جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1395/07/13 - روزنامه سراسري صبح ايران (سه شنبه) نسخه شماره 5388


نيروي گرانش زمين و کاشف آن


توليد مبدل خورشيدي با الهام از رگبرگ گياهان


عجيب و جالب


آيا مي دانيد؟


 نيروي گرانش زمين و کاشف آن 

 کسي که از يک اتفاق ساده وقتي در سايه درخت نشسته بود,توانست کشف بزرگ را در تاريخ بشر انجام دهد. درخت سيبي که نيوتن زير آن نشسته بود بسيار معروف است. چهار نيروي بنيادي حاکم تمامي فعل و انفعالات سرتاسر گيتي هستند، اين نيروها شامل نيروي هسته اي ضعيف، نيروي هسته اي قوي،الکترومغناطيس و گرانش هستند. مرموزترين و عجيب ترين بين آنها گرانش است. اگر چه چگونگي عمل کردن گرانش در مقياس ماکرو (به عنوان نيروي کنترل کننده منظومه شمسي، کهکشان ها و ابرخوشه هاي کهکشاني) مورد درک قرار گرفته است، اما چگونگي تعامل اين نيرو با سه نيروي ديگر هنوز هم به عنوان يک راز باقي مانده است.

انسان ها از زمان هاي بسيار قديم درک پايه اي از اين نيرو داشته اند. ولي ما درک امروزيمان از گرانش يا جاذبه را مديون سر آيزاک نيوتن هستيم. با کمک اين فيزيک رياضيدان انگليسي قرن هفدهم، درک ما از جهان و قوانين حاکم بر آن متحول شده است. همگي با داستان معروف درخت سيب نيوتن آشنا هستيم،

اما حقيقت اين است که نظريه گرانش نيوتن صرفا حاصل يک جرقه کوچک در ذهن نيوتن نيست بلکه نتيجه کنار هم گذاشتن دانش و اطلاعات پايه اي است که قرن ها قبل از نيوتن انباشته شده بود. او مفاهيم کشف شده علمي خود را در کتابي سه جلدي با نام «اصولِ رياضيِ فلسفه طبيعي» که براي نخستين بار در سال 1687 منتشر شد به جهانيان عرضه کرد.

نيوتن در اين کتاب سه قانون حرکت خودش را که از قوانين يوهانس کپلر در زمينه حرکات سيارات و توصيفات رياضياتي خودش از گرانش مشتق شده بود مطرح کرد. اين قوانين اساس و پايه مکانيک کلاسيک را شکل داد و تا قبل از ظهور نظريه نسبيت اينشتين در قرن بيستم، بدون تغيير باقي مانده بود.

قرن هفدهم، قرن شکوفايي و پيشرفت علوم در زمينه رياضيات، فيزيک، نجوم، زيست شناسي و شيمي بود. برخي از بزرگترين تحولات اين دوره عبارت بودند از توسعه مدل خورشيد مرکزي منظومه شمسي توسط نيکلاس کوپرنيک، تلاش هاي پيشگامانه گاليلئو گاليله در زمينه نجوم، تلسکوپ و توسعه عدسي هاي مدرن.

همچنين در همين دوره بود که يوهانس کپلر قوانين حرکت سيارات را توسعه داد. اين قوانين در خلال سالهاي 1609 تا 1619 حرکت سياراتي که تا آن زمان شناخته شده بودند (عطارد، ناهيد، زمين، مريخ، مشتري و زحل) را به دور خورشيد توضيح مي داد:

1- سيارات در مداري بيضوي به دور خورشيد مي گردند و خورشيد در يکي از دو کانون اين بيضي قرار دارد.

2- خط واصل بين خورشيد و سيارات در زمان‌هاي مساوي، مساحت‌هاي مساوي را مي پيمايد.

3- دوره حرکت سياره به دورخورشيد با فاصله سياره تا خورشيد تناسب دارد. (به بيان ساده تر: مربع زمان تناوب چرخش سيارات به دور خورشيد با مکعب (توان سوم)نصف محور بزرگ بيضي متناسب است.)

اين قوانين ايرادات رياضياتي مدل کوپرنيک (که سيارات را داراي مدار دايره اي شکل به مرکزيت خورشيد فرض مي کرد) را برطرف کردند و در نتيجه شک هايي که نسبت به درستي اين مدل بود را از بين برد. بعدها آيزاک نيوتن ضمن بازبيني اين نظريه نظرش به تاثير گرانش بر مدار سيارات جلب شد

قوانين سه گانه نيوتن:

در سال 1678 نيوتن به دليل فشار زياد کاري دچار فروپاشي رواني شده بود و از طرفي با ستاره شناس معروف، رابرت هوک هم وارد مجادله شده بود. او در سالهاي بعدي از مراسلات با ديگر دانشمندان کناره گيري کرد و مجددا به ستاره شناسي و مکانيک روي آورد.

در سال 81-1680، دنباله داري در آسمان پديدار شد که نظر نيوتن را به خود جلب کرد، او در اين رابطه با ستاره شناس سلطنتي انگيسي، جان فلمستيد مکاتباتي انجام داد و همين زمينه اي براي علاقمندي دوباره او به ستاره شناسي بود.نيوتن پس از بازبيني قوانين حرکت کپلر، به توسعه مدلي رياضي که بيضوي بودن مدار سيارات را ناشي از نيروي مرکز گرا (که گاها به اشتباه گريز از مرکز هم گفته مي شود) تعريف مي کند

که با مربع بردار شعاعي رابطه عکس دارد. نيوتن اين نتايج را با ادموند هالي(کاشف دنباله دار هالي) و انجمن سلطنتي در ميان گذاشت. در رساله مشهور نيوتن(اصولِ رياضيِ فلسفه طبيعي) که شامل سه قانون حرکت نيوتن مي شود، چنين آمده است که:

1- در يک دستگاه مرجع لخت جسمي که تحت تأثير يک نيروي خارجي نباشد يا ساکن مي ماند، يا با سرعت ثابت به حرکت خود ادامه مي دهد.

2- بردار مجموع نيروهاي وارده بر جسم (F) برابر است با جرم آن جسم(m) ضربدر بردار شتاب جسم (a)، که معمولا در قالب معادلات رياضي به اين صورت بيان مي شود: F=ma

3- هرگاه جسمي به جسم ديگر نيرو وارد کند، جسم دوم نيرويي با همان اندازه و در جهت مخالف به جسم اول وارد مي‌کند.

.اين قوانين که روابط ميان نيروهاي وارد بر اشياء و حرکت ناشي از آن را توصيف مي کند، پايه و اساس مکانيک کلاسيک را تشکيل مي دهد.

همچنين نيوتن به کمک اين قوانين توانست جرم سيارات را محاسبه کند، پهن شدگي قطب ها و بيرون زدگي(برآمدگي يا شکم دادن زمين در استوا) را اثبات و چگونگي ايجاد جزر و مد به وسيله گرانش خورشيد و ماه را توضيح داد.

از ديگر فعاليت هاي علمي نيوتن مي توان به ابداع حساب ديفرانسيل و انتگرال اشاره کرد، او بر روي سرعت صوت در هوا (براساس قانون بويل) کار کرد، براي اعتدالين دليل آورد(نيوتن اعتدالين را نتيجه تاثير گرانش ماه بر زمين دانست)، بي نظمي در حرکت ماه را مورد بررسي قرار داد، نظريه اي براي تعيين مدار دنباله دارها ارائه داد، و به بسياري فعاليت هاي علمي ديگر پرداخت

نيوتن و داستان درخت سيب:

به گزارش پارس ناز داستان مشهور کشف گرانش به کمک سيبي که به سر نيوتن خورد حالا ديگر بخشي از فرهنگ عامه شده است. با اينکه بسياري اين داستان را جعلي دانسته اند و اينکه چنين کشف بزرگي در يک آن به ذهن نيوتن رسيده باشد را مردود دانسته اند، ولي خود نيوتن بارها اين داستان را تعريف کرده و ادعا کرده است که واقعا همه چيز در نتيجه آن حادثه به او الهام شده است.

همچنين، اين داستان در نوشته هاي ويليام استاکلي (که يک کشيش انگليسي و همکار نيوتن در انجمن سلطنتي بود) تاييد شده است. البته استاکلي اظهار کرده است که در مکالمه اي که با نيوتن داشته، او گفته است در حال تماشاي سقوط يک سيب به زمين، به تامل درباره ي گرانش روي آورده است.

استاکلي نوشته: «ما به باغ رفتيم، و در زير سايه درختان سيب به نوشيدن چاي مشغول شديم، من و او تنها بوديم، در حال گفتگو بوديم که او به من گفت، مفهوم گرانش در وضعيتي مشابه وضعيت فعليمان به ذهنم رسيد. وقتي سقوط سيب را تماشا ميکردم از خود پرسيدم “چرا سيب هميشه بايد عمودي به سمت زمين پايين بيايد؟”…»

جان کانديوت، دستيار نيوتن در ضرابخانه سلطنتي (که بعدا با خواهر زاده او ازدواج کرد) نيز در شرح حالي از نيوتن به توصيف همين داستان پرداخت. بر اساس گفته هاي کانديوت، اين اتفاق در سال 1666 در سفري که نيوتن به لينکلن‌شر براي ملاقات با مادرش انجام داده بود رخ داد. او در حال قدم زدن در باغ به تفکر درباره ي چگونگي تاثير گرانش بر سقوط سيب و مدار ماه پرداخته است.

به همين ترتيب، ولتر نيز در متني حماسي در سال 1727 نوشت: نيوتن اولين بار در حالي که در باغ خانوادگي خويش سقوط سيب از درختي را نظاره مي کرد به ساختار جاذبه انديشيد. اين همان چيزي است که نيوتن در سال 1660 آن را گزارش کرد.

با اين حال نزديک به دو دهه طول کشيد تا نيوتن توانست نظريات خود را به کمک رياضيات به اثبات رسانده و در اثر خود (اصول رياضي فلسفه طبيعي) به جهانيان عرضه کند. او به سرعت به اين نتيجه رسيد که نيرويي که باعث سقوط سيب مي شود همان نيرويي است که سيارات را در مدار خود نگه مي دارد، به اين ترتيب او نام «گرانش جهاني» را بر اين نيرو گذاشت.

تاکنون درباره اينکه کدام درخت همان درختي است که نيوتن با الهام از آن گرانش را کشف کرده، صحبت هاي ضد و نقيض بسياري شده است. آن طور که مسئولين مدرسه سلطنتي گراهام ادعا مي کنند، اين درخت سالها پيش توسط آنها خريداري شده و پس از ريشه کن شدن به باغ خانوادگي مدير سابق اين مدرسه منتقل شده است.

با اين حال نشنال ترست(موسسه حفظ منابع طبيعي انگستان) که مالک خانه اي است که نيوتن در آن بزرگ شده، ادعا مي کند که درخت هنوز در همانجاست. نسلي از درختاني که از درخت اصلي گرفته شده اند بيرون از دروازه اصلي کالج ترينتي کمبريج ديده مي شود، درست زير اتاقي که نيوتن در آنجا مطالعه مي کرد.

دستاوردهاي نيوتن تاثير عميقي بر علوم گذاشت، او با اصول و قوانيني که از خود بر جاي گذاشت براي حدود 200 سال فيزيک و علوم مرتبط با آن را از خود متاثر کرد. مفهوم گرانش جهاني نيوتن تا قرن بيستم (که مکانيک کوانتوم و نظريه نسبيت عام اينشتين ارائه شد) سنگ بناي بسياري از مفاهيم نجوم مدرن شد.


 توليد مبدل خورشيدي با الهام از رگبرگ گياهان 

 
محققان با الهام از ساختار هندسي رگبرگ‌هاي موجود در برگ گياهان براي اولين‌بار موفق به توليد شبکه‌ نانوسيمي مورد استفاده در سلول‌هاي خورشيدي و نمايشگرهاي لمسي شدند.

به گزارش ايسنا و به نقل از ساينس نيوز، محققان معتقدند که استفاده از اکسيد قلع اينديوم در توليد صفحات شفاف و رساناي سلول‌هاي خورشيدي از نظر اقتصادي به صرفه نيست و قيمت محصول نهايي را افزايش مي‌دهد.

با استفاده از فناوري معماري طبيعت که اشکال هندسي فراکتال ساخته شده‌اند، مي‌توان توان خروجي مجموعه سلول خورشيدي را در مقايسه با روش سنتي افزايش داد.

ساختار معماري طبيعي فراکتال ساختاري هندسي است که با بزرگ کردن هر بخش از اين ساختار به نسبت معين، همان ساختار نخستين به دست مي‌آيد. به عبارت ديگر فراکتال ساختاري است که هر بخش از آن با مقياس بزرگترش همانند است و از دور و نزديک يکسان ديده مي‌شود.

ساختار رگبرگ گياهان نيز با تبعيت از معماري فراکتال طوري تشکيل شده است که براساس ميزان نور دريافتي از خورشيد از تراکم خاصي پيروي مي‌کند. بنابراين درختان به طور طبيعي در بهترين شرايط از منابع موجود در محيط استفاده مي‌کنند.

محققان با تقليد از معماري طبيعي براي اولين‌بار نانوسيم‌هاي موجود در سلول‌هاي خورشيدي را براساس سه فاکتور بهره‌گيري از حداکثر پوشش‌دهي سطح، توزيع يکسان جريان در سطح و حداقل مقاومت در جريان الکتريکي توليد کردند. پروفسور ميشل گيرزيگ، پژوهشگر موسسه هولمتز زنترون برلين عنوان کرد: همواره بشر با الهام از طبيعت موفق به کسب بهترين دستاوردهاي علمي شده است. محققان ما نيز با تقليد از معماري تراکم متغير يا فراکتال موجود در برگ گياهان موفق به توليد نسل جديد سلول‌هاي خورشيدي با کارايي بالا شده‌اند.

وي در ادامه افزود: خوشبختانه با اين روش بهره‌وري سلول‌هاي خورشيدي به عدد 5.91 درصد رسيده است.


 عجيب و جالب 

 حيواناتي که انسان را شفا مي دهند!

آذر فخري

حتما شنيده ايد که برخي از قاچاقچيان ، حيوانات خاصي را قاچاق مي کنند.معمولا نسل اين جانوران رو به انقراض است و محافظت شده هستند. اما بسياري از شکارچيان و قاچاقچيان ، با وجود پرخطر و پر هزينه بودن ، هميشه دنبال اين حيوانات اند.

کرگدن به خاطر شاخش ، خرس قهوه اي به خاطر کبد و طحالش ، بعضي از انواع مورچه ها و مارمولک ها و... مدام در حال شکار شدن اند.

البته خود اين جانوران ، براي شکارچيان چندان اهميتي ندارند، بلکه آن قسمت از اندام شان که داراي خاصيت دارويي است مورد توجه است.

اين جانوران و جانوراني از اين دست از قديم الايام ، به عنوان دارو، در طب سنتي مورد استفاده قرار مي گرفته اند. امروزه هم با وجود تمام محافظت ها و مخالفت ها ، هنوز اين جانوران شکار و به عنوان دارو مصرف مي شوند.

يکي از اين جانوران ، يک نوع مارمولک است به نام " سمنقور " که براي مداواي بيماري هاي عصبي ، مثل رعشه و لقوه و بيماري هاي مفصلي، مورد استفاده قرار مي گيرند.

اين مارمولک ، پس از شکار شدن ، ابتدا نمک سود شده و سپس به عطاري ها فرستاده مي شوند.

طبع اين مارمولک گرم است و به توصيه و تاکيد عطاري ها ، بايد از آن به ميزان بسيار کم ، مثلا به اندازه ي يک نخود، مصرف کرد.

مسلما ، طرفداران محيط زيست و دوستداران جانوران، مخالف جدي اين نوع شکارها هستند.

احتمالا ، خود شما هرگز حاضر نشويد در صورت بيماري، از اين مارمولک به عنوان دارو استفاده کنيد. ولي در طول قرن ها که هنوز علم پزشکي و داروسازي به اين حد از پيشرفت نرسيده بود و هر قومي ناچار بود از امکانات و مواد موجود در محيط زيستش براي تغذيه و درمان ، استفاده کند، اين مارمولک ، جان بسياري را نجات داده است.

فسيل خزنده عجيب‌الخلقه شگفتي دانشمندان را برانگيخت

دانشمندان فسيل خزنده‌اي 200 ميليون ساله را کشف کرده‌اند که با تحقيق روي آن در تلاشند چگونگي پراکندگي چهارپايان را در جهان بيابند.

به گزارش گروه علم و فناوري آنا به نقل از ScienceAlert، دانشمندان به تازگي فسيل‌هايي از گونه Drepanosaurus (داسي‌سوسمار) را پيدا کرده‌اند که در دست‌هاس جلويي، مجهز به پنجه‌هايي بزرگ براي کندن زمين و بيرون کشيدن حشرات از دل خاک هستند. فسيل اين جانور شباهت زيادي به مورچه‌خوارهاي امروزي ساکن جنگل‌هاي جنوبي و مرکزي آمريکا دارد.

پژوهشگران با مطالعه روي فسيل اين جانور مي‌توانند چگونگي پديد آمدن و پراکندگي آن را در دنيا پيدا کنند. اين فسيل‌هاي تازه که در يک معدن سنگ واقع در نيومکزيکو يافت شد، به اندازه يک گربه است و دانشمندان حدس مي‌زنند که اين جانور روي درخت‌ زندگي مي‌کرده است. اين جانور داراي سري شبيه پرندگان روي بدني مانند سوسمار بوده است اما غيرعادي‌ترين ويژگي اين جانور، وضعيت دست‌هاي جلويي آن است.

«داسي‌سوسمار» بازوها و دست‌هاي جلويي بسيار بزرگ و عضلاني داشته است. انگشت اشاره اين جانور بسيار بزرگ‌تر از ساير انگشتان بوده و مانند سپري از پنجه محافظت مي‌کرده است. در واقع، اين انگشت جانور را مي‌توان بزرگ‌‌‌ترين استخوان کل بازو دانست.

اندام جلويي بدن چهاپايان براي انطباق‌پذير آنهاست و در راه رفتن، کندن زمين، پرواز يا شنا مورد استفاده قرار مي‌گرفت. اين در حالي است که در فسيل کشف‌شده، هنوز هم بعد از گذشت 375 ميليون سال از تکامل، طرح اوليه اندام جلويي اين جانور حفظ شده است.

دانشمندان به دنبال کشف فسيل اين جانور، مدلي سه‌بعدي از اين خزنده را براساس اسکن‌هاي ميکروسيتي استخوان‌ها تهيه کردند و در واقع، ساختار بدني آن را بار ديگر به صورت سه‌بعدي طراحي کردند. اما ساير فيسل‌هايي که تاکنون يافت شده‌اند، به دليل از بين رفتن، مطالعه آنها بسيار دشوار است.

به گفته محققان، در ناحيه دست يا ساعد ما انسان‌ها، در ساعد «تيرانوسوروس رکس» و فيل، دو استخوان وجود دارد که با باريک و بلند شدن استخوان‌هاي موازي، نمايان مي‌شوند. اما محققان دريافتند که اين جانور کشف شده فاقد اين استخوان‌هاي موازي بوده است.

بنابر اين، تمام اين الگوها، فارغ از موقعيت بومي و تباري آنها، در سير تکاملي چهارپايان مشاهده مي‌شود اما در اين جانور چنين الگوهايي را نمي‌توان مشاهده کرد. پژوهشگران با مطالعه روي سبک زندگي اين جانور دريافتند که «داسي سوسمار» تطابق خوبي با محيط خود پيدا کرده است به طوري که امروزه تکامل يافته است و در قالب گروه‌هاي مدرن اين جانوران موسوم به «مورچه‌‌خوارها» تکامل پيدا کرده‌ است.

شواهد حاکي از آن است که «داسي سوسمار» در انتهاي دوره زمين‌شناسي ترياس ناپديد شدند و بعد از آن جانور مشابهي از اين نسل پديد نيامده است.


 آيا مي دانيد؟ 

 رازهاي نهفته در آثار باستاني تاريخ

قسمت دوم

سنگ هاي پوما پونکا (Pumapunka)

پوما پونکو که به معني راهرو پوم است، به داشتن سنگ‌هاي عظيم، پيچيدگي طراحي و دقت فوق العاده‌اي که در برش و طرز قرارگيري آن‌ها ديده مي‌شود، شناخته شده‌ است. در پوما پونکو سنگ‌ها جوري در کنار يکديگر چيده شده‌اند که نمي‌توان يک تيغه چاقو را در ميان آن‌ها قرار داد.

با توجه به اين ويژگي‌ها، پوما پونکو اغلب به عنوان دليلي است که زمين توسط بيگانگان يا موجودات افسانه‌اي ديگري مورد بازديد قرار گرفته است که در ساخت بناهاي سنگي، بسيار پيشرفته‌تر از انسان‌ها بودند.

ساختارهاي سنگي مايه‌ي تحير باستان شناساني است که نمي‌توانند برش سنگ‌هاي جدا از هم با امکانات محدود آن زمان را توصيف کنند. سنگ‌هاي به هم پيوسته‌ي پوما پونکا از گرانيت و ديوريت ساخته شده‌اند که فقط الماس از آنها سخت‌تر است؛ پس اگر مردم باستان اين سنگ‌ها را خودشان ساخته‌اند،

مي‌بايست از ابزار الماسي استفاده کرده باشند. يک نکته عجيب ديگر در مورد اين سنگ‌ها وزن فوق‌العاده بالاي آنهاست (هر کدام بيش از 800 تن). اين امر با توجه به فاصله ي 16 کيلومتري نزديک‌ترين معدن سنگ، بسيار تعجب‌برانگيز است. حمل چنين تخته سنگ‌هايي حتي با تکنولوژي و امکانات بالابر و حامل مدرن امروزي نيز بسيار دشوار است

کفن تورين

اين کفن باعث ايجاد بحث‌هاي بسيار زيادي ميان دانشمندان، مردم با ايمان، مورخان و نويسندگان شد که کجا و چه زماني و چگونه اين کفن ساخته شده است؟ از يک ديدگاه مذهبي، پاپ پيوس يازدهم، تصوير را با توافق کليساي کاتوليک روم به عنوان چهره مقدس مسيح پذيرفت و آن را وقف مراسم چهره مقدس مسيح کرد.

بعضي بر اين باورند که اين پارچه بر صورت مسيح در مدفنش گذاشته شده است. شکاکان آن را سند جعلي مربوط به قرون وسطي مي‌دانند و ديگران آن را تاثير واکنش‌هاي شيميايي طبيعت بر پارچه مي‌دانند

در سال 1988 با استفاده از روش علمي تاريخ‌گذاري راديو کربن، دانشمندان کفن را متعلق به 1300 سال بعد از مسيح نسبت دادند و سپس بحث و ادعاهاي زيادي مبني بر اشتباه بودن اين آزمايش به وجود آمد.

بعد از آزمايشهاي متنوع توسط افراد مختلف، سرانجام در سال 2008 محققان در دانشگاه آکسفورد با راديوکربن، پارچه را دقيق‌تر آزمايش کردند و احتمال تاريخ آن را که متعلق به زمان زندگي مسيح باشد تاييد و آزمايش‌هاي سال 1988 را تکذيب کردند. با تمام اين اوصاف کفن تورين هنوز جزو معماهاي حل نشده بشريت است و تحقيقات همچنان درباره آن ادامه دارد.

استون هنج

دواير سنگي”استون‌ هنج” يکي از عجايب جهان باستان و از مشهورترين محوطه‌هاي باستاني امروز جهان است که از سال 1986 در فهرست ميراث جهاني يونسکو ثبت شده است. قدمت اين محوطه باستاني که در “ويلت‌شاير” انگلستان واقع شده است، به عصر نوسنگي و عصر مفرغ برمي‌گردد.

استون‌ هنج از دو دايره‌سنگي متحد‌المرکز تشکيل شده است که ارتفاع سنگ‌هاي دايره دروني آن به 6 متر و وزن‌شان به حدود 50 تن مي‌رسد.

به عقيده کارشناسان، استون‌ هنج در چند مرحله و در يک دوره زماني هزارساله، از 3 هزار تا 2 هزار سال پيش از ميلاد مسيح، ساخته شده است. ساخت استون‌ هنج در زمان خود يک شاهکار مهندسي و مستلزم انگيزه، وقت و نيروي انساني بالايي بوده است. با اين حال تا امروز دليل ساخت استون‌ هنج روشن نشده است

هر چند تئوري‌هاي زيادي در مورد کاربرد و دليل ساخت اين دواير سنگي وجود دارد که هنوز هيچ يک از آن‌ها به يقين ثابت نشده‌اند

خطوط نازکا

خطوط نازکا مجموعه‌اي از خطوط است که در صحراي نازکا، يک دشت باير واقع شده است. اين دشت به طول 80 کيلومتر و بين شهرهاي نازکا و پاليا در پرو کشيده شده است. اين خطوط توسط فرهنگ نازکا خلق شده است. صدها شکل منحصر به فرد وجود دارد که از نظر پيچيدگي از خطوط ساده تا مرغ‌هاي مگس خوار، عنکبوت،

ميمون و مارمولک داراي تنوع هستند. خطوط نازکا به جز از فضا قابل تشخيص به صورت خطوط منسجم نيستند. از اين رو حدس زده مي‌شود که مردم نازکا هرگز نتوانستند کاري را که خلق کرده‌اند را به صورت منسجم ببينند.

آنچه بيشتر ما را در سردرگمي قرار مي‌دهد نگاره‌هاي جانورساناني است که در آنجا ترسيم شده‌اند. اين تصاوير چگونه مي‌توانستند خلق شوند وقتي که خالقان آنها بدون داشتن وسيله‌اي براي پرواز، امکان چک کردن روند کار را از منظري مناسب (در ارتفاع) نداشته‌اند؟ هيچ يک از اين طرح‌ها آنقدر کوچک نيستند

که از روي زمين قابل رويت باشند، در حاليکه از زمين، اين تصاوير به مانند يک سري رد بدون شکل از تاير خودرو که از پهنه‌ي دشت عبور کرده است جلوه مي‌کنند. اين اشکال وقتي چهره‌ي واقعي خود را برملا مي‌سازند که از فاصله چند صد متري از سطح زمين ديده شوند. در آن ناحيه هيچ ارتفاعي يافت نمي‌شود که بتواند اين منظر مناسب را فراهم سازد.

?ادامه دارد...


 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته