جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1385/10/25 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران - دوشنبه نسخه شماره 2676

رئيس کميسيون آموزش مجلس:
کسري اعتبار عمراني دانشگاه ها در متمم بودجه لحاظ نشده است

معاون طرح و توسعه وزارت علوم خبر داد:
900 ميليارد تومان بودجه عمراني پيشنهادي وزارت علوم در سال 86

با حضور معاون اداري و مالي دانشگاه آزاد اسلامي;
اجلاس معاونان اداري و مالي منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامي برگزار شد


کوتاه و خواندني

مدير کل تسهيلات اعتباري دانشگاه آزاد اسلامي خبر داد:
دانشجويان از نيمسال دوم وام بلند مدت شهريه دريافت مي کنند


 رئيس کميسيون آموزش مجلس:
 کسري اعتبار عمراني دانشگاه ها در متمم بودجه لحاظ نشده است  

آفرينش: رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس روز گذشته با انتقاد از بودجه بندي دولت خبر از اختصاص تنها 50 درصد بودجه عمراني کشور به فعاليتهاي عمراني داد.
به گزارش ايسنا، رييس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از لحاظ نشدن کمبود اعتبارات عمراني در متمم بودجه وزارت علوم، گفت:  دولت در متمم بودجه سه هزار ميليارد تومان براي بودجه عمراني کل کشور اختصاص داده که 50 درصد آن مربوط به هزينه جاري و 50 درصد مربوط به هزينه هاي عمراني است.
علي عباسپور تهراني فرد اظهار کرد: مجلس در زمان تصويب بودجه 85، بودجه عمراني پيشنهادي دولت را به دليل آن که نمي توانست آن را به طور کامل جذب کند کاهش داد که اين امر موجب اعتراض دولت شد و مي گفت بايد اين اعتبارات به صورت کامل اختصاص مي يافت، در حالي که هم اکنون که متمم بودجه ابلاغ شده دولت کمبود اعتبارات عمراني را در آن لحاظ نکرده است.
وي با انتقاد از توجه ناکافي به اعتبارات عمراني آموزش عالي، گفت: دولت از بودجه عمراني دانشگاه ها 40 درصد کم کرد و قرار بود در سال 85، 60 درصد مصوب لايحه را به دانشگاه ها پرداخت کند که آن را هم به طور کامل نداد.
عباسپور در عين حال افزود: در مجلس پيشنهادي داشتيم که در اين پيشنهاد بودجه عمراني دانشگاه ها نبايد کم مي شد، اما دولت اين اعتبار را کم کرد که اين امر را به سازمان مديريت منعکس کرديم و سازمان نيز پذيرفت که مصوبه صحن علني مجلس در ارتباط با اعتبارات عمراني دانشگاه ها اجرا نشده است که سازمان مديريت نيز مي گفت به دليل اين که بودجه سال 85 ابلاغ شده است، اين کسري را در متمم بودجه جبران مي کنيم، در صورتي که اين کسري در متمم نيز لحاظ نشده است.
نماينده تهران در عين حال از عدم تخصيص اعتبارات عمراني به دانشگاه هاي علوم پزشکي انتقاد کرد و گفت: اين مساله باعث مي شود اين دانشگاه ها با مشکلات جدي در ارتباط با پروژه هاي عمراني روبرو شوند.
رييس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در خاتمه پاسخ به اين که آيا با کسري اعلام شده وزارت علوم مي تواند به اهداف برنامه چهارم توسعه دست يابد، تصريح کرد: چنانچه وضعيت امسال در سال آينده نيز استمرار يابد، رسيدن به اهداف برنامه پنج ساله چهارم و به تبع آن دستيابي به اهداف چشم انداز بيست ساله بسيار مشکل خواهد بود.

تخلفات دانشگاه جامع علمي - کاربردي در کميسيون آموزش بررسي مي شود
همچنين به گزارش خبرگزاري فارس رئيس کميسيون آموزش مجلس با تاکيد بر آنکه وزارت ارشاد و وزارت علوم هر دو در ارايه مدارک غيرقانوني دانشگاه جامع تخلف کرده اند، خاطرنشان کرد: در دانشگاه جامع علمي - کاربردي تخلفات گسترده اي صورت پذيرفته است و اين تخلفات در کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در حال بررسي است.
وي با بيان اين که در دانشگاه جامع علمي کاربردي آموزشکده هايي که مجوز وزارت ارشاد را داشتند و منحصرا مجاز به برگزاري دوره هاي کوتاه مدت بودند، برخلاف قانون مجوز دوره هاي پودماني دانشگاه جامع علمي کاربردي را دريافت کرده اند، افزود: بر اساس قانون، صنايع و دستگاه هايي که به صورت تخصصي کار مي کنند مي توانند با مجوز وزارت علوم اقدام به جذب دانشجوي دوره هاي پودماني دانشگاه جامع علمي - کاربردي کنند و مدرک تحصيلي بدهند، در اين زمينه وزارت ارشاد نيز مي تواند فقط در زمينه چاپ اقدام به پذيرش دانشجوي دانشگاه جامع علمي کاربردي کنند اما اين وزارتخانه با مراکز آزاد اقدام به پذيرش دانشجوي رشته هايي همچون زبان انگليسي کرده است.
وي ادامه داد: بر اساس مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي گسترش دانشگاه در تهران ممنوع است اما دانشگاه جامع علمي - کاربردي با ارايه مجوز به آموزشگاه هاي آزاد اقدام به گسترش اين دانشگاه در تهران کرده است.
رئيس کميسيون آموزش مجلس با اشاره به اين  که مدارک تعدادي از مراکز وابسته به دانشگاه علمي کاربردي غيرقانوني است، اظهار کرد: وزارت ارشاد حق ورود به آموزش عالي را ندارد و در اين زمينه تخلف کرده است.
وي تاکيد کرد: وزارت علوم بايد نظارت بيش تري بر عملکرد مراکز پودماني دانشگاه جامع علمي کاربردي مي داشت.


 معاون طرح و توسعه وزارت علوم خبر داد:
 900 ميليارد تومان بودجه عمراني پيشنهادي وزارت علوم در سال 86  

ايسنا: به گفته معاون طرح و توسعه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بودجه عمراني پيشنهادي وزارت علوم در سال آينده 900 ميليارد تومان است که اين رقم در سال گذشته حدود 227 ميليارد تومان بوده است.
دکتر حميدرضا رازقي در حاشيه نشست «نقش دانشگاه ها در آموزش و تحقيقات فناوري اطلاعات» با بيان اينکه بودجه تعيين شده براي متمم بودجه دانشگاه ها عدد بزرگي نيست، گفت: ميزان بودجه تعيين شده براي بخش عمراني وزارت علوم 6 ميليارد تومان است که اين رقم در مقايسه با عدد و پيشنهاد حداقلي وزارت علوم يعني 236 ميليارد تومان عدد بسيار پاييني است، يعني چيزي معادل صفر است.
وي افزود: بودجه جاري در متمم نيز 29 ميليارد تومان ديده شده که براي تصويب به مجلس ارسال شده است.
وي با بيان اينکه لايحه بودجه سال 86 نيز در حال بررسي در مجلس است، گفت: البته هنوز رديفها و مقادير دستگاه ها به صورت دقيق مشخص نشده است، با اين حال بودجه جاري کليه دستگاه ها در لايحه بودجه سال 86 تا 7 درصد افزايش خواهد يافت، ولي بودجه عمراني هنوز مشخص نشده است.
دکتر رازقي اظهار کرد: عدد پيشنهادي وزارت علوم براي بودجه عمراني وزارت علوم در لايحه بودجه سال آينده حدود 900 ميليارد تومان پيش بيني شده است. اين رقم در سال گذشته 227 ميليارد تومان بود که حدود 180 ميليارد تومان آن تخصيص يافت.
وي افزود: با توجه به سفرهاي استاني هيات دولت و نياز دانشگاه ها و همچنين افزايش و توسعه ظرفيت دانشگاه ها، بودجه عمراني لازم براي پاسخگويي به اين احتياجات همان 900 ميليارد تومان است.
وي ادامه داد: اعداد و ارقام پيشنهادي وزارت علوم نسبت به اعدادي که در ساير دستگاه ها و وزارتخانه ها هزينه مي شود بسيار پايين است.
دکتر رازقي در خاتمه با بيان اينکه اکثر دانشگاه ها به سيستم فيبر نوري مجهز شده اند، اظهار کرد: دانشگاه هايي که فيبر نوري آنان توسط وزارت ارتباطات و فناوري تامين شده است، با کمک وزارت علوم به سيستم اينترنت تجهيز شده اند، با اين حال هنوز براي برخي از دانشگاه ها فيبر نوري کشيده نشده است.


 با حضور معاون اداري و مالي دانشگاه آزاد اسلامي;
 اجلاس معاونان اداري و مالي منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامي برگزار شد 

آفرينش: جلسه معاونان اداري، مالي منطقه هشت دانشگاه آزاد اسلامي امروز با حضور مهندس نقيب زاده معاون اداري، مالي دانشگاه، دکتر باغبان طرقدري دبير منطقه 8 و معاونان اداري و مالي واحدهاي اين منطقه برگزار شد.
مهندس علي نقيب زاده ضمن تشريح مصوبات اخير دانشگاه در خصوص تقويت رفاه کارکنان به هجمه هاي اخير عليه دانشگاه آزاد اسلامي اشاره کرد و گفت: افرادي با کج انديشي خواهان به زير سوال بردن  خدمات دانشگاه آزاد اسلامي به جامعه علمي کشور هستند، درحالي که روشن است هرگاه سيستمي از سلامت و شفافيت برخوردار باشد، ضربه پذير نخواهد بود.
وي در ادامه تاکيد کرد: معاونان اداري، مالي بايد بر مسائل مالي توجه و نظارت کامل داشته باشند و با حساسيت در امور معاملات وارد شوند.
در ادامه جلسه، معاونان اداري، مالي واحدهاي منطقه هشت پيرامون بخشنامه تغيير وضعيت کارکنان قراردادي، بخشنامه استفاده نيروهاي قراردادي از وام هاي دانشگاه، بررسي درآمدها و هزينه ها در واحدها، مجوزهاي خاص ويژه پروژه هاي عمراني بزرگ در بعضي از واحدهاي دانشگاهي، حق جذب و تخصص مالي ويژه معاونان اداري و مالي واحدها، چارت سازماني واحدها و درخواست جابه جايي نيروها، وضعيت استخدامي کارکنان و کمبود نيرو در حوزه هاي مختلف و... بحث و تبادل نظر کردند که توضيحات لازم نيز توسط معاون اداري و مالي دانشگاه به اعضا» ارائه شد.
دکتر باغبان، دبير منطقه هشت نيز در اين جلسه گزارشي ارائه کرد.


 کوتاه و خواندني 


دانشگاه آزاد اسلامي اراک در حوزه فعاليتهاي پژوهشي دانشگاه برتر معرفي مي شود

آفرينش: روز دوشنبه طي مراسمي که توسط وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري در سالن اجلاس سران برگزار مي شود، از دانشگاه آزاد اسلامي اراک بعنوان دانشگاه موفق تجليل مي شود.
دکتر مصطفي يوسفي راد معاون پژوهشي دانشگاه آزاد اسلا مي اراک با  اعلا م اين خبر افزود: دانشگاه آزاد اسلامي اراک با بسترسازي علمي و پژوهشي درصدد رسيدن به توليد علم است.
در حال حاضر 10 هزار و 500 متر مربع فضاي آزمايشگاهي در قالب 135 واحد آزمايشگاهي، 4 کتابخانه مستقل در دانشکده هاي مختلف و کتابخانه ديجيتالي در اختيار اعضاي هيات علمي و دانشجويان اين دانشگاه قرار گرفته است.
معاون پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي اراک با اشاره به آنکه 36 انجمن علمي با چهار هزار عضو در دانشگاه فعاليت مي کنند، خاطرنشان کرد: باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامي اراک بعنوان برترين باشگاه در بين واحدهاي دانشگاه هاي آزاد اسلامي سراسر کشور شناخته شده است.
وي از تاسيس دفتر مطالعات زنان با توجه به حضور 67 عضو هيات علمي خانم در دانشگاه آزاد اسلامي اراک خبر داد و افزود: دفتر روابط بين الملل دانشگاه آزاد اسلامي اراک روابط مناسبي را با دانشگاه هاي آلمان، فرانسه، ارمنستان، مونته نگرو و آرژانتين از طريق مبادله دانشجو، تفاهم نامه هاي تحقيقاتي و پژوهشي و انتشار کتب برگزار کرده و دانشگاه آزاد اسلامي ازاک در عرصه بين المللي فعاليت چشمگيري داشته است.
دکتر يوسفي راد از چاپ 22 مقاله ISI  توسط اعضاي هيات علمي اين دانشگاه خبر داد و گفت: 16 طرح تحقيقاتي در سال 85 در دانشگاه آزاد اسلامي اراک به انجام رسيده است و 8 طرح تحقيقاتي و پژوهشي نيز با همکاري سازمان ها و دستگاه هاي اجرايي مختلف به پايان رسيده است.
وي از ثبت 22 اختراع توسط دانشجويان و اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي اراک به عنوان يک برگ زرين در عرصه پژوهش ياد کرد و بيان داشت: در 5 سال اخير تعداد اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي اراک 60 درصد رشد داشته اند و توليدات علمي اين دانشگاه در اين مدت 5 برابر افزايش يافته است.
معاون پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي اراک افزود: در سال 85 بيش از يک ميليارد و 100 ميليون تومان صرف پروژه هاي تحقيقاتي در دانشگاه آزاد اسلامي اراک شده است.
وي گفت: رشد سرمايه گذاري و توجه به بحث پژوهش و تحقيق در کشور طي 5 سال اخير رشد 4 برابري داشته است. تا جايي که در سال 2005 نزديک به 5700 مقاله ISI توسط محققان داخلي منتشر شده است. به رغم اينکه توجه به پژوهش بيشتر شده است، اما با وجود 60 هزار پژوهشگر ظرفيت و استعداد کشور براي جذب اعتبارات بيش از اينهاست و مسئولان بايد در اين زمينه تلاش کنند. در واقع بودجه هاي تحقيقاتي نسبت به سطح توليد علم پايين است. وي با انتقاد از دولتي بودن پژوهش و توليد علم اظهار داشت: همانطور که دولت اقتصاد و صنعت کشور را در دست دارد، در پژوهش و توليد علم نيز ما به دولت وابسته هستيم و اگر قصد داريم سرعت توليد علم و سرعت توليد فنآوري برابر شود بايد سرمايه گذاري و تخصيص اعتبار دولتي را در علم و پژوهش حذف کنيم.

با حضور جمعي از مسئولان و پژوهشگران کشور;
مراسم بزرگداشت هفته پژوهش   در تهران
 آغاز مي شود

آفرينش: دبير ستاد هفته پژوهش، از برپايي مراسم هفته پژوهش با حضور جمعي از مقام هاي مسئول و پژوهشگران کشور از روز دوشنبه 25 دي ماه در محل اجلاس سران کشورهاي اسلامي خبر داد.
دکتر سيد اميد فاطمي با اعلام اين خبر افزود: هفته پژوهش امسال از 25 تا 29 دي ماه با شعار «بدون پژوهش و مطالعه تصميم گيري نکنيم» برپا مي شود.
وي گفت:  هفته پژوهش آذرماه هر سال برپا مي شد که امسال به دليل تقارن اين ايام با انتخابات خبرگان رهبري و شوراها و بر اساس تصميم کميسيون دايمي شوراي عالي علوم، تحقيقات و فن آوري تاريخ آن به 25 تا 29 دي ماه موکول شد.
فاطمي با اشاره به اينکه اين مراسم در سه سطح ملي، استاني و دانشگاهي برپا مي شود، تصريح کرد: يکي از سياست هاي اصلي هفته پژوهش امسال،  خارج شدن از بحث «فردگرايي» در پژوهش است.
وي يادآور شد: برپايي جشنواره پژوهش و فن آوري کشور،  نمايشگاه ارايه فعاليت هاي پژوهشي و فن آوري، فن بازار ملي، برپايي نمايشگاه کتب تخصصي و نيز برپايي کارگاه ها، سمينارها و نشست ها برنامه هاي مهم هفته پژوهش امسال را تشکيل مي دهد.  دبير ستاد هفته پژوهش،  با اشاره به شکل گيري شوراي عالي علوم، تحقيقات و فن آوري اضافه کرد: ظرفيت سازي در پژوهش و توسعه علومي که احتياج به تبادل نظر دارد بحث بودجه ريزي، سند توسعه پژوهش و فن آوري، سيستم مديريت اطلاعات پژوهش و فناوري و ... امسال بيشتر مورد تاکيد قرار مي گيرد.  وي با تبريک به مناسبت ابلاغ «سند پژوهش و فن آوري کشور» که چندي پيش توسط رياست جمهوري ابلاغ شده، برپايي مراسم ويژه هفته پژوهش را گامي اساسي در راه تحقق اين سند نام برد.  دکتر فاطمي گفت: جشنواره پژوهش و فن آوري که امسال همزمان با نخستين روز هفته پژوهش - روز دوشنبه 25 دي ماه - در تهران آغاز به کار مي کند، در سال هاي گذشته با عنوان جشنواره پژوهشگران برگزيده مطرح بود که از امسال با عنوان جشنواره پژوهش و فن آوري کشور مطرح شده است.

در واحد علوم و تحقيقات برگزار مي شود;
اولين جشنواره دانشجويي سلامت الکترونيک

آفرينش: اولين دوره جشنواره دانشجويي سلامت الکترونيک با موضوع ايجاد طراحي و پياده سازي نرم افزارهاي کاربردي پزشکي بر روي تلفن همراه برگزار مي شود.
دانشجويان کليه مقاطع تحصيلي رشته هاي مهندسي پزشکي الکترونيک، کامپيوتر و کليه علاقه مندان مي توانند مقالات، طرح ها و سيستم هاي سلامت الکترونيک خود را که بر روي تلفن همراه پياده سازي کرده اند، حداکثر تا 30 دي ماه به دبيرخانه جشنواره ارسال کنند.
مقالات بايد حداکثر در 2 صفحه A4 مشتمل بر هدف و کاربرد باليني سيستم به همراه نمونه اي از فيلم اجرايي برنامه و يا بلوک داگرام سخت افزاري مربوطه باشند.
همچنين نمايشگاهي جانبي از سيستم هاي منتخب در روز برگزاري جشنواره در 18 و 19 بهمن ماه در دانشکده مهندسي پزشکي برگزار خواهد شد.
بر اساس راي کميته علمي متشکل از اساتيد انفورماتيک پزشکي زيرنظر انجمن مهندسي پزشکي ايران به سه طرح برتر جوايز ارزنده اي اعطا» خواهد شد. همچنين به طور همزمان، همايش سخنراني هاي علمي و کارگاه هاي ويژه مرتبط نيز برگزار خواهد شد.

ساخت ميکرولوله هاي فلزي و فوم هاي فلزي چند لايه در دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج

کرج - خبرنگار آفرينش: براي نخستين بار در کشور ميکرولوله هاي فلزي و فوم هاي فلزي چند لايه توسط منصور همتي کارشناس آزمايشگاه شيمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج ساخته شد.
اين ساختارهاي ويژه که نوعي کاتاليست محسوب مي شوند، با استفاده از تکنيک nanoforming ساخته شده اند. در اين تکنيک که يکي از شاخه هاص کاربردي و مهم در تکنولوژي هاي نو محسوب مي شود با استفاده از يک مدل اوليه همان شکل و مدل اوليه را در اندازه اي دقيقا الگوبرداري نموده و به ساختارهاي هندسي خاص فلزي در ابعاد بسيار کوچک خواهيم رسيد.
مهم ترين محورهاي اهميت اين تکنيک: افزايش سطح فلزي و دستيابي به اشکال خاص هندسي را مي توان برشمرد.
ميکرولوله هاي فلزي و فومي و فوم هاي فلزي کاربردهاي بسيار زيادي در صنايع باطريسازي، فيلترينگ، پيل هاي سوختي و خازن هاي الکتريکي دارند.
 
حضور اعضاي هيات علمي واحد علوم و تحقيقات در کنفرانس هاي علمي بين المللي

آفرينش: هفت نفر از اعضاي هيات علمي واحد علوم و تحقيقات در مهر و آبان ماه سال جاري مقاله هاي خود را در کنفرانس هاي علمي بين المللي ارائه کردند.
به گزارش روابط عمومي واحد علوم و تحقيقات، طاهرنژاد ستاري از دانشکده علوم پايه با ارائه مقاله اي در روسيه، ميرعبدا... سيد سجادي از دانشکده علوم پايه با ارائه مقاله در مجارستان، ناصر ميرسپاسي از دانشکده مديريت و اقتصاد در فرانسه، عيسي ياوري از دانشکده علوم پايه در کوبا، پريچهر يغمايي از دانشکده علوم پايه در کشور انگلستان، هادي استوان از دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي و اسماعيل جرجاني از دانشکده فني و مهندسي با ارائه مقاله در چين در کنفرانس هاي علمي حضور يافتند.

 


همايش تکريم عشق از سوي کانون فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي برگزار شد

آفرينش: همايش تکريم عشق با هدف تقدير از فارغ التحصيلان دانشگاه هاي استان توسط کانون دانش آموختگان دانشگاه تبريز برگزار شد.
گفتني است در اين مراسم که با همکاري کانون فارغ التحصيلان دانشگاه آزاد اسلامي منطقه 2 و ساير دانشگاه هاي استان در تالار وحدت دانشگاه تبريز برگزار شد، از چهره هاي برتر علمي و پژوهشي و مديران نمونه و دانشجويان برتر تقدير بعمل آمد.

معاون دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز:
بيش از 3 هزار دانشجو در يک سال گذشته فارغ التحصيل شده اند

آفرينش: از سال 84 تا کنون، سه هزار و 328 دانشجو در مقاطع مختلف تحصيلي از دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز فارغ التحصيل شده اند.
معاون دانشجويي واحد اهواز با اعلام اين خبر افزود: خانم ها با يک هزار و 504 نفر و آقايان نيز با يک هزار و 824 نفر در سال تحصيلي 84 - 85 از اين دانشگاه فارغ التحصيل شده اند.
مجتبي گلابي بيشترين فارغ التحصيلان را مربوط به رشته تحصيلي مهندسي عمران اعلام کرد و گفت: در مقطع کارشناسي پيوسته و ناپيوسته عمران در سال گذشته 353 دانشجو فارغ التحصيل شدند.


 مدير کل تسهيلات اعتباري دانشگاه آزاد اسلامي خبر داد:
 دانشجويان از نيمسال دوم وام بلند مدت شهريه دريافت مي کنند 

مهر: ارائه وام بلند مدت اختصاص يافته از سوي دولت به دانشجويان دانشگاه آزاد از ترم دوم سال تحصيلي جاري صورت خواهد گرفت.
محمد حسين سدهي نيا با بيان اين مطلب افزود: چهارشنبه گذشته وام شهريه دانشجويان دانشگاه آزاد به حساب اين دانشگاه واريز شد. دانشگاه نيز در حال بررسي و برنامه ريزي براي ارائه اين وام در نيمسال دوم تحصيلي به دانشجويان است.
وي اظهار داشت: نسبت دانشجو، نسبت محروميت منطقه و نوع رشته ها در ميزان اختصاص وام به واحدهاي مختلف تاثير خواهد داشت زيرا برخي واحدها از نظر شهريه مقاطع تحصيلي و محروميت در اولويت واگذاري وام قرار دادند. مدير کل تسهيلات اعتباري دانشگاه آزاد تاکيد کرد: اين وام به طور سرانه هر دانشجو 300 هزار تومان خواهد بود که بيش از 400 هزار دانشجو را پوشش خواهد داد. اين تعداد از دانشجويان تنها نيمي از دانشجوياني هستند که نيازمند کمک هاي مالي دانشگاه بوده اند. سدهي نيا خاطر نشان کرد: کميته تصويب وام دانشجويان در واحدهاي دانشگاه آزاد متشکل از معاونت دانشجويي، معاونت مالي اداري و رئيس صندوق وام دانشجويي ايجاد شده است که پس از بررسي پرسش نامه هاي پر شده توسط دانشجويان وام هاي بلند مدت را در اختيار دانشجوياني که قدرت پرداخت شهريه خود را ندارند قرار خواهند داد.
وي ادامه داد: معرفي کارمند با ارائه فيش حقوقي و يا کاسب با ارائه جواز کسب و دريافت سفته از دانشجويان تنها مدارک لازم براي دريافت وام بلند مدت خواهد بود.
مدير کل تسهيلات اعتباري دانشگاه آزاد گفت: وام اختصاص يافته به دانشجويان بلند مدت بوده و پس از فراغت از تحصيل از دانشجويان بازپس گرفته خواهد شد.


 
ورزشي
سياسي و سياسي خارجي
هنري
استانها و شهرستانها
پزشکي و علمي
دانشگاه و خبر
دانشگاه
اقتصادي
گزارش تصويري روز
آگهي هاي روزنامه آفرينش
هنري 2
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته