جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1392/03/29 - روزنامه سراسري صبح ايران (چهارشنبه) نسخه شماره 4455


آغاز ثبت نام داوطلبان استعداد برتر مقطع دکتري پيام نور


نحوه ثبت‌نام متقاضيان بدون آزمون دوره کارشناسي ارشد


دستورالعمل حمايت از پايان نامه هاي تحصيلات تکميلي

نحوه پذيرش دستيار طب سالمندان تغيير کرد
اصلاح روند پذيرش دستيار فوق تخصصي


خبـر


تاريخ دانشگاهي


 آغاز ثبت نام داوطلبان استعداد برتر مقطع دکتري پيام نور 

 
ثبت نام دوره دکتري دانشجويان استعداد درخشان و نخبه دانشگاه پيام نور از 28 خردادماه آغاز و تا يک هفته ادامه خواهد داشت.دکتر سليم بهرامي، رئيس مرکز آزمون دانشگاه پيام نور در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: از 28 خردادماه ثبت نام داوطلبان استعداد برتر و نخبه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي در مقطع دکتري بدون آزمون دانشگاه پيام نور آغاز شد و به مدت يک هفته ادامه خواهد داشت.

وي تصريح کرد: اين داوطلبان در صورت احراز شرايط به صورت بدون آزمون پذيرفته خواهند شد و پس از انجام مصاحبه و امتيازدهي براي مهرماه 92 قادر به تحصيل در دانشگاه پيام نور خواهند بود.وي با بيان اينکه 50 رشته کل بدون آزمون براي داوطلبان استعداد برتر و نخبه در نظر گرفته شده است خاطر نشان کرد: به ازاي هر رشته محل يک نفر به صورت بدون آزمون پذيرفته خواهد شد.


 نحوه ثبت‌نام متقاضيان بدون آزمون دوره کارشناسي ارشد 

 
مشاور عالي سازمان سنجش با اشاره به آغاز فرآيند ثبت‌نام پذيرش بدون آزمون دانشجويان ممتاز و رتبه اول کارشناسي در مقطع کارشناسي ارشد سال تحصيلي 93-92، گفت: اين افراد تا هشتم تير ماه براي ثبت‌نام مهلت دارد.

حسين توکلي در گفت‌وگو با خبرنگار دانشگاهي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: داوطلبان مشمول آيين‌نامه استعداد درخشان که متقاضي ورود به مقطع کارشناسي ارشد هستند و موفق به اخذ پذيرش از هيچ دانشگاهي نشده‌اند، مي‌توانند جهت ثبت‌نام و انتخاب رشته تا هشتم تير ماه به سايت سازمان سنجش به نشاني www.sanjesh.org مراجعه کنند.

وي افزود: دانشجويان واجد شرايط اين آيين‌نامه بايد فرم تقاضانامه ورود به مقطع کارشناسي ارشد را که در سايت سازمان سنجش قابل مشاهده بوده و در اختيار دانشگاه‌ها نيز قرار داده شده است با تاييد و مهر دانشگاه فارغ‌التحصيلي پس از اسکن، در سايت سازمان بارگذاري و نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

توکلي خاطرنشان کرد: جايابي توسط سازمان فقط براي دانشگاه‌ها و موسساتي انجام مي‌شود که مستقيماً اقدام به پذيرش دانشجو بر اساس آيين‌نامه مذکور نکرده‌اند، بنابراين متقاضياني که در سايت سازمان سنجش ثبت‌نام کنند، بر اساس ظرفيت‌هاي موجود گزينش خواهند شد، البته داوطلبان بايد توجه داشته باشند که لزوماً تمام متقاضيان ثبت‌نام شده جايابي نخواهند شد.


 دستورالعمل حمايت از پايان نامه هاي تحصيلات تکميلي 

 سقف حمايت مالي

موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي، دستور‌العمل حمايت از پايان نامه هاي تحصيلات تکميلي سال جاري و ميزان حمايت مالي از آن را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، برخي جزئيات دستورالعمل حمايت از پايان نامه هاي تحصيلات تکميلي سال 92 توسط موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي به اين شرح است:

معيارهاي پذيرش

تمام دانشجويان در حال تحصيل در مقاطع کارشناسي ارشد و دکتري مي توانند از تسهيلات اين دستورالعمل بهره مند شوند، موضوعات ارائه شده بايد منطبق با عناوين اعلام شده از سوي موسسه باشد، طرح نامه هايي که در حال اتمام و يا دفاع باشند، پذيرفته نمي شود؛ پايان نامه ها نبايد از حمايت‌هاي سازمان و نهاد دولتي يا خصوصي ديگري برخوردار باشد.

همچنين مالکيت فکري و معنوي دستاوردهاي پايان نامه به طور مشترک متعلق موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي و دانشگاه مربوط خواهد بود.

ميزان حمايت مالي

سقف حمايت از پايان نامه هاي کارشناسي ارشد در سال جاري مبلغ 800 هزار تومان است که از اين مبلغ 100 هزار تومان در صورت ارائه مقاله پرداخت خواهد شد.

همچنين درج عبارت " اين رساله با حمايت مالي موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي انجام شده است "در داخل و روي جلد پايان نامه الزامي است.

سقف حمايت از پايان نامه هاي دکتري در سال جاري مبلغ يک ميليون و 500 هزار تومان است که از اين مبلغ 250 هزار تومان در صورت ارائه مقاله پرداخت خواهد شد.

همچنين درج عبارت " اين رساله با حمايت موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي انجام شده است " در داخل و روي جلد پايان نامه الزامي است.

مبلغ مورد حمايت در يک قسم و پس از انجام دفاع و تحويل پايان نامه مطابق ضوابط و مقررات پرداخت خواهد شد.

مدارک مورد نياز

ارائه درخواست به همراه يک نسخه از طرح نامه پيشنهادي و صورت جلسه تحصيلات تکميلي دانشگاه، در صورت تصويب لازم است.

ارائه تمامي نسخه هاي چاپي از پايان نامه که عبارت مورد اشاره در بند حمايت مالي، در داخل و روي جلد آن چاپ شده باشد.

تحويل يک نسخه چاپي از پايان نامه و مقاله مستخرجه از آن به همراه لوح فشرده حاوي فايل ورود و پي دي اف نيز جزء مدارک مورد نياز به شمار مي آيد.

عناوين پيشنهادي براي حمايت از پايان نامه هاي تحصيلات تکميلي

موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي در حوزه هايي مانند مطالعات مديريت آموزش عالي، برنامه ريزي آموزش عالي، مطالعات تطبيقي و نوآوري هاي آموزشي، اقتصاد آموزش عالي و پژوهش‌هاي آماري، از پايان نامه‌هاي تحصيلات تکميلي حمايت مي کند.


 نحوه پذيرش دستيار طب سالمندان تغيير کرد
  اصلاح روند پذيرش دستيار فوق تخصصي 

نحوه پذيرش دستيار رشته تخصصي طب سالمندان، تسهيل و تسريع در روند راه اندازي تدوين و ارزشيابي رشته هاي تخصصي تکميلي تخصصي و فوق تخصصي و اصلاح نحوه برگزاري آزمون پذيرش دستياري فوق تخصصي پزشکي باليني در هفتاد و هفتمين نشست شوراي آموزش پزشکي و تخصصي به تصويب رسيد.

به گزارش خبرنگار مهر، در هفتاد و هفتمين نشست شوراي آموزش پزشکي و تخصصي که در خردادماه برگزار شد، 10 موضوع به تصويب نهايي رسيد.

موضوع1: به نحوه پذيرش دستيار رشته تخصصي طب سالمندان اختصاص يافت. در اين موضوع دبي رخانـهشوراي آموزش پزشکي و تخصصـي موظـف است اعضاي هيات ممتحنه اين رشته را طبق مقررات تعي ي ن کند. دانشگاههاي علوم پزشکي متقاضي اين رشته بايد درخواسـت خـود را به دبي رخانه شورا اعلام کنند و دبي رخانـه پـس از ارزشي ابي و اعتباربخشي در صورت تائي د، نتي جه را به دانشگاه اعي م مي کند.

دبي رخانه شوراي آموزش پزشکي و تخصصي موظف است برنامه آموزشي رشته تخصصي طـب سـالمندان را طبق مقررات تدوي ن و پس از طرح و تصوي ب در کميسيون دايمي معين به نشسـت شـوراي آمـوزش پزشـکي و تخصصـي جهت تنفي ذ ارائه کند.

موضوع 2: نشست شورا به مقررات و آئين نامه هاي دوره هاي آموزش تکميلي تخصصي (فلوشيپ) اختصاص داشت و بر اساس مصوبه نشست داشتن مدرك دانشنامه تخصصي باليني در رشـته پي ش نياز و ي ـا گـواهي قبـولي آن از دانشـگاهها و مراکـز مـورد تأي ي د وزارت بهداشت الزامي است.

موضوع 3: نشست شوراي تخصصي به تسهي ل و تسري ع در روند راه اندازي تدوي ن و ارزشي ابي رشتههاي تخصصي تکمي لي تخصصـي و فـوق تخصصي اختصاص يافت. بر اساس مصوبات اين نشست در خصوص
راه اندازي رشته هـاي تخصصـي ، تکمي لـي تخصصـي و فـوق تخصصـي کـه برنامـه آموزشـي مصـوب دبي رخانه را ندارند، حسب ضرورت با تشخي ص دبي رخانه شوراي آموزش پزشکي و تخصصي اقدام خواهد شد و دانشگاهها بايد درخواسـت راه انـدازي اين رشـته هـا را به دبي رخانه شورا ارائه دهند و پـس از طـرح و تاي ي ـد برنامه به کمي ته تدوي ن برنامه آموزشي جهت تدوي ن ارائه خواهد شد.

تدوي ن و بازنگري برنامه هاي آموزشي رشته هـاي تخصصـي ، تکمي لـي تخصصـي و فـوق تخصصـي در کمي تـه هـاي تدوي ن برنامه آموزشي انجام مي شود. همچنين دبي رخانه در خصوص ارزشـي ابي بخشـهاي تخصصـي ، تکمي لـي تخصصـي و فوق تخصصي تصميم مي گيرد. جزئيات اين موضوع در مصوبات نشست ذکر شده است.

موضوع 4: اصي ح نحوه برگزاري آزمون پذي رش دستي ار رشته هاي فوق تخصصي پزشکي بالي ني در آئي ن نامـه آموزشي دوره هاي مربوطه موضوع 4 نشست بود. بر اساس اين مصوبه آزمون پذي رش دستي ار فوق تخصصي بطور سالي انه و به صورت آزمون کتبي در چهار رشته پـي ش ني ـاز بي ماري هـاي داخلي ، جراحي عمومي ، کودکان و روانپزشکي بصورت متمرکز توسـط دبي رخانـه شوراي آمـوزش پزشکي و تخصصـي برگزار خواهد شد.

داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در 3 رشته بوده و تا سقف محلهاي مربـوط بـه آن 3 رشـته پـذي رش دستي ار فوق تخصصي با رعاي ت سهمي ههاي مربوطه براساس اولوي ت هايي شامل نمره کتبي داوطلب در آزمون پذي رش دستي ار فوق تخصصي و اولوي ت انتخاب رشته – محل است.

در مورد داوطلباني که نمرات آزمون پذي رش دستي ار فوق تخصصي و اولوي ت انتخـاب رشته – محل ي کسان باشد، نمره کل دانشنامه تخصصي بالي ني رشته پي شني از مي ك عمل قرار خواهد گرفت. اولوي ت انتخاب محلتعهدات پذي رفته شدگان آزمون پذي رش دستي ار در دوره هاي فوق تخصصي براساس اولوي تهاي نمره کتبي داوطلب است و در شراي ط ي کسان جهت تعي ي ن اولوي ت، نمره کل دانشنامه تخصصي بالي ني رشته پي شـني از، مـي ك عمـل قـرار خواهـد گرفت و در صورت لزوم در مرحلي بعدنمره کتبي آزمون دانشنامه تخصصي بـالي ني ، تعي ـي ن اولوي ـت جهـت انتخـاب محـل تعهدات اي ن پذي رفته شدگان است.

نقل و انتقال، مي هماني و تغي ي ر رشته دستي اران دوره هاي فوق تخصصي رشته هاي پزشکي بالي ني ممنوع است. شراي ط عمومي و اختصاصي جهتثبت نام و پذي رش در آزمون پذي رش دستي ار دورههـاي فـوق تخصصـي پزشـکي بالي ني کمافي السابق پابرجا است. اي ن مصوبه از سي و ي کمي ن دورة آزمون پذي رش دستي ار فوق تخصصي رشته هاي پزشـکي بـالي ني مـورد اجـرا قـرار خواهد گرفت و دستورالعمل اجراي ي آزمون توسط دبي رخانه تنظـيم وابلاغ مي شود.

موضوع 5: نشست شوراي تخصصي يادآور شد: با توجه به تغي ي رات اي جاد شده در نحوه برگزاري آزمون پذي رش دستي ار فوق تخصصي رشته هـاي پزشـکي بـالي ني من‌بعد اعضاي هي أت ممتحنه آزمون پذي رش دستي ار فوق تخصصي از بي ن اعضاي هي ـأت ممتحنـه دوره هـاي فـوق تخصصـي در گراي ش هاي فوق تخصصي مرتبط با رشته پي ش ني از در هر گروه آموزشي توسط دبي رخانـهشـوراي آمـوزش پزشـکي و تخصصي انتخاب مي شود.

موضوع 6: به اصي ح يکي از مصوبات در زمينه يکي از مصوبات شورا در گذشته در زمينه ارتقاي تي پ دانشگاههاي علوم پزشکي پرداخت.

موضوع 7: نشست يادآور شد: در اجراي بندهاي «هـ ، ط، ي» ماده 20 قانون برنامـه پـنجم توسـعه شـعببـي ن الملـل دانشگاههاي علوم پزشکي تربيت کننده دستيار تخصصي باليني پزشکي مجاز هستند در صـورت تماي ل ظرفي ـت پي شنهادي خود جهت پذي رش به صورت مازاد به دبي رخانهشوراي آموزش پزشکي و تخصصي ارائه دهند که اي ن موضوع به تصوي ب نرسي د.

موضوع 8: به افزاي ش طول دوره رشته تخصصي کودکان از 3 سال به 4 سال اختصاص داشت که مقرر شد برنامه آموزشي اي ن رشته به منظور اجراي دوره 4 ساله آن از سال تحصي لي 93-94 تدوي ن و جهت تصوي ب به کمي سي ون داي مي معي ن و سپس شورا ارائه شود.

موضوع 9: نشست شورا مربوط به بند الحاقي به آئي ن نامه انتخاب اعضاي هيات ممتحنه رشته هاي تخصصي و فوق تخصصي بالي ني بود که بر اين اساس اعضاي هيات علمي واجد شراي ط در هيات ممتحنهتخصصي و فوق تخصصي صرفاً مجاز به عضوي ت در يکي از هيات ممتحنه هاي تخصصي ي ا فوق تخصصي هستند.

موضوع 10: نشست به گزارش جلسات و مصوبات کمي سي ون دائمي معي ن شورا اختصاص داشت.


 خبـر 

 صندوق قرض الحسنه دانشجويان ايران شعبه استان البرز راه‌اندازي شد

کرج ـ اسماعيل نوبخت

صندوق قرض الحسنه دانشجويان ايران شعبه استان البرز از سوي معاونت فرهنگي جهاد دانشگاهي استان البرز درراستاي تامين نيازها و بهبود زندگي دانشجويان راه‌اندازي شد. به گزارش خبرنگار آفرينش به نقل از روابط عمومي جهاددانشگاهي واحد استان البرز، احمدرضا فيروزي معاون فرهنگي جهاد دانشگاهي اين استان با اعلام اين خبر گفت: اين صندوق با الهام از تعاليم عاليه اسلام و به منظور انجام خدمات عام المنفعه و نشر و تعليم و ترويج فرهنگ اسلامي به هرنوع و هر كيفيت وكمك به تامين نيازها و بهبود زندگي دانشجويان و دانشگاهيان زير نظر موسسه قرض‌الحسنه دانشجويان ايران راه‌اندازي شد.

وي ادامه داد: اعطاي وامهاي بدون بهره (قرض‌الحسنه) از طريق دريافت وجوه ذخيره شده توسط خيرين، اعضاي صندوق، جهاد دانشگاهي و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي كه به صورت قرض‌الحسنه يا بلاعوض در اختيار صندوق قرار خواهند داد، محور اصلي فعاليتهاي اين صندوق است. فيروزي با بيان اينکه اين صندوق در سطح دانشگاههاي استان گسترش خواهد يافت، اظهار داشت: اين صندوق در مرحله اول در مرکز آموزش عالي علمي کاربردي جهاددانشگاهي کرج و دانشگاه خوارزمي راه‌اندازي شده است که اميد است با حمايت خيّرين و مسئولين در سطح دانشگاههاي استان نيز گسترش پيدا کند.

معاون فرهنگي جهاد دانشگاهي استان البرز، فعاليت اين صندوق را فعاليتي خداپسندانه و بشردوستانه دانست و يادآور شد: تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي به‌ويژه خيرين به منظور تأمين اعتبار مناسب اين صندوق و ارائه خدمات بيشتر به دانشجويان، مي‌توانند مبلغ موردنظرشان را به صورت بلاعوض و يا به صورت امانت طي زماني توافقي در اختيار صندوق قرار دهند.

معاون آموزشي جهاددانشگاهي واحد البرز خبر داد؛

بهره‌مندي 29هزار فراگير آزاد از آموزش‌هاي کوتاه مدت جهاددانشگاهي

کرج ـ اسماعيل نوبخت

معاون آموزشي جهاددانشگاهي واحد استان البرز گفت: طي يک سال گذشته 28 هزار و 966 فراگير آزاد از آموزش‌هاي کوتاه مدت جهاددانشگاهي در البرز بهره‌مند شدند.

به گزارش خبرنگار آفرينش به نقل از روابط عمومي جهاددانشگاهي واحد استان البرز؛ منيره سهرابي گفت: اين افراد در رشته‌هاي زبان، دوره‌هاي هنر، کامپيوتر و فوريت‌هاي پزشکي آموزش ديده‌اند. سهرابي ادامه داد: هزار و 691 تن از فراگيران از طريق قرارداد سازماني با معاونت شهرداري کرج و برگزاري در فرهنگسراها از اين دوره‌هاي آموزشي بهره‌مند شدند. وي افزود: اين نهاد با تعريف و تدوين آموزش كوتاه مدت در قالب هفت گروه اصلي پزشکي، کامپيوتر، زبان، فني و مهندسي، علوم پايه، علوم انساني و فرهنگ و هنر با هدف بهره‌مندي اقشار مختلف جامعه و افزايش توان علمي و مهارتي، خدمات آموزشي را ارائه مي‌دهد.

بيستمين کنفرانس مهندسي پزشکي ايران؛ آذر 92

سطح برگزاري: ملي

محورهاي همايش:

كنفرانس مهندسي‌زيست پزشكي ايران هر سال با هدف گسترش مرزهاي دانش فني و تبادل نظر علمي-كاربردي در زمينه هاي مختلف مهندسي زيست پزشكي، در راستاي تقويت ارتباط بين محققين، دانشجويان و صنعتگران كشور برگزار مي شود. كميته برگزاري بيستمين كنفرانس مهندسي زيست پزشكي درصدد است با برگزاري سخنرانيهاي كليدي، نشستهاي علمي و تخصصي تلاش نمايد آخرين دستاوردهاي دانش در زمينه هاي مختلف زير مطرح گردد.

-ابزار دقيق پزشكي و راياجامه ها: حسگرها، زيست حسگرها، اندامهاي مصنوعي، تنپوش الكترونيكي.

-بيوانفورماتيك، حسابگري زيستي، بيولوژي سيستمي.

-بيومتريک و اندازهگيري هاي زيستي

-پردازش سيگنالهاي حياتي

-تصويربرداري و پردازش تصاوير پزشكي

-تجهيزات پزشکي: استانداردها و تائيديه دستگاهها، تجاري سازي

-سيستمها،تجهيزات و فنآوريهاي تشخيصي-درماني سلامت

-سيستمهاي اطلاعاتي و ارتباطي مراقبت سلامت و پزشكي ازراه دور

-زيست مكانيك و مهندسي ورزش

-مدلسازي و روشهاي مدلسازي سيستم هاي بيولوژيکي، علوم اعصاب محاسباتي

-مهندسي زيست شيمي و مهندسي داروسازي

-مهندسي زيست مواد،بافت،سلولي و ملكولي

-مهندسي توانبخشي و باليني

-مهندسي پزشکي: آموزش، صنعت، جامعه

-و ساير زمينه هاي مرتبط با مهندسي پزشکي

از كليه پژوهشگران، كارشناسان و متخصصان دانشگاهها، مؤسسات تحقيقاتي و صنايع در رشته هاي مرتبط دعوت مي شود تا با ارسال مقالات علمي خود به زبان فارسي يا انگليسي در هرچه بهتر برگزاري اين كنفرانس مشاركت فعال داشته باشند.

برگزاركنندگان: انجمن مهندسي پزشکي ايران، دانشگاه تهران

مهلت ارسال متن كامل مقالات: 17 تير 1392

تاريخ برگزاري همايش: 27 الي 29 آذر 1392

محل برگزاري: تهران

منبع: www.iranconferences.ir

مدير امور دانشجويان دانشگاه تربيت مدرس:

خوابگاههاي دانشگاه در تابستان نيمه‌باز است

خوابگاههاي دانشگاه در تابستان براي استفاده دانشجويان از تجهيزات و آزمايشگاهها نيمه‌باز است.نجد اميني، مدير امور دانشجويان دانشگاه تربيت مدرس در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي باشگاه خبرنگاران گفت: با توجه به اينکه دانشگاه تربيت مدرس يک دانشگاه تحصيلات تحصيلي بوده است خوابگاههاي اين دانشگاه در فصل تابستان نيمه‌باز است.

وي دليل نيمه باز بودن خوابگاههاي دانشگاه تربيت مدرس را بيان کرد و افزود: به دليل اينکه دانشجويان در فصل تابستان بيشتر به کارهاي پژوهشي و استفاده از آزمايشگاه و کتابخانه مي‌پردازند خوابگاههاي اين دانشگاه نيمه‌باز است البته دانشجوياني که مي‌خواهند از اين تجهيزات و آزمايشگاهها استفاده کنند بايد قبل از استفاده در تابستان اطلاع دهند.

افزايش 20 درصدي شهريه دوره‌ کارشناسي دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي‌

مدير کل دفتر گسترش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از افزايش حدود 20 درصدي شهريه دوره‌هاي کارشناسي پيوسته و ناپيوسته دانشگاه‌ها و موسسات غيرانتفاعي و غيردولتي خبر داد. ابوالفضل حسني در گفت‌وگو با خبرنگار «دانشگاهي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اعلام اين خبر، افزود: شهريه مصوب تا هفته آينده به دانشگاه‌ها ابلاغ خواهد شد.

وي همچنين درباره اظهارات دبير اتحاديه دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي مبني بر غيرمنطقي بودن افزايش 15 تا 20 درصدي دانشگاه‌هاي غيرانتفاعي و درخواست افزايش 50 درصدي شهريه‌ها، تصريح کرد: با توجه به شرايط اقتصادي مردم، افزايش 50 درصدي شهريه‌ها به هيچ وجه منطقي نيست، بلکه شهريه‌ها بايد با شيب ملايمي افزايش پيدا کند.

توزيع کارت آزمون توليمو آغاز شد

کارت آزمون توليمو توسط سازمان سنجش آموزش کشور توزيع مي شود. به گزارش خبرنگار مهر، هفتاد و هشتمين آزمون زبان انگليسي پيشرفته توليمو 30خرداد منحصراً در شهر تهران برگزار مي شود.كارت ورود به جلسه و برگ راهنماي شركت در آزمون از سه شنبه 28 خرداد بر روي سايت سازمان سنجش آموزش كشور به آدرس www.sanjesh.org قرار گرفته تا داوطلبان شركت كننده در آزمون بتوانند با وارد كردن اطلاعات شامل شماره پرونده و كد رهگيري و يا نام و نام خانوادگي، سال تولد و شماره كارت ملي خود نسبت به پرينت آن اقدام کنند. هر داوطلب براي شركت در جلسه آزمون بايد پرينت كارت ورود به جلسه آزمون و اصل كارت ملي يا اصل گذرنامه خود را ارائه کند.

مدير کل دانشجويان داخل سازمان امور دانشجويان:

بازنگري آئين نامه انتخاب دانشجويان نمونه

بازنگري آئين نامه انتخاب دانشجويان نمونه تا يک ماه آينده براي تصويب و ابلاغ به وزير علوم ارائه مي شود. محمد حسن يوسفي، مدير کل دانشجويان داخل سازمان امور دانشجويان در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي باشگاه خبرنگاران گفت: ‌آئين نامه انتخاب دانشجويان نمونه در حال بازنگري است و تا يک ماه آينده براي تصويب و ابلاغ به وزير علوم ارائه مي شود. وي افزود: يکي از مهمترين اهداف اين آئين نامه انتخاب دانشجويان نمونه ، توجه بيشتر به حوزه پژوهش در انتخاب دانشجوي نمونه کشور است. يوسفي تصريح کرد: ما بقي بخش ها و حوزه هاي آئين نامه انتخاب دانشجويان نمونه تغيير جزئي خواهد داشت و بيشتر حوزه پژوهشي مورد بازنگري قرار گرفته است چنانچه تاکنون 21 دوره انتخاب دانشجوي نمونه کشوري برگزار شده و براساس تجربيات اين دوره ها با کمک کارشناسان بازنگري اين آئين نامه مورد توجه قرار مي گيرد.


 تاريخ دانشگاهي 

 دارالفنــون

قسمت صد و ‌هفتاد و چهار

ولي چون علي العجاله همين شاگردها كه اكنون در مدرسه مباركه دارالفنون و مدرسه دارالسلطنه تبريز هستند و آن چه فارغ التحصيل شده در خارج مشغول خدماتند و شاگردان زياد كه با حسنعلي خان وزير مختار عليه دولت ايران مقيم دارالملك پاريس به رياست عبدالرسول خان سرهنگ براي تحصيل هر علم و صنعتي مامور شده براي خدمت دولت كفايت مي كند مواجب جديد به شاگردان جديد مرحمت نمي شود مگر اين كه به مدرسه دارالفنون رفته تحصيل نمايند.

و محض عنايت در حق اهل ايران هر كس خواسته باشد اولاد خود را به تحصيل اين علوم بگذارد ملبوس و ناهار مرحمت خواهد شد و بعد از آن كه فارغ التحصيل شدند و تصديق اعتضادالسلطنه وزير علوم را گرفتند فراخور هر يك و مناسب علم ايشان به ايشان مناصب التفات خواهد شد و تفصيل تحصيل آنها و مرحمت اعليحضرت شاهنشاه جهان پناه از اين قرار است كه اگر اين متعلمين در دارالخلافه باهره باشند پيش اعتضادالسلطنه وزير علوم رفته و او به اجازه اولياي دولت به رضاقلي خان رئيس مدرسه دارالفنون و نايب اول وزير علوم سپرده به هر علمي كه شايسته باشد او را بگذارد و اگر در دارالسلطنه تبريز باشند پيش عزيزخان سردار كل رفته او را به محمد صادق خان رئيس مدرسه تبريز و نايب دوم وزير علوم سپرده تا مشغول تحصيل شوند و اگر در ساير بلاد باشند پيش حاكم آن ولايت رفته بعد از آن كه در آن بلد عده معين بده رسيد حاكم آن ولايت تفصيل را به وزير علوم اظهار داشته و او به عرض خاك پاي مبارك رسانيده حسب الحكم شاهنشاهي معلم براي ايشان فرستاده قرار ملبوس و ناهار آنها را داده در هر جايي كه حاكم ولايت صلاح بداند مشغول تحصيل شوند.

هر سالي در اواسط حوت در دارالخلافه و ساير بلدان ايران استادان و فضلاي صاحب فن متعلمين را امتحان كرده و در مرتبه ترقي اول نشان مس مرحمت مي‌شود و در مرتبه دوم نشان نقره با انعامي فراخور احوال هر يك و ترقي او در مرتبه سوم نشان مطلا با جزئي واجب و در مرتبه چهارم كه فارغ‌التحصيل شده نوشته از وزير علوم به تصديق معلم خود گرفته منصب نظام خارج يا داخل و شغلهاي فراخور علم او و مواجبي موافق منصبش با نشان طلا مرحمت مي شود.....

ادامه دارد...

بر گرفته از كتاب دارالفنون: گفتاري در هويت داالفنون و جايگاه آن در تاريخ معاصر ايران

تدوين و نگارش: مهدي اشراقي


 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
در قلمرو ورزش
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته