جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1392/02/18 - روزنامه سراسري صبح ايران (چهارشنبه) نسخه شماره 4422


مشتريان 7/74 درصد از خدمات پس از فروش ايران خودروراضي هستند


آگهي صفحه 2


آگهي صفحه 8


 مشتريان 7/74 درصد از خدمات پس از فروش ايران خودروراضي هستند 

 آخرين گزارش شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران از وضعيت رضايت مشتريان از خدمات پس از فروش بر اساس نتايج نظرسنجي از مشتريان در بهمن 91 منتشر شده است. اين گزارش نشان مي‌دهد كه روند فزاينده رضايت مشتريان از خدمات پس از فروش، در بهمن ماه نيز ادامه داشته است. بر اساس اين گزارش، رضايت مشتريان از خدمات پس از فروش در بهمن ماه 91 به بالاترين ميزان يعني 74.7 درصد رسيده كه نسبت به پاييز سال گذشته، 0.9 درصد افزايش نشان مي‌دهد. اين گزارش مي افزايد، در شاخص هزينه پرداختي براي خدمات پس از فروش، مشتريان 64.3 درصد راضي هستند كه كمترين ميزان رضايت مشتريان است.

دارندگان رانا

پايين ترين ميزان رضايت در ميان خودرو ها در بهمن ماه 91مربوط به خودرو رانا و برابر با 69.9 درصد بوده است.

جايگاه ايران خودرو

در گزارش شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران، ايران خودرو در تابستان سال گذشته در بين 9 شركت از جايگاه هفتم برخوردار بوده و در پاييز 91 با دست يابي به رضايت 73.3درصدي مشتريان، بين 11 شركت در جايگاه ششم قرار گرفته است.

دارندگان خودرو راضي ترند

رضايت مشتريان خودرو از فرآيند خدمات پس از فروش در تابستان پارسال، در كل، 1.3درصد و در پاييز 1.2درصد بيشتر از ميانگين كل صنعت است.

خدمات گارانتي هنوز كار دارد

رضايت كلي مشتريان در شرايط وارانتي در بهمن 91 به صورت معناداري بيشتر از دوره گارانتي است. اين تفاوت درخصوص همه مشخصه هاي خدمات پس از فروش وجود دارد. در اين ميان بالاترين تفاوت ميزان رضايت، به ترتيب مربوط به تامين به موقع قطعه و هزينه پرداختي براي خدمات انجام شده است.

نتايج نظرسنجي بهمن ماه 91، نشان مي دهد كه رضايت مشتريان از خدمات وارانتي 4.4درصد بيشتر از مشتريان خدمات گارانتي است. پژو 405 و سمند بيشترين خودروهاي پذيرش شده در نمايندگي هاي خدمات پس از فروش و ميزان رضايت مشتريان در مورد اين دو به ترتيب 74.9 و 74.5 درصد است.

عوامل مراجعه به خدمات پس از فروش

بر پايه گزارش شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران، ايراد فني با سهم 78.1درصد، بيشترين علت پذيرش خودرو در نمايندگي‌هاي خدمات پس از فروش بوده و رضايت مشتريان در اين خصوص 73.9 درصد است.از ميان57هزار و 379 مشتري نظرسنجي شده، 78.1درصد (خوردوهاي مربوطه) به دليل ايراد فني درنمايندگي ها پذيرش شده و مشتريان 73.9 درصد از خدمات راضي بوده اند.

سرويس هاي ادواري در ميان 8215 خودوري پذيرش شده در نمايندگي ها، 14.3درصد را به خود اختصاص داده كه دومين عامل مراجعه، و ميزان رضايت مشتريان در اين بخش 78.8 درصد است.

صافكاري و نقاشي با 4.3 درصد و ساير موارد با 3.3 درصد فراواني، دلايل ديگر مراجعه به نمايندگي ها و رضايت مشتريان در اين دو مورد به ترتيب 74.7 و 77.1 درصد بوده است.

نقش رفتار كاركنان تعميرگاه

بيشترين رضايت از خدمات پس از فروش مربوط به پژو 206 معمولي و پايين ترين آن مربوط به رانا است. هزينه پرداختي براي خدمات انجام شده، در تمامي خودروها پايين ترين و رفتار مودبانه كاركنان تعميرگاه، داراي بالاترين ميزان رضايت است. هزينه پرداختي براي خدمات انجام شده، در مورد رانا داراي پايين ترين ميزان و رفتار مودبانه كاركنان تعميرگاه، در مورد سوزوكي با 87.1 درصد، داراي بالاترين ميزان رضايت است . هزينه پرداختي براي خدمات انجام شده، در دفتر منطقه اي كرمانبا 60.1 درصد داراي پايين ترين ميزان رضايت در كل و رفتار مودبانه كاركنان در دفتر منطقه اي ساري با 86.4 درصد داراي بالاترين ميزان رضايت است.


 آگهي صفحه 2 


 آگهي صفحه 8 


 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
در قلمرو ورزش
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته