جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1392/03/22 - روزنامه سراسري صبح ايران (چهارشنبه) نسخه شماره 4449


جهش خانواده صنعتي ايران خودرو در توليد برند ملي


آگهي صفحه 2


آگهي صفحه 7


آگهي صفحه 8


 جهش خانواده صنعتي ايران خودرو در توليد برند ملي 

مروري بر فعاليت هاي سال هاي اخير شركت ايران خودرو نشان مي دهد اين شركت توانسته است در زمينه هاي مختلف طراحي محصول جديد، توليد، فروش و خدمات پس از فروش و صادرات موفقيت هاي چشم‌گيري را كسب كندو از اين طريق در جهت تامين سود ذي نفعان خود گام هاي بلندي بردارد.

نياز سنجي بازار و طراحي محصولات جديد كه منجر به رضايت جامعه شود به ويژه طراحي و توليد دومين محصول برند ملي با نام رانا، طراحي سومين خودرو ملي با نام دنا، توليد انبوه محصولات و در نهايت ارايه خدمات پس از فروش و كسب سهم مناسب در بازار خودروي كشورهاي هدف صادراتي و... از جمله اقدامات موثر ايران خودرو در صنعت خودروسازي ايران و منطقه خاورميانه است.

در اين مقال، به بررسي دستاوردهاي ايران خودرو طي سه سال اخير پرداخته و پيشرفت هاي حاصله را نسبت به سال هاي قبل از آن مورد قياس قرار خواهيم داد.

جهش در توليد برند ملي

مقايسه افزايش تيراژ توليد سه سال اخير با پنج سال قبل از آن، نشان از جهش قابل توجه تيراژ توليد در سنوات اخير دارد. آمار و ارقام موجود نشان مي دهد افزايش توليد از سال 83 تا 87 صرفا 82 هزار دستگاه خودرو بوده است. اين در حالي است كه طي تنها دوسال 88 و 89 تيراژ توليدات شركت ايران خودرو بالغ بر 155 هزار دستگاه افزايش را تجربه كرده است.

پايان سال 88، براي اولين بار توليد سمند ملي از مرز 100 هزار دستگاه عبور كرد. در اين سال، توليد روزانه خودرو از دوهزار دستگاه در سال 87 به دوهزار و 800 دستگاه رسيد.

همچنين در سال 88 تيراژ توليد محصولات ايران خودرو به 680 هزار دستگاه رسيد كه رشد 13 درصدي نسبت به سال قبل از آن را نشان مي دهد. به طور كلي گروه صنعتي ايران خودرو در سال 88 نقش چشم‌گيري در افزايش توليد خودرو در کل كشور داشته است، به طوري که اين شركت سهم 66 درصدي در افزايش توليد خودروي كشور در سال 88 نسبت به سال 87 داشته است.

كسب رتبه اول اشتغال‌زايي

روند افزايش توليد در سال 89 نيز ادامه داشت. در بهمن ماه اين سال ركورد توليد 755555 دستگاه خودروي سبك به ثبت رسيد كه رشدي معادل 11 درصد نسبت به سال 88 را نشان مي دهد. در همين سال توليد روزانه برند ملي از توليد روزانه 500 به 700 دستگاه رسيد. در سال 89 شركت ايران خودرو نزديك به نيمي از سهم توليد خودروهاي سبك كشور را در اختيار داشت.

نقش مهم و حياتي شركت ايران خودرو در اقتصاد كشور و اشتغال‌زايي بركسي پوشيده نيست. برهمين اساس اين شركت در سال 89 موفق به كسب رتبه اول اشتغال‌زايي در كشور شد.

ركورد شكني در توليد خودروي كم مصرف

در پايان سال 90 تيراژ توليدات ايران خودرو به بالغ بر 772777 دستگاه انواع خودرو رسيد. ايران خودرو در اسفندماه اين سال موفق به شكستن ركورد توليد سال 89 شد. همچنين ركوردشكني محصولات كم مصرف نيز در دي ماه اين سال رخ داد.

عبور از مرز توليد هفت ميليون دستگاه

گروه صنعتي ايران خودرو بعد از گذشت 33 سال از انقلاب اسلامي موفق به عبور از مرز توليد هفت ميليون دستگاه خودروي سبک در سال 90 شده است. بدين ترتيب شرکت ايران خودرو طي سال‌هاي پس از انقلاب موفق به توليد تقريبا يک دستگاه خودرو براي هر 10 نفر از جمعيت کشور شده است.

جهش در توليد محصولات مدرن و کم مصرف باوجود محدوديت هاي بين المللي

توليد محصولات كم مصرف و غيرآلاينده ايران خودرو، مجهز به قواي محركه با موتورهاي مدرن و پربازده خانواده EF7,TU, K4M, XU7/L4, Suz در سال 90 افزايش چشم‌گيري داشته است. در دي ماه سال 90 با توليد 319 هزار دستگاه از محصولات كم مصرف، ركورد سال 89 شكسته شد. بدين ترتيب هم‌گام با سياست هاي گروه صنعتي ايران خودرو مبني بر توليد محصولات سبز و غيرآلاينده و منطبق با استانداردهاي زيست محيطي، سهم توليد محصولات كم مصرف در بين محصولات سواري در سال 90، نيمي از محصولات توليدي ايران خودرو را به خود اختصاص داد كه نسبت به سهم 36 درصدي سال 89 جهش قابل توجهي داشته است.

افزايش 9 برابري فروش طي دوسال

با توجه به توليد محصولات، براساس نياز بازار و تمركز بر توليد خودروي كم مصرف، ايمن و مطابق با استانداردهاي جهاني، فروش محصولات نيز با استقبال بالاي مشتريان مواجه شده و ركوردزني هاي ديگري را در بخش فروش رقم زده است.

در شرايطي که فروش کل ايران خودرو در سال‌هاي 83 تا 87 و طي يک دوره پنج ساله تنها 42 هزار دستگاه افزايش داشته است، فروش کل تعدادي اين شرکت طي دو سال 88 و89 بالغ بر 187 هزار دستگاه افزايش را نشان مي دهد که حاکي از 9 برابر شدن رشد فروش سالانه در مقايسه با دوره پنج ساله قبل از آن است.

ضربان موتور خودروها در دست ايران خودرو

گروه صنعتي ايران خودرو بر اساس يک هدف راهبردي به تمامي فرايند طراحي و توليد انواع موتورهاي کم مصرف دست يافته و اين توانمندي را با استفاده از جديدترين فناوري ها تعميق خواهد بخشيد.

ايران خودرو درنظر دارد با افزايش عمق ساخت داخل و افزايش تيراژ توليد موتورهاي استراتژيك EF7 و TU5 و موتور 1.4 و رساندن تعداد توليد به يك ميليون دستگاه در سال 95، كليه محصولات خود را مجهز به اين موتور كند تا از اين طريق دست‌يابي به توليد خودروهاي سبز را تحقق بخشد.

ايران خودرو براي ارتقاي تكنولوژيكي موتورهاي موجود نيز (EF7 و TU5 و موتور 1.4) برنامه هاي بهبودي را طراحي كرده است. ارتقاي آلايندگي موتورها به استاندارد يورو 4 و 5 و کاهش مصرف سوخت خودروها و دست‌يابي به ميانگين مصرف سوخت حدود هفت ليتر در چشم انداز 1393 از جمله اهداف اين طرح است.

طراحي و توسعه خانواده موتور ملي ديزل براي محصولات فعلي و آينده كه قابليت تطابق با استانداردهاي آلايندگي يورو 4، 5 و 6 را داشته باشد و همچنين طراحي و توسعه سه کلاس موتور بنزيني و دو کلاس موتور ديزلي جديد براي به کارگيري بر روي پلتفرم هاي جديد و دست‌يابي به ميانگين مصرف سوخت کم‌تر از پنج ليتر و استاندارد آلايندگي يورو 5 و 6 از ديگر اهداف و برنامه هاي ايران خودرو در حوزه موتور است.

شركت ايران خودرو درنظر دارد در سال هاي آينده با به کارگيري فناوري ميکرو هيبريد بر روي محصولات بتواند دستكم 10 درصد از مصرف سوخت خودروها را كاهش دهد. به کارگيري فناوري مايلد هيبريد بر روي پلتفرم‌ها و موتورهاي جديد ايران خودرو نيز كه ديگر برنامه ايران خودرو است منجر به كاهش حداقل 20 درصد مصرف سوخت خودروها خواهد شد. همچنين توسعه دو واريانت گيربکس دستي شش سرعته براي محصولات جديد و توسعه دو واريانت گيربکس اتوماتيک جهت به کارگيري بر روي محصولات پلتفرم هاي جديد نيز در دستور كار ايران خودرو براي توسعه گيربكس خودروها قرار دارد.

با توجه به زيرساخت هاي موجود در ايران خودرو، خودكفايي در تمامي فرآيندهاي توليد موتورهاي كم مصرف با سرعت بالايي درحال تحقق است.

توليد انبوه موتور ديزل

ايران خودرو اقداماتي را در جهت کاهش مصرف سوخت انجام داده که مي توان به تغيير در ترکيب توليد موتورهاي کم مصرف به جاي موتورهاي پر مصرف، توسعه موتورها و خودروهاي دوگانه سوز و پايه گاز سوز، توسعه خانواده موتور اي اف و عرضه سورن اي ال ايکس با موتور توربوشارژ در آينده نزديک اشاره كرد.

ايران خودرو درنظر دارد براي ارتقاي استاندارد آلايندگي به يورو 4 و 5 و دست‌يابي به ميانگين مصرف سوخت حدود هفت ليتر در سال هاي آتي، سطح فناوري موتورهاي اي اف 7 ، تي يو 5 و اي اف 4 را ارتقا دهد و با هيبريدي كردن خودروها ميانگين مصرف سوخت را به كم‌تر از شش ليتر برساند. براي تحقق اين امر در سال 90 اولين سمند هيبريدي خود را وارد بازار كرده است. همچنين سرمايه گذاري ويژه اي را براي توليد موتور کم مصرف TU و توسعه فناوري هيبريد و ديزل انجام داده است و در نظر دارد موتور ملي ديزل را نيز پس از تکميل مراحل طراحي و توليد به صورت انبوه وارد بازار كند.

ايران خودرو در راه افزايش سهم بازار

يكي از دغدغه هاي مديران ايران خودرو در سه سال اخير ارتقاي برند ملي و توليد دومين خودرو با برند ملي بوده است. از اين رو با توليد انبوه خودرو جديد رانا در سال 91 و طراحي و توليد سومين خودرو ملي، يعني خودرو جديد دنا كه در اواخر سال جاري وارد بازار خواهد شد گروه صنعتي ايران خودرو توانسته است نقش كليدي خود در صنعت خودروسازي را تثبيت كند.

دنا، خودروي نسل بعدي سمند است که از طريق ارتقاي پلتفرم فعلي و براي دست‌يابي به استاندارد ايمني بالاتر، در کلاس ابعادي D طراحي شده و داراي استايل بيروني کاملا جديد و تجهيزات رفاهي و ايمني کامل تري مي باشد.

ارتقاي فني محصولات، در دست اقدام

ايران خودرو پروژه هايي را براي ارتقاي محصولات اجرا كرده و برخي از آن‌ها را به بهره برداري رسانده است؛ از آن جمله مي توان به پروژه هاي سيستم ميکرو هيبريد سمند LX بنزيني، پروژه پارس معمولي جديد، استايل جديد پژو 405 (M7)، طراحي و توليد موتور پايه گازسوز خودروي روآ و باردو (پروژه OHVG)، نصب ترمز ضد قفل(ABS) روآي سال، سمند بهينه (سمند SE)، سيستم Multiplex خودروي سمند، فاز دوم پروژه پارس جديد، احداث خط رنگ رويه (Top - Coat)، طراحي و ساخت اكسل عقب جديد و پياده سازي پروژه ERP اشاره كرد.

تعدادي از پروژه هاي ارتقاي محصولات نيز در دست اجراست كه به زودي به بهره برداري خواهد رسيد. از مهم ترين اين پروژه ها مي توان به نصب موتور توربو شارژ EF7 TC بر روي خودروي سورن، ارتقاي سطح آلايندگي خودروهاي توليدي به EURO4، طراحي و ساخت مجموعه داشبورد مجهز به کيسه ايمني هواي سرنشين جلو پژو 405 و پارس، توسعه خط مونتاژ فازدو EF7، طراحي و توليد موتور ملي ديزل و نصب بر روي خودروي سورن، طراحي و توسعه موتور EF4 و نصب آن بر روي خودروي رانا، نصب ايربگ سرنشين بر روي سمند، طراحي و توسعه وانت سبک (وانت سمند)، احداث خط بدنه دوکاره سمند و NX7، ماشين کاري بلوک سيلندر و سرسيلندر موتور EF7 و همچنين استقرار ERP-SAP لجستيک اشاره كرد.

توليد صادرات محور

ورود به بازارهاي جهاني و رقابت با خودروهاي موجود در بازارهاي هدف، از جمله اهداف ايران خودرو در حوزه صادرات است. صادرات محصولات ايران خودرو در پنج سال اخير افزايش چشم‌گيري داشته است. به گونه اي كه 92 درصد از صادرات دهه گذشته مربوط به نيمه دوم دهه 80 است.

برند ملي در سبد صادراتي

در شرايطي که در سال هاي 80 تا 84 برند ملي سمند 17 درصد صادرات ايران خودرو را به خود اختصاص داده بود، اين رقم در سال هاي 85 تا 89 به 44 درصد افزايش پيدا کرد. با توجه به اهتمام شرکت ايران خودرو در تقويت و توسعه برند ملي، هم زمان با ثبت ركورد صادرات 34هزار و 144 دستگاه سمند در سال 89، سهم 85 درصدي خودروي ملي در صادرات سال 89 محقق شده است. با توجه به رشد صادرات سمند در سال 89 مي توان گفت كه به ازاي هر سه دستگاه فروش داخل برند ملي،‌ يك دستگاه فروش فراملي نيز به ثبت رسيده است.

صادرات سمند در سال 90 نيز ادامه داشت. گروه صنعتي ايران خودرو دراين سال 22هزار و 624 دستگاه خودرو به ارزش معادل 199.7 ميليون دلار صادر كرده است. از اين تعداد، 20هزار و 435 دستگاه برند ملي سمند به كشورهاي هدف صادر شده است. به عبارت ديگر در سال گذشته، به ازاي هر شش دستگاه فروش سمند در بازار داخل، يک دستگاه به بازارهاي جهاني و به ويژه کشورهاي اسلامي عرضه شده است. علاوه بر اين، گروه صنعتي ايران خودرو در سال90 موفق به صادرات سه هزار و 324 تن قطعه ريخته گري به ارزش 3.2 ميليون دلار شده است.

كيفيت و خدمات

باتوجه به لزوم بهبود جهشي كيفيت محصولات و خدمات و افزايش صادرات و همچنين بحران اقتصادي موجود و فشردگي بازار، كيفيت به عنوان يكي از جنبه هاي تاثيرگذار در ايجاد مزيت رقابتي محصولات توليدي در بازار مورد توجه ويژه مديران ايران خودرو است.

اهداف كلان استراتژيك ايران خودرو تا سال 1393 در نقشه استراتژي کلان شرکت كه حوزه كيفيت بر تحقق آن تاثير گذار است ترسيم شده است. از مهم ترين محورهاي اهداف تعيين شده مي توان به ارتقاي اثربخشي فرايند طراحي و توسعه محصول، ارتقا عملكرد سيستم‌هاي كيفيت، افزايش كيفيت قطعات و مواد، توسعه فرآيند تامين مواد و قطعات، ارتقاي بهره وري خطوط توليد سواري، بهبود و افزايش بهره وري فرايند خدمات فروش و بهبود و افزايش بهره وري فرايند خدمات پس از فروش اشاره كرد.

با توجه به پروژه هاي بهبود كيفيت تعريف شده در شرکت ايران خودرو، نمرات آديت كيفي طي دو سال اخير حاكي از جهش كيفي محصولات است، به گونه اي كه كيفيت كليه محصولات در سطح خوب و خيلي خوب قرار دارند و سطح حداقل قابل قبول و قابل قبول براي محصولات ايران خودرو وجود ندارد.


 آگهي صفحه 2 


 آگهي صفحه 7 


 آگهي صفحه 8 


 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
در قلمرو ورزش
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته