جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1385/12/24 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران - پنجشنبه نسخه شماره 2723

فرماندارکرج :
حل معضل بيکاري از دغدغه هاي دولت است

شهردار اصفهان :
شهرداري ها جايگاه خود را در جامعه پيدا نکرده اند


کوتاه و خواندني


  فرماندارکرج :
  حل معضل بيکاري از دغدغه هاي دولت است 

کرج - خبرنگار آفرينش
جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان تهران مشترک با جلسه کميته برنامه ريزي شهرستان کرج با حضور دکتر اسماعيل مسعودي معاون برنامه ريزي استانداري ، احمد ضيايي فرماندار کرج و روساي ادارات و اعضاي کميته برنامه ريزي در محل فرمانداري اين شهرستان تشکيل شد.
در اين جلسه فرماندار کرج با اشاره به اينکه معضل بيکاري و ايجاد اشتغال از دغدغه هاي دولت عدالت محور است ، گفت : سهميه تخصيصي در بخش خدمات و کشاورزي بالغ بر 75 ميليارد تومان بوده که حدود 183 ميليارد تومان در حوزه هاي مختلف به بانک ها معرفي شده و بيش از 95 ميليارد تومان به اين طرح ها اختصاص يافته است .
دکتر مسعودي معاون برنامه ريزي استانداري نيز شهرستان کرج را در حوزه عمراني و بنگاه هاي اقتصادي زودبازده در سطح استان در رديف اول اعلام کرد و اظهار داشت : تاکنون در اين راستا 82 هزار نفر در سطح استان مشغول به کار شده اند . از 800 ميليارد تومان طرح پذيرفته شده ، 702 ميليارد تومان به صاحبان طرح ها پرداخت شده و حدود 50 يا 52 هزار نفر در سطح استان صددرصد مشغول به کار هستند.
در سطح استان تهران 200 هزار واحد صنعتي فعال است که 20 هزار واحد داراي پروانه صنعتي هستند و بقيه پروانه صنفي دارند. ما اجازه داشتيم 20 درصد کل تسهيلات استان تهران را به عنوان سرمايه در گردش و تثبيت اشتغال در اختيار بنگاه هاي اقتصادي زودبازده قرار دهيم و تاکنون در سطح استان بالاي 35 درصد براي تثبيت اشتغال کار کرده ايم.
وي افزود : عملکرد دولت نهم در مورد بنگاه هاي کوچک اقتصادي زودبازده و نهضت عمل صالح در سطح استان تهران مثبت بوده و يکي از شاخص هاي بسيار مهم عدالت اين است . اگر بتوانيم در دولت جمهوري اسلامي براي همه اشتغال ايجاد کنيم ، مشکلات ديگر نيز برطرف مي شود .
سلطاني رئيس اداره تعاون کرج ، در خصوص عملکرد اين اداره در خصوص بنگاه هاي کوچک زودبازده بيان داشت : اعتبارات اداره تعاون در بخش خدمات 9 ميليارد تومان بوده که در اين راستا 44 طرح به مبلغ 13 ميليارد و 308 ميليون تومان براي بانک عامل ارسال شده و تعداد 5 طرح با رقم 409 ميليون تومان به مرحله انعقاد قرارداد رسيده و قرارداد آن منعقد شده است. در بخش کشاورزي نيز 717 ميليون تومان اعتبارات ما بوده است که 3 طرح با رقم 451 ميليون تومان به بانک عامل ارسال و از آن ميان 2 طرح با رقم 371 ميليون تومان مصوب شده است.
حسين عليمحمدي از کميته امداد گفت : 26 ميليارد و 400 ميليون تومان اعتبار کميته امداد و بانک عامل است که از طرح هاي ويژه اي که در منطقه 9 و 10 به اين بانک ارسال شده ، 6 ميليارد و 331 ميليون و 200 هزار تومان به انعقاد قرارداد و پرداخت رسيده که عمده آن مربوط به کرج و حومه بوده است.
علي فيروزگاه رئيس اداره تربيت بدني کرج نيز در اين خصوص گفت : ما 37 طرح به مبلغ 2 ميليارد و 200 ميليون تومان ارائه داده ايم که از آن ميان قرارداد يک طرح به مبلغ 80 ميليون تومان منعقد شده است.
جمالي رئيس آموزش و پرورش ناحيه 3 کرج اعلام کرد : آموزش و پرورش 123 طرح به مبلغ 18 ميليارد تومان به بانک معرفي کرده که از آن ميان 108 طرح تائيد و براي 27 طرح قرارداد منعقد شده است . 60 ميليارد و 406 ميليون ريال مصوب شده و 40 ميليارد و 160 ميليون ريال به تائيد رسيده است.
وي مشکل اساسي در ايجاد آموزشگاه ها و مدارس غيرانتفاعي را افزايش قيمت مسکن و مکاني قابل استفاده براي امر آموزش دانست.
شيذري مسئول بخش گردشگري کرج نيز با اشاره به اعتبار 7 ميليارد توماني گردشگري در ارتباط با بنگاه هاي اقتصادي زودبازده بيان داشت : بخش گردشگري 32 طرح جمعا به مبلغ 9 ميليارد و 378 ميليون و 400 هزار تومان ارائه داده است که يک طرح در بانک رفاه به ميزان 700 ميليون تومان تائيد شده و 31 طرح به بانک صادرات معرفي و از آن ميان 9 مورد به مبلغ 9 ميليارد و 89 ميليون و 300 هزار تومان به تصويب رسيده است.
نماينده رئيس بنياد شهيد نيز طي گزارشي طرح هاي معرفي شده اين اداره را به بانک عامل 25 مورد با اشتغالزايي براي 125 نفر و طرح هاي تائيد شده را ، 19 مورد و طرح هاي به مرحله انعقاد قرارداد رسيده را 39 مورد اعلام کرد.
غلامرضا ترکاشوند رئيس جهاد کشاورزي اظهار داشت : در بخش کشاورزي شهرستان فعاليت هاي زيادي انجام شده است . ما 6 ميليارد تومان طرح به بانک عامل معرفي کرديم که رقم طرح هاي منعقد شده و طرح هاي مصوب بالا و قابل قبول است.
در پايان اين جلسه مصوب شد بانک ها اعتبارات 30 ميليون تومان را بدون درخواست وثيقه بپذيرند و همچنين دستگاه هاي اجرايي که طرح هايي به بانک ها ارائه کرده اند ، براي طرح هاي بالاي 50 ميليون تومان کارشناس معين مقيم در بانک ها انتخاب و مستقر کنند .
همچنين در مصوبه ديگر آمده است فرمانداري ها مجازند نسبت به جابه جايي اعتبارات بنگاه هاي زودبازده آن دسته از دستگاه هاي اجرايي که نتوانسته اند اعتباراتي را جذب کنند ، اقدام کنند.


  شهردار اصفهان :
 شهرداري ها جايگاه خود را در جامعه پيدا نکرده اند 

 اصفهان - خبرنگار آفرينش
شهردار اصفهان گفت : با اينکه بيش از 200 سال از تصويب قانون شهرداري ها مي گذرد ، اين نهادهاي شهري هنوز جايگاه خود را در جامعه پيدا نکرده اند .
مرتضي سقائيان نژاد در جمع خبرنگاران افزود : به دليل عدم وجود نظام جامع شهرداري ها ، هيچ کدام از الزامات شهري نظير مديريت واحد شهري در شهرهاي ايران ايجاد نشده است .
وي با اشاره به اينکه مديريت شهري در شهر اصفهان تا پايان سال 86 نيز تحقق نخواهد يافت ، اظهار داشت : با توجه به اين مسئله ، مديريت واحد شهري در کلانشهرهاي کشور ، تا پايان برنامه سوم توسعه تحقق يابد ، اما اين امر به وقوع نپيوست و به برنامه چهارم توسعه موکول شد . باز هم در برنامه چهارم توسعه به دليل عدم وجود اعتبارات کافي براي تحقق مديريت واحد شهري در شهرها ، اين امر محقق نمي شود .
شهردار اصفهان شهرداري را ، مهم ترين مرجع تصميم گيرنده در شهرها دانست و ادامه داد : بافت هاي فرسوده و تاريخي ، کنترل ترافيک ، صنوف ، مسائل زيست محيطي ، طرح جامع شهري ، توسعه حريم شهر ، حاشيه نشيني و دفع مواد زائد از مهم ترين مسائل امروز شهر اصفهان است که بايد هر چه زودتر مورد بررسي قرار گيرد .
سقائيان نژاد افزود : علاوه بر اينکه 51 درصد از بودجه عمراني شهرداري اصفهان در سال آينده به مباحث مربوط به ترافيک اختصاص يافته است ، 48 درصد بودجه هاي سالانه اصفهان در طرح اصفهان 90 نيز به کنترل و مديريت ترافيک اختصاص دارد .
وي در تشريح مهم ترين پروژه هاي شهري اصفهان در سال آينده اظهار داشت : احداث پروژه عظيم بزرگراه امام خميني ، بدنه سازي چهارباغ با استفاده از 20 ميليارد تومان فايناس ، اتمام طرح  احياي ميدان عتيق با سازماندهي مجدد در سال 86 ، احياي بافت هاي فرسوده ، اتمام طرح هاي تکميلي پروژه هاي عمراني منطقه شرق اصفهان ، آغاز به کار عمليات اجرايي رينگ چهارم ترافيک شهري و توسعه فضاهاي سبز از مهم  ترين برنامه هاي شهرداري اصفهان در سال 86 خواهد بود .
شهردار اصفهان متروي اصفهان را مسئله اساسي حمل و نقل شهري اصفهان توصيف کرد و ادامه داد : مسير شرق به غرب متروي اصفهان از زينبيه به خميني شهر مصوب شده است که اين طرح نيز با اختصاص بالغ بر 600 ميليارد تومان قابل اجرا خواهد بود .
وي در تشريح بودجه سال آينده شهرداري اصفهان تصريح کرد : 35/3 درصد بودجه براي بودجه هاي جاري و 64/7 درصد براي بودجه هاي عمراني پيش بيني  شده است که از اين ميزان 28/6 ميليارد تومان به محروميت زدايي از بخش هاي مختلف شهر اختصاص دارد .
سقائيان نژاد با اشاره به فعاليت هاي فرهنگي انجام شده در شهرداري اصفهان اظهار داشت : متاسفانه هيچ کدام از برنامه هاي فرهنگي شهر اصفهان متولي خاصي ندارد و در زمينه هاي فرهنگي ، بسياري از دستگاه ها براي يکديگر ايجاد مزاحمت مي  کنند .
وي ادامه داد : شهرداري اصفهان تنها متولي ايجاد و گسترش فرهنگ شهروندي است و اجازه دخالت ديگر دستگاه ها در امور جاري فرهنگي شهر اصفهان را نخواهد داد .


 کوتاه و خواندني 


 اخبار کوتاه از آذربايجان غربي

گردهمايي کارشناسان مشاوره سازمان آموزش و پرورش منطقه 5 کشور در اروميه
اروميه - خبرنگار آفرينش
گردهمايي کارشناسان مشاوره مقطع متوسطه سازمان آموزش پرورش منطقه 5 کشور در سالن معلم اروميه برگزار شد .
کريمي مدير کل دفتر برنامه ريزي و مشاوره وزارت آموزش و پرورش در اين همايش با اشاره به اهميت برنامه ريزي در نظام آموزش و پرورش گفت : کارشناسي مشاوره مناطق ، بستر مناسبي جهت شکوفايي ، خلاقيت ، ابتکارات و استفاده از ظرفيت ها ، بومي سازي برنامه ها و فعاليت هاي مبتني بر رويکرد عدم تمرکز ايجاد کرده است که بايد از آن به نحو مطلوب استفاده کرد .
در پايان اين همايش ، کارگاه آموزشي در زمينه بهداشت روان ، هدايت تحصيلي و مشاوره با حضور 170 نفر از کارشناسان مقطع متوسطه سازمان هاي آموزش و پرورش استان هاي آذربايجان غربي ، آذربايجان شرقي ، کرمانشاه ، کردستان ، زنجان و اردبيل آغاز شد که به مدت دو روز ادامه خواهد داشت.

تصويب بودجه سازمان خدمات موتوري شهرداري اروميه در سال 86
اعضاي شوراي اسلامي شهر اروميه طي جلسه اي بودجه سال آينده سازمان خدمات موتوري شهرداري اروميه را تصويب کردند.
در اين جلسه که با حضور اعضاي شوراي اسلامي شهر اروميه و منتخبان سومين دوره شوراي اسلامي اين شهر و مسئولان سازمان خدمات موتوري شهرداري اروميه در محل شوراي اسلامي اين شهر برگزار شد ، بودجه پيشنهادي اين سازمان براي سال 86 به ميزان 3 ميليارد و 300 ميليون ريال تصويب شد .
بودجه مصوب سال 86 سازمان موتوري شهرداري اروميه نسبت به بودجه امسال 32 درصد افزايش دارد .
ارائه خدمات به معاونت عمراني شهرداري ، سازمان پارک ها و فضاي سبز ، مناطق چهارگانه شهرداري اروميه ، سازمان بازيافت و باغ رضوان از اهم وظايف سازمان خدمات موتوري شهرداري اروميه است .

اجراي طرح بينايي و شنوايي سنجي کودکان
امسال 50 هزار کودک 3 تا 6 ساله در آذربايجان غربي مورد آزمايش بينايي و شنوايي سنجي قرار گرفته اند .
مدير کل سازمان بهزيستي استان در جمع مردم چايپاره در مسجد جامع قره ضيا»الدين با اعلام اين مطلب گفت : امسال 16 هزار و 850 نوزاد از نظر عقب ماندگي ذهني و يک هزار و 440 نوزاد نيز از نظر شنوايي سنجي مورد آزمايش قرار گرفته اند .
ابراهيم عليزاده افزود : مراکز سازمان بهزيستي آذربايجان غربي در همين مدت 10 هزار نفر را از لحاظ سلامت رواني مورد آزمايش قرار داده و براي 2 هزار و 165 نفر خدمات مشاوره اي ارائه کردند .
وي در خصوص ديگر فعاليت هاي سازمان بهزيستي آذربايجان غربي اظهار داشت : آشنا کردن 9 هزار نفر از دانش آموزان استان با خطرات و عواقب اعتياد و بازپروري يک هزار و 550 نفر از معتادان از جمل اين فعاليت ها است.

استاندار آذربايجان غربي تاکيد کرد :
بازديد مسافران نوروزي از طرح هاي عمراني
استاندار آذربايجان غربي بر فراهم شدن زمينه لازم براي مسافرت مسافران نوروزي به استان آذربايجان غربي تاکيد کرد .
قرباني، در جلسه توسعه گردشگري استان که در سالن اجتماعات شهيد عطايي استانداري برگزار شد ، با اشاره به فرا رسيدن تعطيلات نوروزي و آغاز سفرهاي نوروزي گفت : بايد به گونه اي برنامه ريزي شود که هيچگونه مشکل خاصي براي مسافران نوروزي استان در ايام تعطيلات پيش نيايد و با اطلاع رساني مناسب خدمات لازم به آنها ارائه شود .
استاندار آذربايجان غربي همچنين به اجراي طرح هاي عمراني در شهرهاي مختلف استان اشاره کرد و گفت : گردشگران و مسافران مي توانند در قالب گروه هاي گردشگري علاوه بر بازديد از اماکن تاريخي و گردشگري از طرح هاي عمراني ويژه استان نيز بازديد و از پيشرفت هاي اقتصادي آذربايجان غربي آگاه شوند.
رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري آذربايجان غربي نيز در اين جلسه اظهار داشت : 16 بخش خصوصي جهت سرمايه گذاري در اين مناطق اعلام آمادگي کردند .
اشتري، با اشاره به ارسال پرونده ثبتي قره کليساي چالدران با کليساي زل زل ماکو به يونسکو گفت : با توجه به اهميت اين 2 کليسا و کامل بودن پرونده ثبتي آنها پيش بيني مي شود اين دو اثر سال آينده در فهرست آثار جهاني يونسکو به ثبت برسد .

آغاز به کار گشت هاي رعد در مازندران
ساري - خبرنگار آفرينش
فرماندهي نيروي انتظامي استان مازندران از راه اندازي گشت هاي رعد در مازندران خبر داد و گفت : اين گشت ها همانند ديگر استان هاي کشور در مرکز مازندران فعاليت خود را آغاز کردند .
سردار توکلي گفت  : هدف از فعاليت اين گشت ها ، پاکسازي مناطق آلوده به هر نوع جرم تخلف و برخورد با اراذل و اوباش است .
وي در ادامه به فعاليت نيروي انتظامي در ايام نوروز اشاره کرد و گفت : قرارگاه نيروي انتظامي از 28 اسفند ماه جاري فعاليت خود را در استان آغاز مي کند .
وي افزود : 306 واحد گشت در طول شبانه روز آماده خدمات رساني به مسافران نوروزي هستند و کليه نيروهاي انتظامي در اين ايام در دو شيفت خدمتي مشغول به فعاليت هستند .

ثبت آب انبار دو حصاران
در فهرست آثار ملي

بيرجند - خبرنگار آفرينش
آب انبار دو حصاران واقع در روستاي دو حصاران شهرستان سدايان در فهرست آثار ملي کشور به ثبت رسيد .
رئيس سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري خراسان جنوبي در اين خصوص گفت : سبک معماري ، مصالح و فضاسازي اين آب انبار نشانگر ساخت آن در دوران قاجار است .
حسين عباس زاده افزود : مخزن بنا مانند استوانه  و پوشش آن گنبدي و آجري است که بيشترين تزئينات بنا در سردر آن و شامل آجر کاري به شيوه خفته راسته و کاربندي آجري در سقف سردر ورودي است .
وي يادآور شد : اين بنا جزو آب  انبارهايي نسبتا سالم است که در حال حاضر نيز از آن استفاده مي شود .
به گفته وي مصالح به کار رفته در ساخت اين بنا  آجر ، سنگ ،  ملات ، ساروج و ملات گچ است .


 سال آينده برگزار مي شود ;
هفت مسابقه کتابخواني در مشهد

مشهد - خبرنگار آفرينش
هفت مسابقه کتابخواني سال آينده از سوي معاونت فرهنگي اجتماعي شهرداري مشهد برگزار مي شود . 
سيدجواد سادات فاطمي معاون فرهنگي اجتماعي شهرداري مشهد در اين خصوص گفت : اين مسابقات با هدف ترويج فرهنگ شهروندي مرکز برگزار مي شود .
به گزارش آفرينش به نقل از روابط عمومي و بين المللي شهرداري مشهد گفت : امسال نيز 5 مسابقه کتابخواني برگزار شد که بالغ بر 30 هزار نفر شرکت کردند .
فاطمي هدف از برگزاري اين مسابقات را ، ارتقا» سطح مطالعه عمومي و فرهنگ شهروندي دانست و گفت : اعتقاد معاونت فرهنگي اجتماعي شهرداري مشهد اين است که فرهنگ شهروندي منبعث از فرهنگ ديني است و شهروندان دين مدار در واقع شهروندان نمونه حساب مي شوند که رعايت حقوق يکديگر را مي کنند و به فرهنگ شهرنشيني احترام مي گذارند .
وي گفت : در مسابقات سال آينده که هر دو ماه يک بار برگزار مي شود تفکر ترويج فرهنگ شهروندي با رويکرد جديد و فعال تري دنبال مي شود .
وي گفت : براي اين مسابقات همچنين از مساعدت ها و همکاري ساير دستگاه هاي دولتي نيز استفاده مي شود . معاون فرهنگي اجتماعي شهرداري مشهد گفت : در مسابقات سال آينده اگر شهرونداني در سه دوره متوالي حد نصاب شرکت در قرعه کشي  را به دست آورند جايزه ويژه اي به آنان تعلق خواهد گرفت .
همچنين اگر فردي در 7 مسابقه سال آينده شرکت کند و حد نصاب لازم را براي شرکت در قرعه کشي نيز به دست آورد ، بدون شرکت در قرعه  کشي در پايان سال 86 به دريافت کمک هزينه حج عمره مفتخر مي شود .

تحقق 200 درصدي مصوبات هيات دولت
در مخابرات خراسان رضوي

مشهد - خبرنگار آفرينش
روابط عمومي شرکت مخابرات خراسان رضوي اعلام کرد : تاکنون مصوبات هيات دولت در اين شرکت با بيش از 200 درصد تحقق همراه بوده است .
براساس اين خبر از ابتداي سال جاري تاکنون بيش از 200 هزار شماره تلفن ثابت در استان خراسان رضوي راه اندازي شده است . اين در حالي است که مصوبه هيات دولت در اين خصوص واگذاري يکصد هزار شماره تلفن در مدت مذکور بوده است .
ارتباط   رساني به 335 روستا با 257 درصد تحقق ،  راه اندازي 123 سايت BTS با 246 پيشرفت 246 درصد ، نصب و راه اندازي تجهيزات ديتا در سيزده شهر ديگر استان با 186 درصد پيشرفت و بهره برداري از 500 کيلومتر فيبر نوري با 417 درصد تحقق برنامه از ديگر موفقيت هاي کسب شده در مخابرات استان به شمار مي رود .

ضرورت ساخت کوره لاشه سوز در مجتمع هاي دامداري استان چهارمحال و بختياري
شهرکرد - خبرنگار آفرينش
مدير کل دامپزشکي استان چهارمحال و بختياري ساخت کوره لاشه سوز در مجتمع هاي دامداري استان را ضروري دانست و گفت : سازمان دامپزشکي مديران مجتمع هاي دامداري را براي ساخت کوره لاشه سوز براساس استانداردهاي زيست محيطي و بهداشتي توجيه کرده است .
دکتر حميد مهري تاکيد کرد : به منظور پيشگيري از شيوع بيماري هاي دام هاي  مبتلا به بيماري هاي سل ، تب برفکي ، بروسلوز و شاربون بايد در کوره لاشه سوز سوزانده شود .
مهري گفت : هم اکنون دام هاي بيمار براي تبديل شدن به ضايعات به کشتارگاه صنعتي جونقان منتقل مي شوند . مدير کل دامپزشکي استان چهارمحال و بختياري گفت : ده هزار گاو شيري و حدود سه هزار و 500 راس گوساله پروار در چهار مجتمع امدادي صنعتي شهرکرد ، بروجن و لردگان نگهداري مي شود .

برگزاري جلسه شوراي حفاظت
 از اراضي ملي و منابع طبيعي يزد

يزد - خبرنگار آفرينش
در جلسه شوراي حفاظت از اراضي ملي و منابع طبيعي استان يزد بر لزوم برخورد قاطع با زمينخواران در ايام تعطيلات نوروزي تاکيد شد .
در اين جلسه رئيس کل دادگستري استان يزد با اشاره به نزديک شدن تعطيلات نوروز و امکان سو»استفاده برخي از فرصت طلبان از اين ايام و تجاوز به اراضي دولتي اظهار داشت : دستگاه قضايي در اين ايام آمادگي کامل دارد تا با قاطعيت هر چه تمام تر با زمينخواران برخورد و از اموال عمومي مردم محافظت کند .
غلامحسين حيدري افزود : خوشبختانه طي سال جاري با تلاش مجموعه دستگاه هاي متولي اراضي دولتي ، موفقيت هاي خوبي را در زمينه کاهش تجاوز به اراضي دولتي به دست آورده ايم و اميدواريم که اين روند در سال آينده نيز ادامه يابد .
وي با اشاره به دغدغه تمامي مسئولان نظام جهت حفظ و صيانت از اموال عمومي به خصوص اراضي دولتي در تعطيلات نوروزي تاکيد کرد و از آنان خواست تا اکيپ هايي را جهت گشت زني و جلوگيري از تصرف اراضي دولتي در اين ايام تدارک ديده و در صورت مشاهده مواردي از زمينخواري سريعا به قضات کشيک دادسرا در شهرستان ها گزارش کنند.
وي همچنين اظهار داشت : در دادسراهاي سراسر استان قضات کشيک از 26 اسفند ماه سال جاري تا هفدهم فروردين ماه سال 86 آماده دريافت شکايات از ادارات و برخورد جدي با زمينخواران هستند .
وي افزود : به منظور همکاري کامل با دستگاه هاي متولي اراضي دولتي ، قضات کشيک در اين ايام بايد پس از دريافت شکايات از ادارات سريعا نسبت به صدور دستور توقف عمليات اجرايي اقدام و پرونده را آماده ارجاع به دادگاه کنند .
جمال قضاوتي دادستان عمومي و انقلاب يزد گفت : نيروي انتظامي در اين ايام بايد همکاري لازم را با دستگاه قضايي نموده و دستورات کشيک را به خوبي اجرا کند .
در پايان اين جلسه مقرر شد تمامي ادارات متولي ظرف سه روز آينده ليست و شماره تلفن کشيک هاي خود در ايام تعطيلات نوروزي را به دادگستري اعلام کنند .

 آرشيو  شهدا» و ايثارگران
خراسان جنوبي  مکانيزه شد

بيرجند - خبرنگار آفرينش
معاون اداري و مالي سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران خراسان جنوبي گفت : 3 هزار و 950 پرونده و اسناد مکتوب شهدا» ، جانبازان و ايثارگران اين استان الکترونيکي شد .
پطروس صادقي افزود : در اجراي اين طرح که بيش از دو ماه به طول انجاميد کليه پرونده هاي شهدا» و ايثارگران اين استان الکترونيکي شده است .
وي گفت : براي اجراي اين طرح بالغ بر 150 ميليون ريال هزينه شده است .
وي سهولت در رسيدگي ، دسترسي سريع و آسان به پرونده شهدا» و ايثارگران در کليه مراکز بنياد شهيد و امور ايثارگران در اقصي نقاط کشور را ، از جمله مزاياي اجراي اين طرح عنوان کرد .


 
ورزشي
سياسي و سياسي خارجي
هنري
استانها و شهرستانها
دانشگاه و خبر
دانشگاه
اقتصادي
آگهي هاي روزنامه آفرينش
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته