جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1391/07/02 - روزنامه سراسري صبح ايران (يكشنبه) نسخه شماره 4253

يارانه 90 هزار توماني باواکنش شديد مجلس مواجه خواهد شد
3 برابر کردن يارانه ازمابه التفاوت قيمت دولتي و آزاد ارز


تريبون اقتصادي


نهادهاي مالي


خبر


 يارانه 90 هزار توماني باواکنش شديد مجلس مواجه خواهد شد
 3 برابر کردن يارانه ازمابه التفاوت قيمت دولتي و آزاد ارز  

ايده‌اي اقتصادي-سياسي در برخي زيرمجموعه‌هاي دولت مطرح است که درصورت نهايي شدن آن، يارانه ماهانه نقدي 90 هزار توماني به ازاي هر ايراني از محل آزادسازي نرخ ارز اختصاص خواهد يافت.به گزارش مهر، اين روزها که آشفته بازار ارز خبرساز شده است، از برخي محافل دولتي خبر مي‌رسد که ايده‌هايي براي چند برابر کردن يارانه نقدي مطرح است.

يکي از اين ايده‌ها که حتي بالاترين مقامات اقتصادي دولت نيز آن را آناليز کرده‌‌اند، نسخه جديد ارزي يارانه نقدي است. براساس اين ايده و درصورت نهايي شدن، مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع - 1226 تومان- و نرخ بازار آزاد (حدود 2400 تومان) از محل آزادسازي نرخ ارز به مردم پرداخت خواهد شد.برهمين اساس، برخي مقامات اقتصادي دولت محاسبه کرده‌اند که از محل آزادسازي نرخ ارز ( ارز تک نرخي بالاي 2226 تومان)، سهم هر ايراني از اين محل ساليانه بيش از يک ميليون تومان و ماهيانه حدود 90 هزار تومان خواهد بود.حال، اگر يارانه نقدي موجود (45 هزار و 500 تومان) را با اين يارانه جديد ارزي (90 هزار تومان ) جمع کنيم، بيش از 140 هزار تومان مي‌شود. در واقع وعده محمود احمدي نژاد رئيس جمهور براي سه برابر کردن يارانه نقدي با اين ايده اقتصادي-سياسي نيز محقق خواهد شد.

برخي مقامات اقتصادي کشور اخيرا در برخي نشست‌هايشان براي آماده سازي افکار عمومي، اين ايده اقتصادي-سياسي را به صورت پرسش مطرح کرده‌اند: چرا نبايد مابه التفاوت نرخ ارز 1226 تومان و بازار (حدود 2400 تومان) را به بيت‌المال برگردانيم و آن را به مردم ندهيم؟اين مقامات اقتصادي گفته‌اند: حساب سرانگشتي ما نشان مي‌دهد که اگر از فروش هر ارز 1226 توماني با نرخ آزاد فقط 1000 تومان به خزانه واريز شود، ساليانه بيش از 1 ميليون تومان و ماهيانه حدود 90 هزار تومان نصيب هر ايراني مي‌شود.گفته مي شود رئيس جمهور، وزير امور اقتصادي و دارايي، رئيس کل بانک مرکزي و برخي اعضاي سياسي دولت در جريان اين ايده اقتصادي-سياسي قرار دارند.

افزايش يارانه نقدي از محل قيمت ارز غير قانوني است

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در واکنش به تلاش دولت براي 3 برابر کردن يارانه هاي نقدي از محل مابه‌ التفاوت قميت ارز دولتي و بازار آزاد گفت: طبق قانون يارانه هاي نقدي تنها بايد از محل در آمدهاي حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها پرداخت شود.جعفر قادري در گفتگو با مهر، با بيان اينکه دولت پيش از اين نيز زمزمه هايي را مبني سه برابر کردن يارانه هاي نقدي مطرح کرده بود، اظهار داشت: اقدام دولت در اين زمينه با واکنش شديد مجلس مواجه خواهد شد.

نماينده مردم شيراز در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: در شرايطي که بايد سرمايه هاي کشور به سمت حمايت از توليد و صنعت سوق داده شود افزايش يارانه هاي نقدي خلاف قانون است.قادري تاکيد کرد: بر اساس قانون دولت بايد مابه التفاوت قيمت دولتي و آزاد ارز را به خزانه واريز کند تا کسري بودجه طرح هاي عمراني جبران شود.سخنگوي کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي اصل 44 قانون اساسي تصريح کرد: طبق قانون بودجه تنها در آمدهاي حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها مي تواند به صورت يارانه مستقيم در ميان مردم توزيع شود البته در حال حاضر نيز دولت بخشي از يارانه هاي نقدي را از در آمد هاي بودجه مي پردازد که خلاف قانون است.وي تاکيد کرد: سه برابر کردن يارانه هاي نقدي از محل ما به تفاوت نرخ دولتي و آزاد ارز بر خلاف قانون است و مجلس در برابر اين قانون شکني واکنش نشان خواهد داد.

پرداخت يارانه از محل گراني ارز را خيانت به مردم مي‌دانم

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع - 1226 تومان- و نرخ بازار آزاد (حدود 2400 تومان) از محل آزادسازي نرخ ارز به مردم در قالب يارانه را غيرقانوني و خيانت به مردم دانست.احمد توکلي در گفتگوبا مهر درخصوص ايده پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع - 1226 تومان- و نرخ بازار آزاد (حدود 2400 تومان) از محل آزادسازي نرخ ارز به مردم در قالب يارانه، اظهارداشت: اين اقدام خيانت به مردم است.وي تصريح کرد: برنامه دولت براي افزايش نرخ ارز و اختصاص درآمد حاصل از محل آزادسازي نرخ ارز به مردم همانند اقدامات ديگرش غيرقانوني است.

يارانه نقدي ارزي به شدت تورم‌زاست

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينکه هزينه کردن درآمد ارزي براي پرداخت يارانه هاي نقدي غيرقانوني است، گفت: اگر قوه مجريه برخلاف قانون رفتار کند، مجلس براساس وظايفي که برعهده دارد، اقدامات لازم را در برخورد با دولت انجام خواهد داد.موسي الرضا ثروتي در گفتگو با مهر درخصوص پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع - 1226 تومان- و نرخ بازار آزاد (حدود 2400 تومان) از محل آزادسازي نرخ ارز به مردم در قالب يارانه، اظهارداشت: باتوجه به اينکه در قانون بودجه نرخ ارز مرجع 1226 توماني ذکر شده است، دولت نمي تواند اين نرخ را تغيير دهد.وي با بيان اينکه هزينه کردن درآمد ارزي براي پرداخت يارانه هاي نقدي غيرقانوني است، گفت: براساس قانون، بايد مازاد درآمد ارزي به حساب خزانه واريز شود.اين عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس تصريح کرد: اگر قوه مجريه برخلاف قانون رفتار کند، مجلس براساس وظايفي که برعهده دارد اقدامات لازم را در برخورد با دولت انجام خواهد داد.

ايرج نديمي عضو کميسيون اقتصادي مجلس هم در گفتگو با مهر با بيان اينکه تک نرخي کردن ارز کار مثبتي است، گفت: افزايش ميزان يارانه نقدي به مردم بايد مديريت شود.وي درخصوص پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع - 1226 تومان- و نرخ بازار آزاد (حدود 2400 تومان) از محل آزادسازي نرخ ارز به مردم در قالب يارانه، اظهارداشت: وزيراقتصاد وقتي به مجلس آمده بود هم در کميسيون اقتصادي و هم در صحن علني مجلس تاکيد داشت که دولت به هيچ عنوان به کاسبي گرايش ندارد و اساسا به دنبال آن نيست که از محل گران کردن ارز منابعي را براي پرداخت يارانه ها ايجاد کند بلکه دولت با راه اندازي بورس ارز و اقداماتي از اين دست به دنبال جلوگيري از رانت خواري ارزي در بازار است.وي با بيان اينکه نبايد به نظام چندنرخي ارزي فکر کرد و تک نرخي کردن ارز کار مثبتي است، درعين حال گفت: البته با يکسان توزيع شدن ارز نيز موافق نيستم، يعني نبايد شرايط به گونه اي باشد که ارز با نرخ مرجع هم به واردات کالاهاي اساسي اختصاص داده شود و هم به افرادي که مي خواهند به سفرهاي خارجي بروند بلکه بايد تفاوتي ميان اينها وجود داشته باشد.نماينده مردم لاهيجان (استان گيلان) در مجلس افزود: البته اين موضوع ربطي به چند نرخي بودن ارز در بازارندارد بلکه کمک دولت به واردات کالاهاي اساسي و آسان شدن معيشت مردم است.وي همچنين درباره افزايش ميزان يارانه نقدي از محل درآمد ارزي نيز گفت: افزايش ميزان يارانه نقدي به مردم بايد مديريت شود، چون درصورت تزريق نقدينگي بي رويه به بازار تورم ايجاد خواهد شد.

يارانه نقدي ارزي به صلاح کشور نيست

نايب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس يارانه نقدي ارزي را به صلاح کشور ندانست و گفت: در شرايط فعلي افزايش ميزان يارانه نقدي راهگشاي وضعيت اقتصادي کشور نيست، چون اين اقدام منجر به خلق ثروت نمي‌شود.محمدرضا پورابراهيمي در گفتگو با مهر درخصوص پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع - 1226 تومان- و نرخ بازار آزاد (حدود 2400 تومان) از محل آزادسازي نرخ ارز به مردم در قالب يارانه، اظهارداشت: با توجه به اينکه وضعيت فعلي ارز، وضعيت مطلوبي نيست، پس قطعا بايد نرخ ارز آزاد شود.پورابراهيمي عنوان کرد: در شرايط فعلي افزايش ميزان يارانه ها راهگشاي وضعيت اقتصادي کشور نيست، چون اين اقدام منجر به خلق ثروت نمي شود.

وي با بيان اينکه دولت بايد به جاي پرداخت درآمد حاصل از آزادسازي نرخ ارز به مردم آن را به توليدکنندگان پرداخت کند، گفت: در حقيقت افزايش ميزان يارانه نقدي منجر به سرمايه گذاري در کشور نمي شود درحالي که پرداخت در آمد حاصل از محل آزادسازي نرخ ارز به توليدکنندگان موجب افزايش سرمايه گذاري در کشور خواهد شد.وي با بيان اينکه ارز با نرخ مرجع 1226 توماني در عمل به کالاهاي اساسي تخصيص داده نمي شود، گفت: درحال حاضر تمامي کالاهاي اساسي با نرخ دلار در بازار آزاد بدست مردم مي رسد نه نرخ ارز مرجع!

نايب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس در ادامه اين سئوال را مطرح کرد: چرا بايد به اسم مردم اعلام شود که به کالاهاي اساسي ارز با نرخ مرجع تعلق مي‌گيرد درحالي که در عمل اين اتفاق نمي افتد و رانت حاصل از مابه التفاوت نرخ ارز مرجع با نرخ بازار آزاد به کام ديگران برود؟وي افزود: براين اساس بايد نرخ ارز آزاد شود تا بتوان جلوي ايجاد رانتخواري عده اي از افراد سودجو را گرفت.


 تريبون اقتصادي 

بورس ارز دستور كار كميسيون ويژه مجلس

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار و مسئولان اين نهاد اقتصادي براي بررسي آخرين وضعيت بورس به مجلس مي‌روند.به گزارش ايسنا، اعضاي كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي اين هفته ميزبان رييس و مسئولان سازمان بورس و اوراق بهادار براي بررسي آثار راه‌اندازي بورس ارز هستند.

معامله بيش از دوبار در سال مسكن در قانون جديد مشمول ماليات مكرر مي‌شود

رييس كل سازمان امورمالياتي كل كشور گفت: معامله بيش از دوبار در سال مسكن در قانون جديد مشمول ماليات مكرر مي‌شود.علي عسكري در گفت‌وگو با ايسنا درباره نقش ابزارهاي مالياتي در مديريت بازار مسكن گفت: مديريت بازار مسكن به عهده وزارت راه و شهرسازي است و ما صرفا در حوزه ماليات بخش مسكن نقش داريم.معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اين‌كه ورود سازمان ماليات به اين حوزه مربوط به معاملات و يا ساخت و ساز‌هايي است كه انجام مي‌شود، تصريح كرد: در اصلاح قانون نسبت به نقل و انتقال مكرر مسكن ماليات جديد را طراحي مي كنيم تا افراد اقدام به بورس بازي مسكن نكنند.وي درباره نقش سازمان مالياتي در بازار بورس ارز، اظهار كرد:بورس ارز محل مبادله ارزي است كه افراد دارند و گواهي‌ هاي ارزي درآن رد و بدل مي‌شود سازمان مالياتي فعلا در اين بازار ورود پيدا نكرده است.

توقف استخدام‌هاي رسمي صحت ندارد

معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهوري با رد توقف استخدام‌هاي رسمي گفت: مجوزهاي استخدامي سال 91 را معاونت توسعه در زمان فروزنده به دستگاه‌هاي ملي و استاني داده است اما با توجه به تغييرات ايجاد شده در معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني معاون جديد رييس جمهوري مشغول بررسي مجوزها از نظر تطبيق آنها با مقررات است.عبدالعلي تاجي در گفت و گو با ايسنادرباره اخبار منتشر شده مبني بر توقف استخدام‌هاي رسمي اظهار كرد:چنين مسئله‌اي صحت ندارد و آن چه مطرح شده اين است كه مجوزهاي استخدامي سال 91 را معاونت توسعه در زمان آقاي فروزنده به دستگاه‌هاي ملي و استاني داده است و در برخي موارد آزمون استخدامي برگزار شده و نتايج به معاونت توسعه مديريت آمده است.وي در ادامه افزود: با توجه به تغييرات ايجاد شده در معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني معاون جديد رييس جمهوري مشغول بررسي مجوزها از نظر تطبيق آنها با مقررات است.معاون حقوقي معاونت توسعه مدييريت و سرمايه انساني رييس جمهوري گفت:در ماده 51 قانون برنامه پنجم حكمي آمده مجوز استخدام با ساز و كارهايي از جمله تاييد شوراي توسعه صادر مي‌شود و آنچه آقاي فروزنده داده بود اين مراحل را طي كرده است و در اختيار دستگاه‌ها قرار داده شده است.تاجي با اشاره به اين كه كار متوقف نشده است،تصريح كرد:اكنون معاون جديد مجوزهاي صادر شده را با مقررات تطبيق مي‌دهد.وي همچنين درباره طرح ساماندهي نحوه استخدام ها اظهار كرد: اين طرح همه دستگاه‌هاي اجرايي و بنگاه‌هايي را که به‌طور مستقيم و غيرمستقيم از بودجه عمومي دولت استفاده مي‌کنند، موظف مي‌کند تا در به کارگيري نيروي انساني، نيازهاي خود را از طريق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي تامين کنند.

رييس كل بانك مركزي اعلام كرد:

تورم عامل افزايش نرخ ارز

رئيس کل بانک مرکزي با تأکيد بر اينکه نرخ مرجع ارز کنار گذاشته نخواهد شد، علت اجراي افزايش نرخ ارز با 2 درصد زير قيمت به متقاضيان اولويت دار کالايي را وجود تورم اعلام کرد و گفت: براي از بين بردن شکاف بين بازار رسمي و غير رسمي، افزايش نرخ ارز2 درصد ضروري بود.محمود بهمني در گفت‌و‌گو با ايلنا، با اشاره به اينکه واردات چند قلم کالاي ضروري با نرخ ارز مرجع 1226 به افزايش شکاف بين بازار رسمي و غير رسمي دامن مي‌زد، اظهار داشت: اگرچه ارز بايد به صورت تك نرخي ارايه شود اما نرخ شناور مديريت شده‏نرخي است كه در آن هم توليدکننده و هم مصرف کننده رضايت داشته باشد و بازار ارز به تعادل برسد.اين شيوه تعيين ارز شناورمديريت شده است كه بايد اجرا شود.وي از ارائه نرخ ارز به صورت روزانه در يک محدوده خاص به صورت شناور مديريت شده خبر داد و گفت: جيره بندي ارزي که توسط برخي مطرح شده است،صحت نداشته زيرا ارز به مقدار کافي در اختيار بانک مرکزي قرار دارد.رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه در نظام‌هاي ارزي شناور مديريت شده‏ قيمت ارز را براساس عرضه و تقاضا تعيين مي‌كند، تاکيد کرد: نگاه سياستمداران به اولويت بندي ارز همچنان برقرار بوده،بنابراين متقاضيان بايد بتوانند نيازهاي خود را در بازار رقابتي تامين کنند.

بازنگري در تخصيص بودجه‌هاي عمراني دولت

معاون وزير اقتصاد اعلام كرد: مجموع تسهيلات مصوب از محل منابع بانكي و فاينانس طي 7 سال گذشته معادل 32 ميليارد دلار بوده است. بهروز عليشيري در گفتگو با ايلنا، با اشاره به راهکارهاي افزايش جذب سرمايه گذاري خارجي در شرايط کنوني گفت: براي افزايش جذب سرمايه گذاري خارجي بايد دستگاه‌هاي مسئول برنامه هاي خود را مورد بازنگري قرار داده و الگوهاي جديدي را براي جذب سرمايه گذاري خارجي طراحي كنند.به گفته عليشيري، الگوهاي متفاوتي براي جذب سرمايه گذاري خارجي براي دستگاه‌هاي اجرايي صاحب پروژه از سازمان سرمايه گذاري خارجي و فني وزارت اقتصاد در نظر گرفته شده است.رئيس سازمان سرمايه گذاري خارجي و كمك هاي فني وزارت اقتصاد، لزوم اجراي اين گونه الگوي هاي متفاوت براي جذب سرمايه گذاري خارجي را تغيير جهت گيري برنامه ريزي کشور و تخصيص به موقع بودجه‌هاي عمراني عنوان کرد.

8 مهر؛ مهلت انصراف از مسكن ويژه

ثبت نام متقاضيان مسكن ويژه تهران از طريق سامانه اعلام شده و به صورت اينترنتي آغاز شد و تا روز دهم مهرماه ادامه دارد.به گزارش ايسنا، متقاضيان خريد مسكن ويژه تهران كه خود را واجد شرايط ثبت نام ديده‌اند از شنبه هفته گذشته با واريز 20 ميليون تومان در حسابي كه در يكي از شعب بانك مسكن گشوده‌اند آمادگي خود براي مالكيت يكي از 4800 واحد اين نوع از مسكن اعلام كرده‌اند.بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازي متقاضيان مي‌توانند تا ششم مهرماه همچنان به افتتاح حساب و واريز 20 ميليون تومان اوليه در بانك مسكن اقدام كنند.اما شايد هستند كساني كه 20 ميليون تومان را واريز كرده‌اند اما بنا به هر دليلي كه ناتواني در پرداخت ديگر اقساط آن مهم ترين آن باشد، قصد انصراف داشته باشند در صورتي كه متقاضيان پس از واريز وجه اوليه، تقاضاي انصراف داشته باشند، بايد از هشتم مهرماه با دريافت فرم انصرافي به شعبه بانك مسكن مربوطه مراجعه كنند و از مراجعه به شعب بانك قبل از تاريخ مذكور اكيدا خودداري كنند.صرفا متقاضياني مي‌توانند براي تکميل اطلاعات وارد سامانه مذکور شوند که شرايط آنها در بررسي هاي اوليه مردود نشده باشد.ورود به سامانه به منزله تاييد کامل و نهايي شرايط متقاضيان نيست و بررسي‌هاي تکميلي در مراحل بعدي به شرح مندرج در شيوه نامه ثبت نام انجام خواهد شد.


 نهادهاي مالي 

 مهندس پيشرو به عنوان مدير ارشد ارتباط گستر معرفي شد

در پنجمين نشست شوراي سياست‌گذاري هشتمين سمپوزيوم بين المللي روابط عمومي که با حضور جمع کثيري از مديران روابط‌عمومي‌هاي سازمان و نهادها، اساتيد دانشگاه، صاحب نظران و کارشناسان برگزار گرديد مهندس پيشرو به عنوان مدير ارشد ارتباط گستر معرفي شد.به گزارش روابط عمومي در پنجمين نشست شوراي سياست گذاري سمپوزيوم بين المللي روابط عمومي، مهندس پيشرو مديرعامل اين بانک به علت ارتقاء ارتباطات درون و برون سازماني، تقويت و افزايش همبستگي و همدلي در بين کارکنان و تعامل سازنده و مطلوب با بيرون از سازمان و رسانه ها به عنوان مدير ارشد ارتباط گستر معرفي و با اهداي لوح از وي تقدير شد.

اوراق جديد سهام بانك صادرات منتشر مي‌شود

اوراق جديد گواهينامه هاي نقل و انتقال و سپرده سهام مربوط به افزايش سرمايه بانك صادرات آماده توزيع شد. به گزارش ايسنا، با توجه به انتشار اوراق جديد گواهينامه‌هاي نقل و انتقال و سپرده سهام بانك صادرات ايران مربوط به افزايش سرمايه شركت، سهامداران حقيقي و حقوقي اين شركت مي توانند جهت دريافت اين اوراق به اداره سهام اين شركت واقع در برج سپهر مراجعه كنند. با صدور اوراق جديد سپرده سهام،اوراق سهام قبلي از درجه اعتبار ساقط است.

صرافي بانك توسعه تعاون به تعاونيها خدمات ارزي ارائه مي نمايد

صرافي بانک توسعه تعاون با بهره گيري از تمامي شبکه هاي ارتباطي به متقاضيان بالاخص شرکتها، اتحاديه هاي تعاوني و اعضاء تعاوني خدمات متنوع ارزي ارائه مي نمايد. به گزارش روابط عمومي ،اين صرافي آمادگي دارد خدماتي از قبيل خريد و فروش حوالجات ارزي داخلي، انجام حوالجات به خارج از کشور و خريد و فروش ارز و ساير خدمات در حوزه ارز را در اختيار متقاضيان براي تمام نقاط جهان قرار دهد.شايان ذکر است متقاضياني که از طريق بانک توسعه تعاون اقدام انجام امور صادرات و واردات مي نمايند مي توانند از طريق صرافي بانک توسعه تعاون در تبادلات ارزي خود را تسهيل نمايند.


 خبر 

 تاخير در توزيع بنزين يورو‌ 4 و 5

يک مقام مسئول شرکت پالايش و پخش با بيان اينکه بنزين يورو 4 و 5 پس از ايجاد تعادل در توليد و مصرف توزيع مي‌شود، گفت: مديريت کلان پالايشگاه‌هاي خصوصي شده تا مثبت شدن تراز توليد بر عهده پالايش و پخش خواهد بود.سعيد مداح مروج در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: در حال حاضر توان توليد بنزين با استانداردهاي يورو 4 و يورو 5 وجود دارد اما توزيع اين بنزين‌ها در آينده ممکن خواهد شد.وي تصريح کرد: به دليل اينکه مصرف بنزين در کشور به دليل پايان تابستان و افزايش مسافرت‌ها زياد بود و مصرف بالا با بازگشايي مدارس ادامه يافت، فعلاً توزيع بنزين‌هاي يورو 4 و يورو 5 را به آينده و کم‌تر شدن نسبي مصرف بنزين موکول کرديم.مدير هماهنگي و نظارت بر توليد شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي اضافه کرد: در حال حاضر پالايشگاه‌هاي اراک، آبادان و تهران توان توليد بنزين با استانداردهاي بالا را در اختيار دارند اما به دليل مصرف بالا فعلاً بنزين با استاندارد يورو 4 و يورو 5 در جايگاه‌ها توزيع نمي‌شود.

فروش ميوه‌هاي ايراني با برچسب خارجي

رييس اتحاديه ميوه و سبزي‌فروشان گفت: از آنجايي كه قيمت ميوه‌هايي كه در داخل ايران توليد مي‌شوند ـ به غير از موز ـ بسيار كمتر از هزينه‌ واردات آن به كشور است، بازار را با ميوه‌هاي داخلي پر كرده‌ايم. سيد حسين مهاجران در گفت‌وگو با ايسنا درباره ممنوع شدن واردات انواع ميوه اظهار كرد: در حال حاضر با توجه به قيمت بالاي ارز واردات ميوه به صرفه نيست. وي ادامه داد: از بين ميوه‌ها تنها موز به لحاظ اين‌كه توليد آن در داخل با ميزان مصرف برابر نيست، وارد مي‌شود و هرچه قيمت ارز بالاتر رود موز نيز در داخل گران‌تر مي‌شود. مهاجران با بيان اين كه واردات ميوه با قيمت‌هاي فعلي ارز مقرون به صرفه نيست، گفت: ميوه‌هاي لوكس زمستاني نيز كه در بازار توزيع مي‌شوند، همه توليد داخل هستند، زيرا قيمت تمام‌شده‌ي توليد داخل بسيار كمتر از واردات آن است. رييس اتحاديه ميوه و سبز‌فروشان با تاكيد بر اين‌كه قيمت ميوه‌هاي توليد داخل نسبت به ميوه هاي وارداتي بسيار كمتر و غيرقابل مقايسه است، بيان كرد: در بعضي از ميوه‌فروشي‌ها ميوه‌هايي را با برچسب خارجي در ظروف يك‌بار مصرف و بسته‌بندي خارجي مشاهده مي‌كنيم، اما تمامي اين ميوه‌ها توليد داخلي است. وي افزود: ميوه‌هايي كه توليد داخل است، در داخل اين بسته‌بندي‌ها قرار گرفته و اين شبهه را ايجاد مي‌كنند كه وارداتي است.مهاجران با تاكيد بر اين‌كه فقط موز ميوه وارداتي است، تصريح كرد: البته آناناس و انبه نيز به داخل كشور وارد مي‌شود كه روي قيمت‌ها به هيچ‌وجه تاثير‌گذار نيست. وي درباره‌ كيفيت ميوه‌هاي توليد داخل ادامه داد: ميوه در هيچ جاي دنيا طعم ميوه‌هاي ايراني را ندارد و انواع ميوه‌ها در داخل خود ايران توليد و عرضه مي‌شود.

با حذف ارز دولتي براي شركت‌هاي هواپيمايي

صنعت هوايي از بين مي‌رود

سيد عبدالرضا موسوي رييس انجمن شركت‌هاي هواپيمايي گفت: پس از اعلام قطع شدن تخصيص ارز دولتي به ايرلاين ها تنها در صورت افزايش 100 درصد نرخ بليت پروازهاي داخلي و خارجي مي توان به بقاي ايرلاين ها اميدوار بود.به گزارش ايسنا، وي همچنين تاكيد دارد: مشكلات ايرلاين‌ها در پي قطع ارز دولتي زماني حل مي‌شود كه نرخ بليت تمام پروازهاي داخلي و خارجي افزايش يابد. موسوي با اعلام اينكه با حذف ارز دولتي براي شركت‌هاي هواپيمايي صنعت هوايي كشور از بين مي‌رود، افزود: اگر اين موضوع اجرا شود و بر انجام آن پافشاري كنند يا صنعت هوايي كشور از بين مي‌رود و يا بايد براي جبران ارزي كه شركت‌هاي هواپيمايي استفاده مي‌كنند قيمت بليت هواپيماها را صد‌درصد افزايش دهيم. رييس انجمن شركت‌هاي هواپيمايي با بيان اين‌كه چه‌طور مي‌توان خدمات كنوني را با قيمت فعلي ارائه كرد اما ارز را با نرخ آزاد تهيه كرد؟ گفت: اين شرايط باعث به تعطيلي كشيده شدن شركت‌هاي هواپيمايي مي‌شود مگر اين‌كه به مااجازه دهند قيمت بليت هواپيما را افزايش دهيم. وي هم‌چنين تاكيد كرد: ما به عنوان فعالان اين عرصه تنها كاري كه مي‌توانيم انجام دهيم اطلاع‌رساني شرايط موجود و نيز پيامد‌هاي تصميم اتخاذ‌شده مبني بر حذف ارز دولتي به شركت‌هاي هواپيمايي است.


 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
دريچه هنر
آزمون و سنجش
در قلمرو ورزش
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته