جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑíÇÝÊ Pdf ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1385/12/15 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران - (سه شنبه) نسخه شماره 2716

تاکيد آيت ا... هاشمي رفسنجاني برنظارت جدي مجمع;
مهلت لازم به دولت داده شده است

در سومين روز بررسي لايحه بودجه86;
مجلس به تنش کشيده شد


دفاع توکلي از سهميه بندي بنزين در سال 86


کوتاه و خواندني

البرادعي در گزارش خود به شوراي حکام آژانس اعلام کرد;
بن بست در پرونده هسته اي ايران


  تاکيد آيت ا... هاشمي رفسنجاني برنظارت جدي مجمع;
 مهلت لازم به دولت داده شده است 

گروه سياسي: رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به روند تاسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام يادآور شد: در ابتداي مجلس اول بين مجلس و شوراي نگهبان اختلافاتي در مسايل بروز مي کرد و مجلس هم عقب نشيني نمي کرد. اين ها انباشته شد و ما ديديم که اگر اين طور باشد نمي توانيم مسايل مهم را به نتيجه برسانيم. من نامه اي به امام(ره) در تاريخ 5 مرداد 1360 نوشتم و از ايشان درباره  اين موضوع کمک خواستم و امام(ره) هم دو هفته بعد در جواب گفتند که اگر اکثريت مجلس نظري درباره  موضوعي خاص در شرايط ويژه اي داشت، آن نظر مي تواند مستقيما ابلاغ شود و نيازي به تصويب شوراي نگهبان نيست. آيت ا... هاشمي رفسنجاني طي سخناني در نشستي که با حضور خبرنگاران برگزار شد، ادامه داد: امام(ره) با اين نامه دست مجلس را باز کردند ولي مجلس در تصويب مقررات افراط مي کرد. بعد از مدتي تعدادي از نمايندگان و عقلاي نظام در ادامه اين روش ترديد کردند و ما هم ديديم که مراعات نمي شود. کم کم کار به جايي رسيد که فکر کرديم بايد براي اين مساله کاري کرد. امام(ره) هم به فکر اين قضيه بودند. سران سه قوه مهندس ميرحسين موسوي و حاج احمد آقا نامه اي به امام(ره) نوشتيم و به ايشان گفتيم که اگر قرار است در اين زمينه تصميمي بگيرند، زودتر وارد عمل شوند. امام(ره) دو روز بعد يعني در تاريخ 17 بهمن 66 طي نامه اي، مجمع تشخيص مصلحت نظام را تاسيس کردند. وي در ادامه درباره  عملکرد مجمع تشخيص مصلحت نظام توضيح داد: از آن به بعد مجمع ديگر در موارد اختلافي کار مي کرد. حضرت امام(ره) هم دستوراتي در سال تاسيس به مجمع دادند. بعد از رحلت حضرت امام(ره) قرار شد، مجمع تشخيص مصلحت نظام که تا آن زمان در قانون اساسي به آن اشاره اي نشده بود در متمم قانون اساسي آورده شود.
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه درباره  عملکرد دوره  سوم مجمع گفت: در دوره  سوم مجمع دو کار انجام داد; يکي حل اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان که اين موارد تقريبا تمام شده است. چند مورد در دستور است که آن ها را هم فکر مي کنم در يک جلسه به پايان برسانيم. در حوزه  سياست هاي کلي هم مجمع سياست هاي کلي مي نويسد و اين سياست ها از طرف مقام معظم رهبري به مجمع ارائه مي شود و مجمع درباره  آن سياست هاي کلي را تضمين مي کند. در دوره  سوم تعدادي از اين موارد تدوين و به رهبري ارائه شد که از جمله  آن ها سند چشم انداز و سياست هاي اصل 44 قانون اساسي مي باشد. ما در سياست هاي اصل 44 مشکل خصوصي سازي را حل کرديم. همانطور که مقام معظم رهبري فرمودند; از اين سياست ها انتظار انقلاب اقتصادي دارند.
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره نظارت مجمع بر اجراي سياست هاي چشم انداز و اصل 44 و انطباق آن ها با برنامه ها و قوانين دولت، گفت: بايد براي اين نظارت، آيين نامه مي نوشتيم. در عين حال در محتواي اين آيين نامه اختلافات زيادي بود و بحث هاي زيادي از طرف دولت و مجلس و مجمع مطرح شد تا اين که اواخر دوره  خاتمي، ما ديگر به توافق نرسيديم و مجمع کوتاه آمد و آيين نامه  ضعيفي براي نظارت مجمع بر سياست هاي کلان تصويب شد که بر اساس آن مجمع مي توانست بر برنامه ها نظارت کند تا خلاف سياست هاي کلي نباشد. هاشمي رفسنجاني ادامه داد: هم چنين مقرراتي که در دستگاه هاي اجرايي تصويب مي شد، بايد يک نسخه به مجمع مي آمد تا اگر مجمع مواردي را خلاف آن سياست ها ديد، اعلام کند، تا اصلاحات لازم به عمل آيد. همچنين بر اساس آن آيين نامه، دستگاه هاي اجرايي بايد سالانه گزارشي از انطباق مصوبات و برنامه هاي خود با سياست هاي کلان را به مجمع بدهند. بعد از روي کار آمدن دولت جديد، طي ملاقاتي که با مقام معظم رهبري داشتيم، متمم هاي بودجه به مجلس مي رفت، به نظر مي رسيد با برخي سياست هاي کلان سازگار نباشد. در نتيجه قرار شد مهلتي به دولت جديد داده شود تا فرصتي بيابد که شعارهاي جديد خود را عملي کند. با توجه به اين که برخي از تصميمات متعلق به دولت قبل بود، ما ملاحظه کرديم تا آن ها بتوانند تصميمات خود را عملي کنند. به نظر من مهلت لازم داده شده و مجمع بايد کم کم براي نظارت به صورت جدي تر وارد ميدان شود.
وي درباره  نظارت شوراي نگهبان بر قوانين جهت بررسي انطباق آن ها با سياست هاي کلان، گفت: در شوراي نگهبان طبق آن چه مقام معظم رهبري فرموده بودند، قرار بود اين کار انجام شود، اما من به ياد ندارم که شوراي نگهبان در اين زمينه اقدامي کرده باشد. هاشمي رفسنجاني همچنين در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر چرايي ابراز نگراني از تشريفاتي شدن سند چشم انداز، گفت: به نظر من از هر چهار طرف در اين زمينه انتقاد وجود دارد. ما در مجمع به صورت جدي بر اجراي سياست ها نظارت نکرديم. مجلس و دولت هم کار زيادي نکردند. نمايندگان گاهي طرح هايي مي دهند که به نظر من بايد تعامل شود تا اين مسايل به صورت لايحه و با کارشناسي بيشتر از سوي دولت ارائه شود و قوه  قضاييه هم بايد شرايط اجراي سياست هاي سند چشم انداز را مهيا کند. در دو سال بعد از ابلاغ سياست ها کار جدي نشده است. فلسفه  اين سياست ها براي اين است که کشور متکي به سياست هاي ثابت شود و با عوض شدن دولت ها اين سياست ها هم چنان ادامه پيدا کند و با تغيير دولت ها فترت در امور ايجاد نشود.
افزايش يافتن اتکاي کشور به نفت
هاشمي رفسنجاني در ادامه نشست مطبوعاتي خود در پاسخ به پرسش خبرنگار ديگري مبني بر اين که آيا نظر برخي مبني بر انحراف دستگاه هاي اجرايي از سياست هاي اصل 44 را مي پذيريد يا نه؟ گفت: کساني که انحراف از سند چشم آنداز و اصل 44 را مطرح مي کنند، موارد مشخصي را مي آورند، مثلا در سند چشم انداز تصويب شده که سالي 10 درصد از اتکا به نفت کم شود تا در عرض 10 سال کشور ديگر متکي به نفت نباشد، اما در اين دو سال برعکس شده است و اتکاي ما به نفت بيشتر شده، يا در واگذاري امور به مردم قرار بود ظرف پنج سال و هر سال 20 درصد، دولت تصدي هاي خود را به مردم واگذار کند که اين هم نشده است. رييس  مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: در بودجه  سالانه هم همين بحث مطرح است.
مغاير بودن ممتم ها با سند چشم انداز
وي در پاسخ به پرسش خبرنگار ديگري مبني بر اين که برخي مباحث مطرح در مجمع تشخيص اين شائبه را ايجاد مي کند که مجمع سياسي رفتار مي کند، گفت: در سند چشم انداز هم دولت، هم مجلس، هم قوه  قضاييه و هم مجمع تشخيص مصلحت نظام ضعيف عمل کرده ايم و بايد بيشتر مواظبت مي کرديم. ما خيلي چيزها را به خاطر اين که چنين مباحثي مطرح نشود نمي گوييم و مسائل چالشي را مطرح نمي کنيم. همين چند جمله ها را هم که مي گوييم آن قدر ديگران تکرار کرده اند که ديگر ما فقط آن را تکرار مي کنيم. من هم بايد اين مسائل را بگويم و مردم بايد اين مسائل را از زبان من که مسوول تدوين اين سياست ها بوده است، بشنوند. بسياري از متمم هاي بودجه که هم اکنون دولت به مجلس مي دهد با اصول چشم انداز مخالف است و ما طبق قانون مي توانيم اقدام کنيم، اما وضعيت کشور و نياز دولت را مي بينيم و در اين زمينه ملاحظه مي کنيم. 
مايوس نيستم
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به سوالي مبني بر اميدواري نسبت به افق پيش روي چشم انداز با توجه به موانع پيش رو گفت: ما مايوس نيستيم; چرا که همه  مسوولاني که تلاش مي کنند، نيت خير دارند و براي کشور زحمت مي کشند. بحث هاي غيرعلني ما با هم خيلي بيشتر است، اما سعي مي کنيم که آن را تنها در جلسات غيرعلني مطرح کنيم. به هر حال اميدوارم ما بتوانيم از اين مسايل عبور کنيم. هاشمي رفسنجاني ادامه داد: تدوين سياست هاي کلان در هر موردي بايد به اذن مقام معظم رهبري باشد. ما 130 مورد را براي تدوين سياست هاي کلان به ايشان پيشنهاد داده ايم که يک به يک در نوبت قرار مي گيرند. رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام مجمع را داراي سليقه هاي مختلف دانست و گفت: در مجمع برخورد آرا، دوستانه و کارشناسانه است. البته گاهي در برخي موارد - که خيلي کم است - نظرات جناحي و سياسي مي شود. هاشمي رفسنجاني درباره  نظر برخي مبني بر واگذاري شرکت ها در گذشته به صورت نادرست و غيرشفاف، گفت: اين جوسازي در آن زمان توسط افرادي از جناح راديکال چپ مطرح مي شد که الان پشيمان شده اند. ما از آنها يک مورد خواستيم که بيان کنند; آقاي حبيبي مسوول واگذاري ها و فرد بسيار دقيقي بود و آيين نامه  دقيقي هم در اين باره داشتند. آن ها نتوانستند يک مورد مشخص را بگويند. شما خبرنگاران هم اگر موردي ديديد به ما بگوييد. اين جوسازي ها باعث شد که کار خصوصي سازي سست شود و در زمان خاتمي هم به سستي پيش رفت. به علاوه اين که ما در آن زمان سياست هاي کلي اصل 44 را تصويب نکرده بوديم و بسياري از مواردي که واگذار مي شد، محدود بود.


 در سومين روز بررسي لايحه بودجه86;
 مجلس به تنش کشيده شد 

گروه سياسي: بررسي تبصره هاي لايحه بودجه سال 86 ديروز در صحن علني مجلس با اعتراض تعدادي از نمايندگان به دليل بي توجهي هيات رئيسه به پيشنهاد 115 نماينده اين نهاد قانونگذاري با تنش آغاز شد.
115 نفرازنمايندگان در اقدامي عجيب و غيرقابل انتظار خواستار جايگزيني لايحه دولت به جاي لايحه مصوب کميسيون تلفيق شده بودند که غلامعلي حدادعادل رئيس مجلس اين پيشنهاد نمايندگان را فاقد وجاهت قانوني دانست وآنرا رد کرد.  اين تنش از زماني آغاز شد که سعيد ابوطالب نماينده تهران در آغاز جلسه علني ديروز مجلس دراين باره گفت: اين پيشنهاد با امضاي 115نماينده روز يکشنبه به هيات رييسه داده شد، اما مجلس تعطيل شد و حتي گفته شد که پيشنهاد پس گرفته شده است. وي خطاب به حدادعادل که رياست جلسه ديروز را به عهده داشت، افزود: نظر جناب عالي درخصوص وارد ندانستن اين پيشنهاد متفاوت از نظر نيمي از مجلس است و بايد راي گيري شود.  حدادعادل پاسخ داد: تذکر شما به استناد ماده 181آيين نامه داخلي مجلس اشتباده است، زيرا اين فقط به اخطار قانون اساسي باز مي گردد.  وي افزود: پيشنهاداتي که براي جايگزيني لايحه دولت که از سوي نمايندگان مطرح شده است، وارد نيست.  قدرت الله ايماني نماينده خرم آباد نيز در تذکري درخصوص وظايف هيات رييسه و روند بررسي بودجه گفت: بودجه ارايه شده دولت با بودجه سنواتي سال هاي گذشته شباهت زيادي دارد که مجلس قبلا به آنها راي داده و بيش از 80 درصد مصوبات کميسيون تلفيق نيز با لايحه مجلس يکي است.  وي پيشنهاد کرد که براي کاهش اتلاف وقت تنها به موارد اختلاف، رسيدگي شود تا مجلس وقت کافي براي بررسي بودجه داشته باشد.  حدادعادل پاسخ داد: الان زمان پيشنهاد درباره تغيير آيين نامه داخلي نيست، بلکه مساله را در قالب بررسي آيين نامه جديدي مطرح کنيد.  پس از اين تذکرات آئين نامه اي، حداد عادل اجازه داد که پيشنهاد جايگزيني لايحه دولت از سوي ايرج نديمي قرائت شود.  نديمي درخصوص اين پيشنهاد گفت: با توجه به اينکه رسيدگي به بودجه روند شتابزده اي پيدا کرد و کميسيون تلفيق امکان تشکيل کميته و رسيدگي به تمامي مواد و بندها را نداشت، در کميسيون هاي تخصصي هم نمايندگان زمان کافي براي ارايه پيشنهادات نداشتند.  وي افزود: چون تغيير در تصميمات مي تواند در روند اجرايي اختلال ايجاد کند و نيز ممکن است تبليغاتي درخصوص اختلاف دولت و مجلس صورت گيرد پيشنهاد مي کنم که به لايحه دولت راي دهيم.  وي يادآور شد: کميسيون تلفيق تغييرات چنداني در لايحه نداده و تنها دو هزار ميليارد تومان به سقف درآمدي بودجه اضافه شده است، لذا مي توان به لايحه قبلي بازگشت.  حداد عادل در پاخ گفت: استناد نمايندگاني که اين پيشنهاد را مطرح کرده اند، بند يک ماده  155مربوط به شور دوم طرح ها و لوايح است.  رييس مجلس افزود: در آيين نامه براي بررسي بودجه شيوه خاصي در نظر گرفته شده که داراي عنوان است که رسيدگي به لايحه بودجه را از ساير لوايح جدا مي کند.  وي تاکيد کرد که نحوه رسيدگي به لايحه بودجه طبق مقررات معمول در اين آيين نامه خواهد بود. رييس مجلس افزود: در جلسه علني پس از رسيدگي به کليات بودجه و تصويب آن به پيشنهاد مربوط به درآمدها رسيدگي و سقف آن تعيين خواهد شد. حدادعادل توضيح داد که اين قانون مشخص کرده که بايد پس از تصويب کليات وارد بحث درآمدها شد. رييس مجلس ادامه داد: نمايندگان مي توانند پيشنهاد خود را مورد به مورد به هر تبصره که رسيديم مطرح کنند و اين حق براي نمايندگان محفوظ است.  حدادعادل در ادامه توضيح علت مخالفت خود با پيشنهاد برگشت  به لايحه دولت با تاکيد بر اين نکته که "اين پيشنهاد وجاهت قانوني ندارد" ، اظهار کرد: در مجلس گذشته نيز همين روال بوده است.  "حسن سبحاني" نماينده دامغان نيز در پاسخ به حدادعادل در تذکر آئين نامه اي گفت: در ماده  155آيين نامه ترتيب اولويت رسيدگي به پيشنهادها مربوط به پيشنهادهاي هر ماده است.  وي خطاب به حداد عادل افزود: لايحه بودجه يک ماده واحده است، در حالي که شما مي گوييد اين تبصره ها در حد ماده نيستند.  سبحاني افزود: اگر شما مشخص کنيد آيا مجلس با يک ماده روبروست يا  20ماده واحده، نحوه کار مشخص مي شود.  اين عضو کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات تصريح کرد: اگر مي گوييد تبصره ها ماده واحد نيست، مي توان پرسيد که چرا ما يک مقوله  20ماده اي را تحت عنوان يک ماده واحده قرائت مي کنيم. سبحاني خاطرنشان کرد که اظهارات رييس مجلس در اين زمينه، حق نمايندگي را از بين مي برد. حدادعادل رييس مجلس در پاسخ، خطاب به نمايندگان گفت: کتابچه آيين نامه داخلي مجلس يک مجموعه است که در آن تناقضي وجود ندارد. يک سلسله قواعد و مواردي در آيين نامه وجود دارد که عمومي است، تنها رسيدگي به لايحه بودجه اختصاصي است که پس از تصويب کليات تبصره هاي درآمدي و هزينه اي مورد بررسي قرار مي گيرد.  وي تصريح کرد: تلقي قانونگذار از تبصره هاي لايحه، مواد مستقل بوده است و خواسته اين است که مجلس پله به پله درآمدهاي دولت را بررسي و تصويب کند تا سقف درآمدها مشخص شود. رييس مجلس همچنين گفت: قانونگذار در واقع خواسته است دست مجلس را در دخل و تصرف جزييات بيشتر باز بگذارد و پيشنهاد جايگزين لايحه دولت قابل طرح نيست.  پس از مخالفت حدادعادل با  پيشنهاد جايگزين لايحه دولت،  حسن سبحاني، نماينده دامغان پيشنهاد 115 نماينده را به شکل ديگري مطرح کرد و خواستار مطرح شدن "درآمدها و هزينه ها بصورت يکجا" شد.  حدادعادل اين پيشنهاد را نيز وارد ندانست و گفت:"درست به همان دليل که پيشنهاد جايگزين را مخالف آئين نامه دانستم با اين پيشنهاد نيز مخالفم." پس از اين بحث حداد عادل از حاجي بابايي خواست تا وارد بررسي تبصره ها شوند، اما در اين حين بيش از 15 نماينده با در دست داشتن آئين نامه مجلس خواستار تذکر در اين مورد شدند که با بي توجهي حداد عادل، مجلس وارد بررسي تبصره ها شد. پس از آن برخي از نمايندگان قصد ترک صحن علني را داشتند، اما با وساطت ديگر نمايندگان در صحن باقي ماندند.  سيدکاظم دلخوش، حسينعلي شهرياري، داريوش قنبري ، جعفرآئين پرست و سعيد ابوطالب از نمايندگاني بودند که خواستار ترک صحن علني را داشتند.


 دفاع توکلي از سهميه بندي بنزين در سال 86 

آفرينش: "احمد توکلي" رييس مرکز پژوهش هاي مجلس هفتم با اشاره به اينکه سهميه بندي کم ضررترين تصميم درباره بنزين است، درعين حال با قيمت دوم بنزين و تعيين قيمت آزاد  500توماني براي آن مخالفت کرد. کميسيون تلفيق بودجه در مجلس پيشنهاد کرده است که بنزين در سال آينده سهميه بندي و دونرخي ارائه شود. براساس تصميم اين کميسيون بنزين سهميه بندي با نرخ 100 تومان و بنزين آزاد با قيمتي که دولت تعيين مي کند (حدودا 500 تومان مي شود) در سال 86 به مردم عرضه مي شود. توکلي ديروز درگفت و گو با خبرنگاران پارلماني اظهار کرد: با نرخ  500توماني به عنوان نرخ دوم بنزين مخالفم از اين جهت که تعلل  20ساله را نبايد به يک باره به دوش مردم گذاشت. وي تاکيد کرد: بنزين دو نرخي با نرخ آزاد پايين تر، امکان راي آوري بيشتري در مجلس دارد و اکنون رقم هايي نظير  150تا  250تومان مطرح است. توکلي با تاکيد بر ضرورت تهيه سوخت جايگزين پيش از تعيين نرخ آزاد بنزين، گفت: مهار مصرف بنزين يا بايد بوسيله قيمت آزاد باشد يا اينکه سهميه بندي صورت گيرد اما اين کار بايدطي چند سال انجام شود. وي درباره افزايش ناوگان حمل و نقل عمومي گفت: شدت ترافيک باعث مي شود حمل و نقل عمومي نتواند سرويس خوبي به مردم بدهد، بنابراين بايد مشکل ترافيک حل شود تا همين ناوگان فعلي حمل و نقل عمومي بتواند با تمام ظرفيت مشکل حمل و نقل را حل کند . رييس مرکز پژوهش هاي مجلس تاکيد کرد: اگر سهميه بندي صورت گيرد و سوخت تاکسي ها تامين شود تا حدودي فشار بر سواري هاي شخصي تحميل مي شود. توکلي درباره نظر شخصي خود درباره قيمت بنزين گفت: در شرايطي نيستيم که نظر شخصي را مطرح کنيم، چون ابتدا بايد نظر تلفيق مطرح شود و تنها پيشنهادات چاپ شده قابل طرح است . وي افزود: احتمال دارد پيش بيني کميسيون تلفيق درباره دو نرخي شدن بنزين راي نياورد، زيرا اين تصميم اثر تورمي دارد.  رييس مرکز پژوهش هاي مجلس راي نياوردن پيشنهادهاي مبني بر افزايش قيمت دلار ديروز در بررسي تبصرهاي بودجه مجلس در جلسه علني را اقدامي مثبت ارزيابي کرد و گفت: اين پيشنهادها درصورت تصويب براي سرمايه گذاري و اشتغال زيان آور است و با راي نياوردن آنها اثر رواني افزايش نرخ ارز به مردم تحميل نمي شود.


 کوتاه و خواندني 


موافقت با فروش  20هزار ميليارد ريال اوراق مشارکت

آفرينش: نمايندگان مجلس هفتم ديروز در سومين روز بررسي لايحه بودجه سال آينده، به دولت اجازه دادند تا مبلغ  20 هزار ميليارد ريال جهت تکميل طرح هاي عمراني مشارکت هاي دولتي اوراق مشارکت به فروش برسانند.  بر اساس اين مصوبه به هيات وزيران اجازه داده شد با رعايت مفاد قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت براي تکميل عمليات اجرايي طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه اي انتفاعي شرکت هاي دولتي تا مبلغ بيست هزار ميليارد ريال از سرمايه هاي مردم از طريق اوراق مشارکت استفاده نمايد. فهرست طرح هاي استفاده کننده اوراق مزبور و همچنين تضمين بار پرداخت اصل و سود آنها از محل منابع داخلي شرکت هاي مربوط بنا به پيشنهاد هيات مديره به تصويب مجمع عمومي شرکت هاي ذيربط خواهد رسيد.در ادامه بررسي به لايحه بودجه 86، مجلس ; دولت را موظف کرد تعرفه سود بازرگاني کالاهاي وارداتي را به گونه اي تعيين کند که نرخ تعرفه موثر اين کالاها معادل دو واحد درصد بيشتر از عملکرد سال 85 باشد.
 
نامه اعتراض آميز 157 نماينده به احمدي نژاد

 آفرينش: نامه 157 نماينده مجلس شوراي اسلامي خطاب به رئيس جمهور در خصوص حجم بالاي واردات شکر اعلام وصول شد. پيش از پايان جلسه علني نوبت صبح ديروز مجلس، حسين نجابت عضو هيات رئيسه مجلس هفتم نامه هاي رسيده به هيات رئيسه را قرائت کرد.بر اساس اين گزارش نامه 157 نماينده مجلس خطاب به محمود احمدي نژاد رئيس جمهور درخصوص حجم بالاي واردات شکر ، اشباع بازار و مشکلات کارخانه هاي قند و شکر داخلي در فروش محصولات خود اعلام وصول شد.
 
 اعلام وصول سوال 8 نماينده از وزيرکشور

آفرينش: روز گذشته پيش از پايان نشست علني صبح مجلس سوال 8 نماينده در خصوص نحوه  عملکرد وزارت کشور در انتخابات شوراها اعلام وصول شد. اسماعيل گرامي مقدم، محمد قمي، قدرت الله عليخاني، ولي رعيت، محمدرضا تابش، سيدرضا نوروززاده، اسماعيل جبارزاده و اکبر اعلمي نمايندگان بجنورد، پاکدشت، قزوين، قائم شهر، اردکان، اسفراين و تبريز از وزير کشور در خصوص نحوه  عملکرد وزارت کشور در انتخابات شوراي شهر تهران و کلان شهرها، 8 نماينده امضا کننده اين طرح سوال از وزير کشور بودند. هم چنين در اين جلسه سوال محمدعلي حيدري نماينده  لنگرود از وزير نفت در خصوص علت اجرايي نشدن بند (ز) براي گازرساني شهرها و 9 هزار روستا اعلام وصول شد.
 
انتقاد يک نماينده از تغيير نکردن ساعت

آفتاب: "حسين آفريده" عضو کميسيون انرژي مجلس معتقد است دولت با تغيير ندادن ساعت رسمي کشور اشتباه اساسي و جبران ناپذيري را سال گذشته انجام داده که اگر امسال نيز ساعت رسمي از اول فروردين ماه به جلو کشيده نشود، هزينه هاي اقتصادي ناشي از آن از جيب مردم پرداخت خواهد شد.   اين عضو فراکسيون اقليت به آفتاب گفت: آمار کارشناسي وزارت نيرو و مرکز پژوهش هاي مجلس نشان مي دهد که اگر ساعت تغيير نکند، اتلاف انرژي بسيار زياد است. وي اظهار داشت: وقتي از ساعات اوليه صبح که هوا روشن است، استفاده نشود، بجاي اينکه دو ساعت و نيم از برق استفاده شود، سه ساعت و نيم استفاده مي شود. نماينده شيروان افزود: دولت سال گذشته با تغيير ندادن باعت رسمي کشور اشتباه جبران ناپذيري انجام داد که اگر امسال نيز به آن ادامه دهد، از جيب مردم هزينه کرده است.  آفريده در پاسخ به اين سوال که "آيا هدف از تغيير ندادن ساعت رسمي کشور مخالفت با برنامه بازمانده از دولت هاشمي رفسنجاني است"؟ گفت: من هم نمي دانم دولت چه اصراري به اين کار دارد فقط مي دانم دولت استدلالات کارشناسي صاحبنظران و مرکز پژوهش ها مجلس را بايد بپذيرد و اگر به نظرات خود پافشاري داشته باشد، اشتباهات سال گذشته باز تکرار مي شود. آفريده تاکيد کرد: همه کشورهاي جهان از اين تغيير ساعت استفاده مي کنند چرا ما نکنيم و مطمئنا هيچ آسيبي حتي به ساعات شرعي ما نيز زده نمي شود و حفظ صرفه جويي براي ما خواهد داشت و از نيروگاه هاي کمتري استفاده مي شود.

 


 انتقاد پورمحمدي از ادبيات اداري کشور

ايسنا: وزير کشور با انتقاد از ادبيات اداري کشور، نظام ديوان سالاري را در ايران قيم مآبانه توصيف کرد. حجت الاسلام والمسلمين مصطفي پورمحمدي در همايش معاونان برنامه ريزي و اداري مالي استانداري ها با بيان اين که ادبيات اداري بر بنيان اقتصادي نفتي شکل گرفته است، اظهارکرد: به علت غلبه  اقتصاد نفتي نظام اداري کشور ناگزير، شامل ديوان سالاري قيم مآبانه بوده است و علي رغم سالم سازي اين ساختار پس از انقلاب اسلامي، در عمل از لحاظ رفتاري، هنوز با درون مايه  قيم مآبانه باقي مانده است، زيرا سرمايه  عمده  کشور دست مردم نيست، بلکه در دست دولت است. پورمحمدي با تاکيد بر اجراي اصل 44 و خصوصي سازي اقتصاد کشور، تصريح کرد: از آن جا که دست و چشم مردم به کاسه  دولت است، نوع مناسبات به گونه اي شکل گرفته که ديوان سالاري قيم مآبانه رفتار مي کند، لذا با اجراي اصل 44 مي توان نسبت به تغيير اين مناسبات و معکوس کردن رابطه  فعلي بين دولت و مردم اقدام کرد.  وزير کشور با اشاره به کليات لايحه  بودجه  سال 86، گفت: در صورت تصويب مجلس مقرر است ضمن کاهش بودجه  جاري کشور، بودجه  عمراني را تا ميزان 4 تا 5 درصد افزايش دهيم. وي همچنين درباره قيمت بنزين در سال آينده، گفت: اگر مجلس موافقت کند، روزانه حدود 57 ميليون ليتر بنزين با سوبسيد و بقيه با قيمت آزاد توزيع خواهد شد.

جامعه روحانيت مبارز گسترش مي يابد
 
گروه سياسي: سخنگوي جامعه روحانيت مبارز اعلام کرد که اساسنامه اين تشکل باسابقه روحاني در حال تغيير است و قرار است بدون برگزاري مجمع عمومي اساسنامه اصلاح شود. اظهارات "غلامرضا مصباحي  مقدم" در حالي مطرح مي شود که قبلا سران اين تشکل خبر از آن داده بودند که مجمع عمومي جامعه روحانيت براي اصلاح اساسنامه پس از ماه محرم برگزار خواهد شد.با اين حال، مصباحي مقدم در پاسخ به اين سوال خبرنگار آفتاب که "مجمع عمومي، جامعه روحانيت چرا تشکيل نشد و اصلاح اساسنامه چه وقت انجام مي شود؟"، اظهار داشت: بدون برگزاري مجمع عمومي اساسنامه اصلاح مي شود; چرا که هيات موسس آن را تصويب کرده است. مصباحي مقدم افزود: اساسنامه در حال اصلاح است و بر اساس اساسنامه جديد، امکان جذب افراد جديدي به جامعه روحانيت وجود خواهد داشت. سخنگوي جامعه روحانيت مبارز همچنين در پاسخ به اين که سوال که "چرا آيت الله مهدوي کني دبير کل جامعه روحانيت، درخواست جبهه پيروان خط امام و رهبري براي محوريت اصولگرايان را نپذيرفت؟" گفت: من از اين خبر از طريق مطبوعات مطلع شدم و هيچ خبري از اين موضوع ندارم.
 
حد نصاب نداشتن مجلس

آفرينش: عليرغم بررسي لايحه بودجه سال  86 کل کشور در صحن علني مجلس شوراي اسلامي، حدود  90نفر از نمايندگان در جلسات ديروز بررسي بودجه حضور نداشتند. حضور نيافتن اين تعداد از نمايندگان درجلسات علني ديروز مجلس، باعث شد مجلس در چند نوبت از حدنصاب خارج شده و امکان راي گيري فراهم نيايد. حد نصاب تعداد نمايندگان براي اخذ راي در صحن علني  194نماينده است که اين تعداد در برخي مواقع از جلسات علني صبح ديروز بين  190تا 193 نماينده در نوسان بود. تعداد کل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي  290نفر است. از ميان نمايندگان حاضر در مجلس، شماري از نمايندگان به طور مرتب از صحن علني خارج شده و در راهروهاي مجلس حضور مي يافتند به گونه اي که غلامعلي حدادعادل رييس مجلس از شاهين محمد صادقي عضو هيات رييسه مجلس خواست با استقرار درمقابل در اصلي صحن علني مجلس از خروج نمايندگان جلوگيري کند. به حدنصاب نرسيدن شمار نمايندگان در صحن علني مجلس به گونه اي بود که هنگام راي گيري ، مرتضي تمدن به راهروهاي مجلس رفته و از نمايندگاني که در راهروها ايستاده بودند بااصرار مي خواست تا براي دادن راي به صحن علني باز گردند.

فشارآمريکا برپاکستان براي حمايت از حمله به ايران

ايسنا: رييس سابق سازمان اطلاعات جاسوسي درون سرويس پاکستان مدعي شد که آمريکا به دنبال استفاده از قلمرو پاکستان براي حمله احتمالي عليه ايران است.  به نوشته روزنامه پاک تريبون، حميد گل، ژنرال بازنشسته و رييس سابق سازمان اطلاعات جاسوسي درون سرويس پاکستان در گفتگو با يک شبکه تلويزيوني، گفت: نيروهاي ناتو فعاليت هايشان را در مرز پاکستان - افغانستان افزايش داده اند; در حالي که از شکست شان در افغانستان به خشم آمده اند. وي گفت که دولت کرزاي که تحت حمايت آمريکاست به طور کامل در افغانستان شکست خورده و آمريکا اکنون متوجه شده است که اکنون با مقاومت جدي طالبان روبروست. گل گفت که سياست آمريکا استفاده از تاکتيک هاي مختلف براي تحت فشار قرار دادن پاکستان است و هدف اصلي ديدار اخير ديک چني، معاون رييس جمهور آمريکا از اسلام آباد تحت فشار گذاشتن اين کشور بود; زيرا آمريکا به حمايت پاکستان براي حمله احتمالي به ايران نياز دارد. اين مقام سابق در ادامه گفت که ممکن است دولت پاکستان به آمريکا اجازه ندهد از قلمرو اش استفاده کند.
 
 متکي: حضور ايران در اجلاس بغداد در حال بررسي است
 
گروه سياسي: منوچهر متکي وزير امور خارجه ايران اعلام کرد که بررسي حضور معاون وزير خارجه ايران در همايش بغداد در حال نهايي شدن است. متکي که ديروز به همراه "احمد الامي" همتاي "چادي " خود در يک نشست مطبوعاتي مشترک در تهران شرکت کرده بود با اشاره به پيشنهاد اوليه ايران و سوريه براي تشکيل اين همايش در سطح وزراي خارجه کشورهاي همسايه عراق، گفت: برخي کشورها پيشنهاد کردند که اين جلسه در سطح معاون وزرا باشد و ما نيز با اين پيشنهاد موافقت کرديم.  وزير خارجه همچنين به پيشنهاد برخي کشورها براي حضور نمايندگان اعضاي دايم شوراي امنيت دراين همايش اشاره کرد و گفت: وزير خارجه عراق در اين زمينه از ما نظرخواهي کرد و ما نيز در طي  10روز گذشته در گفت و گوهايي که با طرف عراقي داشتيم برخي ملاحظات را در اين زمينه مطرح کرديم.  متکي به يکي از ملاحظات در اين زمينه اشاره کرد و گفت: هدف شرکت کنندگان دراين همايش بايد کمک به دولت و مردم عراق باشد و تصميم سازي از بيرون براي عراق نباشد.  وزير امور خارجه يکي از ملاحظات ديگر را حفظ چارچوب و ساختاري که تحت عنوان همايسگان عراق شگل کرفته است ،عنوان کرد و گفت: به طرف عراقي اعلام کرديم اگر هم قرار است، کشورهاي ديگري در جلسات همسايگان عراق حضور پيدا کنند، بايد چارچوبي که تحت عنوان همسايگان عراق شکل گرفته ،محفوظ بماند. متکي تصريح کرد که با توجه به اين ملاحظات عدم مخالفت ايران با حضور نمايندگان اعضاي دايمي شوراي امنيت در همايش بغداد اعلام شد. وي با اشاره به زمان برگزاري اين همايش در  20اسفند ماه يادآور شد که پيشنهادي نيز مطرح شده است که بعد از برگزاري اين اجلاس در سطح معاون وزرا اجلاسي هم در سطح وزاري خارجه کشورهاي همسايه و اعضاي دايمي شوراي امنيت برگزار شود که با اين پيشنهاد هم به صورت اصولي مخالفت نشده است.  متکي در خصوص محل اجلاس دوم نيز گفت: ترجيح ايران از برگزاري اين اجلاس در بغداد است هرچند که پيشنهادهاي ديگر مبني بر برگزاي آن در استانبول يا جاهاي ديگر مطرح شده است.
درخواست ازآژانس
وزير امورخارجه ديروزپيش از نشست شوراي حکام، به آژانس بين المللي انرژي اتمي توصيه کرد که از بررسي پرونده هسته اي ايران در اين آژانس دفاع کنند. متکي با اشاره به اين که ايران عضو متعهد آژانس است، تصريح کرد : پرونده هسته اي ايران بايد در چارچوب مبناي حقوقي آژانس مورد بررسي قرارگيرد . وزيرامورخارجه در پاسخ به سوالي در مورد طرح هاي مختلفي که در مورد پرونده هسته اي ايران مطرح شده است با بيان اينکه اين طرح ها از نظر ما قابل بررسي است ، ابراز اميدواري کرد که در قالب مذاکرات سازنده با حضور همه طرف ها به يک تفاهم هم جانبه دست يابيم. متکي در پاسخ به سوالي در خصوص امکان گفت وگو ايران و آمريکا خاطرنشان کرد : در صورتي که پيشنهاد رسمي از سوي آمريکا مطرح شود قابل بررسي است . وي بااشاره به پيشنهادهاي غير رسمي که از کانال هاي مختلف در اين زمينه دريافت شده است، تصريح کرد: تصميم سازي دراين خصوص منوط به درخواست رسمي آمريکا است . وزير امورخارجه ايران در پاسخ به سوال ديگري با اشاره به ملاقات روز گذشته اش با معاون وزير امورخارجه پاکستان در خصوص اقدامات گروه هاي تروريستي در مرزهاي شرقي ايران، گفت : پيشنهاد روش ما به دولت پاکستان اين است که يا دولت پاکستان در يک عمليات مناسب نسبت به ريشه کن کردن اين فتنه در منطقه اقدام کند و يا اينکه جمهوري اسلامي ايران آمادگي دارد به صورت مشترک با همکاري پاکستان با اين موضوع برخورد کند . متکي پيشنهاد ديگر دراين زمينه را اين دانست که پاکستان با فراهم کردن زمينه ، امکان برخورد ايران بااين عوامل و دستگيري آنها را مهيا سازد. وي در پاسخ به سوال ديگري در خصوص مفقود شدن معاون علي شمخاني وزير سابق دفاع در ترکيه، گفت: آقاي " عسگري " کارمند بازنشسته وزارت دفاع و از مديران اين مجموع بود و در سفري که به ترکيه داشت مفقود شد. متکي با اشاره به پيگيري هاي وزارت خارجه دراين زمينه، گفت: مديرکل کنسولي وزارت امورخارجه به ترکيه سفر کرده و ازدولت ترکيه خواسته است که پيگير اين موضوع باشد و در خصوص چگونگي وضعيت " عسگري " توضيح دهد. متکي همچنين با اشاره به پيگيري وضعيت ماموران کنسولگري ايران در اردبيل عراق تصريح کرد: آمريکا مسوول بازداشت اين افراد و دولت عراق و مسوول پيگيري براي آزادي آنها است . وزير امورخارجه به آمريکا توصيه کرد: سياست هاي خود در عراق را تصحيح کند چرا که اگر در عراق امنيت نباشد همه طرف ها ضرر خواهند کرد. وزير امورخارجه ايران و همتاي چادي وي در اين نشست مطبوعاتي مشترک همچنين بر ضرورت گسترش روابط دوکشور تاکيد کردند . متکي دراين نشست اعلام کرد که ايران آماده است تجارب خود در زمينه اکتشاف نفت را در اختيار چاد بگذارد . وزير خارجه کشورمان همچنين آمادگي ايران را براي کمک به حل مشکلات بين چاد و سودان اعلام کرد. "احمد الامي " وزير خارجه چاد نيز دراين نشست مطبوعاتي ضمن تاکيد بر گسترش روابط دو کشور از ايران خواست که بين چاد و سودان ميانجي گري کند.


 همفکري واشنگتن - تل آويو درباره ايران
 
گروه سياسي: استوارت لوي، معاون خزانه داري آمريکا در امور تروريسم و اطلاعات مالي مذاکراتي را با مقامات عالي رتبه رژيم صهيونيستي در خصوص چگونگي قطع روابط موسسات مالي جهان با ايران انجام داد. اين مذاکرات در چارچوب قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل و به منظورافزايش تحريم ها عليه ايران بخاطر خودداري از تعليق فعاليت هاي هسته اي صورت مي گيرد. بر اساس گزارش هاي منتشر شده، لوي تاکنون با ايهود اولمرت نخست وزير رژيم صهيونيستي، تيزپي ليوني وزير خارجه، مير داگان رئيس سازمان جاسوسي اسرائيل(موساد) و يوال ديسکين، رئيس آژانس امنيتي اين رژيم ديدار و گفت وگو کرده است. به گزارش روزنامه صهيونيستي "جروزالم پست" مذاکرات استوارت لوي با مقامات اين رژيم در شرايطي صورت مي گيرد که نمايندگان گروه 5+1 مذاکرات خود را براي بررسي قطعنامه دوم عليه ايران آغاز کرده اند. بنابر اين گزارش هدف از مذاکرات لوي در اسرائيل تکميل روند تلاش هاي شوراي امنيت و اقدامات يکجانبه غرب است تا در صورت مخالفت چين و روسيه با صدور قطعنامه دوم بتوانند بدون حمايت آنها که مورد نياز شوراي امنيت است فشارهاي جديدي بر ايران اعمال کنند.جروزالم  پست در ادامه گزارش خود با اشاره به اينکه دور بعدي اين گفت وگوها براي ماه "مي" در واشنگتن برنامه ريزي شده به نقل از شائول موفاز، وزير دفاع پيشين اين رژيم، نوشت: اگر نتوان به توافقي در شوراي امنيت سازمان ملل متحد براي تحريم  بيشتر ايران دست يافت، لازم است که آمريکا و کشورهاي همفکرش تحريم هايي عليه ايران اتخاذ کنند.
 
خليل زاد: مذاکره با تهران منتفي است
 
گروه سياسي: زلماي خليل زاد سفير آمريکا در عراق اعلام کرد، کشورش طرحي براي مذاکره مستقيم با ايران در جريان کنفرانس منطقه اي بغداد ندارد، اما ممکن است وي با مقاماتي ايراني در مورد تسليحاتي که "براي کشتن نيروهاي نظامي آمريکايي در عراق استفاده مي شود" گفت و گوهايي داشته باشد.  خليل زاد در مصاحبه با شبکه سي ان ان، کنفرانس بغداد را نشستي چند جانبه خواند و هدف از آن را ايجاد ثبات در عراق عنوان کرد. وي در همين راستا، گفت: ما در حال حاضر در مورد روابط دو جانبه (با ايران) تصميم نگرفته ايم اما آماده مي شويم تا نقش خود را به نحو موثر در منطقه ايفا کنيم. خليل زاد افزود: ايراني ها اخيرا علامت هايي دال بر علاقه مندي به مذاکره در مورد عراق نشان داده اند. وي اما مهم ترين موضوع نگران کننده براي آمريکا را تسليحاتي دانست که "به دست شورشيان عراقي مي رسد" و مقامات واشنگتن ادعا مي کنند از مرزهاي ايران وارد عراق مي شود. خليل زاد در همين راستا گفت: به همين خاطر هرگونه مذاکره مستقيم با تهران تنها در مورد اين تسليحات خواهد بود و هدف ما از مذاکره دو جانبه با ايران تامين امنيت نيروهايمان در عراق خواهد بود. سفير آمريکا در عراق بار ديگر ادعاهاي کشورش را تکرار کرد و افزود: معتقدم تسليحات توسط نيروي قدس سپاه پاسداران ايران وارد عراق مي شود. وي در پاسخ به اين سوال که آيا رهبران ارشد ايران نيز در جريان ارسال تسليحات هستند گفت: در مقامي نيست که در اين خصوص اظهارنظر کند.
 
سفرفعالان صلح آمريکايي به تهران
 
ايرنا: خبرگزاري آسوشيتدپرس از تهران گزارش داد: تلويزيون دولتي ايران اعلام کرد که گروهي مستقر در آمريکا متشکل از فعالان صلح مذهبي، روز يکشنبه در تلاش براي رفع اختلافات و اشاعه دوستي ميان ايران و آمريکا وارد تهران شدند. گروه "انجمن دوستي"، دومين تشکل از فعالان صلح آمريکايي است که در کمتر از دو هفته از ايران، ديدن مي کنند. در خبر منتشره آمده است که  24تن از اعضاي اين گروه مستقر در نيويورک روز يکشنبه از استراحت گاه کهنه کاران معلول جنگ ايران و عراق ديدن کردند.  براساس گزارش ياد شده، هدف از اين ديدار تلاش براي برقراري صلح و دوستي ميان ايران و آمريکاست و گروه مزبور يک هفته در ايران مي ماند. به گفته پايگاه اينترنتي گروه دوستي، اين گروه به عنوان "ديپلمات هاي مدني" به ايران سفر مي کند و با افراد عادي و همچنين رهبران سياسي و ديني ديدار خواهد کرد. هياتي از "کميته کليساهاي منونيت" مستقر در پنسيلوانيا، ماه گذشته ميلادي براي ديدار با رهبران ديني و سياسي و همچنين بحث و تبادل نظر در خصوص بهبود روابط ميان دو کشور، وارد ايران شدند. گروه مزبور با "محمود احمدي نژاد" رئيس جمهوري ايران نيز ديدار کرد.
 
تعيين سقف درآمدهاي دولت از فروش نفت

گروه سياسي: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تصويب بخش در آمدي تبصره 2 لايحه بودجه سال 86 سقف در آمدهاي دولت از فروش نفت در سال آينده را تعيين کردند. بر اساس اين مصوبه مجلس به هيات وزيران اجازه داده مي شود، معادل ارزي 134 هزار 630 ميليارد و 300 ميليون ريال را به عنوان سقف در آمدي دولت از فروش نفت تعيين و برداشت کند.اين مبلغ از طريق فروش نفت به وسيله نظام بانکي به نرخ روز ارز به حساب خزانه داري کل واريز مي شود.همچنين بر اساس بند الف تبصره 2 به منظور تحقق منابع عمومي پيش بيني شده بانک مرکزي موظف شد بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي ( خزانه داري کل ) مبالغ مربوط به ماليات علي الحساب حاصل از فروش نفت خام و نيز مبلغ مربوط به 4/5 درصد ارزش نفت خام توليدي را از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام به نرخ روز ارز به فروش برساند و به حساب هاي در آمد عمومي مربوط که توسط خزانه داري کل اعلام مي شود واريز کند.همچنين بر اساس بند ب اين تبصره ، نرخ فروش ساير عوايد و درآمدهاي ارزي دولت بر مبناي نرخ روز ارز است.بخش ديگر اين بند بانک مرکزي را مکلف مي کند که فروش مبالغ ارزي ياد شده در احکام و رديف هاي اين قانون را به گونه اي انجام دهد که تا تاريخ تصويب تراز نامه سال 1386 آن بانک ، خالص دارايي خارجي نسبت به پايان سال 1385 از اين محل افزايش نيابد.

تائيد استعفاي سرپرست کميته امداد

ايرنا: يک منبع آگاه در کميته امداد امام خميني (ره) استعفاي "سيدرضا نيري " از سمت سرپرستي اين نهاد را تاييد کرده است. اين منبع که خواست نامش فاش نشود، ديروز در گفت و گو با "ايرنا" گفت استعفاي نيري را اعلام کرد.گفته مي شود "حسين انواري" از سوي شوراي مرکزي کميته امداد امام (ره) به عنوان سرپرست جديد اين نهاد انتخاب شده است. نيري به مدت  28سال سرپرستي کميته امداد را بر عهده داشت.


 البرادعي در گزارش خود به شوراي حکام آژانس اعلام کرد;
 بن بست در پرونده هسته اي ايران  

گروه سياسي: محمد البرادعي مدير کل آژانس بين المللي انرژي اتمي طبق روال هميشگي اش ديروز بازهم گزارشي دو پهلو ازفعاليت هاي صلح آميز هسته اي ايران به 35 عضو شوراي حکام آژانس بين المللي انرژي اتمي ارائه کرد. مدير کل آژانس بين المللي انرژي اتمي در نشست فصلي شوراي حکام که قبل ازظهر ديروز در مقر سازمان ملل در وين آغاز شد، گفت:آژانس برنامه هاي هسته اي ايران را طي چهار سال گذشته تاييد مي کند که با هدف فراهم کردن اطمينان لازم درباره مواد و برنامه هاي هسته اي اعلام و تحت نظارت پادمان آژانس انجام شده است. البرادعي ادامه وضعيت فعلي را به نوعي "بن بست" تشبيه کرد و افزود: آژانس عدم انحراف در مواد هسته اي اعلام شده ايران را تاييد مي کند، گرچه که ما هنوز نتوانسته ايم به طور کامل تاريخچه برنامه هاي هسته اي ايران و برخي اجزاي آن را بازسازي کنيم. وي افزود: دليل آن نيز فراهم نشدن برخي از شفافيت ها و همکاري هاي مورد نياز از سوي ايران بود. البرادعي همچنين گفت: ما همچنين دليل محکمي براي انحراف مواد هسته اي ايران در ظرفيت هاي صنعتي که مي تواند براي توليد سلاح هسته اي کاربرد داشته باشد، مشاهده نکرده ايم.  مديرکل آژانس اظهار کرد: در عين حال برخي مسايل جزيي درباره آزمايشات، به دست آوري، توليد و برخي فعاليت هاي مرتبط باقي مانده که ما را در درک ماهيت و وسعت برنامه هاي هسته اي ايران کمک مي کند. وي همچنين گفت: ايران تعليق غني سازي اورانيوم و فعاليت هاي مربوط به رآکتور آب سنگين را که از سوي شوراي امنيت سازمان ملل درخواست شده بود را انجام نداده است.  وي افزود: آژانس متعاقب درخواست شوراي امنيت در همکاري هاي خود با ايران بازنگري کرد و اصلاحات لازم را در اين زمينه به عمل آورد.مدير کل آژانس در ادامه سخنانش در نشست شوراي حکام، گفت: وضعيت تحقيق درباره ايران بر خلاف ساير موارد تحقيق آژانس، منحصر به فرد است. البرادعي سپس با اين ادعا که نااطميناني از ماهيت برنامه هاي هسته اي ايران ناشي از دو دهه فعاليت هاي اعلام نشده ازسوي تهران است، تاکيدورزيد، اطمينان تنها زماني حاصل مي شود که ايران تصميم بگيرد به سوال هاي آژانس و نگراني ها درباره فعاليت هاي گذشته خود با شفافيت کامل پاسخ دهد. مديرکل آژانس افزود: تا آن زمان آژانس هيچ چاره اي جز حفظ قضاوت خود درباره برنامه هاي هسته اي ايران نخواهدداشت و به تبع آن جامعه بين المللي نيز به بيان نگراني هاي خود در اين زمينه ادامه خواهد داد. وي همچنين گفت: تصميم ايران براي پيوندزدن رفع نگراني هاي آژانس و اقدامات شوراي امنيت به سختي قابل درک است. البرادعي تاکيدکرد که فقط ازطريق همکاري کامل با آژانس به عنوان يک نهاد مستقل و بدون ارتباط با هر فرآيند ديگري است که ايران مي تواند ابهامات درباره برنامه هاي هسته اي خود را برطرف کند. وي همچنين گفت که رسيدن آژانس به اطمينان مورد نياز درباره برنامه هاي هسته اي ايران بدون شک به راه حلي در اين زمينه منجر مي شود که بر اساس آن ازسويي تهران به حق خود در برخورداري از انرژي هسته اي براي مصارف صلح آميز خواهد رسيد و از سوي ديگر، سطح مورد نيازي از اطمينان را براي جامعه بين المللي به همراه خواهد داشت.  مدير کل آژانس بين المللي در پايان سخنانش ابراز اميدواري کرد که شرايط بزودي به سمت ازسرگيري مذاکرات بين ايران و طرف هاي ذيربط پيش برود".  وي گفت: من هنوز بر اين عقيده ام که تنها ازطريق مذاکره مي توانيم به راه حلي جامع و پايدار برسيم. علاوه بربررسي فعاليت هاي هسته اي ايران در نشست فصلي شوراي حکام ، در روزهاي برگزاري اين نشست، تقويت همکاري هاي بين المللي هسته اي، ايمني نقل و انتقال و مواد هسته اي و نيز مديريت زباله هاي هسته اي مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.
واکنش ايران به گزارش البرادعي
ديروز پس از اظهارات البرادعي "علي اصغر سلطانيه" سفيرجمهوري اسلامي ايران در حاشيه نشست شوراي حکام در جمع خبرنگاران، گفت: به دخالت شوراي امنيت درباره پرونده هسته اي ايران بايد خاتمه داده شود. او افزود: همانگونه که در گزارش مدير کل نيز آمده است، "آژانس يک نهاد مستقل و فني است" و بنابر اين دخالت شوراي امنيت در فعاليت هاي جاري آن موضوعيتي ندارد.  سلطانيه با اشاره به اينکه آژانس بين المللي انرژي اتمي هيچگاه تا به اين حد تضعيف نشده بود، افزود: جامعه بين المللي آگاه است که ادامه دخالت شوراي امنيت در اين موضوع، آژانس را بيش از پيش تضعيف مي کند. وي در ادامه گفت: همانگونه که بارها گفته ايم باز هم تکرار مي کنيم که ايران آماده حل مسايل جزيي باقي مانده است و تنها راه آن بازگشت پرونده ايران به چهارچوب فعاليت هاي آژانس است. سلطانيه تاکيد کرد: اين پيام بايد توسط کساني که فکر مي کردند اگر پرونده به شوراي امنيت برود، ايران از حق خود چشم پوشي مي کند، درک شود. سفير ايران گفت: ايران هيچگاه از حق خود چشم پوشي نخواهد کرد و بايد فشارها روي آن بخشي متمرکز شود که به اين بهانه به دنبال مقابله با ايران هستند. وي با تصريح اينکه پرونده ايران بايد به جايي بازگردد که به آن تعلق دارد، افزود: همانگونه که مدير کل نيز در گزارش امروز خود گفت، تنها راه اين موضوع مذاکره و اين همان چيزي است که ما مي گوييم. وي گفت: ايران آمادگي خود را براي ابهام زدايي از مسايل باقي مانده اعلام کرده است و ما از همين جا دعوت مي کنيم که به ميز مذاکره بازگردند.


 
ورزشي
سياسي و سياسي خارجي
هنري
استانها و شهرستانها
پزشکي و علمي
دانشگاه و خبر
دانشگاه
اقتصادي
گزارش تصويري روز
آگهي هاي روزنامه آفرينش
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته