جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1393/08/22 - روزنامه سراسري صبح ايران(پنجشنبه) نسخه شماره 4853

داوطلبان وسايل تخصصي را همراه داشته باشند؛
جزئيات آزمونهاي عملي در رشته‌هاي مختلف نيمه متمرکز کنکور اعلام شد


خبر


نخبگان


خبر


 داوطلبان وسايل تخصصي را همراه داشته باشند؛
 جزئيات آزمونهاي عملي در رشته‌هاي مختلف نيمه متمرکز کنکور اعلام شد 

 نحوه توزيع كارت، تعيين زمان و مكان برگزاري آزمون عملي و طراحي و يا درس تخصصي رشته‌هاي مختلف تحصيلي نيمه متمركز آزمون سراسري سال 93 اعلام شد.به گزارش خبرنگار مهر، اسامي چندبرابرظرفيت رشته‌‌‌‌‌ هاي تحصيلي نيمه ‌متمركز 1- كتابت و نگارگري، 2- علوم ورزشي، مربيگري ورزشي، كارداني علوم ورزشي، آموزش تربيت بدني، 3- ادبيات‌نمايشي، بازيگري، كارگرداني، نمايش‌عروسكي، طراحي صحنـه 4- نقاشي، ارتباط‌ تصويـري، كارداني هنرهاي تجسمي، طراحي ‌پارچه، طراحي لباس، 5- طراحي صنعتي، 6- مجسمه‌سـازي، 7- آهنگ‌سازي، 8- نوازندگي ساز ايراني، جهاني و نظامي دوره‌هاي‌ روزانه و شبانه دانشگاهها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالي در کنکور 93 معرفي شد.

كليه معرفي‌شدگان بايد طبق برنامه‌هاي زماني مندرج در اطلاعيه اقدام کنند. به همراه داشتن اصل شناسنامه و يا كارت ملي براي كل داوطلبان در روز آزمون الزامي است.انتخاب دانشگاه محل تحصيل رشته‌هاي تحصيلي نيمه‌متمركز معرفي‌شدگان در اين مرحله نيز به ‌صورت اينترنتي بوده و داوطلبان مي توانند در روزهاي 2 تا 12 آذرماه با مراجعه به سايت سازمان نسبت به انتخاب دانشگاه محل تحصيل و تكميل فرم انتخاب رشته خود اقدام کنند. مهلت انتخاب محل رشته‌هاي نيمه‌متمركز قابل تمديد نيست.

معرفي‌شدگاني كه نسبت به واريز هزينه آزمون عملي خود اقدام کرده اند بايد در زمان اعلام شده كارت آزمون عملي و يا طراحي خود را پرينت کرده و طبق آدرس مندرج در كارت ورود به جلسه آزمون عملي برابر زمان و مكان مندرج در پرينت كارت عملي خود اقدام کنند.

آزمون‌هاي عملي و طراحي و درس تخصصي هر رشته قابل تمديد، تكرار و يا برگزاري آن بصورت انفرادي براي هيچ داوطلبي در تحت هيچ شرايطي ميسر نيست. حضور داوطلب نيم ساعت قبل از ساعت شروع آزمون الزامي است.

در رشته علوم ورزشي و تربيت بدني كارت شركت در آزمون عملي توسط حوزهاي مجري تحويل داوطلبان خواهد شد.

كليه معرفي‌شدگان چندبرابرظرفيت رشته‌هاي دانشگاه شهيد رجائي و پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان وابسته به وزارت آموزش وپرورش علاوه بر شركت در آزمون عملي و طراحي، بايد طبق اطلاعيه‌اي كه در دهه آخر آذر ماه توسط اين سازمان براي شركت در مصاحبه تخصصي و بررسي صلاحيت هاي عمومي كه در دو قسمت مجزا توسط آموزش وپرورش استان محل اقامت داوطلب برگزار خواهد شد، شركت کنند. در غيراينصورت به منزله انصراف فرد از ادامه گزينش تلقي مي شود و كليه داوطلبان بايد حائز شرايط مصاحبه و بررسي صلاحيت‌هاي عمومي بوده تا در گزينش نهائي كه براساس ضوابط اين سازمان در بهمن ماه انجام مي شود، باشند.

پذيرفته‌شدگان‌ رشته‌هاي‌ متمركز، چنانچه‌ براي‌ شركت‌ در مراحل‌ مصاحبه‌، معاينه‌ و يا آزمون‌ عملي‌ مراجعه‌ نموده و نهايتاً فهرست ‌اسامي‌ آنان‌ نيز جزو پذيرفته‌شدگان‌ نهايي‌ رشته‌ نيمه‌متمركز اعلام‌ شود و به عنوان پذيرفته‌شده ‌نهايي‌ هر يك از رشته‌هاي تحصيلي‌ نيمه‌‌متمركز اعلام‌ قبولي شوند، مطابق ضوابط قبولي‌ قبلي آنان‌ در رشته‌ متمركز لغو و امكان بازگشت و ادامه تحصيل در رشته قبولي متمركز براي آنان ميسر نيست و منحصراً مي توانند در رشته نيمه‌متمركز ثبت‌نام و ادامه تحصيل کنند. معرفي‌شدگان‌ دوره‌هاي روزانه رشته‌هاي‌ نيمه‌متمركز، چنانچه در آزمون عملي شركت کنند‌ و در رديف پذيرفته‌شدگان‌ نهايي‌ رشته‌ نيمه‌متمركز قرار گيرند، حق ثبت نام و شركت در آزمون سراسري سال 1394 را ندارند.

برنامه زمان و مكان مراجعه معرفي‌شدگان چند برابرظرفيت رشته‌هاي ‌مختلف تحصيلي نيمه‌متمركز

رشته كتابت و نگارگري:

كارت‌ ورود به‌ جلسه‌ آزمون درس طراحي آنان از تاريخ 27 تا 29 آبان ماه 93 از طريق سايت سنجش قابل دريافت است. داوطلبان بايد با در دست‌ داشتن‌ پرينت كارت شركت در آزمون عملي، خودكار، مداد و پاك كن نرم، تخته شستي به ابعاد A3، مدادهاي طراحي B2، B4 و B6 در روز جمعه 30 آبان به آدرس مندرج در كارت ورود به حوزه آزمون عملي مراجعه کنند. آزمون درس طراحي رأس ساعت 9:00 صبح روز جمعه منحصراً در شهر تهران برگزار خواهد شد.

رشته­ كارشناسي علوم‌ورزشي و آموزش تربيت‌بدني:

داوطلبان بايد كارت شركت در آزمون عملي خود را از محل حوزه برگزاري آزمون عملي دريافت کنند. داوطلبان لازم‌ است‌ با همراه داشتن لباس‌ و كفش‌ ورزشي‌ منحصراً در روز تعيين‌ شده‌ در حوزه برگزاري حضور يابند. بديهي ‌است‌ در صورت ‌‌نداشتن‌ شناسنامه، كارت ملي، از داوطلب‌ مراحل معاينات و آزمون ‌عملي‌ و مصاحبه‌ به ‌عمل ‌نخواهد آمد.

يادآوري مهم (1): معرفي‌شدگان چند برابر ظرفيت رشته تحصيلي علوم ورزشي بايد از سلامت كامل جسماني برخوردار بوده و بخصوص از سلامت قلبي و ريوي خود يقين داشته و آمادگي‌هاي لازم براي تستهاي آزمون‌ عملي‌ دانشگاهها و موسسات آموزش عالي را داشته‌ باشند. با توجه به اينكه در محل حوزه برگزاري آزمون عملي معاينات پزشكي با نظارت پژوهشگاه تربيت بدني وزارت علوم، تحقيقات و فناوري انجام خواهد شد نياز به همراه داشتن گواهي سلامت و ارائه گواهي تندرستي براي داوطلبان نيست.

يادآوري مهم (2): داوطلباني كه‌ اسامي ‌آنان‌ به عنوان‌ معرفي‌‌شده‌ هر يك ‌از كدرشته‌‌هاي دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي-تهران (كدهاي 19376 الي 19396) و كدرشته‌هاي آموزش تربيت بدني پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان (كدهاي 23730 الي 24080) وابسته به آموزش و پرورش اعلام‌ شده‌، مي‌بايست علاوه بر شركت در آزمون عملي طبق اطلاعيه‌اي كه در دهه سوم آذر ماه توسط اين سازمان براي شركت در مصاحبه تخصصي و بررسي صلاحيت‌هاي عمومي كه در دو قسمت مجزا توسط آموزش وپرورش استان محل اقامت داوطلب برگزار خواهد شد، شركت کنند و در غيراينصورت به منزله انصراف فرد از ادامه گزينش تلقي مي شود.

آزمون عملي ‌كليه‌ معرفي‌شدگان‌ خواهر در روز پنجشنبه 29 آبان و کليه معرفي شدگان برادر در روز جمعه 30 آبان برگزار مي شود. هزينه شرکت در آزمون مبلغ 150 هزار ريال است.

رشته‌هاي ‌تحصيلي ادبيات نمايشي- نمايش عروسكي- بازيگري-كارگرداني و طراحي صحنه:

كارت شركت در آزمون اين داوطلبان از 28 تا 30 آبان ماه از طريق سايت سازمان سنجش قابل دريافت است و داوطلبان لازم‌ است، با در دست‌ داشتن‌ پرينت كارت آزمون عملي، شناسنامه‌ عكسدار و يا كارت‌ ملي، وسايل مورد نياز مانند پرينت كارنامه آزمون سراسري- هر نوع ‌اثر هنري و مدارك مربوط به سوابق تجربي در زمينه هنرهاي نمايشي اعم از (كارگرداني- نمايش عروسكي- طراحي صحنه- ادبيات نمايشي- بازيگري) و نمونه آثار نوشتاري- ساخت عروسك- ماكت- احكام شركت در جشنواره - تنديس و ... اسناد و سوابق فعاليت در رشته مذكور، به آدرس مندرج در كارت آزمون مراجعه کنند.

شروع مصاحبه ساعت‌ 8:00 صبح هر روز بوده و حضور كليه داوطلبان براساس برنامه زماني بين ساعت‌ 8:00 تا 9:00 صبح‌ براي تعيين نوبت مصاحبه ‌ضروري است و تأخير يا عدم‌ مراجعه داوطلبان در روز و ساعت‌ مقرر موجب‌ حذف‌ آنان‌ از نوبت‌ مصاحبه خواهد شد. داوطلبان گرايش بازيگري بايد از فيزيك مناسب و سلامت كامل برخوردار باشند.

رشته‌هاي‌ تحصيلي نقاشي‌، ارتباط تصويري‌، كارداني هنرهاي تجسمي (نقاشي) طراحي پارچه، طراحي لباس و طراحي صنعتي:

كارت شركت در آزمون اين داوطلبان از 4 تا 5 آذرماه از طريق سايت سازمان سنجش قابل دريافت است. آزمون‌ تشريحي‌ درس‌ طراحي‌ همه رشته‌ها روز جمعه 7 آذرماه خواهد بود و همه رشته ها به جز رشته طراحي صنعتي رأس‌ ساعت‌ 8:30 و رشته طراحي صنعتي رأس ساعت 15:00 (3 بعدازظهر) روز جمعه برگزار مي شود.

داوطلبان بايد علاوه بر در دست‌ داشتن‌ پرينت كارت آزمون طراحي، شناسنامه‌ عكسدار يا كارت‌ ملي، وسايل مورد نياز مانند زير دستي‌‌ مقوايي ‌يا فيبر به‌ ابعاد 50×35 سانتي ‌متر- گيره‌هاي ‌كاغذ- مدادهاي‌‌ رنگي- مداد سياه‌ پر رنگ‌‌ و نرم - مداد پاكن‌ و مداد تراش - مداد اتود و مداد طراحي- خط‌كش‌ و گونياي‌ كوچك‌، پرگار و وسايل مرتبط نيز همراه داشته باشند. داوطلبان از همراه داشتن وسايل اضافه و الصاق كردن هرگونه كاغذ، كاغذ پوستي و غيره به كار عملي خودداري کنند.

رشته ‌تحصيلي مجسمه‌‌‌سازي‌:

كارت شركت در آزمون اين داوطلبان در روزهاي 24 تا 26 آذرماه از طريق سايت سازمان سنجش قابل دريافت است. داوطلبان لازم‌ است، براي‌ شركت‌ در مراحل‌ آزمون ‌تخصصي‌ و مصاحبه با در دست‌ داشتن‌ پرينت كارت آزمون عملي، شناسنامه‌ عكسدار يا كارت‌ ملي، وسايل مورد نياز مجسمه سازي شامل تخته شاسي A3 و لوازم طراحي از جمله مداد طراحي مختلف و ابزار مجسمه سازي مانند قيچي كاغذ بر، ذغال فشرده و... رأس‌ ساعت‌ 8:00 صبح‌ (براي گروه بندي و نوبت دهي) خواهران در تاريخ 27 آذر و برادران در تاريخ 28 آذر به آدرس مندرج در كارت‌ شركت آزمون عملي مراجعه کنند. آزمون عملي اين رشته منحصراً در شهر تهران برگزار خواهد شد.

رشته‌ تحصيلي آهنگسازي:

كارت شركت در آزمون اين داوطلبان در روزهاي دوم تا سوم ديماه از طريق سايت سازمان سنجش قابل دريافت است. داوطلبان براي‌ شركت‌ در آزمون كتبي و عملي ضرورت دارد با در دست‌ داشتن‌ پرينت كارت شركت در آزمون، كارت ملي، و مدادسياه و پاك كن و همچنين‌ وسايل مورد نياز راس ساعت‌ 8:00 صبح روز پنج‌شنبه 4 دي ماه به آدرس مندرج در كارت آزمون مراجعه کنند. آزمون عملي اين رشته منحصراً در شهر تهران برگزار خواهد شد.

مواد امتحاني آزمون عملي رشته‌ آهنگ سازي شامل بخش اول: 1-هارموني (به صورت كتبي شامل يك سوال باس شماره‌گذاري شده). 2- ساز شناسي ايراني و جهاني (به صورت كتبي 15 سوال «5سوال ساز شناسي ايراني و 10 سوال سازشناسي جهاني»). بخش دوم: 1-مباني نظري موسيقي (شامل سرايش و تربيت شنوايي). 2-پيانو. است.

رشته‌هاي‌ تحصيلي نوازندگي ساز ايراني‌، نوازندگي ساز جهاني‌ و رشته موسيقي نظامي:

كارت شركت در آزمون اين داوطلبان براي نوازندگي سازنظامي و نوازندگي ساز جهاني در روزهاي سوم و چهارم دي ماه توزيع مي شود. آزمون نوازندگي سازنظامي براي برادران جمعه 5 دي ماه و آزمون نوازندگي ساز جهاني براي برادران جمعه 5 دي ماه و براي خواهران شنبه 6 دي ماه برگزار مي شود. كارت شركت در آزمون نوازندگي ساز ايراني 9 و 10 دي ماه و آزمون نوازندگي ساز ايراني براي برادران پنجشنبه 11 دي ماه و براي خواهران جمعه 12 دي ماه برگزار مي شود. به همراه‌ داشتن‌ ساز تخصصي‌ براي معرفي‌شدگان ضروري‌ است.

1- نوازندگي موسيقي ايراني‌: تسلط لازم به يكي از سازهاي سنتي ايران(به استثناي سازهاي ضربي) و مباني نظري و عملي موسيقي ايراني و نيز تسلط لازم به سرايش و شنوايي.

2- نوازندگي موسيقي جهاني: تسلط لازم به يكي از سازهاي موجود در اركسترهاي سمفونيك (به استثناي سازهاي ضربي) و مباني نظري و عملي موسيقي جهاني و نيز تسلط لازم به سرايش و شنوايي.

3- نوازندگي موسيقي نظامي: تسلط لازم به يكي از سازهاي بادي-چوبي يا بادي- برنجي، اركستر سمفونيك (به استثناي سازهاي ضربي) و نيز تسلط لازم به سرايش و شنوايي.


 خبر 

 توکلي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران:

24 آبان ماه آخرين مهلت ثبت نام دوره‌هاي کارداني نظام جديد

مشاور عالي سازمان سنجش گفت: ثبت نام دوره‌هاي کارداني بدون آزمون نظام جديد براي موسسات آموزش عالي غير انتفاعي و غير دولتي از روز دوشنبه 19 آبان ماه آغاز شد و تا 24 آبان ماه مهلت دارد.حسين توکلي مشاور عالي سازمان سنجش کشور در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: ثبت نام و انتخاب رشته براي شرکت در گزينش رشته‌هاي تحصيلي بدون آزمون (پذيرش براساس سوابق تحصيلي) دوره‌هاي کارداني نظام جديد براي موسسات آموزش عالي، انتفاعي و غير دولتي در روز دوشنبه 19 آبان ماه 93 از طريق سايت سازمان سنجش کشور آغاز شده و در روز شنبه 24 آبان 93 پايان مي‌پذيرد.وي افزود: تا ساعت 8 صبح روز چهارشنبه 21 آبان تعداد 1678 ثبت نام نموده‌اند.وي خاطر نشان کرد: به کليه داوطلباني که تاکنون ثبت نام نکرده‌اند، تاکيد مي‌شود در فرصت باقي مانده به سايت سازمان سنجش مراجعه و با مطالعه دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته و در صورت واجد شرايط بودن براي ثبت نام و انتخاب رشته اقدام نمايند.

توکلي:

ثبت نام دوره کارشناسي ارشد ناپيوسته 25 آبان پايان مي‌يابد

مشاور عالي سازمان سنجش گفت: ثبت نام کارشناسي ارشد ناپيوسته، يکشنبه 25 آبان ماه پايان مي‌پذيرد.حسين توکلي مشاور عالي سازمان سنجش در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: براساس برنامه زماني پيش بيني شده ثبت نام شرکت در آزمون ورودي دوره‌هاي کارشناسي ارشد ناپيوسته سال 94 و 20 دوره المپياد علمي دانشجويي کشور از دوشنبه 17 آبان 93 از طريق سايت سنجش آموزش کشور آغاز و در روز يکشنبه 25 آبان پايان مي‌پذيرد.

وي افزود تا ساعت 8 صبح چهارشنبه 21 آبان ماه 93، تعداد 131 هزار و 835 نفر نسبت به ثبت نام اقدام نمودند.وي خاطر نشان کرد: به کليه داوطلباني که تاکنون اقدام به ثبت نام نکردند اکيدا توصيه مي‌شود که در فرصت باقي مانده به سايت سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه و پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنما و در صورت واجد شرايط بودن براي ثبت نام اقدام نمايند.

با تمديد مهلت؛

امروز؛ آخرين مهلت ثبت‌نام در پذيرش بدون آزمون 93 دانشگاه پيام‌نور

مهلت ثبت‌نام در تکميل ظرفيت پذيرش بدون آزمون سال 93 دانشگاه پيام‌نور تا 22 آبان ماه تمديد شد.دکتر محمدعلي کريمي، معاون آموزشي و تحصيلات تکميلي دانشگاه پيام‌نور در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: ثبت‌نام در دوره‌هاي بدون آزمون سال 93 دانشگاه پيام‌نور تا 22 آبان ماه تمديد شد.

وي گفت: ثبت‌نام در اين دوره‌ها بر اساس سوابق تحصيلي صورت مي‌گيرد و علاقه‌مندان با مراجعه به پايگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش در فرصت باقي مانده قادر به ثبت‌نام خواهند بود.

اعلام زمان ثبت نام عمره دانشجويان واستادان ايراني خارج از کشور

زمان ثبت نام عمره دانشجويان و استادان ايراني خارج از کشور، اعلام شد.به گزارش خبرگزاري مهر، فرايند عمره مفرده سال 94 از 21 آبان ماه تا 5 آذرماه سال جاري در سامانه www.nahadiran.ir انجام مي شود.در اين فراخوان، تمام استادان و دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در خارج از کشور مي توانند ثبت نام کنند.

دانشجويان با توجه به فرصت محدود ثبت نام لازم است نسبت به تکميل فرم ثبت نام و تهيه مدارک مربوطه، مطابق دستورالعمل اقدام کنند.

29 آبان؛

نخستين همايش دانشجويان بر‌تر حوزه علوم پزشکي برگزار مي‌شود

نخستين همايش دانشجويان بر‌تر حوزه علوم پزشکي دانشگاه آزاد اسلامي به همت امور نخبگان و استعدادهاي درخشان حوزه علوم پزشکي دانشگاه آزاد اسلامي برگزار مي‌شود.به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاري آنا، اين همايش با هدف شناسايي و توانمندسازي استعدادهاي بر‌تر و درخشان اين حوزه و در راستاي ارتقاي کيفي و توسعه فعاليت هاي پژوهشي و ارتقاي جايگاه علمي دانشگاه با موضوع نقش آفريني در دانشگاه آينده، 29 آبان جاري در سالن همايش هاي بيمارستان فرهيختگان دانشگاه آزاد اسلامي برگزار مي‌شود.

مسئول امور نخبگان و استعدادهاي درخشان حوزه علوم پزشکي با تاکيد بر فراهم کردن بستر مناسب براي فعاليت هاي علمي و پژوهشي افراد فهيم و علاقه‌مند و همچنين ارتقاء رتبه دانشگاه آزاد اسلامي در جامعه و افکار عمومي بيان کرد: هدف ما، جذب و شناسايي دانشجويان بر‌تر و استعدادهاي درخشان در واحدهاي مجري علوم پزشکي در دانشگاه آزاد اسلامي است و در پي تربيت فرهيختگاني هستيم که خاک ايران را مانند شهدا پاس بدارند و از آن حفاظت کنند.

دکتر سيد حميد جمال الديني در اين خصوص گفت: اين همايش با هدف شناسايي و توانمند سازي دانشجويان بر‌تر و استعداد درخشان حوزه علوم پزشکي دانشگاه آزاد اسلامي به همراه کارگاه هاي جانبي براي دانشجويان بر‌تر برگزار خواهد شد.

فراخوان معرفي داوطلب براي دريافت جايزه ابن سيناي يونسکو (2015)

به گزارش آفرينش، به ابتكار جمهوري اسلامي ايران و باهمكاري سازمان يونسكو، جايزه ابن سينا براي اخلاق در علم ازسال 2002 در يونسکو پايه‌گذاري شد. به گزارش روابط عمومي وزارت علوم، اين جايزه هر دو سال يكبار به افراد و گروه‌هايي که تحقيقات و فعاليت‌هاي شاخص و برجسته‌اي در زمينه اخلاق علمي و فناوري انجام داده‌اند اعطا مي‌شود و سال 2015 چهارمين دوره برگزاري اعطاي اين جايزه است.

جايزه ابن سينا براي اخلاق درعلم شامل يک مدال طلا مزين به تصوير ابن سينا، ده هزار دلار و يک هفته سفر علمي به ايران است که طي آن برنده جايزه در جلسه هاي بحث و سخنراني دردانشگاه‌ها و نهادهاي تحقيقاتي کشور و ملاقات‌هاي علمي با استادان و متخصصان ايراني شركت مي‌كند.

اين جايزه با هدف به رسميت شناختن فعاليت هاي افراد يا گروهها در زمينه اخلاق در علم ايجاد شده است و تفکر اخلاقي را در مورد مسائل پيش آمده به واسطه پيشرفت‌هاي حاصل شده در علم و فن‌آوري ترويج مي کند؛ هدفي که از جمله اولويت‌هاي يونسکو نيز به‌ شمار مي‌رود. گفتني است علاقه مندان مي توانند براي دريافت فرم مربوط و تکميل آن و براي دريافت اطلاعات بيشتر به سايت کميسيون ملي يونسکو www.irunesco.org مراجعه کنند.


 نخبگان 

 مهاجرت نخبگان؛ الگوها و تبعات آن

آزيتا تقوايي

قسمت سوم

سياستگزاران براي مديريت پديده مهاجرت نخبگان و كاهش عواقب آن نياز به مدارك و شواهد كافي درخصوص عوامل تاثيرگذار بر تصميم گيري نخبگان براي مهاجرت دارند.

يكي از نظريه‌هاي مفيد در اين زمينه تئوري كشش-رانش است. عوامل رانشي در كشورهاي مبدا و عوامل كششي در كشورهاي مقصد محرك مهاجرت به شمار مي‌روند. علاوه بر اين عوامل بازدارنده در كشورهاي مبدا و عوامل دفعي در كشورهاي مقصد نيز كه مانع از مهاجرت يا سبب بازگشت مهاجران مي‌شوند بايد مورد توجه قرار گيرند.

گلاسر بيان مي‌دارد كه تعهد نسبت به بازگشت به كشور خود در بين متخصصان فني يا دانش‌آموختگان بسيار قوي و ميهن‌دوستي از ويژگيهاي بارز افراد در بيشتر كشورها است. بسياري از نخبگاني كه به ديگر كشورها مي‌روند از ابتدا قصد اقامت دائم ندارند يا حداقل به ارائه خدمات به هم‌ميهنانشان علاقه دارند ولي از نظر روانشناختي اصولا افراد در برابر تغييرات مقاومت مي‌كنند.

نخبگان علاقمند هستند در محيطي زندگي كنند كه بتوانند تاثيرگذار باشند و بيشتر خدمت كنند كه از نظر ايشان هيچيك از اين موارد در كشور ايران محقق نمي‌شود. در مجموع با توجه به تحقيقات صورت گرفته مي‌توان عوامل ذيل را بعنوان عامل اصلي مهاجرت نخبگان بيان كرد:

-تفاوت سطح علمي دانشگاههاي داخل و خارج از كشور

-تفاوت سطح رفاه براي نخبگان در داخل و خارج از كشور

-عدم ارتباط مراكز پژوهشي و آموزشي با صنعت و درنتيجه عدم حمايت از پژوهش در داخل

-بالا بودن شان و منزلت علم و عالم در داخل

-عدم حمايت مناسب دولت از كارآفريني و نامشخص بودن آينده شغلي در ايران

-ايجاد فرهنگ مهاجرت در دانشگاههاي برتر كشور

ادامه دارد...

مجموعه مقالات نخستين هم‌انديشي ملي در امور نخبگان؛ بنياد ملي نخبگان، تابستان 93.

گردآورنده: غلامعلي منتظر (دانشگاه تربيت مدرس)


 خبر 

 معاون آموزش و تحصيلات تکميلي دانشگاه پيام‌نور خبر داد؛

احتمال برگزاري آزمون فراگير 94 در ارديبهشت ماه

کريمي گفت: مسئولين دانشگاه پيام‌نور با سازمان سنجش در حال مشورت و هماهنگي هستند تا در صورت امکان در ارديبهشت ماه 94 آزمون فراگير کارشناسي ارشد اين دانشگاه برگزار شود.دکتر محمدعلي کريمي، معاون آموزشي و تحصيلات تکميلي دانشگاه پيام‌نور در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: در تلاشيم با همکاري و مشورت سازمان سنجش زمان نهايي برگزاري آزمون فراگير کارشناسي ارشد سال 94 را مشخص نماييم.

وي گفت: چند تاريخ در حال بررسي است اما در صورت نهايي شدن، آزمون فراگير94 در ارديبهشت ماه برگزار خواهد شد، ضمن اين که با موافقت سازمان سنجش خواهيم توانست در دي يا بهمن 93 ثبت‌نام اين آزمون را ترتيب داده و در ارديبهشت آزمون برگزار گردد که پذيرفته‌شدگان در اين صورت خواهند توانست در مهر 94 دانشجوي کارشناسي ارشد دانشگاه پيام‌نور باشند.


 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
در قلمرو ورزش
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته