. 3)مديريت کارگاههاي کوچک ساختماني. 
 
کاردان فني برق - مخابرات
هدف تربيت افراد کاردان در زمينههاي مايکروويو، سوئيچينگ تلفن، فرستنده و گيرنده است . طول متوسط اين دوره دو سال است . دروس آن به صورت عمومي ، پايه ، اصلي ، تخصصي ، اختياري و کارآموزي است . داوطلب ورود به اين رشته بايد در رياضيات و فيزيک دبيرستان از توانايي هاي خوب و ازعلاقه و استعداد لازم برخوردار باشد. تواناييهاي فارغ التحصيلان همکاري در طرح ، توليد ، نصب ، بهره برداري ، نگهداري ، تعمير و تنظيم دستگاههايلازم سيستمهاي مخابراتي ( کليه سيستمهاي ارتباطي ، الکترونيکي ، اعم از همگاني : راديو و تلويزيون و فردي : تلفن و تلگراف ) است . مراکز جذب فارغ التحصيلان اين رشته عبارتند از : سازمان صدا و سيما، شرکت مخابرات ايران ، شرکت نفت ، وزارت نيرو و... اين رشته با رشته کاردان فني الکترونيک ارتباط نزديکي دارد . در حدود 20 واحد درسي اين دوره به صورت عملي است . الکتروتکنيک ، الکترونيک ، ديجيتال ، خطوط انتقال ،آنتن و انتشار امواج و... از جمله دروس اصلي وتخصصي اين دوره است
 
برگشتکاردان فني برق - قدرت 
هدف تربيت کاردان فني است که اطلاعات و مهارتهاي لازم جهت کار در صنايع مرتبط با برق ، نيروگاهها، انتقال انرژي و توزيع شبکه برق و کارخانه ها را داشته باشد و بتواند روشهايي را که مهندسان متخصص تاييد وتجويز ميکنند ، بفهمد و نحوه صحيح کاربرد آنها را به مجموعهاي از کارگران ماهر که با وي همکاري دارند ، آموخته و انتقال دهد . طول متوسط دوره 2 سال و دروس آن به صورت عمومي ، پايه ، اصلي، تخصصي ، اختياري و کارآموزي است .داوطلبان ورودبه اين رشته بايد در دروس رياضي ، فيزيک و فني قوي بوده و از سلامت جسمي و روحي وحوصله و ذوق و علاقه و ابتکار برخوردار باشند.اهم توانايي هاي فارغ التحصيلان اين دوره عبارتند از :1)انتقال نظرات و روشهاي مورد تاييد مهندسان به کارگران فني ماهر.2)تهيه وتفسير نقشه ها وکروکي هاي مهندسان و پياده کردن آنها به کمک کارگران فني ماهر.3)قضاوت فني و انتخاب اطلاعات فني و استفاده از آن .4)استفاده از جداول فني و کتب استاندارد.5)نگهداري ، بازرسي و تشخيص عيب و تعمير وسايل و تجهيزات .6)نصب و راه اندازي دستگاهها و بازرسي وکنترل مرغوبيت .وزارت نيرو ، صنايع نظامي ، شرکت مخابرات ايران ، شرکت نفت . ... از جمله محلهاي جذب فارغ التحصيلان اين دوره مي باشند.از جمله دروستخصصي واصلي اين رشته عبارتند از: مدار، الکترونيک عمومي ، الکترونيک صنعتي ، اجزا، ماشين ، ترانسفورها، پخش انرژي الکتريکي و ...نظر دانشجويان : ديپلمهاي هنرستاني که رياضيات قوي داشته باشند در اين رشته موفقتر هستند.آموزش در اين رشته در سطحي است که فارغالتحصيلانآن به راحتي جذب مراکز صنعتي (در زمينه برق و قدرت) ميشوند.
 
کاردان فني صنايع - ايمني صنعتي
امنيت محيط کار يکي از مسائل مهم صنايع براي حفظ جان انسانها وحراست از سرمايه گذاريها است . کاردان فني ايمني صنعتي با معلومات علمي لازم و اطلاعات و شناخت مسائل فني واجرايي کافي قادر به شناخت مسائل ايمني ، اجراي دستورالعملهاي ايمني ، جلوگيري از بروز مسائلي نظير موارد زير و چاره جويي براي رفع آنها است :خطرات ناشي از برق ، کار با ماشين آلات صنعتي، عوامل فيزيکي و شيميايي زيان آور محيط کار ، کار در کارگاههاي مختلف ، حريق و روشهاي مبارزه با آن .دروس اين دوره شامل دروس عمومي ، پايه ، اصلي ، تخصصي و کارآموزي است . بعضي دروس اصلي و تخصصي اين رشته عبارتند از : اصول بهداشت محيط ، مديريت ايمني ، روشهاي توليدي ، اصول ايمني ، عوامل فيزيکي و شيميايي زيان آور محيط کار و ...فارغ التحصيلان اين دوره مي توانند به عنوان تکنسين ايمني مستقلا در واحدهاي کوچک و زير نظر مهندسان ايمني در واحدهاي بزرگ انجام وظيفه کنند. باتوجه به درصد بالاي حوادث ناشي از کار مخصوصا در مناطق صنعتي کشور و لزوم چاره جويي و پيشگيري از آنها اهميت اين رشته آشکار مي شود.نظر دانشجويان : اين رشته داراي بازار کار خوبي است . فارغ التحصيلاني که با اصول ايمني و بهداشت کار آشنا شده اند مي توانند در بخش صنعت ،کشاورزي و خدمات مفيد واقع شوند .
 
کاردان فني عمران - زيرسازي راه
هدف تربيت افرادي است که با معلومات علمي و اطلاعات و شناخت موارد فني واجرايي لازم بتوانند نقشه ها ، دستورالعملهاي اجرايي در زمينه هاي مختلف زيرسازي راه وعمليات خاکي (مسائل مربوط به قشرهاي زيرآسفالت - پياده کردن مسيرراه وغيره )را درک کنند و به کمک کارگران ، استادکاران وساير عوامل فني وامکانات لازم و با راهنمايي کارشناسان آنها را به مراحل اجرا درآورند. داوطلب اين رشته بايد در دروس رياضي ، فيزيک و فني ، دبيرستان قوي بوده حتي المقدور داراي يکي از ديپلمه اي فني نزديک به اين رشته (ساختمان ) باشد .همچنين باتوجه به سختي کار از شرايط جسمي لازم برخوردار باشند دروس اين رشته به صورت تئوري و عملي ارائه مي شود و با آزمايشگاه وکارگاه توام است . فارغ التحصيلان اين رشته مي توانند در شرکتهاي عمومي ، بخش دولتي و همه کارگاههايي که به طريقي با راه سازي سروکار دارند به عنوان تکنسين زيرسازي انواع راهها و راه آهن و حفر تونل و مانند آنها مشغول به کار شوند.


 تاريخ  برگزاري کنکور سراسري1386  اعلام شد

 

ثبت نام در آزمون سراسري 86 از 16 آذر ماه آغاز مي شود و تا 7 دي ماه سال جاري ادامه                              مي يابد . 
آزمون سراسري سال 86 روزهاي 7، 8 و 9 تير ماه سال 86 برگزار مي شود و ثبت نام در اين آزمون نيز به دو روش اينترنتي و کامپيوتري انجام مي شود.زمان، شرايط و ضوابط و نحوه ثبت نام و شرکت در آزمون سراسري سال آينده در نشريه پيک سنجش ديروز  دوشنبه 6 آذر درج شده است.

سازمان سنجش اعلام کرد :
 آزمون تشريحي رشته موسيقي 10 آذر برگزار مي شود

 

آزمون تشريحي دو درس از دروس مجموعه رشته امتحاني موسيقي جمعه 10 آذر برگزار مي شود..
 آزمون دروس مجموعه رشته امتحاني موسيقي با کد درسي 1360 در آزمون کارشناسي ارشد 85 در دانشکده کاربردي دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.اطلاعات بيشتر در خصوص آزمون تشريحي رشته موسيقي در نشريه پيک سنجش هفته جاري منتشر شده است.

دبير شوراي آموزش پزشکي و تخصصي  خبر داد :
 تنظيم برنامه هاي درسي رشته هاي تخصصي و فوق تخصصي پزشکي

 

دبير شوراي آموزش پزشکي و تخصصي وزارت بهداشت از تنظيم برنامه هاي درسي به عنوان يکي از فعاليت هاي مهم در دست اقدام دبيرخانه شوراي آموزش پزشکي و تخصصي خبر داد.
دکتر بهرام عين اللهي در گفتگو با مهر افزود : تنظيم برنامه هاي درسي دوره هاي دستياري تخصصي و فوق تخصصي و انطباق با برنامه هاي آموزشي دنيا از مهمترين برنامه هاي دبيرخانه است. عين اللهي گفت : ارتباط با مراکز بين المللي مانند WHO و WFME با هدف اعمال استانداردهاي رشته هاي تخصصي در رشته هاي موجود کشور صورت گرفته است. در اين ميان بين المللي کردن بخش ها مطرح شده تا با برقراري ارتباطات مناسب مشاورين اين سازمان ها از بخش ها بازديد به عمل بياورند و از توانايي بخش هاي کشور مطلع شوند. در همين ارتباط با پروفسور هانسکال رئيس فدراسيون جهاني آموزش پزشکي "WFME" ارتباطاتي برقرار شده است.به گفته وي بسياري از رشته هاي تخصصي موجود در کشور معادل رشته هاي موجود در اروپا است که اين امر نشان دهنده توانمندي ايران در رشته هاي تخصصي است.
دبير شوراي آموزش پزشکي و تخصصي افزود : عدم اعزام بيماران به خارج از کشور در سال هاي اخير و توجه به درمان بيماران کشورهاي همسايه و حضور چشمگير ايرانيان مقيم خارج از کشور براي درمان به داخل ايران نمونه اي از اين توانمندي ها است.
وي تاکيد کرد : پيشرفت رشته هاي تخصصي پزشکي نبايد موجب غفلت از تکامل اين رشته ها شد بلکه بايد بيش از گذشته نقاط ضعف خود را شناسايي کرده و نسبت به رفع آن اقدام کنيم.
عين اللهي نظارت بر بخش هاي تخصصي را ديگر اولويت دبيرخانه برشمرد و گفت : بخش هايي که به تشخيص دبيرخانه شوراي آموزش پزشکي از توان خوبي برخوردار نباشند در مرحله اول تقويت مي شوند اما در صورت ادامه ضعف اين بخش ها در آموزش دستياري تعطيل مي شوند.

مديرکل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر  داد :
موافقت دانشگاه ها با درخواست انتقال دانشجويان شاهد و ايثارگر

 

تمام دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي تحت پوشش (به عنوان مبدا») موظف هستند در هر سال تحصيلي با درخواست انتقال دانشجويان مشمول آيين نامه جديد نقل و انتقال دانشجويان شاهد و ايثارگر پس از ثبت نام و در ابتداي هر نيمسال تحصيلي خارج از ضوابط نقل و انتقال آيين نامه آموزشي موافقت کنند.
"حميدرضا شاه محمدي" - مدير کل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر وزارت علوم در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس ماده يک آيين نامه جديد نقل و انتقال دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشجويان واجد شرايط بايد حداقل نمره کل تراز در هر رشته، مقطع و گروه آزمايشي که همه ساله توسط کميسيون نقل و انتقال ستاد مرکزي شاهد و ايثارگر وزارتخانه، به تصويب مي رسد را دارا باشند.وي گفت: همچنين حداکثر 5 درصد سهميه پذيرش هر مقطع تحصيلي در هر دانشگاه يا مرکز آموزش عالي بر طبق نظر کميسيون نقل و انتقال جهت انتقال افراد واجد شرايط در شروع هر نيمسال تحصيلي اختصاص مي يابد و تعيين ميزان ظرفيت هر رشته محل به عهده کميسيون نقل و انتقال ستاد مرکزي شاهد و ايثارگر وزارتخانه است. شاه محمدي تاکيد کرد : کليه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي تحت پوشش (مقصد) موظف اند در هر نيمسال تحصيلي با انتقال دانشجويان مشمول اين آيين نامه موافقت کرده و با معرفي نامه معاونت دانشجويي وزارتخانه نسبت به ثبت نام دانشجويان اقدام کنند. مدير کل شاهد و ايثارگر وزارت علوم گفت : دانشجويان شاهد و ايثارگري که بنا بر راي کميسيون موارد خاص دانشگاه ملزم به تغيير رشته و يا تقليل مقطع به مقاطع کارداني يا کارشناسي شده اند، مي توانند در قالب ظرفيت تعيين شده توسط کميسيون نقل و انتقال ستاد مرکزي شاهد و ايثارگر وزارتخانه براي رشته درخواستي به دانشگاه هاي نزديک محل سکونت، انتقال يابند . نزديکترين دانشگاه به محل سکونت اين دانشجويان در صورت دارا بودن رشته مورد نظر ملزم به پذيرش دانشجو است. وي افزود: اولويت استفاده از تسهيلات نقل و انتقال با فرزندان دختر شاهد، فرزندان پسر شاهد، همسر شهيد، جانبازان 50 درصد و بالاتر، آزادگان، فرزندان دختر جانبازان 50 درصد و بالاتر و آزادگان، فرزندان پسر جانبازان 50 درصد و بالاتر و آزادگان، همسر جانبازان 50 درصد و بالاتر و آزادگان و جانبازان 25 تا 49 درصد است.

وزارت بهداشت اعلام کرد :
 انتشار کليد سئوالات آزمون دکتري تخصصي و دستياري رشته هاي علوم پايه پزشکي

 

کليد سئوالات آزمون دکتري تخصصي (D.Ph) و دستياري رشته هاي علوم پايه پزشکي و بهداشت عصر امروز منتشر مي شود.
به گزارش خبرنگار مهر، کليد سئوالات اين آزمون که روز جمعه سوم آذر با رقابت يک هزار و 950 داوطلب در دانشگاه علوم پزشکي ايران برگزار شده بود، بر روي سايت معاونت آموزشي وزارت بهداشت به آدرس http:ir//.hdi.bme قرار مي گيرد. آزمون دکتري تخصصي (D.Ph) و دستياري رشته هاي علوم پايه پزشکي و بهداشت در 35 گروه آموزشي و 28 رشته برگزار شده است. همچنين داوطلبان تا روز 11 آذرماه جاري مهلت دارند اعتراضات خود را به دبيرخانه شوراي آموزش علوم پايه پزشکي، بهداشت و تخصصي ارسال کنند. اسامي پذيرفته شدگان دو برابر ظرفيت مرحله اول ششم دي ماه اعلام مي شود و آزمون شفاهي اين پذيرفته شدگان 13 و 14 دي ماه برگزار مي شود.

10رشته جديد به رشته هاي تحصيلي دانشگاه لرستان اضافه شد

 

رييس دانشگاه لرستان گفت:  10رشته جديد در يک سال گذشته به رشته هاي تحصيلي اين دانشگاه اضافه شده است. دکتر "رضا صادقي سرابي" روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري جمهوري اسلامي افزود: اين رشتهها شامل دکتراي شيمي، سه رشته مهندسي، سه رشته کارشناسي ارشد و سه رشته کارشناسي است. وي اظهارداشت: مسوولان اين دانشگاه تمام تلاش خود را براي افزايش رشته هاي تحصيلي در مقاطع مختلف از جمله مقطع دکترا در برنامه کاري خود دارند. صادقي سرابي گفت: در زمان حاضر تنها يک رشته تحصيلي دکترا در دانشگاه وجود دارد. رييس دانشگاه لرستان افزود: تاکنون رايزنيهايي براي افزايش رشتههاي دانشگاهي با شوراي عالي گسترش آموزش عالي صورت گرفته و در صورت کسب مجوز، دراين رشتهها، دانشجو پذيرفته ميشود. هم اکنون حدود  10هزار دانشجو در  46رشته تحصيلي اين دانشگاه مشغول تحصيل هستند.


  تاريخ برگزاري آزمون جامع علمي کاربردي  

 آزمون آن دسته از داوطلباني که در دومين آزمون جامع دوره هاي پودماني دانشگاه جامع علمي - کاربردي موفق به دريافت کارت ورود به جلسه نشده اند، جمعه 10 آذر ماه برگزاري مي شود.
معاون آموزشي دانشگاه جامع علمي - کار بردي  افزود : داوطلبان واجد شرايط که اسامي آنها از طريق مراکز آموزشي و واحدهاي امتحاني به دانشگاه اعلام و کارت ورود به جلسه آزمون را از مرکز آموزشي خود دريافت کرده اند، لازم است که از تاريخ چهارشنبه 8 آذر نسبت به دريافت اطلاعات تکميلي و آدرس حوزه هاي امتحاني از طريق واحدهاي استاني، مراکز آموزشي محل تحصيل و سايت معاونت آموزشي دانشگاه به نشاني org.uast-ebu.www اقدام کنند.وي خاطرنشان کرد : داوطلبان بايد حداقل يک ساعت قبل از زمان برگزاري آزمون در محل حوزه امتحاني حضور يابند و از به همراه آوردن وسايل اضافي در جلسه آزمون خودداري کنند.
معاون آموزشي دانشگاه جامع علمي - کار بردي  ادامه داد : داوطلبان استان قزوين جهت کسب اطلاعات بيشتر به مراکز محل تحصيل خود و به سايت دانشگاه مراجعه کنند.


  تاريخ برگزاري آزمون کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي 

  ثبت نام آزمون کارشناسي ارشد ناپيوسته سال 86 دانشگاه آزاد اسلامي از ديروز 6 آذر ماه آغاز شد و تا پايان وقت اداري روز پنج شنبه 18 آذر ماه در مراکز پستي ادامه خواهد داشت.
داوطلبان براي ثبت نام در آزمون کارشناسي ارشد ناپيوسته سال 86 دانشگاه آزاد بايد دفترچه راهنما، کارت درخواست ثبت نام و پاکت ثبت نام را از دفاتر پستي دريافت کرده و پس از تکميل مدارک بامراجعه به يکي از مراکز پستي نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.
هر داوطلب مي تواند بدون در نظر گرفتن رشته تحصيلي خود در دوره کارشناسي يک رشته را انتخاب کرده و چنانچه داوطلبي بيش از يک مرتبه در اين آزمون ثبت نام کند، کليه مدارک او باطل و کارت ورود به جلسه به ازاي هيچ يک از مدارک ارسالي وي صادر نخواهد شد.
داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه بايد فرم مخصوص استفاده از سهميه را به همراه مدارک ثبت نام ارسال کنند و پس از آن هيچ گونه تقاضايي قابل قبول نخواهد بود. آزمون کارشناسي ارشد ناپيوسته دانشگاه آزاد در نيمه دوم ارديبهشت سال 86 برگزار مي شود.


  شاخص هاي ارزيابي مقالات isi  

در سال 1978 مجموعه مجله هاي فهرست شده در"آي. اس. آي" مخفف موسسه اطلاعات علمي، شامل 5200 مجله به 31 زبان مختلف بوده است. اين تعداد اکنون به بيش از 8000 مجله علمي در رشته هاي گوناگون رسيده است که در حدود 5000 عنوان از آنها مربوط به علوم پايه و بقيه مربوط به اجتماعي، هنر و علوم انساني مي باشند. "آي. اس. آي" هر ساله يافته هاي متنوع جديدي فراهم و به پژوهشگران عرضه مي کند. حجم عظيم اطلاعات "آي. اس. آي" به محققان امکان مي دهد که از پيشينه تحقيقاتي موضوع مورد علاقه خود و همچنين از آخرين تحولات و پيشرفت ها در زمينه هاي آن مطلع شوند. به اين ترتيب "آي. اس. آي" فراگيرترين پوشش براي نشريه هاي پژوهشي جهان به زبان هاي مختلف است و به همين مناسبت در بررسي وضعيت علمي کشورها معمولا به آمارها و داده هاي آن استناد مي شود. در اين خصوص بايد گفت حتي مجلات فارسي نيز مي توانند در "آي. اس. آي" فهرست شوند.
ماموريت اصلي "آي. اس. آي" به عنوان شرکتي براي نشر دادگان (پايگاه داده ها)، تهيه فهرست جامعي از مهمترين و تاثير گذارترين پژوهش ها در سطح جهان است. امروزه دادگان "آي. اس. آي" شامل بيش از 16 هزار مجله، کتاب، گزارش و همايش در حوزه هاي علوم مختلف مي باشد. بخش مهمي از اين داده ها مستخرج از 8600 مجله از کشورهاي جهان است که اطلاعات آنها به صورت سالانه فهرست مي شود. "آي. اس. آي" تمام اطلاعات کتاب شناختي مجله هاي تحت پوشش خود را ثبت مي کند، اين اطلاعات شامل نام مجله، شماره مجله و صفحه هاي آن، چکيده مقاله ها به زبان انگليسي (که خود مولفان نوشته اند)، نام و نشاني مولف و ناشر و همچنين مراجع استنادي هر مقاله است.
"آي. اس. آي"، چنان که گفته شد، متعهد است که با پوشش جامعي از مهمترين و تاثير گذارترين مجله هاي دنيا، اطلاعات لازم براي آگاهي از پيشرفت هاي اخير و مرور تحولات گذاشته را در دسترس مشترکانش بگذارد. اما اين جامعيت الزاما به معناي فهرست شدن همه مجله ها نيست. فهرست کردن همه مجله ها نه فقط از لحاظ اقتصادي غير علمي است بلکه تحليل نوشتارهاي علمي نشان داده است که ضرورتي هم ندارد. طبق آنچه غالبا اصل "برادفورد"، ناميده مي شود، معلوم شده است که تمام نتايج علمي اصلي و مهم را مي شود در مجموعه نسبتا کوچکي از مجله ها پيدا کرد. در اواسط دهه 1930 "برادفورد"، دريافت که نوشتار اصلي هر رشته علمي حداکثر متشکل از 1000 مجله است. از اين هزار مجله تعداد نسبتا کمي ارتباط خيلي قوي با مباحث معين دارند و آنجايي که ارتباطشان ضعيف است خيلي بيشترند. اما اين دسته اخير نوعا مناسبت بيشتري با مباحث ديگر دارند. "برادفورد" به اين نتيجه رسيد که مجموعه نسبتا کوچکي از مجله ها در بر گيرنده نوشته هاي پايه براي همه رشته ها مي باشد و مهمترين مقاله ها نيز بيشتر در همين مجموعه يافت مي شوند.
موسسه اطلاعات علمي (Information Scientific for Institute) يا به اختصار "ISI"، به عنوان معتبرترين مجموعه براي سنجش علوم در دنيا شناخته شده است. مهمترين محصول اين موسسه، وبگاه علم (WOS ;Science of Wed) است که حدود 15000 مجله را فهرست مي کند. امروزه هر مقاله منتشر شده در اين مجله ها به عنوان يک توليد علمي جهاني شناخته مي شود و عموما چاپ مقاله در اين مجله ها به عنوان معيار و شاخص اصلي جهت سنجش علوم در دنيا مورد استفاده قرار مي گيرد.
در ايران نيز استفاده از نمايه هاي ISI و منظور کردن هر نمايه مربوط به يک مقاله معتبر علمي، به عنوان يک توليد علمي جهاني در جامعه دانشگاهي پذيرفته شده است. فراگير بودن اين نمايه ها براي تمامي شاخه هاي علوم، امکان جستجوي کليد واژگان دلخواه در نمايه هاي مختلف بطور همزمان و داشتن فاکتورهاي ارزيابي براي مجله هاي علمي با يک درجه بندي مشخص، مهمترين دلايل همگاني شدن نمايه هاي مذکور مي باشند.

شاخص هاي ارزيابي مقاله هاي علمي
امروزه ارزيابي مقاله هاي علمي يکي از دغدغه هاي جوامع علمي مي باشد. موسسه اطلاعات علمي (ISI ;Information Scientific for Institute)، براي ارزيابي مجله هاي تحت پوشش فهرست نويسي خود، سه شاخص درنظر گرفته است. اين شاخص ها شامل فاکتور تاثير (IF ;Factor Impact)، شاخص فوري (Inbex Immebiately) و نيمه عمر استناد (Life -Half Citeb) مي باشند. فاکتور تاثير، تعداد ارجاعات به مقاله هاي منتشر شده در دو سال قبل مجله تقسيم بر تعداد مقاله هاي منتشر شده در دو سال مذکور است. در مواردي فاکتور تاثير مجله به طور ميانگين (که معدل فاکتور تاثير در طول دوران فهرست شدن آن مجله در ISI مي باشد) نيز مورد استفاده قرار مي گيرد. اين شاخص، مهمترين و در عين حال کاربردي ترين شاخص ارزيابي مجله ها از نظر ISI مي باشد.
، اشاره شد که در ISI، سه شاخص (شامل فاکتور تاثير، شاخص فوري و نيمه عمر استناد)، جهت ارزيابي مقاله هاي علمي در نظر گرفته شده است و شاخص اول، فاکتور تاثير (IF)، مورد بررسي قرار گرفت. در اين شماره و در ادامه مطالب پيشين، دو شاخص ديگر به شرح زير معرفي مي شوند:
1-شاخص فوري(inbex Immebiately): تعداد ارجاعات به مقاله هاي منتشر شده مجله در سال مورد ارزيابي تقسيم بر تعداد مقاله هاي منتشر شده در همان سال مجله مذکور اين شاخص در حقيقت شيب رشد منحني ارجاعات را بيان مي کند.
2-نيمه عمر ارجاعات به مجله يا نيمه عمر استناد (Life -Half Citeb): تعداد سال هايي که از سال ارزيابي بايد به عقب برگشت تا شاهد پنجاه درصد کل ارجاعات به مجله در سال مورد ارزيابي باشيم. به عبارت ديگر، اين شاخص مدت زماني را که نيمي از کل استنادات به آن مجله صورت پذيرفته باشد را نشان مي دهد و در حقيقت، سرعت کاهش ميزان ارجاعات به مجله را بيان مي کند: بديهي است که وقتي مقاله هاي يک مجله ارزش خود را براي ارجاعات زود از دست بدهند (مقاله هاي سطحي باشند و خيلي زود بي ارزش شوند)، تنها به مقاله هاي جديد مجله ارجاع داده مي شود.اين موضوع باعث مي شود که نيمه عمر ارجاعات به مجله کاهش يابد. بنابر اين هر چه نيمه عمر ارجاعات به مجله بيشترباشد، نشان مي دهد که ارزش مقاله هاي مجله در طول زمان بيشتر حفظ شده است و هنوز مورد ارجاع قرار مي گيرند. در مجموع، هر چه نيمه عمر ارجاعات به يک مجله بزرگتر باشد، ارزش مجله بالاتر مي رود.
در پايان هر سال، مجله هاي تحت پوشش فهرست نويسي ISI که در فهرست وبگاه علم  (WOB = Science of Wed) قرار گرفته اند، ارزيابي مي شوند. معيارهاي ارزيابي و سنجش همان شاخص هاي ارزيابي ISI (سه شاخص اشاره شده در بالا) مي باشند. نتايج اين ارزيابي نيز در گزارشات ارجاع مجله (JOR = Reports Citation Journal)، در هر سال جهت اطلاع عموم اعلام مي شود .


 
ورزشي
سياسي و سياسي خارجي
هنري
استانها و شهرستانها
پزشکي و علمي
دانشگاه و خبر
دانشگاه
اقتصادي
گزارش تصويري روز
آگهي هاي روزنامه آفرينش
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته