جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1394/10/23 - روزنامه سراسري صبح ايران (چهارشنبه) نسخه شماره 5186

مهندس بنيادي معاونت بهبود توليدات دامي:
با تقويت محصولات عمده به اقتصاد روستايي و پويايي آن دوام بخشيم


آگهي صفحه 1


آگهي صفحه 2


آگهي صفحه 10


آگهي صفحه 11


آگهي صفحه 12


 مهندس بنيادي معاونت بهبود توليدات دامي:
 با تقويت محصولات عمده به اقتصاد روستايي و پويايي آن دوام بخشيم 

 
مهندس بنيادي در سازمان جهاد کشاورزي گيلان يکي از مديران کارکشته و خوش فکر که در عرصه دام پروري و کشاورزي موي خود را سفيد کرده است او مديري دلسوز و متخصص است وقتي پاي صحبتش مي نشينيم هميشه از محبت و انسانيت حرف ميزند و همواره ميگويد خدمات به مردم لذتي غير قابل توصيف است و همچنين مي افزايد بهترين روش جلب رضايت مردم است که خوشبختانه از ورود مهندس شعبانژاد در راس سازمان جهاد کشاورزي گيلان اين روش پررنگتر شده است تا ياس و نااميدي وجود نداشته باشد هميشه همدلي و همزباني جايگزين گردد.

وقتي از مهندس بنيادي در خصوص حوزه مديريت ايشان توضيحاتي خواستيم او با نام خدا و يک بيت شعر گفت

چه خوش بي مهرباني هر دو سربي

چو يکسر مهرباني درد سربي

بلي بايد احترام و محبت دو سره باشد وقتي از سوي مردم احترام و محبت مي بينيم و اگر خداي ناکرده از سوي ما مسولان پاسخي داده نشود دلسردي ايجاد مي‌شود.

مهندس بنيادي افزود: بخش دامپروري خصوصا" صنعت طيور در برنامه پنجم توسعه و سياست گذاريهاي اصولي زيربنايي در سند چشم انداز (20) ساله کشور سهم قابل توجه اي در توليد نا خالصي و در آمد صادراتي و اشتغال مولد دارد.

خوشبختانه در حال حاضر توليد پرورش حيواني و لبني رونق خوبي دارد و سياستگذاريهاي مديران ذيربط گيلان به تقويت و افزايش توليد مواد لبني و پروتئيني است چون اين محصولات در سلامت مردم بسيار حائز اهميت است و همچنين در بخش طيور نيز در استان گيلان شاهد افزايش کمي و کيفي مي باشيم صنايع غذايي پروتئيني از دو نوع گياهي و حيواني تامين ميشود که نوع حيواني آن از اهميت بالايي برخوردار است و روزانه براي هر فردي 29 گرم است البته سرانه گوشت و مرغ دام طيور در دنيا 40 کيلوگرم است که 28 کيلو مربوط به سهم گوشت قرمز و 12 کيلو سهم گوشت مرغ است .

مهندس بنيادي همچنين اظهار داشت : سهم گوشت خوک در سرانه توليد گوشت قرمز دنيا 55 درصد است که بعلت محدوديت شرعي در کشور اسلامي استقبال نميشود.

مهندس بنيادي در ادامه گفت رشد شتابان تغيير الگوي مصرف سرانه کاملا" مشهود است بطوريکه مصرف سرانه مرغ از 7/5 کيلوگرم در سال 1370 به 25 کيلوگرم در سال 1394 افزايش يافته است و همچنين از توصيه هاي بهداشتي و محدوديت مصرف گوشت قرمزاشاره کرد و گفت ارزان بودن گوشت مرغ نسبت به گوشت قرمز سبب تغيير ذائقه بسمت گوشت قرمز به يک مرغ است و در اين رقم 1به 3 مي باشد که موجب رشد و توسعه صنعت طيور گرديده است .گفتني است سالانه بيش از 95 درصد از نياز کشور به منابع پروتئيني دامي در داخل تامين ميشود .

توليد مواد پروتئيني در گيلان به غير از ماهي بين 400-380 هزار تن که از اين رقم با محاسبه ظرفيت توليدات طيور بومي و کارت شناسايي (غيرمجاز) 120 هزار تن مربوطه به توليدات طيور مي باشد که ارزش اقتصادي آن بالغ بر 700 ميليارد تومان است ميزان اشتغال دام و طيور کشور بطور مستقيم و غير مستقيم 3 ميليون نفر که اين تعداد در سطح استان 000/140 نفر مي باشد.

مهندس بنيادي معاونت بهبود توليدات دامي گفت سازمان جهاد کشاورزي گيلان در ادامه افزود: اگر در سياست گذاريها و برنامه ريزي ها توجه وافر به اين امر مبذول نگردد بي شک سعادت و رفاه جامعه آسيب مي بيند.غذا به عنوان اهرمي سياسي در سلطه بر کشورهاي در حال توسعه تلقي ميگردد.

اختصاص يارانه به بخش کشاورزي در کشورهاي پيشرفته و همچنين به بخش طيور با توجه به توان و قدرت اقتصادي يک جنگ مخفي در دنياي کنوني است سياست کشورهاي پيشرفته در بخش کشاوررزي نوعي سياست تخريبي بوده که به رشد و توسعه و استقلال کشورها قلمداد ميشود.

معاونت بهبود توليدات دامي درطول برنامه هاي توسعه اي کشور با توجه به اهميت و حساسيت ويژه تامين مواد غذايي با منشاء دامي به اجراء طرحها و پروژه هاي زير بنايي و تبيين سياستها و استراتيژي لازم توليدات از نظر کمي و کيفي از رشد چشمگيري برخوردار شد .و با تلاش توليد کنندگان و مسئولان به مرز خود کفايي رسيده و حفظ استمرار و توسعه آن نيازمند اقدامات مصمم و برنامه ريزي اصولي مي باشد.

مهندس بنيادي در خصوص اهداف طرح الگويي بهبود تغذيه طيور اشاره کرد و گفت ترويج بهبود عملکرد مزارع مرغ گوشتي با استفاده از تکنيک هاي تغذيه اي روز کاهش ضريب تبديل در مرغداريهاي گوشتي افزايش را ندمان آن و همچنين طرح الگويي افزايش توليدات زنبور عسل و با احداث ايستگهاي اصلاح نژاد پرورش ملکه زنبور عسل و اردک بومي و تکثير غاز بومي توانستيم با تامين بخشي از نياز پروتئين خانوار روستايي را با افزايش درآمد براي روستائيان کشاورز گيلاني انگيزه بيشتري ايجاد کنيم تا اينکه علاقمندبه توليد باشند و سرزمين کشاورزي ابااجدادي خود را هميشه حفظ نمايند تا به شهرها مهاجرت نکنند.

معاونت بهبود توليدات دامي تصريح کرد و گفت :گيلان داراي شرايط اقليمي مناسبي جهت پرورش زنبور عسل ميباشد،وجود جنگلها،مراتع،تنوع گياهي سبب شده که اين مناطق از دير باز زيستگاه مناسبي براي زنبور عسل بشمار آيد با توجه به نقش و اهميت ملکه زنبور عسل در افزايش راندمان کلني هاي زنبور عسل و ضرورت تعويض دو سالانه ملکه کلني ها،توسعه صنعت پرورش ملکه و تامين نيازهاي زنبور داران منطقه امري بسيار جدي است که در حال حاضر استان گيلان داراي 277331 کلني مدرن و بومي مي باشد که از اين تعداد 199 کندو بومي و الباقي آن 277132 کلني مدرن هستند گفتني است اين تعداد توسط 4301 نفر زنبور دار در قالب 6 تعاوني زنبورداري و يک اتحاديه مرکزي به امر پرورش زنبور عسل اشتغال دارند که مي توان با بهبود کيفيت محصولات کشاورزي و مراتع و جنگلها با سرمايه گذاري کمتر به نسبت مشاغل ديگر اشتغال پايدار و چشمگير ايجاد کنيم.

مهندس بنيادي اظهار داشت و گفت: تلاش داريم تا با اقدامات شايسته و برنامه ريزي حساب شده و با حمايت مهندس شعبانژاد مدير کل سازمان جهاد کشاورزي گيلان بتوانيم در خصوص رفع بيکاري در اين استان قدمهاي مثبتي بر داريم تا جوانان تحصيلکرده روستايي را با شغلهاي آبرومندانه اي مشغول کار کنيم و هم اينکه از مهاجرت آنان به شهرها جلو گيري بعمل آيد .

شايان ذکر ست براي نمونه از چند استخر پرورش ماهي که جوانان تحصيلکرده گيلاني مشغول کار هستند بازديدي بعمل آورديم که ماحصل گزارش آنرا به نظر خوانندگان عزيز ميرسانيم . گفتني است ابتدا با مهندس رحيمي بخشدار سنگر در زمينه اشتغال جوانان کشاورز گفتگويي داشتيم مهندس رحيمي ابتدا با نام خدا و ياد شهداي عزيز گيلان در زمينه ايجاد اشتغال براي جوانان کشاورز منطقه سنگر گفت نيروي انساني هر جامعه اي ثروت آن بشمار مي رود نکته حائز اهميت شيوه بهره گيري مناسب در جهت توسعه اقتصادي و اجتماعي در رفع بيکاري مي باشد مهندس رحيمي همچنان افزود اقدام مردمي مهندس شعبانژاد مدير کل جهاد کشاورزي گيلان و مهندس بنيادي معاونت بهبود توليدات دامي در ايجاد اشتغال و راه اندازي استخر پرورش انواع ماهي در سطح روستاهاي گيلان قابل تقدير است چون با اينگونه توليدات و ايجاد اشتغال ياس و نا اميدي را از کاروان جوانان بيکار برکنار زد و منهم بعنوان بخشدار سنگر تمام تلاشم در جهت اشتغال جوانان است و براي آنان برنامه دارم حتي هر جايي نياز به وام يا زمين داشته باشند با حمايت دکتر نجفي استاندار بومي و مردمي گيلان و همچنين مهندس شعبانژاد رئيس سازمان جهاد کشاورزي که خود درد روستايي را ميداند امکانات تهيه ميکنيم تا اينکه با توليد ماهي مرغ و هر گونه کشاورزي خودشان را مشغول کنند و با سود آن به زندگي آبرومندانه خود ادامه دهند و با غرور و سربلندي در روستاي خود زندگي کنند و هيچگونه تمايلي به مهاجرت به شهرها نداشته باشند و با اينگونه برنامه ريزي بايد به توسعه کشاورزي بيانديشيم.

قابل ذکرست که در بخش سنگر ابتدا به روستاي باز قلعه اکبر رفتيم از استخر بزرگ پرورش ماهي بهمن مجيدي جوان تحصيلکرده سرکشي کرديم وقتي از ايشان پرسيديم که از کارت راضي هستي او گفت خدا را شکر که مسئولان ما بسيار دلسوز هستند خصوصا" بخشدار سنگر انساني مهربان و نجيب است هر زماني به ديدارش رفتيم ما را پذيرا شد.

روستاي طالم سه شنبه دومين روستاي بخش سنگر با شخص 82 ساله بنام آقا بزرگي روبرو شديم که يکي از فرزندان وي بنام وحيد آقا بزرگي نايب رئيس شوراي اسلامي روستاي طالم سه شنبه به خبرنگار ما گفت پدرم هيچگاه از کار کشاورزي خسته نميشود هميشه بالاي سر ما در مزرعه نظير يک عقاب حضور دارد وقتي از آقا بزرگي بزرگ سوال کردم که شما چه ديدگاهي داريد او گفت من عاشق کشاورزي ، باغباني و پرورش ماهي هستم و هميشه به فرزندانم توصيه ميکنم که هيچگاه به دولت فشار نياوريد کار پشت ميز نشيني را تعقيب نکنيد فقط بفکر توليد باشيد آقا بزرگي ميگويد خدا را شاکريم در راس جهاد کشاورزي يک مديري روستازاده حضور دارد که درد کشاورز را لمس ميکند و هميشه هم ما از زحمات ايشان برخورداريم روستاي جير گوابر از بخش رانکوه شهرستان رودسر جواني تحصيلکرده بنام علي محمدي که بعد از پيگيريهاي زياد از کار به پرورش ماهي غزل آلا پناه برد او ميگويد بجاي اينکه وقت خود را صرف پيدا کردن کار در ادارات کنم زميني بمساحت 500 متر مربع را اختصاص به پرورش ماهي غزل آلا نمودم که الحمدالله استقبال خوبي شده و با سود فروش آن امرار معاش ميکنم علي محمدي در پايان گفت مهندس شعبانژاد اهل همين منطقه است او تجارب زيادي دارد و مطمئنم که قلبش براي توسعه و رونق کشاورزي مي تپد و تمايل زيادي در ايجاد اشتغال و رفع بيکاري از خود نشان مي دهد واقعا" قابل تقدير است اميدواريم وزارت جهاد کشاورزي دست اينگونه مديران را بگيرد و او را تشويق کنندتا اينکه توجهات بيشتري بما بشود.

رشت: سيد اکبر خوشحال


 آگهي صفحه 1 


 آگهي صفحه 2 


 آگهي صفحه 10 


 آگهي صفحه 11 


 آگهي صفحه 12 


 
سياسي
خبر دانشگاه
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته