جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1391/08/15 - روزنامه سراسري صبح ايران (دوشنبه) نسخه شماره 4289


بحران بيکاري براي جواناني که در رده هاي سني 15 تا 24 و 15 تا 29 سال قرار دارند!


اختصاص بودجه 700 ميليارد توماني به مجلس!


تريبون اقتصادي


نهادهاي مالي


 بحران بيکاري براي جواناني که در رده هاي سني 15 تا 24 و 15 تا 29 سال قرار دارند! 

2.5 ميليون نفر از بيکاران تابستان در شهرها و حدود 500 هزارنفر در روستاها هستند. با اين حال، جوانان 15 تا 29 سال به عنوان جدي‌ترين گروه متقاضي کار بيش از 2 ميليون نفر از کل جمعيت بيکار کشور را به خود اختصاص داده‌اند.به گزارش مهر، بررسي جديدترين گزارش مربوط به وضعيت نيروي کار و فعاليت اقتصادي مردان و زنان کشور نشان مي دهد که طي تابستان امسال 62.3 درصد کل مردان معادل 19 ميليون و 882 هزار و 913 نفر به لحاظ اقتصادي فعال بوده اند و در مقابل 14.1 درصد زنان معادل 4 ميليون و 502 هزار و 55 نفر فعاليت داشته اند.بر پايه اين گزارش، وضعيت فعاليت اقتصادي مردان و زنان شهري نشان مي دهد که 37.2 درصد جمعيت شهرها معادل 17 ميليون و 432 هزار و 800 نفر در تابستان امسال فعال بوده اند و اين ميزان در روستاها با 41.1 درصد کل جمعيت بالاتر از شهرها بوده است اما از لحاظ جمعيت 6 ميليون و 952 هزار و 668 نفر بوده اند.

مردان در تابستان امسال 10.2 درصد نرخ بيکاري داشته اند و در مقابل زنان با 2 برابر مردان، 22.1 درصد بيکاري را تجربه کردند. جمعيت مردان بيکار در تابستان امسال 2 ميليون و 30 هزار و 312 نفر و جمعيت زنان بيکار نيز 991 هزار و 319 نفر بوده است.نقاط شهري در تابستان 2 ميليون و 527 هزار و 10 نفر معادل 14.5 درصد بيکاري داشته است و نقاط روستايي کشور نيز 7.1 درصد معادل 496 هزار و 564 نفر بيکار داشت. وضعيت نرخ بيکاري جمعيت 10 ساله و بيشتر تقريبا در مورد جمعيت 15ساله و بيشتر نيز قابل مشاهده است.بدترين آمارها و همچنين بحران بيکاري براي جواناني است که در رده هاي سني 15 تا 24 و 15 تا 29 سال قرار دارند چون اولويت اصلي و جدي ترين افراد متقاضي کار که در سن ورود به بازار کار قرار دارند، از اين گروه ها هستند. در گروه 15 تا 24 ساله ها، مردان 22.8 درصد بيکاري و 767 هزار و 96 نفر جمعيت دارند.

همچنين زنان در گروه سني 15 تا 24 ساله داراي نرخ بيکاري 43.8 درصدي و 370 هزار و 168 نفر جمعيت هستند. در شهرها 34 درصد جوانان 15 تا 24 ساله معادل 921 هزار و 215 نفر بيکار هستند و اين وضعيت براي روستاها نرخ بيکاري 14.4 درصدي و بيکاري 216 هزار و 49 نفري است.به صورت کلي 3 ميليون و 23 هزار و 574 نفر در تابستان امسال بيکار بوده اند که اين وضعيت در گروه سني 15 تا 24 سال 1 ميليون و 137 هزار و 265 نفر بيکار و در گروه سني 15 تا 29 سال نيز 2 ميليون و 81 هزار و 168 نفر بيکار است.با اين حال، در گروه سني 15 تا 29 سال طي تابستان امسال مردان با 1 ميليون و 328 هزار و 706 نفر و نرخ 20.1 درصدي در مقابل زنان با 42.3 درصد و 72 هزار و 462 نفر، بيکاري را تجربه کردند. همچنين در شهرها 1 ميليون و 739 هزار و 324 نفر با 29.1 درصد بيکار بودند و در روستاها نيز 341 هزار و 844 نفر معادل 14.1 درصد؛ به ثبت رسيد.

تابستان و افزايش فعاليت هاي مربوط به کشاورزي در کشور باعث بهبود وضعيت تاثيرگذاري اين بخش در بازار کار کشور شد به نحوي که سهم حدود 19 درصدي کشاورزي از اشتغال زايي در ساير فصول طي تابستان به 20.3 درصد رسيد و به لحاظ عددي نيز در تابستان 4 ميليون و 343 هزار و 376 نفر در اين حوزه شاغل بوده اند.صنعت داراي سهم 32.7 درصدي و اشتغال زايي 6 ميليون و 992 هزار و 831 نفري بوده است. در عين حال خدمات مانند همه فصول سال هاي گذشته بيشترين نقش و تاثيرگذاري را در بازار کار کشور ايفا کرده و 46.9 درصد کل اشتغال کشور معادل 10ميليون و 25 هزار و 487 نفر را تحت پوشش قرار داده است.8.2 درصد جمعيت بازار کار در تابستان کمتر از 1 ساعت در هفته به کار اشتغال داشته اند که جزو گروه اشتغال ناقص محسوب مي شوند. اين نرخ در مورد مردان 8.9 و براي زنان 4.7 درصد بوده است.به صورت کلي 41.7 درصد شاغلان 15 ساله و بيشتر کشور در تابستان امسال ترجيح داده اند بيش از 44 ساعت در هفته و بالغ بر 49 ساعت و بيشتر کار کنند که اين مسئله نشان دهنده گرايش بازار کار به اضافه کاري به منظور دريافت حقوق و دستمزد بالاتر و يا کسب فرصت بهتر در بازار کار؛ همچنين فروش و پاسخگويي به نيازهاي مردم است.

کشاورزي در شهرها تنها 5.8 درصد نقش اشتغالي دارد و در مقابل اين ميزان در روستاهاي کشور به ميزان 53.9 درصد است. صنعت در شهرها طي تابستان امسال، 35.7 و در روستاها 25.9 درصد اشتغال را ايجاد کرد.

خدمات 58.5 درصد کل اشتغال شهرها و 20.2 درصد اشتغال روستاها را ايجاد کرده است و به صورت کلي 46.7 درصد مردان و 48.1 درصد زنان در بخش خدمات اشتغال دارند.


 اختصاص بودجه 700 ميليارد توماني به مجلس! 

رييس مجلس شوراي اسلامي در واکنش به تذکر کامران به ابوترابي ريس هيات نظارت بر رفتار نمايندگان ماموريت داد تا موضوع مطرح شده در خصوص بودجه 700 ميليارد توماني مجلس را مورد رسيدگي قرار دهد و نظر رسمي را به مجلس ارائه نمايد.

به گزارش ايسنا، علي لاريجاني در جلسه علني در پاسخ به تذکر کامران نماينده اصفهان در مورد اختصاص بودجه 700 ميليارد توماني به مجلس گفت:‌ از هيات نظارت درخواست داريم که به موضوع دعاوي کامران در مورد بودجه 700 ميليارد توماني مجلس رسيدگي نمايند.

وي همچنين از ابوترابي خواست که نظر رسمي هيات نظارت را در اين رابطه به مجلس ارائه دارد.حسن کامران با استناد به ماده 79 آيين‌نامه داخلي مجلس در تذکري گفت: طبق اين ماده، اگر در نطق و تذکرات نسبت سوء و يا مطالبي خلاف واقع به نمايند‌ه‌اي منتشر شود آن نماينده مجاز است که در مدت پنج دقيقه و در خارج از نوبت به بيان توضيحاتي بپردازد.وي خطاب به لاريجاني گفت: شما در آخرين جلسه قبل از تعطيلات مجلس اين جمله را مطرح کرديد که ضمن احترام به کامران، مطالب‌شان را خلاف مي‌دانم. صحبت‌هايي که در نطق مطرح کردم ربطي به نمايندگان نداشت و موضوع بودجه مصوب مجلس نهم نبود.

نماينده مردم اصفهان با اشاره به مصوبه کميسيون تلفيق در ارديبهشت ماه سال جاري در مورد بودجه 91 گفت: اين سند براي قبر من و شما نيست. 30 ارديبهشت پيشنهادي در کميسيون تلفيق مطرح شد که همچون شب نامه 60 بند دارد. اين شب نامه را کميسيون تلفيق تصويب ولي بعد حذف کرد. در همان زمان شما به من گفتيد که آقاي کامران در مجلس نهم حضور داريد و مي‌توانيد به اين مسائل رسيدگي کنيد.کامران با اشاره به تاکيد ابوترابي در مورد صرفه‌جويي در هزينه‌هاي عمراني مجلس گفت: مجلس،‌ هيات نظارت و کميسيون اصل نود دارد که مي‌تواند در مورد صحبت‌هاي من در خصوص بودجه مجلس تحقيقاتي انجام دهد.

اگر من اشتباه کرده باشم استعفا مي‌دهم اگر شما هم اشتباه کرديد بايد از رياست مجلس استعفا دهيد.وي با بيان اينکه بنده مستنداتي در مورد وجود بودجه 700 ميليارد توماني مجلس دارم، گفت: اين رقم را از مجموع بودجه‌هاي مجلس به دست آورده‌ام. رقم اول در مورد 108 ميليارد تومان طلب مجلس از ساختمان قديم بود.در اين هنگام لاريجاني به اين بخش از سخنان کامران واکنش نشان داد و گفت که شما در مجلس مطرح کرديد که بودجه جاري مجلس 700 ميليارد تومان است.

در پاسخ کامران با بيان اينکه صحبت‌هاي من در مورد مجموع بودجه‌هاي جاري و عمراني بود، گفت: بودجه مرکز پژوهش‌ها نيز سه ميليارد تومان اختصاص داده شده است.اين بخش از صحبت‌هاي کامران نيز واکنش رييس مجلس را به دنبال داشت به طوري که لاريجاني گفت که بودجه مرکز پژوهش‌ها ربطي به مجلس ندارد. بهتر است آقاي کامران ريز رديف‌هايي که جمع کرديد را به مجلس توضيح دهيد.

در اين هنگام کامران گفت: مجلس براي توسعه 195 ميليارد تومان براي بودجه جاري در چند بند مختلف رقم‌هايي بالغ بر 105، 11، 23، 30 و 50 ميليارد تومان اختصاص داده است.

به گزارش ايسنا، رييس مجلس شوراي اسلامي بعد از اين اظهارات کامران گفت: اين رقم‌هايي که شما هم گفتيد در مجموع به 170 ميليارد تومان مي‌رسد. بودجه جاري مجلس 170 ميليارد تومان بود که به خاطر برخي مسائل به 108 ميليارد تومان کاهش پيدا کرد. بودجه عمراني 200 ميليارد بود که اين ميزان به 30 ميليارد تومان رسيد.

بنده از هيات نظارت مي‌خواهم که اين موضوعات را به جد پيگيري کند.

رييس قوه مقننه ادامه داد: اينکه شما بودجه مرکز پژوهش‌ها و ديوان محاسبات را ذيل بودجه مجلس اضافه کنيد کار درستي نيست. اتهاماتي که به مجلس نهم وارد کرديد نادرست است. اگر مشکلي داريد به هيات نظارت ارائه دهيد چرا که بودجه 700 ميليارد توماني براي مجلس درست نيست و خلاف واقع است.لاريجاني با بيان اينکه کل بودجه عمراني و جاري مجلس 130 ميليارد تومان بيشتر نيست، گفت: هر کسي مي‌خواهد برود و اين موضوع را بررسي کند.اين بخش از صحبت‌هاي لاريجاني با صلوات بلند برخي از نمايندگان مواجه شد.وي ادامه داد: انگار بنده دفعه اول است که کار اجرايي مي‌کنم.

بودجه داراي رديف‌هاي مشخصي است اينکه شما مي‌گوييد که اين ميزان بودجه براي جاري اختصاص يافته است در ذهن مردم اين موضوع را پديد مي‌آورد که حقوق نمايندگان به چه ميزان است توقع داريد که من از حيثيت مجلس دفاع نکنم؟ بنده در صحبت‌هاي خود گفتم که ضمن احترام به شما،‌اين بخش از صحبت‌هايتان را تکذيب مي‌کنم. بي‌خود به نمايندگان اتهام نزنيد.

بعد از اين صحبت‌هاي لاريجاني، هنگامي که او از هيات رييسه خواست که مجلس وارد بررسي موارد مندرج در دستور مجلس شود، مقداري همهمه بين برخي از نمايندگان به وجود آمد به طوري که قاضي‌پور نماينده اروميه با کامران صحبت‌هايي را رد و بدل مي‌کردند و برخي نمايندگان با صحبت‌هاي بلند مي‌گفتند که استعفا استعفا.

رييس مجلس شوراي اسلامي در اين هنگام گفت: من از هيات نظارت مي‌خواهم که به دعاوي آقاي کامران رسيدگي کند از آقاي ابوترابي مي‌خواهم که در اولين جلسه هيات نظارت اين موضوع را مورد بررسي قرار دهند.بعد از اين صحبت‌هاي لاريجاني باز هم مقداري همهمه در مجلس شد و کمال‌الدين پيرموذن نماينده اردبيل درگيري لفظي با کامران پيدا کرد و از او خواست که بر سر جايش بنشيند.


 تريبون اقتصادي 

 وضعيت استخدام‌هاي سال جاري

معاون راهبردي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور با بيان اينکه مجوزهاي استخدامي براي استان‌ها ارسال شده، گفت: پس از اينکه استانداران اعلام کنند مجوزهاي استخدام را رعايت کرده‌اند مي‌توانند بار مالي لازم براي نيروي انساني جديد را تامين کنند.هاجر تحريري نيک صفت در گفت‌وگو با ايسنا، درباره آخرين وضعيت استخدام‌هاي سال جاري اظهار کرد: براي هريک از استانداران کليه‌ مجوزها طي ليستي ارسال شده است و در صورتي که استانداران تاييد کنند که مسائل قانوني مربوط به دريافت مجوزهاي استخدام را رعايت کرده‌اند و مي‌توانند بار مالي لازم براي نيروي انساني جديد را تامين کنند فرم را امضا مي‌کنند.وي با اشاره به اين فرم‌ها به تاييد وزير کشور مي‌رسد و پس از آن براي تاييد به معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي ارسال مي‌شود، گفت:پس از طي اين مراحل مجوزهاي مربوط به استان‌ها صادر مي‌شود تا فرايند لازم را انجام دهند.

معاون راهبردي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني در ادامه تصريح کرد: پس از طي اين مراحل استان‌هايي که آزمون را برگزار کردند نتيجه را اعلام مي کنند و استان‌هايي هم که آزمون را برگزار نکرده اند پس از طي مراحل آزمون برگزار مي‌کنند.تحريري نيک‌صفت همچنين از الکترونيکي شدن فرايند نظارت خبر داد و اضافه کرد:در صدد هستيم تا کليه فرآيندهاي مربوط به استخدام و چند فعاليت ديگر را علاوه بر واگذاري به استان‌ها به صورت الکترونيکي و سيستمي انجام دهيم.وي با بيان اين‌که اين امور از طريق سامانه کارمند ايران انجام مي‌شود، تصريح‌کرد: اقدامات خوبي در اين راستا انجام شده و اکنون مراحل نهايي طي مي‌شود و با توجه به اين‌که چارچوب و قوانين در اين سامانه قرار مي‌گيرد کليه استان ‌ها دقيقا بر اساس قوانين و به صورت يکپارچه عمل مي‌کنند و روند کار توسط استان‌ها سرعت مي‌گيرد و و ارباب رجوع و ذينعفان زودتر به نتيجه مي‌رسند.معاون راهبردي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني تاکيد کرد: انتظار ما اين است که اين فرايند در کمتر از يک ماه انجام شود و شاهد اين باشيم که کنترل و نظارت به صورت الکترونيکي انجام شود.

رئيس اتحاديه کشوري طلا و جواهر:

از دستگيري طلافروشان بزرگ بي‌خبرم

رئيس اتحاديه کشوري طلا و جواهر از پيشنهاد تاسيس بانک طلا براي حفاظت از طلاها و سپرده‌هاي مردم و هزينه آنها در بخش‌هاي اقتصادي کشور خبر داد و گفت: از دستگيري طلافروشان بزرگ تهران اطلاعي ندارم.محمد کشتي آراي در گفتگو با مهر در خصوص ممنوعيت صادرات طلا اظهار داشت: اين موضوع در گذشته هم مطرح شده است، زيرا کشور در شرايط خاص است و طلا هم از موضوعات مهم و استراتژيک به شمار مي رود.رئيس اتحاديه طلا و جواهر با بيان اينکه 52 قلم کالاي ممنوع شده از محصولات اساسي کشور هستند، گفت: ما در کشور به اين کالاها نياز داريم، به عنوان نمونه صادرات محصولي مانند گندم بايد محدود شود.

وي تصريح کرد: طلا از آن دسته کالاهايي است که تاثير به خصوصي در اقتصاد و پول کشور دارد و يکي از پارامترهاي ارزش پولي هر کشور ذخاير طلاي آن است که اگر اين ذخاير از کشور خارج شود، به اقتصاد آسيب وارد مي شود.کشتي آراي در پاسخ به اين پرسش که ميزان دخاير طلا در کشور به چه ميزان است؟ بيان کرد: بنده اطلاعي از اين موضوع ندارم و اين اطلاعات در اختيار بانک مرکزي است و تاکنون بنده در اين خصوص چيزي نشنيده ام، البته برخي از منابع اعداد و ارقامي را حدس مي زنند اما هيچ کدام واقعي و صحيح نيست.رئيس اتحاديه طلا و جواهر با تاکيد بر اينکه در نهايت سکه و طلاهايي که انبار شده از منازل خارج مي‌شوند، اظهار داشت: اين طلاها سرانجام در چرخه توليد و اقتصاد قرار مي گيرند اما بايد تدابيري انديشيده شود تا نگهداري اين طلاها در منازل سودي را براي صاحبان آن نداشته باشد که تنها در اين صورت، طلاها از منازل خارج مي شود.رئيس اتحاديه کشوري طلا و جواهر در خصوص شايعه دستگيري برخي از طلافروشان بزرگ تهران اظهار داشت: بنده اطلاعي ندارم.، البته دستگاه قضائي سوالاتي را مطرح مي کند که بايد اطلاعاتي خود را در اختيار آنها قرار دهيم.وي درباره وضعيت فعلي بازار سکه و طلا و اينکه آيا قيمتها حبابي است؟ بيان کرد: قيمت‌هاي سکه و طلا واقعي است و حبابي ندارد اما بازار مصنوعات و صنعت طلا به شدت در حال رکود است و بسياري از واحدهاي توليدي در شرف تعطيلي هستند؛ به اين دليل که مردم، زيورآلات و طلا نمي خرند و نگاه آنها به دنبال سکه و طلا براي کسب سود است.

کشتي آراي در مورد اينکه ملاک تعيين قيمت سکه، دلار در بازار آزاد است و کدام صرافي‌ها ملاک هستند، گفت: در صرافي‌ها قيمت ارز به صورت آزاد تعيين مي شود و قيمت جهاني هم مشخص است که با ضرب اين دو عامل قيمت واقعي طلا مشخص مي شود.

قطعات اصلي ايساكو تضمين كاركرد بهينه خودرو

شرکت ايساکو به منظور جلو گيري از زيان‌هاي جاني و مالي استفاده از قطعات تقلبي به مشتريان گروه صنعتي ايران خودروهشدارداد: قطعات موردنياز خود را از شبكه نمايندگي‌ها و فروشگاه‌هاي مجاز و با برند و هولوگرام اين شرکت تامين كنند.معاون بازرگاني شركت خدمات پس از فروش ايران‌خودرو (ايساكو) گفت: پديده فروش قطعات تقلبي، متاسفانه منجر به زيان‌هاي مادي و در برخي موارد معنوي غير قابل جبراني براي مصرف كنندگان شده و همواره متقلبين و سودجويان جهت دست‌يابي به سود زياد و سهولت در فروش، از برندهاي كالاهاي توليدي معروف صاحب نام و معتبر سوء استفاده مي‌كنند.فريدون آقابيگي تصريح كرد: فراهم كردن دسترسي تمام مشتريان محصولات ايران خودرو به قطعات استاندارد جزء وظايف ايساكو است و اين امر با همكاري نمايندگي‌ها و فروشگاه‌هاي مجاز در سراسر كشور انجام مي‌شود و اين شركت به طور مداوم تمام نيازهاي بازار قطعات يدكي از جمله قطعات ايمني و مصرفي كه مستقيما با جان و مال مردم سروكار دارد را تامين مي‌كند.

لذت يک وعده غذاي فوري

فصل، فصل مدرسه و دانشگاه و درس است و روزهاي سرد هم در راهند!

روزهايي که بيش از هر زمان ديگري مي‌طلبد دانش آموزان و دانشجويان خسته از درس و رفت و آمد را به يک خوراک گرم و خوش طعم که البته ارزش غذائي داشته باشد و مهمتر از همه سريع آماده شود ميهمان کنيم.خوراکي که تناول آن هم گرسنگي را رفع کند و خستگي و سرما را از تن عزيزانمان به در کند . خوراکي که مضرات غذاهاي فست فودي که نداشته باشد هيچ! مفيد و مملو از وتامين هم باشد. خوراکي به نام « نوداليت».بله درست شنيديد. نوداليت يک غذاي فوري است که براي آماده کردن آن نياز به صرف هزينه و مقدمات زيادي هم نيست. کافي است يک بسته 85 گرمي از نوداليت را که همراه با بسته هاي حاوي ادويه به بازار عرضه شده اند را در 400 ميلي ليتر (2 ليوان) آب جوش بياندازيد. سپس چاشني داخل بسته را به آن اضافه کرده و روي حرارت زياد به مدت 3 دقيقه بپزيد. حالا نوداليت شما آماده است و مي توانيد آن را سرو کنيد. نوش جان. حتي مي توانيد يک بسته نوداليت را در کيف گذاشته و در صورتي که امکان طبخ در سلف دانشگاه و مدرسه وجود داشته باشد،اين غذاي فوري را در سه دقيقه آماده و ميل کرد.

يکي از نکات قابل توجه اين است که اين غذاي فوري حجم زيادي در معده اشغال نمي کند و مي تواند حجم يک ميان وعده يا پيش غذا را براي کودکان و نوجواناني که از مدرسه و دانشگاه به خانه رسيده اند باشد.حتي مي توانيد اين خوراک خوش طعم را مانند ماکاروني طبخ کنيد تا دانش اموزان و دانشجويان همراه خود به مدرسه و دانشگاه ببرند. شما مي توانيد با صرف هزينه اي کمتر از هزار تومان يک بسته از نوداليت مرغ، گوشت، سبزي، پيتزا، زعفران، کاري، قارچ و يا چيلي را همراه با سبزيجاتي نظير هويج، ذرت، جعفري و... سرو کنيد. در اين صورت يک خوراک بسيار خوشمزه آماده کرده ايد. شايد برايتان جالب باشد که بدانيد مي توانيد بسته کوچک نوداليتتان را به يک سالاد خوشمزه همراه با قارچ، ذرت، زيتون و... تبديل کنيد و يک شام سبک ميل کنيد. خلاصه با خريد يک بسته نودل با يک تير چند نشان زده ايد. هم سلامت خود را حفظ کرده ايد و هم انبوهي از غذاهاي خوشمزه را مي توانيد ظرف مدت کوتاهي آماده کنيد.در مورد محتويات اين خوراک خوشمزه هم بايد بگويم که هيچ جاي نگراني نيست چرا که مواد اوليه تهيه اين غذا تمام طبيعي هستند. اما به طور کلي اين ماده غذايي، غني از نشاسته، ويتامين و پروتئين است. اين گروه از خوراکي ها داراي ارزش انرژي زايي بالايي هستند که به طور عمده از طريق قند ها تامين مي شود و همچنين ميزان چربي در آنها کم يا خيلي کم بوده و سريع هضم مي شوند. به همين دليل به افرادي که به دنبال تناسب اندام و غذاي سالم هستند توصيه مي شود نوداليت را امتحان کنند.


 نهادهاي مالي 

 مديرعامل بانک مسکن پيشنهاد داد:

افزايش سقف وام احداث مسکن

مديرعامل بانک مسکن گفت: پيشنهادي مبني بر افزايش سقف وام احداث مسکن به بانک مرکزي ارائه داديم.قدرت‌الله شريفي در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب گفت: در حال حاضر وام‌هايي براي احداث مسکن به متقاضيان داده مي‌شود و سقف وام احداث مسکن 30 ميليون تومان است که ما پيشنهادي داديم که اين سقف افزايش يابد. وي گفت: افزايش سقف وام احداث در قالب صندوق مسکن ويژه ارائه شده که اين موضوع در دست بررسي است.شريفي اظهار کرد:خانه دار کردن مردم از اهداف و سياستهاي بانک مسکن است و با توجه به نامگذاري امسال با عنوان سال توليد ملي و حمايت از کار و سرمايه ايراني ، اين بانک در اين راستا با توليد مسکن، توليد اشتغال در کشور را موجب مي شود.

طرح رازي بانک رفاه تمديد شد

طرح رازي بانک رفاه ويژه جامعه پزشکان کشور تا پايان آذرماه سالجاري تمديد شد. به گزارش روابط عمومي ؛ اين بانک براي بازسازي و نوسازي محل کار پزشکان، داروسازان، دندانپزشکان و دامپزشکان که مالک محل فعاليت خود هستند تا سقف 500 ميليون ريال تسهيلات مالي بدون رعايت شرط امتياز ميانگين حساب، پرداخت مي کند.

افزايش سرمايه بانک سامان تا مبلغ 6588 ميليارد ريال ثبت شد

افزايش مبلغ 2588 ميليارد ريالي سرمايه اسمي بانک سامان در اداره ثبت شركت‌ها و موسسات غيرتجارتي به ثبت رسيد. به گزارش اداره روابط عمومي ، در اجراي مصوبه مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام بانک در تاريخ 23 مرداد ماه سال 1391، سرمايه بانک سامان از محل مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها از مبلغ 4000 ميليارد ريال به مبلغ 6588 ميليارد ريال افزايش يافت که اين افزايش سرمايه سي‌ام مهر ماه سال 1391 در اداره ثبت شركت‌ها و موسسات غيرتجارتي به ثبت رسيد.


 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
دريچه هنر
آزمون و سنجش
در قلمرو ورزش
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته