جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1395/10/26 - روزنامه سراسري صبح ايران (يكشنبه) نسخه شماره 5467


بازگشت مقتدرانه ايران به بازار جهاني نفت و بازپس گيري سهم بازار از رقبا


اعضاي اوپک و غير اوپک نخستين گام خود را براي بهبود وضعيت بازار جهاني نفت برداشتند


معادلات انرژي


ميز خبر


 بازگشت مقتدرانه ايران به بازار جهاني نفت و بازپس گيري سهم بازار از رقبا  

 آمريکا در سال هاي قبل با تحميل تحريم ها براقتصاد ايران ، سعي داشت صادرات نفت کشورمان را به صفر برساند، اما با تدبير دولت يازدهم در پيشبرد ديپلماسي و دستيابي به برجام، نه تنها اين هدف آمريکا محقق نشد، بلکه زمينه بازگشت مقتدرانه ايران به بازار جهاني نفت و بازپس گيري سهم بازار از رقبا فراهم شد.

به گزارش ايرنا، در زمان تحريم، صادرات نفت ايران به پايين ترين ميزان در دهه هاي اخير کاهش يافته و فهرست مشتريان به حدود پنج کشور چين، هند، ژاپن، کره جنوبي و ترکيه محدود شده بود، که البته آن نيز در مخاطره کاهش بيشتر قرار داشت.

با استقرار دولت يازدهم، اوضاع تغيير کرد، مذاکرات با 1+5 به پيروزي رسيد، برجام اجرا و در گشايش هاي آن زنجير تحريم از پاي صنعت نفت ايران باز شد.سرعت بازگشت نفت ايران به بازارهاي جهاني و بازپس گيري سهم از رقبا در بازارهاي آسيايي و اروپايي به حدي بود که شگفتي کارشناسان را به دنبال داشت و حتي عربستان که همواره در مسير بازگشت ايران به بازار بين المللي کارشکني مي کرد، در نهايت ناچار شد کوتاه بيايد.

آغازگر فصل جديد صنعت نفت

برجام يا برنامه جامع اقدام مشترک ، در 23 تير 1394 پس از 20 ماه مذاکرات فشرده و سخت که از آن به عنوان مذاکرات قرن نام برده مي شود، بين ايران و کشورهاي 1+5 (آمريکا، انگليس، فرانسه، روسيه، چين و آلمان) به امضا رسيد.اين توافق در 29 تيرماه 1394 با تصويبت قطعنامه 2231 در شوراي امنيت سازمان ملل ماهيت حقوقي پيدا کرد و بدين ترتيب، 6 قطعنامه قبلي اين شورا عليه ايران را لغو کرد. اتحاديه اروپا نيز در همان روز برجام را تاييد کرد.

برجام در 19 مهرماه 1394 در قالب قانون «اقدام متناسب و متقابل ايران در اجراي برجام» به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و با تاييد شوراي نگهبان در 23 مهرماه براي اجرا به دولت ابلاغ شد.اين توافق از 26 دي ماه 94 با انتشار گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي مبني بر اجراي تعهد ايران در حوزه هسته اي، با برچيده شدن همه تحريم هاي ايران مرتبط با موضوع هسته اي به مرحله اجرا رسيد. بدين ترتيب، با اجراي برجام همه تحريم هاي مرتبط با صنعت نفت، گاز و پتروشيمي لغو و زمينه بازگشت مقتدرانه ايران به بازار جهاني نفت فراهم شد.

شکست دسيسه به صفر رساندن صادرات نفت ايران

در دوران تحريم، صادرات نفت ايران به روزانه حدود يک ميليون بشکه کاهش يافته بود که البته بر اساس طرحي که برخي اعضاي کنگره آمريکا دنبال مي کردند، قرار بود ميزان صادرات نفتي ايران کاهش بيشتري يافته و به صفر برسد.

براساس اين طرح، قرار بود هر 6 ماه 20 درصد از فروش نفت ايران کم شود تا اينکه به طور کامل متوقف شود.

اما استقرار دولت يازدهم و پيگيري مذاکرات با 1+5 اين طرح را به حاشيه راند، تا اينکه در نهايت، به توافق برجام و لغو تحريم هاي نفتي منجر شد.

بازپس گيري سهم بازار از رقبا

در سال هاي تحريم، کشورهايي که نفتي مشابه نفت ايران را توليد مي کردند، سهم ايران را در بازارهاي جهاني اشغال کردند که از جمله آنها مي توان به عربستان، عراق، نيجريه و روسيه اشاره کرد.

کاهش صادرات نفت ايران به حدود يک ميليون بشکه در زمان تحريم، فرصتي را فراهم کرده بود تا نفت «اورال روسيه» و نفت عراق و نيجريه، سهم ايران را در بازار اروپا در اختيار بگيرد؛ عربستان نيز با فراغ بال به سراغ بازار نفت ايران در آسيا و ساير بازارها رفته بود.

اما پس از اجرايي شدن برجام و رفع تحريم ها و آغاز بازگشت نفت ايران به بازار، اين کشورها به سرعت در مقابل نفت ايران کوتاه آمدند و مجبور به عقب نشيني شدند، به گونه اي که اکنون تهران توانسته است بخش عمده اي بازار نفت خود را در مناطق مختلف از جمله اروپا، بازپس بگيرد و ميزان توليد و صادرات خود را به دوران پيش از تحريم، نزديک کند.

بازگشت ايران به بازار نفت اروپا تنها به بازپس گيري سهم گذشته از بازار اين قاره محدود نشده و حتي ايران توانسته است به بازار سنتي صادرات نفت روسيه مانند لهستان نيز وارد شود.

بر اساس گزارش ها، ايران در ماه نوامبر 2016 (آبان- آذر) روزانه به طور ميانگين 710 هزار بشکه نفت به اروپا صادر کرد که بيشترين سهم را کشورهاي فرانسه، اسپانيا، يونان، ايتاليا، لهستان، روماني و هلند داشتند.

بازگشت سريع ايران به بازار نفت

بازگشت ايران به بازار نفت مي توانست به صورت تدريجي انجام شود، اما مديريت صنعت نفت با اتخاذ تمهيدات لازم، بازگشت مقتدرانه و سريع به بازار نفت را از روز اجراي برجام و رفع تحريم‌ها به مرحله اجرا گذاشت.

بدين ترتيب، با وجوه محدوديت هاي داخلي و فشارهاي سياسي و اقتصادي گسترده خارجي، توليد و صادرات نفت در کمتر از چهار ماه به سطح قبل از اعمال تحريم ها بازگردانده شد.

در مقابل برنامه ايران براي بازگشت سريع به بازار نفت، کارشکني هايي از طرف عربستان و متحدانش انجام شد، حتي اين کشورها، سعي در ايجاد اخلال در جريان مذاکرات هسته اي کردند.

اما، فشارهاي سياسي يکجانبه و چند جانبه براي تغيير سياست ايران موثر واقع نشد، تهران در مقابل فشارهاي وارده، به صورت علني از کشورهايي که با اعمال تحريم ها، سهم ايران را از بازار نفت تسخير کرده بودند، خواست به جاي فشار بر ايران براي افزايش ندادن فوري توليد، صادرات و توليد خود را کاهش داده و با ايران براي گرفتن سهم خود از بازار همکاري کنند.

اصرار رقباي نفتي بر سياست غيرمنصفانه خود در قبال ايران از يک سو و مقاومت منطقي ايران از سوي ديگر، زمينه کاهش بيشتر قيمت نفت را فراهم کرد. با رفع تحريم ها و اجراي سياست نفتي ايران براي افزايش سريع توليد و صادرات بدون توجه به شرايط بازار، راهبرد فشار کشورهاي نفتي به رهبري عربستان براي اعمال فشار بيشتر شد و اين فشار به صورت هدفمند در قالب فشار جمعي و آنهم در بر مبناي طرح فريز نفتي دنبال شد.ايران با شرکت نکردن در اجلاس فريز نفتي دوحه در اواخر فروردين ماه 95، با وجود حمايت کلي، خود را از شمول آن خارج کرد و بدين ترتيب طرح عربستان را ناکام گذاشت.شکست نشست دوحه اگر چه از سوي عربستان به پاي ايران گذاشته شد، اما اين شکست نه تنها موجب کاهش قيمت نفت نشد، بلکه قيمت نفت از 33 دلار در هر بشکه به 45 دلار در يک دوره يک ماهه افزايش يافت. در واقع اين بازار و کشورهاي ديگر توليدکننده بودند که خود را با نفت ايران هماهنگ کردند. بازار از بازگشت ايران استقبال کرد و در مقابل، کشورهايي همچون عربستان در مقابل مواضع منطقي و واقع بينانه ايران عقب نشيني کردند. در پرتو اين سياست بود که ايران توانست با وجود همه مشکلات و فشارها جايگاه و موقعيت خود را در کمترين زمان در بازار جهاني نفت تثبيت کند.بارفع تحريم ها و گشايش هاي برجام از بهمن ماه 1394 ، افزايش توليد و صادرات نفت ايران کليد خورد و در يک دوره زماني چهار ماهه توليد به حدود چهار ميليون بشکه و صادرات نفت نيز از کمتر از يک ميليون بشکه به بيش از 2 ميليون بشکه افزايش يافت.

طولاني شدن فهرست مشتريان نفت ايران در پساتحريم

پس از اجراي برجام و گشايش هاي آن، شاهد تغييرات اساسي در فهرست خريداران نفت ايران هستيم. درحالي که در دوران تحريم اين فهرست بسيار کوتاه شده بود و به چند کشور آسيايي محدود بود، اکنون و در آغاز زمستان 1395، درکنار خريداران جديد آسيايي، 15 شرکت اروپايي به آن افزوده شده است که روزانه 700 هزار بشکه نفت ازايران خريداري مي‌کنند.

هم‌اکنون عمده خريداران اروپايي نفت ايران شامل شرکت‌هاي توتال فرانسه، ساراس ايتاليا، هلنيک پتروليوم يونان، لوک اويل روسيه، سپساي اسپانيا، اني ايتاليا و تاپراش ترکيه است که قراردادهاي بلند مدت با شرکت ملي نفت ايران امضا کرده‌اند.

در يک سال اخير به طور ميانگين روزانه 160 هزار بشکه نفت توسط توتال فرانسه، 60 هزار بشکه توسط هلنيک پتروليوم يونان،30 تا 65 هزار بشکه ازسوي ساراس، حدود 80 هزار بشکه توسط لوک اويل روسيه، 60 هزار بشکه از سوي «سپسا» اسپانيا و حدود 150 هزار بشکه نفت توسط «توپراش» ترکيه خريداري شده است که پيش‌بيني مي‌شود اين روند براي سال 2017 ميلادي هم تمديد شود.

به تازگي شرکت ملي نفت ايران قرارداد 100هزار بشکه‌اي فروش نفت با شرکت اني ايتاليادر سال 2017 ميلادي امضا کرده است که از ابتداي ژانويه (دي ماه) سال جديد ميلادي اين قرارداد هم عملياتي شد.

در کنار قراردادهاي بلندمدتي که به آنها اشاره شد، برخي شرکت هاي بزرگ نفتي اروپايي نيز اقدام به واردات نفت خام از ايران به صورت تک محموله کرده‌اند که شامل «او‌ام وي» اتريش، «اني» ايتاليا، «لوتوس» لهستان، «پي کي ان اورلن» لهستان، «‌ام او ال» مجارستان، «شل» و «بي‌پي» انگليس، «ويتول» سوييس و «رپسول» اسپانيااست.


 اعضاي اوپک و غير اوپک نخستين گام خود را براي بهبود وضعيت بازار جهاني نفت برداشتند 

 مستند ات و آمارها حاکي از آن است که اعضاي اوپک و غير اوپک نخستين گام خود را براي بهبود وضعيت بازار جهاني نفت برداشتند و با اجراي تعهد خود مبني بر کاهش توليد نفت، تمايل خود براي بهبود قيمت ها را به نمايش گذاشتند.به گزارش ايسنا، مازاد عرضه اوپک و عدم تعادل بين عرضه و تقاضا در بازار جهاني نفت که باعث کاهش قيمت نفت و ضرر رساندن به اقتصاد کشورهاي عضو شده بود، اين کشورها را بر آن داشت تا گرد هم جمع شوند و با اتخاذ تصميمي اضاع را بهبود بخشند.اين گردهمايي در 30 نوامبر(10آذرماه) در وين به وقوع پيوست و اعضاي اوپک در اين اجلاس درمورد تصميمي که در الجزاير مبني بر سهميه بندي توليد گرفته بودند به گفت و گو نشستند. حاصل اين گفت و گو چيزي نبود جز کاهش توليد 4.5 درصدي هر عضو اوپک به جز کشورمان که قرار است ميزان توليدش به ميزان قبل از تحريم ها بازگردد.

قرار شد توليد اعضاي اوپک از ابتداي سال 2017 به مدت شش ماه از حدود 33 ميليون و 500 هزار بشکه به 32 ميليون و 200 هزار بشکه برسد تا مشکل مازاد عرضه اوپک برطرف شود.

از آنجاکه برقرار کردن توازن در بازار جهاني نفت به تنهايي از عهده اوپک که 40 درصد نفت جهان را توليد مي‌کنند بر نمي آيد، کشورهاي غير اوپک نيز قول همکاري دادند و قرار شد اين کشورها 600 هزار بشکه از توليد خود بکاهند.در اين راستا کشورهاي اوپک و غيراوپک در 20 آذرماه در وين گرد هم جمع شدند و نتيجه اين گردهمايي اين بود که مجموع توليد نفت جهان با توافق وزيران نفت و انرژي کشورهاي عضو و غير عضو سازمان کشورهاي صادرکننده نفت (اوپک)، يک ميليون و 760 تا يک ميليون و 800 هزار بشکه در روز کاهش يابد. نتيجه اين نشست سبب کاهش روزانه 560 تا 600 هزار بشکه‌اي نفت کشورهاي غير عضو اوپک از ابتداي سال 2017 شد.

اکنون با گذشت حدود دو هفته از سال جديد ميلادي، آمارها مي گويند اعضاي اوپکي و غير اوپکي، مخصوصا عربستان و روسيه که دو توليد کننده بزرگ نفتي هستند، فعلا پاي تعهدات خود ايستاده اند.به طوري که عربستان سعودي اعلام کرد ميزان توليد نفت خام اين کشور که بزرگ‌ترين توليدکنند? نفت جهان محسوب مي‌شود به پايين‌ترين حد در دو سال اخير رسيده است .به گزارش رويترز، خالد الفالح وزير نفت عربستان روز پنج‌شنبه گفت ميزان توليد نفت خام اين کشور به زير 10 ميليون بشکه در روز رسيده و اين ميزان حتي کمتر از توافق ميان سازمان کشورهاي صادرکنند? نفت (اوپک) و توليدکنندگان خارج از اين سازمان است.الفالح که در شوراي آتلانتيک مجمع جهاني انرژي در ابوظبي سخن مي‌گفت، افزود هم‌اکنون ميزان توليد اندکي کمتر از 10 ميليون بشکه در روز است و رياض قصد دارد ميزان توليد خود را در ماه فوريه بيشتر کاهش دهد.اين بدان معناست که عربستان ميزان توليد خود را بيش از 486 هزار بشکه در روز که در نشست اواخر سال گذشته ميلادي بر سر آن توافق شد، کاهش داده است.

ايران بيشترين نفع را از توافق اوپک مي‌برد

خبرگزاري اسپاتنيک روسيه نوشت:توافق اخير کاهش توليد نفت اوپک و ديگر کشورهاي توليدکننده منجر به افزايش 16 درصدي قيمت نفت از اواخر ماه نوامبر شده است؛ اين افزايش قيمت ممکن بود بيشتر باشد اگر توليد نفت گسترده ايران نبود.

داده‌هاي آماري اوپک مي‌گويد: توليد نفت ايران به نزديک به 4 ميليون بشکه در روز رسيده است. ايران در سال 2015 به طور متوسط 1.8 ميليون بشکه در روز توليد داشته است، زماني که اين کشور تحت فشار تحريم‌هاي تحميلي مرتبط با برنامه هسته اي خود بود.اين تحريم‌ها در ژانويه سال گذشته در پي توافق برنامه جامع اقدام مشترک بين ايران و کشورهاي 1+5 برداشته شد و از آن پس تهران تمايل دارد سطح توليد خود را به قبل از زمان تحريم ها بازگرداند.


 معادلات انرژي 

 با حکم وزير نفت انجام شد:

تشکيل کارگروه تشخيص عدم مغايرت مصوبات شرکت نفت با مقررات وزارت نفت

مهندس بيژن زنگنه با صدور احکام جداگانه اي اعضاي کارگروه تشخيص عدم مغايرت مصوبات هيئت مديره شرکت ملي نفت با قوانين، مقررات و سياست ها و راهبردهاي وزارت نفت را منصوب کرد.

به گزارش شانا، وزير نفت طي احکامي جداگانه آقايان علي بني حاتم، تقي ابراهيمي، حسن سليماني، دکتر سيدعلي ادياني، ابراهيم اصغرزاده و دکتر سيدشريف حسيني را به عنوان اعضاي کارگروهِ تشخيصِ عدمِ مغايرتِ مصوباتِ هيات مديره شرکت ملي نفت با قوانين، مقررات و سياست ها و راهبردهاي وزارت نفت تعيين کرد.

اين تصميم در اجراي تبصره 3 ماده 40 قانون اساسنامه جديد شرکت ملي نفت ايران (مصوب 23/1/1395کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي)، اتخاذ شده که بر پايه آن، "وزير نفت مکلف شده تا در صورتي که مصوبات هيئت مديره اين شرکت را خلاف قوانين و مقررات، سياست ها و راهبردهاي وزارت نفت تشخيص بدهد، ظرف مدت 10 روز پس از دريافت مصوبه هيئت مديره، مراتب را اعلام تا هيئت مديره نسبت به اصلاح آن اقدام نمايد."در احکام صادره آمده است که کارگروه بايد مصوبات هيئت مديره شرکت ملي نفت ايران ( و نيز 3 شرکت اصلي ديگر) را با دقت، مورد بررسي قرارداده و نظرات خود را در مهلت مقرر براي تصميم گيري و اظهار نظر نهايي براي وزير نفت ارسال نمايد. دبيرخانه اين کارگروه در اداره کل حسابرسي و امور مجامع وزارت نفت مستقر خواهد بود.

با تصويب نمايندگان مجلس

وزارت نفت در پروژه‌هاي خود از پيمانکاران بومي استفاده مي‌کند

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مصوب کردند تا از اين پس وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو و سازمان انرژي اتمي از پيمانکاران بومي واجد شرايط در پروژه‌هاي خود و با شرايط برابر استفاده کنند.به گزارش شانا، نمايندگان در نشست علني روز پنجشنبه (23 دي‌ماه) مجلس شوراي اسلامي در جريان بررسي مواد ارجاعي لايحه برنامه ششم توسعه کل کشور با ماده 58 اين لايحه با 143 راي موافق، 25 راي مخالف و بدون راي ممتنع از مجموع 221 نماينده حاضر در جلسه موافقت کردند.موضوع ماده 58 در مورد نحوه به کارگيري پيمانکاران و نيروهاي بومي در پروژه‌هاي نفتي است که علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي، در جلسه علني 12 دي‌ماه مجلس با استفاده از اختيارات خود و بدون راي گيري از نمايندگان، اين ماده را جهت بررسي بيشتر به کميسيون تلفيق ارجاع داده بود.در ماده 58 اين لايحه آمده است: وزارت نفت و سازمان انرژي اتمي مکلفند ضمن اولويت قايل شدن به شرکت‌ها و پيمانکاران بومي در شرايط مساوي در پيمان‌هاي منعقد شده با شرکت‌ها و پيمانکاران فعال در حوزه‌هاي نفت‌خيز و گازخيز کشور و پروژه‌هاي استخراج نفت، گاز و نيروگاه‌هاي اتمي، اولويت به‌کارگيري نيروهاي بومي در شرايط مساوي و مشابه را درج و برحسن اجراي آن نظارت کنند.

آخرين وضعيت پرونده متهمان نفتي

پرونده دو تن از متهمان نفتي که چندي پيش ديوان عالي کشور، محکوميت آنها به اعدام را نقض کرده، همچنان در شعبه 15 دادگاه انقلاب به سر مي‌برد و به شعبه هم عرض ارجاع نشده است.به گزارش تسنيم، ميرسجاد سعيدمهر وکيل مدافع حميد فلاح هروي متهم رديف سوم پرونده نفتي اظهار کرد: به رغم اينکه بيشتر از يک ماه از نقض حکم آقاي فلاح و سمش مي‌گذرد و پرونده هم به دادگاه برگشته اما هنوز به شعبه هم عرض ارجاع نشده است.اين وکيل دادگستري اضافه کرد: پرونده موکل همچنان در شعبه 15 دادگاه انقلاب است و حتي اجازه ديدن و مطالعه آن را هم به ما نداده‌اند.

سعيدمهر وضعيت روحي موکلش در زندان را خوب توصيف کرد و گفت: منتظريم پرونده به شعبه هم عرض ارجاع شود تا شايد قاضي جديد به تکليف قانوني خود مبني بر اعمال ماده 242 قانون آئين دادرسي کيفري و تبديل قرار بازداشت موکل عمل کند.

پرونده بابک زنجاني متهم اصلي پرونده نفتي هم که حکم اعدامش در ديوان عالي کشور تأييد شده، همچنان در شعبه 15 دادگاه انقلاب است.پيشتر حجت‌الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي سخنگو و معاون اول قوه‌قضائيه گفته بود شايد براي رسيدگي مجدد به پرونده دو متهم ديگر در شعبه هم عرض، به حضور بابک زنجاني يا افراد ديگر نياز باشد.

کاهش قيمت نفت ايران در نخستين هفته سال 2017

قيمت نفت ايران در بازارهاي جهاني پس از چند هفته روند افزايشي درپي توافق کشورهاي عضو و غيرعضو اوپک در هفته نخست سال 2017، اندکي کاهش يافت.به گزارش ايسنا، قيمت نفت خام سبک ايران در هفته منتهي به 6 ژانويه (10 دي‌ماه) با 9 سنت کاهش به 53 دلار و 22 سنت براي هر بشکه رسيد، ميانگين قيمت نفت خام سبک ايران از ابتداي امسال تاکنون 53 دلار و 22 سنت براي هر بشکه است.قيمت نفت خام سنگين ايران با 20 سنت کاهش به 52 دلار و 84 سنت براي هر بشکه رسيد؛ ميانگين قيمت نفت خام سنگين ايران امسال تاکنون 52 دلار و 64سنت براي هر بشکه بوده است.

قيمت سبد نفتي اوپک نيز در هفته مورد بررسي، به 53 دلار و 9 سنت براي هر بشکه رسيد که نسبت به هفته پيش از آن، يک يک سنت کاهش نشان مي دهد.به گزارش مديريت کل امور اوپک و روابط با مجامع انرژي، قيمت نفت خام دبليو تي آي آمريکا در هفته منتهي به 6 ژانويه با 52 سنت کاهش، 53 دلار و 34 سنت براي هر بشکه معامله شد.

قيمت نفت خام شاخص برنت درياي شمال با 13 سنت افزايش، 54 دلار و 97 سنت براي هر بشکه معامله شد. قيمت نفت خام شاخص دوبي و عمان به ترتيب نيز با 79 و 65 سنت افزايش به 54 دلار و 36 و 54 دلار و 77 سنت براي هر بشکه رسيد.

قيمت نفت در هفته نخست امسال ميلادي تقريبا با ثبات بود. کاهش سطح ذخيره سازي هاي نفت خام آمريکا در کنار بهبود چشم‌انداز رشد اقتصادي کشورهاي پيشرفته از مهمترين عوامل تقويت کننده قيمت نفت بود.اعلام افزايش صادرات نفت عراق براي ماه فوريه و بازنگري صعودي در رشد توليد نفت خام آمريکا در سال آينده ميلادي از مهمترين عوامل تضعيف کننده قيمت در هفته گذشته محسوب مي شود.


 ميز خبر 

 معاون شرکت نفت :

رد صلاحيت شرکت‌هاي نفتي روسيه صحت ندارد

معاون شرکت نفت با بيان اينکه رد صلاحيت شرکت‌هاي نفتي روسيه صحت ندارد، اعلام کرد: پس از انتشار ليست اول 29 شرکت تاييد صلاحيت شده خارجي،به‌زودي ليست دوم شرکت‌هاي تاييد صلاحيت شده منتشر مي‌شود.

غلامرضا منوچهري در گفتگو با مهر درباره رد صلاحيت برخي از شرکت‌هاي نفتي روسي توسط شرکت ملي نفت ايران، گفت: اخيرا ليستي متشکل از 29 شرکت خارجي تاييد صلاحيت شده خارجي شامل شرکت‌هايي از اسپانيا، آلمان، ايتاليا، اتريش، ژاپن، چين، کره جنوبي و ... منتشر شده است.

معاون مهندسي و توسعه شرکت ملي نفت ايران با تاکيد بر اينکه در اين ليست نام دو شرکت روسي لوک اويل و گازپروم روسيه وجود داشت، تصريح کرد: به زودي شرکت ملي نفت ليست دوم شرکت‌هاي تاييد صلاحيت شده خارجي را منتشر مي‌کند.

اين عضو هيات مديره شرکت ملي نفت با بيان اينکه پيش بيني مي‌شود نام تعدادي از شرکت‌هاي روسي که در ليست اول قرار نداشتند در اين ليست وجود داشته باشد، اظهار داشت: شرکت ملي نفت اخيرا با تعدادي از شرکت‌هاي روس همچون «زابرژ نفت و تات نفت» تفاهم نامه همکاري امضا کرده که نام اين دو شرکت در ليست اول شرکت‌هاي تاييد صلاحيت شده نبوده است.

اين مقام مسئول، افزود: شرکت‌هايي که با آنها تفاهم نامه امضا کرده‌ايم، به اين معني بوده که شرکت ملي نفت ايران آنها را به عنوان شرکاي احتمالي خود پذيرفته است.

منوچهري در پايان با اشاره به اينکه رد صلاحيت شرکت‌هاي نفتي روسي صحت ندارد، خاطرنشان کرد: ايران از همکاري با شرکت‌هاي صاحب فنآوري و معتبر روسيه استقبال مي‌کند.

شرکت ملي نفت ايران تاکنون براي توسعه و يا اجراي طرح‌هاي افزايش ضريب بازيافت با هفت شرکت نفتي روسيه تفاهم نامه همکاري و مطالعاتي امضا کرده است.

بر اين اساس تاکنون تفاهمنامه‌هاي انجام مطالعات توسعه دو ميدان نفتي آب ‌تيمور و منصوري با لوک‌ اويل، دو ميدان نفتي آبان و پايدار غرب با زابرژ نفت، ميدان نفتي دهلران با تات ‌نفت، ميادين نفتي چشمه خوش و چنگوله با شرکت گازپروم نفت امضا شده ضمن آنکه روس نفت روسيه با يک شرکت ايراني براي توسعه فاز دوم ميدان نفتي آزادگان هم به توافق رسيده است.

از اين رو از بين کل شرکت‌هاي اروپايي و آسيايي، شرکت هاي نفت و گاز روسيه بالاترين ميزان مشارکت را در بخش توسعه بالادستي صنعت نفت و گاز کشور به نام خود ثبت کرده‌اند.

با اين وجود در ليستي که اخيرا شرکت ملي نفت ايران در قالب 29 شرکت اکتشاف و توليد خارجي که منتشر کرده به استثناي گازپروم و لوک اويل نامي از سه شرکت روسي تات نفت، زابرژنفت و روس نفت به چشم نمي‌خورد که احتمال رد صلاحيت اين سه شرکت روسي را قوت بخشيده است.

فراهم شدن بستر سوآپ با قزاق‌ها

همچنين ،معاون توسعه و مهندسي شرکت نفت از آماده شدن بستر مناسب براي سوآپ نفت خبر داد.غلام رضا منوچهري ، با اشاره به مذاکره ايران با شرکت هاي روسي در زمينه سوآپ نفت اظهار کرد: مذاکرات با روس ها ادامه دارد و سوآپ انجام خواهد شد، اما زمان قطعي براي به نتيجه رسيدن مذاکرات نمي‌توان ارائه کرد.

وي در ادامه با بيان اينکه مذاکرات با قزاقستان در زمينه سوآپ نيز در حال انجام است، افزود: با صحبت هايي که به قزاقستان شده بستر کار فراهم شده است، اين مذاکرات با شرکت هاي دولتي قزاقستان وشرکت هاي خدماتي که براي آن ها کار مي کنند انجام مي‌شود.بر اساس اين گزارش، معاون امور بين‎الملل و بازرگاني وزارت نفت اوايل سال جاري معاون از انجام مذاکرات اوليه براي سوآپ نفت و گاز با ترکمنستان، روسيه و قزاقستان خبرداده و بر لزوم فعاليت بخش خصوصي در اين زمينه تاکيد کرده بود.

وي همچنين چندي پيش اعلام کرد ايران درباره معامله‎هاي سواپ نفت، با شرکت‌هاي روسي مذاکره مي‎کند که در آغاز حجم اين معامله‎ها مي‎تواند 150 هزار بشکه در روز باشد و در دوره‎اي کوتاه، ممکن است اين رقم به 500 هزار بشکه در روز نيز برسد.

مديرعامل شرکت پايانه‌هاي نفتي:

يک بشکه نفت روي آب نداريم

مديرعامل شرکت پايانه‌هاي نفتي با بيان اينکه حتي يک بشکه نفت ذخيره شده روي آب در پايانه‌هاي نفتي ايران وجود ندارد، گفت:ظرفيت صادرات از پايانه‌هاي نفتي کشور در خليج‌فارس سه برابر شده است.سيدپيروز موسوي در گفتگو با مهر، درباره ادعاي برخي از رسانه‌هاي غربي مبني بر ذخيره سازي بيش از 13 ميليون بشکه نفت خام ايران بر روي آب، گفت: در شرايط فعلي ايران حتي يک بشکه نفت روي آب در اطراف پايانه‌هاي نفتي خود در خليج فارس ندارد.مديرعامل شرکت پايانه‌هاي نفتي با اعلام اينکه شرايط صادرات نفت ايران طبيعي بوده و مشکلي براي انتقال و صادرات نفت از پايانه‌ها در خليج فارس وجود ندارد، تصريح کرد: حجم صادرات نفت ايران مطابق با سهميه‌بندي تعيين شده در اوپک ادامه دارد.

اين مقام مسئول همچنين با اشاره به افزايش سه برابري ظرفيت و توان صادرات نفت کشور در پايانه نفتي خارگ به عنوان بزرگترين ترمينال نفت ايران در خليج فارس، اظهار داشت: با توسعه زيرساخت‌ها در اسکله‌هاي پايانه نفتي خارگ هم اکنون توان پهلودهي و جداسازي همزمان 10 فروند کشتي نفتکش‌ غول پيکر وجود دارد.

وي با اشاره به آمادگي پهلودهي به کشتي‌هاي نفتکش غول پيکر در اسکله‌هاي «آذرپاد» و «تي» پايانه صادرات نفتي خارگ، تاکيد کرد: در طول چند سال گذشته با اجراي پروژه‌هاي بازسازي، نوسازي و توسعه زيرساخت‌ها توان پهلودهي کشتي‌هاي نفتکش‌ در اسکله‌هاي پايانه نفتي خارک از 3 فروند به 10 فروند افزايش يافته است.

مديرعامل شرکت پايانه‌هاي نفتي ايران در پايان خاطرنشان کرد: در طول يکسال گذشته و با لغو تحريم‌ها، کشتي‌هاي نفتکش اروپايي و آسيايي اقدام به ورود به پايانه‌هاي نفتي کشور کرده که عمليات پهلودهي و جداسازي نفتکش‌ها بدون حادثه‌اي و با شتاب در عمليات ذخيره‌سازي، پهلودهي، بارگيري و تحويل مشتريان نفتي کشور تسهيل شده است.


 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته