جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1385/09/18 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران - شنبه نسخه شماره 2647


روياي کاميون نو


مجلس گراني هاي اخير مسکن را بررسي مي کند

عضو هيات رييسه کميسيون انرژي مجلس:
سهم ماهانه خانوار ايراني از يارانه 64 هزار تومان است


کوتاه و خواندني


افزايش قيمت نان


  روياي کاميون نو 

يک معادله ساده اقتصادي مي گويد اگر تقاضايي وجود داشته باشد عرضه هم شکل          مي گيرد، اما اگر تقاضا کاهش يابد، به تبع آن عرضه هم کاهش مي يابد. اين معادله ساده اقتصادي که از اصول پايه اي و بديهي علم اقتصاد محسوب مي شود در کليه مسايل اقتصادي صدق مي کند.
به عنوان مثال، اگر تقاضا براي خريد فرش در جامعه افزايش يابد، طبيعتا توليد فرش نيز افزايش مي يابد تا پاسخگوي اين نياز باشد.                اما اگر تقاضا براي خريد فرش کاهش يابد توليدکنندگان فرش نيز براي جلوگيري از              زيان هاي احتمالي حاصل از انباشته شدن بازار از فرش، توليد خود را کاهش مي دهند.
بروز چنين وضعيتي علاوه بر مشکلاتي که براي توليدکنندگان در پي دارد، در کاهش اشتغال و افزايش بيکاري هم موثر است. وقتي توليد کاهش مي يابد، طبيعتا تعداد عواملي که در توليد دخالت دارند نيز کاهش مي يابد که حاصل آن افزايش خيل بيکاران و به تبع آن مجاب ساختن دولت براي ايجاد فرصت هاي شغلي جديدي است که ايجاد هر يک از اين فرصت هاي شغلي، ميليون ها تومان هزينه                 به همراه دارد. چنين وضعيتي هم اکنون بر شرکت هاي توليدکننده خودروهاي سنگين در ايران حاکم شده است.
هم اکنون ميزان توليد خودروهاي سنگين به ويژه کاميون در شرکت هاي توليدي به شدت کاهش يافته و عامل اصلي اين کاهش توليد همان مبادله ساده عرضه و تقاضا است.                       چون تقاضا براي خريد خودروهاي سنگين کاهش يافته، شرکت هاي توليدي هم مجبور به کاهش توليد خود شده اند تا از زيان هاي احتمالي بکاهند. اما نکته اي که در اينجا شايان توجه است يافتن دليل کاهش توليد خودروهاي سنگين در ايران است.
به عبارت ديگر بايد ابتدا به اين پرسش پاسخ دهيم که چرا توليد خودروهاي سنگين در ايران کاهش يافته است؟! بر اساس معادله عرضه و تقاضا، طبيعتا تقاضا براي خريد اين کالاي سرمايه اي کاهش يافته و همين امر موجب کاهش توليد آن شده است. اما اين کاهش تقاضا حاصل چيست؟ آيا بازار از وجود کاميون هاي نو اشباع شده که تقاضا براي خريد آن کاهش يافته است؟ مروري بر آمارهاي موجود مشخص مي کند که بايد به اين پرسش پاسخ منفي داد. عامل کاهش تقاضاي خريد کاميون هاي نو، اشباع بازار نيست. به اين آمارها توجه کنيد: هم اکنون حدود 300 هزار دستگاه کاميون در جاده هاي سراسر کشور در حال تردد هستند که ميانگين عمر حدود                      230 هزار دستگاه از آن، 22 سال است و از اين تعداد، حدود يکصد هزار دستگاه کاميون    عمري بالاي 26 سال دارند و در رده ناوگان فرسوده حمل و نقل جاده اي قرار مي گيرند.
بنابراين، اين فرضيه که اشباع بازار، موجب کاهش توليدکاميون در کشور شده، فرضيه اي رد شده است. چرا که با وجود اين همه کاميون فرسوده در کشور، طبيعتا بايد تقاضاي خريد کاميون نو بسيار بالا باشد. اما چرا اينگونه نيست؟ واقعيت آن است که کاميون، يک کالاي سرمايه اي است که براي خريد آن بايد قيمتي بالاتر از کالاهاي مصرفي پرداخت.
به همين دليل خريداري کاميون نو براي دارندگان کاميون هاي فرسوده، کار راحتي نيست و تبديل به يک رويا شده است.
در حقيقت شرکت هاي حمل و نقل                  جاده اي و در رده اي بالاتر از آن دولت بايد به ياري دهندگان کاميون هاي فرسوده بيايند تا ناوگان ناتوان و فرسوده حمل و نقل جاده اي کشور تبديل به احسن شود.
توجه به اين نکته ضروري است که بخش عمده تصادفات جاده اي کشور که موجب شده ايران از اين نظر رتبه اول را در جهان به خود اختصاص دهد، حاصل از اين ناوگان حمل و نقل فرسوده است. ضمن اينکه فرسودگي ناوگان حمل و نقل جاده اي موجبات افزايش مصرف سوخت و آلودگي هوا را هم فراهم                   مي آورد که زيان هاي آن بر هيچ کس پوشيده نيست. بنابراين و با توجه به جميع جهات              دولت بايد تلاش بيشتري براي جايگزيني ناوگان حمل و نقل جاده اي فرسوده کشور   انجام دهد و با در نظر گرفتن تسهيلات مناسب براي شرکت هاي حمل و نقل جاده اي و دارندگان اين خودروهاي فرسوده، آنها را به جايگزيني خودروي فرسوده خود ترغيب نمايد و به آنها ياري دهد.
در اين راستا در نظر گرفتن تسهيلات مناسبي براي خريد کاميون هاي نو با وام هاي بلندمدت و با سود پايين، کمترين کاري است که در مسير جايگزيني خودروهاي فرسوده ناوگان حمل و نقل جاده اي مي تواند انجام دهد.
در اين راستا سيستم بانکي بايد از نوسازي ناوگان حمل و نقل جاده اي فرسوده کشور حمايت کند و به موازات آن، دولت نيز بايد          زمينه لازم را براي اين جايگزيني فراهم سازد.
نوسازي ناوگان حمل و نقل جاده اي کشور از هر نظر به نفع اقتصاد کشور است. هم موجب صرفه جويي در مصرف سوخت مي شود، هم آلودگي هوا و هم آمار تصادفات جاده اي در کشور را کاهش مي دهد. ضمن اينکه رونق دادن دوباره به توليد خودروهاي سنگين در کشور که هم اکنون دچار تعليقي ناخواسته شده زمينه را براي رونق اقتصادي و افزايش اشتغال فراهم مي آورد. ايجاد هر شغل جديد براي دولت هزينه هاي فراواني در بر دارد، اما           استفاده بهينه از امکانات موجود، دولت را از هزينه هاي جديد بي نياز مي کند.


  مجلس گراني هاي اخير مسکن را بررسي مي کند  

رييس کميته مسکن مجلس شوراي اسلامي گفت: کميته مسکن مجلس تمام تلاش جدي خود براي بازگشتن آرامش به بازار خريد و فروش را انجام خواهد داد، بنابراين متقاضيان براي خريد مسکن عجله نکنند.
حسن زماني در گفت و گو با فارس اظهار داشت: کميته مسکن مجلس تمام تلاش خود براي بازگشتن آرامش به بازار خريد و فروش را انجام خواهد داد، بنابراين متقاضيان براي خريد مسکن عجله نکنند تا آرامش مجدد به بازار مسکن بازگردد چراکه هر چقدر هجوم افراد براي خريد مسکن بيشتر شود فروشندگان دچار ترديد و قيمت ها افزايش خواهد يافت.
زماني تاکيد کرد: درخواست هاي کاذب همواره موجب افزايش قيمت مسکن مي شود به طوريکه در حال حاضر به دليل جو مسموم ايجاد شده از سوي برخي افراد سودجو بيش از 30 تا              40 درصد درخواست ها کاذب بوده است.
نماينده ملاير با اشاره به طرح جامع مسکن و افزايش کاذب اجاره بها گفت: در طرح جامع مسکن دولت موظف است تا                               50 هزار واحد استيجاري بسازد که درآن صورت قيمت ها کاهش مي يابد، البته کميته مسکن قصد دارد تا با فعالان بخش مسکن به خصوص توليد کنندگان و انبوه سازان جلسه اي تشکيل داده و راهکارهاي لازم را بررسي کند.
وي تاکيد کرد: مطمئنا اگر نقاط ضعف طرح جامع مسکن برطرف شود مي تواند به عنوان يک هديه خوب براي مردم تلقي شود، چراکه اين طرح با هدف سروسامان بخشيدن به بخش مسکن تدوين شده است.
رييس کميته مسکن در پاسخ به ماموريت  سه وزير کابينه دولت براي نظارت بر مسکن هاي اجاره اي اظهار داشت:                    هرچه نظارت در بخش مسکن بيشتر شود قطعا نتايج مثبتي را در پي خواهد داشت بنابراين ماموريت سه وزير را در خصوص            مسکن هاي اجاره اي بايد به فال نيک گرفت.
وي تاکيد کرد: در حال حاضر متولي بخش مسکن در کشور وزارت مسکن و شهرسازي تعيين شده است اما چون دستگاه هاي ديگر نيز در اين بخش دخالت دارند وزارت مسکن  نمي تواند به ماموريت اصلي خود توجه کند.
زماني با بيان اينکه يک سري عوامل تاثيرگذار در کشور همواره قيمت مسکن و اجاره بها را دستخوش تحولات عمده کرده و موجب رونق و يا رکود مسکن مي شود گفت: ورود نقدينگي هاي سرگردان به بخش مسکن همواره به اين بخش رونق مي دهد و زماني که اين سرمايه ها از بخش مسکن خارج           مي شود تاثير منفي بر اين بازار گذاشته و موجب رکود مي شود.


  عضو هيات رييسه کميسيون انرژي مجلس:
 سهم ماهانه خانوار ايراني از يارانه 64 هزار تومان است  

براي دولتي که ادعاي انقلابي بودن مي کند و مصمم است که کارها را با جديت و حالتي جهادي پيش ببرد خريد 6 هزار اتوبوس يا 2 ميليون کپسول گاز کار مشکلي نيست و با يک عزم و اراده  جدي و همگاني مي تواند تبصره ي 13 را اجرايي کند.
حسن مرادي عضو هيات رييسه  کميسيون انرژي مجلس در گفت وگو با ايسنا، در رابطه با اجراي تبصره13   بودجه 85  اظهار کرد: دولت بايد براي اجراي اهداف تبصره 13  قانون بودجه که از اهميت بالايي برخوردار است شرايط و مقدمات کار را فراهم و کار را آغاز مي کرد. قطعا اگر دولت اين روند را               سرعت مي بخشيد مي توانست بخش اعظمي از تبصره 13 را عملي کند.
وي ادامه داد: بايد از همان روز اول به خريد اتوبوس و تجهيز و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي فکر مي کرديم و به هر طريق ممکن اين تبصره را اجرايي مي کرديم، ولي اگر دولت بخواهد اين تبصره را 5 ساله اجرايي کند فاتحه  تبصره 13   را بايد از هم اکنون بخوانيم; مگر آن که دولت بپذيرد که اجراي تبصره در توان او نبوده و مهلتي بخواهد که در آن صورت با دولت تعامل خواهيم کرد.
عضو هيات رييسه  کميسيون انرژي مجلس، تنها راه نجات کشور از بن بست موجود را عادي کردن قيمت ها         برداشتن سوبسيدها، يکسان سازي نرخ و پرداخت يارانه به مردم عنوان کرد. وي در ادامه از تشکيل جلسه اي ميان مسوولان وزارتخانه هاي نفت و نيرو، سازمان بهينه سازي، پخش و پالايش و جهاد دانشگاهي خبر داد و گفت: طبق آخرين آماري که در اين جلسه ارايه شد اگر نصف يارانه سوخت را به مردم بدهيم و قيمت صد تومان را هم در پيش بگيريم به هر خانواده 64 هزار تومان خواهيم پرداخت. آقاي نعمت زاده قول داد که قبل از اجراي طرح اين پول را از منابع خودشان به خانواده ها بپردازند.
مرادي اضافه کرد: حتي براي آن که خانواده ها مطمئن باشند که اول يارانه را بگيرند و سپس بنزين گران شود حاضرند که اين يارانه را بپردازند، لذا اگر دولت در قانون بودجه85   موظف به انجام اين کار شود برنده است وگرنه اين حلقه  مفقوده همچنان به قوت خود باقي خواهد ماند و تاسف خواهيم خورد که دولت مي توانست براي ساماندهي اقتصادي در بخش انرژي برنامه اي جدي طراحي کند ولي نتوانست به آن عمل کند.
عضو هيات رييسه  کميسيون انرژي مجلس، در عين حال تصريح کرد: 64 هزار توماني که بابت يارانه در نظر گرفته اند محاسبه  دقيق شده است و مسوولان نفتي حاضرند ماهي                     64 هزار تومان يارانه به تمام خانواده هاي ايراني بدهند; در حالي که ما مي گوييم اين پول مستحق افراد و خانواده هاي تحت پوشش و کم بضاعت است; ضمن آن که اگر برخي خانواده ها حاضر به استفاده از اين کمک عمومي نباشند مي توانيم مبلغي بالاتر از اين رقم و چيزي حدود 120 هزار تومان را هم به عنوان يارانه به خانواده ها بپردازيم.


 کوتاه و خواندني 


آيين نامه قيمت گذاري شرکت هاي دولتي
هفته آينده به دولت ارائه مي شود

هوشنگ نادريان گفت: طي هفته آينده جلسه نهايي کميته آيين نامه قيمت گذاري تشکيل مي شود و اين آيين نامه پس از نهايي شدن، براي تصويب به هيات وزيران ارسال خواهد شد.
رييس سازمان حسابرسي در گفت وگو با مهر، با اشاره به اتمام ارسال نظرات مختلف کارشناسي در مورد آيين نامه قيمت گذاري سهام شرکت هاي دولتي مشمول اصل 44 قانون اساسي به سازمان حسابرسي گفت: دو روز قبل تمام نظرات صاحب نظران براي اعمال آن در             آيين نامه دريافت شد.
 
واردات 50 هزار تن آهن تا يک ماه آينده
 
رييس اتحاديه آهن فروشان از واردات 50 هزار تن آهن از طريق بندرعباس و بنادر شمالي کشور طي يک ماه آينده خبر داد.
محمد آزاد در گفت وگو با مهر با اشاره به واردات 50 هزار تن آهن تا يک ماه آينده گفت:                          اين ميزان واردات موجب کاهش 10 درصدي قيمت آهن خواهد شد.
آزاد با اشاره به روند کاهشي قيمت ميلگرد در بازار، افزود: پيش بيني مي شود که قيمت ميلگرد تا يک ماه آينده با پنج درصد کاهش مواجه شود.

نرخ تورم امسال 11/4 درصد اعلام شد
 
رييس کل بانک مرکزي نرخ تورم امسال را 11/4 درصد اعلام کرد.
شيباني با بيان اينکه اين عدد از فروردين تا پايان آبان امسال و با توجه به ميانگين تغيير قيمت 110 قلم کالا بدست آمده است گفت: نرخ 11/4 درصدي تورم به معني افزايش قيمت همه کالاها نيست.
رييس کل بانک مرکزي ابراز اميدواري کرد با تمهيدات لازم اين رقم تا پايان امسال ثابت بماند.
شيباني درباره کاهش سود بانکي در سال آينده نيز گفت: هنوز سياست هاي بانکي  براي          سال آينده به شوراي پول و اعتبار ارسال نشده و در اين خصوص تصميمي گرفته نشده است.
وي با اشاره به مصوبه مجلس براي کاهش نرخ سود بانکي به يک رقمي تا پايان برنامه چهارم توسعه تصريح کرد: با توجه به نرخ تورم و مقتضيات کشور براي تعديل نرخ سود بانکي در                                سال آينده تصميم گيري خواهد شد.
 
بانک هاي دولتي موظف به افتتاح حساب اينترنتي براي دانشجويان شدند

با تصويب هيات وزيران بانک هاي دولتي و پست بانک موظف شدند براي کليه دانش آموزان و دانشجويان سال تحصيلي 86-85 از محل اعتبارات شرکت مخابرات ايران حساب اينترنتي به مبلغ هزار تومان افتتاح کنند.
به گزارش فارس، هيات وزيران در نشست 12 مهرماه 1385 بنا به پيشنهاد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات موافقت کرد، براي کليه دانش آموزان راهنمايي، دبيرستان و پيش دانشگاهي معلمان و دانشجويان سال تحصيلي 1385-1386 کشور به ازاي هر نفر ده هزار ريال در شرکت پست بانک و ساير بانک ها از محل منابع شرکت مخابرات ايران حساب پس انداز افتتاح شود.
بر اساس اين گزارش در تبصره اين مصوبه آمده است: کليه بانک هاي کشور موظفند هر کدام براي حداقل يک ميليون نفر حساب بانکي اينترنتي باز کنند. براي بقيه افراد ياد شده در پست بانک حساب پس انداز افتتاح مي شود.
 
قيمت نفت در مرز 63 دلار

خبرگزاري بلومبرگ گزارش داد، به دنبال افزايش نگراني بازار انرژي در خصوص کاهش توليد اوپک و افت ذخاير انرژي آمريکا، قيمت جهاني نفت افزايش يافت.
سازمان کشورهاي صادر کننده نفت اوپک قصد دارد در نشست 14 دسامبر در خصوص سقف توليد خود از ابتداي سال 2007 ميلادي تصميم گيري کند. اين در حالي است که ميزان ذخاير نفت خام آمريکا نيز در هفته منتهي به اول دسامبر به کمتر از 339/7 ميليون بشکه رسيد.
 
رييس کميته مخابرات مجلس:
 ايرانسل به تعهدات خود عمل کند

  شرکت ايرانسل بايد به تعهدات خود مبني بر خدمات دهي مطلوب و قيمت مناسب عمل کند.
رمضانعلي صادق زاده  رييس کميته مخابرات مجلس در گفت و گو با زمان نيوز، ضمن بيان اين مطلب که حوزه هاي تحت پوشش ايرانسل بايد از سرويس دهي مناسب و مطلوبي برخوردار شوند، افزود: ايرانسل طبق تعهدات في مابين با وزارت ارتباطات مکلف است مشترکين خود را                    از خدمات رساني کيفي مطلوبي برخوردار کند.
وي خاطرنشان کرد: واگذاري دو ميليون و سيصد هزار سيم کارت ايرانسل تا پايان سال جاري در صورتي است که رضايت خاطر مشترکين از جهت ميزان سطح کيفيت و سرويس دهي مناسب جلب شود.
نماينده رشت در اين باره که مشترکين ايرانسل حومه تهران (شهر جديد - انديشه - کرج - شهر قدس) به لحاظ کارآيي نامطلوب سيم کارت ايرانسل رضايت چنداني ندارند اظهار داشت: معمولادر  ابتداي هر کاري نواقصي وجود دارد که بايد در اسرع وقت مرتفع شود، به ويژه که اين شرکت تاکنون عمده فعاليت خود را فقط در تهران آغاز کرده است و قطعا گسترش پوشش ايرانسل به ساير شهرها، پيگيري هاي بيشتري را مي طلبد.

 


 آخرين مصوبات لايحه مديريت خدمات کشوري;
حداقل و حداکثر حقوق بازنشستگان
 240 و 900 هزار تومان خواهد بود

عضو کميسيون بررسي لايحه مديريت خدمات کشوري گفت: در بررسي حقوق بازنشستگان کشوري، لشکري، قضايي و عضو هيات علمي در کميسيون بررسي لايحه خدمات کشوري حداقل حقوق بازنشستگان 240 و حداکثر 900 هزار تومان تعيين شد.
موسي الرضا ثروتي در گفت وگو با فارس افزود: براي پرداخت حقوق بازنشستگي در سازمان بازنشستگي کشور 20 گروه در نظر گرفته شده است که کمترين حقوق را براي گروه 1، 2 و 3 با                    حداقل امتياز 4800 معادل 240 هزار تومان در نظر گرفته اند، بيشترين حقوق اين بخش را گروه 13 با 13 هزار و 500 امتياز معادل 675 هزار تومان دريافت خواهد کرد.
وي افزود: مستمري بازنشستگان لشکري نيز با دامنه 5 هزار و 300 تا 14 هزار و 800 امتياز                                 از 265 هزار تومان تا 742 هزار و 500 تومان در نظر گرفته شده است.
ثروتي درباره مستمري بازنشستگان قضايي گفت: مستمري بازنشستگان قضايي با دامنه                            8 هزار و 500 تا 16 هزار امتياز از 425 هزار تومان تا 800 هزار تومان در نظر گرفته شده است.
وي افزود: مستمري بازنشستگان عضو هيات علمي دانشگاه ها با دامنه 9 هزار و 500 تا 18 هزار امتياز از 475 هزار تومان تا 900 هزار تومان در نظر گرفته شده است.
نماينده مجلس هفتم گفت: 4 هزار ميليارد تومان بار مالي لايحه مديريت خدمات کشوري است 2 هزار ميليارد تومان از اين رقم براي بازنشستگان و 2 هزار ميليارد تومان براي کارکنان شاغل در نظر گرفته شده است.

يک منبع آگاه:
وام مسکن اقشار کم درآمد
 به 11 ميليون تومان افزايش يافت

يک منبع آگاه گفت: شيوه پرداخت وام 10 ميليون توماني مسکن براي اقشار کم درآمد                                                  به دليل مشکلات بوجود آمده در پرداخت ها تغيير مي کند.
اين منبع آگاه در گفت و گو با فارس اظهار داشت: پرداخت وام 10 ميليون توماني خريد مسکن براي اقشار کم درآمد براي سال 84 به صورت گسترده و در سطح 2 ميليون نفر ثبت نام صورت گرفت و اين حجم بالا موجب شد تا پرداخت ها از سوي بانک مسکن با مشکل مواجه شود.
وي ادامه داد: هجوم متقاضيان براي ثبت نام وام 10 ميليون توماني مسکن براي سال 84 موجب شده تا از 30 هزار فقره وام در نظر گرفته شده (21 هزار فقره شهرهاي کوچک و متوسط و 9 هزار فقره شهرهاي بزرگ) آمار بسيار اندکي به طوري که به گفته برخي از منابع مطلع به زير 1000 نفر برسد.
وي ادامه داد: وام 10 ميليون توماني مسکن براي سال جاري (سال 85) به 11 ميليون تومان افزايش خواهد يافت به همين دليل دولت براي اينکه سرنوشت پرداخت اين وام ها به وام هاي                                     10 ميليون توماني دچار نشود شيوه پرداخت ها وام 11 ميليون توماني را تغيير خواهد داد اما اينکه اين وام ها نيز به صورت ثبت نامي صورت گيرد مشخص نيست. اين منبع آگاه گفت: روش ثبت نام براي پرداخت وام 10 ميليون توماني موجب شده تا مشکلات و موانع مشخص شود بنابراين مشکلات جمع بندي شده تا در قالب يک دستورالعمل جديد کار پرداخت ها آغاز شود.

بهمن ماه، آخرين مهلت ايرانسل
 براي توزيع سيم کارت اعتباري

معاون وزير ارتباطات و رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي گفت: شرکت ايرانسل بهمن ماه ملزم به توزيع سيم کارت هاي اعتباري خود در بازار است.
محمود خسروي در گفت وگو با فارس در خصوص ارايه سيم کارت هاي اعتباري شرکت ايرانسل اظهارداشت: اين شرکت در طول سه ماه پس از زمان راه اندازي شبکه خود مجاز به ارايه يا عدم ارايه سيم کارت هاي اعتباري است. وي تاکيد کرد: پس از گذشت اين مدت در صورت عدم عرضه                              سيم کارت هاي اعتباري از سوي شرکت ايرانسل سازمان تنظيم مقررات به ايرانسل تذکر و اخطار خواهد داد. اين شرکت ملزم به ارايه سيم کارت اعتباري خود پس از گذشت سه ماه است.
رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در زمينه سيم کارت هاي اعتباري دولتي نيز گفت: تعرفه پيشنهادي از سوي شرکت مخابرات ايران در کميسيون سازمان تنظيم مقررات در حال بررسي است. پيش بيني مي کنيم که هفته آينده در اين زمينه تصميم گيري نهايي صورت پذيرد.

افزايش قيمت نان

رييس اتحاديه نانوايان گفت: افزايش قيمت نان از چهارشنبه هفته گذشته به نانوايي ها ابلاغ شده است.
حسين نظري در گفت وگو با فارس اظهار داشت: نرخنامه هايي که از سوي اتحاديه به نانوايي ها ابلاغ شده بايد در سردر نانوايي ها نصب شده باشد.
وي افزود: قيمت نان با توجه به اينکه از چه نوع آردي (آرد کيلويي 75 ريال يا آرد کيلويي                                        45 تومان) استفاده شده باشد تفاوت دارد.
نظري گفت: قيمت نان لواش از 15 به 20 تومان، قيمت نان سنگک ساده با آرد کيلويي 45 تومان نيز 100 تومان تعيين شده است. رييس اتحاديه نانوايان با اشاره به افزايش وزن چانه هاي خمير يادآور شد: در گذشته به طور مثال خمير نان لواش 100 تا 120 گرم بود که در حال حاضر به 200 گرم افزايش يافته است. نظري در ادامه خاطرنشان کرد: مصوب شده نان سنگک با آرد 45 توماني بيش از                                100 تومان به فروش نرسد. وي ادامه داد: همچنين مقرر شده نان بربري با آرد 45 توماني نيز                                      100 تومان به مردم عرضه شود. به گفته نظري در حال حاضر در واقع نرخ نان تعديل شده است.
وي تصريح کرد: نان بربري با آرد 75 ريال بايد 75 تومان و نان سنگک با آرد 75 ريال نيز                                        55 تومان به فروش رسد. به اعتقاد رييس اتحاديه نانوايان اين افزايش قيمت در بهبود کيفيت نان               موثر است.


 افزايش قيمت نان  

رييس اتحاديه نانوايان گفت: افزايش قيمت نان از چهارشنبه هفته گذشته به نانوايي ها ابلاغ شده است.
حسين نظري در گفت وگو با فارس اظهار داشت: نرخنامه هايي که از سوي اتحاديه به نانوايي ها ابلاغ شده بايد در سردر نانوايي ها نصب شده باشد.
وي افزود: قيمت نان با توجه به اينکه از چه نوع آردي (آرد کيلويي 75 ريال يا آرد کيلويي                                        45 تومان) استفاده شده باشد تفاوت دارد.
نظري گفت: قيمت نان لواش از 15 به 20 تومان، قيمت نان سنگک ساده با آرد کيلويي 45 تومان نيز 100 تومان تعيين شده است. رييس اتحاديه نانوايان با اشاره به افزايش وزن چانه هاي خمير يادآور شد: در گذشته به طور مثال خمير نان لواش 100 تا 120 گرم بود که در حال حاضر به 200 گرم افزايش يافته است. نظري در ادامه خاطرنشان کرد: مصوب شده نان سنگک با آرد 45 توماني بيش از                                100 تومان به فروش نرسد. وي ادامه داد: همچنين مقرر شده نان بربري با آرد 45 توماني نيز                                      100 تومان به مردم عرضه شود. به گفته نظري در حال حاضر در واقع نرخ نان تعديل شده است.
وي تصريح کرد: نان بربري با آرد 75 ريال بايد 75 تومان و نان سنگک با آرد 75 ريال نيز                                        55 تومان به فروش رسد. به اعتقاد رييس اتحاديه نانوايان اين افزايش قيمت در بهبود کيفيت نان               موثر است.


 
ورزشي
سياسي و سياسي خارجي
هنري
استانها و شهرستانها
گزارش
دانشگاه و خبر
دانشگاه
اقتصادي
آگهي هاي روزنامه آفرينش
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته