جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1393/03/24 - روزنامه سراسري صبح ايران(شنبه) نسخه شماره 4730

تمام سهميه‌هاي کنکور سراسري 93
ايجاد ظرفيت ويژه براي پرستاري


خبر


خبر

رقابت 80 هزار نفر در آزمون کارشناسي ارشد پزشکي
انتخاب محل تحصيل همزمان با نتايج اوليه


 تمام سهميه‌هاي کنکور سراسري 93
  ايجاد ظرفيت ويژه براي پرستاري 

 آزمون سراسري دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي در روزهاي پنجم، ششم و هفتم تيرماه 93 با حضور بيش از يک ميليون داوطلب برگزار مي شود. در اين دوره از آزمون سهميه هايي از جمله سهميه مناطق، شاهد و ايثارگر، آموزگاران و بهياري براي داوطلبان در نظر گرفته شده است.

به گزارش مهر، هر داوطلب ميتواند بر اساس شرايط خود، متقاضي يكي از سهميه هاي مصوب مندرج در دفترچه کنکور شود.

سهميه مناطق:

شركت كنندگان در آزمون سراسري سال جاري بر اساس بخش محل اخذ مدرك تحصيلي سه سال آخر دوره متوسطه جزو يكي از سهميه هاي مناطق 1و 2 و 3 محسوب مي شوند. داوطلبان متقاضي سهميه مناطق بايد قسمت مربوط در بند 16 فرم تقاضانامه ثبت نام اينترنتـي را علامتگذاري مي کرد.

تبصره1 - بر اساس مصوبه سي و پنجمين جلسه كميته مطالعه و برنامه ريزي كنكور سراسري دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي ، فارغ التحصيلان و دانش آموزان دوره پيش دانشگاهي بر اساس بخش محل اخذ مدرك تحصيلي دوره پيش دانشگاهي و دو سال آخر دبيرستان و يا هنرستان ( سال دوم و سوم دبيرستان يا هنرستان هاي فني و حرفه اي و يا كار و دانش) جزو يكي از سهميه هاي مناطق 1، 2 و يا 3 محسوب مي‌شوند.

تبصره 2 - فارغ التحصيلان دوره هاي كارداني پيوسـته آموزشكده هاي فني و حرفه اي وزارت آموزش و پرورش كـه دوره پيش دانشگاهي را گذرانده اند، در آزمون سراسري سال 1393 بر اساس بخش محل اخذ مدرک تحصيلي سه سال آخـر دوره دبيرسـتان و يا هنرسـتان (سال اول، دوم و سوم دبيرستان و يا هنرستان)، كه تحصيل کرده اند جزو يكي از سهميه هاي مناطق 1، 2 و يا 3 محسوب ميشوند.

سهميه شاهد و ايثارگر:

دارندگان شرايط بندهاي «الف» تا «د» مي توانند متقاضي استفاده از سهميه باشند.

الف) رزمندگاني كه بر اساس آييننامه اجرايي قانون ايجاد تسهي?ت براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي از تاريخ 1359/6/31 لغايت 1367/6/31 حداقل شش (6) ماه متوالي يا متناوب داوطلبانه در مناطق عملياتي جبهه هاي نبرد حق عليه باطل حضور داشتهاند.

ب) جانبازان 25 تا 69 درصد، فرزند و همسر جانبازان 50 درصد و بالاتر، آزادگان و فرزندان و همسران آنان و همچنين فرزندان و همسران شهدا، مفقودين و اسرا و جانبازان 70 درصد و بالاتر و خانواده شهدا (خواهر، برادر، پدر و مادر شهيد)

ج) فرزند و همسر جانبازان 25 تا 49 درصد بر اساس آيين نامه اجرايي

د) آن دسته از پرسنل كادر ثابت، پيماني و وظيفه نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران كه از تـاريخ 1359/6/31 تا 1367/6/31 حداقل 6 ماه پيوسته و يا 9 ماه ناپيوسته علاوه بر ميزان موظفي شركت در عمليات به صورت داوطلبانه در خطوط مقدم
حضور داشته اند.

سهميه آموزگاران :

افراد شامل اين سهميه آموزگاران ديپلمه رسمي (قطعي ـ آزمايشي) و يا پيماني كه حداقل سه سال در مناطقي كه آموزش و پرورش تعيين کرده، خدمت كـرده باشند و در حال حاضر نيز شاغل باشند، هستند.

پذيرفته شدگان رشته تحصيلي راهنمايي و مشـاوره بـا سهميه آموزگاران، بورسيه وزارت آموزش و پرورش نيستند.

سهميه بهياران:

بهياران دارنده ديپلم نظام قديم و يا نظام جديد (كارودانش) مورد تأييد وزارت آموزش و پرور ش كه به حرفه بهياري اشتغال دارند، مي تواننـد از اين سهميه در کنکور سراسري براي ورود به رشته پرستاري استفاده کنند.

مطابق مصوبه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشکي در سال 92 سهميه ويژه بهياران براي يكسال تحصيلي 93-94 به ميزان 5 درصد ظرفيت در قالب ظرفيت هاي موجود، پذيرش كارشناسي پيوسته رشته پرستاري بر حسب تعداد متقاضي در هر استان براي دوره روزانه مورد موافقت قرار گرفته است.


 خبر 

ختم ماجرا در روزهاي آتي؛

بررسي موضوع دانشجويان بورسيه در کميته 5 نفره مجلس

نماينده کميسيون آموزش مجلس از تشکيل کميته‌اي 5 نفره از نمايندگان عضو کميسيون آموزش براي بررسي وضعيت 3 هزار دانشجوي بورسيه خبر داد و گفت: در اسرع وقت به مساله دانشجويان بورسيه رسيدگي شده و قضيه آنها حل خواهد شد.

قاسم جعفري در گفتگو با مهر گفت: با توجه به سناريوي رسانه اي که در خصوص تعداد دانشجويان بورسيه راه اندازي شد کميسيون آموزش تصميم گرفت کميته 5 نفره اي با حضور اعضاي کميسيون براي حل اين مساله راه اندازي کند.

وي با بيان اينکه تعداد دانشجوياني که احتمال مي رود خارج از قوانين و مقررات پذيرش شده باشند بسيار کم است، تصريح کرد: در جلسه‌اي که تشکيل شد از مسئولان سازمان امور دانشجويان درخواست کرديم تمام مستندات خود را هر چه زودتر در اختيار کميته 5 نفره قرار دهند تا موضوع بررسي شود.

عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با بيان اينکه دکتر جواد هروي، علي اصغرزارعي، رضا صابري و عباس مقتدايي به همراه وي ديگر اعضاي کميته 5 نفره هستند که موضوع دانشجويان بورسيه را بررسي خواهند کرد، افزود: برخي از مستندات توسط سازمان امور دانشجويان وزارت علوم ارايه شده و بخش ديگر نيز بايد ارايه شود تا در اسرع وقت بررسي و رسيدگي
شود.

وي درخصوص اينکه آيا دراين جلسات مسئولان قبلي و فعلي وزارت علوم حضور خواهند داشت، گفت: جايي که لازم باشد از مسئولان خواهيم خواست در جلسه حاضر شده و به سئوالات پاسخ دهند.

جعفري تاکيد کرد: بناي ما اين است که ظرف مدت بسيار کمي به پرونده هاي موجود رسيدگي کرده و در يک فضاي منطقي آن را بررسي کرده و نتيجه را به کميسيون آموزش ارايه کرده و اين قضيه را حل کنيم.

به گزارش مهر، در دولت گذشته در ميان 3000 دانشجويي که بدون آزمون بورسيه شده اند، براساس ادعاي وزارت علوم دولت يازدهم بيش از 1270 نفر شرايط و صلاحيت لازم را نداشته و خارج از روال بر صندلي دوره دکترا نشسته اند که البته اين موضوع از سوي مسئولان امر در دولت سابق مورد تاييد قرار نگرفته و نيازمند بررسي هاي بيشتر است.


 خبر 

 معاون بنياد ملي نخبگان:

باز تنظيم نحوه ارائه تسهيلات به نخبگان

معاون فرهنگي و امور نخبگان بنياد ملي نخبگان از بازتنظيم و بازسازي تسهيلات قابل ارائه به نخبگان کشور در جهت تسهيل و هدفمندي تسهيلات، تنوع‌بخشي و گستردگي گروه نخبگان و نيز ايجاد عدالت در سراسر کشور خبر داد.

به گزارش مهر، سيدحسن حسيني در گردهمايي برگزيدگان کنکور سراسري و مدال‌آوران المپيادهاي علمي کشور با اشاره به وظايف بنياد ملي نخبگان در راستاي سياستگذاري و هماهنگي براي توسعه امور نخبگان در کشور گفت: هم‌اکنون 13 هزار نفر عضو بنياد ملي نخبگان هستند و اين بنياد قصد بازتنظيم و بازسازي تسهيلاتي را که به اين اعضا ارائه مي‌شود، دارد.

وي گفت: البته اين به معناي حذف تسهيلات گذشته نيست، بلکه سعي در اين است که جايزه‌هاي آموزشي هدفمند و متنوع در کنار بسته‌هاي پژوهشي به نخبگان تعلق گيرد.

حسيني با اشاره به چهار اولويت تصميم‌ساز بنياد ملي نخبگان براي سال 93 و 94 گفت: توانمندسازي به عنوان مقدمه اشتغال، ارائه تسهيلات هدفمند در جهت جلوگيري از هدر رفتن منابع، هدايت و فرهنگ‌سازي و در نهايت ايجاد اجتماعات نخبگاني در دستور کار اين بنياد قرار دارد.

معاون بنياد ملي نخبگان با اشاره به حضور 9 هزار نخبه و استعدادهاي برتر کنکور سراسري و المپيادهاي علمي در کشور به تشريح آمارهايي از تفکيک جنسيتي اين افراد پرداخت و گفت: نسبت دختران به پسران در رتبه هاي برتر کنکور در رشته رياضي حاکي از تعادل نسبي است و به نوعي مي توان گفت دختران در حال سبقت گرفتن از پسران در رشته هاي هنر و علوم انساني هستند. در موررد المپيادي ها نيز جز در ادبيات که دختران بيش از پسران هستند در مابقي رشته ها دختران نسبت به پسران درصد کمتري را به خود اختصاص داده اند. البته در گروه زيست‌شناسي نسبت دختران معادل پسران است.

حسيني با اشاره به ميزان پراکندگي تعداد المپيادي ها و استعدادهاي برتر کنکور سراسري بر اساس فرضيه محل تولد نيز گفت: بررسي ها نشان مي دهد که وضع تهران نسبت به استان ها آنطور که گفته مي شود مطلوب نيست و سهم استان ها در کسب رتبه هاي علمي از منظر محل تولد بيشتر از تهران است. به تعبير ديگر استعدادهاي برتر در کل کشور پخش هستند، اين نشان مي دهد که توزيع ژني و مغزي استان ها در يک وضعيت مساوي قرار دارد.

وي با اشاره به رشته هاي مورد علاقه برترين هاي کنکور سراسري و نخبگان المپيادهاي علمي گفت: نفرات برتر کنکور سراسري به ترتيب در رشته هاي مهندسي برق، حقوق، پزشکي و مکانيک تحصيل مي کنند و اين امار براي المپيادي ها معطوف به مهندسي برق، کامپيوتر و مکانيک مي شود اما در مجموع مي توان گفت نخبگان رشته هاي برق، حقوق، پزشکي و مکانيک را به ساير رشته ها ترجيح مي دهند.

معاون بنياد ملي نخبگان در رده‌بندي مربوط به دانشگاه هاي برتر کشور نيز به دانشگاه صنعتي شريف، تهران، علوم پزشکي تهران و شهيد بهشتي اشاره کرد و گفت: البته توزيع دانشگاه ها در مقاطع تحصيلي ارشد و دکتري متفاوت است.

به گفته حسيني بر اساس بررسي هاي صورت گرفته از سوي بنياد ملي نخبگان، استعدادهاي برتر از سال 75 تا سال 85 مقاطع بالاتر از کارشناسي را طي کرده اند که اين موضوع نشان از اعتبار کنکور و مسابقات المپيادي دارد.

معاون وزيرعلوم:

ترويج گفتمان آزاد انديشي سياست وزارت علوم است

معاون فرهنگي و اجتماعي وزير علوم، تحقيقات و فناوري گفت: ترويج کرسي ها و گفتمان هاي آزاد انديشي يکي از سياست هاي اصلي وزارت علوم است.

به گزارش ايرنا، از روابط عمومي وزارت علوم، سيد ضيا هاشمي معاون وزير علوم افزود: تاکيد رهبر معظم انقلاب براي رواج اين کرسي ها در دانشگاه ها به دليل ايجاد جنب و جوش و خلاقيت در اين مراکز است که وزارتخانه هم با جديت به دنبال انجام آن است.

وي در آيين معارفه سرپرست دانشگاه رازي کرمانشاه ، وجود فضاي راکد بدون گفتمان آزاد را براي دانشگاه ها خطرناک توصيف کرد و گفت : رکود فضاي دانشگاه يکي از خطراتي است که همواره دانشگاه هاي ما را تهديد کرده است و اين وظيفه متوليان و مديران است که اجازه ندهند چنين فضايي در دانشگاه ها حکم فرما شود. وي انزوا، گوشه نشيني و سکوت معنادار دانشجويان را يکي از آسيب هاي مهم فرهنگي در دانشگاه ها برشمرد و گفت: هر زمان که اين رويه در مراکز علمي مشاهده شد بايد مسئولان بدانند که عيب و ايرادي در کارشان وجود دارد.

هاشمي يکي از موارد انزواي دانشگاه ها را نبود نقد مسئولان از سوي دانشجويان عنوان کرد و افزود: در هر دانشگاهي که دانشجويان آن نتوانند روسا، اساتيد و ساير مسئولان آن را نقد کنند در نهايت گوشه نشيني و انزوا را اختيار خواهند کرد که اين انزواي خود را با سکوت معنادار و همراهي نکردن با برنامه هاي دانشگاه نشان مي دهند.

وي ايجاد شرايط لازم براي برگزاري کرسي هاي آزاد انديشي را يکي از وظايف اصلي روسا و مديران دانشگاهي برشمرد و گفت: بايد شرايطي فراهم شود تا دانشجويان و حتي اساتيد بتوانند به راحتي اظهار نظر کرده و در مورد موضوعات مختلف به بحث و تحليل بپردازند.

وي خاطرنشان کرد: در هر دانشگاهي که استاد و دانشجو خود را با يکديگر محرم ندانند آن دانشگاه به پيشرفت و توسعه کيفي دست نخواهد يافت و محيط بسته اي براي خود رقم مي زند و ايجاد اين شرايط وظيفه روساي دانشگاه هاست. وي همچنين به نامگذاري امسال از سوي رهبر معظم انقلاب به عنوان سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي اشاره کرد و گفت: دانشگاه ها براي تحقق موضوع فرهنگ نقش مهم و اساسي دارند و بايد برنامه هاي فرهنگي خود را همانگونه که مدنظر رهبري است تقويت کنند.

معاون فرهنگي و اجتماعي وزير علوم افزود: هم اکنون مقالات زيادي از سوي نخبگان علمي و دانشگاهي ما در پايگاه استنادي ISI به چاپ مي رسد اما بايد ببينيم خروجي اين مقالات براي رفع مشکلات کشورمان تا چه اندازه است.

آخرين جزئيات پرداخت پژوهانه به دانشجويان دکتري اعلام شد

معاون پژوهشي وزير علوم در جلسه ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي کشور آخرين جزييات پرداخت پژوهانه به دانشجويان دوره دکتري را اعلام کرد.

به گزارش ايرنا به نقل از دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، درچهل وهشتمين جلسه ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي کشور به رياست محمدرضا مخبر دزفولي دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي معاون پژوهشي وزير علوم گزارشي از نحوه پرداخت پژوهانه تحصيلي ارائه کرد.

وحيد احمدي گفت: طبق توافق منعقده بين وزارت علوم و معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، مبالغ پرداخت شده تحت عنوان پژوهانه به دانشجويان دکترا در قالب تسهيلات درخواهد آمد و دانشجوي دکترا بعد از فارغ التحصيلي اين مبلغ را به صورت اقساط باز پرداخت خواهد کرد.

دستور بعدي جلسه ستاد راهبري موضوع «ساماندهي مسووليت و اختيارات هيأت امناي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي» بود، که پس از ارائه سياست هاي تدوين شده در دبيرخانه ستاد راهبري اعضا به بيان نظرات پيرامون اين موضوع خود پرداختند.

ارائه گزارش ديدار جهاد دانشگاهي با رهبري

در ابتداي اين جلسه نيز حميدرضا طيبي رئيس جهاد دانشگاهي گزارشي از ديدار مديران اين نهاد با مقام معظم رهبري ارائه کرد. وي در اين گزارش با اشاره به تأکيدات مقام معظم رهبري مبني بر لزوم فعاليت جهاد دانشگاهي در حوزه فناوري هاي خاص، گفت: رهبر معظم انقلاب نقش جهاد دانشگاهي در پيشرفت علمي و فناوري کشور را بسيار مهم ارزيابي فرمودند. عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي ادامه داد: يکي از تأکيدات رهبر معظم انقلاب اسلامي حضور فعال جهاد دانشگاهي در روند اجراي نقشه جامع علمي کشور است.


 رقابت 80 هزار نفر در آزمون کارشناسي ارشد پزشکي
 انتخاب محل تحصيل همزمان با نتايج اوليه 

آزمون کارشناسي ارشد علوم پزشکي سال 93 در روزهاي 22 و 23 خردادماه با رقابت 79 هزار و 363 نفر برگزار شد و داوطلبان مي توانند همزمان با اعلام نتايج اوليه، رشته - محل خود را انتخاب کنند.

به گزارش مهر، از ميان شرکت کنندگان در اين دوره از آزمون تعداد 58 هزار و 800 نفر زن و 20 هزار و 560 نفر مرد هستند. آزمون در 31 مرکز استان و 71 رشته برگزار شد و بر اساس تغييرات به عمل آمده داوطلبان پس از برگزاري آزمون و اعلام نتايج اوليه مي توانند بر اساس نمره علمي، رشته - محل خود را انتخاب کنند.

ظرفيت پذيرش در آزمون کارشناسي ارشد علوم پزشکي سال 93 شامل حدود 3 هزار و 800 نفر ظرفيت دوره روزانه و با احتساب ظرفيت پذيرش دوره‌هاي شبانه، مجازي، واحدهاي بين‌الملل دانشگاه‌هاي علوم پزشکي و پذيرش دانشجويان استعداد درخشان در مجموع 5 هزار نفر است.

آزمون کارشناسي ارشد علوم پزشکي سال 93 به تفكيك نوبت صبح و عصر برگزار شد که آزمونهاي نوبت صبح راس ساعت 9 صبح آغاز شد و نوبت عصر پنجشنبه نيز راس ساعت 15 شروع و به مدت 160 دقيقه ادامه داشت و نوبت عصر جمعه نيز در همين ساعت آغاز شده و برگزار شد.

افرادي كه در آزمون كارشناسي ارشد سال 93 وزارت بهداشت (آزمون جاري) در يكي از دانشگاه هاي پذيرنده اعلام شده (بجز شعبه هاي بين الملل) پذيرفته شده ولي در دانشگاه ثبت نام نکرده اند يا پس از ثبت نام انصراف دهند، مجاز به شركت در آزمون سال 94 نخواهند بود.

از همين رو تاکيد مي شود داوطلبان در انتخاب اولويت هاي محل تحصيل دقت لازم بعمل آورند.


 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
در قلمرو ورزش
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته