جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1390/08/15 - روزنامه سراسري صبح ايران (يكشنبه) نسخه شماره 4014


مروري بر اختلالات يادگيري
استاد: دكتر احدي دانشجو: شهرام امامي (قسمت چهاردهم)

قنداق نوزاد ، کاري است خوب يا بد ؟


سالمندان براي رفع کم خوابي، قبل از خواب شير مصرف کنند


خبرها از عالم علم


 مروري بر اختلالات يادگيري  
 استاد: دكتر احدي دانشجو: شهرام امامي (قسمت چهاردهم)

برنامه‌ها و مواد درسي

معلم، دانش‌آموز، برنامه و مواد درسي با يكديگر رابطة متقابل دارند.طراحي برنامه‌هاي درسي به ويژه در مورد دانش‌آموزان با ناتواني يادگيري از اهميت به‌سزايي برخوردار است.اين برنامه‌ها بايد به گونه‌اي باشد كه زمينه را براي اكتساب مهارت‌هاي گوناگون فراهم آورد و شامل نمونه‌هاي گوناگوني از حيطه‌هاي مختلف يادگيري باشد.

علاوه بر اين، بايد آموزش روش‌هاي حل مسئله در اين برنامه‌ها گنجانده شوند.

كتاب‌هاي درسي لازم است در برگيرندة مطالب براي راهنماي دانش‌آموزان در انجام تكليف و راهنمايي معلم در تدريس مطلب مورد نظر باشد.‏به نظر اليس(‏a‏ 1997، ‏b‏ 1997) بسياري از برنامه‌هاي درسي كه براي نوجوانان با ناتواني يادگيري طراحي شده‌اند، بر حفظ كردن مطالب تأكيد دارند و فرصت‌هاي يادگيري آنها را كاهش مي‌دهند، چرا كه اغلب در انطباق برنامه‌هاي درسي به روش‌هاي ارزيابي و امتيازدهي و گنجاندن تكاليف آسان‌تر توجه مي‌كنند.

در اين برنامه‌ها جايي براي"مهارت‌هاي تفكر انتقادي"و چالش با مواد درسي در نظر گرفته نمي‌شود.در برنامه‌هاي غني‌تر بر يادگيري عميق مفاهيم، الگوها، راهبردها و درك روابط تأكيد مي‌شود و در اين برنامه‌ها دانش‌آموز فعال است.علاوه بر اين، به افزايش مسئوليت پذيري، مشاركت اجتماعي، عزت نفس و مهارت‌هاي تحصيلي توجه بسيار مي‌شود.

تشخيص

كودكان ناتوان در يادگيري گروه ناهمگني را تشكيل مي‌دهند. گستره وسيع درجه و نوع اختلالات يادگيري مستلزم شيوه‌هاي متنوع و فنون تشخيص است. گاهي اوقات متخصص ناتواني‌هاي يادگيري كودكي را پس از آنكه از سوي ساير رشته‌ها مورد معاينه و تشخيص قرار گرفته، مورد پذيرش قرار مي‌دهد. در اين صورت برگ معاينه او حاوي منابع و اطلاعات تشخيصي است و اما وقتي متخصص ناتواني‌هاي يادگيري اولين مرجع معاينه باشد، به اطلاعات تشخيصي ساير رشته‌ها نيز نيازمند است. هدف از تشخيص، جمع آوري اطلاعاتي است كه در طراحي يك برنامه آموزشي متناسب با يادگيري كودك به كار مي‌آيد.البته مراحل فراگرد ارزيابي تشخيصي توسط كرك(1962)،بيت مي(1965) و ديگران توصيف شده است. هر يك از اين مراحل به متغييرهاي زيادي وابسته است. متخصص هر كدام از رشته‌ها، داده‌ها و اطلاعات لازم در هر مرحله را فراهم مي‌آورد. متخصص ناتوانيهاي يادگيري نيز مسئوليت تلفيق اين اطلاعات را برعهده دارد.اكثر صاحبنظران، مراحل زير را در مسير تشخيص ضروري مي‌دانند:

1- آيا كودك واقعاً ناتواني يادگيري دارد؟ اكثر تعاريف ناتواني يادگيري به طور ضمني بين آنچه كودك عملاً ياد مي‌گيرد و آنچه وي بايد و مي‌تواند ياد بگيرد تفاوت قائلند.

يادگيري عملي او از طريق‌اندازه‌گيري فعاليت‌هاي روزمره‌اش بدست مي‌آيد، در حاليكه تعيين كردن سطح آنچه كه وي بايد و مي‌تواند ياد گيرد از راه سنجش توان و ظرفيت فراگيري وي حاصل مي‌شود.

وجه ديگري از اختلاف فوق را مي‌توان از راه تحليل روابط ميان خرده مهارت‌هاي موجود در كاركرد ذهني طفل بدست آورد.

بدين معني كه بروز انگارة ناطراز (نمونه‌هاي رفتار در شكل ناهماهنگ كه از راه رشد نامتعادل فراگردهاي ذهني مربوط مي‌شود) حاكي از اين مطلب است كه وجود نوعي ضعف و نارسائي در كاركرد ذهني طفل وي را از دستيابي به تمامي ظرفيت و توان يادگيري خود باز مي‌دارد.

ادامه دارد...


  قنداق نوزاد ، کاري است خوب يا بد ؟  

 ترجمه: فاطمه رادور

والدين نوزادان هنگام تولد فرزندشان با سئوالات بسياري مواجه هستند.

نمونه هايي از اين سوالات را براي شما ذکر مي‌کنيم :

- آيا قنداق کردن نوزاد خطرناک است؟

- اصلاً چه دليلي دارد که عده‌اي از مادران و پدران براي نوزادان خودقنداق تهيه مي‌کنند؟

- آيا بهره‌گيري از اين قنداق‌ها خطر جانبي به دنبال ندارد؟

در پاسخ به اين سئوالات فرهنگستان آمريکايي پزشکي فرهنگي کودکان اعلام ميدارد ، بعضي از نوزادان با پيچيده شدن در يک پتو يا مشابه آن مانند قنداق بيشتر احساس راحتي ميکنند و آرام تر مي مانند زيرا پيچيدن نوزاد در پتو باعث مي شود نوزاد احساسي شبيه احساس راحتي در رحم مادر را دوباره تجربه کند و پس شما بايد روش درست پيچيدن نوزاد در پتو يا قنداق را کاملاً آموزش ديده باشيد تا به راحتي و آرامش کودکتان کمک کنيد و درضمن او را ايمن نگاه داريد زيرا به هر حال پيچيدن نادرست نوزاد در قنداق مي تواند موجب دررفتگي کفل او گردد .

نتايج تحقيقات جديد ادله و اسناد كافي در اختيار گذاشته كه بتوان از سنت ديرينه قنداق دفاع كرد. اما بازهم تأكيد مي‌شود كه آزادي عمل و رشد نوزاد نبايد محدود شود .

فرهنگستان آمريکايي پزشکي کودکان از پيچيدن ايمن نوزادان در قنداق پشتيباني مي کند و گزارش مي دهد که هنوز رسم قنداق كردن بچه در كشورهايي مانند تركيه، افغانستان و آلباني به چشم مي‌خورد . اين محققان گمان مي‌كنند كه در قنداق، نوزاد احساس امنيت بيشتري مي‌كند و از احتمال حركات ناگهاني و خطرناك او كاسته مي‌شود .

برخلاف نظرات منفي پيشين درباره قنداق کردن محققان مي‌گويند اولاً نوزادان را بايد روي پشتشان خواباند و روي شكم قراردادن نوزادان خطرناك است، ثانياً قنداق‌کردن نوزاد باعث محدود كردن حركت او شده وهنگامي كه كودك را به پشت مي‌خوابانيم، احتمال برگشتن روي شكم كمتر و در نتيجه مي‌تواند جلوي سندرم مرگ ناگهاني نوزاد را بگيرد.

برخي فاصله زماني معين براي در قنداق بودن کودک در نظر مي گيرند يعني پس ازشير دادن و گرفتن آروغ نوزاد در حالي که نوزاد خوابيده يک ساعت نوزاد را در قنداق نگاه مي دارند و دو تا سه ساعت کودک را از قنداق بيرون مي آورند با اين روش هم حرکت هاي ناگهاني و اضافي کودک را هنگام خواب کنترل مي کنند و هم فرصت دست و پا زدن به کودک مي دهند .

بايد اين نكته بسيار مهم را مدنظر داشت كه منظور از قنداق كردن اين نيست كه چنان نوزاد را در پارچه‌اي بپوشانيم كه هيچ حركتي در ناحيه لگن وجود نداشته باشد و يا تنفس نوزاد دچار اختلال گردد و يا آزادي عمل و رشد نوزاد نبايد دچار خدشه شود و بهتر است براي اين کار از پارچه‌اي نازك استفاده کنيد و د‌قت کنيد‌ دماي اتاق زياد‌ گرم نباشد‌ چون گرماي زياد کودک را آزار خواهد داد. بنابراين پارچه مورد استفاده براي قنداق نوزاد بايد نازك و نرم باشد. مطالعات نشان مي‌دهند در مواردي غير صحيح قنداق کردن نوزاد به دررفتگي کفل نوزاد و يا شکل گيري غيرعادي پاها در اوج رشد و ناهنجاري‌هايي در استخوان ران‌ها منجر شده است .

به دليل اهميت اين مورد شيوه صحيح قنداق کردن کودک را براي شما شرح خواهيم داد .

* پتوي نوزاد را پهن کنيد و يک لبه از پتو را مطابق شکل روي مرکز مربع و به سمت داخل برگردانيد و به پتو شکل يک الماس را بدهيد .

* محل قرار گرفتن نوزاد در وسط لبه تا شده قنداق مي باشد طوري که سر کودک از قنداق بيرون باشد و قنداق تمام بدن او را بپوشاند .

* نوزاد را روي پتو بخوابانيد .

* لبه سمت چپ قنداق نوزاد را از روي بازوي چپ رد کرده و بازوي نوزاد را زير آن جا بدهيد و از زير بازوي سمت راست به پشت نوزاد تا کنيد .

* حال لبه پاييني قنداق را روي لبه تا شده سمت چپ بر روي شکم نوزاد و به سمت بالا تا کنيد .

* لبه سمت راست قنداق نوزاد را از روي بازوي راست که کاملاً داخل قنداق قرار گرفته رد کرده و از روي شکم به سمت پشت نوزاد تا کنيد و سنجاق مخصوص قنداق را وصل کنيد .

* در تمام مراحل دقت کنيد که قنداق تا نشود يا زير کودک جمع نگردد .

* قنداق را تا حدي بکشيد که پاهاي نوزاد آزاد باشند و قادر باشند که خم شوند يا حرکت داشته باشند.

منبع : آکادمي پزشکي اطفال آمريکا


  سالمندان براي رفع کم خوابي، قبل از خواب شير مصرف کنند  

نوشيدن يك ليوان شير قبل از خواب و ‌كاهش مواد كافئين‌دار و محرك سيستم اعصاب قبل از خواب مي‌تواند اختلال خواب را در سالمندان كاهش دهد.به گزارش سلامت نيوز، عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي يزد به بروز مشكل پوكي استخوان در سالمندان اشاره کرد و گفت: با توجه به اين كه در دوره سالمندي تراكم استخوان‌ها كاهش مي‌يابد و استخوان‌ها مستعد شكنندگي خواهد شد، توصيه مي‌شود افراد از ماده غذاي شير به عنوان مهمترين منبع تامين كلسيم بدن در سبد غذايي خود استفاده کنند.

دكتر مظفري يادآور شد: بعضا افراد در دوره سالمندي با بيماري عدم تحمل لاكتوز مواجه مي‌شوند و نمي‌تواند از شير استفاده كنند، لذا پيشنهاد مي‌شود اين افراد از فرآورده‌هاي لبني مثل ماست،‌ دوغ و يا پنيرهاي كم چرب بهره گيرند.

اين متخصص تغذيه اجتناب از مصرف مواد غذايي پرچرب، ‌سرخ شده و سبزيجاتي مثل كلم و برخي حبوبات كه موجب نفخ شكم مي‌شود، را از نكات مهم و قابل توجه در اين دوران بر شمرد.

دكتر مظفري در پايان توصيه كرد: مصرف تخم مرغ نبايد در اين دوران بيش از 3 عدد در هفته تجاوز كند.

علاوه بر آن مصرف تخم مرغ آب‌پز به جاي نيمرو براي افراد داراي كلسترول توصيه مي‌شود.


 خبرها از عالم علم 

 کدام يک از ويتامين‌ها براي سلامتي مفيدترند؟

در بيشتر مواقع، تفاوت کمي بين ويتامين‌هاي طبيعي و مصنوعي وجود دارد. ويتامين‌ها به تنهائي و يا جدا از غذا وجود ندارند. مگر آنکه در آزمايشگاه درست شده باشند يا از غذا استخراج شده باشند ويتامين‌هائي که از طريق فعل و انفعالات شيميائي از غذا گرفته شده‌اند به صورت قرص در مي‌آيند. چيزي که در آغاز يک ماده طبيعي بوده به صورت يک محصول تصفيه شده و تغيير يافته در آمده است.به گزارش سلامت نيوز در بسياري از مواقع لغت طبيعي در مورد ويتاميني که حاوي مواد افزودني نيست به کار مي‌رود.در کل تحقيقات نشان داده‌اند که بدن فرقي بين ويتامين‌هاي طبيعي يا مصنوعي نمي‌شناسد و هر دو به يک اندازه در بدن جذب مي‌شوند. تنها استثناء در مورد ويتامين‌ E وجود دارد. تحقيقات نشان داده‌اند که نوع طبيعي ويتامين E عملکرد بيولوژيکي بالاتري در بدن نسبت به نوع مصنوعي آن دارد.

درمان خانگي بيماري‌هاي زمستاني

با فرا رسيدن فصل زمستان و سرد شدن هوا شما هم ممكن است مانند بسياري ديگر از مردم با انواعي از ناخوشي‌ها و بيماري‌هاي زمستاني مواجه شويد.به گزارش ايسنا، بدن انسان براي مطابقت و سازگار شدن با تغيير شرايط به ويژه تغييرات فصلي به زمان احتياج دارد و در طول اين مدت تا زماني كه بدن خود را سازگار كند عفونت‌ها فرصتي براي حمله كردن به آن پيدا مي‌كنند.سايت اينترنتي هوم رمديز دراين باره گزارش داد: در طول مدت اين سازگاري با تغييرات فصلي، فعاليت سيستم ايمني بدن افت مي‌كند و بنابراين بدن در برابر حملات ويروس‌ها و باكتري‌ها، آسيب‌پذيرتر و مستعدتر مي‌شود. اين دوره، زماني است كه اكثر افراد با علائم و مشكلاتي چون سرماخوردگي عادي، سرفه، گلودرد و يا آنفلوآنزا مواجه مي‌شوند.برخي ديگر از بيماري‌ها و امراض شايع زمستاني شامل خشكي و خارش پوست، حساسيت‌هاي فصلي، گرفتگي سينه و آبريزش بيني هستند. همچنين افراد مبتلا به آرتريت و آسم در اين فصل و با كاهش دماي هوا، شاهد تشديد علائم بيماري خود هستند. اما سوال اين است كه چگونه مي‌توانيم خود را براي اين شرايط و تغييرات آماده كنيم؟

در اين مقاله به چند راهكار ساده اما موثر در اين زمينه اشاره شده كه عبارتند از:

-‌ همانطور كه گفته شد اكثر بيماري‌هاي زمستاني به دليل ضعف سيستم ايمني بدن بروز مي‌كنند. به خاطر داشته باشيد كه مهمترين اقدام براي تقويت اين سيستم حياتي، تغذيه سالم و صحيح است. همچنين وعده‌هاي غذايي متعادل، استراحت كافي و تماس با نور خورشيد به مقدار كافي از فاكتورهاي حياتي براي قدرت بخشيدن به سيستم ايمني بدن و بهبود فعاليت آن هستند.

-‌ تغييرات و نوسانات دماي هوا در اين فصل از عوامل مهم ايجاد بيماري است كه شما بايد از قبل خود را براي اين تغييرات آماده كنيد. براي اين منظور مطمئن شويد كه وضعيت تهويه هوا در محل زندگي شما مناسب است و وسايل گرم كننده به درستي كار مي‌كنند. همچنين از قبل بايد لباس‌هاي گرم خود را آماده كنيد تا با سرد شدن ناگهاني هوا غافلگير نشويد.

-‌ هواي سرد و خشك موجب خشك شدن پوست شما مي‌شود. پوست خشك حتي ممكن است ترك خورده و زخم شود. بهترين راه‌كار براي پيشگيري از اين وضعيت، نوشيدن آب زياد و استفاده از كرم‌هاي مرطوب كننده براي خيس نگه داشتن و حفظ آب پوست است.

-‌ در پايان تاكيد مي‌شود كه مصرف ريزمغذي‌ها، سلامت بدن و پوست شما را تضمين مي‌كند. براي مثال ويتامين‌هايي مثل ويتامين ث سيستم ايمني بدن را تقويت كرده و در پيشگيري از سرماخوردگي و آنفلوآنزا موثر هستند. 

روشهايي براي خوشحال‌تر زيستن

خـوشحالي يك وضعيت خاص ذهـنـي اسـت. هـر فـردي درزنـدگي خـود روزهـايي را تجربه نموده كه برايش خوشايند نبوده است. اما ناخرسندي مزمن ميتواند سلامتي، شغل و روابط شما را تحت تاثير قرار دهد. بجزهـرگونه مشكـلات پزشكي يا افسردگي هاي بلندمـدت كه نيازمند تجويزهاي طبي و مساعدت حرفه اي مي باشند، مي توانـيـد مـيزان خوشحالي خود را كنترل نماييد.به گزارش سلامت نيوز به نقل از مجله اينترنتي صبح بخير ايران بـه خـوشـحال بـودن فـكر كـنـيــد تا احساس و ظاهر بهتري بدست آوريد. دراين قسمت نكته‌هايي وجود دارند كه شما را در اين كار ياري مي نمايند:

1- خوش بين باشيد. بـه زنـدگي با ديـدي مثـبـت نگـاه كـنـيد تـا خـود را بـه دليل احساس انرژي و خوشحالي بسيار زيادي كـه نصيبتان خواهـد شد، متعجب سازيد. بـه ياد داشته باشيد كه افراد شاد و مثبت بيشتر مي توانند ديگران را مجذوب خود كنند.

2- ديد وسيعي داشته باشيد. اجازه ندهيد مسائل كوچك شما را آشفته نمايـد. بـراي رسيـدن بـه هـدف خـود پـايدار و مـقاوم باشيد، خـواه آن هـدف رياست، پرداخت رهن و يا يك ازدواج طولاني مدت باشد. در ايـن راه بـا موانـعي مواجه خواهيد شد؛ به سرانجام و پـاداش تلاشـتان فكر كـرده و از ناخرسندي بخاطر مسائل كم اهميت دوري نماييد.

3- سپاسگزار باشيد. از ديگران قدرداني كنيد. از همكار خود بخاطر كمكش بشما تشكر كرده و بدليل موفقيت در انـجـام كـارش بـه او تـبريك بـگوييد. بـه خدمتكاري كه صبحانه شما را برايتان مي آورد كـلمـه اي محـبت آميـز بيان كنيد. به شخص درمانده اي كـه در خـيـابان از مـقـابـلـش رد ميشويد، چند سكه كمك نموده و از اينكه زندگي مسرت بخشي داريد شكرگزار باشيد.

4- از زندگي لذت ببريد. به كارهايي مبادرت نماييد كه از انجام دادن آنها لذت ميبريد: اتومبيلتان را بـشوييـد، بـه برخي تعميرات جزئي در منزل بپردازيد، تلويزيون تماشا كنـيـد، خريد برويد. براي خود يك اولويت قائل شده و آنچه را كه دوست داريد انجام دهيد.

5- از جسم خود مراقبت نماييد. خوب بخوريد و ورزش كنيد. به باشگاه رفته و كمي بدويد يـا در يـك بازي ورزشي شركت كنيد. هـمراهي نمودن يـك تـيم به عنـوان يـك عضـو و بيرون رفتن با هم تيمي ها بعد از بازي، براي جسم و فكر شما مفيد خواهد بود.

6- برنامه هاي خود را تغيير دهيد. برنامه هاي روزانه خود را عوض نموده تا انرژي جـديدي پيدا كنيد. مرز مشخصي بين كار و تـفريح ايـجاد نـماييد. بـراي فـعاليتهاي ســرگرم كننده و يا تفكر در محيطي آرام از خانه خارج شويد.

7- با مردم در تماس باشيد. آيا بخاطر مي آوريد زمانـي كـه يك دوست قديمي بطور غير منتظره با شما تماس گرفت چه احساسي داشتيد؟ براي يكي از آشنايان ايميلي ارسال نمـوده يا با افراد فاميل و يا دوستان قديمي خود تماس گرفته و از حال آنها باخبر شويد.

8- خلاق باشيد. روزنه اي براي انرژي خلاق خود بيابيد. اين ممكن است شـامـل كـاردسـتـي، باز سازي، نقاشي، ترسيم كاريكاتور، نويسندگي و يا حتي باغداري باشد. مهم نيست كه چــقدر مشغله داشته باشيد و يا تا چه اندازه در آخر هفته احساس بي حالي مي كـنـيـد، اگـر زمـاني را براي انـجـام فـعـاليت هاي خلاق اختصاص دهيد، احساسي شادتر و سالم تر خواهيد نمود.

9- براي خود همدمي پيدا كنيد. تقسيم نمـودن تجربيات با كسي كه به او عشق مي ورزيد، خوشحالي شما را افزايش خـواهـد داد. عـشـق مـطلق باعث بوجود آمدن احـسـاس امنيت، رضايت و شادماني در شما مي گردد. روابط جنسي مشروع نيز ميتواند بـراي ذهـن و جسم شما اثرات بسيار مفيدي داشته باشد.

10- با كسي صحبت نماييد. يكي از دوستان خود را براي هم صحبتي و بيان احساسات و عقايد خود انتـخـاب كـنيد. او در مـورد شما قضاوت ننموده و مشكلات شما را حل نخـواهد كرد.


 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پرگهر
دريچه هنر
آزمون و سنجش
در قلمرو ورزش
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته