جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1394/09/29 - روزنامه سراسري صبح ايران (يكشنبه) نسخه شماره 5166


ماهاتير مردي از قبيله رحمان


يافته هاي‌ عجيب در مورد مرگ


عجيب و جالب


آيا مي دانيد؟


 ماهاتير مردي از قبيله رحمان 

قسمت دوم و پاياني

تنکو عبدالرحمان پوترا الحاج

مهاتير بارها به سياست نژادي و مهاجرپذيري تنکو عبدالرحمان (پدر استقلال مالزي و اولين نخست وزير محبوب کشور) انتقاد داشت. در حالي که در تمام مالزي انبوهي از سرودهاي ستايش انگيز براي تنکو رحمان وجود دارد، اما ماهاتير در آن زمان نظري کاملا متفاوت داشت. وقتي که از ماهاتير به دليل گرايشهاي نژادي اش به قوم مالايي و دادن امتيازهاي ويژه به آنان انتقاد مي کردند در جواب ميگفت که به ياد داشته باشيد که تنکو عبدالرحمان بدتر از من بود. او به يک ميليون هندي و چيني که چندان واجد شرايط نبودند شهروندي مالزي اعطا نموده حال آنکه به قول تاج الدين رسلي (روزنامه نگار) اگر چنين تسامحي از ابتدا وجود نداشت خود ماهاتير اينک اوقاتش را در شهر کرالا در هند سپري ميکرد (اشاره به پدر مهاتير که از مهاجران هندي است). به علاوه اينکه ماهاتير به خاطر داشتن چنين شخصيتي و انتقاداتي از اين دست بود که تنکو عبدالرحمان او (ماهاتير) را در آن سالها از حزب آمنو اخراج کرد.

عبدالرزاق حسين (پدر نخست وزير فعلي مالزي)

عبدالرزاق نقش محوري در بازگشت ماهاتير به حزب آمنو داشت؛ از اينرو ماهاتير از ميان نخست وزيران گذشته مالزي، علاقه خاصي به عبدالرزاق داشت تا آنجاييکه حاضر شد به پاس قدرداني از عبدالرزاق، نجيب فرزندش را تا مناصب بالاي حزب ارتقا دهد تا دين خود را به عبدالرزاق ادا کرده باشد. هرچند اينک از اين کار با تاسف ياد ميکند و اين نقد را به خود نيز دارد. اما نقد ماهاتير به رزاق در آن دوره مربوط به نحوه مديريت وي در آشوبهاي نژادي 24 ارديبهشت 1348 کوالالامپور بود.

حسين عون (پدر وزير دفاع فعلي مالزي)

حسين عون با انتصاب ماهاتير به عنوان معاون خود، زمينه نخست وزيري ماهاتير را آماده کرد. در اين دوره بود که ماهاتير شخصيت يک رهبر فرهمند را از خود در انظار عمومي ارائه ميکرد و نقدهاي تند و تيز او از مخالفان، نويد از آينده اقتدارآميز 22 ساله ميداد. در اين دوره مهمترين نقد ماهاتير از حسين عون به نحوه مديريت او بر پتروناس و ساير منابع ملي مربوط مي‌شد.

عبدالله بداوي

عبدالله بداوي نخست وزير پنجم مالزي نيز از گزند ماهاتير در امان نبود. «تنبل و خواب آلود»، نقد ساده ماهاتير به عبدالله بود. جداي از نتايج انتخابات 1387 مالزي که به برد ضعيف جبهه ملي منجر شد، عبدالله بداوي به خاطر شخصيت ديني اش نيز چندان به نصايح ماهاتير در حوزه سياست و اقتصاد عامل نبود اما همچون نخست وزيران پيشين مالزي مجري تصميمات حزب بود. تا آنجا که به خاطر فشارهاي ماهاتير به حزب جهت برکناري عبدالله، او چندان مقاومتي به خرج نداد.

نجيب عبدالرزاق (نخست وزير فعلي)

بزرگترين منتقد نجيب رزاق نه از احزاب مخالف که رئيس سابقش ماهاتير است. کسي که پدرش عبدالرزاق راهنما و سرمشق ماهاتير بود. هم او بود که دست ماهاتير را گرفت وکيلش کرد وزيرش کرد و آخر نخست وزير. ماهاتير نيز به پاس زحماتي که عبد الرزاق(پدر نجيب) براي او کشيده بود پسرش نجيب را بر کشيد. وکيلش کرد وزيرش کرد و آخر نخست وزير. اما بعد از هشت سال اينک ماهاتير ميگويد "نه، اشتباه کردم، چه مي دانستم فکر ميکردم گزينه مناسبي است اما الان ميبينم اصلا شايسته اين مقام نيست". دين به پدر و انتقاد از پسر ناشي از همان روحيه نقد و احترامي است که قبلا بدان اشاره شد.

از ميان همه انتقادات او به نخست وزيران پيشين، اما انتقاد از نجيب به گونه اي ديگر است هم از نظر از فردي و هم از نظر اجتماعي. آنچنان که ماهاتير کمر همت به نقد نجيب بسته است که به نظر ميرسد خود نجيب نيز نميداند چگونه جلوي اين متحد قديمي خود را بگيرد. توصيف حالش حکايت اين شهر سعدي است:

ز دشمنان برند شکايت به دوستان

چون دوست دشمن است شکايت کجا بريم

نجيب بر خلاف عبدالله ميخواهد و مي‌داند که بايد خود را از سايه ماهاتير برهاند. ماهاتير نيز بخوبي ميداند که نجيب از جنس ديگري است هم از نظر شخصيتي و هم از سبک مديريتي. دامنه انتقادات ماهاتير از نجيب ديگر محدود به امور سياسي نيست. همه کارهاي نجيب اينک زير تيغ نقد ماهاتير است. از عروسي فرزند نجيب که ماهاتير آنرا اسراف در هزينه هاي دولت مي‌بيند و منتقدانه آنرا برابر با عروسي قرن ميداند تا ميزان مداخلات روزافزون همسر نخست وزير که به نوعي آنرا سو استفاده از قدرت تلقي ميکند تا شيوه مديريت اقتصادي نجيب که آنرا ناپخته و غير علمي مي‌داند. در يک سخنراني اشاره اي به يک گفتگوي دوجانبه ميکند، وي از نجيب مي‌پرسد چرا به جاي پرداخت مستقيم پول آنرا صرف توليد يا تاسيس کارخانه نمي‌کني؟

نجيب پاسخ داد:اين چيزها راي براي ما نمي‌خرد، آنچه که بر مردم حکم مي‌راند پول است

"Cash is king"

ماهاتير در جواب گفت بسيار خوب. ديگر انتظاري از تو ندارم و حامي ات نخواهم بود.

راجع به موضوع بدهکاريهاي فراوان شرکت وان ام دي بي (شرکت دولتي مالزي) که نحوه مديريتي آن توسط نخست وزير نيز نفتي است بر آتش اختلاف اين دو، ماهاتير داستانسرايي نجيب را مناسب "مرغان و اردکان" ميداند.

کنايه هاي تند ماهاتير و ادبيات وي در توصيف نجيب و نحوة نخست وزيري اش نشان از شکاف عميق در جامعه سياسي مالزي دارد. ماهاتير بر اين باور است که تداوم حضور نجيب بر مسند نخست وزيري آغازي است بر پايان جبهه ملي و حزب آمنو و ميراث سالها رهبري اين حزب از ابتداي استقلال تا کنون. مهمتر از همه اينکه به نظر ميرسد مالزي ديگر همچون گذشته نگاه به شرق ندارد و اندک اندک وزن خود را در ترازوي غرب ميگذارد. امضاي پيمان ترانس پاسيفيک با آمريکا دليلي بر اين مدعاست که البته ماهاتير نيز آنرا در تضاد بر ارزشهاي شرقي مالزي و در تقابل با همه سياستهاي خود در سالهاي اخير ميبيند.

شايد در فرهنگ جنوب شرق آسيا رواداري و بردباري بخشي از هويتشان باشد اما راجع به نجيب، ماهاتير نه ديگر بردبار است و نه روادار. سياستهاي نجيب نقطه عطفي است در تاريخ مالزي و آن "پايان رحمان" است. سلسله اي که با عبدالرحمن شروع شده است گويي با نجيب در حال غروب است. پايان سبک شرقي و اعتدالي و آغاز سبک غربي توام با سعي و خطا.

نگارنده: دکتر مهدي سلطانزاده

فارغ التحصيل دکتري علوم اجتماعي از دانشگاه مالايا، مالزي

پژوهشگر ارشد موزه اسلامي مالزي IAMM

علاقمند به جامعه شناسي و مردم شناسي دنياي مالايي


 يافته هاي‌ عجيب در مورد مرگ 

 توصيف بوي مرگ سخت است اما اکثر افراد با بد بودن آن موافقند. در‌واقع تشخيص بوي تجزيه‌ي بدن انسان کاري بسيار پيچيده است، رايحه‌اي که بيش از 400 ترکيب شيميايي فرار تشکيل شده است.

زوميت - حتي فکر کردن به مرگ نيز بسيار تأثير گذار است، سال‌ها تحقيق از راه‌هاي مختلف از بسياري رازهاي بيوشيميايي، پزشکي، ژنتيک، جامعه و روان‌شناسي در مورد اين واقعه پرده برداشته است، در ادامه 5 مورد از يافته‌ها در مورد مرگ که احتمالاً از آن خبر نداريد را بررسي خواهيم کرد.

بر اساس سخني از بنجامين فرانکلين، در اين دنيا از هيچ چيز نمي‌توان اطمينان داشت بجز مرگ و ماليات. از آنجا که به نظر نمي‌رسد در مورد ماليات سخن فرانکلين همه‌جا مصداق داشته باشد به قسمت جذاب و حتمي‌تر اما ناخوشايند آن يعني مرگ مي‌پردازيم.

سال‌ها است دانشمندان در اين مورد تحقيق مي‌کنند و همانطور که براي خوانندگان هميشگي زوميت مقالات زيادي در اين باره منتشر کرده‌ايم، هنوز آنچه از مرگ مي‌دانيم در برابر نادانسته‌ها اندک مي‌نمايد.

علم از راه‌هاي مختلفي اين واقعه را بررسي مي‌کند؛ آنچه در ادامه خواهيد خواند هرکدام نتيجه‌اي است که از يکي از اين راه‌ها به دست آمده است.

1. تجزيه‌ي گوشت انسان بوي شيرين خفيفي دارد

توصيف بوي مرگ سخت است اما اکثر افراد با بد بودن آن موافقند. در‌واقع تشخيص بوي تجزيه‌ي بدن انسان کاري بسيار پيچيده است، رايحه‌اي که بيش از 400 ترکيب شيميايي فرار تشکيل شده است.

بوي مرگ انسان با باقي حيوانات شباهت‌هاي زيادي دارد اما تحقيقات جديد نشان مي‌دهد که احتمالاً 5 اِستر (ترکيبات آلي که در واکنش با آب توليد الکل يا اسيد مي‌کنند) منحصر به فرد در بدن انسان وجود دارد؛ اين مقايسه با 26 نوع حيوان ديگر از قورباغه و سينه سرخ تا خوک انجام گرفته است.

نکته‌ي جالب اين است که اين 5 استر مي‌تواند از بعضي ميوه‌ها مخصوصاً هنگام فاسد شدن منتشر شوند. کساني که با مردگان سر و کار دارند مانند متخصصان پزشکي قانوني يا متصديان کفن و دفن بوي خفيف شيريني را گزارش مي‌کنند که حالا مي‌دانيم چگونه به وجود آمده است.

2. مو و ناخن پس از مرگ رشد نخواهند کرد

بسيار شنيده‌ايم که مو و ناخن حداقل براي مدتي پس از مرگ نيز رشد خواهد کرد، اين شايعه احتمالاً از آنجا ناشي مي‌شود که بدن انسان پس از مرگ دچار کم آبي شده و حجم خود را از دست مي‌دهد، با کوچک شدن بدن اين توهم پيش مي‌آيد که مو يا ناخن‌ها رشد داشته‌اند.

در‌ واقع آنچه را که ما به نام مو و ناخن مي‌شناسيم قطعاتي از پيش مرده‌اند؛ فوليکول‌هاي مو و ماتريس ناخن‌ که در زير پوست قرار گرفته‌اند تنها قسمت‌هاي زنده‌ي آن هستند، اما اين اندام براي توليد نياز به محرک‌هاي هرموني دارند و در ضمن عرضه‌ي مواد تشکيل دهنده‌ي مو و ناخن مانند پروتئين و روغن‌هاي ضروري پس از مرگ قطع خواهد شد.

3. اندازه‌ي تلومرها طول عمر را پيش‌بيني مي‌کنند

براي مدت طولاني فکر مي‌کرديم که ممکن است سلول‌ها جاودانه باشند و در شرايط محيطي مناسب براي هميشه تقسيم شده و سلول‌هاي جديد توليد کنند، اما سال 1961 کشفي خلاف اين مطلب را نشان داد.

در هر شرايطي پس از 50 تا 70 بار تقسيم، توليد سلول متوقف مي‌شود. يک دهه بعد نظريه‌اي براي توضيح اين مطلب ارائه مي‌شود، تلومرها (تکه‌هاي تکراري از DNA در انتهاي کروموزوم‌ها) پس از هر تقسيم کوتاه شده و زماني که بيش از اندازه کوتاه شوند ديگر سلول نمي‌تواند به دو قسمت تقسيم شده و مرگ سلولي شروع مي‌شود.

از آن زمان شواهد زيادي به دست آمده که در تمام موجودات طول تلومرها با طول عمر آن‌ها رابطه‌ي مستقيم دارد. اگرچه تمام آزمايش‌ها اين فرضيه را تصديق نمي‌کنند و هنوز مشخص نيست که آيا کوتاه شدن طول تلومرها عامل پيري است يا فقط نشانه‌اي است از نزديکي به مرگ.

شايد اگر بتوان طول تلومرها را دستکاري کرد راهي براي افزايش قابل ملاحظه‌ي طول عمر پيدا کنيم. در حال حاضر اطلاعات زيادي در مورد تلومرها نداريم اما مطمئناً در آينده بيشتر از آن‌ها خواهيم دانست.

4. ترس از مرگ با افزايش سن کاهش مي‌يابد

شايد انتظار داشته باشيد که با افزايش عمر و نزديک شدن به پايان کار اضطراب و ترس از مرگ افزايش يابد اما مطالعاتي که در ايالات متحده انجام شده خلاف اين مطلب را نشان مي‌دهد.

اولين تحقيق نشان مي‌دهد افرادي که در دهه‌ي 40 و 50 عمر قرار دارند ترس بيشتري از مرگ نسبت به افرادي که دهه‌ي 60 و 70 عمر خود را مي‌گذرانند دارند. در تحقيق ديگر افرادي با عمر بيشتر از 60 سال اضطراب کمتري نسبت به ميان سالان 35 تا 50 ساله و جوانان 18 تا 25 ساله از مواجه شدن با مرگ دارند.

در تحقيق ديگر مشخص مي‌شود که ترس انسان از مرگ پس از يک اوج در دهه‌ي بيستم زندگي با افزايش سن تمايل به کاهش دارد که اين کاهش در دهه‌ي شصتم زندگي براي مردان به نقطه‌اي ثابت مي‌رسد. برخي شواهد نشان مي‌دهند اين نقطه‌ي ثابت در دهه‌ي 40 و 50 زندگي زنان به وجود خواهد آمد.

با اينکه اين مطالعات روي آمريکايي‌ها انجام شده است اما در کشورهاي ديگر مانند برزيل، فيليپين، روسيه و کره جنوبي نيز نتايجي مشابه ديده شده است.

اگرچه اين مطالعات از افراد مختلف و با سن‌هاي متفاوت به دست آمده، اما حس يک فرد در طول زندگي‌اش را بازگو نمي‌کند. شايد فقط قديمي‌تر‌ها افراد شجاع‌تري باشند!

5. تفکر در مورد مرگ انسان را متعصب مي‌کند

به طور خلاصه مي‌توان گفت که فکر کردن به مرگ باعث تحريک احساسات در شما خواهد شد. در بيشتر از 200 مطالعه روي هزاران نفر در طول 25 سال، از آن‌ها خواسته مي‌شود آنچه فکر مي‌کنند پس از مرگ بر آن‌ها خواهد گذشت را به طور خلاصه بنويسند.

نتايج نشان مي‌دهد که افراد در اين مواقع نسبت به عواملي مانند نژاد پرستي و خود فروشي تندخو‌تر شده و حتي حس ميهن‌پرستي بيشتري پيدا مي‌کنند و نسبت به خريد کالاهاي خارجي رغبت کمتري نشان مي‌دهند. همچنين افراد تمايل به داشتن فرزندان بيشتر و نام‌گذاري آن‌ها به اسم خود پيدا مي‌کنند. به عبارت ديگر تفکر راجع به مرگ باعث مي‌شود انسان به دنبال راهي براي جاودانگي نمادين خود بگردد؛ زندگي نيابتي از طريق فرزندان يا به جاي گذاشتن نشانه‌هايي براي آيندگان.حتي شواهدي وجود دارد که نشان مي‌دهد افراد غير مذهبي تمايل بيشتري به خدا و تماس با جهان پس از مرگ پيدا خواهند کرد.


 عجيب و جالب 

 رفاقت ديدني 3 حيوان وحشي

آفتاب - اين سه حيوان، پس از آنکه از دست يک دلال مواد مخدر نجات پيدا کردند، به دليل زجر مشترکي که کشيده بودند، دوستان خوبي براي هم شدند.

وضعيتي که حتي يکي از آن‌ها را (خرس) به دليل حفره‌اي که در پوستش ايجاد و بزرگ شده بود، نيازمند عمل جراحي کرد.

حيوانات فوق، هم‌اکنون در «مجموعه آبي نوح» ايالات متحده نگهداري مي‌شوند.

سريعترين پرنده جهان را بشناسيد

گونه اي از مرغ ماهيخوار ساکن در مناطق بريتانيا يکي از قديمي ترين انواع از پرندگان در جهان است که با طي مسافتي معادل 722 مايل در يک روز عنوان سريع ترين پرنده را نيز به خود اختصاص داده است

بررسي هاي انجام شده بر روي 38ميليون پرنده که طي يکصد سال اخير شناسايي شده اند،‌ اين پرنده را سريعترين پرنده اعلام کرده است.

مرغان ماهيخوار غالبا براي علاقه فراوانشان به صيد ماهي معروف شده اند اما اين بار يک مرغ ماهي خوار عنوان سريعترين پرنده را از آن خود کرده است

اين پرنده حدفاصل بين سواحل جنوبي ايرلند تا منطقه شمالي دانمارک را با سرعت 30 متر در ساعت پرواز مي کند.

منبع : konjkav

ارزشمندترين ماده‌ جهان ساخته شد

فولرن درون وجهي يکي از مشتقات فولرن به حساب مي‌آيد که با اتم يا اتم‌هاي اضافي درون پوسته‌ي فولرن محبوس شده است. زوميت - الماس، طلا يا پلاتينيوم تا به امروز به عنوان گران قيمت‌ترين ماده‌هاي موجود در جهان شناخته مي‌شدند.

با اين حال محققان دانشگاه آکسفورد موفق به ساخت ماده‌اي شده‌اند که ارزشمندترين ماده لقب گرفته است. در آخرين حراجي برگزار شده، 200 ميکروگرم از اين محصول 33 هزار دلار قيمت‌گذاري شده که در هر انس برابر با 4.2 ميليارد دلار خواهد شد. ماده‌ي جديد ساخته شده از ساختار مولکولي خاصي تشکيل شده که به نام فولرن درون وجهي، Endohedral Fullerenes، شناخته مي‌شود. فولرن مولکولي به شمار مي‌رود که تنها از تعداد زوج اتم‌هاي کربن ايجاد شده است.

فولرن درون وجهي يکي از مشتقات فولرن به حساب مي‌آيد که با اتم يا اتم‌هاي اضافي درون پوسته‌ي فولرن محبوس شده است.

تا کنون نمونه‌هاي زيادي از فولرن درون وجهي ساخته شده‌ است. با اين حال نمونه‌ي توسعه داده شده در دانشگاه آکسفورد کابرد مشخصي دارد و آن استفاده در ساعت‌هاي اتمي و دستگاه‌هاي GPS است.

به طور دقيق‌تر مي‌توان گفت اين مواد از ساختاري به شکل N@C60 و N@C70 تشکيل شده‌اند با اين مفهوم که درون قفسي از 60 يا 70 کربن يک اتم نيتروژن قرار دارد.

ساعت‌هاي اتمي به طور معمول از سزيم بهره مي‌برند. در اين ساعت‌ها 55 الکترون سزيم در مدارهايي با لايه‌هاي مختلف انرژي به حول نوکلئوس به گردش درمي‌آيند. با تغيير مدار توسط هر الکترون، موج‌هايي با فرکانسي مشخص توليد مي‌شوند. از آن جا که فرکانس توليد شده در هر بار تغيير مدار ثابت بوده، مي‌توان به عنوان يک معيار خوب براي اندازه‌گيري زمان از آن استفاده کرد و بسيار دقيق‌تر از روش‌هاي سنتي اندازه‌گيري زمان به حساب مي‌آيد. در طرف ديگر تيم تحقيقاتي سازنده‌ي اين ماده اعتقاد دارند که علاوه بر تعيين دقيق‌تر زمان مي‌توان از اين ماده در ساخت GPS نيز بهره برد.


 آيا مي دانيد؟ 

آيا مي دانستيد که.... استراليا داراي بيشترين جمعيت گوسفندان جهان است.

آيا مي دانستيد که.... جليقه هاي ضد گلوله، پلکان مخصوص فرار در مواقع حريق، برف پاک کن شيشه جلو اتومبيل و چاپگرهاي ليزري به وسيله زنان اختراع شده اند.


10 واقعيت شگفت آور و عجيب و غريب درباره موش ها

قسمت دوم

4 – توکسو پلاسما گوندي انگل تک ياخته اي که به طور کامل در چرخه عمر يک گربه و در بدن اين موجود وجود دارد. گربه ها با استفاده از اين انگل به باروري و ادامه نسل ميرسند. اما همين انگل اگر درون بدن يک ميزبان موذي مانند موش که آلوده هم هست وارد شود تغييرات عجيب و غريبي در مغز حيوان به وجود مياورد و در نهايت منجر به مرگ آن مي‌شود. توکسوپلاسموز در بدن 1/3 از جمعيت جهان وجود دارد. بعضا کشنده و خطرناک است. به خصوص براي افرادي که سيستم ايمني ضعيفي دارند و زنان باردار. توکسوپلاسموز به بسياري از بيماري هاي ديگر، از جمله اسکيزوفرني ارتباط دارد.

5 – اما گسترش موش ها در سراسر جهان به طور کامل شامل انواع خوش شانسي هاي محيطي است. آنها مي توانند خودشان را بدون مشکل زيادي با محيط هاي مختلف منطبق کنند. موش مي تواند مانند يک شتر بي آبي را تحمل کند. بدن بسيار مقاومي در برابر سقوط از ارتفاع دارند. آنها مي توانند مقدار زيادي در برابر اشعه هاي مختلف دوام بياورند. زنده ماندن و شنا کردن در طول نيم مايل از ديگر توانايي هاي اين موجود عجيب است. در طول نسل ها، آنها نسبت به سموم مختلف مصونيت خاصي بدست آورده اند.

6 – در حالي که برخي گربه هاي خانگي ممکن است تا حد زيادي توانايي شکار موش را از دست داده باشند، هنوز هم بسياري از موجودات ديگر وجود دارند که موش به عنوان يک جزء اصلي از رژيم غذايي آنها به حساب ميايد. جغدها و بازها، مارها، اعضاي خانواده راسو و بسياري از شکارچيان بزرگ عاشق خوردن موش هستند. بعضي از نژاد هاي سگ نيز در شکار کردن موشها تبحر خاصي دارند. حتي انسانها هم در بعضي نقاط جهان مانند آفريقا و آسياي جنوب شرقي موش را به عنوان يک غذاي لذيذ نوش جان ميکنند. در حالي که ممکن است در بعضي از نقاط هند اين موجود مورد پرستش قرار بگيرد در جاي ديگري به عنوان غذا مصرف ميشود.

7 – بسياري از کشفيات دنياي پزشکي بر اساس آزمايش هايي است که بر روي اين موجودات کوچک انجام ميگيرد. با دستکاري ژنتيکي در بعضي از نژادهاي مختلف آنها را براي استفاده در شناخت داروها و مراحل درمان بيماري هايي مانند ديابت و البته مشکلات ناشي از چاقي و … استفاده ميکنند. به تازگي از موش در مهندسي ژنتيک براي ساخت بافت، پوست و غضروف استفاده شده است که اين بحث بسيار جنجال برانگيز شده است.

8 – براي کساني که از جوندگان مي‌ترسند، موش صحرايي هاي گامبيا مظهري از رعب و وحشت مطلق خواهد بود. شباهت ظاهري اين موش به موش صحرايي نروژ شايد اشتباه برانگيز باشد اما ، نسخه گامبيايي اين حيوان ميتواند تا7 کيلو گرم رشد کند. در آفريقا بومي اين سرزمين، موش را به عنوان گوشت بيشه زار ميخورند اما ماهيت هوشمند و سربزير اين حيوان منجر شده است تا براي شناسايي مين هاي زميني مورد استفاده قرار گيرد. با وجود ظاهر نامطلوب آن، موش صحرايي غول پيکر در واقع کاملا دوستانه است و مواردي مي‌تواند به عنوان يک حيوان خانگي عجيب و غريب مورد استفاده قرار گيرد.

9 – يک جفت موش مي تواند در 5 زايمان 7-15 نوزاد در يک سال بدنيا بياورد و همين نوزادان در حدود 5 هفته اي که باشند خودشان بارور مي شوند. در يک محيط خلاء ، يک جفت موش از لحاظ نظري مي توانند صدها هزار و يا شايد ميليون‌ها فرزندان در يک سال توليد کنند. بايد خدارا شکر کرد که در شرايط عادي ميزان مرگ و مير نوزادان موشها حدود 95 درصد در ابتداي دوران زنديگيشان است.

10 – اما دهمين موضوع جالب درباره موشها اتفاقي است تحت عنوان موش پادشاه که شايد يک اتفاق عجيب و غريب باشد. در جايي موش هاي بسياري از دم به هم مي‌چسبند و در نهايت دمهاي آنها به هم تنيده ميشود. چند نمونه از اين اتفاق در قرون وسطي يافت شده است گرچه اشکالات و شبهات زيادي در اين مورد وجود دارد. بزرگترين پادشاه موش شناخته شده، يک خوشه متشکل از 32 سر موش سياه صحرايي موميايي شده در يک شومينه ميلر در Buchheim، آلمان به سال 1828 که مي توان آن را بر روي صفحه نمايش در موزه Mauritianum در Altenburg، آلمان ديد. از لحاظ تاريخي، موش پادشاه به عنوان يک فال وحشتناک در ارتباط با مرگ و بيماري ديده مي‌شود.

منبع: shegeftiha.com


با گل‌هاي زيبا و عجيب دنيا آشنا شويد

اركيده (Zygopetalum)


 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته