جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1395/05/24 - روزنامه سراسري صبح ايران(يكشنبه) نسخه شماره 5346


شرايط شرکت نفت براي واگذاري توسعه ميدان‌ها به شرکت‌هاي داخلي

مشاور وزير نفت مطرح كرد:
تلاش براي ازسرگيري سوآپ نفت همسايگان شمالي


معادلات انرژي


خبر


 شرايط شرکت نفت براي واگذاري توسعه ميدان‌ها به شرکت‌هاي داخلي 

 
مديرعامل شرکت ملي نفت گفت: آمادگي داريم در صورت تضمين استفاده از فناوريهاي مورد نياز، سرمايه کافي و پذيرش ريسک پروژه، توسعه ميدان‌هاي کوچک و متوسط نفت و گاز را به آن دسته از شرکتهاي ايراني بسپاريم که براي تبديل شدن به شرکتهاي اکتشاف و توليد صاحب صلاحيت تشخيص داده شده‌اند.

به گزارش ايسنا، علي کاردر افزود: اين شرکت‌ها مي‌توانند در ميدان‌هاي کوچک و متوسط، به عنوان اپراتور اصلي فعاليت کرده و در اين مسير از خدمات شرکت‌هاي بين المللي داراي فناوري و سرمايه هاي خارجي استفاده کنند.

وي با بيان اين که کار در بخش بالادستي صنعت نفت، علاوه بر سرمايه، فناوري و مديريت که دستيابي به هر کدام از آنها کار ساده اي نيست، به ريسک پذيري نياز دارد، تصريح کرد: با اين حال در صورتي که شرکتهاي داخلي بتوانند اين الزامات را محقق کنند، شرکت ملي نفت ايران براي انعقاد قراردادهاي توسعه اي با اين شرکتها آمادگي دارد.

کاردر درباره ريسک پذيري و اهميت آن، با بيان اين که ريسک کار در بخش بالادستي صنعت نفت بسيار بالاست و متاسفانه در صنعت نفت ايران به جز قراردادهاي بيع متقابل، در تمام قراردادهاي ديگر، ريسک طرحها و پروژه ها همواره بر عهده کارفرما بوده است، ادامه داد: نتيجه چنين اقدامهايي، به بار آمدن بدهيهاي زياد براي شرکت ملي نفت ايران بوده؛ آنهم به خاطر پروژه هايي که در مدت زمان خود به بهره برداري نرسيدند و هزينه هاي آن گريبانگير شرکت نفت شد.معاون وزير نفت با يادآوري اين که تحمل چنين ريسکهايي در توان شرکت ملي نفت ايران نيست و شرکتهايي مي توانند طرف قرارداد ما شوند که اين ريسک را بپذيرند، تصريح کرد: تمام منابع بين المللي که وارد ايران شده است از قبل از انقلاب تاکنون، به جز در قراردادهاي بيع متقابل، همه آنها داراي پوشش ECA (موسسه اعتبار صادراتي) بوده اند، زيرا اين پوشش سقف Exposure (محدوده ريسک) کشورها را مشخص مي کند و اجازه ورود منابع بين المللي خارج از اين سقف به کشورها وجود ندارد.کاردر توضيح داد: از آنجا که در اجراي مدل جديد قراردادهاي نفتي، شرکتهاي بين المللي نفت (IOC) به ميدان مي آيند و اين شرکتها، خود ريسک طرحها و پروژه ها را مي پذيرند و ECA نمي گيرند، بنابراين امضاي قرارداد با آنها به معناي منابع جديد خارج از Exposure تعريف شده براي کشور است.وي توضيح داد: مديريت ريسک و تامين منابع مالي در ساختار شرکتهاي بين المللي نفتي بزرگ، کاملا تعريف شده است و از اين رو اين شرکتها زير بار پذيرش ريسک تامين منابع مالي پروژه هاي بزرگ مانند پروژه هاي بالادستي صنعت نفت مي روند؛ اين يکي از تعيين کننده ترين مباحثي است که حضور و همکاري شرکتهاي بين المللي را توجيه مي کند.مديرعامل شرکت ملي نفت ايران با بيان اين که مدل جديد قراردادي صنعت نفت از اين حيث بسيار قابل دفاع است، ادامه داد: بسياري به طولاني مدت بودن اين مدل قراردادي انتقاد مي کنند در حالي که زمان تعيين شده، به تحقق انتقال فناوري مستمر کمک مي کند؛ چرا که شرکت خارجي طرف قرارداد براي توليد حداکثري و تداوم آن، بي ترديد نيازمند بهره مندي از فناوريهاي روز است و اين موضوع، فرصت مناسبي را براي بهره مندي شريک ايراني از فناوريهاي مورد استفاده خارجيها فراهم خواهد کرد.به گفته وي، برخي انتقادهايي را مطرح مي کنند مبني بر اين که شرکت بين المللي، اين اختيار را دارد که هر کاري مي خواهد در ميدان انجام دهد؛ اين انتقادها نشان دهنده ناديده گرفتن جايگاه شرکت ملي نفت ايران است چرا که اين شرکت بعنوان کارفرما همانند ديگر قراردادهاي مرسوم به صورت مستمر بر فعاليتهاي پيمانکار نظارت دارد و برخوردهاي غيرصيانتي با ميدان امکانپذير نيست.

کاردر بار ديگر بر عزم شرکت ملي نفت ايران بر استفاده از انواع مدلهاي قراردادي با توجه به نوع مخازن و ميدانها تاکيد و به پايگاه خبري وزارت نفت تصريح کرد: در جلسه اخير با نمايندگان کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي نيز مطرح شد که اگر پيشنهادي در خصوص مدلهاي قراردادي که بتواند تامين کننده نيازهاي صنعت نفت به فناوري و سرمايه گذاري و قبول ريسک در ميدانها به خصوص ميدانهاي مشترک باشد ارائه شود، از آن استقبال مي کنيم.وي با تاکيد بر ضرورت بکارگيري راهکارهاي ازدياد برداشت از مخازن به عنوان يکي از مهمترين دستور کارهاي شرکت ملي نفت ايران در قراردادهاي جديد، اظهار داشت: مخزن، مصداق يکي از باارزشترين داراييهاي ملت ماست و نيت ما از معرفي مدل جديد قراردادهاي نفتي، بهره مندي بهينه مردم از اين دارايي از طريق تلاش براي ارتقاي ظرفيتها و برداشت بيشتر است.کاردر با بيان اين که کار با شرکتهاي بين المللي به معناي ناديده گرفتن توان داخلي نيست، عنوان کرد: براي روزآمد شدن در حوزه فناوري، بايد با صاحبان فناوري در تعامل باشيم و از اين رهگذر است که مي توانيم شرکتهاي داخلي خود را در اين زمينه توانمند سازيم.

معاون وزير نفت با يادآوري اين که پس از تصويب مدل جديد قراردادهاي نفتي، فعاليتهاي اجرايي شرکت ملي نفت ايران در اين زمينه آغاز شده است، گفت: کميته فني و بازرگاني و کميسيون ويژه مناقصات براي مدل جديد قراردادهاي نفتي و بيع متقابل آغاز به کار مي کند و فراخوان شناسايي شرکتهاي معتبر بين المللي کليد مي خورد.وي در پاسخ به سئوالي درباره برنامه شرکت ملي نفت ايران براي سرمايه گذاري در ساخت پالايشگاه در خارج از کشور، با بيان اين که 60 درصد بازار نفت عربستان، در اختيار اين کشور است (حاصل سرمايه گذاريهايي که در پالايشگاه هاي خارجي انجام داده) و نه صنعت نفت و نه دولت ما، چنين سرمايه هاي هنگفتي را که به اين منظور نياز است، در اختيار ندارد، ادامه داد: بنابراين مازاد بر سرمايه گذاري در پالايشگاه هاي داخلي توسط بخش خصوصي، بخشي از نفت خام در هر صورت صادر خواهد شد و مدل جديد قراردادي صنعت نفت از اين حيث که بدون هيچ سرمايه گذاري از سوي کشورمان، امکان ايجاد بازارهاي صادراتي را از طريق شرکتهاي بين المللي طرف قرارداد به علت حضور در دوران بهره برداري فراهم مي کند نيز مزيت دارد و ما مي توانيم به صورت مويرگي به پالايشگاه هاي مختلف در سراسر دنيا متصل شده و براي نفت خود تقاضاهاي بيشتري پيدا کنيم.

کاردر متذکر شد: البته اگر منابع مالي به حد کافي در اختيار داشتيم که مي توانستيم خودمان در داخل پالايشگاه بسازيم و يا سهام پالايشگاه هاي خارجي را بخريم، گزينه بهتري بود اما با شرايط حاضر و کمبود منابع مالي، بايد با در نظر گرفتن هزينه و فايده، بهترين گزينه را انتخاب کرد.


 مشاور وزير نفت مطرح كرد:
 تلاش براي ازسرگيري سوآپ نفت همسايگان شمالي 

 مشاور وزيرنفت با ابرازاميدواري نسبت به اين که مذاکرات دردست انجام به نتيجه برسد و سوآپ (معاوضه) نفت عملياتي شود،گفت: پس از قطع سوآپ در دولت قبل، بسياري از فرصت هاي خوبي را که ما در منطقه درياي خزر داشتيم، رقيبان ما گرفتند و بازگرداندن شرايط به دوران سابق، دشوار است.

محمود آستانه در گفت و گو با ايرنا درباره آخرين وضعيت راه اندازي سوآپ با همسايگان شمالي از طريق درياي خزر، افزود: امکان حمل نفت کشورهايي مانند قزاقستان و ترکمنستان وجود دارد، بنابراين در حال مذاکره با شرکت هاي سوآپ کننده هستيم تا بتوانيم نفت توليدي اين کشورها را سوآپ کنيم.

سوآپ نفت خام کشورهاي آسياي ميانه از مسير ايران پس از 13 سال به دستور وزير نفت وقت دولت دهم در سال 1389 متوقف شد.

منابع نفت و گاز منطقه آسياي ميانه امکان دسترسي به بنادر آزاد ندارند و به همين دليل جمهوري اسلامي ايران به دليل موقعيت ويژه جغرافيايي و راهبردي خود نقش تعيين کننده اي در اين فعاليت اقتصادي داشته است.

عضو هيات مديره شرکت نيکو در ادامه اين گفت وگو با تاکيد بر اين که مذاکره سوآپ با دولت ها انجام نمي شود، ادامه داد: هم اکنون با شرکت هاي ويتول، دراگون، لوک اويل، ليتاس و برخي شرکت هاي داخلي مذاکره هايي داشته ايم، اما هنوز به توافق نرسيده ايم.

وي با ابرازاميدواري نسبت به اين که مذاکرات امسال به نتيجه برسد و سوآپ نفت خام عملياتي شود، ادامه داد: ايران براي سوآپ روزانه 300 هزار بشکه نفت خام همسايگان شمالي آماده است و محدوديتي ندارد.

عضو هيات مديره شرکت نيکو اضافه کرد: در درياي خزر، محدوديت هاي زيادي براي ترانزيت نفت خام وجود دارد، زيرا کشتي ها کوچک هستند و بنادر نيز ظرفيت پاييني دارند، بنابراين ما مي توانيم از اين فرصت به خوبي استفاده کنيم.

آستانه مي گويد، در صورت اجرا شدن سوآپ، ما نفت خام را در بنادر شمالي و پايانه نفتي نکا تحويل مي گيريم و در جنوب کشور تحويل مي دهيم.

مشاور وزير نفت درباره زيان هاي قطع سوآپ در دولت قبل، گفت: بايد از کساني که سوآپ را قطع کردند، پرسيد که چرا اين ضرر را با تصميم غلط خود به کشور تحميل و ميدان را به رقيبان ما واگذار کردند.

آستانه يادآور شد: بسياري از فرصت هاي خوبي را که ما در منطقه درياي خزر داشتيم، رقيبان ما گرفتند و بازگرداندن شرايط به دوران سابق، دشوار است.

توقف سوآپ فرآورده هاي نفتي از اقدام هاي تعجب آور و نسنجيده دولت دهم بود که ضررهاي جبران ناپذيري را به موقعيت استراتژيک ايران به عنوان مسير امن ترانزيت انرژي در منطقه وارد کرد.

اين تصميم نه تنها امنيت و ثبات مسير ترانزيت انرژي از ايران را زيرسوال برد، بلکه موجب محکوميت کشورمان در ديوان داوري بين المللي شد.

وزير نفت وقت دولت دهم در سال 1389 به بهانه با صرفه نبودن سوآپ، آن را قطع و گفته بود سوآپ کشور را به واردکننده نفت تبديل کرده است؛ اما بعد از قطع سوآپ و نقض قرارداد با شرکت هاي سوآپ کننده که به دستور وي صورت گرفته بود، شرکت هاي سوآپ کننده به دليل نقض قرارداد از دادگاه درخواست غرامت کردند.

موقعيت جغرافيايي و استراتژيک ايران اين امکان را براي کشور فراهم کرده است که بتواند با هزينه اي اندک و از طريق سوآپ، جايگاه خود را به عنوان مسير امن ترانزيت انرژي تثبيت کند.

از طريق سوآپ، همسايگان شمالي ايران، بخشي از فرآورده هاي نفتي خود را از طريق کشورمان به بازارهاي هدف ارسال مي کردند که اين اقدام، موقعيت بي نظير ايران را به عنوان شاهراهي امن براي انتقال انرژي تقويت مي کرد.

بهره گيري ايران از اين موقعيت استراتژيک، نقش مهمي را در همگرايي سياسي و اقتصادي همسايگان با کشورمان ايفا مي کرد.

از طريق سوآپ، از يک طرف نفت خام توليدي همسايگان شمالي، توسط ايران از طريق بنادر جنوبي ايران صادر مي شود و از طرف ديگر، نيازهاي نفتي مناطق شمالي کشورمان به شکل ساده تري تامين مي شد.

توقف سوآپ نه تنها خسارت هاي سياسي، اقتصادي و حقوقي بين المللي به کشور زد بلکه سبب شد خطوط لوله و تاسيسات احداث شده در پايانه نفتي شمال کشور به حال خود رها شوند.

برخي کارشناسان معتقدند بزرگترين برنده توقف سوآپ از مسير ايران، کشور ترکيه بوده است، به طوري که پس از لغو سوآپ، همه نگاه ها به سوي ترکيه معطوف شد و اين کشور توانست از طريق جلب اعتماد کشورهاي توليدکننده و مصرف کننده نفت و گاز، موقعيت خود را به عنوان مسير ترانزيتي امن و باثبات تحکيم کند.

اگرچه دولت يازدهم احياي سوآپ نفت و فرآورده نفتي را در دستور کار خود قرار داده و مذاکراتي را با مشتريان قديمي سوآپ آغاز کرده است اما براي حصول نتيجه مسير سخت و ناهمواري پيش رو دارد، زيرا مشتريان قديمي سوآپ ايران، توانسته اند از طريق ترکيه يا ساير کشورها، مسيرهاي امن و مطمئني را براي انتقال فرآورده هاي نفتي خود بيابند و حاضر نيستند به راحتي به بازار ايران بازگردند.


 معادلات انرژي 

 2 پالايشگاه هند به جمع مشتريان نفت ايران پيوستند

دو پالايشگاه «هندوستان پتروليوم» و «بهارات پتروليوم» پس از نزديک به سه سال توقف خريد نفت از ايران بار ديگر به جمع مشتريان نفت کشور پيوسته و واردات نفت از ايران را آغاز کردند.به گزارش مهر، پس از پالايشگاه «توتن جنرال» ژاپن، دو پالايشگاه نفت «هندوستان پتروليوم» و «بهارات پتروليوم» هند هم با فروکش کردن فشار تحريم‌ها و محدوديت‌هاي بين‌المللي بار ديگر به جمع مشتريان نفت خام ايران پيوست.

بر اين اساس فروش نفت خام ايران به اين دو پالايشگاه هندي پس از نزديک به سه سال توقف بار ديگر از سرگرفته شده است تا حجم فروش نفت ايران به اين کشور آسيايي با افزايش بيشتري همراه شود.بر اساس گزارش مديريت امور اوپک و ارتباط با مجامع انرژي وزارت نفت، جمهوري اسلامي ايران در طول هفت ماهه نخست سال جاري 2016 ميلادي تاکنون به طور متوسط روزانه حدود 359 هزار بشکه نفت خام به هند صادر کرده اند که حجم صادرات نفت ايران به اين مشتري سنتي آسيايي در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته افزايشي 67 درصدي داشته است.

در شرايط فعلي سه پالايشگاه «ريلانس، اسار و مانگلور» از مشتريان سنتي خريدار نفت خام ايران در هند هستند که با اضافه شده دو پالايشگاه «هندوستان پتروليوم» و «بهارات پتروليوم»، جمع پالايشگران خريدار نفت ايران در هند به 5 پالايشگاه افزايش يافته است.

از سوي ديگر حجم صادرات نفت ايران به هند درحالي از ابتداي سال‌جاري ميلادي به بالاترين ميزان در طول هفت سال گذشته تاکنون رسيده است که شرکت ملي نفت ايران بهار امسال برخي از امتيازهاي فروش نفت به پالايشگاه‌هاي هندي را لغو کرده بود.سيدمحسن قمصري مدير امور بين‌الملل شرکت نفت ايران هم اخيرا با تاييد حذف روپيه از معاملات نفتي ايران، اين تغيير را از مسئوليت‌هاي بانک مرکزي عنوان کرد و يادآور شده است: در دوران تحريم هزينه انتقال نفت به برخي از پالايشگاه‌هاي هندي بر عهده شرکت ملي نفت ايران قراردادهاي سي. آي. اف بوده که اخيرا قراردادها را به تيپ فوب «FOB» تغيير کرده است.

لهستان نفت ايران را جانشين نفت روسيه مي‌کند

لهستان تلاش مي کند براي تأمين خوراک پالايشگاههاي نفت خود، نفت ايران را جايگزين نفت روسيه کند.

به گزارش ايسنا، خبرگزاري رويترز به نقل از منابع صنعتي اعلام کرد لهستان نفت ايران را جايگزين نفت روسيه مي کند و نفت خام نوع اورالز روسيه راهي بازار آسيا خواهد شد.

شرکت معامله گر مرکوريا که زماني بزرگترين فروشنده نفت خام اورالز در لهستان به شمار مي آمد، در حال تعطيلي فعاليت‌هاي خود و تخليه مخازن نفتي در پايانه گدانسک لهستان است.

اين شرکت براي بيرون بردن نفت خام اورالز، از نفتکش آتلانتاس استفاده خواهد کرد که يک محموله دو ميليون بشکه اي از نفت ايران را به بندر گدانسک منتقل مي کند.

با اين همه، سخنگوي مرکوريا اعلام کرد اين شرکت همچنان به فعاليت در بازار لهستان علاقمند است و در سالهاي آينده، به تلاش براي فروش محموله هاي نفت خام اورالز در اين کشور ادامه مي دهد.

شرکت لهستاني لوتوس به تازگي يک محموله دو ميليون بشکه اي از نفتخام توليدي ايران را خريداري کرده و قرار است محموله ياد شده در ميانه ماه اوت سال جاري ميلادي در لهستان تحويل داده شود.

عقد قرارداد توليد بنزين يورو 5 با شرکت آمريکايي UOP

خيري گفت: اکنون پالايشگاه تهران روزانه حدودا 6 ميليون و 500 هزار ليتر در روز بنزين توليد مي‌کند که تماما به يورو 5 تبديل مي‌شود.

احمد خيري مدير عمليات پالايشگاه تهران در گفت‌وگو با ايلنا درباره تبديل بنزين توليدي پالايشگاه به يورو 5 گفت: ما برنامه ريزي کرده‌ايم که بتوانيم درجه آرام سوزي را به 95 برسانيم و به اين ترتيب تمامي بنزين توليدي در پالايشگاه يورو 5 خواهد شد.وي افزود: فعلا کارهاي مطالعاتي و طراحي پايه واحد CCR انجام شده و در مرحله عقد قرارداد با شرکت آمريکايي UOP هستيم.

خيري تصريح کرد: در صورتي که اين واحد 16 هزار بشکه‌اي در روز در چرخه توليد قرار بگيرد از نظر درجه آرام سوزي و يا اکتان به يورو 5 ارتقا پيدا مي‌کنيم. وي اظهار داشت: در حال حاضر مذاکرات اين طرح با اين شرکت آمريکايي انجام شده، مطالعه فني و طراحي پايه صورت گرفته و در مرحله طراحي پايه‌ايم ولي ساخت واحد توسط شرکت‌هاي داخلي انجام مي‌شود.

مدير عمليات پالايشگاه تهران خاطرنشان کرد: اکنون پالايشگاه تهران روزانه حدودا 6 ميليون و 500 هزار ليتر در روز بنزين توليد مي‌کند که تماما به يورو 5 تبديل مي‌شود.

ترکيه گاز بيشتري از ايران مي‌خرد

وزير امور خارجه ترکيه گفت ترکيه خواهان خريد گاز بيشتر از ايران است و تهران و آنکارا بايد بدون داوري اختلاف خود بر سر قيمت گاز را حل کنند.

به گزارش تسنيم به نقل از رويترز، مولود چاوش اوغلو، وزير امور خارجه ترکيه گفت، ترکيه خواهان خريد گاز بيشتر از ايران است و در خصوص مسائل قيمت گذاري با تهران مذاکره کرده است.وي افزود، تهران و آنکارا بايد بدون داوري اختلاف خود بر سر قيمت گاز را حل کنند.

چاوش اوغلو اين اظهارات را در کنفرانس مشترک خبري با محمد جواد ظريف، همتاي ايراني‌اش که به آنکارا سفر کرده بود عنوان کرد.

ترکيه در سال 2012، اختلاف خود بر سر قيمت گاز با ايران را به ديوان داوري بين المللي کشاند. ديوان در فوريه 2016 به‌سود ترکيه حکم داد و به دو طرف دستور داد تا بر سر کاهش 13.3 تا 15.8 درصدي قيمت گاز ايران به توافق برسند.انتظار مي رود دو کشور در سپتامبر 2016 به توافقي در اين زمينه دست يابند.


 خبر 

 گزارش آتش سوزي خط لوله گاز در گناوه در هفته جاري نهايي مي‌شود

مسئول بررسي علت آتش‌سوزي‌هاي اخير در مجتمع‌هاي پتروشيمي و همچنين خطوط لوله گاز با بيان اين که بررسي‌ها در حال نهايي شدن است گفت: به احتمال زياد طي هفته جاري گزارش مربوطه آماده شود.

حسين بهرام نيا در گفت‌و گو با ايسنا با بيان اين مطلب اظهار کرد:‌ در مورد آتش سوزي‌هاي اتفاق افتاده بررسي‌ها انجام و نظرات جمع بندي شده است، تنها منتظر نتيجه آزمايشگاهي در برخي موارد هستيم.اين عضو کميسيون انرژي مجلس افزود: بررسي‌هاي ميداني از محل وقوع اتفاقات، انجام شده است و عمدتا در بحث خط لوله گاز 42 اينچ گناوه منتظر هستيم تا نتيجه آزمايشگاه برسد و احتمال زياد در هفته پيش رو گزارش را ارايه مي‌کنيم.

مذاکرات جديد نفتي ايران و نروژ آغاز شد

دور جديد مذاکرات نفتي ايران و نروژ با هدف انتقال دانش و اجراي طرح هاي افزايش ضريب بازيافت در مخازن نفتي کشور آغاز شد.به گزارش مهر، محمدرضا جعفري نصر با اشاره به آغاز دور جديد مذاکرات نفتي ايران با شرکت «انرژي رينگ» نروژ، گفت: توسعه بخش بالادستي صنعت نفت و اجراي طرح هاي افزايش ضريب بازيافت از ميادين قديمي نفت کشور دو محور گفتگوها با اين شرکت نروژي بوده است.

عضو هيات علمي پژوهشگاه صنعت نفت ايران با اعلام اينکه اين شرکت نروژي تاکنون کنسرسيومي از دانشگاه استونگر و مراکز تحقيقاتي همچون پتراد را براي اجراي طرح هاي افزايش ضريب بازيافت نفت در ايران تشکيل داده است، تصريح کرد: بر اساس گفتگوهاي اوليه اين شرکت اروپايي به منظور همکاري با صنعت نفت ايران اعلام آمادگي کرده است.اين مقام مسئول با اشاره به ضرورت انتقال دانش و فنآوري هاي نفتي و گازي در دوران پسا برجام، اظهار داشت: علاوه بر اين در طول گفتگوهاي انجام شده با شرکت نروژي، آنها به منظور ارائه خدمات آموزشي هم به صنايع نفت و گاز ايران اظهار تمايل کرده‌اند.

جعفري نصر با بيان اينکه هم اکنون برداشت نفت از مخازن هيدروکربوري کشور به طور متوسط به حدود 27 درصد رسيده است، تاکيد کرد: شرکت نروژي تجارب ارزنده‌اي در افزايش ضريب بازيافت در سطح 60 درصد را براي اجرا در نروژ پيشنهاد داده است و با توجه به اين‌که يک درصد افزايش در ازدياد برداشت، ميلياردها دلار ارز آوري براي کشور دارد از اين رو اين موضوع در اولويت‌هاي ملي صنعت نفت و گاز کشور است.

اين مقام مسئول با اشاره به اين‌که قدمت صنعت نفت نروژ بيش از 3 دهه نيست، تبيين کرد: با وجود سابقه کم اين کشور اروپايي در صنعت نفت اما انتقال دانش فني در دستور کار آن‌ها بوده و بسياري از دانش‌ها را به جهان مي‌فروشند و به عنوان يک کشور پيشتاز هستند.

معاون وزير نفت:

قراردادهاي نفتي ميلياردي تا پايان سال مي‌رسند

معاون امور بين‌الملل و بازرگاني وزيرنفت با بيان اين که مذاکرات اوليه با شرکتهاي خارجي براي امضاء قراردادهاي نفتي به صورت فعال در جريان است، گفت: تا پايان امسال شاهد امضاي قراردادهاي ميلياردي در اين صنعت خواهيم بود.به گزارش ايسنا، اميرحسين زماني نيا با بيان اين که مدل جديد قراردادهاي نفتي امکان همکاري با شرکتهاي بزرگ و مطرح بين المللي را افزايش مي دهد، با يادآوري اين موضوع که هم اکنون چارچوب اين مدل از قراردادها در هيات وزيران تصويب شده است، افزود: پس از تائيد اين قرارداد در مجلس و تهيه پيش نويس، مناقصه پروژه هاي نفتي برگزار مي شود.

وي با بيان اين که کاهش قيمت جهاني نفت، شرايط سختي را براي سرمايه گذاري در صنعت نفت در عرصه بين المللي به وجود آورده و رقابت شديدي براي جذب سرمايه گذاري در اين بخش شکل گرفته است، تصريح کرد: با اين وجود پروژه هاي ايران براي شرکتهاي بين المللي جذاب است.

زماني نيا، دليل حضور نيافتن شرکتهاي خارجي در پروژه هاي صنعت نفت ايران را تاکنون، تاخير در تصويب مدل جديد قراردادهاي نفتي عنوان کرد و افزود: پروژه هاي نفتي ايران بدون ترديد تا 2 ماه آينده عرضه خواهد شد و شک ندارم تا قبل از پايان امسال، قراردادهاي بزرگي در صنعت نفت امضا خواهيم کرد.وي با تاکيد براين که مذاکرات اوليه با شرکتهاي خارجي بصورت مداوم در جريان است وتفاهمهاي اوليه نيز در اين زمينه به دست آمده است، درباره اين که شرکتهاي اروپايي تمايل بيشتري به حضور در پروژه هاي صنعت نفت ايران دارند يا شرکتهاي آسيايي، تصريح کرد: شرکتهاي علاقمند از هر دو قاره وجود دارد.

معاون وزير نفت درباره همکاري صنعت نفت ايران و شرکتهاي آلماني با توجه به اين که هيئت آلماني نخستين هياتي بود که بعد از لغو تحريمها و در تيرماه پارسال به ايران آمد، اظهار کرد: همکاري خوبي با شرکتهاي آلماني و بخصوص زيمنس شکل گرفته است و نقشه راه همکاري با اين شرکت بزرگ آلماني تدوين شده است.

وي يادآورشد: شرکت ملي نفت ايران و شرکت ملي گاز ايران ارديبهشت ماه امسال تفاهمنامه همکاري با اين شرکت آلماني امضا کردند.


 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته