جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1394/05/15 - روزنامه سراسري صبح ايران (پنجشنبه) نسخه شماره 5057


وجود حساب هاي جعلي در بانک هاي کشور!


جدول قيمت سکه و ارز


اوضاع صنعت 2ماه ديگر بهتر مي‌شود


نهادهاي مالي


تريبون


 وجود حساب هاي جعلي در بانک هاي کشور! 

 
بعد از اعلام و انتشار آمار و اظهارات متفاوت در رابطه با وجود حساب هاي جعلي در بانک هاي کشور، بانک مرکزي مجموع حساب هاي بانکي را حدود 410 ميليون اعلام و تاکيد کرد که تنها حدود 2.5 ميليون از اين حسابها فاقد شماره فعال است.

به گزارش آفرينش به نقل از بانک مرکزي، عبدالمهدي ارجمند نژاد مدير کل مقررات و مجوز بانکي و مبارزه با پولشويي بانک مرکزي در مورد وجود 38 ميليون حساب بانکي بدون شماره ملي در کشور اشاره و در برخي موارد حتي ادعا شده است از اين حساب ها براي مقاصد پولشويي استفاده مي شود. گفت:اين موضوع در دو بخش قابل بررسي است؛ اول تعداد حساب هاي فاقد شماره ملي و بخش دوم اين ادعا که از اين حساب ها براي مقاصد پولشويي استفاده مي شود.

پيش از ارائه پاسخ صحيح و دقيق به هرکدام از اين دو بخش، لازم است به چند نکته اشاره شود؛ اول اينکه اشخاص، به دو گروه اشخاص حقيقي و اشخاص حقوقي تقسيم مي شوند. اشخاص حقيقي ايراني بايد داراي شماره ملي باشند که اين شماره، يا بر روي کارت ملي آن ها درج شده است يا در مورد متولدين سال هاي اخير، در شناسنامه. برابر قانون، ارائه خدمات بانکي به اشخاص حقيقي ايراني مستلزم احراز هويت وي توسط بانک يا موسسه اعتباري و از جمله درج شماره ملي شخص در سوابق مربوط است. گروه دوم، يعني اشخاص حقوقي ايراني نيز بايد هر يک داراي شناسه ملي اختصاصي باشند که به موجب آيين نامه هاي متعدد هيات وزيران، ارائه آن ها به بانک/موسسه اعتباري براي دريافت خدمات بانکي ضروري است. چنانچه شخص، از اتباع بيگانه باشد اعم از شخص حقيقي يا حقوقي بايد براي دريافت خدمات بانکي، شماره فراگير اتباع خارجي را به بانک/موسسه اعتباري ارائه کند. اجازه بدهيد که با ذکر اين مقدمه، هر دو بخش سوال شما را پاسخ دهم. برابر آخرين آمار اخذ شده از بانک ها و موسسات اعتباري در پايان تير ماه سال جاري، کل حساب هاي بانکي بالغ بر 410 ميليون و 661 هزار و 216 حساب است که اين تعداد شامل حساب هاي متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و خارجي است. از اين تعداد، 372 ميليون و 102 هزار و 60 حساب داراي شماره ملي يا شناسه ملي و يا شماره فراگير اتباع خارجي هستند.

بنابراين، تعداد حساب هاي بانکي فاقد شماره ملي، شناسه ملي يا شماره فراگير اتباع خارجي 38 ميليون و 559 هزار و 156حساب است که از اين تعداد، صرفا 2 ميليون و442 هزار و 171 حساب فاقد شماره؛ فعال هستند و بانک مرکزي در حال پيگيري مراتب براي مسدود کردن اين حساب ها است و 36 ميليون و 116 هزار و 985 حساب هم اگرچه فاقد شماره هستند ليکن مسدود شده اند تا در اولين مراجعه مشتريان به بانک ها و موسسات اعتباري،‌ شماره يا شناسه آن ها اخذ و در سوابق درج شود.

در اين رابطه، اشاره به اين نکته نيز ضروري است که تعداد کل حساب هاي اشخاص حقيقي ايراني 400 ميليون و 101 هزار و 48 حساب است و از اين تعداد 366 ميليون و 394 هزار و 458 حساب داراي شماره ملي و تعداد33 ميليون و 706 هزار و 590 حساب فاقد شماره ملي است. از اين تعداد 33 ميليون و 219 هزار و853 حساب مسدود شده است تا دارندگان آن ها در اولين فرصت، اطلاعات لازم را براي تکميل پرونده هاي خود در بانک يا موسسه اعتباري تکميل کنند و صرفا تعداد486 هزار و 737 حساب فاقد شماره ملي متعلق به اشخاص حقيقي در کليه بانک ها و موسسات اعتباري وجود دارد که فعال است.

به عبارت ديگر، از مجموع 410 ميليون و 661 هزار و 216 حساب بانکي در کشور،‌ تنها 486 هزار و 737 حساب يعني حدود 0.12 درصد (12 مورد در هر 10.000 حساب بانکي) متعلق به اشخاص حقيقي ايراني در کشور داراي فعاليت است که فاقد شماره ملي است. البته با توجه به پيگيري هاي بانک مرکزي، اين حساب ها به سرعت در حال کاهش هستند و اميدواريم در آينده نزديک، اين تعداد به صفر برسد.

در خصوص بخش دوم سوال که به اظهارات غير مسئولانه برخي افراد اشاره کرديد مبني بر اينکه از حساب هاي فاقد شماره يا شناسه ملي براي اهداف و يا مقاصد پولشويي استفاده مي شود، ذکر اين نکته ضروري است که نداشتن شماره يا شناسه ملي نبايد به معناي انجام عمليات پولشويي از طريق آن حساب ها تلقي شود. اين نتيجه گيري، بسيار اشتباه است و علاوه بر اينکه موجب تشويش اذهان عمومي مي شود، مي تواند تبعات منفي براي کشور و اقتصاد آن در پي داشته باشد. پولشويي ممکن است حتي از طريق حساب هايي که داراي شماره يا شناسه ملي هستند نيز انجام شود؛ بنابر اين، درخواست بنده از برخي اشخاصي که داراي اطلاعات کافي و دقيق نيستند اين است از اين گونه اظهار نظر هاي جنجالي که ممکن است به اعتماد مردم به نظام بانکي کشور آسيب بزند، پرهيز کنند.

وي در پاسخ به اين سئوال كه چرا برخي حساب ها فاقد شماره يا شناسه ملي هستند؟ ويا اساسا چرا بايد حساب هاي بانکي در کشور وجود داشته باشد که فاقد شماره يا شناسه ملي باشند؟اظهار داشت :اين امر، علل مختلف و متعددي دارد. به عنوان مثال، برخي بانک ها و موسسات اعتباري مجاز که در راستاي ساماندهي موسسات غير مجاز، اقدام به جمع آوري آن ها کرده اند، حساب هاي فاقد شماره يا شناسه ملي آن ها را نيز به ارث برده اند که در بسياري از موارد،‌ دارندگان حساب هاي فاقد شماره هنوز براي تکميل اطلاعات پرونده هاي خود به موسسات ادغام کننده رجوع نکرده اند. حدود نيمي از حساب هاي متعلق به اشخاص حقيقي ايراني که فاقد شماره ملي هستند يعني بيش از 200 هزار حساب، در همين گروه قرار دارند.

علت مهم ديگر اين است که بسياري از اين حساب ها، راکد و غير فعال هستند و دارندگان آن ها مدت ها است که به آن رجوع نکرده اند و گرنه بانک ها و موسسات موظفند در اولين مراجعه شخص به بانک، اطلاعات حساب شخص را بر اساس مقررات ابلاغي از سوي بانک مرکزي تکميل کنند. به عنوان مثال، برخي اشخاص داراي حساب هاي متعددي هستند که قبل از الزام به اخذ شماره يا شناسه ملي در کشور افتتاح کرده اند ولي شخص يا اشخاص مذکور طي اين مدت به بانک مراجعه نکرده است تا اطلاعات خود را کامل کند و با ديگر حساب هاي خود کار مي کند. اين حساب ها که از يک سو فاقد شماره يا شناسه ملي هستند و از سوي ديگر، داراي فعاليت نيستند هم در آماري که ارائه مي شود، احصا مي شود؛ ليکن مهم آن است که اين حساب ها فعال نباشند و بانک ها و موسسات اعتباري، نقص مدارک و اطلاعات مشتريان را در اولين مراجعه آن ها درخواست نمايند و ارائه خدمات بانکي را منوط به اخذ اين اطلاعات از مشتريان بنمايند. دليل ديگر، مربوط به اشخاصي است که سال ها است در کشور حضور ندارند. همچنين،‌ برخي از اين حساب ها ممکن است مربوط به اشخاصي باشند که فوت کرده اند ليکن وراث شخص،‌ مراجعه اي به بانک نداشته اند.


 جدول قيمت سکه و ارز 

 جدول قيمت انواع سکه و ارز در بازار روز چهارشنبه منتشر شد.به گزارش مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادي طرح جديد چهارشنبه در بازار 872 هزار و 500 تومان، طرح قديم 872 هزارتومان، نيم سکه 474 هزارتومان، ربع سکه 265 هزارتومان و سکه گرمي 170 هزارتومان اعلام شد.همچنين نرخ هر گرم طلاي زرد 18 عيار در بازار داخلي 89 هزار و 163 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهاي جهاني 1087 دلار است.

در همين حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را براي فروش 3332 تومان، هر يورو را 3650 تومان، هر پوند را 5170 تومان و درهم امارات را 905 تومان اعلام کردند.

توليد طلا به 10 تن مي‌رسد

معاون سازمان زمين‌شناسي و اکتشافات معدني از کشف بيش از 1200 محدوده اميد‌بخش طلا خبر داد و اعلام کرد: اخيرا در منطقه دره‌بيدان در تيران نيز به غني‌شدگي طلا دست پيدا کرده‌ايم اما حجم ذخيره هنوز مشخص نشده است.

بهروز برنا با اشاره به کشف محدوده غني‌شدگي طلا در حاشيه زاينده‌رود اظهار کرد: پس از رديابي طلا در 21 استان کشور، معادن طلا در 10 استان مشخص شده‌اند و با توجه به ذخيره موته اصفهان، ذخاير قطعي و احتمالي کشور به 340 تن رسيده است و با تکميل اکتشافات ذخاير طلا، توان توليد احتمالا به حدود سالانه 10 تن مي‌رسد.

وي با اشاره به اين‌که براساس آمار سال 1393 نيز 20 محدوده طلا و به عبارتي 24 معدن طلا در کشور وجود دارد، گفت: 15 معدن فعال، يک معدن در حال تجهيز و هشت معدن غيرفعال هستند که دليل آن کاهش قيمت طلا و رسيدن به قيمت 1100 دلار پس از افزايش نرخ اين فلز بوده است.معاون سازمان زمين‌شناسي و اکتشافات معدني با بيان اين‌که طلا، ماده معدني اولويت‌دار در بخش اکتشاف سازمان زمين‌شناسي است، تصريح کرد: طلا از يک‌سو ماده‌اي استراتژيک محسوب مي‌شود و از سوي ديگر با توجه به وجود حداقل 14 محدوده طلا در کشور، کشف معادن جديد محتمل است به همين خاطر از دهه 80 الزامات اين حوزه در حال فراهم‌سازي بود از جمله اينکه آزمايشگاه تخصصي که ايجاد شد.

برنا با اشاره به بکارگيري روش‌هاي جديد در کشف طلا اظهار کرد: سازمان زمين‌شناسي و اکتشافات معدني چندين محدوده طلا را به گواهي کشف رسانده است؛ به گونه‌اي که در برخي استان‌ها که بحث طلا مطرح نبود، اکنون ذخاير طلا پيدا شده است.

وي با اشاره به اين‌که کشور ما جزو پنج کشور بزرگ مصرف‌کننده طلا است، تاکيد کرد: اين امر انگيزه را براي کشف طلا بيشتر مي‌کند. در حال حاضر از 230 کيلوگرم توليد طلا در دهه 80 به توان توليد سه تن طلا در سال رسيده‌ايم و با ورود معدن زرشوران، توليد طلا از وضعيت مطلوب‌تري برخوردار شده است.

برنا در مورد ارزش طلا در معادن نيز با تاکيد بر اين‌که طلا از نظر زايشي تيپ‌هاي مختلف دارد، اظهار کرد: گاهي طلا به صورت آزاد، گاهي درگير با کاني، گاهي اکسيدي و گاهي سولفوره است که اين ها همه روي قيمت تمام شده طلا تاثير دارد. از سوي ديگر در عمق‌ بودن يا در سطح بودن آن باعث تغيير وضعيت شرايط معدن مي‌شود. اگر طلا همراه با آرسنيک يا سنگ‌هاي سيليسي باشد قيمت آن بيشتر مي‌شود.


 اوضاع صنعت 2ماه ديگر بهتر مي‌شود 

 معاون وزير صنعت با اشاره به برترين صنايع به لحاظ ميزان رشد صنعتي در 4 ماهه ابتدايي سال جاري، گفت: به نظر مي‌رسد در دو ماه آينده، اوضاع صنعت بهتر مي‌شود.

محسن صالحي‌نيا در گفتگو با مهر با تشريح جزئيات رشد صنعتي در چهار ماهه اول امسال گفت: رشد صنعتي در 4 ماهه ابتداي سال‌جاري در صنايع مختلف متفاوت است؛ اما آمارهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت نشانگر اين است که در صنايعي همچون پتروشيمي، خودروسازي، صنعت نساجي و برخي انواع لوازم خانگي رشد بالاتر از ساير بخش‌ها است.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: در اين ميان البته برخي از صنايع نيز با کاهش رشد مواجه بوده و برخي ديگر مشابه سال قبل، رشد داشته‌اند؛ اما به نظر مي‌رسد با توجه به شرايط و انتظاراتي که بعد از توافق هسته‌اي بوجود آمده و تحريم‌هايي که قرار است برداشته شود، به طور قطع شرايط حاکم بر بازار تغيير خواهد کرد.وي تصريح کرد: در برخي از صنايع همچون کاني‌هاي غيرفلزي و صنايع ساختماني، وضعيت هنوز به رونقي که مدنظر است، نرسيده و بلاتکليفي‌ها سبب شده است تا توليدات رشد نداشته باشند و بنابراين، ميزان توليد در حد قبل است.

به اعتقاد صالحي‌نيا، تا دو ماه آينده، روندي که توليد در بخش صنعت پيدا مي‌کند، اوضاع بهتري را تجربه خواهد کرد و ظرفيت توليدات صنعتي افزايش مي‌يابد. در کنار اين، با توجه به حمايت‌هايي که در بخش صادرات و برنامه‌هاي صادراتي تعريف شده و نيز سياستهايي که دولت در جهت تامين منابع مالي براي توليد به خصوص در شرايط بعد از رفع تحريم‌ها مثل جذب اعتبارات بين بانکي و امکان نقل و انتقالات پول در نظر گرفته، مي‌توان نويد داد که اوضاع صنعت بهتر مي‌شود.


 نهادهاي مالي 

 مديرعامل بانک پارسيان خبر داد

هدف بانک مرکزي استحکام مالي بانک‌هاست

مديرعامل بانک پارسيان سياست بانک مرکزي براي ذخيره‌گيري مطالبات مشکوک‌الوصول در صورت‌هاي مالي بانک‌ها را در راستاي استحکام مالي‌ دانست.

کورش پرويزيان در گفت‌وگو با فارس، در مورد علت کاهش سود تقسيمي بانک‌ها در صورت‌هاي مالي جديد، اظهار داشت: اين اتفاق به اين دليل است که امسال بانک مرکزي سياست واحدي را در پيش گرفته تا ذخيره‌گيري بابت مطالبات مشکوک‌الوصول در صورت‌هاي مالي بانک‌ها بيشتر شود.وي با بيان اينکه بخشي از سود به دست آمده بانک‌ها براي اين ذخيره‌گيري منظور شده است، افزود: اين سياست بانک مرکزي در راستاي استحکام مالي بانک‌ها اجرا مي‌شود.

محصول "بانکآشنا" بانک اقتصادنوين

در ادامه معرفي خدمات نوين توسط نخستين بانک خصوصي جمهوري اسلامي ايران به مشتريان، ارايه خدمت "بانکآشنا" بانک اقتصادنوين آغاز شد.

به گزارش آفرينش به نقل ازروابط عمومي بانک اقتصادنوين خدمت "بانکآشنا" با هدف جلب رضايت مشتريان ارايه گرديده است. با بهره‌مندي از اين خدمت مشتريان مي‌توانند از طريق ارتباط مستقيم تلفني با کارشناسان، در تمام ساعات شبانه روز از خدمات بانکي استفاده کنند. اين محصول غيرحضوري بانک اقتصادنوين بدون نياز به ابزارهاي خاص مانند اينترنت و نرم‌افزارهاي موبايلي، تنها از طريق تماس تلفني ارايه مي‌شود.

خدمت "بانکآشنا" بانک اقتصادنوين در دو بخش "اطلاع‌رساني" و "مالي" به مشتريان ارايه مي‌شود که در بخش اطلاع‌رساني مشتريان مي‌توانند از موجودي سپرده وضعيت کارت، گردش روزانه و ماهانه سپرده، مانده اقساط تسهيلات، شماره کارت و سپرده متصل به آن، شماره‌ شبا و چک‌هاي واگذار شده و صادر شده خود اطلاع يابند.

رتبه نخست بانک مسکن استان خوزستان در تکريم ارباب‌رجوع

براساس اعلام رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان خوزستان، بانک مسکن استان خوزستان توانست رتبه نخست تکريم ارباب‌رجوع در گروه بانک و بيمه استان را در سال 93 به‌دست آورد.

به گزارش آفرينش به نقل ازروابط عمومي بانک مسکن، براساس نظارت‌هاي انجام‌شده به‌وسيلة بازرسان طرح تکريم و بر اساس مؤلفه‌ها و شاخص‌هاي ارزيابي طرح شامل آموزش و فرهنگ‌سازي طرح تکريم، مستندسازي عملکردها، بهبود و اصلاح روش‌هاي ارايه خدمت به مردم، اطلاع‌رساني از نحوه عرضه خدمت به مردم، تهيه و عملياتي کردن منشور اخلاقي، پيش‌بيني فضا و امکانات مناسب به‌منظور رفاه حال‌، نظرسنجي از مراجعان، نظارت و بازرسي‌، تشويق و تنبيه و سنجش رضايت مراجعان، بانک مسکن استان خوزستان با کسب رتبه نخست گروه بانک و بيمه حدود 80 درصد از مجموع امتيازات مورد‌نظر را به‌دست آورد.

مدير عامل بانک صادرات :

متناسب با نياز مشتريان خدمت تعريف مي کنيم

اسماعيل لـله گاني مدير عامل بانک صادرات ايران در سفر به استان خراسان رضوي ضمن ديدار و گفتگو با کارکنان بانک متبوع بر توجه به خواسته و نياز مشتريان تاکيد کرد.

به گزارش آفرينش به نقل ازروابط عمومي بانک صادرات ايران، لـله گاني در جمع کارکنان اين بانک در خراسان رضوي پاسخ به خواسته مشتريان را از مهمترين وظايف و رسالت هاي بانک برشمرد و گفت: ارايه خدمات با کيفيت و استاندارد بالا و برآورده ساختن نياز مشتريان به گونه اي که بتوان ارزش بيشتري براي آنان خلق کرد را از اهداف خود مي دانيم.وي افزود: با برنامه ريزي صورت پذيرفته و افزايش تنوع در خدمات در پي آنيم تا براي هر مشتري خدمات خاص تعريف و مشکلات احتمالي آنها را در کمترين زمان ممکن رفع نماييم.

شعب فرابانک سينا افزايش مي يابد

مديرعامل بانک سينا از راه اندازي شعب فرابانک خبر داد و گفت: اين امر در راستاي توسعه خدمات نوين و ارائه بانکداري راحت و آسان در طول شبانه روز انجام شده است.

مهندس محمدرضا پيشرو در گفت وگو با ايرنا، با اشاره به آنکه توسعه شعب الکترونيک يکي از اولويت هاي اين بانک است، افزود: فرابانک سينا در واقع همان شعب بانک سينا است که به صورت شبانه روزي و 24 ساعته انواع خدمات بانکي نظير دريافت و برداشت وجه، انتقال وجه و واريز وجه نقد به حساب را فراهم مي سازد. به گفته وي، شعب فرابانک سينا به مشتريان اين امکان را مي دهد که با کارشناسان بانکي به صورت تصويري و بهنگام در ارتباط باشند و امور بانکي خود را به راحتي انجام دهند.

ارائه آخرين نسخه موبايل بانک تجارت در شعب اين بانک

مشتريان بانک تجارت مي توانند آخرين نسخه نرم افزار موبايل بانک تجارت را از شعب اين بانک دريافت کنند.

به گزارش آفرينش به نقل ازروابط عمومي بانک تجارت، اين بانک با استقرار دستگاه‌هاي فرستنده بلوتوث و واي فاي در شعب خود، امکان دسترسي به آخرين نسخه نرم افزارهاي موبايل بانک تجارت براي گوشي‌ها و تبلت‌هاي مجهز به سيستم عامل اندرويد، IOS و جاوا را براي مشتريان خود فراهم کرده است. هموطنان و مشتريان براي بهره‌مندي از خدمات موبايل بانک تجارت کافي است با حضور در يکي از شعب اين بانک، برنامه متناسب با سيستم عامل گوشي همراه خود از طريق واي فاي و يا بلوتوث دريافت کرده و بر روي گوشي خود اجرا نمايند.


 تريبون 

 تهراني‌ها مقصر نيمي از فرارهاي مالياتي‌اند

رئيس سازمان امور مالياتي شهر و استان تهران با بيان اينکه بيشتر از نصف فرار مالياتي در تهران رخ مي‌دهد، گفت: به همين منظور پيش‌بيني شده است که اداره کل حسابرسي زير نظر سازمان امور مالياتي تهران تشکيل شود تا به موضوع فرار مالياتي رسيدگي تخصصي‌تري کند.به گزارش ايسنا، حسين بني صفار اظهار کرد: اين اداره کل پايه، مبنا و مرجعي در رسيدگي به فرار مالياتي در استان تهران خواهد بود.

قيمت‌ شيرخام ابلاغ شد

در حال حاضر قيمت لبنيات در کشور هم سطح با قيمت‌هاي جهاني است

عضو هيأت مديره انجمن صنايع لبني با بيان اينکه در حال حاضر قيمت لبنيات در کشور هم سطح با قيمت‌هاي جهاني است، گفت: اين در حالي است که درآمد مردم ايران هم سطح با کشورهاي توسعه يافته نيست.محمد فربد در گفتگو با مهر با بيان اينکه صنايع لبني تمايلي به افزايش قيمت‌ها ندارند، اظهارداشت: ما افزايش قيمت را براي صنعت لبنيات، صادرات و دامداران مضر مي دانيم.وي با اشاره به اينکه در ترکيه قيمت شيرخام 1100 تومان است، گفت: 80 درصد صادرات فرآورده هاي لبني به بازار عراق انجام مي‌شود و ما در اين زمينه با ترکيه و عربستان سعودي رقابت مي کنيم، بنابراين اگر قيمت تمام شده محصولات ايراني بيشتر از محصولات کشورهاي رقيب باشد، قطعا صادراتي انجام نخواهد شد.

اين مقام مسئول تاکيد کرد: اگر صادرات انجام نشود، شير مازاد بيشتري در بازار يافت خواهد شد که اين به صلاح دامداري‌هاي کشور هم نيست.فربد با بيان اينکه در حال حاضر قيمت لبنيات در کشور هم سطح با قيمت‌هاي جهاني است، تصريح کرد: اين در حالي است که درآمد مردم ايران هم سطح با کشورهاي توسعه يافته نيست، بدين ترتيب اين يکي از عواملي است که مصرف سرانه در کشور کم است، چراکه مردم قدرت خريد ندارند.

وي اضافه کرد: اينکه فکر کنيم هر روز مي توان قيمت لبنيات را افزايش داد و با رشد مصرف سرانه نيز مواجه بود، خيالي باطل است، ضمن اينکه با افزايش قيمت، کاهش مصرف سرانه اتفاق مي‌افتد و اين موضوع مانع توسعه صنعت لبنيات و دامداري هاي کشور خواهد شد.در حالي که مصوبه قيمت 1440 توماني شير خام تيرماه سال گذشته ابلاغ شد، مجددا با جزئيات بيشتر از سوي ستاد هدفمندي يارانه‌ها براي اجرا از سوي کارخانه‌هاي لبني تصويب و ابلاغ شد.

تيرماه سال گذشته بود که ستاد هدفمندي يارانه‌ها براساس پيشنهاد وزارت جهاد کشاورزي در راستاي حمايت از دامداران نرخ جديدي را براي خريد شير خام از دامداران از سوي صنايع لبني تصويب و ابلاغ کرد که بر اين اساس کارخانه‌هاي لبني موظف بودند هر کيلوگرم شير خام با بار ميکروبي زير 100 هزار و چربي 3.2 درصد را 1440 تومان خريداري کند که البته از آن زمان تاکنون از سوي صنايع لبني اجرا نشده است.در پايان اولين هفته مرداد‌ماه مجددا ستاد هدفمندي يارانه‌ها مصوبه سال گذشته خود را که اجرايي نشده بود با اضافه کردن جزئيات و تبصره‌ ابلاغ کرد تا بتواند اين قيمت را براي شير خام اعمال کند.

براساس اين مصوبه شير خام خريداري شده توسط کارخانه‌هاي لبني براساس ميزان بار ميکروبي قيمت‌گذاري شده و با وجود تاکيد بر انجام شدن تمامي تست‌هاي کيفي مطابق با استاندارد ملي کشور، سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليد‌کنندگان موظف به پايش، پيگيري و نظارت بر اجراي اين قيمت‌ها از سوي کارخانه‌هاي لبني شده است.

در اين مصوبه قيمت هر کيلوگرم شير خام اينگونه تعيين شده است که شير خام با بار ميکروبي کمتر از 100 هزار معادل 1440 تومان، شيرخام با بار ميکروبي 100 تا 500 هزار معادل1420 تومان، شير خام با بار ميکروبي 500 هزار تا يک ميليون معادل 1380 تومان و شير خام با بارميکروبي يک ميليون معادل1320 تومان از دامداران خريداري شود. چربي تعيين شده شيرخام در اين مصوبه 3.2 درصد تعيين شده و در بند دوم مصوبه ستاد هدفمندي يارانه‌ها آمده است که به ازاي هر يک دهم درصد افزايش يا کاهش درصد چربي 12 تومان به قيمت‌هاي فوق اضافه يا کم مي‌شود.


 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته