جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1392/11/30 - روزنامه سراسري صبح ايران(چهارشنبه) نسخه شماره 4649


آماده‌باش بانک‌ها براي خدمات ويژه نوروزي پايان سال


حقوقي


تريبون اقتصادي


نهادهاي مالي


خبر


 آماده‌باش بانک‌ها براي خدمات ويژه نوروزي پايان سال 

نظام بانکي کشور در حالي ارائه خدمات براي واريز دو مرحله از حقوق، عيدي، يارانه نقدي و سبد کالايي را در 30 روز کاري آينده پيش رو دارد که بانک مرکزي دستور ويژه‌اي براي آماده باش به آنها صادر کرده است.به گزارش آفرينش به نقل از روابط عمومي بانك مركزي ، اسفندماه و روزهاي پاياني سال به دليل نزديک بودن به ايام نوروز از لحاظ مبادلات تجاري، بازار و پولي و بانکي از اهميت ويژه اي برخوردار است، اين در حالي است که طي يک ماه آينده نظام بانکي کشور، تراکنش هاي وسيعي را با توجه به واريز دو مرحله از حقوق، عيدي، يارانه نقدي و سبد کالايي پيش رو دارد.بر اين اساس نظام بانکي کشور که در اين زمان با بالاترين ميزان تراکنش هاي بانکي مواجه مي شود، روزهاي حساس و سختي را خواهد داشت و از اين جهت بانک مرکزي از نظام بانکي کشور درخواست کرده است که اقدامات اساسي و مورد نياز را براي عبور از اين روزهاي پر کار را تدارک ببينند.

با توجه به اينکه به صورت طبيعي مراجعه به بانکها و استفاده از خدمات مالي افزايش مي يابد، بانک مرکزي از بانکها درخواست کرده است که خدمات بانکي خود را در اين ايام به صورت شبانه روزي و مستمر ادامه دهند و برنامه‌ريزي ويژه‌اي براي اسفند ماه داشته باشند.اين برنامه ريزي ها در صورتي انجام مي شود که نظام بانکي در ارائه خدمات به مردم در اولين مرحله توزيع سبد کالا چندان موفق عمل نکرد و بسياري از مردم از نحوه عملکرد سيستم بانکي چه در بخش کارت‌ها و دريافت شماره و چه در بخش ارائه خدمات دستگاه هاي کارت خوان بانکي، رضايت چنداني ندارند.

عدم موفقيت نظام بانکي در ارائه خدمات در اولين مرحله توزيع سبد کالا در حالي بود که اين طرح به عنوان اولين طرح مردمي دولت يازدهم محسوب مي‌شد، بر اين اساس اين نگراني وجود دارد که در روزهاي آخر سال باز هم نظام بانکي نارضايتي ديگري را براي مردم رقم بزند. در اسفندماه هرسال ميزان تقاضا براي اکثر کالاها افزايش مي يابد و اکثر مردم اقدام به تامين مايحتاج خود در روزهاي پاياني سال مي‌کنند و طبيعي است که در اين ايام نياز به نقدينگي افزايش مي يابد و مراجعات مردم به بانکها و موسسات مالي و اعتباري بيشتر مي شود. با وجود اينکه بانک مرکزي هر ساله پيش از زمان موعد اعلام مي کند که بانکها از آمادگي کامل برخوردار هستند و پس از گذشت اين زمان نيز مطرح مي کند که بانکها به بهترين نحو در اين ايام به مردم خدمات ارائه دادند، اما هر ساله شاهد ايجاد مشکلاتي براي مردم هستيم.

در بسياري از سال ها اشکالاتي در اين ايام در ارائه خدمات بانکي مشاهده مي شود و استفاده از خودپردازها با مشکلاتي همراه مي گردد، بر اين اساس افزايش کمي و کيفي ارائه خدمات نيازمند برنامه ريزي است و اين موضوع براي روزهاي ابتدايي سال آينده و پيشگيري از ايجاد خلل در دسترسي مردم به خدمات بانکي و مالي مورد تاکيد است.

گرچه بسياري از مصاديق مربوط به خدمات نظام بانکي الکترونيکي شده اما هنوز هم تعداد مراجعات به شعب بانکي براي دريافت خدمات از جمله چک و غيره زياد است و تشکيل صف هاي طولاني در اين روزها اجتناب ناپذير، به همين علت است که اولويت اصلي اين برنامه‌ها کاهش زمان حضور مردم در بانک‌ها و دسترسي سريع آنها به خدمات بانکي است.

البته ايجاد شعب کشيک، افزايش ساعات کاري شعب بانکي و همچنين تعيين کشيک براي خدمات رساني به موقع خودپردازهاي بانکي نيز از ديگر موارد است. در اين ايام بازار خريد و فروش اسکناس هاي نو شب عيد هم داغ مي شود و با وجود اينکه بانک مرکزي اقدام به توزيع اسکناس هاي نو در شعب برخي از بانکها مي کند، اما باز هم بخشي از اين اسکناس ها از بازار آزاد سر در مي آورند و خريد و فروش مي شوند.

البته مسئولان بانک مرکزي اعلام کرده اند که براي شب عيد اين بانک اسکناس جديدي را روانه بازار نخواهد کرد و برنامه ادامه توزيع اسکناس هاي موجود تا پايان سال جاري خواهد بود. همچنين پيش از اين محمود احمدي دبير کل بانک مرکزي از احتمال ورود سکه‌هاي طلا با بسته‌بندي‌هاي جديد و امنيتي در روزهاي پاياني سال به بازار خبرداده بود و بر اين اساس اين موضوع نيز از ديگر برنامه هاي پاياني سال نظام بانکي محسوب مي شود.


 حقوقي 

 توافقنامه‌ ژنو از منظر حقوق بين‌الملل

شايد اولين سوالي که از ابتداي توافقنامه ژنو مطرح بود، آن است که آيا اين توافقنامه در چهارچوب کنوانسيون وين 1969 هست يا نه. يعني معاهده‌اي بين‌المللي است و يا توافقنامه‌اي صرفا سياسي؟! عنوان اين توافق عبارت است از "برنامه‌ي اقدام مشترک" يا عبارت انگليسي آن "Joint plan action" و عده‌اي هم که اين توافقنامه را معاهده نمي‌دانند، به همين عنوان استناد مي کنند!!

اما بايد توجه داشت، آنچه يک معاهده‌ بين المللي بشمار مي‌آيد، عبارت است از توافق چند تابع حقوق بين‌الملل با يکديگر که رکن اصلي آن عبارت است از انعقاد و امضاي آن به وسيله‌ نمايندگان کشورهاي طرف قرارداد و لذا بنا به عقيده علماي حقوق، ترمينولوژي يا الفاظ و اصطلاحات براي اطلاق عنوان معاهده به يک توافق بين‌المللي از اهميت چنداني برخوردار نيست! بلکه براي تشخيص معاهدات از توافقنامه‌هاي صرفا سياسي بايد به بررسي اين امر پرداخت که قصد طرفين از قرارداد في‌مابين چه بوده و چه آثاري بر آن مترتب است.

در توافقنامه‌ ژنو، ايران و شش کشور جهان موسوم به 1+5، همگي در زمره‌ تابعان حقوق بين‌الملل هستند و از سخنان نمايندگانشان و متن توافقنامه چنين بر‌مي آيد که قصد همه‌ طرفين حل و فصل موضوع و پايبندي به تعهدات است. لذا بايد آنرا معاهده دانست و نه صرفا يک توافقنامه‌ سياسي.

در اين ميان برخي اين سوال را مطرح مي‌کنند که با توجه به اينکه در يکي از بندهاي توافقنامه در بخش تعهدات طرف غربي آمده است: "عدم صدور قطعنامه‌هاي جديد تحريم هسته‌اي توسط شوراي امنيت سازمان ملل متحد" و با لحاظ اين امر که شوراي امنيت نهاديست داراي شخصيت حقوقي، چگونه ممکن است چند کشور براي آن ايجاد تعهد به عدم وضع تحريم نمايند. در پاسخ به اين سوال بايد گفت علت ايجاد چنين شبهاتي در ذهن، نگاه صرفا حقوقي به مسائل بين‌المللي است، در حالي که نمي‌توان بدون توجه به واقعيات موجود در روابط بين‌الملل، صرفا براساس مباحث انتزاعي حقوقي به تحليل روابط کشورها و معاهدات پرداخت، لذا در اين مورد نيز بايد توجه داشت که از ميان پانزده عضو شوراي امنيت، راي پنج کشور داراي حق وتو مي‌باشد که در تصويب يا عدم تصويب قطعنامه‌اي که در اين شورا مطرح مي‌شود تعيين کننده است و همه اين پنج کشور گروه 1+5 نيز هستند. بنابراين روشن است که بند فوق‌الذکر در توافقنامه‌ ژنو در حقيقت به منزله‌ تعهد اعضاي دائم شوراي امنيت به ممانعت از تصويب تحريم جديد عليه جمهوري اسلامي ايران است، نه ايجاد تعهد براي ثالث.

بنابه دلايل مذکور روشن است اين توافقنامه معاهده مي‌باشد و براساس حقوق بين‌الملل، معاهدات مشمول کنوانسيون 1969 وين در خصوص حقوق معاهدات مي‌باشند؛ بر همين اساس، به استناد ماده 60 کنوانسيون وين، نقض اساسي يک معاهده دو جانبه از سوي يکي از طرفين، طرف ديگر معاهده را مجاز مي‌دارد تا به نقض مزبور به عنوان مبناي فسخ، يا تعليق کامل يا بخشي از آن استناد نمايد. بنابراين چنانچه طرف غربي در هر مرحله‌اي از انجام تعهدات خود در کاهش تحريم‌ها و عدم وضع تحريم جديد سرباز زند؛ جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند بدون آنکه مسئوليتي حقوقي متوجه‌اش شود، به شرايط پيش از توافقنامه باز مي‌گردد و از انجام تعهدات خود، خودداري نمايد، لذا در اين خصوص نيز جاي نگراني نيست.

با توجه به همه‌ جوانب حقوقي اين توافقنامه، بايد آن را موفقيت مهمي در تاريخ ديپلماسي کشور به حساب آوريم.

خدايار سعيد وزيري


 تريبون اقتصادي 

 افزايش 7 تا 45 هزار توماني هر متر مسکن مهر

معاون وزير راه و شهرسازي گفت: بر اساس آخرين افزايش قيمت واحدهاي مسکن مهر، متقاضيان بايد به ازاي هر متر مربع معادل 7000 تا 45 هزار تومان بپردازند. به گزارش آفرينش به نقل ازروابط عمومي وزارت، راه و شهرسازي،ابوالفظل صومعلو با اشاره به افزايش قيمت مسکن مهر در سه مرحله و در مجموع 100هزار تومان براي هر متر مربع گفت: با توجه به اينکه دوره زماني اجراي پروژه‌هاي مسکن مهر با بروز تحولات گسترده اقتصادي و نرخ تورم فزاينده همراه بوده، هزينه‌هاي ساخت مسکن نيز در اين دوره افزايش يافته است.

معاون وزير راه و شهرسازي در امور مسکن و ساختمان خاطر نشان کرد: قيمت هر متر مربع واحد مسکن مهر در سه مرحله افزايش يافت؛ به گونه‌اي که در مرحله سوم افزايش قيمت مسکن مهر که به منظور شروع مجدد عمليات اجرايي پروژه‌هاي متوقف شده بود هفت تا حداکثر 45 هزار تومان به ازاي هر متر مربع است که در پروژه‌هاي مختلف و متناسب با پيشرفت فيزيکي پروژه متفاوت است. صومعلو با اشاره به زمان تحويل همه واحدهاي مسکن مهر و پايان پروژه‌هاي نيمه تمام اظهار کرد: در حالت عادي و در صورت مهيا بودن تمام نهاده‌هاي توليد (منابع مالي، زمين و ...) دوره ساخت مسکن به طور متوسط حدود سه سال به طول مي‌انجامد.وي افزود: سکونت در هر واحد مسکوني مستلزم فراهم بودن امکانات و خدمات زيربنايي و روبنايي در آن منطقه است.

کمبود گاز کارخانه‌هاي فولادي

وزير صنعت، معدن و تجارت از کمبود گاز واحدهاي فولادي در چند ماه گذشته خبر داد و گفت: به دليل اجرا نشدن به موقع پروژه‌هاي گازرساني کارخانه هاي فولاد با کمبود گاز مواجه شده‌اند.به گزارش آفرينش، محمدرضا نعمت زاده در چهارمين همايش چشم انداز صنعت فولاد و معدن ايران با نگاهي به بازار با تاکيد بر ضرورت ايجاد توازن در زنجيره توليد فولاد کشور گفت: در برنامه چشم انداز بايد ظرفيت توليد فولاد خام در ايران به 55 ميليون تن برسد. امروز ظرفيت توليد 24 ميليون تن اما توليد حدود 15 ميليون است که نشان دهنده فاصله 8 تا 9 ميليون تني است. اين فاصله به دليل نابه ساماني‌ها رخ داده است.

وي افزود: بايد توازن در زنجيره توليد فولاد کشور ايجاد شود که در دو سه فاز اين کار انجام خواهد شد. از سوي ديگر متاسفانه در دولت قبل کارخانه هاي فولاد را در مناطقي احداث کرده اند که نه آب دارد و نه گاز و برق و اين اشتباه بوده است.وي افزود: در دو سه ماه اخير اغلب واحدهاي فولادي با مشکل کمبود گاز مواجه بودند. به همين دليل به سمت مصرف سوختهايي رفته‌اند که مشکلات زيست محيطي ايجاد شده است. قرار بود پروژه‌هاي گاز کشور به موقع اجرا شود که اين اتفاق رخ نداد و مشکل ساز شد.

اولين جشنواره آموزش و پژوهش در نظام اداري

رئيس مرکز آموزش مديريت دولتي از برگزاري اولين جشنواره آموزش و پژوهش در نظام اداري پنجم اسفند خبر داد.به گزارش آفرينش ،ابراهيم موسي‌زاده رئيس مرکز آموزش مديريت دولتي در اين باره در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در قانون اساسي و سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري و قوانين مجلس به صراحت از شفاف شدن نظام اداري و پاسخگو بودن آن گفته شده است و کشور نياز به يک نظام اداري کارآمد دارد.وي با بيان اينکه جشنواره در دو قسمت آموزش و پژوهش در نظام اداري انجام خواهد شد اظهار داشت: نظام اداري کارآمد مبتني بر فعاليت‌هاي زيرساختي است که در کنار عدالت، نخبه‌پروري، آموزش و پژوهش به سرانجام مي‌رسد. زماني که آموزش و پرورش وجود نداشته باشد، موثر نخواهد بود.

وي افزود: براي اين جشنواره در مهرماه فراخوان صورت گرفته که متناسب با سياست‌هاي کلي نظام اداري خواهد بود که در اين بخش 350 اثر در بخش کتاب، رساله، مقاله، گزارش دستگاه‌هاي اجرايي دريافت و در مراحل بعدي پالايش و تائيد صورت گرفته است.رئيس مرکز آموزش مديريت دولتي محورهاي اصلي اين جشنواره را 9 محور دانست و گفت: در بحث آموزش‌ها مبتني بر قانون جامع استخدام کشوري مرکز آموزش مديريت دولتي تاسيس شد و در سطوح مختلف آموزش‌هاي توجيهي و کوتاه‌مدت و به فراخور زمان براي مديران حرفه‌اي و سياسي انجام مي‌شود.


 نهادهاي مالي 

 بانک ملت 2 تنديس زرين گرفت

بانک ملت در جشنواره برندهاي برتر محبوب مصرف کنندگان در دو زمينه، تنديس زرين برند محبوب را دريافت کرد.به گزارش آفرينش به نقل ازروابط عمومي بانک ملت، در جشنواره برندهاي برتر محبوب مصرف کنندگان که به همت انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف کنندگان و فراکسيون حمايت از حقوق مصرف کنندگان مجلس شوراي اسلامي برگزار شد، بانک ملت در بخش خدمات بانکداري اينترنتي، تنديس زرين برند محبوب را دريافت کرد.همچنين بانک ملت در بخش خدمات بانکي، با دريافت تنديس زرين برند محبوب، در صدر فهرست بانک هاي کشورمان قرار گرفت.

اعطاي نشان بين‌المللي اعتماد مشتريان به بانک تجارت

در نهمين اجلاس سران و مديران شرکت‌هاي نمونه و تاثيرگذار در صنعت و اقتصاد کشور، بانک تجارت نشان بين‌المللي اعتماد مشتريان را به خود اختصاص داد.به گزارش آفرينش به نقل ازروابط عمومي بانک تجارت، در اين اجلاس که با حضور دکتر عليشيري معاون وزير امور اقتصادي و دارايي ، دکتر کرباسيان رئيس سازمان توسعه و نوسازي معادن صاحبان مشاغل و توليدکنندگان بخش هاي مختلف کشور برگزار شد، بانک تجارت باکسب نشان بين‌المللي اعتماد مشتريان و نشان برگزيده نوآوري در مديريت روابط عمومي بادريافت تنديس و لوح مورد تقدير قرار گرفت.

نشان ارزش برند و استاندارد بين المللي ISO 10004 به بانک مسکن اهدا شد

بانک مسکن در نهمين اجلاس سران و مديران شرکت‌هاي نمونه و تاثير گذار در صنعت و اقتصاد کشور، دو نشان استاندارد بين المللي، تنديس و لوح تقدير دريافت کرد.به گزارش آفرينش به نقل ازاداره کل روابط عمومي بانک مسکن، دراين اجلاس بانک مسکن در بين بانک‌هاي دولتي موفق شد نشان و استاندارد بين المللي ارزش برند (ISO 10004-2012) از اتحاديه اروپا، نشان و استاندارد بين المللي کيفيت برتر در صنعت بانکداري را دريافت کند.

درخشش مجدد بانک پارسيان

در شانزدهمين رتبه بندي صد شرکت برتر، موسوم به IMI100، بانک پارسيان براي پنجمين سال پياپي درشاخص فروش با 3 رتبه ارتقاء، مقام اول بانک هاي خصوصي، مقام چهارم در ميان تمامي بانک ها و مقام هشتم در بين صد شرکت برتر را از آن خود کرد.به گزارش آفرينش به نقل ازاداره کل روابط عمومي بانک پارسيان،بر اساس اين رتبه بندي، درجمع صد شرکت برتر در شاخص بيشترين دارايي نيز، بانک پارسيان از سوي سازمان مديريت صنعتي، به عنوان اولين بانک خصوصي کشورو هفتمين شرکت برتر معرفي شد.

مدير عامل بانک توسعه صادرات پيشنهاد داد:

تاسيس "بانک هنر" براي حمايت از آثار هنري

مهندس بهمن وکيلي در مراسم رونمايي کتاب شاهکارهاي هنر ايران در مجموعه هاي لهستانبا تاکيد بر حمايت اين بانک از توليد و صادرات محصولات فرهنگي و هنري کشور پيشنهاد داد بانک توسعه اي و دولتي براي تامين مالي آثار هنري تاسيس شود.

به گزارش آفرينش به نقل ازروابط عمومي بانك توسعه صادرات، وكيلي در بخشي ديگر از سخنان خود افزود: بخشي از آثار هنري ايران با روشهاي استعماري از كشور خارج شده ولي بخشي ديگر نظير آنچه در مجموعه هاي لهستان موجود است از راه تجارت به اين كشور رفته و به خوبي با وجود جنگ هاي جهاني اول و دوم از آن نگهداري شده است.

بانک رفاه کارگران اعلام کرد:

نحوه پرداخت عيدي مستمري بگيران سازمان تامين اجتماعي

بانک رفاه کارگران به مدت 5روز کاري، نسبت به پرداخت عيدي مستمري بگيران سازمان تامين اجتماعي بر اساس جدول زمان بندي مشخص اقدام مي‌کند. به گزارش آفرينش به نقل ازروابط عمومي بانک رفاه کارگران، اين بانک به منظور تامين رفاه حال قشر يادشده و نيز جلوگيري از ازدحام مراجعين به بانک و شلوغي شعب، به کليه شعب زير مجموعه خود اعلام کرد تا بر اساس جدول زمان بندي زير نسبت به پرداخت عيدي مستمري بگيران سازمان تامين اجتماعي اقدام نمايند.


 خبر 

 مردم پسته شب عيد خود را از مغازه‌هاي پايين شهر خريداري كنند!

رييس کميسيون صادرات اتاق ايران گفت: قيمت پسته شب عيد بين 40 تا پنجاه هزار تومان است و از آنجايي كه مغازه‌هاي موجود در مناطق جنوبي تهران نسبت به مغازه‌هاي لوكس بالاي شهر هزينه جا و محل كسب كمتري دارند، بنابراين مردم با مراجعه به مغازه‌هاي پايين شهر مي‌توانند پسته خود را قيمت مناسب‌تري تهيه كنند. اسدالله عسگر اولادي رييس کميسيون صادرات اتاق ايران در گفت‌وگو با ايلنا با اشاره به کاهش 20 درصدي حجم صادرات پسته نسبت به پيش‌بيني‌ها اظهارداشت: در ده ماه گذشته 74 هزار تن صادرات پسته داشته‌ايم که به اضافه صادرات 20 هزار تني كه تا پايان سال صورت خواهد گرفت ميزان صادرات امسال به 95 تا 100 هزار تن خواهد رسيد که به دليل وضع جوي نامناسب ميزان آن کم‌تر از پيش‌بيني‌ها است. وي در خصوص ميزان توليد و صادرات سال آينده پسته اذعان داشت: پيش‌بيني توليد 200 هزار تني پسته را براي سال آينده کرده‌ايم که 150 هزار تن از اين ميزان به چين، کشورهاي عربي خاورميانه، روسيه، اروپا، امريکاي جنوبي و افريقا صادر خواهند شد. عسگراولادي در پاسخ به اين سئوال که آيا احتمال مي‌رود پسته امريکا جايگزين پسته ايران شود گفت: به دليل حمايت‌هاي وزارت کشاورزي امريکا از اين صنعت تاکنون توانسته قسمتي از بازار جهاني را از دست ايران خارج كند كه در ادامه‌دار شدن اين روند براي کشور خطرآفرين است.

رييس کميسيون صادرات اتاق ايران قيمت صادرات پسته را بين 25 تا 30 هزار تومان اعلام کرد و در خصوص قيمت شب عيد پسته گفت: قيمت پسته شب عيد بين 40 تا 50 هزار تومان خواهد بود که البته در مغازه‌هاي جنوب شهر مي‌توان با قيمتي کم تر از مغازه‌هاي شمال شهر اين محصول را خريداري کرد.


 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
در قلمرو ورزش
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته