جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1392/08/29 - روزنامه سراسري صبح ايران(چهارشنبه) نسخه شماره 4577


افسردگي پس از زايمان


60درصد از مردم کشور کم‌تحرک هستند


معالجه افسردگي با ورزش


خبرها از عالم علم


خبر پزشکي


  افسردگي پس از زايمان  

 ترجمه: پيروز پاليزي

قسمت سوم و پاياني

مقياس افسردگي پس از زايمان

1. قادر بودم بخندم و جهت خنده‌دار مسائل را ببينم

- همان‌طوري‌که هميشه مي‌توانستم (0)

- اکنون خيلي زياد نمي‌توانم (1)

- مطمعنا اکنون خيلي زياد نمي‌توانم (2)

- بطور کل نمي‌توانم (3)

2. در انتظار مسائل بودم

- همان‌طوري‌که هميشه بودم (0)

- نسبت به قبل کمتر (1)

- مطمئنا کمتر از قبل (2)

- بطور کل خيلي مشکل (3)

3. زماني‌که مسائل به سمت اشتباهي مي‌رفت، غيرضروري خود را مقصر مي‌دانستم

- بلي، در اکثر مواقع (3)

- بلي، گاهي اوقات (2)

- نه خيلي از اوقات (1)

- خير، هرگز (0)

4. به علتي نه چندان خوب، نگران يا مشتاق بودم

- خير، بطور کل نه (0)

- هميشه به سختي (1)

- بلي، گاهي اوقات (2)

- بلي، بيشتر اوقات (3)

5. براي علتي نه چندان خوب، احساس ترس و وحشت مي‌کردم

- بلي، بيشتر اوقات (3)

- بلي، گاهي اوقات (2)

- خير، نه زياد (1)

- خير، نه بطورکل (0)

6. مسائل در وجودم رخنه مي‌کرد

- بلي، اکثر اوقات، به طور کل قادر به کنار‌آمدن نبودم (3)

- بلي، گاهي مثل هميشه کنار مي‌آمدم (2)

- خير، اکثر اوقات، به خوبي کنار مي‌آمدم (1)

- خير، مثل هميشه کنار مي‌آمدم (0)

7. آن‌چنان ناشاد بودم که براي خواب مشکل داشتم

- بلي،‌ اکثر اوقات (3)

- بلي،‌ گاهي اوقات (2)

- نه خيلي از اوقات (1)

- خير، نه بطور کل (0)

8. غمگين يا بد ‌بخت احساس مي‌کردم

- بلي، اکثر اوقات (3)

- بلي، گاهي اوقات (2)

- نه خيلي از اوقات (1)

- خير، نه به‌‌‌طورکل (0)

9. آن‌چنان ناشاد بودم که گريه مي‌کردم

- بلي، اکثر اوقات (3)

- بلي، خيلي از اوقات (2)

- فقط گهگاه (1)

- خير، هرگز (0)

10. فکر آسيب‌ رساندن به خودم براي من اتفاق افتاد

- بلي، بيشتر اوقات (3)

- گاهي اوقات (2)

- به سختي (1)

- هرگز (0)

امتيازات

پاسخي را بررسي کنيد که به حالت احساسي شما در هفت روز گذشته نزديک‌تر بوده است، نه حالتي که امروز احساس مي‌کنيد. امتيازات مرتبط به پاسخ‌هاي خود را جمع کنيد.

اگر جمع امتيازات شما 12 يا بيشتر باشد، احتمالا به افسردگي دچار هستيد. ‌


 60درصد از مردم کشور کم‌تحرک هستند 

آمارهايي که طي يک دهه اخير از وضعيت تحرک ايرانيان اخذ‌شده نشان‌دهنده اين است که حدود 60درصد مردم کشورمان از کم‌تحرکي و بي‌تحرکي رنج مي‌برند. به گزارش همشهري آنلاين، نتيجه اين بي‌تحرکي نيز آمار نگران‌کننده بروز سکته قلبي در کشور است، براساس آخرين آمارها در هر روز 300نفر و در مدت يک‌سال 109هزار نفر در ايران براثر بيماري‌هاي قلبي جان خود را از دست مي‌دهند که متأسفانه با ميزان تلفات در جنگي چندساله برابري مي‌کند. اما اين تمامي واقعيت نيست؛ چرا که آمار کم‌تحرکي در دانش‌آموزان 60درصد است و آمار کم‌تحرکي در جامعه به‌دليل وجود قشر سالمند که طبعا تحرک کمتري نسبت به قشر نوجوان دارند بالاتر است. اين مسئله بيانگر آن است که علاوه بر قشر نوجوان و جوان آحاد جامعه بايد از يک ميزان تحرک برخوردار باشند؛ البته تحرک يک کلمه کلي است. زيرا حرکت فردي از يک اتاق به يک اتاق ديگر نيز تحرک نام دارد، اما منظور از تحرک به‌معناي اخص آن داشتن يک برنامه ورزشي روزانه منظم است.

برخي از کارشناسان بر اين باورند که حداقل بايد هفته‌اي 3 روز و به‌طور ميانگين در هر هفته يک ساعت ورزش کرد. البته درباره ورزش و تحرک در ميان کارشناسان اختلاف نظرهايي وجود دارد. برخي گفته‌اند دست‌کم افراد بايد روزانه 20دقيقه ورزش کنند، برخي نيز کمتر از يک ساعت ورزش در روز را کافي نمي‌دانند، البته مفهوم ورزش و تحرک در سنين مختلف نيز متفاوت است. قطعا ميزان تحرکي که براي يک کودک 5 ساله درنظر گرفته مي‌شود با ميزان تحرکي که يک انسان 65سال به بالا بايد داشته باشد متفاوت است. بنا بر تعريف انجمن قلب آمريکا افراد سالم زير 65سال بايد روزي 30دقيقه ورزش کنند. ورزش در اينجا به‌معناي انجام حرکات بدني به قصد ورزش کردن است نه فعاليت بدني که فرد در زمان کار خود انجام مي‌دهد؛ ورزش‌هايي مانند ايروبيک، تند راه رفتن، دويدن و شنا کردن. وقتي تحرک فرد از حداقل ميزاني که کارشناسان درنظر دارند کمتر شد، اصطلاحا گفته مي‌شود فرد دچار کم تحرکي است. اگر معناي تحرک و کم‌تحرکي به‌طور دقيق براي مردم تعريف نشود آنها نخواهند فهميد زماني که سخن از تحرک به‌معناي فعاليت ورزشي به ميان مي‌آيد، منظور دقيقا چيست. به‌طور کلي فرد بايد 3 روز در هفته و هر روز به‌مدت 30دقيقه ورزش شديد کند و نه ورزش به قصد تفريح و درصورتي که فرد از اين ميزان کمتر ورزش کند کم تحرک محسوب مي‌شود.

اما يکي از علل اصلي کم‌تحرکي و ورزش نکردن بخش قابل توجهي از مردم ايران را مي‌توان در کمبود امکانات شهري دانست. در چند سال اخير شهرداري تهران تلاش‌هايي را در اين زمينه کرده و سعي شده است مانند کشورهاي توسعه يافته در تهران نيز مسير ويژه دوچرخه‌سواري احداث، در پارک‌هاي بزرگ لوازم ورزشي براي ورزش عموم نصب شود و با احداث ايستگاه‌هاي دوچرخه تلاش شده است تا مردم به استفاده بيشتر از دوچرخه در اياب و ذهاب ترغيب شوند.

اين اقدامات مثبت در برخي از ديگر شهر‌هاي بزرگ کشور نيز تا حدودي به اجرا در آمده است اما هنوز هم در اين زمينه کاستي‌ها فراوان است. درحالي‌که در بسياري از شهرهاي کشورهاي توسعه يافته مسيرهاي جداگانه‌اي در کنار خيابان‌هاي اصلي و پارک‌ها و فضاهاي بزرگ سبز جهت پياده‌روي و ورزش دو و دوچرخه سواري احداث شده و بسياري از کارشناسان احداث اين مسيرهاي ويژه و ايجاد امکانات ورزشي مناسب در پارک‌ها را گواه ترغيب مردم در اين کشورها به ورزش مي‌دانند، در تعداد زيادي از شهرهاي ايران هنوز نه‌‌تنها اين امکانات ويژه احداث نشده بلکه تا به امروز بسياري از پياده‌روهاي اين شهرها که بايد محل مناسب و ايمني جهت حداقل عبور و مرور امن عابران باشد احيا و بازسازي نشده است. نبايد نسبت به معضل بي‌تحرکي در ايران که يکي از معضلات عمده محسوب مي‌شود و مي‌تواند عامل بيماري‌هاي قلبي و عروقي خطرناک و گاه مرگبار شود بي‌تفاوت بود. سلامت شهروندان مي‌تواند به‌طور مستقيم به سلامت جامعه و عدم‌گرايش مردم به دخانيات و مواد‌مخدر کمک کند و به‌طور غيرمستقيم نيز باعث پرورش نسل‌هاي سالم با ذهن‌هاي سالم و آگاه شود که بتوانند در راه توسعه و تعالي کشور مؤثر باشند.


 معالجه افسردگي با ورزش  

مهم نيست که افراد افسرده به چه ميزان ورزش مي‌کنند بلکه مهم اين‌است که به طور مرتب روزانه وقتي را براي اين امر اختصاص دهند.

اين حقيقت براي عموم مردم روشن است که ورزش کردن براي مقابله با بيماري‌هاي جسمي يک روش بسيار مناسب و سودمند است. اما تحقيقات جديد نشان مي‌دهد که تمرينات بدني باعث افزايش توانايي‌هاي مغز نيز شده و به انسان در معالجه بيماريهاي رواني مانند افسردگي و اضطراب نيز ياري مي‌رساند.البته به بيماراني که از افسردگي شديد رنج مي برند توصيه نمي شود که استفاده از داروهاي خود را متوقف کرده و تنها ورزش کنند اما تاثير ورزش بر آنها بسيار زياد خواهد بود و اگر اين بيماران هر روز تمرينات بدني انجام دهند شانس بهبودي براي آنان قابل ملاحظه است.

به گزارش فرهنگ آشتي، در مقاله اي که در وب سايت انجمن روانشناسي آمريکا آمده اشاره شده است که تمرينات بدني مداوم و روزمره تاثير بسياري در معالجه افسردگي افراد دارد.در حقيقت به پزشکان روانشناس توصيه شده که ورزش را در برنامه معالجات بيماران خود گنجانده و براي آن ارزش ويژه اي قائل شوند.در يکي از جالب ترين تحقيقات کلينيکي مشخص شده است که ورزش نه تنها در معالجه افسردگي بسيار موثر است بلکه نقش بسزايي در جلوگيري از بازگشت اين بيماري دارد و با توقف انجام حرکات ورزشي خطر بروز علائم اضطراب و افسردگي افزايش چشمگيري خواهدداشت. به گفته يکي از روانشناسان مرکز روانشناسي آمريکا مهم نيست که افراد افسرده به چه ميزان ورزش مي کنند بلکه مهم اين است که به طور مرتب روزانه وقتي را براي اين امر اختصاص دهند.

ورزش چگونه در معالجه افسردگي و اضطراب موثر است؟

به عقيده محققان ورزش باعث شادي و نشاط و بالا بردن اعتماد به نفس مي شود. زيرا افراد افسرده يا اعتماد به نفس ندارند و يا ميزان آن در آنان بسيار پايين است. ورزش احساس رضايت باطني شخص را بالا برده و فرد حس مي کند که به موفقيت هايي دست يافته است.نکته با اهميتي که بايد در نظر گرفت اين است که به دليل اينکه افراد افسرده بايد انرژي کافي براي مقابله با علائم افسردگي داشته باشند. بنابراين در انجام فعاليت هاي ورزشي نبايد زياده روي کرده و بايد حد اعتدال را رعايت کنند.


 خبرها از عالم علم 

 تقويت باكتري‌هاي مفيد روده

متخصصان گوارش در يك آزمايش جديد متوجه شدند كه مصرف مواد غذايي حاوي فيبر خوراكي عامل مهمي براي تقويت باكتري‌هاي مفيد روده است.

به گزارش ايسنا، پزشكان در آمريكا در اين بررسي‌ها براي 20 مرد شركت كننده ميان وعده‌هايي را انتخاب كردند كه حاوي 21 گرم پلي دكستروز يا فيبر ذرت محلول بودند.پس از گذشت دو هفته، پزشكان روي نمونه‌هاي مدفوع اين شركت كنندگان آزمايش كرده و توالي ژني باكتري‌هاي زنده موجود در نمونه‌هاي آزمايشگاهي را بررسي نمودند.

نتايج ارزيابي‌ها نشان داد افزايش فيبر خوراكي در رژيم غذايي روزانه اين افراد موجب افزايش تعداد باكتري‌هاي ضد التهابي در روده آنها شده است. اين باكتري‌ها مي‌توانند با سندرم التهابي روده مقابله كنند. اين آزمايش‌ها هم چنين تاكيد كرد كه فيبر خوراكي مي‌تواند به افزايش باكتري مفيد موجود در ماست و ساير محصولات پروبيوتيك كمك كند.متخصصان آمريكايي تاييد كردند كه در صورت استفاده از فيبرهاي خوراكي تعداد و رشد و نمو باكتري‌هاي مفيد براي روده و دستگاه گوارش افزايش پيدا مي‌كند و روش سودمند و غيرتهاجمي براي مقابله با التهاب‌هاي روده‌اي است.

ژياردياز

ژياردياز يک عفونت انگلي است که به علت يک ارگانيسم ذره‌بيني به نام، ژيارديا لامبليا، بوجود مي‌آيد که در روده‌هاي افراد و حيوانات آلوده زندگي مي‌کند.

ژيارديا معمولا باعث علائم روده‌اي از جمله اسهال،نفخ، دل پيچه و تهوع مي‌شود.

به گزارش همشهري آنلاين، شايع‌ترين راه‌هاي انتقال ژياردياز اينها هستند:

• گذاشتن اشيا در دهان يا فروبردن اشيايي که با ژيارديا آلوده شده‌اند.

• خوردن آب آلوده به ژيارديا- در استخرهاي شنا،سونا،جکوزي، درياچه‌ها، رودخانه‌ها و نهرها و غيره.

• خوردن غذاهاي پخته‌نشده يا نيم‌پخته الوده به ژيارديا.

• بلعيدن تصادفي ژيارديا در نتيجه لمس‌کردن اشيايي که به ژيارديا آلوده بوده‌اند- مانند اسباب‌بازي بچه‌ها يا پوشکهاي کثيف و غيره.

نشانه‌هاي ابتلا به آرتروز

آرتروز بيماري‌اي است كه مشخصه آن تخريب پيشرونده غضروف مفصل است؛ غضروف بافتي لغزنده است كه انتهاي استخوانها را در يك مفصل ميپوشاند. اگر اين غضروف آسيب ببيند، شروع آرتروز تلقي ميشود. اين بيماري بتدريج پيشرفت كرده و غضروف را كاملا از بين ميبرد. به گزارش جام جم آنلاين، آرتروز يا استئوآرتريت شايعترين بيماري از دسته التهاب مفاصل است. تاكنون درماني قطعي براي پيشروندگي آرتروز وجود ندارد، پس بسيار مهم است كه نگذاريم دچار آرتروز شويم. چند عامل وجود دارد كه ميتواند زمينه‌ساز ابتلا به آرتروز باشد. هر چه سن بالاتر رود، خطر ابتلا به اين بيماري بيشتر ميشود، به گونه‌اي كه در همه افراد بالاي 60 سال نشانه‌هاي آرتروز در گردن را ميتوان يافت. البته اين بيماري ممكن است بدون علامت باشد كه در عكسبرداري مشخص ميشود. افزايش وزن، تغذيه نامناسب و بيماريهاي رماتيسمي (در صورت درمان نشدن) مفصل را بيمار ميكند. آسيب مفاصلي مانند رباط نيز اگر درمان نشود، به ابتلا به آرتروز منجر ميشود. افرادي كه آرتروز دارند بايد بيشتر مراقب باشند؛ آرتروز دردي است كه با فعاليت افزايش مييابد و با استراحت بهتر ميشود. استفاده صحيح از مفاصل، تقويت مناسب عضلات و مصرف داروهايي كه تجويز ميشود، به صورت خوراكي يا تزريق در مفصل و در نهايت جراحي از راههاي درمان اين بيماري است.


 خبر پزشکي 

 آپانديسيت

آپانديسيت هنگامي رخ مي‌دهد که آپانديس - يک زائده روده بزرگ- دچار التهاب شود.

به گزارش همشهري آنلاين، اين عارضه گاهي نياز به جراحي دارد تا اين اندام قبل از پاره شدن از بدن خارج شود.

آپانديسيت معمولا با درد در شکم در اطراف ناف آغاز مي‌شود.

اين درد اغلب با تب خفيف، استفراغ، تهوع، يبوست يا اسهال همراهي دارد.

با پيشرفت اين عارضه ممکن است درد تشديد شود و از اطراف ناف به بخش پايين سمت راست شکم منتقل شود.

آپانديسيت را نبايد ناديده گرفت، چرا که در صورت پيشرفت عفونت يا پاره شدن اين اندام ممکن است عوارضي وخيم را باعث شود.

اگر مشکوک هستيد که کودکتان دچار آپانديسيت شده است، فورا با دکترتان تماس بگيريد.

كم خوابي سيستم ايمني بدن را به فعاليت وا مي‌دارد

محققان هلندي و انگليسي در اين مطالعه تعداد گلبول هاي سفيد خون 15 مرد جوان سالم را در دو حالت خواب عادي و كمبود شديد خواب مورد بررسي قرار دادند.

بيشترين تغييرات در شمارش گلبول هاي سفيد خوني معروف به 'گرانولوسيت‌ها' مشاهده شد. در مطالعات كه پيش از اين انجام شده بود كم خوابي با ابتلا به بيماري هايي مانند چاقي، ديابت و فشار خون بالا ارتباط داشتند.

به گزارش ايرنا، ساير مطالعات نشان داده اند كه خواب به فعال نگاه داشتن سيستم ايمني كمك مي كند و كم خوابي مزمن عامل خطر سازي براي آسيب به سيستم ايمني بدن به شمار مي رود.در اين مطالعه گلبول هاي سفيد 15 مرد جوان به دنبال يك برنامه سختگيرانه هشت ساعت خواب روزانه براي يك هفته شمارش شد.شمارش گلبول هاي سفيد اين افراد در طول خواب عادي با تعداد اين گلبول ها در جريان بخش دوم اين مطالعه كه نمونه خون شركت كنندگان در جريان 29 ساعت بيداري مداوم گرفته مي شد، مقايسه شد.محققان متوجه شدند كه گرانولوسيت ها فورا نسبت به تنش بدني كم خوابي واكنش نشان مي دهد كه بازتاب دهنده واكنش بدن در مقابل تنش است.اين مطالعه در مركز تحقيقات باليني دانشگاه ' سوري' انجام شد.

کشف ژن مرتبط با سرطان در مردان

محققان علوم پزشکي اعلام کردند ژني را کشف کرده اند که در بروز بيماري مهلک سرطان بيضه نقش اساسي دارد.

به گزارش واحد مرکزي خبر ،محققان در دانشگاه آکسفورد انگليس مي گويند نزديک به 80 درصد از مردان سفيد پوستي که اين ژن را دارند به ميزان سه برابر ديگران در خطر ابتلا به سرطان بيضه قرار دارند.

محققان در مقاله اي در شماره اخير نشريه سلول اعلام کردند ژن پي 53 در ايجاد بيماري سرطان بيضه نقش مهمي دارد و با مهار کردن روند فعاليت اين ژن ، مي توان به يافتن روش هاي درماني مناسب سرطان بيضه اميدوارتر شد.

هنگامي که سلول‌ها توانايي تقسيم و رشد عادي خود را از دست مي ‌دهند اين موضوع منجر به تسخير، تخريب و فاسد شدن بافت‌هاي سالم مي ‌شود و در نهايت ، سرطان ايجاد خواهد شد.

بيش از يکصد نوع سرطان شناسايي شده است و اين سرطان ها در هر قسمتي از بدن مي تواند تظاهر پيدا کنند. مرگ ناشي از سرطان در سال دو هزار و پنج ، هفت ميليون و ششصد هزار نفر بوده است که سيزده درصد از کل پنجاه و هشت ميليون مرگ در سراسر جهان را به خود اختصاص مي دهد.


 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
در قلمرو ورزش
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته