جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1385/11/12 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران - پنجشنبه 12محرم سال 1428 نسخه شماره 2689


پذيرش در دوره هايکارشناسي دانشگاه دانشگاه جامع علمي - کاربردي 100 درصد افزايش يافت


تعامل ميان دانشگاه هاو مراکز تحقيقاتي با صنايع


جزييات آزمون کارشناسي ارشد دانشگاه هاي دولتي اعلام شد


ساختار آموزشي


کوتاه و خواندني


 پذيرش در دوره هايکارشناسي دانشگاه دانشگاه جامع علمي - کاربردي 100 درصد افزايش يافت  

ظرفيت پذيرش دوره هاي کارشناسي پيوسته و ناپيوسته دانشگاه جامع علمي - کاربردي در سال جاري 100 درصد افزايش يافت.
 دکتر عبدالله افشار با بيان اين خبر افزود : براي اولين بار در طول سال هاي فعاليت دانشگاه ظرفيت پذيرش دوره هاي کارشناسي معادل 20 درصد ظرفيت دوره هاي کارداني بوده و در اين دوره از پذيرش، تعداد کد رشته محل هاي دوره هاي کارشناسي دانشگاه جامع علمي - کاربردي نسبت به سال گذشته 66 درصد افزايش يافته است.
معاون آموزشي دانشگاه جامع علمي - کاربردي در ادامه اظهار داشت : امسال در دوره هاي کارشناسي دانشگاه 85 هزار نفر ثبت نام کرده اند که نسبت به سال قبل 34 درصد رشد متقاضي داشته ايم.
وي اضافه کرد : آزمون دوره هاي کارشناسي پيوسته و ناپيوسته روز جمعه 20 بهمن ماه به طور همزمان در سراسر کشور برگزار مي شود.
افشار اظهار داشت: در دوره هاي کارداني بدون آزمون ترمي دانشگاه جامع علمي - کاربردي در سال جاري 258 هزار نفر ثبت نام کرده اند که نسبت به سال قبل 19درصد افزايش کد رشته محل و 10 درصد رشد متقاضي مشاهده مي شود.

 اعلام نتايج دومين مرحله ارزيابي حرفه اي دوره هاي کار داني علمي کار بردي
معاون آموزشي دانشگاه جامع علمي - کاربردي گفت : نتايج دومين مرحله ارزيابي حرفه اي دوره هاي کارداني علمي - کاربردي پودماني دانشگاه جامع علمي - کاربردي اعلام شد.
دکتر عبدالله افشار با بيان اين خبر افزود: فهرست اسامي پذيرفته شدگان دومين مرحله ارزيابي حرفه اي کارداني علمي - کاربردي پودماني دانشگاه جامع علمي - کاربردي از تاريخ 9 بهمن ماه بر روي پايگاه الکترونيکي سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس org.sanjesh.www قرار گرفت.
وي افزود : آن دسته از افرادي که اسامي آنها دراين فهرست نيست، مي توانند در استان ها حداکثر تا تاريخ 18 بهمن ماه به واحدهاي استاني و در استان تهران و استان قزوين حداکثر تا تاريخ 16 بهمن ماه به واحد پاسخگويي سازمان مرکزي دانشگاه جامع علمي - کاربردي مراجعه کنند.
معاون آموزشي دانشگاه جامع علمي - کاربردي تاکيد کرد : بديهي است تاريخ هاي فوق به هيچ عنوان تمديد نمي شود.
 
 تاريخ برگزاري آزمون پايان پودمان هاي آموزشي رشته مديريت خانه دانشگاه علمي - کاربردي تغيير کرد
تاريخ برگزاري آزمون پايان پودمان هاي آموزشي رشته مديريت خانه دانشگاه جامع علمي - کاربردي تغيير کرد.
دکتر عبدالله افشار، معاون آموزشي دانشگاه جامع علمي - کاربردي با اعلام اين خبر افزود: آزمون پايان پودمانهاي آموزشي روانشناسي و تعليم و تربيت کودکان و تزئينات داخلي خانه روز 19 بهمن ماه، مشاوره خانواده و کاربرد و اصول نگهداري لوازم خانگي 20 بهمن ماه، پرورش گلهاي زينتي و دروس عمومي 26 بهمن ماه، مديريت اقتصاد و برنامه ريزي و کاربري کامپيوتر 27 بهمن ماه، جمعيت، بهداشت و فوريتهاي پزشکي و حقوق 3 اسفند ماه، آشپزي و سفره آرايي و آداب و معاشرت و همسرداري 4 اسفند ماه برگزار مي شود.
بديهي است اطلاعات تکميلي پيرامون توزيع کارت آزمون از طريق روابط عمومي دانشگاه، هفته نامه جامع و سايت دانشگاه جامع علمي - کاربردي در اختيار داوطلبان رشته مديريت خانه قرار مي گيرند. 


 تعامل ميان دانشگاه هاو مراکز تحقيقاتي با صنايع  

بدون ايجاد يک تحول اساسي در نظام آموزش و پرورش نبايد به تحولات جدي در عرصه علمي فرهنگي کشور اميد وار بود .
تبديل نظام آموزشي فعلي به محيطي پر نشاط و متکي بر علم دوستي ، توجه به اينکه دانش آموزان و دانشجويان امروز نسلي از انديشمندان و ابزار مندان آينده کشور خواهد بود و شايد ما به عنوان فعالان علمي امروز بايد حقوق بازنشستکي خود را از اين نسل دريافت کنيم و فرزندان خود را براي کار و تحصيل به نزد آنها بفرستيم .
توجه به اينکه اين نسل قرار است با لنگي چرخ هايي که ما  امروز بي توجه از کنار آنها مي گذريم کنار بيايند و با همبن ابزار هاي ناچيز به سر افرازي اين کشور کمک کنند .
توجه به اين  اينده است که بايد ما را به تلاشي مضاعف براي ايجاد يک نظام آموزش و پرورش پويا ترغيب کند .
افزايش نقش دولت در تعامل ميان صنايع و دانشگاه ها يکي از اشتباهات استراتژيکي است که متاسفانه در حال کار است و اينطور گمان مي شود که نقش واسط دولت در اين تعامل موجب پيوند عميق اين دو قطب تحقيقات خواهد شد در حالي که چنين نيست ، قطب هايي که خود به خود به هم گرايش دارند و مي توانند نياز هاي يکديگر را برطرف کنند از طريق دخالت دولت در اين فرايند نقش خود را گم مي کنند و به سمت تحقيقات صوري بودجه ريزي ها تصنعي ميل خواهند کرد .صنايع نياز هاي خود را در مراکز تحقيقاتي دروني حل و فصل خواهند کرد و دانشگاه ها ومراکز تحقيقاتي ، اساتيد خود را به انجام کار موظفي براي توجيه حقوقي  که به انها پرداخت مي شود متمايل مي کنند .
دانشگاه هاي از انجام تحقيقات در بايگاني ها محبوس مي گردد .
صنايع به دليل نبود رقابل به سمت نازل کردن قيمت محصول و در اختيار داشتن انحصار بازار ها داخلي متمايل مي شوند و به اين ترتيب از رقابت با بازار هاي جهاني و پيوستن به چرخه جهاني شدن  باز مي مانند .
کاهش کفيت محولات به کاهش استقبال مردم و خريداران و همچنين بي اعتمادي به فناوري داخلي منجر خواهد شد و سود آوري صنايع را با تهديد جدي روبه رو خواهد شد .
اخراج هاي گروهي ، تعويق در داخت حقوق و دستمزد و باز نشستگي هاي پيش از موعد کار گران و فناوران چون تار هاي عنکبوت به دور صنايع تنيده خواهد شد و موجب کاهش کار امدي آنها مي گردد .تعامل ميان بخش هاي  توسعه و از جمله صنايع با دانشگاها و مراکز تحقيقاتي يک فرايند درون زا است و وجود سيستم هاي رقابتي موجب افزايش اين تعامل خواهد شد .
نقش دولت در اين فرايند بايد به شکل  غير مستقيم و ايجاد رقابت ميان صنايع و افزايش تعاملات با بازار هاي جهاني باشد تا ضمن حمايت از صنايع داخلي ، به تعامل واقعي ميان آنها و بازار هاي جهاني و قيمت هاي واقعي کمک  کند .
دراين صورت نيازي به دخالت دولت در رابطه ميان صنايع و دانشگاه ها نخواهد بود و اين دو قطب ، خود به خود يکديگر را مي يابند .

 باز تعريف نقش دانشگاه
  هنوز دانشگاه ها نقش اساسي خود را در توسعه کشور ايفا نکرده اند . تمرکز فعاليت دانشگاه ها در بخش آموزش و انجام تحقيقات و به سفارش دستگاه هاي اجرايي و همچنين توليد فن آوري هاي جديد بسيار کمرنگ  شود و از دانشگاه ها ي کار آفرين به مراکز آموزشي که بايد برا جذب بودجه با ساز مان ها و نهاد هاي تصميم گيرنده چانه بزنند تبديل شوند .نظام پرداخت گرانت هنوز از يک شيوه اشتباه پيروي مي کند و بودجه پژوهشي دانشگاه ها ميان اعضاي هيات علمي توزيع  مي گردد و تنها مزيت آن اين است که عضو هيات علمي را از مسير تصويب طرح پژوهشي خود تا حدودي آسوده مي کند .آبي که پشت سد جمع مي شود به دليل ميل به جمع آوري آب نيست بلکه در نظر است از آن برق و انرژي و آباداني  گرفته شود ولي توزيع بودجه تحقيقاتي به شکل گرانت مانند گشودن دريچه هاي سد به روي دشت ها تشنه است  و موجب آباداني نخواهد شد . نظام پرداخت گرانت بايد از سوي سازمان هاي اجرايي و مراکز توسعه به سوي دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتي جريان يابد و از طريق سفارش تحقيقات صورت گيرد و به اين ترتيب استاد دانشگاه به جاي افزايش امتيازات خود جهت برخورداري از گرانت بيشتر در داخل دانشگاه به سوي حل مساله و تحقيقات سود مند گرايش خواهد يافت .
                                         فصلنامه توليد علم


 جزييات آزمون کارشناسي ارشد دانشگاه هاي دولتي اعلام شد  

معاون سازمان سنجش آموزش کشور با اعلام جزييات آزمون کارشناسي ارشد 86 گفت: کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسي ارشد دانشگاهها طي روزهاي هفتم و هشتم اسفند ماه توزيع مي شود.
دکتر حسين توکلي درگفت وگو با خبرنگار ايسنا، با اشاره به برگزاري آزمون کارشناسي ارشد در روزهاي 9، 10، 11 و 12 اسفند ماه جاري،  اظهار کرد: آزمون امسال بدون تغيير و همانند سالهاي گذشته برگزار مي شود.
وي گفت: در اين آزمون 485 هزار و 439 نفر فرم تقاضانامه ثبت نام را تکميل کرده اند که 236 هزار و 788 نفر زن و 248 هزار و 651 نفر مرد هستند.
معاون سازمان سنجش با بيان اينکه تعدادي از داوطلبان به جز انتخاب رشته اول، رشته دوم يا شناور را نيز انتخاب کرده اند، تصريح کرد: از 485 هزار داوطلب اصلي، 45 هزار و 462 نفر نيز علاقمندي خود براي انتخاب رشته دوم را اعلام کرده اند وازآنجا که آزمون هر رشته جداگانه برگزار مي شود و براي ورود به جلسه بايد کارت جداگانه صادر شود،  بنابراين براي آزمون کارشناسي ارشد سال 86 حدود 530 هزار و 901 کارت ورود به جلسه صادر شده است.

چاپ 25 هزار سوال براي آزمون کارشناسي ارشد
طراحي بيش از 95 درصد سوالات از مطالب مشترک تدريسي دانشگاه ها
همچنين دکتر اسداله آسرايي مدير کل دفتر آزمونسازي و روانسجي سازمان سنجش نيز با اشاره به برگزاري آزمون کارشناسي ارشد دانشگاهها در روزهاي 9 الي 12 اسفند ماه سال جاري، به ايسنا گفت: بيش از 95 درصد سوالات آزمون کارشناسي ارشد از مطالب مشترک تدريسي دانشگاه ها و 100 درصد منطبق بر سرفصل هاي اعلامي سازمان سنجش است.
وي با اشاره به نحوه طراحي سوالات آزمون کارشناسي ارشد، اظهار کرد: اگرچه براي کليه رشته ها و گرايشات آزمون کارشناسي ارشد سرفصل دروس اعلام مي شود ولي يکي از مشکلات جدي اين دسته از داوطلبان مشخص نبودن کتابها و جزوات دانشگاهي معين است.
وي با بيان اينکه داوطلبان اين آزمون علاوه بر کتابهاي موجود و جزوات مجبور به مطالعه کتاب و جزوات ساير دانشگاه ها و اساتيد نيز هستند، گفت: هر ساله 25 هزار سوال براي اين آزمون چاپ مي شود.
دکتر آسرايي با بيان اينکه براي آزمون کارشناسي ارشد فقط سرفصل داريم و منبعي اعلام نمي شود، اظهار کرد: اساتيد کليه دانشگاه ها در طراحي سوالات اين آزمون مشارکت دارند و در نهايت با جمع آوري سوالات هر درس، سوالات بدون اعلام مشخصات طراح به کميته تخصصي هر رشته ارجاع داده مي شود تا پس از بحث و بررسي سوالات نهايي انتخاب شود.
به گفته مدير کل دفتر آزمونسازي سازمان سنجش، اساتيد طراح سوال حق شرکت در کلاسهاي کنکور، تقويتي و حتي کلاسهاي جبراني رايگان در دانشگاه را ندارند.
وي گفت: اعضاي هسته کميته هاي تخصصي متشکل از 5 تا 8 نفر از استادان برجسته هر رشته هستند که از دانشگاه هاي سراسر کشور انتخاب مي شوند، همچنين اعضاي اين کميته ها ثابت نبوده و هر ساله تغيير مي کنند.
وي با بيان اينکه امسال سعي شده اساتيد بيشتري در طراحي سوالات مشارکت داشته باشند، اظهار کرد: براي اين منظور اعلام شده اساتيدي که مايل به شرکت در طراحي سوالات هستند، سوالات خود را به آدرس اينترنتي ir.etc.www ارسال کنند.
دکتر آسرايي در خاتمه ضمن توصيه اي به داوطلبان آزمون کارشناسي ارشد، تصريح کرد: داوطلبان براي آمادگي بيشتر بهتر است که علاوه بر کتاب و جزوات تخصصي خود، ساير کتابهاي تخصصي را نيز مطالعه کنند، چرا که تجربه نشان داده داوطلبان شهرستاني که علاوه بر کتابهاي خود جزوات ساير اساتيد را نيز مطالعه مي کنند در اين آزمون موفقترند.

تغيير در نحوه برگزاري آزمون کارشناسي ارشد برخي کد رشته ها
همچنين براساس اطلاعيه سازمان سنجش، دفترچه راهنماي شرکت در آزمون کارشناسي ارشد سال 86 براي کد رشته هاي امتحاني 1148، 1287 و همچنين بهره برگزاري آزمون کدرشته امتحاني 1146 تغيير کرد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران،  امتحانات دروس رشته برنامه ريزي، مديريت و آموزش محيط زيست کد 1146 به صورت تستي برگزار مي شود، همچنين آزمون زبان داوطلبان متقاضي ادامه تحصيل در تحصيل MBA کد 1148 همزمان با آزمونهاي مجموعه کد رشته امتحاني 1148 برگزار مي شود.
گفتني است، منحصرا شرط برگزاري مصاحبه اختصاصي از شرايط ورودي رشته امتحاني مديريت امور شهري کد 1148 حذف شده است و بنابراين مصاحبه ورودي برگزار نخواهد شد.
شايان ذکر است امتحانات دروس رشته مهندسي طراحي محيط زيست کد 1287 به صورت تستي و آزمون عملي تشريحي همزمان با برگزاري آزمون ساير رشته هاي آزمون ورودي تحصيلات تکميلي سال جاري برگزار مي شود. 


 ساختار آموزشي 


ساختار آموزش عالي در کره

براي  ورود به  دانشگاههاي  کره  دارا بودن  ديپلم  دبيرستان  و گذراندن  موفقيت  اميز امتحانات  ورودي  دانشگاهها الزامي  است. امتحانات  ورودي  دانشگاهها سراسري  نمي  باشد و متقاضيان  ورود به  دانشگاههامي  توانند در امتحان  ورودي  دانشگاههاي  مختلف  شرکت  نمايند.
مراکز اموزش  عالي  دراين  کشوربه  دو دسته  دولتي  وخصوصي  تقسيم  شده  وکليه  دانشگاهها تحت  پوشش  وزارت  اموزش  مي باشند. اين  وزارتخانه  کليه  مقررات  اموزشي  شامل  پذيرش  دانشجو رشته  ها ودرسهاي  مربوط  وقوانين  اعط اي  مدرک  را تحت  نظ ردارد.
تحصيلات  در دانشگاههاي  کره  جنوبي  به  زبان  کره  اي  مي  باشد و در مواردي  به  درخواست  دانشجو موافقت  دانشکده  مربوط ه  فقط  براي  دوره  هاي  تحصيلات  تکميلي  تحصيل  به  زبان  انگليسي  نيزممکن  است. چهارگروه موسسات براي آموزش عالي وجود دارند:
(1) کالجها و دانشگاههاي داراي برنامه هاي چهار ساله کارشناسي (شش سال درکالجهاي پزشکي)
(2) کالجهاي دو ساله
(3)دانشگاهها و کالجهاي آموزشي
(4) مدارس ديگر چون کالجهاي ديني و مدارس ديني .
حدود 80 درصدتمامي موسسات آموزش عالي که خصوصي هستند.
هماهنگ با قانون آموزش و قوانين مربوطه رياست جمهوري و وزارتي تمامي موسسات آموزش عالي خواه عمومي و خواه خصوصي،تحت نظارت وزارش آموزش قرار ميگيرند.
اين وزارتخانه در مورد موضوعاتي چون سهميه دانش آموزان ، صلاحيت پرسنل آموزش، دوره هاي آموزش ، احتياجات مدرکي و غيره کنترل اعمال ميکند.مدت آموزش عالي آموزش و مطالعه گروههاي بنيادين آکادميک وکاربرد متنوع آنها که جهت پيشرفت و روش فکري جامعه و جامعه بشري لازم است، با هدف پرورش رهبران آتيه مملکت مي باشد.واحدسنجش تکميل هردوره يک واحداست.هردانشگاهي نيازهاي تکميل هرواحد،حداقل واحدهاي لازم براي فارغ التحصيلان و واحدهاي استانداردودراکثر واحدهاي لازم مورد پذيرش درهر ترم  روش کسب واحدها شده وواحدهاي لازم جهت تکميل دوه هاي آمادگي براساس قوانين مدرسه را بازبيني مي کند.دوره ها متشکل از دوره هاي حرفه اي و عمومي هستند و هر دوره مجددا به دوره هاي انتخابي ولازم تقسيم ميگردد.در26رشته مدرک کارشناسي عرضه ميشود.
درزمان آزادسازي ملي درسال 1945 تنها 19موسسه آموزش عالي درکل شبه جزيره کره وجود داشت. درسال 1997 تعداد اين موسسات در کره جنوبي به 1030 افزايش يافته و کل تعداددانش جويان بر3154245واعضاي هيات علمي بر75320نفربالغ گرديد.
6نوع مرکزدانشگاهي در کشور کره به شرح ذيل وجود دارد:
دانشگاهها و دانشکده ها (ملي ، عمومي وخصوصي)
دانشکده هاي معلمان
دانشکده هاي آموزشي (ملي)
دانشکده هاي دوساله (عمومي وخصوصي)
دانشکده هاي آزاد(ملي وخصوصي)
دانشکده هاي علوم ديني
سال تحصيلي دانشگاهي از ماه مارس آغاز شده و تا ماه دسامبربه طول مي انجامد.
مقطع کارشناسي
مدرک کارشناسي به آندسته از افرادي اعطا مي گردد که برنامه هاي کوتاه مدت را پس از چهار سال به پايان برسانند.طي اين مقطع دانشجويان ملزم به گذراندن 140 تا 150 واحد مي باشند.اين در حاليست که دررشته  پزشکي مطالعات6 ساله بطول مي انجامد و دانشجويان بايد 180واحد گذرانده باشند.در مهندسي داوطلبان مدرک کارشناسي در رشته مربوطه ، افرادي که يک برنامه دانشکده دو ساله را گذرانده باشند و بيش از دو سال تجربه کاري داشته باشند و داوطلبان مدرک دو ساله دانشکده اي (مدرک فوق ديپلم) براي درخواست امتحان کارشناسي مهندسي درجه يک صلاحيت دار هستند.علاوه بر اين،داوطلبان بايد امتحانهاي تئوري و عملي را با موفقيت بگذرانند .
مقطع کارشناسي ارشد
دو يا سه سال مطالعه بيشتر پس از مدرک کارشناسي در يک رشته لازم است تا يک مدرک فوق کارشناسي حاصل شود.دانشجويان نيز ملزم به گذراندن پايان نامه هستند.درپزشکي کساني که تمامي نيازهاي دانشکده پزشکي را برآورده کرده باشند ملزم به شرکت درامتحان ملي مي باشند.افرادي که مايل به تخصص گرفتن هستند بايدتجربه باليني داشته ودريک بيمارستان آموزش ببينند. دوره انترني يک سال بطول مي انجامد و دوره رزيدنتي چهار سال.
در مورد انترني داوطلبان بايد امتحاني که بيمارستان براي آنها مشخص نموده است را با موفقيت بگذرانند.طبق قانون فارغ التحصيلاني که مي خواهند قاضي شوند يا مدعي العموم و يا حقوق دان بايد امتحان ملي اداره دادگستري را بگذرانند.افراديکه اين امتحان را با موفقيت بگذرانند بايد2سال درمراکز آموزشي قضايي پيش ازشروع به کار قضاوت آموزش ببينند.
مقطع دکتري
مدرک دکتري پس ازحداقل3سال کارپس ازدوره کارشناسي ارشداعطا» ميشود.داوطلبان ملزم به ارائه رساله دکتري و شرکت در آزمون شفاهي ميباشند.
مدارک تحصيلي 
دوره  هاي  دو يا سه  ساله  منتهي  به  مدارکDiploma   در صورت  دارا بودن  ديپلم  دبيرستان  در کالجها گذرانده  مي  شود.
Bachelorچهارسال  تحصيل  تمام  وقت  ،بعد ازديپلم  دبيرستان.  اين  دوره  شامل130 140-   واحد (Crebits) مي باشند. براي  رشته  هاي  پزشکي  و دندانپزشکي  مدت  تحصيل  به  شش  سال  افزايش  مي  يابد.
Master دو تا سه  سال  تحصيل  تمام  وقت  به  شرط  دارا بودن  مدرکBachelor   اين  دوره  شامل  حداقل24   واحد (Crebits) واتمام  پروژه  تحقيقي  مي  باشد.
.PhD سه  سال  تحصيل  تمام  وقت  به  شرط  دارا بودن  مدرکMaster   اين  دوره  نيز شامل36   واحد (Crebits) است.   درصورت  دارا نبودن  مدرکMaster   دانشجو با داشتن  مدرکBachelor  در دوره  دکترا مي  بايد 60 واحد (Crebits) را پشت  سر گذارد.دراين  دوره  پس  از گذراندن  موفقيت  اميز امتحان  جامع  به  دانشجو اجازه  نوشتن  پايان  نامه  پژوهشي  داده  مي  شود. مدرک  دکترا به  شرط  دفاع  موفقيت  اميز از پايان  نامه  اعطا» مي  شود.
ارزشيابي  مدارک  تحصيلي 
مدارکDiploma 2   يا 3 ساله  درصورت  دارا بودن  ديپلم  دبيرستان  به  عنوان  کارداني  ارزشيابي  مي  شود.
مدارکBachelor   از کليه  دانشگاههاي  گروه1 و2درصورت  دارا بودن  ديپلم  دبيرستان  به  عنوان  کارشناسي  ارزشيابي  مي  شود.
مدارکMaster   از دانشگاه  ذکر شده  درگروه1   درصورت  دارا بودن  کارشناسي  ، به  عنوان  کارشناسي  ارشد ارزشيابي  مي  شود.
مدارک.PhD   اخذ شده  از دانشگاههاي  گروه1   درصورت  دارا بودن  کارشناسي  ارشد به  عنوان  دکترا ارزشيابي  مي  شود.
کليه  مدارک  دانشگاهي  که  به  صورت  مکاتبه  اي ، ترددي  وغير حضوري  اخذ شود غير قابل  ارزشيابي  ميباشد.
پذيرش تحصيلي
مدارک مورد نياز
از جمله مدارک مورد نياز جهت حضور در مراکز آموزش عالي غيردانشگاهي ميتوان از موارد ذيل نام برد:
ديپلم متوسطه
موفقيت درکسب مجموع نمرهSAECE  ،مشتمل بررکوردهاي آکادميک متوسطه،تست سنجش و مصاحبه شفاهي
موفقيت داوطلبان دانشکده هاي دو ساله در آزمون
پذيرش دانشجويان خارجي
دانشجويان خارجي بايد مدارکي معادل با مدرک تکميلي متوسطه براي مطالعات کارشناسي و مدرک کارشناسي يا معادل آن براي مطالعات فوق کارشناسي و بالاتر داشته  باشند.
دانشويان خارجي بايد تضمين حمايت يا پذيرش از يک مرکز آموزش عالي شناخته شده کره اي داشته باشند تا موفق به اخذ ويزا شوند.
علاوه بر اين ،دانشجويان بايد دانش مناسبي از زبان کره اي داشته باشند.
گفتني است که دانشگاه ملي سئول،دانشگاه YONSEI وکالج تابستانه ED -CO بين المللي دانشگاه EWHA دوره هاي زبان کره اي براي دانشجويان خارجي ارائه مي کنند.
فرايندهاي درخواست پذيرش تحصيلي
تاريخ پايان درخواست براي مطالعات سطوح کارشناسي وکارشناسي ارشد:اول مارس
تاريخ پايان درخواست براي مطالعات پيشرفته و دکتري : اول مارس
آزمون ورودي
کالجها و دانشگاهها در کره تحت محدوديتهاي ثبت نامي سخت عمل ميکنند.بواسطه تفاوت در سهميه هاي پذيرش کالج و تعداد متقاضيان هرسال تحصيلي تعدادزيادي متقاضي تکراري ايجاد ميکند که شدت رقابت براي پذيرش کالج را افزايش ميدهند.
تعداد متقاضيان تکراري در سالهاي اخيربواسطه گسترش تعداددانش آموزان پذيرش شده درهرسال وتعدادفزاينده سيستمهاي حمايتي براي دانش آموزان تکراري کاهش يافته است.
سيستم امتحان ورودي کالج درسال 1981 دچار يک رفرم بنيادي شد.امتحان ورودي اصلي لغو شد و سيستم جديدي معرفي شد که موفقيتهاي تحصيلي را دردبيرستان با نمره بدست آمده درامتحان تعيين صلاحيت درسطح ملي ترکيب ميکردتا شايستگي داوطلب جهت ورود را تعيين کند.درتلاش جهت گسترش خودمختاري دانشگاهها وکالجها وبه جهت طبيعي نمودن آموزش دبيرستان وابسته به امتحان ، يک امتحان ورودي جديد در آوريل 1991 معرفي شد.


 کوتاه و خواندني 


  رئيس مرکز سنجش آموزش پزشکي وزارت بهداشت  خبر داد:
رقابت 16 هزار و 300 داوطلب در آزمون دستياري

16 هزار و 300 نفر براي شرکت در سي و چهارمين دوره آزمون دستياري تخصصي پزشکي سال جاري ثبت نام کردند.
کي قباد طاهر نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مدارک  داوطلبان جهت  شرکت  در اين آزمون پس از جمع  آوري از سوي دانشگاه  علوم پزشکي سراسر کشور به مرکز سنجش آموزش پزشکي وزارت بهداشت ارسال شده است.
وي ياد آور شد: امسال براي نخستين بار کارت ورود به جلسه، پاسخنامه و شماره صندلي داوطلبان به شکل عسکدار صادر مي شود.
رئيس مرکز سنجش آموزش پزشکي وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: چنانچه  در هر مرحله  از دوره معلوم  شود داوطلب  واجد شرايط  نبوده  و يا صحت  مدارک  ارائه  شده  در زمان ثبت نام تائيد نشود، حق  ادامه  دوره  از دستيار سلب  شده  و حکم  آموزشي  وي  لغو مي شود و به مدت دو دوره  از شرکت  در آزمون  ورودي  دستياري  محروم مي شود. به گزارش مهر، آزمون کتبي پذيرش دستيار تخصصي راس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه سوم اسفند ماه جاري در دانشگاه هاي علوم پزشکي اروميه، اصفهان، اهواز، ايران، بابل، کرمانشاه، لرستان، شهيد بهشتي، اراک، بندرعباس، تهران، تبريز، زاهدان، زنجان، سمنان، شيراز، قزوين، کاشان، گلستان، اردبيل، کرمان، گيلان، مازندران، مشهد، بقيه الله، همدان، يزد و کردستان و 25 رشته تخصصي پزشکي باليني برگزار مي شود.
کارت ورود به جلسه نيز در روزهاي سه شنبه و چهارشنبه 1 و 2 اسفندماه جاري در محل دانشگاه انتخابي جهت شرکت در آزمون از ساعت 9 تا 16 توزيع مي شود.
 
معاون آموزشي وزارت بهداشت  عنوان کرد :
ضرورت استانداردسازي آزمون هاي دبيرستان براي تاثير در پذيرش دانشجو

معاون آموزشي وزارت بهداشت با تاکيد بر اينکه اجراي طرح حذف کنکور براي رشته هايي در مقاطع کارداني و کارشناسي قابل اجرا است اما براي مقاطع بالاتر امکانپذير نيست، گفت : تاثير سوابق تحصيلي بدون استانداردسازي آزمون هاي دوره دبيرستان امکانپذير نخواهد بود.
دکتر محمدعلي محققي در گفتگو با  مهر افزود: طرح هايي مانند طرح حذف کنکور که در مجلس شوراي اسلامي مطرح شده است، براي رشته هايي در مقاطع کارداني و برخي کارشناسي ها قابل انجام است اما براي رشته هايي در مقاطع بالاتر امکانپذير نيست و برگزاري آزمون در اين مقاطع ضروري است. به خصوص در دکتري پزشکي بدون آزمون نمي توان دانشجو پذيرش کرد.
معاون آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي با اشاره به تاثير معدل دوران متوسطه در طرح کنکور خاطرنشان کرد: تاثير نمرات دوره دبيرستان چنانچه آزمون هاي اين دوران به صورت استاندارد و سراسري باشد و براي همه داوطلبان يکسان انجام گيرد، مي تواند در پذيرش دانشگاه مورد استفاده قرار گيرد.
وي افزود: البته بايد توجه داشت که اگر هر دبيرستان به طور جداگانه آزمون خود را برگزار کند، اين ملاک قابل استناد نخواهد بود.
محققي ياد آور شد: منحصرا آزمون هاي استاندارد قابل پذيرش است و امتحان نهايي بايد به صورت استاندارد انجام گيرد تا نمرات آن ملاک باشد. در واقع در اين صورت مي توان بخشي از نمره پذيرش دانشجو در دانشگاه را مبناي پذيرش قرار داد.
 
وزارت بهداشت اعلام کرد :
آغاز ثبت نام آزمون کارشناسي ارشد رشته هاي گروه پزشکي از 22 بهمن

ثبت نام آزمون کارشناسي ارشد رشته هاي علوم پايه پزشکي و بهداشت از 22 بهمن ماه آغاز مي شود و تا 15 اسفند ماه جاري ادامه دارد.
به گزارش مهر، ثبت نام رشته هاي کارشناسي ارشد علوم پايه پزشکي و بهداشت از طريق دفاتر پستي سراسر کشور انجام مي شود.
اين آزمون تيرماه سال 1386 در بيش از 20 مرکز دانشگاهي برگزار خواهد شد.
 
تشريح نحوه  اخذ تعهد از پذيرفته شدگان آزمون دستياري تشريح شد

تعهد حداکثر برابر مدت  تحصيل  براي سهميه  مناطق  محروم  / تعهد  3 برابر مدت تحصيل  براي پذيرفته شدگان سهميه  زنان
دبير شوراي آموزش پزشکي و تخصصي در تشريح نحوه  اخذ تعهد از پذيرفته شدگان آزمون دستياري گفت : تعهد عام از پذيرفته  شدگان  سي و چهارمين دوره آزمون  ورودي  دستيار به  استثنا» مشمولين  سهميه  مناطق  محروم و سهميه  خانم ها توسط دانشگاه هاي  علوم  پزشکي  اخذ مي شود. دکتر بهرام عين اللهي در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تعيين  محل  خدمت  دستياران  باليني پزشکي پس  از فارغ  التحصيلي  بر عهده  وزارت  بهداشت ، درمان  و آموزش  پزشکي است.
وي يادآور شد: مشمولين  سهميه  مناطق  محروم  که  با استفاده  از حد نصاب هاي قبولي  در سهميه  مربوطه  پذيرفته  شده اند ملزم  هستند به ميزان  نصف و يا برابر مدت  تحصيل  خودشان تعهد خاص  را به  دانشگاه  علوم  پزشکي  منطقه  محروم  مورد تقاضا در فرم  ثبت نام خود بسپارند.
دبير شوراي آموزش پزشکي و تخصصي اظهار داشت : البته اين موضوع براي کليه  داوطلبان  متقاضي  استفاده  از سهميه  مناطق  محروم  دانشگاه هاي علوم پزشکي ايران  و شهيد بهشتي  متفاوت است و پذيرفته  شدگان  سهميه  مناطق  محروم  اين  دو دانشگاه  پس  از اتمام  دوره   بايد در هر منطقه  محروم  (اعم  از داخل  استان  تهران  و يا خارج  از آن ) که معاونت  سلامت  وزارت بهداشت تعيين مي کند، تعهدات  محضري  خود را به انجام  برسانند.
وي در خصوص استفاده از سهميه خانم ها خاطرنشان کرد: متقاضيان  استفاده  از سهميه  خانم ها اعم  از اينکه متاهل  و مجرد باشند، ملزم  به  سپردن  تعهد خاص  به  ميزان  سه  برابر طول  مدت  تحصيل  جهت  انجام  خدمت  در مناطق  مورد نياز مطابق  مندرجات  تکميل  شده  در فرم  تقاضانامه  خود هستند. عين اللهي گفت: البته قانون استفاده از سهميه خانم ها براي داوطلبان  متقاضي  استفاده  از سهميه  خانم هاي دانشگاه هاي علوم پزشکي ايران  و شهيدبهشتي  مانند قانون تعهد خاص بايد پس از اتمام دوره بنا به نظر معاونت سلامت تعهد خود را بگذرانند.
وي ياد آور شد: پذيرفته شدگاني که  با ماموريت  آموزشي  از وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهاي خود در اين آزمون شرکت کرده اند، براي  ادامه  تحصيل  در رشته هاي تخصصي ملزم  به  سپردن  تعهد محضري  به  محل  استخدام  خود هستند.
آزمون کتبي پذيرش دستيار تخصصي راس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه سوم اسفند ماه جاري در دانشگاه هاي علوم پزشکي اروميه، اصفهان، اهواز، ايران، بابل، کرمانشاه، لرستان، شهيد بهشتي، اراک، بندرعباس، تهران، تبريز، زاهدان، زنجان، سمنان، شيراز، قزوين، کاشان، گلستان، اردبيل، کرمان، گيلان، مازندران، مشهد، بقيه الله، همدان، يزد و کردستان برگزار مي شود.
کارت ورود به جلسه نيز در روزهاي سه شنبه و چهارشنبه 1 و 2 اسفندماه جاري در محل دانشگاه انتخابي جهت شرکت در آزمون از ساعت 9 تا 16 توزيع مي شود.
 
معاون اجرايي سازمان سنجش  خبر داد:
 توزيع کارنامه و فرم انتخاب رشته کنکور 86 اينترنتي است

بر اساس آمار يک ميليون و 333 هزار و 683 داوطلب مدارک ثبت نام آزمون سراسري سال 1386 را دريافت کرده اند که پس از برگزاري آزمون در تير ماه، نتايج اوليه در نيمه دوم مرداد ماه از طريق کارنامه اينترنتي به اطلاع داوطلبان مي رسد.
دکتر "حسين توکلي" در گفتگو با مهر افزود: حدود يک ميليون و سيصد هزار داوطلب در تير ماه سال جاري در کنکور 1386 به رقابت مي پردازند. کنکور 1386 از نظر محتوا تغييري نکرده است اما تاثير سوابق تحصيلي در کنکور امسال قطعي است.وي اضافه کرد : نتايج اوليه کنکور سراسري امسال پس از برگزاري آزمون در نيمه دوم مرداد ماه به صورت کارنامه در اختيار داوطلبان قرار مي گيرد و مجازين به انتخاب رشته مي توانند تنها از طريق فرم انتخاب رشته اينترنتي اقدام به انتخاب 100 کد رشته محل کنند.وي اظهار داشت: بر اساس برنامه زماندبندي شده نتايج نهايي آزمون نيز در نيمه دوم شهريور ماه از طريق اينترنت به اطلاع داوطلبان قرار مي گيرد.


 
ورزشي
سياسي و سياسي خارجي
هنري
استانها و شهرستانها
هنري 2
دانشگاه و خبر
دانشگاه
اقتصادي
گزارش تصويري روز
آگهي هاي روزنامه آفرينش
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته