جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑíÇÝÊ Pdf ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1385/12/15 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران - (سه شنبه) نسخه شماره 2716

وزير راه اعلام داد:
تثبيت قيمت بليت قطار، اتوبوس و هواپيما در ايام نوروز 86

وزير کار خبر داد:
افزايش پلکاني دستمزد کارگران در سال آينده


بازار سكه وارز


کوتاه و خواندني


افزايش کمتر يک واحدي شاخص هاي بورس


  وزير راه اعلام داد:
 تثبيت قيمت بليت قطار، اتوبوس و هواپيما در ايام نوروز 86 

وزير راه و ترابري از تثبيت قيمت بليت قطار، اتوبوس و هواپيما در ايام نوروز 86، خروج آزادراه تهران - شمال از تعليق، رفع تمام دست اندازها و چاله ها در راه هاي اصلي کشور، انتقال کليه پروازهاي خارجي فرودگاه  مهرآباد به فرودگاه بين المللي امام خميني (ره) تا پايان ارديبهشت 86 و اختصاص 500 ميليون دلار براي توسعه و تجهيز ناوگان ريلي و هوايي کشور در سال آينده خبر داد.
محمد رحمتي در گفت وگو با مهر گفت: از هم اکنون تمهيداتي اتخاذ شده که مردم در تعطيلات نوروزي در جاه هاي کشور با مشکلي مواجه نشوند.
از وي سوال شد که شما وعده داده بود به يابندگان دست انداز يا چاله در جاده هاي کشور از ابتداي سال 86 جايزه خواهيد داد; آيا هنوز بر تحقق اين وعده خود اصرار داريد؟
رحمتي پاسخ داد: بازسازي و بهسازي راه هاي ارتباطي کشور همچنان با جديت دنبال مي شود. براساس اطلاعات و گزارش هاي موجود، ديگر دست انداز يا چاله اي در راه هاي اصلي و راه هاي فرعي مهم کشور وجود ندارد.
وي در عين حال مطرح کرد: هرگونه چاله و دست اندازي در جاده ها که در محدوده شهرها است، به وزارت راه و ترابري مربوط نمي شود و بر عهده شهرداري هاست.
رحمتي از مردم درخواست کرد هرگونه چاله و دست اندازي در جاده هاي اصلي کشور ديدند، بلافاصله به وزارت راه و ترابري گزارش کنند تا مورد بررسي و پيگيري قرار گيرد.

مقابله با بازار سياه
هر ساله روزهاي پاياني سال که فرا مي رسد بازار سياه فروش بليت نوروزي نيز بسيار جنجال به پا مي کند. پرسشي که در شرايط فعلي مطرح است اين که وزارت راه و ترابري با محوريت سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي، سازمان هواپيمايي کشوري و شرکت قطارهاي مسافري رجا» چه تمهيداتي براي مقابله با بازار سياه نوروزي انديشيده است؟
وزير راه و ترابري در پاسخ به اين پرسش، با تاکيد بر اين که متقاضيان سفر در ايام نوروز حتما بليت خود را از آژانس ها يا نمايندگي هاي فروش بليت تهيه کنند، به مردم توصيه کرد که به هيچ وجه بليت نوروزي خود را از بازار سياه تهيه نکند، زيرا در صورت اين کار، آنان نخواهند توانست با هواپيما يا قطار به سفر نوروزي بروند.
وي در توضيح اين مطلب گفت: در هنگام سفر متصديان کنترل بليت، بليت هايي را که به نام مسافر نبوده و يا مخدوش و داراي قلم خوردگي باشد ابطال و از مسافرت دارندگان اين گونه بليت ها جلوگيري خواهند کرد.
رحمتي در ادامه اعلام کرد: قيمت بليت قطار، اتوبوس و هواپيما در ايام نوروز امسال افزايش نخواهد يافت و به مانند سال قبل خواهد بود.

خروج آزادراه تهران شمال از تعليق
کلنگ آغاز اجراي اين پروژه در اواخر دولت کارگزاران به زمين زده شده است. در حالي که هم اکنون پروژه آزادراه تهران - شمال تنها چند درصد پيشرفت دارد که ترکان، حجتي، مرحوم دادمان، افشار، خرم، بناب و در نهايت رحمتي که بالاترين مقام مسئول در وزارت راه و ترابري در اين سال ها بوده اند، همواره بر تسريع در اجراي اين پروژه تاکيد داشته و دارند.
محمود احمدي نژاد رييس جمهوري نيز با انتقاد از روند کند احداث آزادراه تهران شمال در طول 12 سال گذشته، بر تسريع در احداث اين پروژه تاکيد کرده است. آخرين مشکلي که بر سر راه احداث آزادراه تهران شمال سايه افکنده بود، تاخير و عدم حضور چيني ها براي احداث اين پروژه بود؟
وزير راه و ترابري در اين باره گفت: تمام مشکلات مربوط به حضور چيني ها در آزادراه تهران شمال از ابتداي سال جديد ميلادي برطرف شده و هم اکنون آنان اقدامات اوليه براي احداث فاز اول اين پروژه را نيز آغاز کرده اند.
به گفته وي، همچنين چيني ها با دريافت مجوزهاي لازم، تجهيزات، نيروها و ... را براي اين کار در کشورمان مستقر کرده اند.
وي ابراز اميدواري کرد که ساخت فاز نخست آزادراه تهران شمال در سه سال آينده به اتمام مي رسد. با بهره برداري از فاز نخست آزادراه تهران شمال، 60 کيلومتر از مسير فعلي تهران چالوس کاهش خواهد يافت.
چيني ها براي احداث 7 قطعه از آزادراه تهران شمال (منطقه اول از تهران تا دوآب شهرستانک) که حدود 32 کيلومتر است، قرارداد فاينانس به امضا رسانده اند و پنج قطعه طرف شمال اين آزادراه نيز (منطقه چهارم از سرراهي دشت نظير تا چالوس) که 20 کيلومتر مي باشد توسط شرکت هاي داخلي در حال احداث است.
آزادراه تهران شمال از غرب تهران يعني تقاطع بزرگراه همت شروع و با عبور از ناحيه کن، سولقان، دوآب (شهرستانک)، گچسر و مرزن آباد به کمربندي چالوس تنکابن متصل مي گردد. طول اين آزاد راه در مجموع 121 کيلومتر و داراي دو خط عبور در هر باند و پيش بيني سه خط در فرازهاي تند است.


  وزير کار خبر داد:
 افزايش پلکاني دستمزد کارگران در سال آينده  

 وزارت کار به دنبال آن است که دستمزد کارگران در سال آينده به روش افزايش پلکاني صورت گيرد.
محمد جهرمي وزير کار و امور اجتماعي در گفت وگو با ايسنا درباره تعيين دستمزد کارگران براي سال آينده، با بيان اينکه عوامل مختلفي در تعيين دستمزد بايد لحاظ شود، گفت: کشش بنگاه هاي اقتصادي به لحاظ اقتصادي براي افزايش هزينه آنها به تبع افزايش دستمزدها بايد لحاظ شود.
وي افزود: اگر دربحث تعيين دستمزدهاي بي مهابا عمل شود، اشتغال موجود کشور لطمه خواهد ديد، اما رقم دستمزد بايد تامين کننده حداقل معيشت و زندگي متوسط رو به پايين باشد.
جهرمي بيان کرد: تعيين حداقل دستمزد به آن معنا نيست که رقم مصوب به عنوان دستمزد نهايي به کارگران پرداخت شود بلکه حداقل دستمزد به آن معناست که رقم پرداختي به کارگران نبايد کمتر از دستمزد مصوب باشد، بلکه براساس بهره وري و کار معيني که براي کارگر تعريف مي شود بايد اضافه پرداخت هايي را نيز دريافت کند.
وي با اشاره به حداقل دستمزد امسال تصريح کرد: امسال تنها 18/5 درصد از کارگران بين 150 تا 170 هزار تومان دريافت مي کنند و 81/5 درصد باقي مانده کارگران بيش از حداقل دستمزد مي گيرند.
وزير کار و امور اجتماعي گفت: کارگران علاوه بر حداقل دستمزد، حق مسکن، بن نقدي و حق عائله مندي دريافت مي کنند به طوري که حقوق يک کارگر متاهل با دو فرزند کمتر از 200 تومان نخواهد بود.
وي افزود: وزارت کار در تعيين دستمزد سال 86 کارگران به دنبال آن است که افزايش پلکاني که براي کارمندان در نظر گرفته شده براي کارگران هم اعمال شود، به طوري که دستمزد کارگراني که حداقل دستمزد را دريافت مي کند از رشد بيشتر و کارگراني 500 تا 600 هزار تومان دريافت مي کنند از رشد کمتري برخوردار باشد.
جهرمي بيان کرد: افزايش دستمزدها نبايد باعث افزايش چشمگير کالاهاي توليدي و متعاقب آن افزايش تورم شود.
وي درباره نرخ تورم اعلام شده از سوي بانک مرکزي و اعتراض جامعه کارگري مبني بر واقعي نبودن اين تورم براي خانوارهاي کارگري، تصريح کرد: هزينه يک خانوار کارگري روستايي با شهري بسيار متفاوت است اما بانک مرکزي ميانگين اين هزينه هاي محاسبه و نرخ تورم را اعلام مي کند، اگر بخواهيم دستمزدها را براساس هزينه هاي خانوارهاي کارگري در شهرهاي مختلف تعيين کنيم 10 تا 15 نوع دستمزد بايد تعيين شود در حالي که تعيين دو نرخي دستمزدها در سال 85 با اعتراضات مختلفي مواجه شد لذا مجبوريم که حداقل دستمزد را اعلام کنيم که کمتر از آن پرداختي صورت نگيرد.
وزير کار و امور اجتماعي گفت: البته در بسياري از کشورهاي حتي پيشرفته نيز حداقل دستمزد تعيين نمي شود و تعيين دستمزد کارگران منوط به توافق بين کارگر و کارفرماست اما در ايران با تعيين حداقل دستمزد هيات هاي حل اختلاف نيز ملاکي براي رسيدگي به پرونده ها خواهند داشت.
وي درباره جايگزين شدن پيمان هاي جمعي کار براي تعيين دستمزدها به جاي شوراي عالي کار افزود: خوشحال مي شويم که انعقاد پيمان هاي جمعي کار بين کارگران و کارفرمايان باب شود و وزارت کار نيز برروي اين امر تاکيد دارد.
جهرمي اظهار کرد: به همين دليل است که وزارت کار به دنبال ايجاد تشکل هاي واقعي کارگري و کارفرمايي است. انتخاباتي که امسال برگزار شد تشکل هاي کارگري و کارفرمايي از وابستگي به جناح سياسي و گروه هاي خاصي جدا شدند، لذا اين تشکل ها مي توانند به سمت قراردادهاي اجتماعي براساس شرايط اقتصادي مناطق خود بروند.

هزينه ايجاد هر شغل;40  ميليون تومان 
مديرکل اداره کار و امور اجتماعي غرب استان تهران گفت: براي ايجاد هر شغل در کشور به طور متوسط بين 300 تا 400 ميليون ريال هزينه مي شود.
سعيد سياري در گفت وگو با مهر اظهار داشت: اين هزينه براي دولت و کارفرمايان بسيار هنگفت است و ارائه راهکارهاي جديد براي ايجاد مشاغل و فرصت هاي شغلي براي افراد جوياي کار ضرورت دارد.
وي افزود: ارائه تسهيلات به منظور ايجاد بنگاه هاي اقتصادي زودبازده يکي از راهکارهايي است که دولت با هدف به وجود آمدن فرصت هاي شغلي جديد براي افراد متقاضي کار در نظر گرفته است.
سياري ادامه داد: به رغم هزينه هاي بالا براي ايجاد هر شغل در کشور، حفظ و امنيت مشاغل ايجاد شده در سال هاي اخير از اهميت چنداني برخوردار نبوده و در سال هاي اخير بسياري از فرصت هاي شغلي به واسطه مشکلات واحدهاي صنعتي و توليدي از دست رفته است.


 بازار سكه وارز 

يک گرم طلا ي 18 عيار                                                                                                                             14730  تومان
 
سکه بهار آزادي (طرح قديم)                                                                                                           185000 تومان
 
 سکه بهار آزادي (طرح جديد)                                                                                                      153000 تومان
                                                                                     
نيم سکه بهار آزادي                                                                                                                                        78000  تومان
 
ربع سکه بهار آزادي                                                                                                                                           41000 تومان
 
دلا ر                                                                                                                                                                                                  930  تومان
 
يورو                                                                                                                                                                                                    1230   تومان


 کوتاه و خواندني 


 انتقاد نماينده قم از عدم افزايش حقوق کارکنان دولت

نماينده قم از عدم افزايش متناسب حقوق کارکنان دولت با تورم در لايحه بودجه سال آينده انتقاد کرد. سيدمحمد ميرمحمدي رييس فراکسيون وفاق و کارآمدي مجلس در حاشيه جلسه علني مجلس با بيان اين که ميزان افزايش حقوق کارکنان دولت در سال 86 هشت و نيم درصد است، که اين ميزان حتي در بودجه ديده نشده است، گفت: اين که مي گويند قسمتي از حقوق کارکنان دولت به صورت غيرنقدي پرداخت شود معيار منطقي ندارد زيرا در اين صورت ديگر اين حقوق غير نقدي براي افرادي که بازنشسته شده اند يا در حال بازنشستگي هستند، قابل محاسبه و پرداخت نخواهد بود. وي پرداخت حقوق غير نقدي را به زيان شاغلان و بازنشستگان دانست. نماينده قم در خصوص لايحه مديريت خدمات کشوري گفت: دولت بايد برآورد دقيقي از بار مالي و اجرايي شدن آن در سال 86 مطرح کند و پيشنهادهاي خود را در هنگام بررسي بودجه مطرح کند.
 
"هما" هيچگونه افزايش قيمتي بر روي پروازهاي نوروزي ندارد
 
هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران در پروازهاي نوروزي خود هيچ گونه افزايش قيمتي در خطوط داخلي و بين المللي ندارد. اداره کل روابط عمومي هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران ضمن عرض تبريک سال نو به کليه هموطنان اعلام کرد: به اطلاع مسافرين گرامي "هما" در تمامي خطوط داخلي و بين المللي مي رساند که اين شرکت در راستاي منويات دولت محترم، هيچ گونه افزايش قيمتي را بر روي پروازهاي نوروزي خود اعمال نخواهد کرد.در ادامه اين خبر آمده است: از مردم شريف انتظار دارد در صورت ابتياع بليت با قيمتي افزون بر قيمت هاي رسمي "هما" مراتب را همراه با مستندات خريد بليت به دفاتر اين شرکت تحويل تا ضمن برخورد با متخلفين، حقوق هموطنان محترم نيز تاديه گردد.
 
فصلنامه آسيا در اينترنت

متن کامل 39 شماره منتشره شده فصلنامه تخصصي آسيا از طريق اينترنت قابل دسترسي است .روابط عمومي بيمه آسيا در گزارشي اعلام کرد : متن کامل مقاله ها و گزارش هاي فصلنامه تخصصي آسيا در قالب برنامه  PDF که قابليت چاپ دارد از طريق بانک اطلاعات نشريات کشور (مگ ايران) در دسترس علاقه مندان قرار گرفته است .اين گزارش مي  افزايد : علاقه مندان به مباحث بيمه اي مي توانند از مقاله ها و گزارش هاي شماره هاي منتشر شده فصلنامه آسيا و نيز شماره هاي جديد که در کوتاه ترين زمان ممکن پس از انتشار در اين بانک اطلاعاتي قرار مي گيرد بدون نياز به کلمه عبور بهره مند شوند .در پايان اين گزارش اظهار اميدواري شده است که با اين حرکت فرهنگي - اطلاع رساني ، بيمه آسيا توانسته باشد ضمن پاسخگويي به علاقه مندان صنعت بيمه کشور ، شاهد ارتقا» سطح آشنايي مردم با انواع بيمه هاي بازرگاني و تسهيل دسترسي آنان به مباحث بيمه اي باشد.گفتني است فصلنامه تخصصي آسيا در قالب هاي سرمقاله ، ميزگرد ، گفت و گو ، مقاله ، آموزش ، گزارش ، مديريت ، فرهنگي ، آمار رويدادها و اخبار ، مطالب به روز و تخصصي را به خوانندگان خود ارائه مي دهد .
 
وزير اقتصاد تاکيد کرد:
توزيع عادلانه ثروت بين مردم

جلسه هماهنگي توزيع مرحله دوم سهام عدالت به روستاييان و عشاير با حضور وزير امور اقتصادي و دارايي و مديران استان ها برگزار شد. به گزارش ايسنا، دکتر داود دانش جعفري وزير امور اقتصادي و دارايي درباره سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي و اينکه يک دگرگوني بزرگي را در سطح اقتصاد کشور به وجود خواهد آورد، توضيح داد: اقدامات اجرايي از ابعاد مختلف از سوي مجلس، دولت و قوه قضاييه و همه کساني که علاقه مند به اصلاح هستند دنبال مي شود ما هم به عنوان يکي از عناصر تاثيرگذار ماموريت هايي را تقبل کرده که به انجام آن ها خواهيم پرداخت. وي درباره جلسه اخير مديران اجرايي اصل 44 قانون اساسي با مقام معظم رهبري و اينکه فصل نويني از سياست هاي اصل 44 باز شده است، خاطرنشان کرد: ايشان نقطه نظرات راهگشاي خود را در جهت تسريع اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي و هم چنين توليد ثروت و توزيع ثروت مطرح کردند. دانش جعفري ارتقا» در زمينه اقتصاد را مدنظر قرار داد و افزود: در بسياري از زمينه ها جايگاه بهتري مي توانيم در اقتصاد دنيا داشته باشيم و با افزايش توليد ناخالص و هم چنين افزايش ثروت بيش تر مي توانيم ساز و کار هايي را براي توزيع به وجود آورده که همين امر يک طرح اجرايي بسيار خوبي قلمداد خواهد شد. وي عنوان کرد: در حال حاضر نسبت درآمد دهک بالا به دهک پايين جامعه 16 تا 17 درصد است که اين رقم خوب نيست در حالي که در برخي از کشورها توانستند اين درصد را به 4/5 برسانند که نشان مي دهد ثروت در بين آن ها به خوبي توزيع شده و فاصله طبقاتي بسيار کم است. دانش جعفري به وظيفه سنگين وزارت امور اقتصادي و دارايي در اصل 44 قانون اساسي اشاره کرد و افزود: در بعد ثروت، افزايش و انباشت آن وظيفه اي داريم که به انجام آن خواهيم پرداخت. نهاد هايي که در اختيار ما هستند به نوعي در توليد ثروت موثرند که بايد از آن ها استفاده کنيم. وزير امور اقتصادي و دارايي يکي از برنامه هاي رييس جمهور را توزيع عادلانه ثروت بين مردم و يا همان سهام عدالت عنوان کرد و افزود: با اجراي سهام عدالت که در جهت توزيع بهتر ثروت است ذهنيت منفي که در برابر خصوصي سازي وجود داشت از بين رفته است. در گذشته عملکرد دولت در برابر ذهنيت مردم راجع به توزيع عادلانه ثروت فايده اي نداشت اما در حال حاضر با سهام عدالت اين ديدگاه را تغيير داده و مردم را با اين سياست همگام کرده است.


 رييس هيات مديره مخابرات ايران:
تمامي سيم کارت هاي 288 هزار توماني دولتي
تا پايان ماه جاري واگذار مي شود

رييس هيات مديره شرکت مخابرات ايران گفت: واگذاري تمامي سيم کارت هاي ثبت نامي دولتي در ماه گذشته اعم از اعتباري و معمولي از هفته جاري آغاز و تا پايان ماه جاري تمامي سيم کارت هاي معمولي واگذار خواهد شد.
وفا غفاريان در گفت وگو با فارس اظهارداشت: طبق برنامه ريزي انجام شده قرار است که از هفته جاري واگذاري سيم کارت هاي ثبت نامي ماه گذشته در تمام استان ها آغاز شود. واگذاري سيم کارت هاي معمولي چون کمتر است تا پايان ماه جاري تمام مي شود.
وي ادامه داد: اين واگذاري در برخي از استان ها چون تهران، خوزستان و هرمزگان در دو مرحله انجام خواهد شد و واگذاري سيم کارت در اين استان ها تا ارديبهشت يا خرداد ماه سال آينده به اتمام مي رسد.
غفاريان تاکيد کرد: واگذاري سيم کارت دولتي در تعدادي از استان ها که ظرفيت خوبي دارند چون همدان، قم و يزد، تا پايان سال جاري به اتمام رسيده و صفر خواهد شد. وي گفت: در اين واگذاري سيم کارت اعتباري و معمولي توزيع خواهد شد.
 
تقويت 7 مرکز مخابراتي در استان تهران

به منظور تقويت شبکه کابل عمليات کابل برگردان در مراکز مخابرات پيام نور، شهيد مفتح، شهيد حکمت شعار، ملت، الغدير، شهيد کلانتري و قدس از تاريخ 15 اسفندماه آغاز مي شود.
به گزارش روابط عمومي شرکت مخابرات استان تهران، با اجراي عمليات مذکور ارتباط تلفني مشترکين در مرکز مخابرات پيام نور با پيش شماره هاي 4440 الي 4447 در محدوده خيابانهاي مفتح، شهيد باهنر، امير ابراهيم، شهيد طالبي و در مرکز مخابرات شهيد مفتح با پيش شماره هاي 2284 الي 2288 در محدوده خيابان هاي بزرگراه رسالت، کوي زواش، عطار، عبداله غرب، کوچه ششم، دوازدهم و در مرکز مخابرات حکمت شعار با پيش شماره هاي 7719 الي 7722، 7749، 7780، 7789، 7744 الي 7745 و 7722 در محدوده خيابان هاي سروش 1 و بهار 2، 30 متري دوم، والائيان و سراج به مدت 3 روز دچار اختلال مي شود.
همچنين در مرکز مخابرات ملت با پيش شماره هاي 3390 الي 3398 و 331111111 در محدوده خيابان هاي ناصرخسرو، 15 خرداد، خيابان پامنار، سراي چيت ساز و در مرکز مخابرات الغدير با پيش شماره هاي 3368، 3369، 3370 الي 3373، 3300 الي 3303 در محدوده خيابان هاي برادران آقاجانلو، گلستان 4 و 8، نبرد جنوبي و در مرکز مخابرات شهيد کلانتري با پيش شماره 8888، 8887، 8879، 8878، 8877، 8864، 8866، 8865، 8867 در محدوده خيابان هاي ستاري، سرو، دبير و ولي عصر و در مرکز مخابرات قدس با پيش شماره هاي 8800 الي 8802، 8833، 8863، در محدوده خيابان هاي کارگر شمالي، جلال آل احمد، کوچه پنجم، هفتم و تهران حداکثر به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
 
مدير عامل سازمان خصوصي سازي:
گران فروشي کرديم

غلامرضا حيدري کردزنگنه با اشاره به اتهاماتي که به سازمان خصوصي سازي مبني بر گران فروشي و ارزان فروشي مطرح مي شود، گفت: اين سازمان بيشتر گران فروشي کرده تا ارزان فروشي و اين در حالي است که براي فروش سهام هر شرکتي صورت حساب سه ساله دستگاه ها، تراز عملياتي، وضعيت مالي شرکت ها و غيره در هيات عالي واگذاري و غيره بررسي مي شود.
به گزارش مهر، مديرعامل سازمان خصوصي سازي در ميزگرد تخصصي بررسي موانع اجرايي اصل 44 قانون اساسي در روزنامه اطلاعات در پاسخ به مهر در مورد آخرين وضعيت لايحه اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي گفت: از 74 ماده اين لايحه 52 ماده بررسي شده که اميدواريم براساس گفته وزير اقتصاد تا پايان سال جاري تصويب شود، به خصوص اين که مجلس و کميسيون ويژه آن به شدت پيگير اين موضوع است. غلامرضا حيدري کرد زنگنه اضافه کرد: اگر تصويب اين لايحه تا پايان سال جاري انجام نشود، دولت آن را به صورت طرح براي تصويب به مجلس ارائه خواهد کرد.
وي همچنين در پاسخ به سوالي مبني بر نگراني مجلس در مورد فروش 7 هزار ميليارد تومان سهام شرکت هاي دولتي در سال آينده با توجه به تحقق پيش بيني هاي فروش سهام شرکت هاي دولتي در سال جاري گفت: البته 4 هزار ميليارد تومان آن رد ديون و 3 هزار ميليارد تومان فروش سهام شرکت هاي دولتي است که به خزانه واريز خواهد شد.
 
کاهش قيمت خودرو پس از تعطيلات نوروز

تغيير قيمت خودروها به دليل افزايش تقاضا نسبت به ديگر ماه هاي نيمه دوم سال است.
جلال ريخته گر قديمي رييس اتحاديه صنف دارندگان نمايشگاه هاي اتومبيل در گفت وگو با ايسنا به تغييرات قيمت خودرو در اسفندماه اشاره کرد و گفت: افزايش 20 درصدي تقاضا در اين ماه نسبت به ديگر ماه هاي فصول پاييز و زمستان باعث افزايش چند درصدي قيمت خودرو شده است که پس از حدود پنجم فروردين مجددا رکود بر بازار حاکم مي شود.
وي اين افزايش قيمت را فقط شامل برخي توليدات داخلي دانست و افزود: سمند دوگانه سوز، سمند، پژو GLX، 206 تيپ 6 و 5، پژو پارس ELX، و پژو "روآ" شامل اين افزايش قيمت شده اند، ضمن اينکه پرايد دوگانه سوز نيز باعث اختلاف قيمت در قيمت پرايد شده است.
وي ادامه داد: خودروهاي وارداتي به دليل نداشتن خدمات پس از فروش و اشباع بازار با کاهش قيمت روبه رو شده اند. وي پيش بيني کرد: قيمت خودروها پس از تعطيلات به حالت عادي و اوليه خود بازگردد.


  افزايش کمتر يک واحدي شاخص هاي بورس 

                شاخص کل بورس روز دوشنبه با 0/65 واحد کاهش به 9911/17 واحد رسيد.

 


 کمک فنر ايندامين                          2                        39                              1991 
لعاب ايران                            2                        36                             1838 
بهنوش ايران                             2                     275                       14055 
شيميايي سينا                     89.1                 63                            3402 
سايپاديزل                      88.1                 28                            1520 
نفت پارس                      78.1              291                       16685 
تکنوتا ر                      52.1                112                           7478
ريخته گري تراکتورسازي ايران                    68.23-         353-                        1138 
کابل باختر                           2-                 139-                     6824 
تراکتورسازي ايران                    99.1-             112-                         5508 
نوسازي و ساختمان تهران                     99.1-                54-                        2661 
حمل و نقل توکا                   97.1-                42-                        2089 
شرکت صنايع جوشکاب يزد                        96.1-           147-                      7355 
ذغال سنگ نگين طبس                       9.1-                112-                        5798 
کابل هاي مخابراتي شهيدقندي                            81.1-               24-                             1302 


 
ورزشي
سياسي و سياسي خارجي
هنري
استانها و شهرستانها
پزشکي و علمي
دانشگاه و خبر
دانشگاه
اقتصادي
گزارش تصويري روز
آگهي هاي روزنامه آفرينش
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته