جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1393/03/07 - روزنامه سراسري صبح ايران(چهارشنبه) نسخه شماره 4718


ايجاد فضاي سبز پايدار در منازل اهالي روستاي کردمير (ارزيابي فعاليت موسسه مردم نهاد فضاي سبز پايدار)


آگهي صفحه 6


 ايجاد فضاي سبز پايدار در منازل اهالي روستاي کردمير (ارزيابي فعاليت موسسه مردم نهاد فضاي سبز پايدار) 

 شيرزاد محمدنژاد کياسري، استاديار پژوهش مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي مازندران

هاتف پري نژاد، کارشناس ارشد اداره کل منابع طبيعي مازندران- ساري

مهران افضلي، استاديار پژوهش مرکز تحقيقات مازندران

هادي مرادي، کارشناس روابط عمومي مرکز تحقيقات مازندران

سيد حسين موسوي، دهيار روستاي کردمير

موسسه مردم نهاد "فضاي سبز پايدار" مناسب‌ترين شيوه بازگشت از مصرف گرايي مفرط در اکثر روستاهاي شمال کشور را کاشت چند رقم گونه مثمر زودبازده و سازگار با شرايط آب و هوايي منطقه در حياط هر منزل مي داند. چنانچه هر خانوار حضور درختان مثمر زودبازده را در حياط هاي منازل شخصي خود پذيرا باشند بتدريج حفظ و توسعه ماکيان و همچنين مزرعه هايي کوچک از سبزيجات دور از ذهن نخواهد بود. اين موسسه سعي دارد جداي از کاشت نهال با ارائه مشاوره هاي فني تا مدت 5 سال، اهالي را با نحوه کاشت و پرورش گونه هاي مثمر کاشته شده آشنا سازد. بديهي است پس از مدت کوتاهي جداي از ايجاد فضاي سبز پايدار در آن روستا، امکان توسعه کاشت با استفاده از گونه هاي مثمر زودبازده و سازگار با شرايط اکولوژيکي منطقه تقويت خواهد شد (محمدنژاد کياسري، 1393). روستاي کردمير در 90 کيلومتري جنوب شهر ساري از بخش چهاردانگه، دهستان پشتکوه و در حوزه آبخيز پشتکوه جاي دارد. براساس آخرين سرشماري مرکز آمار ايران که در سال 1390 صورت گرفت، اين روستا با 122 خانوار داراي 415 نفر جمعيت است که شامل 215 نفر مرد و 200 نفر زن مي باشد (شکل1).

اين موسسه مردم نهاد در زمستان 1390 تعداد 500 اصله نهال سيب گالا را در منازل اهالي روستاي کردمير غرس نموده است. نهال هاي سيب کاشته شده شامل 4 اصله در هر خانه بودند. کاشت درختان سيب در محوطه هاي مساجد و مدارس و ديگر محيط هاي اداري اين روستا نيز انجام پذيرفت. اين فعاليت با همکاري آقاي سيد حسين موسوي دهيار وقت روستاي کردمير و با مشارکت اعضاي شوراي اسلامي و کليه اهالي اين روستا به انجام رسيده است (شکل 2).

شکل 2- کاشت درختان سيب با مشارکت مردم در روستاي کردمير، زمستان 1390

نتايج آماربرداري در سال1393 نشان داد که ميزان زنده ماني رقم سيب گالا برابر با 81 درصد بوده است. همچنين متوسط رويش ارتفاعي گالا برابر با 37 سانتي متر بوده و 84 درصد از درختان سيب گالا نيز از وضعيت کيفي خوبي برخوردار بوده اند (شکل3). شايان ذکر است انتخاب گونه ها با کمک نقطه نظرات اهالي و براساس نتايج تحقيقات تعيين شده است.

براساس مديريت مبتني بر توسعه پايدار، فعاليت اين موسسه اقتصادي است چرا که کمتر از 10 درصد هزينه کل پروژه صرف خريد نهال ¬ها شده است.

مشاوره ‌هاي لازم از طريق کميته فني اين موسسه ارائه مي‌ گردد و مابقي هزينه ‌ها براساس فعاليت هاي نگهداري و پرورش نهالها توسط اعضاي محترم شورا و کليه اهالي محترم روستا به انجام مي رسد. در مجموع فعاليت اين موسسه مردم نهاد مي تواند به عنوان يک مدل موفق از ايجاد فضاي سبز پايدار، در مناطق مختلف کشور مورد استفاده قرار گيرد.

شکل3- نهال هاي دو ساله سيب گالا در روستاي کردمير، تابستان 1392

منبع مورد استفاده: محمدنژاد کياسري شيرزاد. 1393. موسسه مردم نهاد فضاي سبز پايدار. Http://www.nfoiran.com.


 آگهي صفحه 6 


 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
در قلمرو ورزش
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته