جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1390/10/20 - روزنامه سراسري صبح ايران (سه شنبه) نسخه شماره 4064


عيدي کارمندان 350 هزار تومان


تريبون اقتصادي


نهادهاي مالي


مسکوکات و ارز


 عيدي کارمندان 350 هزار تومان 

معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور عيدي کارمندان در سال جاري را نزديک به 350 هزار تومان اعلام کرد و در خصوص وضعيت پرداخت هديه رئيس جمهور به خبرنگاران گفت، بهترين عيدي خبرنگاران تصويب و ابلاغ آيين‌نامه مشاغل سخت و زيان آور براي آنان بود. به گزارش فارس، لطف‌الله فروزنده دهکردي در پاسخ به پرسشي مبني بر عيدي کارمندان دولت اظهار داشت: قانون برنامه حکم مشخصي در اين زمينه دارد که 5 هزار امتياز ضربدر ضريب حقوق مي‌شود که نزديک 350 هزار تومان خواهد بود.

وي در پاسخ به پرسشي در زمينه تنظيم بازار ارز گفت: نابساماني ارز بيشتر جنبه رواني دارد ،دولت تدبير مناسبي در زمينه ساماندهي صرافي‌ها و گشايش اعتبار را ساماندهي کرده و بزودي بازار ارز سامان مي‌يابد.معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر هديه رئيس جمهور به خبرنگاران گفت: بزرگترين عيدي اين بود که شغل خبرنگاري را جزء مشاغل سخت و زيان‌آور اعلام کرد.

فروزنده در پاسخ به پرسشي مبني بر اينکه دولت متولي 2.5 ميليون شغل است،گفت: اين خبر به صورت غلط منتشر شد،چون بخش دولتي متولي ايجاد شغل است و برخي انتظار داشتند اين مقدار شغل از طريق استخدام دولتي ايجاد شود،در حالي که دولت برنامه‌ريزي مي‌کند زمينه ايجاد شغل در بخش خصوصي ايجاد شود.سال گذشته 1.6 ميليون فرصت شغلي محقق شد اما امسال 2.5 شغل ايجاد خواهد شد.

فروزنده گفت: اعتقاد نداريم که براي حل مشکل اشتغال از طريق استخدام دولتي اقدام شود بلکه رونق کسب و کار انجام شود و شغل در بخش خصوصي ايجاد شود.معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در زمينه تبديل وضعيت کارمندان گفت: بزودي وضعيت نيروهاي شرکتي در دستگاه‌هاي دولتي ساماندهي مي‌شود،مشکل افرادي که با مدرک بالاي فوق ديپلم قبل از سال 87 در دستگاه‌ها به کار گرفته شده اند، حل شد و دولت و به مجلس اجازه داده کساني که تا پايان سال 87 به صورت شرکتي در دستگاه‌ها کار مي‌کردند تبديل وضعيت شده و تمديد قراردادشان صورت گيرد.وي يادآور شد: دولت فقط در کارهاي حجمي و نيروهاي شرکتي بود که تصميم گرفت شرکتهاي واسطه را حذف کند و همچنين تبديل وضعيت نيروهاي پيماني به رسمي در دستور کار قرار دارد.

فروزنده اضافه کرد: کارمنداني که به صورت قراردادي کار مي‌کنند اگر از کلانشهرها به شهرهاي کوچک منتقل شوند از وضعيت قراردادي و پيماني و از طريق برگزاري آزمون و با رعايت قانون تبديل وضعيت مي‌شوند، رعايت سنوات خدمت در مورد آنها طبق قانون انجام مي‌شود.فروزنده همچنين در مورد تبديل وضعيت مدرک‌گرايي به مهارت‌گرايي تاکيد کرد:‌ براي تبديل مدرک‌گرايي به مهارت‌گرايي فرهنگ‌سازي و بسترسازي مورد نياز است که در اين زمينه آئين‌نامه نظام مهارتي به دولت ارائه و مورد تصويب قرار گرفت همچنين کارمندان با گذراندن آموزش مهارتي مدرک معادل دريافت مي‌کنند و بخشي از مدارک معادل آنها به مدرک آموزش تبديل مي‌شود.

معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تصريح کرد: مديران موظف هستند سالانه 60 ساعت و کارکنان 40 ساعت آموزش ضمن خدمت ببينند و در افق 5 ساله 70 درصد نيروهاي دولتي به سمت نيروهاي مهارتي و 20 تا 30 درصد به سمت تحقيقات سوق داده مي‌شوند.

وي با بيان اينکه مهمترين معضل کاري جوانان است گفت: البته با افزايش مهارت در نيروي انساني بخشي از کاري حل مي‌شود.فروزنده در مورد سوالي مبني بر نارضايتي برخي از کارمندان از حقوق خود گفت: ما هم اين را قبول داريم ولي اعتبارات دولت براي حقوق محدود است البته در دولت نهم و دهم حقوق کارمندان بين 15 تا 25 درصد افزايش يافته و همنچنين فوق‌العاده کارمندان متناسب عملکرد اضافه شده است. وي ادامه داد: آنچه موجب تشويق کارمند شود، وصف کردن عملکرد به فوق‌العاده دريافتي که بر اساس ماده 65 انجام مي‌‌شود و همچنين در دستگاه‌هاي دولتي هر ميزان کاهش هزينه صورت گيرد طبق ماده 38 قانون بودجه اگر ساختمانهاي دولتي ساماندهي و به فروش رسد درصدي از آن به کارکنان اختصاص مي‌يابد.وي تاکيد کرد: ظرفيت نظام پرداخت در ادارات به سمت عملکرد و پاداش سوق داده مي‌شود و بستگي به افزايش کارايي دارد و بايد به اين سمت حرکت شود که هر کارمند به تناسب عملکرد پاداش دريافت کند.فروزنده در مورد نيروهاي مازاد دستگاه‌هاي اجرايي گفت: سه تعريف در اين زمينه انجام مي‌شود که يک سري از نيروها در فرآيند ادغام جابه‌جا مي‌شوند يا بازنشست خواهند شد و برخي از نيروها نيز از مراکز استان به شهرستانها منتقل و امتيازاتي به آنها داده مي‌شود و نيز تبديل وضعيت نيروي انساني صورت مي‌گيرد.

وي تاکيد کرد: همچنين نيروهاي مازاد دستگاه از طريق آموزش در کارهاي مورد علاقه به کار گرفته و توانمند مي‌شوند که هم علاقه نيروي کار رعايت شود و هم نياز دستگاه‌ها برطرف شود.


 تريبون اقتصادي 

 بهمني به جلسه شوراي گفتگو هم نرفت

شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي در حالي بعد از چند هفته تاخير و بدون حضور خبرنگاران برگزار شد که رئيس کل بانک مرکزي به اين جلسه نرفت و وزراي اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت هم در ماموريت خارج از کشور بسر مي‌برند. به گزارش مهر، شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي بعد از حدود سه هفته تاخير در برگزاري و لغو جلسات به دليل حضور نيافتن اعضاي دولتي در محل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران برگزار شد، اين در حالي است که اين جلسه برخلاف روال تعيين شده بدون حضور خبرنگاران برگزار شد.در اين ميان، برخي منابع مطلع از اختلاف شديد دولت با پارلمان بخش خصوصي در خصوص اجراي قانون بهبود فضاي کسب و کار مي دهند.در عين حال، دليل عدم حضور محمود بهمني رئيس کل بانک مرکزي در جلسه شوراي گفتگو مشخص نيست. بهمني هم در جلسه غيرعلني مجلس حضور نيافت تا شايد استعفاي وي بر سر زبانها بيفتد. البته محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس در اين باره گفته است که شايد مقامات مافوق به بهمني گفته باشند به جلسه غيرعلني نيايد.

آخرين راهکار بهمني براي مهار بازار ارز

اين در حالي است که ،بهمني مجددا پيشنهاد افزايش نرخ سود بانکي سال جاري و انتشار اوراق مشارکت با نرخ بالا را به شوراي پول و اعتبار ارائه مي دهد. به گزارش موج، محمود بهمني رئيس کل بانک مرکزي بار ديگر لايحه افزايش نرخ سود بانکي را به شوراي پول و اعتبار مي برد. آخرين شنيده ها حاکي از اين است که بهمني در نظر دارد، شوراي پول و اعتبار را به افزايش نرخ سود سپرده هاي بانکي در سال جاري مجاب کند. يک منبع آگاه به موج اعلام کرد که مجددا لايحه افزايش نرخ سود سپرده هاي بانکي براي سال 90 و انتشار اوراق مشارکت با نرخ بالا در سال جاري، از سوي محمود بهمني رئيس کل بانک مرکزي به شوراي پول و اعتبار پيشنهاد مي شود. البته با توجه به آنکه، سيد شمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي و غضنفري وزير صنعت و معدن و تجارت در ماموريت خارج از کشور به سر مي برند، احتمال دارد که جلسه شوراي پول و اعتبار تشکيل نشود اما به طور قطع پيشنهاد افزايش نرخ سود بانکي در سال جاري و انتشار اوراق مشارکت با نرخ بالا در دستور کار شوراي پول و اعتبار قرار خواهد گرفت.

گراني ارز هزينه‌هاي ايرلاين‌ها را تا 35 درصد افزايش داد

مديرعامل يک شرکت هواپيمايي مدعي شد که نوسان شديد نرخ ارز حدود 30 تا 35 درصد افزايش هزينه را به شرکتهاي هواپيمايي متحمل کرده است. به گزارش مهر، در حالي که اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها نزديک مي شود شرکت هاي هواپيمايي اميدوار هستند تا با اجراي فاز دوم نرخ بليت هواپيما آزاد شود و يا حداقل متناسب با افزايش قيمت سوخت و ديگر هزينه ها افزايش يابد.گرچه در فاز اول هدفمندي يارانه ها که از سال گذشته به اجرا رسيد و قيمت سوخت از ليتري 100 تومان به 400 تومان افزايش يافت، دولت با افزايش 14 درصدي قيمت بليت هواپيما موافقت کرد اما در طول اين مدت شرکتهاي هواپيمايي همواره به اين نرخ اعتراض داشتند و اعلام مي کردند که نسبت هزينه به درآمد آنها يکسان نيست.در اين بين بدهي 13 شرکت هواپيمايي به وزارت نفت بابت خريد بنزين نسيه از شهريور تا آذرماه امسال از 250 ميليارد تومان به بيش از 450 ميليارد تومان رسيد که همين امر اختلافاتي را هم ميان شرکت پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي و شرکتهاي هواپيمايي به‌وجود آورد.شرکتهاي هواپيمايي در اين مدت تلاش زيادي براي کاهش نرخ سوخت هواپيما کردند. مديرعامل شرکت هواپيمايي هما در اين باره گفته است: در ستاد هدفمندي يارانه ها موافقت شد که نرخ سوخت هواپيما فعلاً 200 تومان باشد و 200 تومان باقيمانده در بدهي شرکتها باقي بماند اما پيشنهاد داديم که سوخت 400 توماني از تيرماه تاکنون هم شامل اين طرح بشود که فعلاً جوابي به ما ندادند.يکي ديگر از موانعي که شرکتهاي هواپيماي با آن روبرو هستند، نوسان نرخ ارز است که زيان‌هاي زيادي را متوجه اين صنعت مي کند. در واقع ايرلاين‌ها همواره از بانک مرکزي درخواست داشته اند که ارز را به‌صورت سهميه اي و ثابت در اختيار اين شرکتها بگذارد اما تاکنون بانک مرکزي جوابي را به شرکتهاي هواپيمايي نداده است.بنابراين ، ايرلاينها معتقدند از آنجايي که تنها 2 درصد مردم از هواپيما براي سفر استفاده مي کنند، بنابراين نيازي به اين نيست که دولت يارانه هاي سنگين براي اين بخش در نظر بگيرد و نرخ بليت هواپيما را ثابت نگه دارد.

بررسي اخذ ماليات از واحدهاي خالي از سکنه

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور گفت: وزارت راه و شهرسازي براي اخذ ماليات از واحدهاي مسکوني خالي از سکنه لايحه‌اي را تنظيم و ارائه کرده است که اين لايحه در مراحل بررسي قرار دارد. علي عسکري در گفتگو با مهر درباره اخذ ماليات از مسکن خالي گفت: وزارت راه و شهرسازي براي اخذ ماليات از واحدهاي مسکوني خالي از سکنه لايحه اي را تنظيم و ارائه کرده است که اين لايحه در مراحل بررسي قرار دارد.معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در مورد اصلاحيه قانون مالياتي افزود: با آماده شدن اصلاحيه و بررسي آن در کارگروه طرح تحول اقتصادي دولت، لايحه به مجلس ارائه مي شود که اميد است ظرف چند ماه آينده اين کار عملياتي شود.

جزئيات آبرساني روستايي

رئيس هيئت مديره شرکت مهندسي آبفاي کشور از اختصاص 350ميليارد تومان منابع جديد به وزارت نيرو براي آبرساني روستايي و فاضلاب خبر داد و گفت: طرح‌ها و جداول مربوط به نحوه هزينه کرد اين منابع نيز مشخص شده است. سيدمهدي ثمره هاشمي در گفتگو با مهر از اختصاص 2 درصد از درآمد نفتي کشور به بخش آب خبر داد و گفت: تاکنون بخشهايي از اين برنامه اجرايي شده و تخصيصهاي استاني آن هم صورت گرفته است.رئيس هيئت مديره شرکت مهندسي آبفاي کشور اظهار داشت: همچنين يک رديف 500 ميليون دلاري نيز از محل مازاد درآمد نفت در قانون بودجه سال جاري اختصاص يافته است که مي تواند تحول بسيار مناسبي را در احداث مجتمع هاي آبرساني روستايي و همچنين راه اندازي شبکه هاي جديد فاضلاب به وجود آورد.ثمره هاشمي از اختصاص و ابلاغ منابع جديدي به ارزش 560 ميليارد تومان در هفته هاي گذشته از سوي دولت براي استفاده در پروژه هاي مختلف آبرساني و تکميل شبکه هاي فاضلاب خبر داد.مشاور وزير نيرو ادامه داد: از اين مبلغ 350 ميليارد تومان براي آبرساني به روستاها در نظر گرفته شده و 210 ميليارد تومان نيز براي ساماندهي آبهاي مرزي است.اين مقام مسئول در وزارت نيرو تاکيد کرد: در هفته هاي گذشته 350 ميليارد تومان از 500 ميليارد تومان به وزارت نيرو پرداخت شده که از اين طريق طرحها و جداول نحوه استفاده از منابع جديد نيز مشخص شده است.به گفته ثمره هاشمي، بخشهاي مهمي از اين طرحها مربوط به شرکتهاي آبرساني روستايي و همچنين احداث شبکه هاي فاضلاب خواهد بود.رئيس هيئت مديره شرکت مهندسي آبفاي کشور اظهار داشت: اختصاص منابع و اعتبارات جديد به آبرساني روستايي مي تواند تحول مناسبي را در اين بخش ايجاد کند و قدم مثبتي در راستاي تامين آب شرب روستاهاي کشور باشد.

براساس قانون هدفمند يارانه ها:

پرداخت يارانه نقدي بيشتربه نيازمندان به معناي حذف اقشار مرفه نيست

در حالي كه بيش از يك ماه از طرح موضوع حذف يارانه اقشار مرفه مي‌گذرد، رييس مجلس شوراي اسلامي اعلام كرده كه حذف يارانه برخي اقشار، خلاف قانون هدفمندي يارانه‌هاست. به گزارش ايسنا مدتي پيش رييس جمهور در حاشيه ديدار چهره به چهره با مردم شرق تهران گفت: طبق برنامه قرار است با کساني که توانمند هستند، مکاتبه كنيم و از آنان بخواهيم كه در صورت تمايل از دريافت يارانه نقدي انصراف دهند. وي درباره ارائه يارانه نقدي به مردم گفت: الان 75 ميليون نفر يارانه دريافت مي‌کنند، اما آيا همه به اين يارانه احتياج داشته‌اند؟ بنده فکر مي‌کنم برخي به دليل اخبار و پيش‌بيني‌هاي غيرواقعي نگران شدند و به همين دليل دريافت يارانه را تقاضا كردند. وقتش رسيده کساني که توانمند هستند کمک کنند تا با انصراف از دريافت يارانه نقدي، اين مبلغ در زندگي خانواده‌هاي ديگر تحول ايجاد کند. او درباره چگونگي اجراي اين طرح نيز گفت: بنا داريم با کساني که توانمند هستند، مکاتبه كنيم و از آنها بخواهيم از دريافت يارانه نقدي انصراف دهند تا بتوانيم همين مبلغ را در خانواده‌هايي با سطح اقتصادي پايين‌تر توزيع کنيم. انتظار داريم زماني که بحث انصراف افراد توانمند از دريافت يارانه نقدي را اعلام کرديم، همراهي لازم صورت گيرد تا بتوانيم فاصله طبقاتي را کمتر کنيم و به نقطه‌اي برسيم که در کشور فقير نداشته باشيم. در همين زمينه دبير ستاد هدفمند يارانه‌ها نيز با بيان اين كه ما در ماه‌هاي آينده كاملا روي حذف برخي از افراد كه مستحق دريافت يارانه نيستند، متمركز مي‌شويم و متناسب با آنچه در قانون آمده، كار را اجرايي مي‌كنيم، تايكد كرد كه دولت به زودي پروژه حذف يارانه اقشار مرفه را كليد خواهد زد. محمدرضا فرزين در توضيح اين فرايند گفت: الان جلساتي براي تقويت نظام شناسايي گذاشته‌ايم. مشكل الان ما اين است كه بايد يك نظام شناسايي دقيق داشته باشيم تا افرادي كه از فهرست حذف مي‌شوند، افرادي باشند كه طبق قانون بايد حذف شوند و در اين روند دچار خطا نشويم. او ادامه داد: الان بيشتر جلسات ما روي تقويت نظام شناسايي و گرفتن اطلاعات از دستگاه‌هاي متمركز است و در آينده نزديك، حذف يارانه اقشار مرفه آغاز مي‌شود. البته همان‌طور كه گفته‌ام، پيش از حذف يارانه با افراد مكاتبه مي‌شود. وي درباره پارامتر‌هايي كه در نظام شناسايي استفاده مي‌شود نيز گفت: ما پايگاه‌هاي اطلاعاتي مختلفي در كشور داريم كه همه آنها را با هم لينك مي‌كنيم. مثلا پايگاه‌هاي اطلاعاتي درباره‌ خودرو، مسكن يا وضعيت حقوق و دستمزد داريم و اينها معيارهايي است كه اطلاعات آن جمع‌آوري مي‌شود و بر اساس آن، يارانه اقشار مرفه حذف خواهد شد. اما رييس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به سوالي درباره طرح برخي مباحث درخصوص حذف 10 ميليون نفر از دريافت يارانه نقدي، گفت: سطح فراگيري قانون هدفمندي يارانه‌ها عموم مردم است و اين موضوع به خاطر برخي مناقشات در قانون پيش بيني شده، بنابراين دولت مي‌تواند به عده‌اي كه نيازمند هستند يارانه نقدي بيشتري بدهد. علي لاريجاني تاكيد كرد: اين كه قرار باشد برخي افراد از دريافت يارانه حذف شوند مغاير قانون است. وي ادامه داد: در قانون آمده كه دولت مي‌تواند به نيازمندان يارانه نقدي بيشتري پرداخت كند، اما اگر هم كسي نخواهد كسي يارانه را دريافت كند اشكالي ندارد. ولي دولت از نظر قانوني نمي‌تواند اجبار كند كه كسي يارانه نگيرد كما اينكه در مرحله قبل هم عده‌اي يارانه نگرفتند و اين اشكالي ندارد. با اين وجود دولت هم اكنون اقدامات عملي خود براي حذف يارانه اقشار مرفه را آغاز و به گفته فرزين با محاسبات اوليه مشخص شده كه در مرحله نخست دست كم 10 ميليون نفر بايد از پروسه دريافت يارانه نقدي حذف شوند. در اين شرايط بايد منتظر اظهار نظر رسمي دولت درباره اعلام مغايرت قانوني حذف يارانه اقشار مرفه بود.

علت نهايي نشدن گزارش تحقيق و تفحص از بانک‌ها:

برخي نمايندگان 3 ماه يک بار هم در جلسات حاضر نمي‌شوند

عضو کميسيون اقتصادي مجلس علت نهايي نشدن گزارش تحقيق و تفحص از بانک‌ها را به حد نصاب نرسيدن اعضاي حاضر در جلسه کميسيون عنوان کرد و گفت: با توجه به اينکه بايد اعضاي حاضر در جلسه براي راي‌گيري حداقل 16 نفر باشند، مدت‌هاست که اين گزارش نهايي نشده است. محمدرضا خباز در گفت‌وگو با فارس، با بيان اينکه گزارش تحقيق و تفحص از سيستم بانکي بايد در کميسيون اقتصادي راي‌گيري شود، اظهارداشت: برخي نمايندگان 3 ماه يک بار هم در جلسات کميسيون حاضر نمي‌شوند و واقعا اين بسيار بد است. اين عضو کميسيون اقتصادي مجلس افزود: علت نهايي نشده گزارش تحقيق و تفحص از بانک‌ها به حدنصاب نرسيدن اعضاي جلسه است زيرا بايد حداقل 16 نفر در جلسه کميسيون حاضر باشند تا راي‌گيري انجام شود.وي با بيان اينکه يک سال و نيم از آغاز تحقيق و تفحص اين گزارش مي‌گذرد، بيان کرد: نماينده موظف به شرکت در دو جلسه کميسيون در هفته است اما متاسفانه برخي نمايندگان اهميتي به شرکت در جلسات کميسيون اقتصادي نمي‌دهند.

وانت جديد وارد بازار خودروي ايران مي‌شود

به زودي و پس از رفع ايرادات جزيي و به روز شدن وانت، يک محصول جديد و منطبق با استانداردهاي روز دنيا وارد بازار خواهد شد. به گزارش مهر، رضا سرايي مديرعامل شرکت زامياد گفت: با توجه به آئين نامه ارتقاي کيفيت محصولات خودروسازان که در سال گذشته توسط وزارت صنايع و معادن ابلاغ شد، اين شرکت همراه با برنامه‌هاي پيشين خود در راستاي افزايش سطح کيفيت، راهبرد نويني را همراستا با اهداف تصريح شده، تبيين و اجرايي کرده است.


 نهادهاي مالي 

حضور بانک ملت در جشنواره فرصت هاي سرمايه گذاري و کسب و کار

بانک ملت به عنوان تنها بانک کشور، به صورت فعال در جشنواره بين المللي فرصت هاي سرمايه گذاري و کسب و کار حضور پيدا کرد.به گزارش روابط عمومي اين بانک با برپايي غرفه اي در نمايشگاه مذکور، خدمات و محصولات نوين والکترونيک و بسته هاي اعتباري خود را به بازديدکنندگان معرف کرد.بر اساس اين گزارش، کارشناسان ادارات مختلف بانک ملت نيز با حضور در محل غرفه اين بانک، به سوالات بازديدکنندگان در زمينه نحوه استفاده از خدمات بانکي پاسخ گفتند.

روابط عمومي بانک صادرات به عنوان برتر دست يافت

براساس راي هيات داوران هفتمين جشنواره بين المللي برترين‌هاي روابط عمومي ايران که با حضور وزير ارتباطات و فن آوري اطلاعات، جمعي از اساتيد، صاحب‌نظران و کارشناسان علم ارتباطات و روابط عمومي در مرکز همايش‌هاي برج ميلاد برپا شده بود، روابط عمومي بانک صادرات ايران در بخش اطلاع رساني به عنوان اثر برتر برگزيده شد. به گزارش روابط عمومي ، درلوح سپاس برترين‌هاي روابط عمومي خطاب به روابط عمومي اين بانک آمده ‌است: بي‌ترديد، تقدير از فعاليت‌هاي برتر در حوزه روابط عمومي، نقش مهمي را در الگوسازي و هدايت روابط عمومي‌ها به خلق آثار فاخر دارد.

اهداء تنديس مدير ارزش آفرين ارتباط گستر به مديرعامل بانک تجارت

سمپوزيوم بين المللي روابط عمومي تنديس مدير ارزش آفرين ارتباط گستر را به دکتر مجيدرضا داوري مديرعامل بانک تجارت اهدا کرد .به گزارش روابط عمومي ، هيئت داوران هفتمين سمپوزيوم بين المللي روابط عمومي لوح سپاس و تنديس مدير ارزش آفرين ارتباط گستر را به دکتر مجيدرضا داوري مدير عامل بانک تجارت اهدا کرد.


 مسکوکات و ارز 

يک گرم طلاي 18 عيار

60900 تومان

سکه بهار آزادي طرح قديم

635000 تومان

سکه بهار آزادي طرح جديد

622000 تومان

نيم سکه بهار آزادي

306000 تومان

ربع سکه بهار آزادي

156000 تومان

دلار

1670 تومان

يورو

2170 تومان


 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پرگهر
دريچه هنر
آزمون و سنجش
در قلمرو ورزش
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته