جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1385/09/22 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران - چهارشنبه نسخه شماره 2651

عماد افروغ در جع دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي يزد:
آرمان خواهي لازمه جنبش دانشجويي است

معاون فرهنگي وزارت علوم:
آينده فعاليت هاي سياسي دانشجويان در گرو اوضاع عمومي سياست است

عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس:
هجمه ها و شيطنت ها موجب تقويت رياست دانشگاه آزاد اسلامي شد

توسط دانشجوي دانشگاه آزاد اسلامي;
سيستم واقعيت مجازي براي درمان اختلالات رواني طراحي شد


کوتاه و خواندني


 عماد افروغ در جع دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي يزد:
 آرمان خواهي لازمه جنبش دانشجويي است 

آفرينش: عماد افروغ رئيس کميسيون فرهنگي مجلس در جمع دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي يزد حاضر شده و دانشجويان را قشري دانست که در تحولات سياسي و اجتماعي تاثير بسزايي دارند.
رئيس کميسيون فرهنگي مجلس گفت: مدتي است شاهد وحدت جنبش دانشجويي هستيم که لازم است براي ايجاد نشاط دوباره در اين جنبش عوامل اصلي مشکل را ريشه يابي کرد.
وي جنبش دانشجويي را يک گروه غير سياسي روشن فکر دانست و افزود: دانشجويان نبايد از اهداف و آرمان هاي انقلاب فاصله بگيرند بلکه بايد با نقد مسائل و عملکردها به تحقق آن کمک کنند.
عماد افروغ اظهار داشت: هر کس به قدرت و مسئوليت مي رسد بايد عملکردش را مورد انتقاد و بررسي قرار داد زيرا نفس قدرت يکي از ضرورت هاي نقد است. رئيس کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي شناخت دانشجويان از هويت ملي و فرهنگ را ضروري دانست و تصريح کرد وجه فرهنگي اين مرز و بوم بايد در هر جنبش،حرکت،توسعه محسوس باشد.
افروغ با اشاره به اينکه نبايد زمينه اي فراهم کرد تا افرادي که دغدغه خدمت به مردم ندارند بر سر کار آيندگفت: با شناخت و نگرش انتقادي مي توان در اين مورد بهتر عمل کرد. وي رسالت عمده جنبش دانشجويي را روشنفکري و آگاهي بخشي اعلام کرد و بر حرکت خود جوش و ارزشي آن تاکيد کرد.
وي 16 آذر ماه سال 1332 را سر آغاز جنبش دانشجويي در کشور نام کرد و افزود: 15 خرداد سال 1342 نيز نقطه عطفي در جنبش هاي دانشجويي بود و جنبش دوم دانشجويي هم 13 آبان سال 1357 به وقوع پيوست.
وي ضعف تکنيک روشنفکري، فقدان تئوري مبارزاتي، برخورد انفعالي و خط روشنفکري با فعاليت هاي سياسي گروه هاي سياسي را از عوامل رکود جنبش هاي دانشجويي بيان کرد.
افروغ تصريح کرد: به دليل اينکه احزاب هنوز در جامعه نهادينه نشده اند و جنبش هاي دانشجويي مستقل عمل مي کنند جامعه حساب ويژه اي را براي اين جنبش ها باز کرده است.
وي به جريان ها و جنبش هاي دانشجويي توصيه کرد: به انديشه و تفکر خود بها بدهند و همواره هوشيار باشند و خلا» هاي فکري جامعه را پر کنند.
وي در پاسخ و پرسش برنامه طرح تسهيل ازدواج جوانان و ساماندهي طرح مد و لباس را از اقدامات کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي براي رفع برخي از معضلات فرهنگي ذکر کرد.
لازم به ذکر است اين نشست به همت جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي يزد برگزار شد.


 معاون فرهنگي وزارت علوم:
 آينده فعاليت هاي سياسي دانشجويان در گرو اوضاع عمومي سياست است  

مهر: معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم که متولي اصلي تشکل هاي دانشجويي در وزارت علوم است در تشريح جريانات چپ در دانشگاه ها معتقد است موضوع چپ ها در دانشگاه پديده اي است که از گذشته نيز وجود داشته و اينکه آنها در دانشگاه وجود دارند يا خير، مشمول بحث مواجهه با واقعيات است. همچنين در مورد آينده فعاليت هاي سياسي دانشجويان بايد منتظر وضعيت عمومي سياست کشور و قوت يا ضعف شاخه دانشجويي احزاب بود.
محمد باقر خرمشاد، معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم با بيان اين مطلب افزود: فعاليت چپ ها در دانشگاه صرفا به صورت يک نطفه مطرح است و نمي توان به آنها به چشم يک مسئله نگاه کرد. زماني بايد به آنها به چشم يک مسئله نگاه شود که به عنوان يک جريان مطرح باشند. هر گروه سياسي به اندازه وزنش فضا اشغال خواهد کرد و اين بخشي از رقابت ها و فعاليت هاي سياسي در هر جايي از جمله دانشگاه محسوب مي شود.
وي در تحليل فضاي فعلي فعاليت هاي سياسي دانشجويان گفت: افراط دانشجويان چپ از يک سو و افراط فعاليت هاي ليبرال که بحث هايي مانند گذر کردن از خاتمي و قانون اساسي را به دنبال داشت از جمله علل رکود فعاليت هاي دانشجويي است و فعاليت هاي سياسي دانشجويي در حال تجربه کردن شرايط چند رنگي و تنوع است و اين چند رنگي در طيف سکولاري که در دل انجمن هاي اسلامي ظهور پيدا کردند هم ديده مي شود.
معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم افزود: افراطي گري ها به حدي رسيده بود که يک عده از دانشجويان اسلام گرا و حتي برخي از سياسيون با اين سخن که انجمن اسلامي محل تجمع و تولد اسلامگرايان است، تلاش کردند تا در اواخر دولت هشتم وضعيت انجمن هاي اسلامي را به حالت اول بازگردانند.
خرمشاد يادآور شد: در کنار فعاليت هاي افراطي شاهد فعاليت هاي متعادل و ميانه رو نيز بوده ايم که متاسفانه کمتر مجالي براي بروز و ظهور پيدا کردند.
وي با يادآوري ظهور چند رنگي در فعاليت هاي سياسي دانشجويان، افزود: در طيف اسلامگرايان نيز امروزه شاهد چند رنگي و تنوع هستيم. آنچه در طيف انجمن هاي اسلامي مستقل ديده مي شود و آنچه که عدالتخواهان عنوان مي کنند، متفاوت است يا آنچه که در بسيج ديده ديده مي شود با صحبت هاي جامعه اسلامي دانشجويان فرق دارد.
معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم ادامه داد: آنچه که اسلامگرايان اصولگرا با گرايش چپ مطرح مي کنند با آنچه که اسلامگرايان اصولگراي غير چپ از آنان سخن مي رانند تفاوت آشکاري وجود دارد و اين به معني خروج فعاليت هاي سياسي دانشجويان از حالت جنبشي و ورود آن به حالت تنوع است.
اين استاد جامعه شناسي سياسي آينده فعاليت هاي سياسي دانشجويان را مشروط بر اوضاع فعاليت هاي عمومي دانست و گفت: اگر فضاي فعاليت هاي عمومي روندي را طي کند که در آن گروه هاي سياسي قوي پيدا شوند فعاليت هاي سياسي دانشجويان مانند کشورهاي توسعه يافته در قالب شاخه هاي دانشجويي احزاب سامان مي گيرد.
خرمشاد افزود: "مهدي کروبي" حزبي تاسيس کرده و مي خواهد شاخه دانشجويي آن را نيز فعال کند، اگر "آقاي خاتمي" نيز حزب مشابهي تشکيل دهد و جريانات و احزاب سنتي نيز انسجام بيشتري پيدا کنند و به روزتر شوند فعاليت هاي سياسي دانشجويي در قالب فعاليت سياسي احزاب سياسي تبديل مي شود اما اگر اين حالت ايجاد نشود مجددا دانشگاه ها و شايد مطبوعات جورکش احزاب و فعاليت هاي سياسي ضعيف خواهد شد.
وي با بيان اينکه بايد از تجربيات دنيا بهره ببريم، تاکيد کرد: اگر تحکيم را به عنوان مصداقي از اتحاديه ها در نظر بگيريم، در شرايطي که نوع فعاليت هاي سياسي دانشجويان ايراني به دانشجويان کشورهاي توسعه يافته نزديک شود آنگاه شاهد تحکيم ها و شکل گيري سنديکاها و تجمعات فعاليت هاي سياسي هستيم. آنگاه چندين اتحاديه وجود دارد و هر کدام حامي يک جريان يا حزب سياسي هستند.
معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم گفت: در خارج از کشور اينگونه است که احزاب از دانشگاه ها يارگيري مي کنند اما دانشگاه محل ميتينگ احزاب نمي شود.


 عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس:
 هجمه ها و شيطنت ها موجب تقويت رياست دانشگاه آزاد اسلامي شد  

 آفرينش: عضو اصولگرايان مجلس هفتم با اشاره به جوسازي هاي اخير برخي افراد و گروه هاي تندرو نسبت به دانشگاه آزاد اسلامي و دکتر جاسبي اظهار داشت که شتاب زدگي عده اي از مخالفان دانشگاه آزاد اسلامي در تصميم گيري ها و بيان بعضي از مطالب تعريف نشده و تکيه بر حرف هاي تکراري زمينه تقويت رياست دانشگاه آزاد اسلامي را در امر خدمت رساني پيش از پيش فراهم کرده است.
دکتر سيد نظام مولاهويزه در حاشيه بازديد از واحدهاي سوسنگرد و دشت آزادگان با بيان اينکه دولت بايد در چنين شرايطي تنگ نظري را کنار بگذارد تصريح کرد: دانشجويان سراسر کشور هم اکنون در انتظار تحقق وعده هاي داده شده دولت مبني بر اعطاي وام دانشجويي و کمک به خانواده هاي دانشجويان بي بضاعت به سر مي برند.
وي در ادامه افزود: برخي اظهارنظرها از سوي مخالفان دانشگاه آزاد اسلامي موجب توقف و کندي پيشرفت هاي علمي و فرهنگي کشور مي شود و لطمات جبران ناپذيري را به جامعه دانشگاهي وارد مي کند.
عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس همچنين خاطرنشان کرد: کوشش برخي افراد در جهت تضعيف رياست دانشگاه آزاد اسلامي  باعث شد تا نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي از خود واکنش نشان داده و با 233 امضا قاطعانه حمايت خود را از دکتر جاسبي مستحکم تر سازند.
دکتر مولاهويزه با اشاره به مواضع مغرضانه برخي دولتمردان نسبت به دانشگاه آزاد اسلامي تصريح کرد: اين مواضع به دليل فقدان مشاوران متخصص و قوي در دولت اتخاذ مي شود.
نماينده مردم دشت آزادگان در مجلس هفتم همچنين اضافه کرد: مخالفان  شتاب زده دانشگاه آزاد اسلامي اگر اندکي با تامل رفتار کنند مطمئنا مشکلات اين دانشگاه را سريع تر مي توان حل کرد و مسائل اين گونه پيچيده نمي شود.
دکتر سيد نظام مولاهويزه که در پايان خاطرنشان کرد: مراکز آموزشي  واحدهاي  بستان و هويزه نيز در آينده نزديک راه اندازي خواهد شد.


 توسط دانشجوي دانشگاه آزاد اسلامي;
 سيستم واقعيت مجازي براي درمان اختلالات رواني طراحي شد 

ايسنا: سيستم واقعيت مجازي با هدف کمک به درمان بيماران شيزوفرني، اوتيسم و همچنين درمان مشکلاتي از قبيل ترس و وحشت از ارتفاع به همت يک دانشجوي کارشناسي ارشد بيوالکترونيک دانشگاه آزاد طراحي شد.
مهندس مهسا محق، دانشجوي بيوالکترونيک دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات و طراح اين سيستم با بيان اين که استفاده از سيستم هاي واقعيت مجازي با قابليت از ميان برداشتن محدوديت هاي دنياي واقعي، افق هاي تازه اي رابه روي بيماران مبتلا به اختلالات رواني مي گشايد، اظهار داشت: تا به  امروز سيستم هاي معدودي براساس واقعيت مجازي جهت توانبخشي ناتوانايي هاي ديداري، شنوايي، فيزيکي و رواني طراحي و پياده سازي شده است اما از آنجا که  نمايشگرهاي ديداري  و شنيداري از اجزاي اصلي عجين شده با دنياي مجازي است، سيستم هاي توانبخشي ديداري و شنيداري چندان معمول نيست، ولي به نظر مي رسد که واقعيت مجازي در درمان اختلالات رواني بسيار مفيد باشد.
وي درخصوص عملکرد اين  سيستم که  مشابه بازي هاي رايانه يي طراحي مي شود، گفت: در اين مدل با شبيه سازي محيط، کاربر در محيط مجازي ارتباط قرار گرفته و ارتباطش با محيط بيرون کاملا قطع مي شود.
محق درمان اختلالات رواني مختلفي از جمله شيزوفرني، اوتيسم که يک اختلال رواني در کودکان است و با گوشه گيري و عدم ارتباط آنان با اطرافيان همراه است همچنين درمان مشکلاتي از قبيل ترس و وحشت از ارتفاع را از مزيت هاي اين سيستم عنوان کرد و افزود: به کارگيري سيستم مذکور همچنين در آموزش هاي نظامي، پزشکي و پرواز نيز بسيار موثر است به طوري که با قراردادن کاربر در محيط مجازي، فرصت تمرين، آزمايش و تکرار مجدد يک عمل تا رسيدن به موفقيت نهايي براي او فراهم خواهد شد.
وي در ادامه نتايج حاصل از تمام بررسي ها ومقالات را بسيار اميدوار کننده دانسته و افق هاي تازه اي را پيش روي درمان بيماري هاي ذهني که روندي پيچيده و وقت گير دارد، دانست و اضافه کرد: اين نکته نبايد فراموش شود که واقعيت مجازي، پديده اي نوظهور است و عوارض جانبي باليني آن هنوز ناشناخته است به اين ترتيب با وجود آنکه مشکلاتي از قبيل خطرناک يا ناممکن بودن بسياري از موقعيت ها به وسيله واقعيت مجازي، از بين رفته است; اما از سوي ديگر خطر عجين شدن بيش از حد ودردسرآفرين کردن مرحله بازگشت بيمار به دنياي واقعي را سبب مي شود و امکان دارد که فرآيند عجين شدن با دنياي مجازي براي دسته اي از افراد خصوصا اشخاص باهوش اصلا اتفاق نيافتد که اين امر مساوي شکست روند درماني است.
محق ادامه داد: چنانچه از ديد اقتصادي به اين سيستم ها بنگريم، بسياري از اين Setup ها به علت نياز به فن آوري پيشرفته و پردازش هاي سطح بالا بسيار گران هستند. در مورد سيستم فضاي مجازي نيز اين امر به وضوح قابل مشاهده است از سوي ديگر در مواردي مانند کاهش ترس از پرواز که لازم است پروسه پرواز در شرايط مختلف براي فرد تکرار شود، سيستم هاي مبتني برواقعيت مجازي بسيار مقرون به صرفه است و همواره لازم است تا مصالحه اي بين نيازها، کاربردها، امکانات موجود و شرايط اقتصادي صورت پذيرد.


 کوتاه و خواندني 

کنفرانس شناسايي از طريق امواج راديويي برگزار مي شود

مهر: نخستين کنفرانس بين المللي شناسايي از طريق امواج راديوئي موسوم به RFID در تاريخ 28 و 29 بهمن ماه 1385 در تهران برگزار مي شود. RFID به عنوان نسل جديد کسب و کار الکترونيکي و به عنوان انقلاب عظيم در لجستيک و زنجيره تامين محسوب مي شود که صاحبنظران و متخصصان و فعالان حوزه IT و حتي ژورناليست ها آن را بزرگترين حادثه پس از اختراع اينترنت مي دانند. RFID به عنوان فناوري کارآمد در ساختار مديريت زنجيره تامين، لجستيک، مديريت تامين منابع انساني، مديريت ارتباط با مشتري و مديريت دارايي هاي پنهان، خردمند وارد شده و از طريق کاربرد در مسائلي مانند : مديريت محوطه، مديريت انبار، مديريت ايمني، سلامتي و محيط زيست، دورسنجي، رديابي اموال و کنترل تردد، حفاظت، فهرست اموال، رديابي پرسنل، رديابي اسناد و... موجب بهبود شگفت انگيز در فعاليت سازمان ها و مراکز اقتصادي مي شود.

انتصاب دکتر علي مراد زاده به سمت رياست دانشگاه صنعتي شاهرود

شاهرود- خبرنگار آفرينش: طي حکمي از سوي وزير علوم تحقيقات و فناوري و با راي مثبت اکثريت اعضاي شوراي انقلاب فرهنگي دکتر علي مراد زاده براي مدت چهار سال بعنوان رئيس دانشگاه صنعتي شاهرود منصوب شد.
در اين حکم آمده است بااستناد به مصوبه جلسه 590، 28 شهريور 85 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و نظر به مراتب تعهد،دانش، شايستگي و تجارب ارزنده جناب عالي در امر آموزش عالي و تحقيقات و به منظور تحقق هر چه بيشتر اهداف علمي و فرهنگي نظام مقدس جمهوري اسلامي به موجب اين حکم براي مدت چهار سال بعنوان رياست دانشگاه صنعتي شاهرود منصوب شد.
شايان ذکر است در اسفند 1384 دکترمرادزاده بعنوان سرپرست دانشگاه منصوب شده بود.

 


معاون دانشجويي دانشگاه علم و صنعت:
طرح اتوماسيون امسال بصورت آزمايشي دردانشگاه اجرا مي شود

ايسنا: معاون دانشجويي دانشگاه علم و صنعت ايران از اجراي آزمايشي طرح اتوماسيون در دانشگاه در ترم جاري خبر داد.
دکتر احمد چلداوي گفت:  تمام امور و خدکات دانشجويي نظير تغذيه،  وام دانشجويي، امور دانشجويي و خوابگاه ها و ... در اين ترم به طور آزمايشي در قالب طرح اتوماسيون به دانشجويان ارايه مي شود.  وي اظهار کرد: چند متخصص دانشگاه نرم افزاري را طراحي کرده اند که نامه نگاري بدون کاغذ توسط اينترنت در دانشگاه انجام شود.
به اعتقاد معاون دانشجويي دانشگاه علم و صنعت، طرح اتوماسيون به انجام امور دانشجويي در کوتاه ترين مدت زمان ممکن خيلي کمک مي کند.
وي در ادامه با اشاره به توزيع تجارت کارت جوان در بين دانشجويان به جز وروديهاي امسال گفت: دانشگاه داراي چند سيستم خودپرداز است.
مهندس اکبري مدير امور دانشجويي دانشگاه علم و صنعت ايران  نيز در گفت وگو با ايسنا در اين مورد گفت: هنوز هماهنگي هاي لازم براي دادن تجارت کارت جوان به دانشجويان ورودي 85 صورت نگرفته و زمان توزيع اين کارت ها بين آنها مشخص نيست.
 
ششمين کنفرانس انجمن هوافضاي ايران در دانشگاه صنعتي خواجه نصير برگزار مي شود

آفرينش: ششمين کنفرانس انجمن هوافضاي ايران 5 تا 7 اسفند ماه سال جاري در دانشکده مهندسي هوافضاي دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي برگزار مي شود.
به گزارش روابط عمومي دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي، اين کنفرانس با هدف مشارکت تمام پژوهشگران دانشگاه ها، صنايع و مراکز تحقيقاتي که نقش موثري در ارتقاي فعاليت هاي هوافضايي کشور دارند برگزار مي شود تا گام جديدي در جهت پيشبرد علم و دانش و توسعه علمي در کشور برداشته شود.
گفتني است، آيروديناميک و پيشرانش، سازه هاي هوافضايي، مکانيک پرواز، علوم و فنآوري هاي فضايي و مديريت صنايع هوافضايي از مهم ترين موضوعات اين کنفرانس مي باشد.
همچنين همزمان با برگزاري کنفرانس، نمايشگاهي با شرکت مراکز صنعتي و آموزشي هوافضايي کشور برگزار مي شود.
لازم به ذکر است علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بيشتر مي توانند به نشاني اينترنتي com.aero2007.www  مراجعه نمايند.

راهيابي مقاله علمي عضو هيات علمي واحد دزفول به کشور سريلانکا

دزفول- خبرنگار آفرينش: مقاله علمي عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي به کنفرانس بين المللي در کشور سريلانکا راه يافت.
به گفته دکتر عليرضا شکوه فر رئيس دانشگاه آزاد اسلامي دزفول مقاله استاد معصومه آشوري تحت عنوان اطلاعات و اتوماسيون به صورت سخنراني در اين سمينار ارائه خواهد شد.
اين سمينار در مورخ 14 الي 17 دسامبر 2006 در کشور سريلانکا برگزار مي شود.
سمينار علمي ICA از مجامع علمي معتبر است که در خصوص اطلاعات و فناوري علمي روز اتوماسيون برگزار مي شود.

دانشجوي ممتاز واحد تهران شمال کتاب برگزيده سال دانشجويي را از آن خود کرد

آفرينش: دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمل مفتخر است که حائز رتبه ممتاز و اول کتاب برگزيده سال دانشجويي توسط دانشجوي ممتاز رشته شيمي فيزيک مقطع کارشناسي ارشد دانشکده شيمي اين واحد بهنام عليرضا حيدري را در سيزدهمين دوره کتاب سال دانشجويي از آن خود کرد.
حيدري علاوه بر کسب مقام فوق، حافظ کل قرآن کريم، دارنده لوح ممتاز کنگره بين المللي شيمي کوانتوم در کشور چين و... مي باشد.
عنوان کتاب ترجمه شده ايشان کاربرد رياضي در شيمي در 2 مجلد است.

پرداخت 21 ميليارد ريال وام به کارکنان و اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال

آفرينش: تا پايان مهر ماه سال جاري 21 ميليارد ريال تسهيلات اعتباري به کارکنان و اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحدتهران شمال پرداخت شده است.
به گزارش روابط عمومي واحد تهران شمال اين اعتبارات شامل وام هاي خريد خودرو، خريد مسکن، وديعه مسکن، تعميرات مسکن، وام ضروري به کارکنان د اعضاي هيات علمي اين واحد دانشگاهي پرداخت شده است.اين آمار در مقايسه با سال قبل رشد چشمگيري داشته است.

پرداخت شهريه دانشجويي از طريق پست الکترونيک در واحد شهرري

آفرينش: به گفته رئيس بانک ملي شعبه واحد شهرري پس از هماهنگي هاي بعمل آمده با رياست واحد دکتر خسروظفر نوايي و معاونت اداري و مالي با افتتاح حساب جاري سيبا، پرداخت شهريه دانشجويي و ايجاد پست الکترونيکي به زودي راه اندازي خواهد شد و دانشجويان بدون حضور د بانک و اتلاف وقت قادر به پرداخت شهريه هاي خود از طريق ايميل خواهند بود.

انتصاب در جهاد دانشگاهي

آفرينش: طي احکام جداگانه اي معاونان «پشتيباني و امور مجلس» و «پژوهش و فناوري» جهاد دانشگاهي منصوب شدند.
به گزارش روابط عمومي جهاد دانشگاهي، طي احکام جداگانه از سوي دکتر حميدرضا طيبي رييس اين نهاد، مهندس داوود رضي و دکتر محمد صادق حاجي تاروردي به ترتيب بعنوان معاون «پشتيباني و امور مجلس» و «پژوهش و فناوري» اين نهاد منصوب شدند.
بر اساس اين گزارش، رئيس جهاد دانشگاهي همچنين محمود رياضت را بعنوان مشاور رييس و مدير کل حوزه رياست اين نهاد منصوب نمود. دکتر طيبي همچنين مسعود کشوري و حميد امين اسماعيلي را بعنوان مشاور رييس جهاد دانشگاهي منصوب کرد.

انتصابات در واحد تهران شرق

آفرينش: طي حکمي از سوي دکتر مهدوي رئيس منطقه هشت دانشگاه آزاد اسلامي، دکتر رضا غياثي به سمت معاونت آموزشي و دکتر نادر صادقي لواساني نيا به سمت معاونت دانشجويي منصوب شدند.

 


پزوهشگران نمونه دانشگاه صنعتي شريف معرفي شدند

آفرينش: در پنجمين روز از هفته پژوهش  دانشگاه صنعتي شريف که  با حضور مسئولان، استادان، دانشجويان و رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي برگزار شد، 13 پژوهشگر نمونه دانشگاه صعتي شريف و دو استاد برنده جايزه علمي حکيم عمرخيام لوح سپاس دريافت داشتند.
به گزارش روابط عمومي دانشگاه صنعتي شريف در اين مراسم دکتر سهراب پور رئيس دانشگاه بااعطاي لوح سپاس از 13 پژوهشگر نمونه ايندانشگاه در سال 85، به ترتيب در بخش ارائه مقاله به کنفرانس ها و مجلات علمي، دکتر حسين محمدي شجاع، دکتر سيد تقي اخوان نياکي، دکتر سعيد اکبري، دکتر فيروز مطلوبي مقدم، خانم دکتر اعظمايرجي زاده،  دکتر جواد صالحي، دکتر اکبر شجاعي، دکتر حميدرضا مداح حسيني ، دکتر بيژن فرهانيه و دکتر محمد رضا سلطاني و در بخش ارتباط دانشگاه با صنعت دکتر بيژن رشيديان و دکتر مسعود نيلي ودر زمينه تاليف کتاب دکتر عبدالرضا سيم چي تقدير نمود.
در اين مراسم همچنين دکتر سهراب پور براي اولينبار از آقايان دکتر غلامعباس  پارسا فر استاد رشتهشيمي دانشگاه صنعتي شريف و دکتر محمد مهدي عليشاهي استاد رشته مهندسي هوافضا ازدانشگاه شيراز که بهترين مقاله را به مجله علمي iranica scientia  که توسط معاونت پزوهش و فناوري اين دانشگاه منتشر مي شود ارائه کرده اند تجليل و لوح سپاسي به آنان اعطا»نمود.

رئيس صندوق رفاه دانشجويان وزارت بهداشت خبر داد:
گشايش فروشگاه اينترنتي دانشجويان علوم پزشکي

مهر: فروشگاه اينترنتي دانشجويان علوم پزشکي از امروز 21 آذر کار خود را با فروش کتب خارجي آغاز مي کند و دانشجويان مي توانند با مراجعه به سايت فروشگاه و حضور در نمايشگاه از خريد اينترنتي بهره مند شوند.
دکتر محمد حسين اسدي افزود: نمايشگاه کتب خارجي با ارز آزاد توسط انجمن ناشران کتب خارجي برگزار شده است و دانشجويان مي توانند با استفاده از وام از اين نمايشگاه کتاب هاي مورد نياز خود را خريداري کنند.
وي ياد آور شد: وام 50 هزار توماني به دانشجويان براي خريد کتاب نيز از امروز اعطا مي شود و دانشجويان مي توانند با مراجعه به معاونت دانشجويي دانشگاه هاي خود از اين وام بهره گيرند.
اسدي خاطرنشان کرد: کارت خريد کتاب با وام در اختيار نمايندگان دانشگاه هاي علوم پزشکي قرار گرفته است.
نمايشگاه کتب خارجي دانشگاهي از امروز در تالار حجاب کانون آفرينش هاي هنري برپا شده است.


 
ورزشي
سياسي و سياسي خارجي
هنري
استانها و شهرستانها
پزشکي و علمي
دانشگاه و خبر
دانشگاه
اقتصادي
گزارش تصويري روز
آگهي هاي روزنامه آفرينش
گزارش
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته