جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1392/09/11 - روزنامه سراسري صبح ايران(دوشنبه) نسخه شماره 4587


پروبيوتيک ها، درماني موثر براي بيماري هاي روحي

مصرف دارو منسوخ مي شود
درمان بيماري ها با لذت بردن


کشف عامل پيوند خانوادگي


خبرها از عالم علم


 پروبيوتيک ها، درماني موثر براي بيماري هاي روحي 

 مترجم: ساجده كياني‌فر

بر اساس يک تحقيق جديد پروبيوتيک ها درماني جايگزين براي افسردگي و ديگر اختلالات رواني ارائه مي دهند.

محققان به بررسي مطالعاتي پرداختند که در آنها اثر سايکوبيوتيک ها، اورگانيسم هاي زنده مفيد براي بيماران رواني، را آزمايش کرده بودند.

بسياري از مطالعات باليني از ارتباط بين پروبيوتيک هاي خاص و اثرات رفتاري مفيد خبر مي دهند. در يکي از اين مطالعات موش ها با رفتارهاي افسرده ناشي از جدايي از مادر بعد از خوردن پروبيوتيک Bifidobacterium infantis رفتار طبيعي شده و همچنين پاسخ ايمني پيشرفته اي از خود نشان دادند.

تد دايانا، پروفسور روانپزشکي دانشگاه کورک در ايرلند، مي گويد: بيماران به طرز فزاينده اي رغبتي به خوردن داروهاي ضد افسردگي نشان نمي دهند و سايکوبيوتيک ها جايگزين خوب هستند.

دکتر ديانا اشاره کرد که تقريبا 1 تا 2 کيلوگرم باکتري در روده انسان وجود دارد که مي توانند صدها ماده شيميايي ضروري توليد کنند و اگرچه سالم پيرشدن با تنوعي از اين ارگانيسم ها مرتبط است، افرادي که به شيوه ناسالمي پير مي شوند از دامنه کم تنوع تري از باکتري ها برخوردارند. به گفته دکتر " مطالعات باليني ما نشان مي دهند که افسردگي با تغيير در ميکروبها همراه است. سايکوبيوتيک ها باکتري هاي مفيدي هستند که قابليت اين را دارند که تنوع ميکروبي را افزايش دهند و علائم افسردگي را بهبود بخشند."

اين مطالعه در شماره 15 نوامبرمجله روانپزشکي باليني منتشر شده است.

نتايج اميدوارکننده

محققان مي گويند گرچه مطالعات ما ناقص است اما نتايجي بر روي رفتار حاصل شده است. يک بررسي نشان داد افراد سالمي که Lactobacillus helveticus R0052(گابا) به همراه B longum به مدت 30 روز مصرف کرده اند از سطح استرس پايين تري نسبت به آنها که دارونما دريافت کرده اند برخوردارند. همچنين کاهش سطح کورتيزول آزاد موجود در ادرار اين بيماران نويد سازوکاري براي رشد علائم رواني مي دهد. يک مطالعه ديگر از 124 نفر (متوسط 61.8 ساله) نشان داد افرادي که ماست پروبيوتيک به مدت 3 هفته مصرف کرده اند به نسبت آنها که دارونما خورده اند حال شان بهبود يافته است.

پروبيوتيک ها باکتري هاي زنده اي هستند که به سلامتي سيستم گوارشي کمک مي کنند و امروزه به عنوان بخش مهمي از مکمل هاي رژيمي و محصولات غذايي طبيعي شناخته مي شوند.

بسياري از چنين ادعاهايي بايد از نظر علمي ثابت شوند اما اين ميکرو ارگانيسم ها اثرات مثبتي بر روده دارند. مخصوصا وقتي براي خنثي سازي اثر آنتي بيوتيک ها که باکتري هاي خوب و بد را باهم مي کشند بکارگرفته مي شوند.

سايکوبيوتيک عبارتي است که در پي يک تحقيق اخير بر روي ارتباط بين رفتار و پروبيوتيک ها بوجود آمد. اين باکتري ها دسته اي از پروبيوتيک ها هستند که قادر به توليد مواد نورواکتيو نظير گاما امينوبيوتريک اسيد و سروتونين هستند که بر روي روده اثر مي گذارند.

براي اين مطالعه محققان به اين مسئله پرداختند که آيا مصرف اين باکتري ها "به ميزان کافي" واقعا به درمان موثري براي افسردگي و ديگر بيماري هاي مرتبط با استرس منجر مي شود؟

اضطراب کمتر شد

در يکي از آزمايشات باليني موشي که L rhamnosus خورده بود نمرات کمتري از اضطراب را کسب کرد و گيرندگان نوع A و B گابا حالت مرکزي شان دچار تغيير شد.

همچنين مطالعه اي ديگر بر روي بيماران با سندروم خستگي مزمن نشان داد که آنها که يک واحد فعال L casei را سه بار در روز امتحان کرده اند، نسبت به آنها که معادل دارويي مصرف کرده اند به طرز چشم گيري نمرات بهبودي بالاتري درميزان استرس داشتند. اين منتهي به اين نتيجه گيري مي شود که پروبيوتيک ممکن است اثرات روان درمانگر داشته باشد.

دکتر ديانا هشدار داد که " آنچه مشهود است اين است که از تعداد زياد پروبيوتيک‌هاي مدنظر تنها درصد کمي از آنها بر رفتار تاثير مي گذارند و بعنوان سايکوبيوتيک شناخته مي‌شوند. اما شکي نيست که بسياري بيماران ظهور ضدافسردگي ‌هاي غير سنتي به شکل سايکوبيوتيک‌ها را ترجيح مي‌دهند.

محققان دريک تحقيق تکميلي که بر روي اثر Bifidobacteria يا Lactobacilliبر محور مغز-روده انسان ها انجام دادند مستقيما به تاثير رژيم بر تعادل بين کلوني ميکروبي مفيد و مخرب پرداختند. اما اين احتمال مهم است که آيا رژيم به تنهايي تجمع باکتريايي را در "مغز" کاتاليز مي کند يا خير.

محققان به ارتباط بين باکتري و ايمني اشاره کردند که راهي ست که در خلال آن سايکوبيوتيک ها اثرات روادن درمانگري شان را شروع کنند. محققان اين پرسش را مطرح مي کنند که آيا سايتوکاين هاي سيستمي مستقيما بر مغز اثر مي گذارند؟ و گفتند که داروهاي ضدافسردگي ممکن است تحت تاثير مکانيسم ضدالتهابي که خود متاثر از پروبيوتيک هاست باشند.

دايانا و ديگران در بررسي شان به نياز به تحليل ميکروبيوتا بر اختلالات مزاج و نيز کاربست سايکوبيوتيک ها در درمانشان اشاره کردند.به هر حال پايه و اساس استفاده از سايکوبيوتيک ها درست است و پيشرفت و کاربست آنها از درمان هاي دارويي آسان تر است با اين فرض که اين ها نيازي به روندهاي تنظيمي داروهاي روان درمانگر ندارند.

اين حوزه جديد از مطالعه افق هاي نويني براي درمان افسردگي مي گشايد.

منبع: www.Medscape.com


 مصرف دارو منسوخ مي شود
 درمان بيماري ها با لذت بردن 

 
به گزارش مهر، پژوهشگران سوئيسي سيستم ژنتيکي طراحي کرده‌اند که با لذت بردن فعال مي‌شود و در بدن فرد دارو آزاد مي‌کند.محققان معتقدند اين سيستم، مي تواند به ارائه شيوه نويني در درمان ناخودآگاهانه بسياري از بيماري ها از جمله فشار خون و ديابت منجر شود به طوريکه بيمار بدون آنکه متوجه شود دارو در بدنش آزاد مي شود.

آنها با استفاده از سيستم پاداش در مغز، از احساس لذت و رضايت براي پايين آوردن فشارخون موش ها استفاده کردند.

مغز همه پستانداران براي اينکه قسمت هاي ديگر بدن را آگاه کند که نيازهايشان را برطرف کنند، از يک سيستم پيام رساني ويژه استفاده مي کند.

به اين ترتيب که پس از برطرف شدن گرسنگي، گوش کردن به موسيقي و بسياري از نيازهاي ديگر، مغز با ترشح هورموني به نام دوپامين پاداش مي دهد. اما اگر فرد براي برآوردن اين نيازها مقاومت کند، مغز با کاستن از ترشح دوپامين، در واقع فرد را تنبيه مي کند.

يکي از وظايف اين هورمون ايجاد احساس لذت و شادي است اما يکي ديگر از تاثيرات اين هورمون اين است که فشار خون را تنظيم مي کند.

از اين رو پس از موفقيت در يک آزمون يا پس از پايان کار روزانه و يا احساس رضايت از موقعيت شغلي، مغز با ترشح اين هورمون ما را تشويق مي کند و ما خوشحال مي شويم. به اين ترتيب مغز کمک مي کند تا فرد براي رسيدن به احساس رضايت و شادي، درست تصميم بگيرد.

اما مغز اصولا در هر دور از فعاليت اين زنجيره، در ترشح هورمون پاداش زياده روي نمي کند؛ در عوض انتظار دارد هر چه بيشتر اين زنجيره فعال بشود تا بتواند دفعات بيشتري ما را تشويق کند؛ شدت اين امر البته قابل تعميم نيست، به عنوان مثال بعضي افراد تا مي توانند مي خورند تا اين حالت لذت و رضايت تکرار شود.

مارتين فوسنئگر، استاد علوم زيست سيستم و مهندسي سرپرست اين تحقيقات مي گويد: هدف ما طراحي سيستمي بود که تحت کنترل ژن ها اما کاملا ناخودآگاه عمل کند.

وي تفاوت اين درمان را با داروهاي رايج اين گونه بيان مي کند که در حال حاضر، براي درمان بعضي از بيماري ها مجبوريم چند بار در روز دارو مصرف کنيم اما بايد فکر کنيم و تمرکز داشته باشيم که دارو را در زمان و به ميزان مناسب استفاده کنيم بنابراين ما فکر کرديم که مي توانيم راهبرد جديدي کشف کنيم که ناخودآگاه فرد، دستگاه ما را کنترل کند؛ يعني بدن خودش مداخله درماني را در زمان بخصوص و به ميزان دوز مشخص انجام بدهد.

اين پژوهشگر مي گويد: براي اينکه به هدفمان براي درمان ناخودآگاهانه برسيم ژن هاي درماني طراحي و بين آنها و بخشي از فعاليت هاي مغز، ارتباط برقرار کرديم. ما در واقع اين ژن ها را درون سلول هايي قرار داديم که تحت تاثير دوپامين، براي کاهش فشار خون علامت بدهند سپس اين سلول ها را داخل کپسول ريزي قرار داديم تا سيستم ايمني بدن بر عليه آن ها فعال نشود. بعد اين محفظه هاي بسيار کوچک را داخل شکم موش ها قرار داديم.

به گفته فوسنئگر هدف اين است که فرد در شرايط پاداش دهي مغز مانند خوردن يک غذاي خوشمزه، قرار بگيرد تا کپسول ميزان هورمون نشاط آور را تشخيص دهد و به نوبه خود هورمون پايين آورنده فشار خون را آزاد کند.

در نتيجه هنگامي که بيمار داراي اين کپسول، علامت پاداش مغز را دريافت کند يعني زماني که خوشحال و راضي است، فشار خون کاهش پيدا مي کند.البته اين شيوه در بيماراني موثر است که بالا بودن فشارخون، منشا عصبي نداشته باشد؛ يعني اگر به هر دليل، مانند افسردگي شديد، دوپامين به اندازه کافي ترشح نشود، سيستم فعال نمي شود و هورمون پايين آورنده فشارخون نيز ترشح نخواهد شد.

پروفسور فوسنئگر معتقد است با اين روش درماني مي توان بسياري از بيماري ها از جمله ديابت را درمان کرد و گروه او تنها به عنوان نمونه به بيماري فشارخون پرداختند چون نمي توانستند همه موارد را آزمايش کنند.

البته هنوز راه درازي براي امتحان اين روش روي انسان باقي مانده است؛ اما مارتين فوسنئگر با آزمايش اين روش روي موش ها به نتايج مثبتي دست يافته است، فشارخون بالاي موش هاي نر با ديدن موش هاي ماده پايين آمد؛ درست مثل وقتي که غذاي مورد علاقه شان را مي خوردند.


 کشف عامل پيوند خانوادگي 

 يافته هاي دانشمندان آلماني و چيني حاکي از آن است که اوکسيتوسين که هورمون عشق بين مادر و فرزند خوانده مي شود، هورمون پيوند بين زن و شوهر نيز هست.به گزارش خبرگزاري مهر، دکتر رنه هورلمان پزشک ارشد بخش روانشناسي و روان درماني مرکز پزشکي دانشگاه بون، گروهي از دانشمندان دانشگاه بون و دانشگاه روهر بوخوم در آلمان و دانشگاه چنگدو در چين، تاثيرات هورمون اوکسيتوسين را در زوجين بررسي کردند. هورلمان مي گويد: مدتهاي طولاني دانشمندان تلاش کرده اند تا نيروهاي ناشناخته اي را که موجب بروز عشق وفادارانه بين زوجين مي شود کشف کنند.

پژوهشگران در اين بررسي تصاويري از همسر و همکاران زن را به مردان نشان دادند. آنها نخست يک دوز اوکسيتوسين در قالب اسپري بيني به اين مردان داده و سپس در يک روز ديگر به آنها دارو نما دادند. دانشمندان فعاليت مغزي اين داوطلبان را با کمک اسکن توموگرافي مشاهده کردند.

وقتي مردان به جاي دارونما، اوکسيتوسين، دريافت و به عکس همسرشان نگاه مي کردند، سيستم پاداش در مغزشان بسيار فعال بود و همسر خود را بسيار جذاب تر از زنان ديگر مي ديدند.

در يک سري آزمايش ديگر، محققان بررسي کردند که آيا اوکسيتوسين فعال سازي سيستم پاداش را فقط وقتي که مرد به تصوير همسرش مي نگرد ارتقا مي دهد يا خير و آيا تاثير مشابهي وجود دارد وقتي که اين مرد به تصوير دوستان و آشنايان و همکاران زن که سابقه آشنايي طولاني با آنها وجود دارد.

اين پژوهشگران اعلام کردند: فعال سازي سيستم پاداش با تماشاي تصوير همسر با کمک اوکسيتوسين تاثير بسيار انتخابي داشت ما اين تاثير را با تصاوير دوستان و آشنايان قديمي تشخيص نداديم.

اين مطالعه که نتايج آن در نشريه مجموعه مقالات آکادمي ملي علوم آمريکا منتشر شده، دريافته است اوکسيتوسين سيستم پاداش را در مغز فعال مي ‌کند از اين رو پيوند بين همسران را حفظ کرده و وضعيت همسر داري را ارتقا مي دهد. اين سازوکار زيستي در يک رابطه همسري بسيار شبيه مواد مخدر است. آنهايي که عاشق هستند و آنهايي که مواد مخدر مصرف مي کنند به شدت مشتاق تحريک سيستم پاداش در مغز خود هستند. همين امر مي تواند توضيح دهد چرا افراد پس از شکست هاي عاطفي دچار افسردگي مي شوند. محققان مي گويند افسردگي در اين افراد ناشي از توقف ترشح اوکسيتوسين است و عدم تحريک سيستم پاداش در مغز آنهاست.


 خبرها از عالم علم 

 کندن موي سفيد، درست يا غلط؟

به گزارش خبرنگار کلينيک باشگاه خبرنگاران؛ برخلاف باور عمومي، کندن موي سفيد باعث افزايش تعداد موهاي سفيد نمي‌شود چرا که سفيدي مو مربوط به رنگدانه‌هاي سلولي آن است و کندن يا قيچي کردن مو اثرگذار نيست.

رنگدانه‌هاي موجود در سلولهاي ريشه‌اي مو‌ها، عامل طبيعي رنگ مو هستند و با توقف ساخت اين رنگدانه‌ها در سلول، مو رنگ خود را از دست مي‌دهد و به اصطلاح سفيد مي‌شود.

سفيدي مو مي‌تواند علامت بعضي از بيماري‌هاي داخلي يا بيماري‌هاي خودايمني بدن باشد. همچنين کمبود ويتامين B12و کمبود آهن نيز در سفيدي زودرس‌ مو‌ها موثرند. سفيدي زودرس مو‌ها مي‌تواند به دليل پرکاري تيروئيد، کم‌خوني نيز باشد اما ژنتيک دليل اصلي سفيدي زودرس مو است.

اگر در افراد سفيدپوست سن سفيدي مو‌ها به زير 20 و در افراد سياه‌پوست به زير 30 سال برسد مي‌توان گفت فرد دچار سفيدي زودرس مو شده است و با استفاده از برخي دارو‌ها مي‌توان از آن جلوگيري کرد. گفتني است شامپو‌ها تنها باعث تيره و روشن شدن مو‌ها مي‌شود اما تاثيري در سفيدي آن‌ها نخواهد داشت. همچنين رنگ مو نيز در کاهش و يا افزايش موهاي سفيد تاثيري ندارد.

دم نوش هاي ضد آلودگي هوا

به گزارش خبرنگار کلينيک باشگاه خبرنگاران؛ متخصصان طب سنتي مي گويند مصرف دمنوش هاي سنتي با عوارض ناشي از آلودگي هوا مقابله مي‌کند. براي مثال مصرف دم نوش آويشن از بروز مشکلات تنفسي، به ويژه در مبتلايان به آسم و برونشيت مزمن يکي از بهترين گزينه هاست.

براي تهيه اين دمنوش کافي است مقداري برگ آويشن و يک عدد ليمو عماني را داخل آب جوش بريزيد و اجازه دهيد حدود 15 دقيقه دم بکشد. سپس آن را داخل فنجان بريزيد و بعد از شيرين کردن با کمي نبات و يا عسل روزي دو بار ميل کنيد. همچنين نوشيدن دمنوش گل گاوزبان و سنبل الطيب براي افراد مبتلا به پرفشاري خون توصيه مي شود کافي است سه قاشق غذا خوري گل گاوزبان، يک قاشق غذاخوري سنبل الطيب، يک عدد ليمو عماني و يک تکه نبات را در دو ليوان آب جوش بريزيد تا نيم ساعت دم بکشد و به رنگ آلبالويي در بيايد. مصرف روزانه يک تا دو فنجان از اين دمنوش هم آرامبخش است و استرس را از بين مي برد و هم از بروز گرفتگي عروق قلب و سکته به ويژه در هواي آلوده پيشگيري مي کند.

هنگام خواب لباس گرم بپوشيد

عمل به راهکارهاي مناسب مثل گرم کردن اتاق و بدن و يا خوابيدن در يک اتاق تاريک باعث تنظيم ساعت بيولوژيک بدن مي‌شود که در ‌‌نهايت باعث ايجاد يک اتفاق بسيار خوب و باور نکردني در انسان مي‌شود.

به گزارش خبرنگار علمي باشگاه خبرنگاران، پژوهشگران راهکاري باور نکردني براي رفع مشکل چاقي از طريق تنظيم عادت خواب شبانه پيدا کرده‌اند.

گفتني است، دانشمندان براي دستيابي به لاغري و تناسب اندام، خوابيدن و بيدار شدن در يک ساعت منظم را به افراد توصيه مي‌کنند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد، افرادي که داراي الگوهاي منظم خواب هستند داراي سطوح پايين تري از چربي‌هاي غير مفيد در بدن خود هستند. پژوهشگران دريافته‌اند که خواب کمتر از 5/6 ساعت و يا خواب بيشتر از 5/8 ساعت در روز مي‌تواند سبب افزايش چاقي بويژه در بانوان شود. محققان اين تحقيق را بر روي 300 فرد بزرگسال در رده سني 17 تا 26 سال و بررسي عادت و الگوي خواب آن‌ها بدست آورده‌اند. دانشمندان هشدار مي‌دهند، که کم خوابي باعث جذب بيشتر کالري توسط بدن و ازياد اشتها مي‌شود و بر عکس خواب مناسب و به اندازه مي‌تواند ميزان کالري استاندارد مورد نياز بدن را تنظيم نمايد. 

رشد 13 برابري آمار مبتلايان به ايدز

رييس انجمن مددکاران اجتماعي ايران از افزايش 13 برابري آمار مبتلايان به ايدز از سال 80 تا کنون خبر داد و گفت: در سال 80 ، 403 نفر به ايدز مبتلا بودند اين درحالي است که در سال جاري تعداد افرادي که وارد مرحله بيماري شده اند به 5 هزار و 411 نفر رسيده است.

سيد حسن موسوي چلك در گفتگو با مهر به مناسبت روز جهاني ايدز، اول دسامبر مصادف با دهم آذر، در باره آمار ايدز گفت: طبق آمار اعلام شده در دنيا حدود 75 ميليون نفر افراد مبتلا به HIV و ايدز شناسايي شدند در حاليکه اين آمار در سال 2000 ميلادي حدود40 ميليون نفر بود. در حال حاضر در ايران تعداد اين افراد به 27041 نفر مي رسد. آماري که اگر حداقل با ضريب4 محاسبه شود به بيش از 100 هزارنفر مي رسد در حاليکه آمار اين افراد در سال 1380 تعداد3688 نفر بود.

ايشان تاکيد کردند: فعالتر شدن مراکزي که اين افراد مراجعه مي کنند از قبيل مراکز ارائه کننده خدمات به معتادين را مي توان يکي ازدلايل اين افزايش دانست. اين افرايش آمار افراد شناسايي شده در ايران طبق گفته مسئولان وزارت بهداشت، «حدود 9 برابر ميانگين در دنيا از سال 2000 تا 2012 است» که بايد پذيرفت بسيار نگران کننده است.

به گفته وي ، طبق همين آمار در ايران در سال 1380 حدود 403 نفر وارد مرحله بيماري شده بودند. اين رقم اکنون 5411 نفر است. همچنين در سال 80، 364 مورد فوتي به دليل اين بيماري داشتيم که اين رقم اکنون به 5000 نفر رسيده است.

درحالي آمار ايدز در ايران افزايش داشته که براساس آمارهاي جهاني از سال 2005 تا حالا تعداد مبتلايان به اين بيماري 30 درصد کم شده است و پيش بيني مي شود جمعيت 35 ميليوني مبتلايان به ايدز تا سال 2015 به 15 ميليون نفر کاهش پيدا کند.

موسوي چلک گفت: بررسي راههاي انتقال نشان مي دهد که از سال 1365 تاکنون حدود 69 درصد ازطريق استفاده از سرنگ آلوده بصورت مشترک و 12.5 درصد نيز از طريق روابط جنسي محافظت نشده مبتلا شدند. در حاليکه اين راههاي انتقال درميان کساني که فقط درسال 1390مبتلا شدند زنگ خطر را نشان مي دهد. يعني اگر از ميان کل افراد شناسايي شده تاکنون،حدود 69 درصد از طريق سرنگ آلوده بوده، درسال 91 اين آمار به 52 درصد کاهش پيدا کرده است و روابط جنسي محافظت نشده از 12.5به حدود 37 درصد افزايش پيداکرده است.

وي با اشاره به اينکه همچنان بايد روي پيشگيري از ايدز ازطريق استفاده ازسرنگ آلوده بصورت مشترک در کنار پيشگيري ازطريق روابط جنسي محافظت نشده کارکرد، افزود: با توجه به نگراني که از گرايش مجدد به هروئين در کشور وجود دارد اگر اقدام موثري انجام ندهيم در آينده اين آمار افزايش خواهد يافت.

رئيس انجمن مددکاري اجتماعي ايران افزود: با توجه به کاهش سن افراد مبتلا به ايدز در دنيا، شعار جهاني امسال ما هم متمرکز برپيشگيري در نوجوانان و جوانان تعيين شده است.

بايد آموزش پيشگيري از روابط جنسي محافظت شده(ايمن) و عوارض استفاده از سرنگ مشترک براي تزريق مواد مخدر براي اين گروه از تابو بودن خارج شود و از تمام ظرفيتهاي موجود در بخش هاي دولتي و غير دولتي براي آموزش صحيح و مستمر استفاده شود. گرچه اقدامات خوبي هم انجام شده اما بايد پذيرفت که براي پيشگيري از ايدز لازم است که جدي تر کار کنيم و منابع لازم را هم تامين کنيم.

وزارت بهداشت و درمان و مسئولان ذيربط چه طرح و برنامه اي براي جلوگيري از بحران اين بيماري دارند كه آمار كنوني دوباره افزايش چندبرابري نداشته باشد؟


 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
در قلمرو ورزش
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته