جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1395/08/29 - روزنامه سراسري صبح ايران (شنبه) نسخه شماره 5424

در صورت عدم توافق وزراي اوپک در آخر نوامبر ????، صورت مي گيرد:
احتمال سقوط قيمت نفت در آينده

معاون وزير نفت خبر داد:
بنزين آلوده وارد کشور نشده است


معادلات انرژي

يادداشت
زنگار‎زدايي از چهره نفت


ميز خبر


 در صورت عدم توافق وزراي اوپک در آخر نوامبر ????، صورت مي گيرد:
 احتمال سقوط قيمت نفت در آينده 

سرپرست سابق اداره کل امور اوپک وزارت نفت با اشاره به نشست 30 نوامبر (10آذرماه) اوپک و تصميم گيري درمورد سهميه توليد هر عضو،اظهار کرد: اگر توافقي حاصل نشود سال آينده ميلادي (2017) چهارمين سال پياپي استمرار مازاد عرضه تقاضا خواهد بود. در اين صورت احتمال سقوط قيمت نفت وجود خواهد داشت.
مهدي عسلي در گفت و گو با ايسنا، با اشاره به کنفرانس آينده وزراي اوپک در آخر نوامبر 2016، اظهار کرد: اعضاي سازمان کشورهاي صادر کننده نفت تلاش هاي خود براي رسيدن به توافقي بر سر نحوه کاهش توليد نفت به حد تعيين شده در کنفرانس سپتامبر گذشته الجزاير را تشديد کرده اند و اين تلاش‌ها مخصوصا توسط سه کشور الجزاير، ونزوئلا و قطر هدايت مي شود. وي توضيح داد: الجزاير مايل است شاهد عملي شدن توافقي باشد که ماه گذشته و با تلاش هاي آن کشور براي کاهش توليد نفت اوپک به سطح 32.5 الي 33 ميليون بشکه در روز به دست آمد. توفيق در اين امر نفوذ الجزاير در سازمان اوپک را افزايش خواهد داد زيرا توافق قبلي اوپک براي کاهش توليد نفت در سال 2008 نيز در اوران الجزاير به دست آمده بود که موجب تعادل بازار و اعاده قيمتهاي قابل قبول براي نفت شد.
مدير کل سابق اداره کل امور اوپک ادامه داد: ونزوئلا از ابتداي سقوط قيمت نفت در نيمه دوم سال 2014 تلاش هاي زيادي براي کاهش توليد نفت اوپک براي اعاده قيمت‌ها داشت زيرا اقتصاد آن کشور بشدت وابسته به درامدهاي نفتي است چنانچه درامدهاي دولت ونزوئلا افزايش نيابد بحران اقتصادي در آن کشور مي‌تواند مشکلات بيشتري براي دولت مادورو ايجاد کند. قطر نيز با آنکه از توليدکنندگان و صادر کنندگان بزرگ اوپک نيست اما با توجه به رياست کنوني وزير قطري بر سازمان اوپک مايل است اين تلاش هاي ديپلماتيک به نتيجه مطلوب برسد.
عسلي با اشاره به اين نکته که در شرايط کنوني تنها سه کشور ايران، عراق و عربستان از اعضاي اوپک توان بلقوه بالايي براي افزايش عرضه نفت خود دارند، تصرح کرد: قيمت نفت پس از توافق اوليه اوپک در سپتامبر گذشته در الجزاير براي کاهش سقف توليد اوپک روندد صعودي به خود گرفت و به حد 54 دلار در هر بشکه رسيد اما پس از آنکه جلسه کارشناسي اين سازمان در اکتبر گذشته به نتيجه اي دست نيافت اميدواري به اجراي توافق کاهش يافته قيمت نفت شروع به تنزل کرد بطوريکه هم اکنون و در 16 ماه نوامبر قيمت سبد نفت اوپک به حدود 42 دلار در هر بشکه رسيده است. در واقع توليد اوپک هنوز در حال افزايش است و پس از رسيدن به بالاترين حد توليد خود در ماه اکتبر که نزديک به 33.8 ميليون بشکه در روز گزارش شده است امکان افزايش حتي بيشتر توليد نفت اوپک با بازگشت توليد ليبي و نتيجريه به سطح قبلي توليد اين کشورها وجود دارد.
مديرکل سابق امور اوپک وزارت نفت با تاکيد بر اينکه کاهش قيمت نفت در هفته هاي اخير ارتباطي با افزايش تدريجي توليد نفت ايران نداشته، توضيح داد: مطابق گزارش موسسات بين المللي در حاليکه بازارهاي نفت هاي سبک و سنگين با مازاد عرضه روبرو است بازار نفت نيمه سنگين از جمله نفت ايران هم اکنون داراي موازنه بوده و يا حتي با مازاد تقاضا مواجه است. با اينحال ايران به منظور تقويت بازارهاي نفت گزينه توقف افزايش توليد خود پس از رسيدن به سطح توليد 4 الي 4.2 ميليون بشکه در روز را به طور کلي رد نکرده است. در اين ميان عراق اعلام کرده حاضر به مشارکت در کاهش توليد است اما بر اساس ارقام توليد رسمي اعلام شده توسط آن کشور (يعني 4.8 ميليون بشکه در روز) و نه ارقامي که دبيرخانه اوپک بر اساس منابع ثانويه (حدود 4.6 ميليون بشکه در روز) اعلام کرده اند. عراق با اين استدلال که در حال جنگ با گروه هاي تروريستي است خواهان مستثني شدن از کاهش توليد براي رسيدن به سقف کلي توليد اوپک است.
عسلي با اشاره به تعهد اوپک اوپک در الجزاير مبني بر اينکه سقف توليد خود را به 32.5 الي 33 ميليون بشکه در روز برساند، اظهار کرد: عليرغم توافق ماه گذشته توليد اوپک به 33.8 ميليون بشکه رسيده است و اگر توافقي بر سر نحوه کاهش توليد حاصل نشود سال آينده ميلادي (2017) چهارمين سال پياپي استمرار مازاد عرضه تقاضا خواهد بود. در اين صورت احتمال سقوط قيمت نفت وجود خواهد داشت. در حاليکه دستيابي به يک توافق بر سر کاهش و يا حتي توقف رشد توليد مي تواند قيمتهاي نفت را به دامنه 50 الي 60 دلار در هر بشکه بازگرداند. طبعا همراه کردن ساير توليد کنندگان غير اوپک از جمله روسيه ميتواند بازار نفت را سريعتر به تعادل برساند.
عسلي با بيان اينکه رفتار روسيه در موضوع همکاري با اوپک براي متوقف کردن رشد توليد از پيچيدگي زيادي برخوردار بوده است، اظهار کرد: روسيه نيز مانند هر کشور توليد کننده نفت غير اوپک مايل است از کاهش توليد نفت اعضاي اين سازمان حداکثر استفاده را کرده و به اصطلاح با سواري مجاني بيشترين بشکه ممکن نفت خود را در بازارهاي بين المللي و در قيمتهاي بالاتري که با کاهش توليد اوپک ممکن شده است، به فروش رساند. اکنون با چشم انداز بهبود روابط بين روسيه و آمريکا که احتمال آن در دولت آقاي ترامپ پر رنگ تر شده است و تغيير شرايط روابط سياسي روسيه با امريکا و غرب، ممکن است دولت روسيه نياز کمتري به همکاري با اوپک براي ثبات بازارهاي نفت احساس کند و شاهد تغيير مجدد مواضع اين کشور در اين مورد باشيم.
وي با بيان اينکه کنفرانس نوامبر از نظر رسميت بخشيدن به تصميم کنفرانس الجزاير و توزيع کاهش توليد توافق شده (حدود 800 هزار الي 1.3 ميليون بشکه در روز) بين کشورهاي عضو سازمان و اعاده روند افزايشي قيمت نفت حايز اهميت است افزود: بي نتيجه ماندن جلسه کارشناسي اوپک در اکتبر گذشته نشان داد که رسيدن به توافقي در اين مورد آسان نبوده و نيازمند پيگيرها و يک ديپلماسي نفتي توانمند است.
مدير کل سابق اداره کل امور اوپک ادامه داد: چنانچه تا 30 نوامبر 2016 و تاريخ کنفرانس اوپک ايران موفق به افزايش توليد خود به سطح مطلوب حدود 4.2 ميليون بشکه درروز شود و احتمال اندکي براي افزايش بيشتر توليد در کوتاه مدت وجود داشته باشد طبعا براي موفقيت تصميم کنفرانس الجزاير، ثبات بازارهاي نفت و افزايش قيمتهاي نفت ميتوان انعطاف بيشتري نشان داده و بر روي توقف رشد توليد ايران در سطح توليد ياد شده در مقابل کاهش توليد ديگر اعضاء مبارزه کرد. در غير اينصورت و از آنجا که ايران آمادگي پذيرش توقف رشد توليد را قبل از رسيدن به اين سطح از توليد را ندارد لازم است سناريو هاي مختلف مورد توجه قرار گيرد.
مديرکل سابق امور اوپک وزارت نفت در پايان اظهار کرد: عليرغم تمام اختلاف نظرها به نظر ميرسد احتمال دست يابي به توافق در جلسه آينده اوپک بيشتر از عدم توافق باشد زيرا از يک طرف کشورهاي عضو مخصوصا عربستان سعودي به قيمتهاي بالاتر نفت براي بهبود شرايط اقتصادي خود نياز دارند و ديگر انکه گزارش ها نشان ميدهد که طي يک سال اخير (اکتبر 2015 الي اکتبر 2016) عربستان سعودي حجم بزرگي از انبارهاي نفت خام خود را کاهش داده است. اين موضوع مي تواند ناشي از مشکلات آن کشور در حفظ توليد خود در سطح 10.6 ميليون بشکه در روز باشد. چنانچه اين گزارشها صحت داشته باشد عربستان ناگزير از کاهش سقف رسمي توليد خود خواهد بود و تلاشهاي اخير آن کشور براي همراه کردن ديگر کشورهاي اوپک با خود در واقع براي آن است که وانمود کند کاهش رسمي توليد نفت آن کشور به دليل اجراي توافق اوپک و نه ناتواني او در ادامه توليد در سطح 10.6 ميليون بشکه در روز بوده است.


 معاون وزير نفت خبر داد:
 بنزين آلوده وارد کشور نشده است 

معاون وزير نفت با تشريح ضوابط آزمايش کيفيت محموله‌هاي وارداتي، ضمن رد ورود بنزين آلوده به داخل کشور، گفت: عامل آلودگي هوا، توزيع بنزين آلوده نيست.عباس کاظمي در گفتگو با مهر درباره آخرين وضعيت توليد و عرضه بنزين با استاندارد يورو چهار اتحاديه اروپا در کلانشهرهاي کشور، گفت: از ابتداي امسال تاکنون، به طور متوسط روزانه حدود 74 ميليون ليتر بنزين در کشور مصرف شده که از اين ميزان، 62 ميليون ليتر در پالايشگاه‌هاي داخل کشور توليد شده است.
معاون وزير نفت با اعلام اينکه از مجموع کل بنزين توليدي در پالايشگاه‌هاي داخلي حدود 26 ميليون ليتر بنزين داراي استاندارد يورو چهار بوده است، تصريح کرد: هم اکنون در کلانشهرهاي تهران، کرج، اراک، اصفهان، تبريز، شيراز، اهواز و مشهد بنزين يورو چهار عرضه مي‌شود که کيفيت آن، تفاوتي با استاندارد و کيفيت بنزين عرضه شده حتي در کشورهاي پيشرفته اروپايي ندارد.
مديرعامل شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي با تاکيد بر اينکه آلودگي هواي تهران و برخي از کلانشهرهاي کشور ارتباطي با کيفيت بنزين عرضه شده ندارد، اظهار داشت: همزمان با کاهش دماي هوا در کلانشهر تهران پديده «وارونگي دما» به وقوع مي‌پيوندد و با توجه به اينکه حرکت افقي و عمودي هوا نداريم، تجميع کربن منجر به آلودگي هوا
شده است.
اين مقام مسئول با يادآوري اينکه آلاينده‌هاي زيست‌محيطي همچون گوگرد، بنزن، آروماتيک، اولفين در بنزين‌هاي معمولي وجود دارد، اما وجود اين مواد آلاينده در ترکيب بنزين يورو چهار در حد استاندارد جهاني است، تبيين کرد: از اين رو علت اصلي آلايندگي هواي شهرها، وارونگي دما است که تجميع کربن را در سطح زمين ايجاد مي‌کند.
وي همچنين در خصوص وجود برخي از اظهارنظرها مبني بر آلوده بودن و يا کيفيت پايين بنزين وارداتي هم توضيح داد: براي بنزين‌هاي وارداتي همه معيارها و استانداردهاي کمي و کيفي کنترل و اعمال مي‌شود.
کاظمي با بيان اينکه در شرايط فعلي سه مرحله آزمايش بر روي محموله‌هاي بنزين وارداتي انجام مي‌شود، تاکيد کرد: آزمايش نخست از مبدأ پالايشگاهي که مي‌خريم، صورت مي‌گيرد که بر اساس آن، برگه آزمايش را دريافت نموده و با آزمايش بازرسي شرکت پالايش و پخش نفتي تطبيق مي‌دهيم که دو برگه آزمايش بايد بايد يکسان باشد.
وي اظهار داشت: در مرحله دوم قبل از تخليه محموله بنزين در بنادر آزمايش مي‌کنيم که بايد با دو آزمايش قبلي يکسان باشد؛ ضمن اينکه سازمان استاندارد هم آزمايش لازم را انجام
مي دهد، اگر نتيجه چهار آزمايش يکسان بود، اجازه ترخيص بنزين وادراتي داده مي‌شود.
معاون وزير نفت همچنين در خصوص برنامه جديد افزايش ظرفيت توليد بنزين با استاندارد يورو چهار هم گفت: با بهره‌برداري از مجتمع بنزين‌سازي پالايشگاه نفت بندرعباس تا چند هفته آينده، علاوه بر افزايش سه ميليون ليتري توليد بنزين، بيش از 70 درصد بنزين توليدي اين پالايشگاه به استاندارد يورو 4 ارتقاء يافته و به اين ترتيب ميزان توليد اين فرآورده نفتي به 34 ميليون ليتر مي‌رسد.


 معادلات انرژي 

در غياب وزير نفت ايران؛
روسيه رئيس مجمع جهاني گاز شد
هجدهمين نشست وزارتي مجمع کشورهاي صادرکننده گاز در غياب وزير نفت ايران، با تصويب اولين مدل جامع جهاني گاز، انتخاب روسيه به عنوان رئيس و ميزبان دوره آينده اين مجمع به کار خود پايان داد.
به گزارش مهر، هجدهمين نشست وزارتي مجمع کشورهاي صادرکننده گاز (جي‌ئي‌سي‌اف) در غياب بيژن زنگنه، وزير نفت ايران در دوحه قطر به کار خود پايان داد.مهمترين ويژگي برگزاري هجدهمين نشست وزارتي مجمع کشورهاي صادرکننده گاز، تصويب راهبرد بلندمدت اين مجمع گازي بود؛ به طوري‌که با تصويب آن، به هيات‌عامل اجازه دادند که برنامه عملي پنج‌ساله براي اجرايي‌کردن اين سند را تدوين کند؛ ضمن اينکه توافق شد اين سند هر پنج سال يک بار، بازنگري‌ شود.از سوي ديگر، در اين نشست وزيران کشوراي عضو جي‌ئي‌سي‌اف با اشاره به موج مثبت ايجاد شده در پي توافق مبارزه با تغييرات آب و هوا در پاريس، بر جايگاه گاز در رويارويي با نگراني‌هاي زيست‌محيطي تأکيد کردند.محمد الساده وزير انرژي قطر در اين نشست با اشاره به تحولات سريع در بازار انرژي و به ويژه بازار گاز، گفت: عرضه بالا، کند بودن روند رشد تقاضا و افت قيمت‌ها، مهمترين ويژگي‌هاي وضع کنوني به شمار مي‌آيند که براي رويارويي با آن، بايد همگرايي و همکاري بيشتري ميان اعضاي جي‌ئي‌سي‌اف وجود داشته باشد.
اين مقام قطري همچنين با اشاره به تعهد جي‌ئي‌سي‌اف در تأمين انرژي پاک براي جهان، از اقدام‌هاي دبيرخانه اين سازمان در تکميل دورنماي 2040 ميلادي اين مجمع و تدوين راهبرد بلندمدت آن، قدرداني کرد.
يکي ديگر از ويژگي‌هاي برگزاري نشست گازي دوحه، انتصاب «الکساندر نواک» وزير انرژي روسيه، به عنوان رئيس دوره‌اي جي‌ئي‌سي‌اف از آغاز سال 2017 ميلادي بود؛ همچنين در اين نشست «گابريل ام اوبيانگ ليما» وزير معادن، صنعت و انرژي گينه استوايي، به عنوان رئيس علي‌البدل اين مجمع انتخاب شد. نکته جالب توجه ديگر برگزاري اين نشست، آن است که بيژن زنگنه وزير نفت ايران به عنوان يکي از کشورهاي هيات موسس در اين نشست حضور نيافت و فقط حسين کاظم‌پور اردبيلي، نماينده ايران در هيات‌عامل اوپک در اين نشست حضور يافت.
در اين نشست، اعضاي جي‌ئي‌سي‌اف شامل الجزاير، بوليوي، مصر، گينه استوايي، ايران، ليبي، نيجريه، قطر، روسيه، ترينيداد و توباگو، امارات و ونزوئلا در کنار کشورهاي آذربايجان، عراق، هلند، نروژ، عمان، و پرو به عنوان اعضاي ناظر، حضور داشتند.

سفر ويژه شرکت‌هاي نفتي روس به تهران
هيات 28 نفره مديران شرکت‌هاي انرژي روسيه از جمله گازپروم ،گازپروم نفت، روس نفت ، لوک اويل، زاروبژنفت ، تات نفت و استروي ترانس گاز جهت شرکت در کارگاه قراردادهاي جديد نفتي به تهران سفر ‌کردنند.به گزارش شانا ،کارگاه مذکور که به طور خاص براي شرکت هاي نفتي و گازي روسيه برگزار شد، در جريان ملاقات وزراي نفت دو کشور در حاشيه اجلاس اوپک در الجزيره مورد توافق قرار گرفت.
پس از توافق برجام و به ويژه پس از تصويب مدل جديد قراردادهاي نفتي از سوي مجلس شوراي اسلامي، استقبال شرکت‌هاي روسي جهت حضور در بازار ايران، روند شتاباني به خود گرفته و پيش بيني مي‌شود اين روند سرعت بيشتري به خود بگيرد.
اميدواري معاون شرکت نفت ايران به امضاي قرارداد نفتي با روس‌ها
معاون مديرعامل شرکت ملي نفت ايران گفت: روسيه به عنوان يک کشور قدرتمند و همکار راهبردي ايران و کشوري که روزانه 10 ميليون بشکه نفت خام توليد مي‌کند، قابليت‌هاي فراواني براي همکاري با ايران دارد. غلامرضا منوچهري در حاشيه برگزاري کارگاه بررسي ابعاد الگوي جديد قراردادهاي نفتي که با حضور نمايندگان چند شرکت روس، برگزار شد، گفت: پس از اظهار تمايل شرکت‌هاي روسي براي آشنايي بيشتر با ابعاد الگوي جديد قراردادهاي بالادستي صنعت نفت، يک هيئت 35 نفره به نمايندگي از چند شرکت مهم اين کشور براي حضور در يک کارگاه آموزشي به ايران سفر کردند.
معاون مديرعامل شرکت ملي نفت ايران با بيان اين که برگزاري دوره‌هاي آموزشي سبب افزايش تعامل و نگاه جدي‌تر آن‌ها به بازار ايران مي‌شود، افزود: روسيه به عنوان يک کشور قدرتمند و همکار راهبردي ايران و کشوري که روزانه 10 ميليون بشکه نفت توليد مي‌کند، در زمينه فناوري‎هاي IOR و EOR رشد بسيار خوبي داشته است و اين شرکت‌ها قابليت‌هاي فراواني براي همکاري با ايران دارند.

آغاز تهاتر طلب و بدهي دولت
و شرکت‌هاي پتروشيمي
قائم مقام انجمن صنفي کارفرمايي صنعت پتروشيمي با اشاره به اخذ مصوبه‌اي از هيات دولت، گفت: با اخذ اين مصوبه مرحله اول تهاتر طلب و بدهي‌هاي شرکت‌هاي پتروشيمي و دولت اجرايي شد.
به گزارش فارس، فريبرز کريمايي در تشريح مصوبه اخير هيات دولت مبني بر تهاتر طلب و بدهي‌هاي شرکت‌هاي پتروشيمي با دولت گفت: بر اساس بند (پ) ماده 2 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي کشور، اخيرا مصوبه‌اي در هيات دولت به تصويب رسيده که بر اساس آن بخشي از بدهي‌ها و طلب شرکت‌هاي پتروشيمي تهاتر شده است.
به گزارش انجمن صنفي کارفرمايان پتروشيمي، قائم مقام انجمن صنفي کارفرمايي صنعت پتروشيمي با اعلام اينکه اين تشکل صنفي از ظرفيت‌هاي قانون رفع موانع توليد براي تهاتر بدهي‌ها بين دولت و شرکت‌هاي پتروشيمي استفاده کرده است، تصريح کرد: با توجه به مشکلات کمبود نقدينگي دولت پس از انجام رايزني و ايجاد زيرساخت‌هاي مناسب امکان تهاتر بخشي از طلب‌ها و بدهي‌ها بين شرکت‌هاي پتروشيمي و دولت فراهم شد.
وي افزود: بر اساس مصوبه اخير دولت، اين امکان فراهم شد که شرکت‌هايي که از يک‌سو به يکي از دستگاه‌هاي دولتي بدهکار بودند و از سوي ديگر از دولت طلبکار هستند،بدهي‌شان تهاتر شود تا شرکت‌هاي خصوصي بتوانند در شرايط مالي بهتري فعاليت کنند.
اين مقام مسئول، با بيان اينکه در راستاي اين برنامه جديد حدود 316 ميليارد تومان از کل طلب‌ها و بدهي‌هاي شرکت‌هاي پتروشيمي دولت تهاتر شده است، اظهار داشت: از چند سال قبل تاکنون تعدادي از شرکت‌هاي پتروشيمي توليدکننده اوره از دولت بابت فروش اين محصول پتروشيمي طلبي چند صد ميليارد توماني داشته اند.
وي با تاکيد بر اينکه با هماهنگي شرکت خدمات حمايتي کشاورزي، انجمن صنفي کارفرمايي صنعت پتروشيمي، وزارت اقتصاد و شرکت‌هاي پتروشيمي امکان تهاتر طلب و بدهي‌ها بين دولت و پتروشيمي‌ها امکان پذير شده است، تاکيد کرد: پيش بيني مي‌شود فاز دوم اجراي اين طرح براي تهاتر بخش ديگري از بدهي‌ها و طلب‌ها بين شرکت‌هاي پتروشيمي و دولت به زودي عملياتي شود. کريمائي با بيان اينکه برخي از طلب شرکت پتروشيمي از دولت از محل بدهي‌هاي اين شرکت‌ها به سازمان خصوصي‌سازي تهاتر شده است، تاکيد کرد: از آنجايي که شرکتهاي پتروشيمي مستقيم به دولت بدهکار نبودند، از روش خاصي براي اجراي اين قانون استفاده شد.


 يادداشت
 زنگار‎زدايي از چهره نفت  

صحبت از اختصاص سه درصدِ اعتبارات توسعه‎اي غرب کارون به مبحث مسئوليت‎هاي اجتماعي، رقم کمي نيست. همين چند روز پيش سه طرح توسعه‎اي غرب کارون با بيش از 6 ميليارد دلار سرمايه‎گذاري به بهره‎برداري رسيد. فکر کنيد اگر سه درصد اين اعتبارات سهم مسئوليت‎هاي اجتماعي شده بود، شايد 23 آبان ماه امسال مي‎توانستيم افتتاح پروژه‎هاي نفتي و اضافه شدن بيش از 250 هزار بشکه به ظرفيت برداشت نفت از غرب کارون را در ميان مردمي جشن بگيريم که از نعمت نفت به اندازه نقمت آن بهره برده‎اند.
وزير نفت در مراسم افتتاح طرح‎هاي توسعه‎اي غرب کارون از موافقت رئيس جمهوري با اختصاص سه درصد اعتبارات توسعه‎اي غرب کارون به اجراي طرح‎هاي CSR خبر داد و گفت: «طي پنج سال آتي براي اجراي مسئوليت‎هاي اجتماعي نفت در غرب کارون حدود هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري مي‎شود». اين طرح تصويب شود يا نشود، قراردادهاي بزرگي براي تکميل توسعه صنعت نفت در غرب کارون در راه است؛ قراردادهايي که توجه به مسئوليت‎هاي اجتماعي از اصول اجتناب‎ناپذير آن است. قرار است با هر شکل و شيوه‎اي، همانطور که رئيس جمهوري در اين مراسم تاکيد کرد، چهره مناطق نفتي رنگ رحمت بگيرد.وزارت نفت طرحي را تحت عنوان «طرح مطالعات جامع اجتماعي، اقتصادي، مديريتي و زيست محيطي مناطق نفتي غرب کارون با هدف دستيابي به توسعه پايدار و متوازن» در دستور کار قرار داده است. اما چرا هدف، دستيابي به توسعه پايدار و متوازن عنوان شده است؟! فرقي نمي کند. ايران يا هر گوشه ديگري از جهان؛ صنعت نفت يا هر صنعت ديگري، غرب کارون، پارس جنوبي يا هر نقطه از کشور، هيچ فرقي نمي‎کند. پايداريِ توسعه، هميشه و همه جا منوط به رضايت و همراهي مردم است.مدير نظارت بر طرح‌هاي عمراني مناطق نفت‎خيز در شرکت ملي نفت ايران از اجراي مسئوليت‎هاي اجتماعي نفت در سالهاي آتي خبرهاي خوبي دارد. به گفته محسن اميريان، طي پنج سال آينده با اجرايي شدن طرح مطالعات جامع اجتماعي، اقتصادي، مديريتي و زيست محيطي مناطق نفتي غرب کارون، اعتبارات کلاني به مبحث مسئوليت‎هاي اجتماعي در اين منطقه اختصاص داده مي‎شود. فعاليت‎هاي توسعه‎اي نفت به نحوي انجام خواهد شد که هيچ ابنيه عمراني (راه) در هور احداث نشود. بيمارستان سوسنگرد تکميل و طرح تثبيت شن‎هاي روان نيز با جديت دنبال خواهد شد. در دنياي امروز، توسعه صنعت نفت با مسئوليت‎هاي اجتماعي گره خورده است.خرمشهر ديگر خونين‎شهر نيست. هويزه که روزي با تجاوز ارتش عراق با خاک يکسان شد، امروز بر فراز ويرانه‎ها، سرافراز روزها را به شب مي‎رساند. چذابه اين روزها به جاي نيروهاي عراقي، ميزبان قدوم راهيان کربلاست و امروز (26 آبان ماه) همزمان با سالروز شکست حصر سوسنگرد، سوسنگرد در سرور است. مردم دشت آزادگان با همه محروميت‎ها روزگار مي گذرانند و اميد دارند شايد پس از گذشت 28 سال از پايان جنگ تحميلي، رفاه و آباداني به اين خاک شهيدپرور روي خوش نشان دهد. وزارت نفت دولت يازدهم هم به اين منظور عزم خود را جزم کرده است. سال 1400 بايد بيش از 250 واحد رفاهي و عمراني شامل مدرسه، مرکز درماني، مجتمع ورزشي، راه و جاده و آبرساني به امکانات محدود مناطق شهري و روستايي غرب کارون اضافه شده باشد. خام فروشي که اين روزها به محور جديد مباحث منتقدان تبديل شده، در مراحل ابتدايي فرايند خود و همگام با افزايش توليد نفت خام در غرب کارون، چرخ توسعه اجتماعي را نيز به گردش درمي آورد. غرب کارون از هم‎اکنون لبخند مي‎زند.
هانيه موحد


 ميز خبر 

آژانس بين‌المللي انرژي:
توليد نفت ايران به 6 ميليون بشکه مي‌رسد
آژانس بين‎المللي انرژي اعلام کرد تا سال 2040 ميلادي، توليد روزانه نفت ايران به شش ميليون بشکه در روز مي‎رسد و وابستگي جهان به نفت ايران شديدتر مي‎‎شود.به گزارش ايسنا، آژانس بين‎اللمللي انرژي در گزارش "دورنماي انرژي جهان 2016" اعلام کرد در سال 2040 ميلادي، وابستگي جهان به افزايش ظرفيت توليد نفت ايران و عراق شديدتر مي‎شود.
در خلاصه گزارش اين نهاد آمده است که در مقطع ياد شده، توليد روزانه نفت ايران به حدود شش ميليون بشکه و توليد روزانه عراق به حدود هفت ميليون بشکه خواهد رسيد.آژانس بين‎المللي انرژي همچنين اعلام کرد در سال 2040 ميلادي جايگاه اوپک در کنترل بازار جهاني نفت تقويت مي‎شود و سهم اين سازمان از عرضه نفت جهان به 50 درصد مي‎رسد.اين نهاد همچنين پيش‎بيني مي‎کند که تمرکز اصلي بازار جهاني نفت در سال 2040 ميلادي آسيا خواهد بود و در اين مقطع، واردات نفت خام آمريکا به طور کامل متوقف خواهد شد.

چهار ميليارد دلار ميعانات گازي توليدي فازهاي پارس جنوبي به بازار جهاني صادر شد
ايران در طول هفت ماهه نخست امسال حدود 9.7 ميليون تن به ارزش تقريبي چهار ميليارد دلار ميعانات گازي توليدي فازهاي پارس جنوبي را به بازار جهاني صادر کرده است.
به گزارش مهر، گمرک سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس با انتشار گزارشي، اعلام کرد: در طول هفت ماهه نخست امسال به نزديک 9 ميليون و 700 هزار تن ميعانات گازي توليدي فازهاي پارس جنوبي به بازارهاي جهاني صادر شده است.
اين در حالي است که در مدت زمان مشابه پارسال حجم صادرات ميعانات گازي ايران حدود پنج ميليون و 800 هزار تن بوده و در مجموع صادرات اين محصول استراتژيک صنعت نفت کشور حدود 65 درصد در مقايسه با پارسال افزايش يافته است.
بر اين اساس، ارزش ميعانات گازي صادر شده در هفت ماهه امسال نزديک به 4 ميليارد دلار بوده است که نسبت به عايدي دو ميليارد و 800 ميليون دلاري مدت مشابه پارسال، شاهد افزايش 41 درصدي در کسب در آمد در اين حوزه بوده‌ايم. علاوه بر اين در هفت ماهه نخست امسال همچنين حدود 9 ميليون 600 هزار تن صادرات غير نفتي از گمرک منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس انجام شده که نسبت به بيش از 8 ميليون تن صادرات غير نفتي مدت مشابه پارسال، شاهد 18 درصد افزايش بوده ايم.
ارزش صادرات غير نفتي انجام شده در هفت ماه امسال بيش از 5 ميليارد دلار بوده که با افزايش بيش از 300 ميليون دلاري حدود 6 درصد افزايش داشته است. در مجموع حجم صادرات در هفت ماه نخست امسال از گمرک عسلويه شامل ميعانات گازي و کالاهاي غير نفتي بيش از 19 ميليون و هزار 300 تن به ارزش نزديک به 9 ميليارد دلار بوده است. اين ميزان در هفت ماهه سال 94 بيش از 14 ميليون تن به ارزش هفت ميليارد و 520 ميليون دلار بوده است و شاهد افزايش 37 درصدي در ميزان صادرات و افزايش 19 درصدي در ارزش کالاها هستيم.


 
سياسي
خبر دانشگاه
استانها
پزشكي
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته