جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1392/03/01 - روزنامه سراسري صبح ايران (چهارشنبه) نسخه شماره 4434


بيش‌ از نيمي‌ از جمعيت گيلان‌ تحت‌ تكفل‌ 350 هزار نفر بيمه‌ شده‌ اصلي‌ سازمان‌ تأمين‌اجتماعي‌ گيلان‌ قرار دارند


آگهي صفحه 1


آگهي صفحه 2


آگهي صفحه 8


 بيش‌ از نيمي‌ از جمعيت گيلان‌ تحت‌ تكفل‌ 350 هزار نفر بيمه‌ شده‌ اصلي‌ سازمان‌ تأمين‌اجتماعي‌ گيلان‌ قرار دارند 

جميل‌ حق‌پرست‌:

چه‌ زيبا و مبارك‌ بود روز كارگر امسال‌ كه‌ با نامگذاري‌ مدبرانه‌ رهبر فرزانه‌ انقلاب‌ به‌ شعار حماسه اقتصادي‌، سياسي‌ مزين‌ گرديد

همزمان‌ با روز كارگر فرصتي‌ مناسب‌ دست‌ داد تا با مدير كل‌ پر تلاش‌ سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ استان ‌گيلان‌ گفتگوي‌ داشته‌ باشيم‌ و سئوالاتي‌ را كه‌ بيشتر آن‌ از سوي‌ كارگران‌ زحمتكش‌ مطرح‌ مي‌شود عنوان ‌نمائيم‌.

حق‌پرست‌ كه‌ همانند استاندار محبوب‌ ما از جمله‌ مديران‌ بومي‌ هستند با وجود فشار كاري‌ كه‌ معمولا" از ابتداي‌ ساعات‌ كار اداري‌ شروع‌ و تا پاسي‌ از شب‌ ادامه‌ دارد با توجه‌ به‌ حسن‌ نيتي‌ كه‌ نسبت‌ به‌ جامعه ‌مطبوعات‌ دارند به‌ سئوالات‌ مطرح‌ شده‌ از سوي‌ خبرنگار ما با دقت‌ خاص‌ پاسخ‌ دادند و راهنمائي‌هاي‌لازم‌ را مبذول‌ داشتند. ايشان‌ كه‌ به‌ زادگاه‌ خود استان گيلان عشق‌ مي‌ورزند و خدمت ‌به‌ مردم‌ بالاخص‌ قشر كارگران‌ گيلان‌ را براي‌ خود افتخار مي‌دانند مراحل‌ اداري‌ را پله‌پله‌ طي‌ كردند و كاراداري‌ را از واحد امور مالي‌ تأمين‌ اجتماعي‌ آغاز نمودند و بعد از مدتي‌ به‌عنوان‌ رئيس‌ تأمين‌ اجتماعي‌صومعه‌سرا معرفي‌ شدند و آنگاه‌ با سمت‌ معاونت‌ مالي‌ تأمين‌ اجتماعي‌ به‌ خدمت‌گزاري‌ به‌ قشر كارگران‌پرداختند و در ادامه‌ كار خود مديريت‌ سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ استان‌ يزد را عهده‌دار شدند كه‌ به‌ دليل‌حسن‌ عملكرد به‌ مقام‌ مديريت‌ كل‌ سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ گيلان‌ ارتقاء يافتند. اين‌ انتصاب‌ از سوي‌جناب‌ ‌ مرتضوي‌ رياست‌ سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ كل‌ كشور انعكاس‌ مطلوبي‌ در پي‌ داشت‌ و باعث‌گرديد تا جوانان‌ خدمتگزار در سازمان‌ بيش‌ از پيش‌ به‌ آينده‌ كاري‌ خود اميدوار باشند. حق‌پرست‌ نقش‌تأمين‌ اجتماعي‌ در جامعه‌ را همچون‌ عملكرد قلب‌ در بدن‌ دانست‌ كه‌ بصورت‌ طبيعي‌ در حال‌ ايفاي‌وظيفه‌ خود مي‌باشد ولي‌ اهميت‌ آن‌ زياد ملموس‌ نيست‌ در حالي‌ كه‌ همگان‌ مي‌دانند اگر مشكلي‌ براي‌اين‌ عضو پيش‌ آيد جايگاه‌ و حساسيت‌ آن‌ تازه‌ درك‌ مي‌گردد.

وي‌ با ابراز اميدواري‌ به‌ اين‌ امر كه‌ انشاا... هيچگاه‌ در تأمين‌ اجتماعي‌ شاهد اين‌ اختلال‌ به‌ مثابه‌ يك‌ قلب‌ بيمار نباشيم‌. تحقق‌ اين‌ امر را منوط‌ به‌ تعامل‌ سه‌جانبه‌ و درك‌ متقابل‌ و تقويت‌ همكاري‌ها دانست‌. مديركل‌ تأمين‌ اجتماعي‌ گيلان‌ با اشاره‌ به‌ روز اول‌ ماه‌ مي‌ كه‌ در تقويم‌ بين‌المللي‌ مصادف‌ با روز كارگر است‌گفت‌: چه‌ زيبا و مبارك‌ است‌ اين‌ روز در سال‌ جاري‌ كه‌ با نامگذاري‌ مدبرانه‌ و ژرف‌انديش‌ رهبر فرزانه‌انقلاب‌ به‌ شعار حماسه‌ اقتصادي‌، سياسي‌ مزين‌ گرديده‌ است‌.

به‌ گزارش‌ خبرنگار ما در آغاز سال‌ جاري‌ (سال‌ 92) از سوي‌ روابط‌ عمومي‌ و امور فرهنگي‌ اداره‌ كل‌تأمين‌ اجتماعي‌ استان‌ گيلان‌ گزارش‌ عملكرد اين‌ سازمان‌ طي‌ سال‌ گذشته‌ (سال‌91 )

منتشر شد كه‌ جاي‌تقدير و تشكر دارد. در اين‌ گزارش‌ آمده‌ است‌: تأمين‌ اجتماعي‌ استان‌ گيلان‌ طي‌ سال‌ 91 از طريق‌ 21شعبه‌ اجرائي‌ و 11 واحد اقماري‌ خود به‌منظور ارائه‌ تعهدات‌ كوتاه‌مدت‌ مشتمل‌ بر انواع‌ غرامت‌ها وكمك‌ هزينه‌ها به‌ بيمه‌شدگان‌ تعداد 31237 سند تعهدات‌ كوتاه‌مدت‌ صادر نمود كه‌ بيانگر متوسط ‌ماهانه‌ 2600 سند مي‌باشد. در بين‌ تعهدات‌ ارائه‌ شده‌ پرداخت‌ غرامت‌ دستمزد ايام‌ بيماري‌ با 14345فقره‌ سند صادره‌ و هزينه‌ وسايل‌ كمك‌ پزشكي‌ در قال‌ پروتز و اروتز به‌ تعداد 9043 مورد بيشترين‌تعهدات‌ را دربر گرفته‌ و كمك‌ هزينه‌ بارداري‌ با 3954 فقره‌ سند صادره‌ و پرداختي‌ در رتبه‌ بعدي‌ قرار دارد.كمك‌ هزينه‌ ازدواج‌ بصورت‌ بلاعوض‌ به‌ تعداد 2235 و كمك‌ هزينه‌ كفن‌ و دفن‌ به‌ تعداد 1536 مورد ازجمله‌ ديگر تعهدات‌ كوتاه‌مدت‌ تأمين‌ اجتماعي‌ به‌ بيمه‌ شدن‌ در سال‌ 91 بوده‌ است‌ هزينه‌ سفر بيمار وپرداخت‌ غرامت‌ نقص‌ عضو نيز از ديگر تعهدات‌ ارائه‌ شده‌ در اين‌ بخش‌ مشمولان‌ مي‌باشد ضمناً تأمين‌اجتماعي‌ بابت‌ ارائه‌ تعهدات‌ كوتاه‌مدت‌ در سال‌ گذشته‌ (سال‌ 91) افزون‌ بر 4/97 ميليارد ريال‌ هزينه‌نموده‌ است‌.

سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ استان‌ گيلان‌ طي‌ سال‌ 91 تعداد 4938 مورد بيمه‌ بيكاري‌ برقرار نموده‌ كه‌ بااحتساب‌ مقرري‌هاي‌ قطع‌ شده‌ براساس‌ مفاد قانوني‌ و پرونده‌هاي‌ اتمام‌ يافته‌ دوره‌ پرداخت‌ در پايان‌دي‌ماه‌ 91 تعداد 7971 نفر در جرگه‌ مشمولان‌ دريافت‌ مقرري‌ بيمه‌ بيكاري‌ قرار داشتند. اين‌ سازمان‌جهت‌ پرداخت‌ مقرري‌ بيكاري‌ اين‌ عده‌ طي‌ سال‌ گذشته‌ افزون‌ بر 6/380 ميليارد ريال‌ از محل‌ سندوِمربوطه‌ هزينه‌ نموده‌ است‌. علاوه‌ بر اين‌ تأمين‌ اجتماعي‌ استان‌ گيلان‌ طي‌ يكسال‌ گذشته‌ بابت‌ ارائه‌خدمات‌ درماني‌ بيمه‌شدگان‌ و مستمري‌ بگيران‌ و افراد تحت‌ تكفل‌ آنها تعداد 129903 جلد دفترچه‌درماني‌ جديد و 6233 جلد دفترچه‌ درماني‌ المثني‌ صادر و نسبت‌ به‌ تجديد 598496 جلد دفترچه‌درماني‌ اقدام‌ نموده‌ است‌ و هم‌اكنون‌ تعداد 1178 نفر از بيمه‌ شدگان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ در زمره‌ بيماران‌خاص‌ از دفترچه‌هاي‌ درماني‌ ويژه‌ اين‌ گروه‌ بهره‌مند مي‌باشند. سازمان‌ تأمين‌ اجتماعي‌ گيلان‌ همچنين‌ تاپايان‌ بهمن‌ ماه‌ سال‌ 1391 امر ارائه‌ تعهدات‌ به‌ تعداد 233425 نفر بيمه‌ شده‌ اجباري‌ 38844 بيمه‌حرف‌ و مشاغل‌ آزاد 24074 نفر بيمه‌ رانندگان‌ 22468 بيمه‌ اختياري‌ 9728 بافنده‌ 10256 كارگرساختماني‌ 2880 بيمه‌ توافقي‌ 7971 بيمه‌ بيكاري‌ را برعهده‌ دارد كه‌ بيانگر رسيدن‌ شمار بيمه‌شدگان‌ به‌مرز 350 هزار نفر مي‌باشند.

لازم‌ به‌ يادآوري‌ است‌ كه‌ هم‌اكنون‌ تعداد 83259 نفر مستمري‌ بگير شاغل‌ 55681 بازنشسته‌ 5370 ازكار افتاده‌ و 22208 بازمانده‌ از تعهدات‌ و خدمات‌ تأمين‌ اجتماعي‌ گيلان‌ برخوردار مي‌باشند. روابط‌عمومي‌ و امور فرهنگي‌ اداره‌ كل‌ تأمين‌ اجتماعي‌ گيلان‌ اشاره‌اي‌ هم‌ به‌ پرداخت‌ بيش‌ از 5770 ميلياردريال‌ انواع‌ تعهدات‌ بلندمدت‌ از سوي‌ تأمين‌ اجتماعي‌ گيلان‌ در سال‌ 91 دارد. تأمين‌ اجتماعي‌ گيلان‌ درسال‌ گذشته‌ مبلغ‌ 4098 ميليارد ريال‌ بابت‌ مستمري‌ بازنشستگي‌ 1673 ميليارد ريال‌ مستمري‌هاي‌ ازكارافتادگي‌ و بازماندگان‌ به‌عنوان‌ بزرگترين‌ بخش‌ تعهدات‌ خود هزينه‌ كرده‌ است‌ كه‌ ارقام‌ مذكور در كنار6/598 ميليارد ريال‌ هزينه‌ همسان‌سازي‌ مستمري‌ها بيانگر پرداخت‌ 530 ميليارد ريال‌ انواع‌ مستمري‌در هر ماه‌ مي‌باشد. پرداخت‌ 25 ميليارد ريال‌ حق‌ اولاد 142 ميليارد ريال‌ حق‌ عائله‌مندي‌ 65 ميلياردريال‌ كمك‌ هزينه‌ مسكن‌ و 5/228 ميليارد ريال‌ كمك‌ هزينه‌ سبد خانوار از جمله‌ موارد پرداخت‌ شده‌ به‌مستمري‌بگيران‌ استان‌ در قالب‌ حقوِق پرداختي‌ بوده‌ است‌. تأمين‌ اجتماعي‌ استان‌ در پايان‌ سال‌ 91تعداد 83259 مستمري‌بگير را در زمره‌ عائله‌ خود خدمت‌رساني‌ نموده‌ كه‌ شامل‌ 55681 بازنشسته‌5370 از كار افتاده‌ و 22208 بازمانده‌ مي‌باشد همچنين‌ طي‌ سال‌ گذشته‌ افزون‌ بر 382 ميليارد ريال‌مقرري‌ بيكاري‌ و 4/81 ميليارد ريال‌ تعهدات‌ كوتاه‌مدت‌ شامل‌ انواع‌ غرامت‌ها و كمك‌ هزينه‌ها به‌ بيمه‌شدگان‌ استان‌ پرداخت‌ شد.

گفتني‌ است‌ كه‌ در حال‌ حاضر افزون‌ بر 350 هزار بيمه‌ شده‌ اصلي‌ كه‌ 7971 نفر آنان‌ مقرري‌بگير بيمه‌بيكاري‌ مي‌باشند در زمره‌ خانواده‌ بزرگ‌ تأمين‌ اجتماعي‌ گيلان‌ مي‌باشند كه‌ با احتساب‌ افراد تحت‌ تكفل‌قريب‌ به‌ نيمي‌ از جمعيت‌ استان را در برمي‌گيرد.

رشت:سيد اکبر خوشحال


 آگهي صفحه 1 


 آگهي صفحه 2 


 آگهي صفحه 8 


 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
در قلمرو ورزش
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته