جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1391/03/10 - روزنامه سراسري صبح ايران (چهارشنبه) نسخه شماره 4164

طرح دولت براي خروج کارکنان از تهران خبرساز شد
قطع ناگهاني تسهيلات کارمندان انتقالي به کلانشهرها!


تريبون اقتصادي


اخبار اقتصادي


نهادهاي مالي


 طرح دولت براي خروج کارکنان از تهران خبرساز شد
 قطع ناگهاني تسهيلات کارمندان انتقالي به کلانشهرها!  

بيش از يکسال از انتقال گروه‌هايي از کارمندان دولت از تهران مي‌گذرد، با اين حال طبق اعلام ديوان محاسبات از 6 ماه پيش حقوق افراد منتقل شده به کلانشهرهايي مانند شيراز، تبريز و حتي قم به دليل مشکلات قانوني قطع شده است!

به گزارش مهر، چندسالي مي‌شود که دولت با هدف سبک سازي پايتخت وعده هايي را به کارمندان شاغل در دستگاه ها، وزارتخانه ها و بخشهاي مختلف دولتي از جمله تسهيلات مسکن و افزايش حقوق را داده است.همچنين مطرح شده است که به محض اعلام درخواست از سوي متقاضيان خروج از تهران امکان ادامه اشتغال افراد در ديگر شهرها که به انتخاب فرد متقاضي خواهد بود نيز فراهم مي شود و افراد مي توانند بدون هيچگونه نگراني بار سفر ببندند و پايتخت را به اميد شروع يک زندگي ديگر در ساير شهرهاي ايران براي هميشه ترک کنند.

البته اين درخواست دولت از کارمندان زيرمجموعه خود مورد استقبال و پذيرش گروه‌هايي نيز واقع شد و امروز درصدي از نيروهاي شاغل در دستگاه‌هاي مختلف استان‌هاي کشور، از تهران منتقل شده اند.با اين حال، ممکن است با توجه به بروز برخي مسائل و حواشي براي کارمندان انتقالي از تهران به ساير شهرها که البته در حال حاضر فقط متوجه انتقال يافتگان به ديگر کلانشهرهاي کشور از جمله شيراز، تبريز، مشهد و احتمالا اصفهان، قم و کرج و ... خواهد بود؛ ديگر افرادي که به دنبال خروج از تهران بوده اند را در تصميم خود مردد کند.

هرگونه ايجاد مشکل در حفظ شرايط قبل از انتقال کارمندان متقاضي خروج از پايتخت و يا احتمالا عمل نکردن دولت به وعده هاي داده شده مانند تسهيلات مسکن و افزايش حقوق ها به نسبت مناطقي که متقاضي انتخاب مي کند، مي تواند باعث شکست اين طرح و توقف ادامه خروج کارمندان از تهران شود.متاسفانه اين طرح دولت براي خروج کارکنان از تهران حاشيه دار دار شد و خبر مي رسد که ديوان محاسبات با استناد به بند الف ماده 65 قانون برنامه پنجم توسعه، دستور توقف پرداخت هرگونه حقوق و مزايا به کارمندان منتقل شده به ديگر کلانشهرها کشور از جمله شيراز را داده است.

طبق بند الف ماده 65 برنامه پنجم توسعه، هرگونه انتقال به کلانشهرها (کرج نيز جزو کلانشهر است) جز در مورد مقامات(ماده 71 قانون مديريت خدمات کشوري) و در موارد خاص ممنوع است.

اين حکم و ساير مقررات مربوط به انتقال و مأموريت کارکنان رسمي و ثابت بين دستگاه ها در مورد کارکنان پيماني و قراردادي (در طول قرارداد) قابل اجراء است، موارد خاص با تشخيص کارگروهي با عضويت نمايندگان معاونت، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور و دستگاه متبوع تعيين مي‌شود.

يک کارمند انتقالي از تهران به شيراز در گفتگو با مهر با اعلام اينکه از حدود 6 ماه گذشته دستور توقف پرداخت حقوق و مزاياي ما را داده اند و در اين مدت حتي بيمه ما نيز قطع شده است، گفت: با توجه به پيگيري هاي فراواني که انجام داده ايم، هنوز موفق به برقراري حقوق خود نشده ايم و عنوان مي شود بدون حل مشکل، حقوق ما متوقف خواهد ماند.اين کارمند يک وزارتخانه اقتصادي کشور، اظهار داشت: در اول مرداد ماه سال گذشته به همراه چند نفر ديگر از همکاران تقاضاي انتقال به شيراز را داده بوديم که پس از مدتي با حکم رسمي و طي مراحل قانوني براي ادامه کار به شيراز آمديم.

وي ادامه داد: پس از مدتي به ما اعلام کردند با آغاز اجراي برنامه پنجم توسعه و ممنوعيت هرگونه انتقال از کلانشهر تهران به ساير کلانشهرها تا زمان تعيين تکليف اين مشکل، هيچگونه حقوق و مزايايي به ما تعلق نخواهد گرفت در صورتي که ما در تمام اين مدت به محل هاي کار خود مي رويم.

به گفته وي، در سال گذشته بر اساس تصميم کميته اي متشکل از دستگاه اعزام کننده، معاونت نظارت راهبردي و معاونت توسعه رئيس جمهور مراحل انتقال به شيراز انجام شده است که البته با دريافت موافقت مورد نياز طبق سياست هاي سال گذشته دولت انجام شد.اين کارمند انتقالي از تهران، تاکيد کرد: طي ماه هاي گذشته به ما اعلام کردند به دليل انتقال به کلانشهر شيراز مشمول بند الف ماده 65 قانون برنامه پنجم توسع مي شويم و انتقال ما از اساس داراي مشکل بوده است.

با ورود ديوان محاسبات به اين موضوع، هم اکنون از دريافت هرگونه حقوق و مزايا محروم شده ايم.وي خاطر نشان کرد: از 2 ماه قبل از سال نيز نامه نگاري ها و پيگيري هايي را با دفتر معاونت رئيس جمهور انجام داديم که در نهايت اعلام کردند تفاهم نامه اي در اين زمينه تنظيم شده و براي امضاي نهايي به معاونت برنامه ريزي رئيس جمهور ارسال شده است.

به گفته اين کارمند، دفتر معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور اعلام کرد تفاهم نامه اي را تهيه کرديم که طي آن استثنائا انتقال از تهران را در شکل خاصي ببينند و از اين طريق بتوان تکليف منتقل شدگان از تهران به يک کلانشهر ديگر را حل کرد.

اين کارمند انتقالي از تهران، گفت: چندماه از بيان اينکه تفاهم نامه اي آماده شده و لازم است به امضاي معاونت برنامه ريزي برسد مي گذرد با اين حال اين نگراني نيز ايجاد شده که با جابجايي معاونين رئيس جمهور در معاونت برنامه ريزي و توسعه مديريت؛ پيگيري اين موضوع نيز يا به تعويق بيافتد و يا اينکه اجراي آن متوقف شود.

وي در اين زمينه که آيا امکان پيگيري اين موضوع از طريق وزارتخانه اي که از طريق آن به شيراز منتقل شده اند وجود ندارد؟ تصريح کرد: با پيگيري هايي که انجام شد، وزارتخانه ما صرفا اعلام کرد نامه ما را به معاونت توسعه مديريت ارسال کرده است و آنها هستند که بايد در اين زمينه تصميم بگيرند!

اين کارمند دولت با اظهارنگراني از ادامه روند قطع حقوق و مزاياي خود و ديگر همکارانش، بيان داشت: ما براي خود تعهداتي ايجاد کرده ايم و با دريافت تسهيلات بانکي بايد اقساط خود را موقع بپردازيم چون در غير اينصورت به مشکل بر خواهيم خورد.وي همچنين از بروز اين مشکل براي کارمندان انتقالي ديگر دستگاه ها مانند آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامي، ميراث فرهنگي، صنعت و معدن و اقتصاد خبر داد و افزود: کارمنداني نيز در اين وزارتخانه ها هستند که با مشکلات مشابه ما مواجه هستند.

به گفته اين کارمند، در مدت زماني که حقوق و مزاياي آنها با نظر ديوان محاسبات و تا زمان حل مشکل قانوني قطع خواهد بود، دستگاه ذيربط نيز هيچگونه حقوقي به عنوان کمک، مساعده و شرايطي از اين دست را براي آنها فراهم نکرده است و به دليل قطع بودن حقوق، حتي بيمه هاي آنها نيز قطع شده است!


 تريبون اقتصادي 

 به دليل تفاوت بسيار زياد ديدگاه‌هاي مجلس با دولت صورت مي گيرد:

بازنگري مجدد مصوبه فاز دوم هدفمندي

وزير اقتصاد و امور دارايي از بازنگري مجدد مصوبه مجلس در خصوص فاز دوم هدفمندي يارانه ها در دولت، براي اجراي نهايي آن خبر داد. سيد شمس الدين حسيني در گفت‌و‌گو با ايلنا، علت بازنگري در مصوبه مجلس را، تفاوت بسيار زياد ديدگاه‌هاي مصوب شده مجلس با دولت اعلام کرد. به گفته وي، فاز دوم هدفمندي به دلايل گفته شده با تأخير اجرا مي‌شود.حسيني به جزييات تفاوت بين مصوبه مجلس و نگاه دولت اشاره نکرد، اما به صورت تلويحي تفاوت را در خصوص ميزان درآمد‌ها و قيمت حاملهاي انرژي عنوان کرد. وزير اقتصاد در پاسخ به اين پرسش که اين تفاوت در فاز اول هدفمندي وجود داشت پس چرا آن را به صورت ضرب العجل اجرا کرديد، بيان داشت: در فاز اول هدفمندي هيچ تفاوتي بين ديدگاههاي دولت و مجلس وجود نداشت و ما به همين دليل آن را به موقع اجرا کرديم‌. حسيني همچنين در پاسخ به اين پرسش که آيا شما باز هم درصدد هستيد که با راه اندازي جنگ اعتبارات بار ديگر اعتبارات مورد نظر و يا به عبارتي امتيازات بيشتري را در اين زمينه از مجلس کسب کنيد، تاکيد کرد‌: من اين تفسير شما را قبول ندارم و جنگ اعتبارات در کار نيست‌. ‌وزير اقتصاد در ادامه از مقررات زدايي و روان سازي نظام گمرکي براي ارايه بيشتر تسهيلات به توليد کنندگان و صادر کنندگان خبر داد و گفت‌: با تلاش صورت گرفته اين امکان فراهم شده که ما بتوانيم امسال شرايط خوبي را براي توليد کنندگان فراهم کنيم‌.

رييس كل بانك مركزي :نرخ ارز رابر روي يك رقم قفل نمي کنيم

رييس كل بانك مركزي در مورد وضعيت نرخ ارز و طلا با اشاره به نوسانات قيمت‌ آن‌ها طي چند روز اخير، پيش بيني كرد كه نرخ‌هاي دلار و طلا طي روزهاي آتي در بازار كاهش يابد. وي همچنين در مورد نرخ رسمي دلار تصريح كرد: حتما سياست تثبيت نرخ ارز را داريم اما مفهوم آن،‌اين نيست كه نرخ ارز را بر روي يك رقم قفل كنيم.

دكتر محمود بهمني در گفت‌وگو با ايسنا، در مورد موضوع نرخ ارز در فاز دوم هدفمندي‌ يارانه‌ها عنوان كرد: موضوع نرخ ارز ارتباطي به هدفمندسازي يارانه‌ها ندارد. وي ادامه داد: صحبت‌هايي در مورد پايين آوردن آن بود كه تسهيلات ارزي صادركنندگان را هم يك درصد پايين آورديم اما در شرايط فعلي تصور نمي‌كنيم آن را تغيير دهيم. بهمني با تاكيد بر اينكه حتما سياست تثبيت نرخ ارز را داريم، در اين مورد توضيح داد: متنها مفهوم تثبيت نرخ ارز اين نيست كه بر روي يك رقم قفل كنيم.

ثبات نرخ ارز يعني اين نرخ جهش‌هاي بالا و پايين را نداشته باشد. يعني روي يك روندي باشد. بهمني در مورد تاثير مذاكرات بغداد بر روي بازار ارز ايران عنوان كرد: ‌مثلا روز شنبه هفته جاري نرخ دلار در بازار 100 تومان افزايش يافت و سكه طلا هم 50 هزار تومان افزايش قيمت داشت اما روز بعد آن، قيمت دلار و سكه كاهش يافت. اگر كسي بخواهد اين‌ها را بگويد اثر رواني ايجاد مي‌كند. رييس كل بانك مركزي تصريح كرد: مسائل سياسي و اثر رواني روي قيمت ذاتي اثر نمي‌گذارد. مثلا اگر كسي سكه طلا را بردارد و به آن طرف آب ببرد باز هم با همان ميزان قبلي از او آن سكه طلا را مي‌خرند و آن قيمت تغيير نكرده است. اين ها تماما ناشي از عوامل رواني، مسائل سياسي و اين كه مردم بخواهند وارد بازار شوند و طلا بخرند يا اينكه برعكس آن؛ يعني نگران باشند و طلاي خود را بفروشند است. وي تصريح كرد: تصور من اين است كه باز هم بايد اين قيمت‌ها پايين بيايند.

تبديل 2.9 ميليون قطعه سکه به اوراق گواهي سپرده

مدير اداره بررسي‌ها و سياست‌هاي اقتصادي بانک مرکزي با اشاره به تحويل 3.25 ميليون سکه گفت: 3 ميليون و 250 هزار سکه ديگر به ساير ابزارهاي جايگزين تبديل شده که 2 ميليون و 920 هزار آن مربوط به اوراق گواهي سپرده است.پيمان قرباني در گفت‌وگو با فارس با اشاره به تمديد عرضه اوراق گواهي سپرده تا 13 خرداد اظهار داشت: سود اين اوراق از 13 خرداد تا اطلاع ثانوي 20 درصد مي‌شود.وي افزود: به افرادي که قصد استفاده از اين اوراق را دارند تاکيد مي‌کنيم که دريافت اين وراق ارتباطي به زمان سررسيد سکه پيش‌فروشي ندارد و مي‌توانند از اين اوراق استفاده کنند.مدير اداره بررسي‌ها و سياست‌هاي اقتصادي بانک مرکزي در مورد ميزان سکه‌هاي واگذار شده گفت: از ابتداي شروع واگذاري‌ها تاکنون بيش از 3 ميليون و 250 هزار سکه تحويل شده و بيش از 3 ميليون و 250 هزار سکه به ساير ابزارهاي جايگزين تبديل شده که و يک ميليون و 830 هزار مورد آن مربوط به سکه‌هاي پيش‌فروش شده در مرحله اول و دوم است.وي ادامه داد: از 3 ميليون و 250 هزار سکه تبديل شده، 2 ميليون و 920 هزار عدد در قالب اوراق گواهي سپرده بوده که سهم آن از ابزارهاي جايگزين 90 درصد بوده است.قرباني گفت: در مجموع مرحله اول و دوم سه ميليون و 250 هزار قطعه سکه تحويل و يک ميليون و 830 هزار جايگزين شده که بر اين اساس 84.3 درصد از تعهدات، انجام شده و 950 هزار سکه هم فاقد مراجعه بوده است.وي تصريح کرد: از 950 هزار سکه‌‌اي که براي دريافت آن مراجعه نشده 570 هزار قطعه مربوط به مرحله اول و 375 هزار قطعه مربوط به مرحله دوم مي‌شود.


 اخبار اقتصادي 

 ثبت‌نام اشخاص حقيقي براي دريافت کد اقتصادي از اواخر خرداد

معاون سازمان امور مالياتي گفت: پس از پايان مهلت ثبت‌نام اشخاص حقوقي در 18 خرداد از آخر خرداد ثبت‌نام اشخاص حقيقي براي دريافت شماره اقتصادي شروع مي‌شود.حسين وکيلي در گفت‌وگو با فارس، در مورد ثبت‌نام براي دريافت شماره اقتصادي گفت:‌اشخاص حقوقي يا شرکت‌هاي فعال تا 18 خردادماه جاري زمان براي ثبت‌نام دارند و براساس پيش‌بيني اکثر شرکت‌هاي فعال اقتصادي براي ثبت‌نام اقدام کرده‌اند.وي در مورد اينکه اگر به هر دليلي برخي از شرکت‌ها نتوانند ثبت نام کنند، آيا مهلت دوباره‌اي به آنها داده مي‌شود، گفت:‌ کساني که تا 18 خرداد ماه 91 نسبت به دريافت شماره اقتصادي اقدام نکنند تسهيلات مالياتي به آنها داده نمي‌شود و مشمول بخشودگي جرايم مالياتي نمي‌شوند و نمي‌توانند خدمات الکترونيکي مالياتي دريافت کنند.

وکيلي به همه شرکت‌ها و اشخاص حقوقي فعال توصيه کرد: در فرصت باقيمانده تا 18 خرداد 91 نسبت به ثبت‌نام براي دريافت شماره اقتصادي اقدام کنند.معاون سازمان امور مالياتي در مورد ثبت‌نام اشخاص حقيقي و فعالان اقتصادي گفت: از اواخر خردادماه سال جاري تا آخر شهريور ثبت نام افراد فعال اقتصادي يا همان اشخاص حقيقي براي دريافت شماره اقتصادي انجام مي‌شود.

به جاي روز صنعت دهه توليد ملي برگزار مي شود

قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: امسال به جاي روز صنعت و معدن، دهه توليد ملي برگزار مي شود. به گزارش ايرنا، فريدون احمدي با اشاره به برگزاري روز صنعت و معدن در دهم تير ماه سال جاري، اظهار داشت: با برنامه ريزي هاي صورت گرفته امسال به جاي اين كه تنها در يك روز وضعيت صنعت مورد توجه قرار گيرد، در قالب دهه توليد ملي و در طول 10 روز به بررسي مسائل اين بخش خواهيم پرداخت. وي افزود: در اين 10 روز همايش هاي مختلفي در اين خصوص برگزار خواهد شد كه از جمله آنها مي توان به همايش منابع مالي و انساني براي توسعه ملي، معدن و فن آوري، توليد ملي و كار و بهره وري اشاره كرد. وي ادامه داد: در روز ملي صنعت و معدن نيز در مجموع از 69 نفر از برترين هاي اين حوزه تقدير بعمل خواهد آمد كه از بين صنايع نساجي، فلزي، ماشين سازي، برق و الكترونيك، واحدهاي معدن و معدنكاري، مراكز تحقيقاتي، فني و مهندسي، دانش بنيان، صنايع و فن آوري هاي پيشرفته و چهار پيشكسوت حوزه صنعت و معدن انتخاب خواهند شد.


 نهادهاي مالي 

 تسهيلات قرض الحسنه بانک صادرات گره گشاي 23 هزار هموطن شد

بانک صادرات ايران در راستاي انجام رسالت‌هاي اجتماعي و کمک به اقشار مختلف جامعه، تعداد23 هزار و 87 فقره تسهيلات قرض‌الحسنه را در فروردين ماه سالجاري به هموطنان پرداخت کرد.به گزارش روابط عمومي ، اين بانک در راستاي انجام تعهدات و مسئوليت‌هاي اجتماعي خود تعداد 23 هزار و 87 فقره تسهيلات قرض‌الحسنه را در سرفصل‌هاي مختلف پرداخت نموده است. براساس اين گزارش تعداد 10 هزار فقره تسهيلات در بخش قرض‌الحسنه ازدواج و تهيه جهيزيه، دو هزار و 500 فقره وام اشتغالزايي، 1587 نفر وام قرض الحسنه مشاغل خانگي و 9 هزار و پانصد فقره وام در بخش درمان، وديعه مسکن و کمک به مددجويان کميته امداد امام خميني پرداخت شده است.

بيمه آسيا زائران حرم مطهر امام خميني (ره) را بيمه کرد

زائران حرم مطهر حضرت امام خميني (ره) در ايام بزرگداشت سالگرد ارتحال ملکوتي امام خميني (ره) تحت پوشش بيمه حوادث، عمر و مسووليت بيمه آسيا قرار دارند. روابط‌عمومي در گزارشي با اشاره به ارائه پوشش‌هاي بيمه‌اي از امروز تا روز شنبه اعلام کرد: در بخش بيمه حوادث خطرات فوت و نقص عضو کلي و جزئي دائم و غير دائم، در بخش بيمه عمر خطر فوت، در بخش بيمه مسووليت، خطرات فوت و نقص عضو کلي و جزئي دائم بيمه شدگان در صورت احراز مسووليت توسط مراجع ذيصلاح و در بخش بيمه درمان، جبران هزينه هاي درمان تحت پوشش بيمه آسيا قرار دارد.

انتخاب بانک ملت به عنوان بانک برتر در استقرار نظام کنترل داخلي

هيات داوران بيست و دومين همايش سالانه سياست هاي پولي و ارزي، بانک ملت را به عنوان بانک برتر در زمينه استقرار نظام کنترل داخلي انتخاب کرد.به گزارش روابط عمومي در مراسم اختتاميه همايش سالانه سياست هاي پولي و ارزي، دکتر محمود بهمني رييس کل بانک مرکزي، لوح سپاس بانک برتر را به دکتر علي ديواندري مديرعامل بانک ملت اهدا کرد.


 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پرگهر
دريچه هنر
آزمون و سنجش
در قلمرو ورزش
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته