جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1391/09/12 - روزنامه سراسري صبح ايران (يكشنبه) نسخه شماره 4310


منابع کنکورسراسري 92 اعلام شد


آغاز مهلت تکميل ظرفيت آزمون ارشد علوم پزشکي

معاون فرهنگي وزير علوم تحقيقات و فناوري:
واگذاري مسکن مهر تا 2 يا 3 هفته آينده به دانشجويان


خبـر


تاريخ دانشگاهي


 منابع کنکورسراسري 92 اعلام شد 

 سازمان سنجش آموزش کشور با اعلام آغاز مهلت ثبت‌نام کنکور از 16 آذر ماه، منابع آزمون سراسري سال 92 را اعلام کرد. به گزارش ايسنا، منابع آزمون‌هاي عمومي و اختصاصي در گروه‌هاي آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي، علوم انساني، هنر و زبان‌هاي خارجي به شرح زير است:

آزمون عمومي

آزمون عمومي براي داوطلبان نظام جديد و نظام قديم آموزش متوسطه به منظور تشخيص ميزان آمادگي داوطلبان در زمينه دروس عمومي و در حدود اطلاعات علمي کتب نظام جديد آموزش متوسطه سالي واحدي مشخص شده باشد. مواد آزمون عمومي و ضرايب آن و همچنين کتب منابع سوال در هر يک از دروس براي کليه داوطلبان اعم از داوطلبان نظام جديد (ترمي واحدي و يا سالي واحدي) و نظام قديم آموزش متوسطه براي کليه گروه‌هاي آزمايشي اينگونه اعلام شده است:

- آزمون زبان و ادبيات فارسي با ضريب 4، کتب منابع طرح سوال (دوره پيش‌ دانشگاهي و سال‌هاي سوم و دوم دبيرستان نظام جديد سالي واحدي آموزش متوسطه)

- آزمون زبان عربي با ضريب 2، کتب منابع طرح سوال (سال‌هاي سوم و دوم دبيرستان نظام جديد سالي واحدي آموزش متوسطه)

- آزمون فرهنگ و معارف اسلامي با ضريب 3، کتب منابع طرح سوال (دوره پيش‌ دانشگاهي و سال‌هاي سوم و دوم دبيرستان نظام جديد سالي واحدي آموزش متوسطه)

- آزمون زبان خارجي (انگليسي،‌ آلماني، فرانسه، روسي، ايتاليايي) با ضريب 2، کتب منابع طرح سوال (دوره پيش دانشگاهي و سال سوم دبيرستان نظام جديد سالي واحدي آموزش متوسطه)

چنانچه داوطلبان اقليت‌هاي مذهبي (کليمي، زرتشتي، مسيحي)، بخواهند به سوالات معارف غير اسلام پاسخ دهند، ضمن علامت‌گذاري در بند 15 تقاضانامه ثبت‌نام اينترنتي بايد به سوالات اقليت‌هاي ديني که از مشترکات همه اديان رسمي و اعتقاد ديني آنها که در دوران تحصيل آموزش مي‌بينند، بر حسب مورد پاسخ دهند.

آزمون اختصاصي

آزمون اختصاصي براي داوطلبان نظام جديد (اعم از سالي واحدي و يا ترمي واحدي) و نظام قديم آموزش متوسطه به منظور تعيين ميزان آشنايي علمي آنان با پايه‌هاي اساسي و اصولي رشته‌هاي موجود در هر گروه آزمايشي و در حدود اطلاعات علمي کتب نظام جديد آموزش متوسطه سالي – واحدي برگزار مي‌شود.

مواد آزمون اختصاصي و ضرايب هر يک از دروس امتحاني گروه‌هاي آزمايشي 1، 2، 3، 4 و 5 در شرايط اختصاصي هر گروه به ترتيب در بخش منابع آزمون‌هاي اختصاصي دفترچه راهنماي ثبت‌نام آزمون سراسري درج شده است.

منابع آزمون‌هاي اختصاصي گروه‌هاي آزمايشي

گروه آزمايشي علوم رياضي و فني:

الف) از کليه شرکت‌کنندگان فارغ‌التحصيل و دانش‌آموزان دوره پيش‌ دانشگاهي نظام جديد آموزش متوسطه و همچنين کليه فارغ‌التحصيلان نظام قديم آموزش متوسطه اين گروه آزمايشي دروس رياضيات، فيزيک و شيمي در حدود اطلاعات علمي کتب دوره پيش دانشگاهي و سال‌هاي سوم و دوم دبيرستان رشته رياضي فيزيک نظام جديد سالي واحدي آموزش متوسطه امتحان به عمل خواهد آمد.

علاوه بر دروس فوق، در درس فيزيک، از کتاب فيزيک 1 و آزمايشگاه سالي واحدي نيز سوال طرح خواهد شد.

گروه آزمايشي علوم تجربي:

الف) از کليه شرکت‌کنندگان فارغ‌التحصيل و دانش‌آموزان دروه پيش دانشگاهي نظام جديد آموزش متوسطه و همچنين کليه فارغ‌التحصيلان نظام قديم آموزش متوسطه اين گروه آزمايشي دروس زمين‌شناسي، رياضيات، زيست‌شناسي، فيزيک و شيمي در حدود اطلاعات علمي کتب دوره پيش‌ دانشگاهي و سال‌هاي سوم و دوم دبيرستان رشته علوم تجربي نظام جديد سالي واحدي آموزش متوسطه امتحان به عمل خواهد آمد.

سوالات دروس زمين‌شناسي منحصرا از کتب دوره پيش‌ دانشگاهي و سال سوم طرح خواهد شد.

علاوه بر دروس فوق، در درس فيزيک از کتاب فيزيک 1 و آزمايشگاه سالي واحدي نيز سوال طرح خواهد شد.

منحصرا براي دارندگان ديپلم بهياري که به حرفه بهياري نيز اشتغال دارند، براي استفاده از سهميه بهياران در رشته پرستاري، درس بهياري شامل دروس مراقبت‌هاي بهياري (دستگاه گوارش، دستگاه عضلاني، اسکلتي، پوست، دستگاه توليد مثل، دستگاه ادراري، بيماري‌هاي گوش و حلق و بيني و چشم، دستگاه قلب و عروق و خون و دستگاه تنفس)، تغذيه و رژيم‌هاي درماني، زيست‌شناسي اختصاصي، بهداشت رواني، بهداشت عمومي، اخلاق و مقررات بهياري و فن بهياري (دستورالعمل مقدماتي)، علاوه بر دروس اختصاصي فوق پيش‌بيني شده است.

گروه آزمايشي علوم انساني:

از کليه شرکت‌کنندگان فارغ‌التحصيل و دانش‌آموزان دوره پيش دانشگاهي نظام جديد آموزش متوسطه و همچنين کليه فارغ‌التحصيلان نظام قديم آموزش متوسطه اين گروه آزمايشي دروس رياضيات، اقتصاد، زبان و ادبيات فارسي، زبان عربي، تاريخ و جغرافيا، علوم اجتماعي، فلسفه و منطق و همچنين روانشناسي در حدود اطلاعات علمي مشخص شده رشته ادبيات و علوم انساني نظام جديد سالي واحدي آموزش متوسطه امتحان به عمل مي‌آيد.

رياضيات (کتب پيش دانشگاهي و سال‌هاي سوم، دوم و اول)، اقتصاد (کتب سال دوم)، زبان و ادبيات فارسي (کتب پيش دانشگاهي و سال‌هاي سوم و دوم)، زبان عربي (کتب پيش‌ دانشگاهي و سال‌هاي سوم و دوم)، تاريخ و جغرافيا (دوره پيش دانشگاهي و سال‌هاي سوم و دوم)، علوم اجتماعي (کتب پيش دانشگاهي، سال‌هاي دوم و سوم)، فلسفه و منطق (فلسفه بر اساس کتب پيش دانشگاهي و سال سوم و منطق بر اساس کتب سال سوم) و روانشناسي (کتب سال سوم).

منحصرا براي دانش‌آموزان و دارندگان مدرک تحصيلي پيش دانشگاهي علوم و معارف اسلامي درس اصول، عقايد و فقه در سطح اطلاعات علمي دارندگان گواهينامه دوره پيش دانشگاهي رشته مذکور، علاوه بر دروس اختصاصي فوق پيش‌بيني شده است.

گروه آزمايشي هنر:

از کليه شرکت‌کنندگان و دانش‌آموزان دوره پيش دانشگاهي نظام جديد و همچنين کليه فارغ‌التحصيلان نظام قديم آموزش متوسطه اين گروه آزمايشي بر اساس اطلاعات و درک عمومي هنر براي شناسايي استعداد و توانايي‌هاي هنري امتحان به عمل مي‌آيد.

آن دسته از داوطلبان گروه‌هاي آزمايشي 1 يا 2 يا 3 و يا 5 که علاقمند به انتخاب رشته‌هاي تحصيلي گروه آزمايشي هنر نيز باشند، بايد علاقمندي خود را به شرکت در گروه آزمايشي هنر با علامت‌گذاري بند 44 در تقاضانامه ثبت‌نام اينترنتي مشخص و در آزمون عمومي و اختصاصي گروه آزمايشي مذکور نيز شرکت کنند.

از شرکت‌کنندگان اعم از داوطلبان نظام جديد و نظام قديم آموزش متوسطه اين گروه آزمايشي بر اساس اطلاعات و درک عمومي هنر براي شناسايي استعداد و توانايي‌هاي هنري، آزمون‌هاي درک عمومي هنر، درک عمومي رياضي، فيزيک، ترسيم فني، خلاقيت تصويري و تجسمي،‌ خلاقيت نمايشي، ‌خلاقيت موسيقي و خواص مواد امتحان به عمل خواهد آمد.

بر اين اساس، بخشي از سوال‌هاي تخصصي گروه آزمايشي هنر از کتاب کارگاه هنر 1 (کد 594)، کارگاه هنر 2 (کد 594/1)، سير هنر در تاريخ 1 (کد 594/3)، سير هنر در تاريخ 2 (کد 594/8)، انسان، فضا، طراحي (کد 594/7)، آشنايي با ميراث هنري و فرهنگي ايران (کد 594/6)، مباني هنرهاي تجسمي (کد 358/21)، طراحي 1 (کد 359/92)، طراحي 2 (489/9)، آشنايي با بناهاي تاريخي (کد 492/6)، خط در گرافيک (کد 491/6)، ترسيم فني و نقشه‌کشي (کد 359/78)، کارگاه نقاشي (کد 496/3)، عکاسي 1 (کد 358/15)، طراحي اندام و لباس (کد 494/8)، کارگاه طراحي نقوش سنتي (کد 359/77)، حجم‌سازي 1 (کد 450/3)، آشنايي با صنايع دستي ايران 1 (کد 359/30) و مباني نظري و ساختار موسيقي ايراني (کد 331) طراحي خواهد شد.

گروه آزمايشي زبان‌هاي خارجي:

کليه شرکت‌کنندگان و علاقه‌مندان به انتخاب رشته‌هاي تحصيلي گروه آزمايشي زبان‌هاي خارجي مانند ديگر گروه‌هاي آزمايشي بايد لزوما در اين گروه آزمايشي ثبت‌نام و در آزمون عمومي و اختصاصي آن شرکت نمايند.

آن دسته از داوطلبان گروه‌هاي آزمايشي 1، 2، 3 و 4 که علاقه‌مند به انتخاب رشته‌هاي تحصيلي گروه آزمايشي 5 (رشته‌هاي زبان‌هاي خارجي) نيز باشند، بايد علاقه‌مندي خود را به شرکت در گروه آزمايشي زبان‌هاي خارجي (گروه آزمايشي 5)، با علامت‌گذاري بند 45 در تقاضانامه ثبت‌نام اينترنتي، مشخص نموده و در آزمون عمومي و اختصاصي گروه آزمايشي ذيربط شرکت کنند.

از شرکت‌کنندگان اعم از داوطلبان نظام جديد و نظام قديم آموزش متوسطه اين گروه آزمايشي که زبان خارجي امتحاني آنان انگليسي، آلماني و يا فرانسه مي‌باشد از درس زبان خارجي تخصصي (با ضريب 4) امتحان به عمل خواهد آمد.

رشته‌هاي تحصيلي گروه‌هاي آزمايشي گروه‌هاي آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي، علوم انساني، هنر و زبان‌هاي خارجي طي جداولي در دفترچه راهنماي ثبت‌نام و سايت سازمان سنجش به نشاني www.sanjesh.org درج شده است.


 آغاز مهلت تکميل ظرفيت آزمون ارشد علوم پزشکي 

 رييس مرکز سنجش آموزش پزشکي از آغاز ثبت‌نام مجدد براي پذيرفته‌نشدگان آزمون کارشناسي ارشد علوم پزشکي ازفردا،دوشنبه 13 آذر ماه خبر داد.جبرائيل نسل سراجي در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به آغاز انتخاب محل تحصيل براي پذيرفته‌نشدگان آزمون کارشناسي ارشد علوم پزشکي با پرداخت شهريه از ساعت 18 فردا، دوشنبه 13 آذر ماه، گفت: متقاضيان شرکت در اين مرحله مي‌توانند تا ساعت 24 روز چهارشنبه 15 آذر ماه براي انجام ثبت‌نام به سايت مرکز سنجش آموزش پزشکي به نشاني ww.sanjeshp.ir، مراجعه کنند.

شرايط ثبت‌نام داوطلبان

وي در خصوص شرايط ثبت‌نام داوطلبان، اظهارکرد: کليه افرادي که در آزمون کارشناسي ارشد علوم پزشکي 91 در اول و دوم تير ماه شرکت کرده‌ و براي آنان کارنامه صادر شده است، مجاز به انتخاب محل تحصيل در اين مرحله هستند.

عدم محروميت يکساله در صورت پذيرش

سراجي با تاکيد بر اينکه داوطلباني که در اين مرحله پذيرفته مي‌شوند، مشمول محروميت يکساله از آزمون کارشناسي ارشد 92 نمي‌شوند، خاطرنشان کرد: پذيرش دانشجوي کارشناسي ارشد در اين مرحله با پرداخت شهريه براي نيمه دوم سال تحصيلي 92-91 است.

وي افزود: داوطلبان مي‌توانند با واردکردن کد رهگيري در سايت مرکز سنجش آموزش پزشکي نسبت به انتخاب محل تحصيل خود، حداکثر به تعداد دانشگاههاي پذيرنده دانشجو در همان رشته اقدام کنند، البته داوطلباني که کدرهگيري خود را فراموش کرده‌اند مي‌توانند با وارد کردن کد ملي، کدرهگيري خود را از طريق پيامک دريافت کنند.

مهلت ثبت‌نام تمديد نمي‌شود

وي با تاکيد بر اينکه مهلت مذکور به هيچ عنوان تمديد نمي‌شود، گفت: از آنجاکه در اين مرحله مهلت ويرايش وجود نخواهد داشت، بنابراين داوطلبان در وارد کردن اطلاعات دقت لازم داشته باشند.

شهريه و ظرفيت پذيرش دانشجوي شهريه‌اي

رييس مرکز سنجش آموزش پزشکي با اشاره به ظرفيت پذيرش دانشجو در اين مرحله، اظهار کرد: تاکنون براي پذيرش بيش از 300 داوطلب در 33 رشته دانشگاهي اعلام نياز کرده‌اند که البته امکان افزايش ظرفيت نيز وجود دارد.

ي از اعلام نتايج نهايي اين مرحله در 13 دي ماه خبر داد و افزود: پذيرفته‌شدگان بايد براي ثبت‌نام در طي روزهاي 30 دي ماه تا دوم بهمن ماه به دانشگاه‌هاي پذيرفته شده مراجعه کنند.

سراجي در خصوص هزيه تحصيل پذيرفته‌شدگان، گفت: هزينه تحصيل معادل شهريه شعب بين‌الملل دانشگاه‌هاي علوم پزشکي پذيرنده دانشجوي کارشناسي ارشد و حداکثر با 20 درصد افزايش در صورت تصويب هيات امناي دانشگاه مربوطه است.


 معاون فرهنگي وزير علوم تحقيقات و فناوري:
 واگذاري مسکن مهر تا 2 يا 3 هفته آينده به دانشجويان 

 با توجه به تاخيرهاي صورت گرفته در خصوص واگذاري مسکن مهر به دانشجويان اميدواريم تا 2 يا 3 هفته آينده اين واگذاري صورت گيرد.غلامرضا خواجه سروي، معاون فرهنگي وزير علوم تحقيقات و فناوري در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت: وضعيت مسکن مهر دانشجويي که حدود 21 هزار نفر در اين مسکن ثبت نام کرده اند به زودي طي 2 يا 3 هفته ديگر به اين دانشجويان واگذار مي شود.

وي افزود: اين مسکن مهر دانشجويي براي دانشجوياني که در مقطع دکتري و متاهل و صاحب فرزند هستند اعطا مي شود که البته تاکنون تاخيرهايي در خصوص واگذاري اين مسکن به دانشجويان صورت گرفته است. خواجه سروي در خصوص تاخيرهايي كه براي واگذاري مسکن مهر به دانشجويان صورت گرفته است اظهار داشت: اين تاخيرها در مرحله اول از جانب وزارت علوم صورت گرفته چرا که زمان ارسال نامه ها به وزارت مسکن طول کشيد و بعد از اين مورد هم به دليل وجود مشکلاتي که براي مسئول وزارت مسکن رخ داد اين امر واگذاري مساکن به دانشجويان زمان طولاني را طلب کرد چنانچه انشاالله تا 2 يا 3 هفته آينده اين مسکن به دانشجويان واگذار مي شود.


 خبـر 

 مهلت ثبت‌نام آزمون دکتري امروزتمام مي‌شود

مشاور عالي سازمان سنجش گفت: ثبت‌نام سومين دوره آزمون نيمه متمرکز دکتري که از سه‌شنبه 7 آذر شروع شده بود تا امروز12 آذر ادامه دارد.دکتر حسين توکلي در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اينکه تا کنون 59 هزار داوطلب براي شرکت در اين آزمون ثبت‌نام کرده‌اند، گفت:‌ متقاضيان با مراجعه به سايت سازمان سنجش به نشاني www.sanjesh.org، مي‌توانند نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.وي همچنين با اشاره به فروش اينترنتي کارت‌هاي اعتباري از طريق سايت سازمان سنجش گفت:‌متقاضيان مي‌توانند از کارت‌هاي کليه بانک‌هاي عضو سيستم شتاب که رمز اينترنتي آنها فعال شده براي پرداخت هزينه ثبت‌نام اقدام کنند و هيچ الزامي به يکي بودن بانک صادرکننده کارت اعتباري و دروازه پرداخت وجود ندارد.مشاور عالي سازمان سنجش در خصوص هزينه ثبت‌نام در اين دوره از آزمون دکتري، اظهار کرد: هر داوطلب بايد مبلغ 31 هزار و 500 تومان به عنوان وجه ثبت‌نام با استفاده از کارت‌هاي عضو شتاب از طريق سايت سازمان سنجش و يا ديگر روش‌هايي که در اطلاعيه مربوطه اعلام مي‌شود، نسبت به پرداخت هزينه ثبت‌نام اقدام کند.

گفتني است، کارت اينترنتي داوطلبان آزمون دکتري از 13 اسفند ماه از طريق سايت سازمان سنجش منتشر مي‌شود و بر اساس برنامه زماني پيش‌بيني شده، آزمون اختصاصي و دکتري 92 به ترتيب صبح و بعدازظهر روز جمعه (18 اسفند ماه) در حوزه‌هاي امتحاني مربوطه برگزار مي‌شود.

تخصيص 27 هزار دلار ارز به دانشجويان بورسيه و غير بورسيه

سخنگوي مرکز مبادلات ارزي، از تخصيص 27 هزار دلار ارز براي هر دانشجوي بورسيه و غير بورسيه ، جهت يک سال اقامت در خارج از کشور خبرداد.صمد کريمي در گفت و گو با ايرنا افزود: از کل مبلغ مذکور 12 هزار دلار بابت اقامت و 15 هزار دلار جهت شهريه به دانشجويان مقاطع فوق ليسانس و بالاتر ارايه مي گردد.وي اظهار داشت: نرخ ارز براي دانشجويان بورسيه يک هزار و 226 تومان (ارز مرجع) و براي دانشجويان غير بورسيه به نرخ مبادله اي خواهد بود.کريمي در پايان از بانک هاي تجارت وسامان به عنوان بانک هاي عامل پرداخت ارز به دانشجويان نام برد.يادآور مي شود، در مرکز مبادله ارزي هر دلار دو هزار و 457 تومان و نرخ هر يورو سه هزار و 191 تومان توسط بانک مرکزي تعيين شده است.

عبدالجبار کاکايي درواحد رودهن:

شخصيت سيدالشهدا عامل بالندگي ادبيات فارسي است

رودهن :خبرنگار آفرينش –ايرج صادقعلي

شاعر و اديب برجسته کشور، شخصيت سيدالشهدا(ع) را عامل بالندگي ادبيات فارسي خواند و گفت: جنبه جورستيزي قيام عاشورا با انقلاب اسلامي ايران احيا شد.به گزارش آفرينش، عبدالجبار کاکايي در چهارمين سوگواره شعر عاشورايي «ظهر وصال» استان تهران که با حضور عضو هيئت مؤسس و هيئت مديره بنياد شمس تبريزي و مولانا، رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن، رئيس بنياد حفظ آثار و نشر ارزش‏هاي دفاع مقدس شرق استان تهران، مدير گروه دکتراي ادبيات فارسي دانشگاه رودهن،معاون فرهنگي و برخي مسئولان محلي، شماري از اساتيد و جمع کثيري از دانشجويان در سالن آمفي‏تئاتر دانشگاه آزاد اسلامي رودهن برگزار شد، اظهار داشت: نام و شخصيت حضرت اباعبدالله‏الحسين(ع) موهبتي براي زبان فارسي بود.

وي ادامه داد: از ديرباز تاکنون، با تبلور نخستين گوهران لغت زبان فارسي در قالب شعر که توسط بزرگاني نظير کسايي مروزي، ناصرخسرو قبادياني، حکيم سنايي، مولانا، عطار و ... به رشته سخن درآمد و به زيور سخنوري آراسته شد، سخن، سرايش، موضع‏گيري و نام بردن از موافقان و معاندان حماسه عاشورا در بيان شعرا ديده شده است.

کاکايي اضافه کرد: شاعر شهير ايراني، ناصرخسرو قبادياني با ناصري خواندن مخالفان قيام حسيني عملاً جان خود را در معرض خطر ناشي از سرودن اشعاري پيرامون ائمه اطهار(ع) انداخت.اين شاعر و اديب برجسته افزود: حتي منظور برخي شعرا در غزليات عاشقانه خود به وصف «مژگان خون‏ريز معشوق» اشاره به خنجر شمر است.وي ادامه داد: يا در بيت «اي دل به هر کجا رگ ابري نشان دهند/در ماتم حسين(ع) و حسن(ع) گريه مي‏کنند»، اگر رگ رعدي در آسمان مشاهده شد، بايد آن را به مرثيه امامان حسنين(ع) تشبيه کرد.کاکايي اضافه کرد: به هر روي، چه به تصريح و ذکر مسلم و روشن و چه به تلويح، شخصيت حضرت سيدالشهدا(ع) ادبيات فارسي را بالنده کرد.اين شاعر و اديب برجسته با اشاره به سخنان نويسنده، فيلسوف و منتقد ادبي مشهور غربي، «لوسين گلدمن» گفت: گلدمن گفته است که در خلق يک حماسه بزرگ و تاريخي، دو عنصر شاعر و قهرمان سرمنشأ اثر هستند.

معاون آموزشي دانشگاه جامع علمي و کاربردي:

نظام صلاحيت حرفه اي از 6 ماه آينده اجرايي مي شود

هر فردي براي استخدام در دستگاه هاي اجرايي، صنفي و خصوصي عمومي بايد صلاحيت حرفه اي لازم جهت احراز شغل را داشته باشد.برزويي، معاون آموزش دانشگاه جامع علمي کاربردي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت: تا 6 ماه آينده هر نوع استخدام در کشور متناسب با نظام صلاحيت حرفه اي انجام خواهد شد.وي گفت: کسانيکه که در نظام مهارتي تحصيل کرده اند در اولويت صلاحيت قرار دارند و اين نوع سنجش به منظور ارتقا و کيفيت آموزشي و بهبود شرايط اشتغال در کشور اجرايي مي شود.وي گفت: در استقرار اين نظام شاخص هاي متعددي وجود دارد که بر اساس آزمون مشخص خواهد شد که ممکن است اين شاخص ها نياز به آموزش داشته باشد اما افراد مي توانند با توجه به سوابق دوره ها و توانمندي فردي اين شاخص‌ها را نيز کسب کرده باشند.وي گفت: در سال جاري 36 رشته جديد در وزارت علوم مصوب کرديم که تمامي رشته ها هدفمند و پروژه محور هستند.

وي تاکيد کرد: در زمينه پروژه محور بودن رشته هايي از قبيل مهندسي فناوري ارشد طراحي موتور خودرو با عنوان پروژه طرح توسعه و ارتقاي موتورهاي ملي خانواده EF، مهندسي فناوري ارشد، توليد نان صنعتي، مهندسي فناوري ارشد، سيستم هاي مکاترونيکي خودرو، کارشناسي حرفه اي ارشد، بهينه سازي لجستيک بنادر و کارشناسي حرفه اي ارشد خبرنگاري بين المللي نيز راه اندازي شده است.

رييس سازمان سنجش خبر داد:

جزئيات طرح جديد پذيرش دانشجو

رئيس سازمان سنجش از ارائه پيش نويس اصلاح قانون پذيرش دانشجو به کميسيون مجلس شوراي اسلامي خبر داد و گفت: براي پذيرش دانشجو در رشته‌هاي پرمتقاضي قطعاً آزمون برگزار مي شود اما نحوه آن پس از تصويب اصلاح قانون حذف کنکور مشخص مي شود.دکتر ابراهيم خدايي در نشستي در خبرگزاري مهر، درباره قانون پذيرش دانشجو مصوب سال 86 که به قانون حذف کنکور مشهور شده است، گفت: جلسات متعدد و فشرده اي در کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس براي اصلاح قانون پذيرش دانشجو مصوب سال 86 در حال انجام است.

اميدواري براي به نتيجه رسيدن اصلاح قانون پذيرش دانشجو در سال 91

وي افزود: اين قانون بايد تا ابتداي سال 90 که آغاز اجراي برنامه 5 ساله توسعه بود اجرايي مي شد اما به لحاظ اينکه اين قانون در بخش هايي قابليت اجرايي نداشت پس از يکي دو سال تمديد وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و مجلس شوراي اسلامي به اين نتيجه رسيدند که اين قانون بايد اصلاح شود.رئيس سازمان سنجش خاطرنشان کرد: در اين ميان يکسري بحث هايي هم براي اصلاح قوانين قديمي در حوزه پذيرش دانشجو در خصوص سهميه بندي و ديگر ضوابط، فرصتي براي سازمان سنجش فراهم آورد تا اين موارد نيز اصلاح شود.

وي اضافه کرد: پيش نويس پيشنهاد سازمان سنجش به کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي داده شده و در حال بررسي است که با جديتي که در کميسيون وجود دارد اميدواريم در سال 91 به يک جمع بندي براي حوزه پذيرش دانشجو برسد.

سهميه هاي کنکور ساماندهي مي شوند

خدايي خاطرنشان کرد: در اين ميان سهميه ها نيز ساماندهي مي شوند. سهميه ها از دو منظر قابل بررسي هستند يکي به لحاظ تعدد مراکز تصميم گيري و قانونگذاري و يکي هم پذيرش سهميه ها که در زمان خودش لازم بوده است. از سوي ديگر دفترچه ها هم پيچيده شده و دانستن همه موارد سهميه ها به علم بدل شده است. وي افزود: سعي کرديم با توجه به رشد و توسعه اي که اتفاق افتاده است سهميه ها اصلاح شود و پيشنهاداتي هم در زمينه بومي گزيني داده شده که در حال بررسي است. رئيس سازمان سنجش آموزش کشور يادآور شد: اميدواريم بتوانيم قانون را به صورتي اصلاح کنيم که عملياتي و اجرايي تر و با نگاه به عدالت آموزشي شود.وي درباره تکليف رشته هاي پرمتقاضي در کنکور گفت: جمع بندي شده است که براي رشته هاي پرمتقاضي کنکور يا يک آزمون جداگانه و يا آزمون‌هاي آموزش و پرورش برگزار شود و همه وزارتخانها و نهادهاي مربوط نيز آن را پذيرفته‌اند.

پيشنهاد سازمان براي تعريف نوع آزمون بر اساس نوع رقابت

خدايي خاطرنشان کرد: پيشنهاد سازمان سنجش اين بود که نوع آزمون را بر اساس نوع رقابت تعيين کنيم، به اين معني که بتوانيم از لحاظ علمي افراد را تفکيک و بعد آزمون را تعريف کنيم. البته اين کار با نگاه به اسناد بالادستي، سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و هدايت تحصيلي انجام مي گيرد.

رييس صندوق رفاه دانشجويان خبر داد:

جزييات تسهيلات رفاهي وزارت علوم براي دانشجويان معلول

رييس صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در خصوص تسهيلات صندوق رفاه براي دانشجويان معلول، گفت: به دانشگاه‌ها توصيه شده است تا دانشجويان معلول را در امور رفاهي به خصوص خوابگاه در اولويت قرار دهند. کيوان مراديان کوچک‌سرايي در گفت‌وگو با ايسنا، افزود: همچنين دانشجويان معلول مي‌توانند دو برابر ساير دانشجويان از وام تحصيلي، وام مسکن و وام ضروري برخوردار باشند.به گفته وي، دانشجويان نابينا نيز مي‌توانند از کليه وام‌هاي دانشجويي تا سقف دو برابر بيشتر از ساير دانشجويان استفاده کنند.کوچک‌سرايي تصريح کرد: دانشجويان معلول همچنين مي‌توانند تا سقف دو ميليون تومان نيز از وام موارد خاص بهره‌مند شوند.


 تاريخ دانشگاهي 

 دارالفنون

قسمت سي‌وششم

به هر حال معلمين استخدام شده در مدرسه دارالفنون عمدتا از كشورهاي پيشرفته اروپايي استخدام مي شدند .

به همين وضعيت به چگونگي ونوع درس و تدريس مدرسه اثر مي گذاشت .

معمولا هنگام پايان كار معلمين استخدام شده با تحف و هدايامرخص
مي‌شدند .

نمونه اين امر بارون كومنس مي باشد .

عاليجاه بارون كومنس صاحب منصب دولت بهيه اوستريا كه به وعده دو ساله خدمت به اين مملكت آمده بود پيش از انقضاي وعده متمسك به مغاذير چند گرويده مستدعي رخصت شد دولت عليه ايران هم از راه غريب نوازي استدعاي او را قبول و به علاوه چند فقره انعام و احسان و مواجب ايام توقف تا روز مرخصي او پانصد تومان ... و شصت تومان قيمت يك طاقه شال خلعتي با يك قطعه شير و خورشيد از مرتبه دوم به او عنايت كردند تا شاكر و خشنود به وطن خود مراجعت نمايد .

فرزندان بزرگان و شاهزادگان و امرا از جمله كساني بودند كه جزء متعلمين مدرسه دارالفنون بوده اند .

بهترين گزارش دست اول در مورد وضعيت متعلمين و ساختار متعلمين مدرسه دارالفنون در روزنامه وقايع اتفاقيه مورخ 5 ربيع الاول 1269 ه.ق آورده شده است .

مدرسه دارالفنون كه حسب الامر اقدس پادشاهي در ارگ مباركه سلطاني ساخته شده و متعلمين نمساوي و غيره اطفال شاهزادگان عظام و امرا و خوانين را در آنجا تعليم مي دهند در اين اوقات كمال انتظام را به هم رسانده و ترقيات كلي در جهت متعلمين حاصل گرديده است .

به طوري كه در زمان اندك مانند كساني كه سالها كار كرده باشند هر يك كه در هر فني تعليم گرفته اند كمال مهارت را به هم رسانده اند ،چون از دو ماه قبل از سال كه اول بناي مدرسه مزبوره بود تفصيل امورات متعلقه به مدرسه روزنامه نوشته نشده بود.

ادامه دارد...

بر گرفته از كتاب دارالفنون: گفتاري در هويت داالفنون و جايگاه آن در تاريخ معاصر ايران

تهيه و تنظيم :رضا مرادي


 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
در قلمرو ورزش
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته