جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1394/09/29 - روزنامه سراسري صبح ايران (يكشنبه) نسخه شماره 5166


سناريوهاي تشويقي و تنبيهي مربوط به کارت هاي سوخت بنزين


تغييرات جديد در سبد انرژي آغازشد


خبر


معادلات انرژي


 سناريوهاي تشويقي و تنبيهي مربوط به کارت هاي سوخت بنزين 

 
پيشنهادات مربوط به سرنوشت کارت هاي سوخت بنزين که در بين آنها سناريوهاي مختلف تشويقي و تنبيهي در نظر گرفته شده به دفتر بيژن زنگنه، وزير نفت ارسال شده و قرار است وي تصميم نهايي را اتخاذ و براي تصويب به هيات دولت پيشنهاد دهد.

به گزارش ايرنا، هم اکنون، بيشتر دارندگان خودرو در زمان مراجعه به جايگاه ها، از کارت سوخت جايگاه داران استفاده مي کنند که باعث به حاشيه رفتن کارت هاي سوخت شخصي شده است.

از روز پنجم خردادماه سال جاري که وزارت نفت سهميه بندي بنزين را متوقف و قيمت ها را يکسان سازي کرد، ترديدها و گمانه زني ها درباره نحوه استفاده از کارت هاي سوخت بنزين ادامه داشته است.

با توجه به هزينه هنگفتي که براي راه اندازي سامانه هوشمند سوخت، صرف شده و به دليل اطلاعاتي که از طريق کارت هاي سوخت از وضعيت مصرف بنزين و گازوييل در کشور، جمع آوري مي شود، دولت تمايلي براي کنار گذاشتن اين کارت ها ندارد.

در صورت حذف سامانه هوشمند و کارت سوخت، وزارت نفت، مهم ترين ابزار براي جمع آوري دقيق ميزان مصرف خودروها که در جلوگيري از قاچاق سوخت نيز کاربرد دارد را از دست مي دهد.

براساس گزارش ها، تعداد کارت هاي سوخت بنزين فعال در کشور حدود 16 ميليون عدد است. تعداد 837 هزار کارت سوخت نيز براي خودروهاي ديزلي صادر شده است.

تعداد کارت هاي سوخت فعال بنزين براي خودروها تا 31 شهريورماه امسال تعداد 11 ميليون و 973 هزار عدد و کارت سوخت موتورسيکلت 3 ميليون و 912 هزار عدد بوده است.

دولت براي افزايش انگيزه مردم براي استفاده از کارت هاي سوخت، طرح هايي را در دست بررسي دارد. در ميان طرح هاي متعددي که تاکنون براي تداوم استفاده از کارت سوخت ارايه شده، دو طرح تنبيهي و تشويقي در اولويت قرار دارد.

در ماه هاي اخير و با يکسان سازي نرخ بنزين، رانندگان، انگيزه اي براي استفاده از کارت سوخت شخصي ندارند به طوري که ميزان استفاده از اين کارت ها کاهش چشمگيري يافته است.

برخي جايگاه داران ادعا مي کنندکه بسياري از رانندگان، ديگر تمايلي به استفاده از کارت سوخت شخصي ندارند به طوري که 80 تا 90 درصد خودروها در زمان مراجعه به پمپ بنزين ها به جاي کارت سوخت شخصي از کارت سوخت جايگاه داران استفاده مي کنند.

محسن روحاني مدير سامانه هوشمند سوخت شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي در گفت و گو با ايرنا اين ادعا را رد کرده و گفته است: آمار دقيقي هنوز آماده نشده اما استفاده نکردن 80 تا 90 درصد رانندگان از کارت سوخت شخصي، درست نيست.

بر اساس طرح تشويقي، براي آن دسته از دارندگان خودرو که در زمان مراجعه به جايگاه ها به جاي کارت سوخت جايگاه داران از کارت هاي سوخت شخصي استفاده کنند، جايزه اي تعلق مي گيرد.

جوايزي که تاکنون پيشنهاد شده شامل سهميه هاي خاص و يا تخفيف در قيمت بنزين است که البته هيچ کدام نهايي نشده اند.

اگرچه پرداخت جايزه به عنوان يکي از راه هاي تشويق استفاده از کارت سوخت مطرح است، اما با توجه به کمبود منابع مالي دولت و وزارت نفت، احتمال موافقت با تخفيف در قيمت بنزين در زمان سوختگيري با کارت هاي سوخت شخصي منتفي است.

همچنين با توجه به اينکه وزارت نفت تلاش کرده است سهميه بندي را حذف کند، بعيد است که دوباره با اختصاص سهميه هاي ويژه براي خودروهايي که با کارت شخصي سوختگيري مي کنند، موافقت کند

از جمله سناريوهاي جدي که در حال حاضر مطرح و در دست بررسي قرار دارد، اعمال سياست هاي تنبيهي براي استفاده از کارت سوخت شخصي است.

براساس اين سناريو، دارندگان خودرويي که در زمان مراجعه به پمپ بنزين ها، از سوختگيري با کارت شخصي خودداري و به جاي آن از کارت جايگاه داران استفاده کنند، ناچار خواهند بود که يک هزينه اضافي به جايگاه داران پرداخت کنند. هر چند مبلغ و سازوکار اين سناريوي تنبيهي هنوز نهايي نشده، اما اين سناريو يکي از جدي ترين گزينه ها به شمار مي رود. بر اساس يکي از پيشنهادات که البته هنوز نهايي نشده، قرار است نرخ بنزين براي رانندگاني که کار سوخت شخصي خود را فراموش کنند، ليتري 1200 تومان محاسبه شود که البته

عباس کاظمي، مديرعامل شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي درگفت و گو با ايرنا، اين ادعا را تکذيب کرده است.

کاظمي در اين باره گفت: ادعاي افزايش قيمت بنزين به 1200 تومان درصورت عدم استفاده از کارت سوخت شخصي صحت نداشته و چنين پيشنهادي توسط وزارت نفت مطرح و بررسي نشده است.

وي افزود: برخي پيشنهادات درباره نحوه حفظ کارت سوخت در وازرت نفت، بررسي شده، اما تاکنون هيچ طرحي نهايي و تصويب نشده است.

در ميان طرح هاي مختلفي که براي سرنوشت کارت سوخت ارايه شده، تبديل اين کارت به کيف پول الکترونيکي از مهم ترين پيشنهادات به شمار مي رود که احتمال تصويب آن بيش از ساير طرح ها است.

بيژن زنگنه وزير نفت نيز چندي پيش درباره سرنوشت کارت هاي سوخت گفته بود: شايد از اين کارتها بتوان به عنوان کيف پول الکترونيکي با قابليت پرداخت اعتباري استفاده کرد که اين موضوع مي تواند به صورت يک مشوق در نظر گرفته شود.

سجادي، مديرعامل شرکت ملي پخش فراورده هاي نفتي نيز به احتمال استفاده از کارت هاي سوخت به عنوان کارت هاي پرداخت الکترونيک اشاره کرد و اظهار داشت: از جمله راهکارهاي استفاده از کارت سوخت، در حال حاضر، بحث پرداخت الکترونيک با اين کارت ها است وديگر طرح ها تنها در حد صحبت مطرح شده و قطعي نيست.

هر چند در هفته هاي اخير، چندين گزينه و سناريوي تشويقي، تنبيهي و خنثي درباره سرنوشت کارت سوخت بنزين مطرح شده، اما هيچ کدام از آنها، نهايي نشده اند.

پيگيري هاي ايرنا نشان مي دهد که طرح هاي پيشنهادي از شرکت هاي زيرمجموعه به دفتر وزير نفت ارسال شده است تا وي درباره سرنوشت اين کارت ها، تصميم گيري کند. اين پيشنهادات پس از جمع بندي توسط وزير نفت براي بررسي و تصويب نهايي به هيات دولت تحويل داده مي شود.

بنابراين، تا زماني که پيشنهاد نهايي دستگاه هاي دولتي مرتبط با کارت سوخت و از جمله وزارت نفت، در هيات دولت، بررسي و تصويب نشده است، بايد منتظر ماند و رانندگان نيز بهتر است که کارت سوخت خود را تا آن زمان، حفظ کنند تا با تصويب احتمالي سناريوهاي تنبيهي، غافلگير نشوند.


 تغييرات جديد در سبد انرژي آغازشد 

 ايران با اعمال تغييرات جديد در سبد انرژي و جايگزين کردن گاز به جاي فرآورده نفتي، به منظور جبران کسري کاهش درآمدهاي نفتي از محل افزايش توليد و عرضه گاز 5 ميليارد دلار فرآورده نفتي به بازار صادر مي‌کند.

به گزارش مهر، همزمان با سقوط آزاد قيمت طلاي سياه به سطوح بشکه‌اي 30 تا 35 دلار در بازار، ايران با اجراي يک تاکتيک جديد تجاري و افزايش ظرفيت توليد و عرضه گاز طبيعي به نوعي تبعات اقتصادي روند کاهش قيمت نفت را مهار کرده است.

براساس آمارهاي منتشر شده توسط شرکت گاز از ابتداي سال‌جاري تاکنون ظرفيت توليد گاز طبيعي در کشور به بيش از 115 ميليارد مترمکعب افزايش يافته است و پيش بيني مي‌شود تا پايان سال‌جاري توليد گاز کشور از مرز 160 ميليارد مترمکعب در روز عبور کند.

از اين رو از ابتداي سال‌جاري تاکنون بيش از 47 ميليارد و 500 ميليون متر مکعب گاز طبيعي به نيروگاه‌هاي برق ارسال شده که حجم گازرساني به نيروگاه‌ها در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته افزايشي حدود 7.5 ميليارد متر مکعبي داشته است.

علاوه بر اين، از ابتداي امسال تاکنون بالغ بر 25 ميليارد مترمکعب گاز به صنايع و مجتمع‌هاي پتروشيمي عرضه شده است که در اين بخش هم آمارها از جهشي 500 ميليون مترمکعبي گازرساني در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته حکايت دارد.

همزمان با افزايش ظرفيت پالايش، انتقال و عرضه گاز طبيعي از ابتداي سال‌جاري تاکنون متوسط مصرف فرآورده‌هاي نفتي در کشور به ويژه گازوئيل به حداقل کاهش يافته است به طوري‌که آمارها نشان مي‌دهد که متوسط مصرف روزانه گازوئيل از حدود 102.12 ميليون ليتر در سال گذشته از ابتداي سال جاري با کاهشي 18.6 درصدي به 83.2 ميليون ليتر کاهش يافته است.

سقوط آزاد مصرف فرآورده‌هاي نفتي از ابتداي امسال تاکنون تنها شامل حال گازوئيل نشده به طوري که متوسط مصرف نفت کوره از 39.3 ميليون ليتر در سال 93 از ابتداي سال‌جاري تاکنون به 24.4 ميليون ليتر رسيده است که از کاهشي 38 درصدي حکايت دارد.

از سوي ديگر، متوسط مصرف نفت سفيد کشور هم با ثبت کاهشي 11 درصدي از 8.6 ميليون ليتر از ابتداي سال جاري تاکنون به 7.7 ميليون ليتر رسيده، اين کاهش مصرف حتي شامل گاز مايع «ال. پي. جي» هم شده است.

به عبارت ديگر، با افزايش ظرفيت پالايش و انتقال گاز و سقوط آزاد مصرف فرآوره‌هاي مختلف نفتي پس از سال‌ها با توقف واردات گازوئيل ايران به يکي از کشورهاي بزرگ صادرکننده فرآورده هاي نفتي تبديل شده است.

با کاهش مصرف فرآورده هاي نفتي در کشور و عضويت ايران در باشگاه صادرکنندگان سوخت مايع، تغييرات اساسي هم در سبد سوخت و انرژي کشور حاصل شده به طوري‌ که هم اکنون سهم گاز طبيعي از مرز 70 درصد عبور کرده و پيش بيني ها حاکي از آن است با توجه به روند اجراي طرح‌هاي گازرساني به شهرها، روستاها و صنايع جديد سهم گاز در سبد انرژي ايران با افزايش قابل توجه بيشتري روبرو شود.

از سوي ديگر، با در نظر گرفتن قيمت هر ليتر گازوئيل 50 سنت در بازار فوب خليج فارس از ابتداي سال‌جاري از محل جايگزين کردن گاز طبيعي با گازوئيل در سبد انرژي کشور و صادرات مازاد اين فرآورده نفتي حدود 4 ميليارد دلار درآمد جديد نصيب اقتصاد کشور شده است که برآوردها نشان مي‌دهد درآمدهاي ايران از محل افزايش صادرات فرآورده‌هاي مختلف نفتي تا پايان سال جاري از مرز 5 ميليارد دلار عبور خواهد کرد.

به عبارت ديگر با وجود کاهش درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام اما با افزايش گازرساني ها و جايگزيني گاز طبيعي به جاي فرآورده هاي نفتي بخشي از کسري درآمدهاي نفتي در اقتصاد کشور جبران شده است.

در همين حال، آمارهاي ارائه شده از وزارت نفت از صادرات به طور متوسط روزانه 10 ميليون ليتر گازوئيل از کشور از ابتداي سال‌جاري تاکنون حکايت دارد که حجم صادرات اين فرآورده استراتژيک نفتي با افزايش سهم گاز در سبد انرژي کشور با افزايش بيشتري روبرو خواهد شد.

در شرايط فعلي پالايش گاز طبيعي ايران به حدود 700 ميليون متر مکعب در روز افزايش يافته که با تکميل و بهره برداري از طرح‌هاي جديد پالايشگاهي اين ظرفيت تا سه سال آينده از مرز يک ميليارد و 200 ميليون مترمکعب در روز عبور مي کند.

در بخش انتقال گاز هم ايران يکي از بزرگترين شبکه‌هاي انتقال گاز جهان با ظرفيت انتقال روزانه حدود 700 ميليون مترمکعب گاز طبيعي را در اختيار دارد و هم اکنون وسعت شبکه انتقال فشار قوي گاز کشور به حدود 36 هزار و 500 کيلومتر رسيده است.

بر اساس برنامه‌هاي تدوين شده، شرکت گاز قصد دارد در دوران پساتحريم با انجام مناقصات بين‌المللي نزديک به 10 ميليارد دلار سرمايه گذاري جديد به منظور ساخت پالايشگاه، خطوط لوله و تاسيسات تقويت فشار گاز در کشور کند که در اين صورت وسعت شبکه انتقال گاز به 70 هزار کيلومتر و تعداد تاسيسات تقويت فشار گاز هم به 140 ايستگاه افزايش مي‌يابد.

با بهره برداري از اين تاسيسات جديد علاوه بر ايجاد زير ساخت‌هاي توسعه تجارت گاز طبيعي ايران در سطح منطقه خاورميانه مشترکان بيشتري در کشور از نعمت گاز طبيعي برخوردار مي شوند و اين به منزله آزادسازي بيشتر بشکه‌هاي نفت خام و فرآورده‌هاي نفتي ايران به منظور صادرات به بازارهاي جهاني است.


 خبر 

 آغاز به کار سومين نمايشگاه تخصصي ساخت داخل تجهيزات صنعت نفت خوزستان

اهواز – رسول محمدي

سومين نمايشگاه تخصصي ساخت داخل تجهيزات صنعت نفت خوزستان در اهواز آغاز به کار کرد .به گزارش آفرينش ،اين نمايشگاه با حضور 300 شرکت و سازنده داخلي، دانشگاه ها، مراکز علمي، پژوهشي و دانش بنيان که در زمينه ساخت قطعات و تجهيزات مورد استفاده در صنايع نفت، گاز، پالايش، پتروشيمي و حفاري فعاليت مي کنند، برپا شده است.

شرکت کنندگان اين نمايشگاه در 290 غرفه جانمايي شده‌اند که 50 درصد آنها از شرکت هاي استان خوزستان و 50 درصد نيز از ساير استان ها هستند .

سومين نمايشگاه ساخت داخل در فضايي به مساحت 13 هزار و 500 مترمربع برگزار مي شود که 10 هزار مترمربع فضاي آن مسقف و 3500 هزار مترمربع آن در فضاي باز است که فضاي نمايشگاه نسبت به سال گذشته 35 درصد افزايش يافته است .

نمايشگاه تخصصي ساخت داخل از سوي شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب، و شرکت ملي حفاري ايران و شرکت نمايشگاه بين المللي خوزستان برگزار مي شود .

در اين نمايشگاه، چند سمينار و نشست تخصصي با حضور نمايندگان شرکت ها، دانشگاه ها و مراکز عملي و پژوهشي انجام مي شود .

مديرعامل شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب گفت: استقبال سازندگان و شركت هاي داخلي از نمايشگاه صنعت نفت خوزستان و حضور موثر آنها در اين نمايشگاه ، نشان از اعتماد و اقبال آنان به ساخت داخل و نويد بخش آينده اي روشن براي صنعت عظيم نفت كشور است.

مهندس بيژن عالي پور در آيين افتتاح سومين نمايشگاه تخصصي ساخت داخل تجهيزات صنعت نفت خوزستان افزود: تلاش مستمر كارشناسان، خلاقيت، ابتكار و نوآوري بخش هاي پژوهشي و مهندسي ساخت داخل به ويژه در سال هاي اخير، افق تازه اي را به روي اين صنعت عظيم گشوده است كه تدوين دانش فني و توليد انبوه قطعات حساس و ماشين آلات پيچيده فرآيندي در قالب 10 گروه كالايي ابلاغي از سوي وزير نفت از ثمرات اين حركت جهادي است.

وي اظهار داشت: شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب در كنار توليد صيانتي ، توسعه ميادين جديد، ، احداث و افتتاح طرح هاي عظيم نمكزدايي و فرآورشي، مشاركت در طرح هاي ازدياد برداشت با دانشگاه ها و مراكز پژوهشي ، توجه به توسعه متوازن و آباداني شهرها و استان هاي نفتخيز حوزه فعاليت خود را نيز در راستاي عمل به مسئوليت هاي اجتماعي در دستور كار دارد كه براي انجام بهينه اين دو مقوله مهم از يك برنامه مدون ميان و بلند مدت پيروي مي كند.

عالي پور با بيان اينکه توجه و اهتمام به تكميل فرآيند بومي سازي و حمايت از سازندگان داخلي در اين برنامه از جايگاه ويژه اي برخوردار است توضيح داد: در همين راستا اين شركت با همکاري شركت ملي حفاري ايران اقدام به برگزاري نمايشگاه تخصصي ساخت داخل تجهيزات صنعت نفت خوزستان نموده ، تا فرصتي مناسب براي ارائه توانمندي هاي صنعتگران، سازندگان و تامين کنندگان کالاي صنعت نفت و همچنين ارائه نيازمندي هاي شركت هاي نفتي فراهم نمايد.

مديرعامل شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب تصريح کرد: بي شك نگاه ملي و متعهدانه به فرآيند بهره گيري از توليدات بومي در كنار توجه سازندگان داخلي به حفظ و ارتقاء روز افزون كيفيت، اهرمي براي افزايش قدرت دولتمردان در چانه زني هاي بين المللي است، كه در همين راستا داشتن برنامه مناسب براي استفاده حداكثري از توان توليد داخلي و ورود به زمينه هاي مهم نيازمند تعامل بيشتر و سازنده تر صنعت، دانشگاه و سازندگان است. وي در پايان از حضور همه سازندگان و توليد كنندگان بخش خصوصي، و دست اندرکاران برپايي اين نمايشگاه قدرداني کرد.

ايران به‌جاي اروپا به روسيه پتروشيمي صادر مي‌کند

با جدي شدن احتمال کاهش صادرات محصولات پتروشيمي ايران به کشورهاي اروپايي به دليل سقوط قيمت‌ها، دور جديد مذاکرات ايران و روسيه به منظور امضاي قراردادهاي جديد صادرات پتروشيمي آغاز شد.

به گزارش مهر، همزمان با شمارش معکوس براي لغو تحريم‌هاي نفتي، دور جديد مذاکرات ايران و روسيه براي توسعه تجارت پتروشيمي و صادرات محصولات پليمري به اين کشور آغاز شده است.

بر اين اساس به نظر مي رسد که روسيه يک بازار جديد براي محصولات پتروشيمي ايران در دوران پساتحريم باشد که به دليل سقوط قيمت جهاني نفت خام و به تبع آن محصولات پتروشيمي، فعلا صادرات اين محصولات به کشورهاي عضو اتحاديه اروپا از توجيه اقتصادي بالايي برخوردار نيست.

در همين حال، «واديم کوناکوف» مديرعامل شرکت سينيکون روسيه با اشاره به پايين بودن رونق توليد محصولات پتروشيمي در روسيه خواستار واردات انواع محصولات پتروشيمي و پليمري از ايران شد.

اين مقام روس با اعلام اينکه روسيه دستکم براي مدت 20 سال به واردات محصولات پتروشيميايي از ايران نياز دارد، تصريح کرد: روسيه نياز فراواني به واردات محصولات پتروشيمي دارد، بنابراين بايد همکاري مناسبي ميان واردکنندگان و توليدکنندگان اين محصولات بين ايران و روسيه به وجود آيد.

از سوي ديگر، علي محمد بساق زاده مدير نظارت بر توليد شرکت ملي صنايع پتروشيمي هفته گذشته در گفتگو با مهر تاکيد کرده بود: در شرايط پايين بودن قيمت نفت، صادرات محصولات پتروشيمي به بازارهاي اروپايي رقابتي نبوده و ايران بخش عمده پتروشيمي خود را به ساير بازارها صادر مي‌کند.

اين در حالي است که همزمان با آغاز دور جديد مذاکرات ايران و روسيه به منظور امضاي قراردادهاي جديد صادرات پتروشيمي به اين کشور، محمدرضا اسلامي فر مدير پتروشيمي لرستان از صدور محموله 500 تني به ويژه گريدهاي مختلف پلي اتيلن به روسيه خبر داده است.


 معادلات انرژي 

 فاصله 400 هزار بشکه‌اي گزارش ايران و اوپک

ايران درمذاکرات مستقيم خود با اوپک اعلام کرده است که در يازدهمين ماه سال، روزانه سه ميليون و 310 هزار بشکه نفت توليد کرده است و اين در حاليست که اين عدد فاصله‌اي بيش از 400 هزار بشکه با عددي که اوپک از منابع ثانويه از وضعيت نفتکش‌هاي ايران به دست آورده است دارد.به گزارش ايسنا، بررسي‌هاي اوپک از ميزان توليدات نفت کشورها در نوامبر حاکي از آن است که ايران در اين ماه روزانه دو ميليون و 876 هزار بشکه نفت خام توليد کرده است و اين در حالي است که ايران در گزارش خود به اوپک اعلام کرده که توليد روزانه نفت به سه ميليون و 310 هزار بشکه مي‌رسد.

اما آنچه ايران در گزارش ماهانه خود به اوپک اعلام کرده حاکي از توليد سه ميليون و 310 هزار بشکه در روز نفت خام در يازدهمين ماه سال جاري ميلادي بوده است.

اوپک در گزارش خود از منابع ثانويه ميزان توليد نفت ايران در نوامبر را مشابه ماه گذشته آن دو ميليون و 876 هزار بشکه اعلام کرده است.علاوه بر اين تفاوت در ميزان توليد ، طبق گزارش مستقيم ايران توليد نفت در ماه مورد بررسي نسبت به ماه پيش از آن 30 هزار بشکه کاهش پيدا کرده است اما گزارش ثانويه اوپک تغييري را در ميزان توليد نشان نمي‌دهد.

البته گزارش هاي متفاوت اعضاي اوپک با آنچه اوپک به نقل از منابع ثانويه اعلام مي‌کند به اين ترتيب که رقم اعلامي از سوي اعضا بيش از رقم به دست آمده از بررسي‌هاي اوپک است در سالهاي گذشته امري رايج بوده است.اين ارقام در حالي مطرح مي‌شود که ايران اعلام کرده است که به زودي ميزان توليد خود را يک ميليون بشکه در روز افزايش مي دهد.

آغاز ذخيره‌سازي بنزين نوروزي

مديرعامل شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي با اشاره به آغاز ذخيره سازي گسترده بنزين براي ايام نوروز، اعلام کرد: ايران واردات بنزين از ترکمنستان را به طور کامل متوقف کرد.سيد ناصر سجادي در گفتگو با مهر با بيان اينکه با ورود به فصل سرد سال متوسط مصرف روزانه بنزين کشور کاهش يافته است، گفت: از ابتداي آذر ماه سال‌جاري تاکنون متوسط مصرف بنزين کشور به 66.5 ميليون ليتر در روز کاهش يافته است.مدير عامل شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران با اعلام اينکه پيش بيني مي‌شود با ورود به زمستان متوسط مصرف بنزين کشور تا اسفند ماه روندي کاهشي داشته باشد، تصريح کرد: همزمان با کاهش مصرف بنزين، ذخيره سازي اين فرآورده هاي نفتي براي ايام نوروز و پاياني سال جاري هم آغاز شده است.اين مقام مسئول با تاکيد بر اينکه هم اکنون ذخاير استراتژيک سوخت مايع کشور و به ويژه بنزين و گازوئيل از شرايطي مطلوبي برخوردار است، اظهار داشت: هيچ گونه نگراني براي تامين سوخت زمستاني مشترکان وجود ندارد.وي همچنين با اشاره به برگشت يک محموله بنزين فاقد استاندارد به ترکمنستان، اظهارداشت: شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي با توجه به پايين بودن استاندارد و کيفيت بنزين توليد شده در ترکمنستان، واردات بنزين از اين کشور را متوقف کرد.سجادي با اعلام اينکه واردات بنزين از ترکمنستان در قالب محموله هاي 5 ميليون ليتري به داخل کشور انجام مي‌شد، بيان کرد: با توجه به کيفيت و استاندارد نامناسب و سطح پايين تصميم به قطع واردات بنزين از ترکمنستان گرفته‌ايم.

مدير عامل شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران با بيان اينکه با ورود جبهه هواي سرد و بارش برف و باران در اکثر استان‌هاي کشور امام روند عرضه سوخت و به ويژه بنزين به خودروها بدون کوچکترين اختلالي در حال انجام است، تاکيد کرد: حتي در طول چند روز گذشته با همکاري دستگاه‌هاي امداد و نجات بنزين به صورت بشکه‌هاي چند ليتري در اختيار خودروهاي گرفتار در برف و سرما قرار داده شده است.اين مقام مسئول با مطلوب ارزيابي کردن سطح ذخيره سازي بنزين در کشور، خاطرنشان کرد: پس از تامين سوخت بنزين و گازوئيل خودروها در ايام اربعين به ويژه در مبادي و جايگاه‌هاي مرزي، برنامه ريزي به منظور تامين پايدار و مطمئن بنزين مردم در روزهاي پاياني اسفند ماه و ايام نوروز آغاز شده است.

قيمت بنزين تا پايان سال افزايش نمي يابد

مدير عامل شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي گفت: تا پايان سال برنامه اي براي افزايش نرخ بنزين وجود ندارد و قرار نيست که قيمت اين حامل انرژي افزايش يابد.

سيد ناصر سجادي ، درباره ادعاهاي مربوط به افزايش قيمت بنزين به 1200 تومان، افزود: اين ادعاها، گمانه زني هاي شخصي بوده و تاکنون پيشنهادهايي بررسي و تصويب نشده است.مدير عامل شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي در خصوص احتمال افزايش نرخ بنزين در سال آينده نيز گفت: تصميم گيري درباره افزايش نرخ بنزين در سال آينده مربوط به هيات دولت است.

وي ادامه داد: پيشنهادهاي مربوط به چگونگي استفاده از کارت سوخت، به دفتر وزير نفت ارسال شده که البته هنوز تصميم نهايي اتخاد نشده است.از روز پنجم خردادماه سال جاري، وزارت نفت سهميه بندي بنزين را متوقف و قيمت ها را يکسان سازي کرد.

از اين تاريخ نرخ هر ليتر بنزين معمولي 1000 تومان و قيمت هر ليتر بنزين سوپر نيز 1200 تومان تعيين شد.

اگرچه سهميه بندي بنزين متوقف شده است، اما وزارت نفت تمايل دارد که کاربرد کارت هاي سوخت شخصي را تداوم بخشيده و رانندگان را تشويق به استفاد از اين کارت ها کند.


 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته