جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1395/02/07 - روزنامه سراسري صبح ايران(سه شنبه) نسخه شماره 5259


اختلال نقص توجه - بيش فعالي از منظر متخصصان


مصرف غذاها، در صورتي مفيد است كه پاکسازي بدن، نيز انجام شود

از سوي رييس سازمان دامپزشکي مطرح شد
هشدار نسبت به گسترش شيوع تب‌برفکي


خبرهاازعالم علم


خبرپزشكي


 اختلال نقص توجه - بيش فعالي از منظر متخصصان 

تهيه و تنظيم: سپيده مينو سپهر،دانشجوي دكتراي روانشناسي عمومي استاد راهنما: دكتر حسن احدي

قسمت ششم و پاياني

نوروفيدبک:

امروزه نوروفيدبک به عنوان نوعي رويکرد توانبخشي و يکي ازروش هاي درماني وجايگزين داروهاي شيميايي در کودکان دچارADHDشناخته شده است. هدف ازدرمان بوسيله اين روش اين است که به کودک بياموزيم چطورمي‌تواند رفتارهاي مغزش راتغييردهد ودرنهايت عملکردهاي مربوط به بيش فعالي راازبين ببرد. نوروفيدبک، اعتقاد به اساس نورولوژيک اين اختلال دارد و آن را نتيجه فعاليت امواج مغزي تتاي بيشتر و امواج بتاي کمتر در مقايسه با افراد نرمال مي دانند. براي تاثير پايدار بين 20 تا 80 جلسه که 40 دقيقه تا يک ساعت بطول مي کشد نياز است. مطالعات نشان داده است که استفاده از اين روش درماني همراه با دارو درماني بهترين نتيجه را بوجود مي آورد و در مواردي که بيمار ممانعت مصرف دارو دارد و يا از مصرف آن پاسخي نمي گيرد نوروفيدبک مي تواندبه عنوان يک رواش درماني جايگزين مطرح باشد (يعقوبي و همکاران، 1387).

تغذيه:

رژيم غذايي که با نشانه هاي ADHD ارتباط دارند شامل محدوديت در مصرف شکر تصفيه شده، حذف مواد افزودني/ نگه دارنده، حدف مواد حساسيت زا و استفاده از مکمل هاي اسيد چرب مانند امگا-3 و -6 هستند. نظر عمومي وجود دارد که نوع رژيم غذايي به سبک غربي که داراي سطح بالايي از چربي، شکر تصفيه شده است در مقايسه با رژيم غذايي سالم که شامل فيبر، اسيد فوليک و اسيد چرب امگا-3 و -6 است بر روي کودکان مبتلا به ADHDتاثير مثبت دارد(ميليچاپ،يي ، 2012) اما تحقيقات نشان داده است که مکمل هاي اسيد چرب و حذف مواد افزودني مانند رنگ هاي خوراکي بر روي نشانه هاي اختلال تاثيرگذاري کم (براي اسيدهاي چرب) تا متوسطي (رنگ هاي خوراکي) دارند و بيشتر در ميان افرادي که حساسيت غذايي دارند مورد استفاده قرار مي گيرد (سونوگا-بارک، 2013). نتايج در مورد اثرگذاري نوع تغذيه در ايجاد ADHDو يا درمان متفاوت است که ميتواند ناشي از اختلال زنتيکي در متابوليسم اسيد هاي چرب در برخي از مبتلايان به ADHD باشد(ميلي چاپ، يي، 2012). تحقيقات نشان داده است که مصرف امگا 3،6 و 9 درکودکان مبتلا به ADHDسطح کنترل بر روي توجه را افزايش داده ولي بر روي عوامل ديگر شناختي تاثير نداشته است (سين و برايان ، 2007). مواد افزودني و رنگ هاي خوراکي نيز پيشنهاد مي شود که از رژيم غذايي افراد مبتلا به ADHD حذف شوند چرا که اين مواد به افزايش بيش فعالي مرتبط بنظر مي رسند و علاوه بر آن اين افراد آمادگي بيشتري به حساسيت هاي غذايي دارند (استيونز و همکاران، 2011). پيشنهاد مي شود که در درمان ADHDاستفاده از رژيم هاي غذايي به همراه دارو در نظر گرفته بشوند (ميليچاپ،يي، 2012).

علاوه بر روش هاي درماني ذکر شده مداخلات ديگري مانند تحرک از طريق ورزش (رومل و همکاران، 2013)، تمرينات مديتيشن توجه اگاهي (MMT) (ميتچل و همکاران، 2013)، هنر درماني (کونووالوف و ماتويوا ، 2013) در درمان ADHD بکار برده مي شوند.


 مصرف غذاها، در صورتي مفيد است كه پاکسازي بدن، نيز انجام شود 

 
قبل از مصرف انواع غذاها جهت نيازهاي بدن بايد تن آدمي پاکسازي شده و در مواد اضافي و زائد بايد از محيط بدن خارج شوند و افرادي که بدون توجه به نياز و پاکسازي، غذاها را براي کسب لذت از خوردن مصرف مي‌کنند معمولاً به انواع عوارض و ناراحتي‌ها دچار شده و در درازمدت در آنان بيماري‌هاي خطرناک ظاهر مي‌گردد.

قبل از مصرف هر غذا بايد لوله گوارشي و خون و مجاري تميز و بدون جرم و مواد زائد باشد و انواع مواد ترش يا تلخ (چون اين ترکيبات قبل از صرف غذا مصرف مي‌شوند بايد ضعيف باشد تا جدارهاي داخلي را خراب نکنند) مي‌توانند مجراي غذا و لوله گوارش را پاکيزه نمايند و خوردن ترشي‌ها و تلخي‌هاي شديدتر بلافاصله بعد از غذا يا مدتي بعد بر حسب نوع غذاهاي مصرفي مي‌توانند هضم غذاها را آسان‌تر کرده و يا چربي‌ها حاصل شده را تبديل به مواد کفکنندهسازد و کساني که با غذاهاي مصرفي خود انواع مواد تجزيهکننده (اسيدها و آنزيم ها) و مواد کف¬ساز (ترکيبات تلخ و قليايي و مواد صابوني¬کننده) مصرف مي‌نمايند کمتر داراي مواد اضافي، زائد و سموم مي‌باشند.

پاکسازي تمام قسمتهاي مغز و بدن هميشه بايد مورد دقت قرار گيرد، در بعضي از قسمتهاي بدن ترکيبات کلسيم، کلسترول و در جاهائي هم ممکن است چربي‌ها و کلسترول و در مکان ديگر ممکن است اسيد اوريک uric acid يا اورات‌ها urates و غيره تشکيل شود، کلسترول cholesterol در اثر مصرف ترکيبات ترش و اسيدي هيدروليز مي‌گردد چربي‌ها و گليسيريدها Glycerides با مواد تلخ و قليايي تبديل به مواد صابوني مي‌شود و اسيداوريک و اورات‌ها هم در اثر الکل‌ها و مواد تلخ خنثي مي‌شوند و ترکيبات سبک و سوزاننده مانند مواد گوگردي بعضي از نمک‌ها و ترکيبات سبک مي‌توانند با بسياري از ته¬نشيني‌ها ترکيب شده و يا آنها را بسوزانند و به مواد حل¬شدني تبديل نمايند و ترکيباتي که در اثر سرما ته¬نشين مي‌شوند مي‌توانند در اثر گرما و آبهاي جوشيده و گرم محلول شوند و از محيط خارج گردند.

عده‌اي از ترکيبات تهنشين شده در بدن در اثر آبهاي سبک و انرژي لازم محلول شده از محيط خارج مي‌شوند و عده‌اي از املاح و رسوب‌هاي فلزي در بعضي از روغن‌ها و مواد چرب (روغن‌هاي حيواني و داراي کلسترول در مقابل نور و گرما و در شرايط لازم به ويتامين D تبديل شده بعضي از املاح و کلسيم را در خود حل مي‌کنند و کساني که به اندازه کافي از کره طبيعي و روغن‌هاي حيواني و فعاليت‌هاي مناسب بدني بهره مي‌گيرند کمتر دچار پوکي استخوان‌ها و خرابي و پوکي انساج و عضلات مي‌شوند.

از سوئي ديگر در پاکسازي بدن نبايد افراط کرد که از آن سائيدگي استخوان‌ها عضلات و انساج و انواع دردها عارض مي‌گردد و هنگام بروز انواع دردها مي‌توانيم از ترکيبات الکلي مانند دم¬کرده نعناع و آويشن و شويد و در صورتي که در اثر افراط در مصرف مواد قليائي مشکلات صفراوي و بالا رفتن قليائيت روده‌ها انجام شود مي‌توان از ترکيبات ترش و اسيدي مانند آبليمو و آبغوره و سرکه بصورت ترش و شيرين (با عسل) بهره گرفته مشکلات برطرف مي‌شود توجه به پاکسازي بدن مهم است ولي بدن افراد مي‌تواند در مقابل انواع سموم و مواد زائد نيز در درازمدت آنزيم ترشح کرده و مواد مضر را تبديل به ترکيب غيرسمي نمايد.

نويسنده دکتر نجم الدين حاجي سيدحسني

گرد آورنده : محمد تقي اشتري دليوند


 از سوي رييس سازمان دامپزشکي مطرح شد
 هشدار نسبت به گسترش شيوع تب‌برفکي 

 ايران از نظر رئيس زمان دامپزشکي در بدترين منطقه جغرافيايي به لحاظ مخازن ويروس بيماري تب برفکي قرار گرفته که بايد بيشتر از سال گذشته در زمينه‌ مبارزه با اين بيماري تلاش کند و براي آن نياز به اعتبارات بيشتري دارد.به گزارش خبرنگار ايسنا، مهدي خلج ا در نوزدهمين کنگره دامپزشکي در سالن همايش‌هاي رازي اظهار کرد: مکاتبات لازم از سوي وزير جهاد کشاورزي صورت گرفته و کميسيون کشاورزي مجلس بر افزايش اعتبارات دامپزشکي تاکيد دارد که از اين جهت اميدواريم اعتبارات سازمان دامپزشکي در سال جاري وضعيت بهتري نسبت به سال‌هاي گذشته داشته باشد، اما بايد بدانيم براي توسعه مقابله و مبارزه با بيماري تب برفکي بايد بيش از پيش به اعتبارات در اين حوزه توجه کرد.

وي خاطر نشان کرد: هنگامي که در سال 2001 بيماري تب برفکي در انگلستان شيوع پيدا کرد، شش ميليون رأس دام تلف شد و دامپزشکي اين کشور هفت ميليارد دلار خسارت به دامداران پرداخت کرد که اين نشان از انجام کار بزرگي در اين کشور دارد و بايد براي توسعه مقابله و مبارزه با اين بيماري در ايران نيز اعتبارات اين حوزه افزايش چشمگيري پيدا کند.

رييس سازمان دامپزشکي افزود: علي‌رغم همه محدوديت‌هاي موجود سال گذشته حدود 13 هزار رأس مجموع تلفات دامي بود که همين بيماري در موج قبلي خود حدود 41 هزار رأس تلفات دامي در کشور داشت.خلج ادامه داد: وضعيت توليد و تامين واکسن بهبود پيدا کرده و علاقه‌مندان براي سرمايه‌گذاري در تامين واکسن مورد نياز در حوزه دامي مي‌توانند به سازمان دامپزشکي مراجعه کنند و بدون محدوديت به اين عرصه ورود پيدا کنند.وي اظهار کرد: براي امسال 9 ميليون دوز واکسن خريداري شده و در حال ورود به کشور است که اميدواريم تا پايان ارديبهشت‌ماه مشکل تامين واکسن حل شود و از بيست‌وپنجم ارديبهشت‌ماه بتوانيم واکسيناسيون را آغاز کنيم.

رييس سازمان دامپزشکي همچنين در پاسخ به سوالي در خصوص وضعيت لبنيات سنتي اظهار کرد: بايد تمام تلاش خود را براي ارتقاي کيفيت شير خام به کار گيريم که در اين راستا سازمان دامپزشکي طي سال‌هاي اخير برنامه مشخصي تدوين و به مجلس و دولت ارائه کرده است که براساس آن پيشنهاد شده به ازاي هر ليتر شير خام 100 تومان به سازمان دامپزشکي اختصاص يابد تا بتوان از طريق فارغ‌التحصيلان بيکار و با کاهش مصرف آنتي‌بوتيک و افزايش سطح بهداشتي تغذيه دام‌ها، سلامت شير توليدي در کشور را ارتقاء دهيم.


 خبرهاازعالم علم 

 درمان سرطان با ژنراتور نانو ذره‌اي

دانشمندان موفق شدند با كمك فناوري‌نانو يك موش مبتلا به سرطان سينه را كه در مرحله نهايي بيماري قرار داشت، درمان كنند. نتايج اين تحقيق مي‌تواند نقطه عطفي در درمان سرطان باشد.

به گزارش ايرنا از ستاد ويژه توسعه فناوري نانو رياست جمهوري، مائورو فراري رئيس موسسه تحقيقات هوستون متوديست در تگزاس و يكي از نويسندگان مقاله مرتبط با اين تحقيق كه در مجله Nature Biotechnology منتشر شده است، گفت: هرگز دوست ندارم به هزاران بيمار كه دنبال درمان هستند، قول زيادي بدهم، اما نتايج به دست آمده بسيار جالب هستند.

اين روش درماني كه بر استفاده از 'ژنراتور نانوذره‌اي' مبتني است، در درمان موش موثر بوده و در نتيجه قابليت بالايي در درمان بيماران انساني دارد. اين ژنراتور به خوبي در توانايي تومورها براي مقابله با داروها اختلال ايجاد مي‌كند.

فراري افزود:اين روش ممكن است شبيه يك داستان علمي تخيلي و همانند نفوذ و از بين بردن ستاره مرگ به نظر برسد، اما كشف انجام شده استثنايي است. ما روشي يافته‌ايم كه نانوذرات را به شكلي واقعي به درون سلول‌هاي سرطاني رسانده و داروهاي مورد نظر را در هسته سلول‌ها رها مي‌سازد. با استفاده از اين ژنراتورهاي نانوذره‌اي قابل تزريق كاري را انجام داده‌ايم كه شيمي‌درماني معمولي، واكسن‌ها، تابش‌ها و نانوذرات ديگر در انجام آن شكست خورده‌اند.

فراري و همكارانش در طول اين تحقيق از يك داروي شيمي‌درماني به نام دگزوروبيسين استفاده كرده و آن را درون صفحات ميكرسكوپي سيليكوني مخفي نمودند. با اين روش سلول‌هاي سرطاني نمي‌توانند در برابر درمان مقاومت نمايند. زماني كه اين صفحات وارد سلول‌هاي سرطاني مي‌شوند، شكسته و محتواي خود را آزاد مي‌نمايند.

نتايج اين تحقيقات نشان داد كه نيمي از موش‌هايي كه با اين روش درمان شدند، تا 8 ماه هيچ نشانه‌اي از سرطان بروز ندادند. اين مدت زمان معادل 24 سال در انسان‌هاست.

به گفته وي اگر اين روش روي انسان‌ها موفق بوده و تنها بخشي از اين زمان بقا را مشاهده كنيم، همچنان عمر بيماران سرطاني را تا حد بسيار زيادي افزايش داده‌ايم. در حقيقت اين روش براي بيماراني است كه در حال حاضر به آنها گفته مي‌شود كه هيچ درماني ندارند. با وجودي كه از اين روش تنها در درمان سرطان سينه استفاده شده است، اما فراري اميد بسيار بالايي دارد كه روي درمان انواع ديگر سرطان نيز موثر باشد. بنابر گفته دانشمندان اين اكتشاف جديد مي‌تواند درمان سرطان را به طور كامل متحول سازد. اين محققان در حال برنامه‌ريزي براي گرفتن تاييديه سازمان غذا و داروي آمريكا و شروع آزمايش‌هاي باليني در سال 2017 هستند.


 خبرپزشكي 

 خاصيت هاي باور نکردني سير براي بدن

تهيه وتنظيم: برديا سيفي

قسمت اول

سير گياه بومي هند است .سير طبعي گرم و خشک دارد.در واقع، سير از 3000 سال پيش تاکنون مصرف دارويي داشته است اما فوايد آن تا زمان حال در حد اعتقاد مردم عادي محدود بود. طبق گزارشي در يکي از روزنامه هاي انجمن پزشکي امريکا، نقش درماني سير در تقريباً 1000 تحقيق توصيف و تشريح شده است. سير حاوي بيش از 100 ماده شيميايي بيولوژيکي مفيد مي باشد که از جمله آن مي توان به موادي با نامهاي بسيار عجيب و غريب زير اشاره کنيم: آليين، آليناز، آليسين، اس آليلسيستئين، ديالين، آليل متيل تري سولفيد. اگر به صورت ناشتا مصرف بشود مانند يک آنتي‌بيوتيک کاملا طبيعي عمل مي‌کند؛ چرا ناشتا؟به خاطر اينکه صبح‌ها و به صورت ناشتا باکتري‌ها مقاومت کمتري دارند و سير با سرعت بيشتري روي آن‌ها تأثير مي‌گذارد.وقتي که سير را به صورت ناشتا ميل مي‌کنيد در واقع بدنتان را سم‌زدايي کرده‌ايد.با همين کار ساده تمامي انگل‌ها و کرم‌هاي موجود در روده را بيرون رانده و سدي در برابر بيماري‌هايي مانند ديابت، فشارخون بالا و برخي از سرطان‌ها ايجاد مي‌کنيد.

خوردن سير به صورت ناشتا همچنين روي جريان خون نيز تأثير بيشتري مي‌گذارد.اين ماده‌ي غذايي فشارخون را کاهش مي‌دهد و باعث هضم راحت غذا مي‌شود.

نتايج پژوهشي که در سال 2001 انجام شده است نشان مي‌دهد افرادي که به طور مرتب سير مي‌خورند سه برابر کمتر از بقيه دچار سرماخوردگي مي‌شوند.

سير باعث بهبود عملکرد قلب، کبد و کيسه‌ي صفرا مي‌شود.براي مقابله با اسهال، مشکلات عصبي، بي‌اشتهايي، استرس و آکنه نيز مفيد است.

سير همچنين داروي ضد انعقاد خون نيز به شمار مي رود-يک داروي طبيعي براي رقيق کردن خون.

ترکيبات شيميايي و گوگرد موجود در سير شناسايي شده اند که در از بين بردن سلول ها در گليوبلاستوما يک نوع تومور مغزي مرگبار موثر است.

ادامه دارد...


 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته