جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1395/10/11 - روزنامه سراسري صبح ايران (شنبه) نسخه شماره 5455

در لايحه پيشنهادي بودجه 96 صورت گرفت:
تخصيص 62.5 درصد اعتبارات هزينه اي دولت به پرداخت حقوق و مزايا


تريبون


نهادهاي مالي


خبــر


 در لايحه پيشنهادي بودجه 96 صورت گرفت:
 تخصيص 62.5 درصد اعتبارات هزينه اي دولت به پرداخت حقوق و مزايا 

 
دولت در لايحه بودجه سال آينده 62.5 درصد اعتبارات هزينه اي خود را براي پرداخت حقوق و مزاياي شاغلان و بازنشستگان دستگاه هاي اجرايي و والدين شهيدان هزينه مي کند.به گزارش ايرنا، دولت لايحه بودجه سال آينده کل کشور را چهاردهم آذرماه براي تشريفات قانوني تقديم مجلس شوراي اسلامي کرد.

مبلغ پيشنهادي دولت براي بودجه، 10 ميليون و 849 هزار و 392 ميليارد و 934 ميليون ريال (10 بيليارد و 849 هزار و 392 ميليارد و 934 ميليون ريال) است.

هر چند در لوايح بودجه سنواتي ميزان دقيق اعتبار اختصاصي بابت حقوق و مزايان کارکنان دولت روشن نيست اما محاسبات نشان مي دهد در لايحه پيشنهادي بودجه سال آينده، 1065 هزار ميليارد ريال (يک بيليارد و 65 هزار ميليارد ريال) يعني 45.6 درصد اعتبارات هزينه اي صرف پرداخت هاي پرسنلي وزارتخانه ها، موسسه ها و سازمان هاي دولتي و نهادهاي نظامي و انتظامي مي شود.همچنين 412 هزار ميليارد ريال اعتبار يعني 17.4 درصد اعتبارات هزينه اي به پرداخت حقوق بازنشستگان، وظيفه بگيران و مستمري بگيران کشوري و لشگري و حقوق جانبازان حالت اشتغال و والدين شهيدان اختصاص مي يابد.

در مجموع در سال آتي 1477 هزار ميليارد ريال اعتبار (يک بيليارد و 477 هزار ميليارد ريال) معادل 62.5 درصد اعتبارات هزينه اي براي پرداخت حقوق و مزاياي شاغلان و بازنشستگان دستگاه هاي اجرايي و والدين شهيدان هزينه مي شود.

در قانون بودجه 1395 سهم اين اعتبار 1317 هزار ميليارد ريال (يک بيليارد و 317 هزار ميليارد ريال) معادل 61.6 درصد اعتبارات هزينه اي بود؛ بنابراين شاهد رشد ناچيز سهم اعتبار حقوق و مزاياي شاغلان و بازنشستگان از اين اعتبارات هستيم.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي درباره منابع و مصارف لايحه بودجه سال آينده کل کشور، در بخش اعتبارات مربوط به جبران خدمات کارکنان و به تبع آن حقوق و مزاياي مستمر کارکنان دستگاه هاي اجرايي همانند سال 1395 شاهد شفافيت بيشتر بودجه اي در لايحه بودجه سال 1396 به نسبت سال هاي 1394 و 1395 هستيم.

با اين رويکرد، با وجود افزايش 10 درصدي اعتبارات هزينه اي (جاري) اعتبار جبران خدمت کارکنان به ميزان 17 درصد رشد را نشان مي دهد؛ اين رشد در حالي است که اعتبار فصل مربوط به استفاده از کالاها و خدمات با هشت درصد رشد منفي از 332 هزار ميليارد ريال به 307 هزار ميليارد ريال کاهش يافته و اعتبار فصل مربوط به رفاه اجتماعي با 7.5 درصد رشد روبرو شده است.

از آنجا که همواره بخشي از اعتبارات اين دو سرفصل مربوط به هزينه هاي پرسنلي است، رشد منفي و کمتر از حد متعارف در اين بخش نشان مي دهد بخشي از اعتبارات آن به فصل جبران خدمات منتقل شده است.

سرجمع اعتبارات اين سه فصل در سال آينده نسبت به سال 1395 فقط 9 درصد رشد کرده است.

اعتبار پيشنهادي مربوط به حقوق و مزاياي مستمر دستگاه هاي اجرايي از 595 هزار ميليارد ريال در سال 1395 به 700 هزار ميليارد ريال در سال 1396 افزايش يافته که اين امر نيز ناشي از جابجايي اعتبارات دستگاه هاي اجرايي تلقي مي شود.

در اين جابجايي اعتبارات مربوط به حقوق و مزاياي مستمر برخي دستگاه هاي اجرايي که در ستون ساير درج مي شد، به ستون حقوق و مزاياي مستمر منتقل شده که موجب شفافيت بيشتر اعتبارات اين بخش در دو سال گذشته شده است.

همچنين در بند «د» تبصره 21 ماده واحده بودجه در مورد شفافيت حقوق و مزايا حکمي درج شده است که به موجب آن امکان تجميع حقوق و مزاياي همه دستگاه هاي اجرايي بخش عمومي فراهم مي شود.

بر اساس اين بند از تبصره 21 و در صورت تصويب نهايي، سازمان اداري و استخدامي کشور موظف است با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان تامين اجتماعي حداکثر در مدت يک سال نسبت به راه اندازي سامانه ثبت حقوق و مزايا اقدام و امکان تجميع همه پرداخت ها به مقام ها، مديران و کارکنان دستگاه هاي موضوع اين تبصره را فراهم کند؛ به شيوه اي که ارتباط برخط (آنلاين) اين سامانه با ديوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور برقرار باشد.

همه دستگاه هاي اجرايي موضوع اين تبصره مکلفند اطلاعات مربوط به حقوق و مزايا و هرگونه پرداخت به کارکنان را در اين سامانه مطابق دستورالعملي که به پيشنهاد مشترک سازمان اداري و استخدامي کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ابلاغ مي شود، ثبت کنند.

همچنين در تبصره 7 بند (هـ) نيز براي پرداخت حقوق بازنشستگان از محل فروش سهم الشرکه دولت و رديف هاي متفرقه اعتباري برابر 12 هزار ميليارد ريال پيش بيني شده کرده است.

در اين بند به منظور رد ديون دولت به صندوق بازنشستگي فولاد، دولت مکلف مي شود نسبت به تاديه 12 هزار ميليارد ريال از محل اعتبارات پيش بيني شده اقدام کند تا به پرداخت حقوق بازنشستگان اين صندوق اختصاص يابد.

در صورت تحقق نيافتن اعتبارات پيش بيني شده براي اين بخش، دولت مي تواند از محل سرجمع درآمد عمومي سال 1396 نسبت به پرداخت اقدام کند.


 تريبون  

 77 ميليون نفر يارانه مي‌گيرند

تازه‌ترين آماري که بانک مرکزي از جمعيت و نيروي انساني تا پايان بهار امسال و البته به استناد مرکز آمار منتشر کرده از اين حکايت دارد که جمعيت ايران تا پايان اين دوره حدود 79 ميليون و 700 هزار نفر بوده است که از اين تعداد نزديک به 58.2 ميليون نفر در شهرها و 21.4 ميليون نفر در روستاها ساکن هستند.

به گزارش ايسنا ،اين رقم در حالي منعکس مي‌شود و جمعيت ايران را حدود 80 ميليون نفري نشان مي‌دهد که در تازه‌ترين آماري که اخيرا نوبخت - رييس سازمان برنامه و بودجه - اعلام کرده است تعدادي نزديک به 77 ميليون نفر در هر ماه يارانه نقدي دريافت مي‌کنند که در مجموع با پرداخت 45 هزار و 500 تومان به ازاي هر نفر در هر ماه، رقمي حدود 3400 ميليارد تومان براي دولت هزينه دربردارد.

اين در حالي است که مقايسه تعداد 80 ميليوني جمعيت با تعداد يارانه‌بگيران منتهي به آمار تامل‌برانگيزي مي‌شود؛ اينکه به استناد همين آمارهاي رسمي فقط سه ميليون نفر باقي‌ مي‌مانند که يارانه‌اي دريافت نمي‌کنند.

موضوع پيچيده‌تر مي‌شود وقتي آمار حذف حدود سه ميليون و 800 نفري جمعيت يارانه‌بگيران که از سوي دولت اعلام شده است را کنار اين ارقام قرار مي‌دهيم که در نهايت نشان مي‌دهد آمار جمعيتي، يارانه‌بگير و حتي حذف‌شدگان چندان نمي‌تواند دقيق باشد، چرا که اگر 80 ميليون نفر جمعيت در ايران ساکن بوده و 77 ميليون نفر يارانه مي‌گيرند و سه ميليون و 800 نفر هم حذف شده‌اند، پس بايد جمعيت ايران بيش از اين 80 ميليون ارائه شده در آمارباشد.

با اين حال از بهار تاکنون به‌طور حتم براساس تولدها و همچنين مرگ‌ها آمار جمعيتي که البته تقريبي اعلام مي‌شود تغيير کرده است. در عين حال که ممکن است بر تعداد يارانه‌بگيران هم اضافه و يا از آن کاسته شده باشد. در مجموع با در نظر گرفتن انحرافي که در آمار ممکن است وجود داشته باشد واضح آن است که حجم بالايي از جمعيت ايران يارانه نقدي دريافت مي‌کنند. اين در حالي است که با توجه به سرشماري نفوذ و مسکني که اخيرا انجام شد به زودي تعداد دقيق‌تري از آمار جمعيت ايران و افرادي که يارانه دريافت نمي کنند مشخص خواهد شد.

رئيس کميسيون کشاورزي اتاق تهران اعلام کرد،

دلايل حذف توزيع شير در مدارس

رئيس کميسيون کشاورزي اتاق تهران با تشريح دلايل توقف توزيع شير در اکثر مدارس کشور، گفت: با توجه به افزايش قيمت نفت بايد طرح تغذيه نان و شير مدارس دوباره اجرايي شود.به گزارش مهر ، کاوه زرگران درباره آخرين وضعيت توسعه صنعت نان در کشور، گفت: بر اساس ماده 110 قانون برنامه پنجم توسعه، واحدهاي نان سنتي و صنعتي بايد از مزاياي قانوني يکساني در ضرايب بيمه، ماليات و مواد اوليه برخوردار باشند اما در عمل، دولت، آرد يارانه اي را به واحدهاي نان سنتي اختصاص داده و واحدهاي صنعتي از آرد آزاد استفاده مي کنند که در مواردي تا 800 تومان در هر کيلوگرم آرد، تفاوت قيمت وجود دارد.

دبيرکل کانون صنايع غذايي ايران با اعلام اينکه با اين تفاوت قيمت، مصرف کننده به سمت نان سنتي که ارزان‌تر است، مي رود که موجب مي شود ظرفيت کلاني از سرمايه گذاري‌ها تعطيل و متوقف باشند، تصريح کرد: سياست کلي بر اين بود که نحوه توليد نان از روش سنتي به صنعتي سوق يابد و بر همين اساس برنامه ريزي شده بود که در پايان سال 94، حدود 40 درصد از نان مصرفي کشور به روش صنعتي توليد شود اما امروز نه تنها اين برنامه محقق نشد بلکه عقب گرد داشتيم و سهم نان صنعتي از نان مصرفي مردم کمتر از حدود 4 سال قبل است.

رئيس کميسيون کشاورزي اتاق تهران با بيان اينکه در لايحه بودجه سال آينده در حوزه کشاورزي 11 هزار و 600 ميليارد تومان يارانه درنظر گرفته شده است، تصريح کرد: از اين ميزان 10 هزار و 500 ميليارد تومان مربوط به دو نوع يارانه نان است که در مقايسه با سال گذشته تا 60 درصد افزايش يافته است.

وي افزايش قيمت گندم را علت اصلي افزايش يارانه نان براي ثابت نگه داشتن قيمت اين ماده غذايي دانست و افزود: يارانه نان بيشتر بايد به عنوان يارانه تنظيم بازاري و يارانه کالاي اساسي درنظر گرفته شود و نمي‌توان اين يارانه را يارانه کشاورزي تلقي کرد زيرا بايد يارانه کشاورزي شاهد افزايش توليدي بهره وري در بخش کشاورزي باشيم.

اين مقام مسئول، افزود: اگر يارانه نان را از يارانه کشاورزي جدا کنيم، آن بخش از يارانه‌اي که براي بخش کشاورزي مي‌ماند در مقايسه با ديگر کشورها نشان مي دهد به بخش کشاورزي اهميت لازم داده نشده است.

رئيس کميسيون کشاورزي اتاق تهران با تاکيد بر اينکه با تلاش‌ها و پيشرفت‌هايي که در دو سال اخير در افزايش راندمان و بهره وري بخش زراعت شاهد بوديم، انتظار اين بود دولت از بخش کشاورزي حمايت بيشتري کند تا با خودکفايي، تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي در حوزه کشاورزي را شاهد باشيم. ، بيان کرد: امروز دولت گندم را به صورت تضميني کيلويي 1270 تومان خريداري مي‌کند و همان گندم را به قيمت کيلويي 660 تومان به کارخانه‌هاي آرد تحويل مي‌دهد که يارانه نان صرف مابه التفاوت قيمت گندم مي‌شود تا قيمت نان ثابت بماند، همچنان که حدود 3 سال است قيمت نان و آرد تغيير نکرده است.

وي در ادامه با بيان اينکه طرح شير مدارس، طرحي ملي و موفق در کنار طرح تغذيه رايگان مدارس در مناطق مردم بود، گفت: 70 نوبت شير در دوره ابتدايي و راهنمايي توزيع مي‌شد و در مقطعي، دوره دبيرستان هم اضافه شد و طرح آن قدر عالي بود که بسياري از کشورها از ما الگوبرداري کردند.زرگران اظهار داشت: اما کسري بودجه 4 تا 5 سال اخير موجب شد توزيع شير کاهش يابد و توزيع شير از برخي مناطق و مقاطع تحصيلي و برخي مناطق کلان شهرها حذف و کمرنگ شود.وي افزود: بودجه 200 ميليارد توماني اختصاص يافته براي توزيع شير در مدارس بسيار ناچيز است زيرا شير مدرسه صرفاً تغذيه نيست بلکه راهکاري براي ارتقاي رشد دانش آموزان به ويژه در مناطق محروم و جلوگيري از مشکلاتي مانند پوکي استخوان در بزرگسالي است.

رئيس کميسيون کشاورزي اتاق تهران با بيان اينکه راهکارهاي جديد بخش خصوصي اين است که کارت هاي اعتباري ميان دانش آموزان توزيع شود تا دانش آموز با استفاده از اين کارت، در زمان لازم، شير را با قيمت پايين‌تر از سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌ها تأمين کند اما بودجه 200 ميليارد توماني براي اين طرح کفايت نخواهد کرد، يادآور شد: اجراي طرح با کارت اعتباري هزينه هاي حمل را حذف مي‌کند و با اين صرفه جويي مي‌توان شير بيشتري به دست مصرف کننده نهايي رساند.زرگران ادامه داد: سال هاي 87 و 88 نان صنعتي هم در کنار شير مدارس در اختيار دانش آموزان قرار مي‌گرفت که اين طرح هم به علت کسري بودجه لغو شد.وي در پايان خاطرنشان کرد: با توجه به افزايش قيمت نفت درخواست ما اين است در بودجه نان و شير مدارس بازنگري انجام گيرد تا طرح تغذيه نان و شير مدارس دوباره اجرايي شود.


 نهادهاي مالي 

 نسبت به مدت مشابه سال گذشته صورت گرفت:

رشد چشمگير منابع مالي بانک شهر

معاون شعب و توسعه بازاريابي بانک شهر، از رشد چشمگير منابع مالي اين بانک، نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد. به گزارش آفرينش به نقل ازمرکز ارتباطات و روابط عمومي بانک شهر، محمد کيايي با اشاره به رشد منابع مالي اين بانک نسبت به مدت مشابه سال 94 گفت: توسعه بانکداري الکترونيک، اعتمادسازي عمومي، سرمايه گذاري‌هاي مطمئن و جذب منابع قابل توجه شهروندان در کنار ارائه خدمات نوين بانکي، از دلايل رشد چشمگير منابع مالي بانک شهر در سال 95 نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته است.

پيام مدير عامل بانک صادرات به مناسبت ميلاد حضرت عيسي مسيح (ع)

مدير عامل بانک صادرات ايران در آستانه سال نو ميلادي در پيامي خطاب به هموطنان مسيحي، ولادت اين پيامبر عظيم الشان را تبريک گفت. به گزارش آفرينش به نقل ازروابط عمومي بانک صادرات ايران، در بخشي از پيام سياوش زراعتي مدير عامل اين بانک آمده است:ديده گشودن جهان به رخسار روشن حضرت عيسي مسيح (ع) نشانه تجلي اراده الهي در شب زمستاني زمين است، همچنان که وجود قدسي آن حضرت نشانه يگانگي و تقديس حق در سراپرده وجود است.

رئيس بانک توسعه صادرات شعبه قزوين:

تحقق اقتصاد مقاومتي از مسير توسعه صادرات ميسر مي شود

رئيس بانک توسعه صادرات شعبه قزوين از حمايت ويژه اين بانک از صادرات کالا و خدمات خبر داد و گفت: تحقق اقتصاد مقاومتي از مسير بالندگي صنايع و توسعه صادرات ميسر مي شود.به گزارش آفرينش به نقل ازروابط عمومي بانک توسعه صادرات ، يعقوب انيسي در ششمين نشست کارگروه صادرات غير نفتي که با حضور استاندار و جمعي از مسئولان استاني برگزار شد، افزود: اين بانک با هدف توسعه صادرات و تامين مالي صادر کنندگان با نرخ هاي به نسبت ارزان، تسهيل مبادله هاي بين المللي و نقل و انتقال پول، شعبه خود را در سال 88 در قزوين افتتاح کرد.


 خبــر 

 اولتيماتوم بانک مرکزي به بازار ارز

بانک‌مرکزي در راستاي برخورد با فعاليت‌هاي سوداگرانه بازار ارز اسامي اشخاصي که مبادرت به خريد و فروش عمده مي‌کنند را به منظور بررسي، به سازمان امور مالياتي اعلام خواهد کرد.

به گزارش مهر، بازار ارز يکي دو هفته‌اي هست که با تلاطم مواجه شده و اگرچه مقامات ارشد دولتي، نرخ‌ها در آن را غيرواقعي مي‌دانند؛ اما هنوز بازار متلاطم است و قيمت در جريان معاملات امروز به 4138 تومان هم رسيده است؛ اين در شرايطي است که بانک مرکزي اقداماتي را آغاز کرده که بتواند با متخلفان و سوداگران در بازار ارز برخورد کند.

به همين جهت، طي روزهاي گذشته بانک مرکزي با صدور اطلاعيه‌اي از فعالان اقتصادي درخواست کرد تا براي خريد و فروش ارز به بانکها مراجعه کنند و البته قول داد که ارز مورد نياز آنها در بانکها، به ميزان کافي تامين شود.

اکنون هم سياستگذار پولي و ارزي کشور اعلام کرده که در راستاي برخورد با فعاليت‌هاي سوداگرانه بازار ارز، اسامي اشخاصي که مبادرت به خريد و فروش عمده ارز مي‌کنند، به منظور بررسي به سازمان امور مالياتي اعلام خواهد شد. اما نکته حائز اهميت آن است که فعاليت برخي صرافي‌ها در بازار با تخلف مواجه شده که بانک مرکزي به اين گروه هم اولتيماتوم داده تا رفتار خود را اصلاح کنند، در غير اين صورت، او قرار است اسامي صرافي‌هاي متخلف را به نيروي انتظامي ارسال کند.

اين تذکر بانک مرکزي به صرافي‌ها در شرايطي است که خبرگزاري مهر، طي هفته‌هاي گذشته از برخي رفتارهاي صرافي‌هاي متخلف در بازار ارز پرده برداشته بود که اين موضوع البته، با واکنش شديد کانون صرافان مواجه شد.

حال فرشاد حيدري، معاون نظارتي بانک مرکزي با اشاره به نوسانات هفته‌هاي اخير در بازار ارز مي‌گويد که مولفه‌هاي اقتصاد کلان کشور طي سال‌ جاري، مثبت ارزيابي مي‌شود و بر اساس شاخص‌هاي اقتصاد کلان کشور، قيمت برابري ريال در مقابل ساير ارزها نبايد از نوسان شديد روزهاي اخير برخوردار باشد؛ ليکن نوسانات هفته‌هاي اخير عمدتاً با مقاصد سوداگرانه ايجاد شده است.

او مي‌افزايد: در حال حاضر منابع ارزي کشور از کفايت لازم براي تأمين ارز واردکنندگان کالا و تأمين خدمات برخوردار است و امکان تأمين ارز از طريق مجاري قانوني فراهم است.

افزايش نرخ دلار، سياسي نيست

مشاور عالي رييس جمهوري درباره دلايل افزايش نرخ دلار در بازار گفت: دليل افزايش نرخ دلار در بازار سياسي نيست و عامل اقتصادي دارد.

اکبر ترکان با تاکيد بر اين که افزايش نرخ دلار را سياسي نمي‌دانم، اظهار داشت: افزايش نرخ دلار در بازار عامل و بحث اقتصادي دارد و بايد در ابعاد اقتصادي اين موضوع را بررسي کرد.

وي تاکيد کرد: بايد با در نظر گرفتن عوامل اقتصادي، دلايل افزايش نرخ ارز را مورد تحليل قرارداد.


 
سياسي
خبر دانشگاه
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته