جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1386/03/02 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران - چهارشنبه نسخه شماره 2768

با ارجاع به مجمع تشخيص مصلحت نظام;
پرونده تجميع در مجلس بسته شد

وزيرکشور :
بنزين بعد از 15 خرداد سهميه بندي مي شود


کوتاه و خواندني


تصويب کليات طرح حذف کنکور در مجلس


تصويب فوريت لايحه بازنشستگي پيش از موعد کارمندان


 با ارجاع به مجمع تشخيص مصلحت نظام;
 پرونده تجميع در مجلس بسته شد  

آفرينش: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، سرانجام پس از ماه ها بحث و بررسي ، طرح بحث برانگيز تجميع انتخابات دوره هشتم مجلس شوراي اسلامي و دوره دهم رياست جمهوري را به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستادند تا مجمع در خصوص اين طرح تعيين تکليف کند. اين طرح که از همان زمان مطرح شدن با انتقادات گسترده اي از سوي برخي چهره هاي سياسي و حزبي کشوراز هر دو طيف اصولگرا و اصلاح طلب روبرو شده بود، ديروز در جلسه علني مجلس براي سومين بار مطرح وبا اصرار نمايندگان بر مصوبه قبلي خود به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده شد. پيش از اين، طرح تجميع دوبار از سوي شوراي نگهبان به دليل مغايرت آشکار با اصول 63 و 114 قانون اساسي مورد ايراد قرار گرفته و رد شده بود.کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس به عنوان کميسيون اصلي بررسي اين طرح که رفع ايرادات شوراي نگهبان را برعهده داشت، به حذف طرح ياد شده و خارج شدن آن از دستور کار مجلس نظر داده بود.  نمايندگان مجلس در نشست علني روز يکشنبه خود، ابتدا به حذف اين طرح و خارج شدن از دستور کار مجلس راي دادند، اما به دليل ابهام در نتايج راي گيري و مخدوش بودن آن ، مجددا راي گيري انجام شد که حذف اين طرح راي نياورد و اين طرح بار ديگر در دستورکار مجلس قرارگرفت. با دردستورکار قرارگرفتن اين طرح، پيشنهادات متعددي از سوي نمايندگان در نشست علني روز يکشنبه مطرح شد که به دليل طولاني شدن مذاکرات ، ادامه بررسي اين طرح به نشست علني ديروز موکول شد. در نشست علني ديروز نيز ، پيشنهاد همزماني برگزاري انتخابات رياست جمهوري دوره دهم با دوره چهارم شوراها مطرح شد که پس از اظهارات موافقان و مخالفان به تصويب نرسيد. در پي تصويب نشدن هيچ يک از پيشنهادات، مصوبه قبلي مجلس به راي گذاشته شد که از مجموع  229نماينده حاضر در نشست علني ،  120نماينده راي موافق ،  94نماينده راي مخالف و  7نماينده راي ممتنع دادند. بنابراين بااصرار نمايندگان مجلس بر نظر قبلي خود ، حدادعادل رييس مجلس اعلام کرد که اين طرح براي تعيين تکليف نهايي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال مي شود. براساس مصوبه مجلس ، انتخابات دوره هشتم مجلس شوراي اسلامي و دوره دهم رياست جمهوري در نيمه اول آبان ماه سال  1387بطور همزمان در سراسر کشور برگزار مي شود. به موجب اين مصوبه از طول دوره نهم رياست جمهوري به مدت  4ماه کاسته و به طول دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي هفت ماه اضافه خواهد شد. همچنين بر پايه اين مصوبه ، دوره هشتم مجلس شوراي اسلامي به جاي هفتم خردادماه  87از دي ماه سال  1387و دوره دهم رياست جمهوري به جاي دوازدهم مردادماه از  16فروردين ماه سال  1388آغاز مي شود.
تابش: نظر فراکسيوني نداشتيم
اما ديروز ارجاع طرح تجميع به مجمع تشخيص براي تعيين تکليف با واکنش متفاوت نمايندگان روبروشد. محمدرضا تابش، دبير فراکسيون اقليت مجلس در جمع خبرنگاران پارلماني گفت که اين فراکسيون موضوع تجميع انتخابات مجلس هشتم و رياست جمهوري دوره دهم را بررسي نکرد و نظر فراکسيوني نداد. تابش افزود: اعضاي فراکسيون  اقليت در راي به طرح تجميع انتخابات آزاد بوده و برخي راي مخالف و برخي راي موافق به آن دادند.وي در عين حال خاطرنشان کرد: که شخصا به دليل آنکه طرح مذکور را مغاير قانون اساسي مي داند با آن مخالفت کرده است.نماينده اردکان  بر اين نکته نيز تاکيد کرد که اگر مشکل مغايرت با قانون اساسي و معضل خلا مديريت اجرايي کشور ناشي از اجراي طرح تجميع انتخابات حل شود عملياتي شدن آن بسيار کار مناسبي است و سبب تقويت تحزب در کشور مي شود.تابش گفت: تجميع انتخابات در کشور باعث مي شود بسياري از هزينه ها کاهش يابد و انتخابات پرشوري برگزار شود و جامعه به سوي تحزب گام بردارد و از اين منظر  پديده بسيار خوبي است اما بايد مشکل مغايرت اين کار با قانون اساسي حل گردد.
مولاهويزه:نمايندگان اشتباه بزرگي مرتکب شدند
"سيدنظام مولاهويزه " نماينده دشت آزادگان نيز ديروز در واکنش به ارجاع طرح تجميع به مجمع تشخيص گفت: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي باتصويب طرح تجميع انتخابات دوره هشتم مجلس ودوره دهم رياست جمهوري اشتباه بزرگي مرتکب شدند که اين اشتباه در دل تاريخ، جاودانه خواهد ماند. نماينده دشت آزادگان در گفت و گو با خبرنگاران پارلماني افزود : با تصويب اين طرح، از مجلس هفتم به عنوان خودخواه ترين مجلس دوران ياد خواهد شد. وي اظهار داشت: نبايد به خاطر بيشتر تکيه زدن به کرسي نمايندگي ، همه اصول را زيرپا بگذاريم و مقابل قانون اساسي بايستيم. مولاهويزه تصريح کرد: مردم دراين خصوص چه خواهند گفت؟ يقينا مردم آگاه  60درصد از نمايندگان فعلي را به مجلس راه نخواهند داد و اين نمايندگان راي مردم را کسب نخواهند کرد. وي اظهار داشت: اين مصوبه فاتحه نمايندگان مجلس هفتم را خواند و نشان داد که مجلس هفتم ضعيف عمل مي کند. نماينده دشت آزادگان گفت:اصولگراياني که از مجلس ششم ايراد مي گرفتند و همه لوايح و اعتراضات آنها را زير سوال مي بردند، نوبت که به خود آنها رسيد، دچار فراموشي تاريخي شدند. وي اضافه کرد: اگر اين اتفاق در مجلس ششم مي افتاد چه کار مي کردند؟ به اعتقاد من به خاطر تصويب اين مصوبه عملکرد مجلس هفتم ضعيف تر از ديگر مجالس خواهد بود. مولاهويزه ابرازاميدواري کرد که مجمع تشخيص مصلحت نظام اشتباه نمايندگان در تصويب اين طرح را تکرار نکند. 
انتقادات مجيد انصاري از مجلس
ديروز علاوه بر انتقاد برخي نمايندگان به ارسال طرح تجميع به مجمع تشخيص مصلحت نظام برخي چهره هاي سياسي کشور نيز از اين اقدام مجلس انتقادکردند."مجيد انصاري" عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفت وگو با خبرنگار سياسي آفتاب در ارزيابي خود از اين طرح و سرنوشت آن در مجمع تشخيص گفت: "با ارجاع اين طرح به مجمع تشخيص مصلحت نظام آنچه که امروز مطرح است، اين است که آيا مصلحت نظام در اين هست که به خاطر مصالح احتمالي که طراحان طرح در نظر داشته اند، قانون اساسي را ناديده بگيريم يا خير؟" انصاري افزود: مجمع تشخيص مصلحت نظام در طرح ها و لوايحي که مورد اختلاف شوراي نگهبان و مجلس است زماني وارد مي شود که به خاطر مصلحت نظام و کشور قانون اساسي ناديده گرفته شود، اما در مورد اين طرح نمي دانم چه مصلحتي وجود دارد که قانون اساسي را ناديده بگيريم. وي در مورد سرنوشت اين طرح در مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: بايد منتظر ماند و ديد که اعضاي مجمع ادله طراحان طرح و مخالفان را بشنوند و با استماع نظرات آنها راي مشورتي خود را بدهند. انصاري در عين حال با صراحت تاکيد کرد: من به عنوان يک عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام معتقدم که هيچ مصلحتي که به خاطر آن قانون اساسي را زير پا بگذاريم، در اين طرح وجود ندارد.


 وزيرکشور :
 بنزين بعد از 15 خرداد سهميه بندي مي شود 

آفرينش: ديروز همزمان با افزايش قيمت بنزين ليتري 100 تومان مصطفي پورمحمدي وزير کشور به مجلس رفت و در يک جلسه علني غيررسمي دراين خصوص به نمايندگان توضيح داد.وزير کشور در جمع نمايندگان با بيان اين که تلاش دولت اجراي مصوبه  مجلس و سهميه بندي بنزين از 15 خرداد است، از آخرين وضعيت توزيع کارت هوشمند سوخت، عرضه  آزاد بنزين و قيمت آنها به نمايندگان گزارش داد.مصطفي پورمحمدي با ارايه گزارشي از روند اجراي تبصره 13 قانون بودجه و سهميه بندي بنزين افزود : از حدود 15 خرداد ماه سهميه بندي و تکليف قانوني مجلس در مورد بنزين در کشور اجرا مي شود. وي يادآور شد : حداکثر ظرف 15 روز آينده تمام کارت هاي هوشمند سوخت در کشور توزيع خواهد شد. پورمحمدي ادامه داد:براي افرادي که به هر دليل نتوانستند کارت هوشمند سوخت دريافت کنند، کارت هاي موقت صادرخواهد شد. وي افزود:پيش بيني مااين است که سهميه بندي بنزين در دو مدت پنج ماه انجام مي شود تا شهرونداني که در دوره اول نتوانستند از سهميه خود استفاده کنند، آن را ذخيره و در پنج ماهه دوم از آن استفاده کنند. وزير کشور درباره ميزان سهميه بندي بنزين نيز گفت : بايد فضاي مصرف بنزين کاملا مشخص شود تا ببينيم دقيقا چه بنزين در اختيار داريم تا بتوان ميزان سهميه بندي را مشخص کرد. پورمحمدي افزود: ميزان سهميه بندي بنزين قبل از نيمه دوم خردادماه اعلام و اجرايي مي شود. وزير کشور در چارچوب ارائه گزارش نحوه اجراي تبصره  13قانون بودجه درباره سهميه بندي بنزين و ميزان آن، گفت: تا وارد مرحله عملياتي نشويم اشکالات جزيي (توزيع کارت سوخت) خود را نشان نخواهدداد. پورمحمدي اجراي سهميه بندي بنزين را پروژه اي عظيم و بسيار گسترده خواند و يادآور شد: حتي درماه هاي نخست اجراي سهميه بندي با مشکلات کوچکي روبرو خواهيم شد. وي گفت: پيش بيني مي کنيم هرسال دو سهميه تعيين شود. براين اساس با توجه به گذشت دوماه از سال جاري و منظور شدن دو سهميه پنج ماهه، اگر سهميه مثلا  50ليتر اعلام شود و مالک نتوانست از آن استفاده کند بتواند در دوره بعد از سهميه خود استفاده کند. پورمحمدي افزود: سامانه استفاده از کارت هوشمند بگونه اي طراحي شده است که شهروندان بتوانند سهميه بنزين خود را پيش خور کنند. وي در مورد ميزان سهميه گفت: پس از اينکه آمار تمامي کارت هاي سوخت قطعي شود محدوده مصرف بنزين بدست خواهد آمد که براساس آن مي توان سهميه را مشخص کرد. وزير کشور ادامه داد: پيش بيني شده بود هفت ميليون دستگاه موتورسيکلت در کشور وجود دارد، اما تاکنون تنها سه ميليون و  600هزار تقاضاي کارت دريافت شده است. پورمحمدي درباره سهميه آژانس هاي مسافربري نيز گفت: با پيگيري هاي متعدد و خوداظهاري آژانس ها مشخص شده که  160هزار مسافربر دورن شهري و برون شهري درکشور وجود دارد ، لذا سهميه براي آنها در نظر گرفته خواهد شد. وي درمورد بنزين آزاد مازاد بر سهميه بندي نيز گفت: بايد بدانيم چه بخش هايي مصرف بيشتري دارند و چه مقدار بنزين بايد در اين بازار توزيع شود تا با در نظر گرفتن همه عوامل، پس از تعيين قيمت در اختيار مصرف کنندگان قرار گيرد. وزير کشور سهميه بندي و اجراي کارت سوخت را عمليات مديريتي بزرگ خواند که اطلاعات بسياري در اختيار مديران اجرايي قرار مي دهد و موجب کاهش مصرف خلاف رويه و قاچاق مي شود. وي در پاسخ به پرسشي در خصوص تکليف سهميه  خودروهاي مناطق آزاد، گفت: خودروهاي مناطق آزاد، قايق ها و دستگاه هاي جوش نيز بنزين مصرف مي کنند و لذا شرکت نفت نيز براي آنها سهميه اي در نظر گرفته است و با شرايط خاص بنزين خواهند گرفت.وي درمورد مشکلات جايگاه هاي توزيع بنزين نيز گفت:  40نوع پمپ بنزين درکشور وجود دارد که ما ناچار شديم بخشي از پمپ ها را تعويض و به سامانه کارت خوان مجهز کنيم. پورمحمدي افزود: در زمان کنوني تقريبا با عملياتي شدن بيش از  90درصد جايگاههاي سوخت، هزار و  800جايگاه مجهز به اين سامانه شده اند. وي در مورد تناقض هاي اطلاع رساني قيمت بنزين نيز گفت: با اين تلقي که بخاطر مشکلات و تاخيري که در سهيمه بندي با قيمت  100تومان پيش مي آيد، قيمت بنزين  80تومان اعلام شد. پورمحمدي افزود: پس از اعلام  80تومان، رييس مجلس در يادداشتي به رييس جمهوري اعلام کرد نرخ بنزين و سهميه بندي دو تکليف جداگانه است و ايشان هم اعلام کرد نظر مجلس را اجرا کنيد. وي همچنين در پايان يادآور شد: دوشنبه شب نيز در اطلاعيه اي قيمت بنزين براي هر ليتر  100تومان اعلام شد.  پس از پايان سخنان وزير کشور، محمدرضا باهنرنائب رئيس مجلس که پس از حدادعادل رياست جلسه را برعهده داشت، گفت: اين که اعلام شد که سهميه بندي با 15 روز تاخير اجرا مي شود، باعث دلگرمي است و باعث مي شود که نمايندگان به وزرا و دولت تذکر ندهند. همچنين پيش از توضيح وزير کشور باهنر گفت که مجلس اميدوار است تعداد روزهاي تاخير در اجراي سهميه بندي بنزين از تعداد انگشتان دست تجاوز نکند. با هنر اظهار کرد: مجلس مقوله اجراي سهميه بندي و قيمت جديد بنزين از اول خرداد ماه 1386 را پس از تصويب به طور روزانه تعقيب کرده است. وي با تاکيد بر سنگين بودن اجراي پروژه مذکور گفت: بر اساس اطلاعات رسيده اجراي اين پروژه  با وجود زمان بندي مصوب از امروز اول خرداد ماه آغاز نشده وگويا قرار است اجراي آن چند روزي به تاخير بيافتد.


 کوتاه و خواندني 


کويت: حمله به ايران فاجعه ميز است 
 
ايرنا: "ناصرالمحمد الاحمد الصباح" نخست وزير کويت، با تاکيد بر موضع کشورش مبني بر لزوم حل صلح آميز پرونده هسته اي ايران گفت: اتخاذ هرگونه راه حل نظامي در اين رابطه براي تمامي منطقه فاجعه آميز خواهد بود. وي در گفت وگويي که در روزنامه هاي ديروز کويت منتشر شد، خاطرنشان کرد: ما به شدت با بکارگيري زور براي حل پرونده هسته اي ايران مخالفيم و معتقديم اين بحران تنها از راههاي ديپلماتيک قابل حل است. نخست وزير کويت با تاکيد بر ضرورت حل اين بحران توسط آژانس بين المللي انرژي اتمي تصريح کرد: کويت حل اين بحران را از راههاي صلح آميز خواستار است. شيخ ناصر حل مشکل برنامه هسته اي جمهوري اسلامي ايران را با اجراي دقيق و گسترده پيمان منع توليد سلاح هاي کشتار جمعي امکانپذير دانست و اظهار داشت: اسراييل با داشتن سلاح هاي کشتار جمعي از جمله سلاح هاي هسته اي، امنيت و ثبات منطقه و جهان را تهديد مي کند. وي همچنين بر ضرورت خالي کردن منطقه خاورميانه و خليج فارس از سلاح هاي کشتار جمعي تاکيد کرد. 
 
امارات: بايد به ايران اطمينان کنيم
 
 گروه سياسي:  "   شيخ  محمد بن رشيد آل مکتوم " نخست وزير امارات متحده عربي اعلام کرد: با وجود نگراني هاي موجود از برنامه هسته اي ايران بايد به اظهارات مقامات اين کشور مبني بر اينکه برنامه هسته اي شان صلح آميز است اطمينان کرد. به گزارش خبرگزاري بلومبرگ نخست وزير امارات متحده عربي در ديدار با مقامات کره جنوبي در مورد برنامه هسته اي ايران ابراز نگراني کرد. بنا به اين گزارش اعراب حوزه خليج ]فارس[ نگرانند ادامه بحران هسته اي ايران به مواجهه ميان غرب وتهران انجاميده و امنيت منطقه خاورميانه را به خطر بيندازد. اين گزارش به نقل از شيخ محمد مي افزايد: امارات متحده عربي نگران تاثيرات برنامه هسته اي ايران بر منطقه است.  در عين حال نخست وزير امارات متحده عربي مي گويد  اما ايراني ها اطمينان داده اند که برنامه هسته اي اشان صلح آميز است و بايد حرف آنها را جدي بگيريم. بنا به اين گزارش محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري ايران هفته گذشته به امارات متحده عربي سفر کرد.اين نخستين سفر رئيس جمهور ايران به اين کشور پس از انقلاب اسلامي بود.در اين ديدار شيخ خليفه بن زايد آل نهيان امير امارات متحده عربي در ديدار با احمدي نژاد گفت: ايجاد کميسيون مشترک بين دو کشور ايران و امارات متحده عربي حرکت جديدي در گسترش همکاري ها است و ابوظبي خواستار استفاده از تجربيات ارزشمند تهران در زمينه هاي گوناگون است. 
 
قرقيزستان: اجازه حمله به ايران را نمي دهيم
 
گروه سياسي: رئيس پارلمان قرقيزستان گفت که در صورتي که ايالات متحده از پايگاه  هوايي مناس در اين کشور براي اقدام نظامي عليه ايران استفاده کند آن را تعطيل خواهد کرد. اين در حالي است که اخيرا گزارش هايي مبني بر احتمال استفاده از اين پايگاه براي حمله به ايران منتشر شده  است. به گزارش خبرگزاري ريانوستي مراد سلطانف روز دوشنبه در بيشکک به خبرنگاران گفت: "ايالات متحده اين پايگاه را به منظور هدايت عمليات نظامي در افغانستان اجاره کرده و حق استفاده ديگري از آن ندارد". سلطانف در ادامه گفت که نگراني کشورش از اخبار مربوط به احتمال استفاده ارتش امريکا از "مناس" براي انجام حمله هوايي به ايران را در ديدار اخير خود با ماري جوانويچ سفير آمريکا در قرقيزستان را به اطلاع وي رسانده است:"به خانم سفير گفتم هرگاه ما احساس کنيم که از اين پايگاه براي اهدافي غير از (جنگ) افغانستان استفاده مي شود فورا آن را تعطيل خواهيم کرد".  دولت قرقيزستان اخيرا بهاي اجاره سالانه اين پايگاه به ارتش آمريکا را به 150 ميليون دلار افزايش داده است. هم اينک بيش از 1000 نفر از پرسنل ارتش آمريکا و تعداد نامشخصي از هواپيماهاي ترابري و جنگي در آن حضور دارند. پايگاه هوايي مناس که در حومه جنوبي بيشکک پايتخت جمهوري قرقيزستان واقع شده است. ايالات متحده از سال 2001 با اجاره اين پايگاه از آن براي بمباران مواضع طالبان و القاعده استفاده نمود و ارتش آمريکا هم اينک نيز از اين پايگاه براي انتقال نيرو و تجهيزات در افغانستان استفاده مي نمايد. اخير گزارش هايي در برخي مطبوعات روسي منتشر شد مبني بر اين که ايالات متحده از اين پايگاه جهت انجام اقدام نظامي عليه ايران استفاده خواهد کرد.


مذاکره ايران و آمريکا پشت درهاي بسته 
 
ايرنا: روزنامه دولتي عراق ديروز به نقل از معاون وزير وزير خارجه عراق اعلام کرد: گفت و گوهاي اوليه آمريکا و ايران درباره عراق در پشت درهاي بسته انجام مي شود. روزنامه "الصباح" به نقل از "محمد حاج حمود" معاون وزير خارجه عراق آورده است، ديدار اوليه بين نمايندگان آمريکا و ايران با هدف تمهيد براي ديدارها در سطوح بالاتر درباره عراق در پشت درهاي بسته خواهد بود. حاج حمود تاکيد کرد که اين ديدار در شرايط فعلي عراق بسيار حايز اهميت است.  وي گفت: ما از ديدار و گفت و گو بين آمريکا و ايران براي حل و فصل اختلاف ها بين دو کشور درباره عراق استقبال مي کنيم و آن را به مصلحت عراق مي دانيم . وي در عين حال خواستار دخالت نکردن در امور داخلي عراق شد و افزود: عراق بر اساس معاهده هاي جهاني ، کشوري داراي حاکميت است و دخالت در امور داخلي اش را نمي پذيرد.  انتظار مي رود که دوشنبه آينده (7 حدادماه) اولين دور گفت وگوهاي رسمي جمهوري اسلامي ايران و آمريکا درباره عراق در بغداد و با حضور طرف عراقي شروع شود. افکارعمومي و رسانه ها وشخصيت ها سياسي وصاحب نظران عراقي به گفت وگوهايي قريب الوقوع بين ايران و آمريکا توجه چشمگيري نشان داده اند.

لاوروف:  سياسي سازي برنامه اتمي ايران مخرب است

گروه سياسي: سرگئي لاوروف گفت که هرگونه اقدامي براي سياسي سازي برنامه هسته  اي ايران مخرب خواهد بود. به گزارش سايت خبري آذ.نيوز، وزير امور خارجه روسيه پس از ديدار با المار ممدياروف، همتاي آذري اش در باکو به خبرنگاران گفت: مسايل مربوط به برنامه هسته  اي ايران بايد از راه مذاکره حل شود. وي افزود: هرگونه تلاشي براي منزوي کردن ايران و امتياز گرفتن از برنامه  هسته يي اش غيرقابل قبول است. لاوروف هم چنين گفت که مسکو با ايران براي حل مسايل رژيم حقوقي خزر در چارچوب گروه کشورهاي حاشيه درياي خزر همکاري سازنده اي دارد.

چرا فرشيدي عزل نشد
 
آفرينش: عضو فراکسيون اقليت مجلس اعلام کرد: "در روز استيضاح وزير آموزش و پرورش هيات رئيسه مجلس تعدادي از نمايندگان طرفدار استيضاح را به ماموريت فرستاد تا راي به استيضاح پايين آيد". داريوش قنبري ديروز با اعلام اين مطلب در جمع  خبرنگاران پارلماني  گفت: در روز استيضاح وزير آموزش و پرورش هشت نه نفر از اعضاي کميسيون اجتماعي که موافق استيضاح بوده اند به استان گلستان فرستاده شدند. وي ادامه داد: هيات رئيسه از همه تاکتيک ها استفاده کرد تا آراي استيضاح پايين آيد حتي روز قبل از استيضاح به من و طلايي نيک گفته شد به همراه متکي به پاکستان سفر کنيم. نماينده ايلام يادآور شد: در روز استيضاح و زمان راي گيري تعداد حاضران در جلسه 226 نفر اعلام شد، اما مجموع آرا 237 راي شد که اين نشان مي دهد راي گيري مخدوش بود.

بليکس : بررسي نيات بعدي ايران بي معنا است

ايرنا: "هانس بليکس"، رييس "کميسيون بين المللي محدود سازي سلاح کشتار جمعي" در مصاحبه با يک روزنامه چاپ مسکو گفت : بررسي نيات بعدي ايران کاملا بي معنا است. براي تشويق ايران به تعليق غني سازي اورانيوم بعنوان يک حق ، بايد مشوق هاي لازم به اين کشور داده شود. بليکس در گفت وگو با شماره ديروز روزنامه "ورميا نووستي" افزود: بنابر مفاد قرارداد "ان.پي.تي"، ايران از حق غني سازي اورانيوم برخوردار است از اين رو جامعه بين المللي در قبال چشم پوشي ايران از اين حق خود بايد مشوق  هاي اقتصادي و تضمين عدم حمله به ايران را بدهد" وي افزود: به نظر من استراتژي اروپا مبني بر اطمينان دادن به کشورهاي مشابه ايران براي عدم حمله به آنها و اقدام براي سرنگوني رژيم ها و وعده کمک، بهترين کار خواهد بود. هانس بليکس گفت: شايد آمريکا به اين دليل مايل به مذاکره با ايران نيست که يک عقده تاريخي در مورد اشغال سفارت اين کشور در تهران در سال 1979 را دارد. "در آمريکا گروه هاي مايل به مذاکرات با ايران وجود دارند اما نمي توان اين مذاکرات را پشت درهاي بسته انجام داد." اين مقام سابق سازمان ملل متحد با اشاره به اينکه در زمان شاه، آمريکا دستگاه هاي ويژه تغليظ و تبديل اورانيوم را به ايران تحويل داد گفت: اگر انقلاب اسلامي رخ نميداد احتمالا همه چيز ادامه يافته بود.


احمدي نژاد: آن قدر مي ايستيم تا غرب جا بزند
 
گروه سياسي: "محمود احمدي نژاد" رييس جمهور در جمع ايرانيان مقيم بلاروس تاکيد کرد که "به زودي حق هسته اي ملت ايران بطور کامل تثبيت مي شود".  محمود احمدي نژاد که در جريان سفر به مينسک در جمع ايرانيان مقيم بلاروس سخنراني مي کرد، گفت: قدرت هاي زورگو همه قوايشان را جمع کرده اند تا يک فشار ديگر به جمهوري اسلامي ايران براي عقب نشيني از فعاليت هاي صلح آميز هسته اي وارد کنند اما به نظر و برداشت ما از صحنه موجود، اين آخرين زور آنهاست.  وي افزود: ملت ايران تا آخر اين راه را ادامه خواهد داد و دست قدرت هاي زورگو را خوانده است و جا نخواهد زد و آنقدر ايستادگي مي کند تا همه آنها جا بزنند. رييس جمهوري با اشاره به سير تهديدات قدرت هاي زورگو براي وادار کردن ايران به عقب نشيني تصريح کرد: ملت ايران در مقابل زور هر چقدر هم که پر زور باشد، خواهد ايستاد. وي اظهار داشت : منطق ملت ايران در خصوص فعاليت هاي صلح آميز هسته اي بسيار روشن است. ما مي گوييم قانون براي همه  و حق براي همه. منطق ملت ايران اين است، اگر چرخه سوخت و انرژي هسته اي خوب است، بايد براي همه باشد و اگر بد است، هيچ کس نبايد آن را داشته باشد. احمدي نژاد با اشاره به طرح هاي مختلف قدرت هاي زورگو نظير تعليق، خاموش کردن تاسيسات، تايم اوت و مکث افزود: در آخرين مرحله به ما مي گويند لازم نيست تعطيل کنيد، بياييد تظاهر به تعطيلي کنيد و جلوي پيشرفت آن را بگيريد و در هر مرحله اي که هست جلوي آن را بگيريد. رييس جمهوري گفت : هدف آنها از اين اصرارها اين است که ايران يک قدم عقب برود و نرمش نشان دهد تا با شبکه هاي تبليغي در اختيار خود ، فضايي ايجاد کنند که بازگشت ملت ما به اقتدار کنوني از بين برود. احمدي نژاد تاکيد کرد: ملت ما اهل گفت و گو، منطق و قانون است. وي علت نگراني قدرت هاي زورگو را از دستيابي ايران به انرژي هسته اي، شکسته شدن انحصار هشت کشور جهان در اين زمينه خواند و گفت : نمي خواهند بگذارند تا کشوري اين انحصار را شکسته و شريک شود. رييس جمهوري تصريح کرد: نگراني آنها از ملت ايران اين است که ايراني ها ظرفيت تمدن سازي داشته و اگر بطور کامل به فناوري هسته اي دست يابند، بسرعت به الگوي همه ملت ها تبديل خواهند شد و در آن صورت بساط استعمار ، استکبار ، چپاول و زورگويي بايد بسرعت در جهان برچيده شود.

 برگزاري مراسم دهمين سالگرد حماسه دوم خرداد

گروه سياسي: دهمين سالگرد حماسه دوم خرداد از سوي بنياد آزادي، رشد و آباداني ايران (باران) با حضور رييس جمهور سابق کشورمان ديروز برگزار شد. در اين مراسم، علاوه بر سيدمحمد خاتمي، فعالان سياسي چون مجيد انصاري، سيدمحمدعلي ابطحي، سيدمصطفي تاج زاده، سيدمحمود دعايي، صادق خرازي، مرتضي حاجي، احمد بورقاني، موسوي لاري، فاطمه راکعي، الهه کولايي، سيد صفدر حسيني، علي محمد حاضري، محسن موسوي تبريزي، گرامي مقدم، قدرت عليخاني و... حضور دارشتند. سيدمحمد خاتمي رئيس جمهور سابق کشورمان درابتداي اين مراسم با سلام به حاضران و همه  ملت ايران و کساني که دلشان به عشق رهايي و سعادت انسان مي تپد، سخنانش را آغاز کرد و با يادآوري اين که ما در تاريخ و با تاريخ زندگي مي کنيم، گفت: اين که حوادث تاريخي، مظهر حقيقت تاريخي هستند يا محرک آن و يا هردو و اين که کدام يک بر تاريخ حاکم است و جايگاه اراده  انسان در اين ميان چيست، مساله ايست دراز که در حوصله  اين جلسه نمي گنجد. وي با بيان اين که حوادث به هر صورت اين که زاده  تاريخ باشند و يا زاييده  آن، نقش مهمي در تاريخ دارند، يادآور شد: گاه لحظات تکرارشونده  دائمي تاريخ تقويمي با حوادثي همراه مي شود که آن را بسيار معنادار مي کند. رييس موسسه بين المللي گفت وگوي فرهنگ ها و تمدن ها ادامه داد: خرداد يکي از اين مقاطع و لحظات تکرارشونده  تقويم تاريخي است و دست کم در سرنوشت و سرگذشت دوران معاصر، خرداد بستر و ظرف حوادثي بود که تاثير زيادي بر ما، منطقه و جهان داشته اند. رييس جمهور سابق کشورمان در ادامه با نقبي به حادثه15   خرداد و تاثيرات آن اظهار داشت: اين حادثه در واقع آغاز انفجار يک نهضت که دست آخر به پيروزي هم رسيد، با محوريت انساني والا و بزرگ بود. ييس جمهور سابق کشورمان در ادامه به تبيين نگاه خود به واقعه  دوم خرداد 76 پرداخت و گفت: اگر سخني از دوم خرداد مي گويم منهاي شخصي است که در دوم خرداد مطرح شد و آن فرد خود را مشمول هيچ فضيلتي نمي داند; الا خضوع در برابر انسان ها و خدمتگزاري به ملت.

درخواست تصويب اساسنامه شرکت ملي نفت
 
آفرينش: سه نماينده مجلس در تذکري کتبي به رييس جمهوري خواستار تصويب اساسنامه شرکت ملي نفت در هيات دولت و ارايه آن به مجلس شدند.  محمدرضا ميرتاج الديني نماينده تبريز، اصغر گرانمايه پور نماينده کاشان و احمد بزرگيان نماينده سبزوار اين تذکر را به "محمود احمدي نژاد" ارايه کرده اندکه "غلامعلي حداد عادل" رييس مجلس آن را در نشست علني ديروز قرائت کرد. ايرج نديمي، نماينده لاهيجان نيز به وزير نفت، در خصوص توجه به مشکلات کارت هوشمند سوخت مانند کپي سازي، نقل وانتقال خودرو و امکان استفاده بي نام تذکر داد. محمدرضا ميرتاج الديني نماينده تبريز نيز به وزيران نفت و اقتصاد در خصوص لزوم اجراي مصوبه مجلس مبني بر يکسان سازي نرخ محصولات پتروشيمي از اول خرداد ماه تذکر داد.

جلالي: پرونده  موسويان مفتوح است

ايسنا: مخبر کميسيون امنيت ملي به نقل از وزير اطلاعات، گفت: پرونده  حسين موسويان هم چنان مفتوح و در مرحله  ادامه  تحقيقات است. کاظم جلالي ديروز در جمع خبرنگاران پارلماني افزود: در جلسه  امروز(سه شنبه) کميسيون، محسني اژه اي وزير اطلاعات براي پاسخگويي به سوالات نمايندگان حضور يافت. مخبر کميسيون امنيت ملي، در پاسخ به اين سوال که آيا در خصوص پرونده موسويان در جلسه کميسيون با وزير اطلاعات سوال شد، گفت: برخي از اعضاي کميسيون در خصوص آخرين وضعيت پرونده موسويان از وزير اطلاعات سوال کردند. محسني اژه اي پاسخ داد که پرونده موسويان امنيتي است و در اين پرونده مسئله  درز اطلاعات به خارج خصوصا به يک سفارتخانه خارجي در تهران وجود دارد. پرونده مفتوح در مرحله  ادامه تحقيقات است و اختيار پرونده به دست قاضي است و پس از اتمام بررسي هاي نهايي در اين خصوص حکم صادر خواهد شد.

ابتداي فروردين زمان پيشنهادي، براي انتخابات مجلس

ايرنا: وزير کشور گفت: وزارت کشور در نامه   اي به شوراي نگهبان پيشنهاد برگزاري انتخابات مجلس هشتم را در ابتداي فروردين  ماه سال آينده مطرح کرده است .مصطفي پورمحمدي در جمع خبرنگاران اعلام کرد: انتخاب اين زمان براي برگزاري انتخابات با انجام مطالعات کارشناسي صورت گرفته است و در صورت پاسخ مثبت شوراي نگهبان، زمان  بندي دقيق آن را اعلام خواهيم کرد. وي افزود: با توجه به اينکه که شرکت کنندگان در انتخابات بايد هشت ماه قبل از برگزاري انتخابات از سمت خود استعفا دهند، در زمان مقرر نتيجه را اعلام مي کنيم .


 تصويب کليات طرح حذف کنکور در مجلس  

گروه سياسي ،  حسين نوري هشجين: ديروز پس ازگذشت 10 ماه از تصويب يک فوريت طرح پذيرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي کشور(ياهمان طرح حذف کنکور) در مجلس، اين طرح در دستور کار نمايندگان قرار گرفت و کليات آن به تصويب رسيد.نمايندگان مجلس پس از استماع نظرات موافق و مخالف با کليات اين طرح، با 139 راي موافق، 36 راي مخالف و 13 راي ممتنع از مجموع 209 نماينده حاضر کليات اين طرح را به تصويب رساندند.در صورت تصويب نهايي اين طرح پذيرش دانشجو در مقطع کارداني، کارشناسي، کارشناسي ارشد پيوسته، دکتراي حرفه اي و دکتراي پيوسته بر اساس سوابق تحصيلي و پرورشي و مهارتي داوطلب و آزمون هاي سراسري خواهد بود.همچنين تاثير سوابق تحصيلي و پرورشي و مهارتي در هر سال نسبت به سال قبل افزايش مي يابد به نحوي که حداکثر تا پايان سال اول برنامه 5 ساله پنجم آزمون هاي سراسري ورودي دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي به طور کامل حذف مي شود.  در صورت برگزاري آزمون سراسري براي داوطلبان ورود به دانشگاه ها ومراکز آموزش عالي تا قبل از حذف کامل آن بر اساس قانون يک مرحله نمودن آزمون سراسري مصوب 77/5/21 مجلس شوراي اسلامي خواهد بود. يک فوريت اين طرح در تاريخ 85/4/28 از تصويب نمايندگان گذشته بود و براي بررسي بيشتر به کميسيون هاي تخصصي مجلس از جمله کميسيون آموزش و تحقيقات و کميسيون بهداشت و درمان و آموزش پزشکي مجلس ارجاع شده بود.کميسيون آموزش به عنوان کميسيون اصلي بررسي کننده اين طرح آنرا پس از بررسي تصويب، اما کميسيون بهداشت بعنوان کميسيون فرعي بررسي کننده آنرا رد کرده بود.ديروز پيش از تصويب کليات طرح حذف کنکوررفعت بيات و محمد حسين فرهنگي نمايندگان زنجان و تبريز در مخالفت و ايرج نديمي و ابراهيم کارخانه اي نمايندگان لاهيجان و همدان در موافقت با اين طرح سخن گفتند.در آغاز بررسي کليات طرح نحوه پذيرش دانشجو در دانشگاه ها، ابتدا "رفعت بيات" نماينده زنجان در خانه ملت در مخالفت با کليات اين طرح گفت: بجاي ساماندهي مشکلات آموزشي، مي خواهيم صورت مساله را پاک کنيم. وي افزود: براساس اين طرح، فشاررواني بر دانش آموزان از يک سال آخر تحصيلي به چهار سال افزايش مي يابد. بيات يادآور شد: اکنون که اين طرح در حال بررسي است، مافياي آموزشي با هزار ترفند براي چگونگي بالابردن معدل دانش آموزان برنامه ريزي مي کند. بنابراين ما با حذف کنکور، پذيرش دانشجو را ساماندهي نمي کنيم. وي افزود: چرا بايد سابقه پرورشي و مهارتي جزو سوابق تحصيلي ورود به دانشگاه محسوب شود. چرا بايد کميته محاسبه درصد مهارتي دانش آموزان تشکيل شود. اين نماينده گفت: اگر کليات اين طرح در مجلس تصويب شود، جار و جنجال در بحث آموزشي ايجاد مي شود. اجازه دهيد طرح سنجش شغلي دانش آموزان در مقطع راهنمايي به صحن مجلس بيايد و به آن راي مثبت بدهيد. در ادامه "ايرج نديمي" نماينده لاهيجان در موافقت با کليات اين طرح، اظهار داشت: ار سال  1342کنکور سراسري براي ورود به دانشگاهها برگزار مي شود و همواره احساس نگراني در خانواده هايي که فرزندان آنان بايد اين آزمون را بدهند مشهود است. وي تاکيد کرد: اين نظام آموزشي معيوب است، کنکور زدگي باعث درآمدهاي سرشار براي کلاسهاي کنکور شده است، حتي سازمان سنجش هم کتاب تست تهيه کرده و تعاوني راه انداخته است، چرا اين وضعيت پيش آمده است. بحران کنکور بايد متحول شود و اين کار بايد توسط قوه مقننه انجام شود. "محمدحسين فرهنگي" نماينده تبريز و عضو کميسيون آموزش و تحقيقات نيز در مخالفت با کليات اين طرح گفت: در اين طرح مشخص شده چه درسهايي با چه ضريبي براي ورودي هاي هررشته تاثيرگذار است. وي در ادامه افزود: دو ايراد در اين طرح وجود دارد. کساني که در آزمون سراسري با تمهيد و تدبير وارد مي شوند در واقع وارد يک مسابقه متنوع مي شوند که بسياري از عناصر تاثيرگذار خارج از اراده تحصيلي دانش آموزان شکل مي گيرد.  برخي مي گويند يکي از نقاط ضعف کنکور لو رفتن سووالات است. آيا اين طرح مشکل را حل يا گسترده تر مي کند. براساس طرح جديد نه تنها مشکلات و ضايعات رواني ناشي از کنکور، حذف نمي شود، بلکه موجب گسترده شدن اين مشکلات در سالهاي متمادي مي شود. فرهنگي با بيان اينکه اگر هرسال در آستانه کنکور سراسري "سووال فروشي" مي شد، اين طرح "نمره فروشي" درپي دارد و به نفع جوانان نيست و ربطي نيز به کارآفريني نيز ندارد. در ادامه "ابراهيم کارخانه اي" نماينده همدان در موافقت با کليات طرح نحوه پذيرش دانشجو گفت: شيوه کنوني موفق نبوده و بار مالي و فشار روحي زيادي را بر خانواده ها وارد کرده و دانش آموزان علم را به صورت کليشه اي آموخته اند که تصويب طرح پيش رو موجب مي شود کتابهاي دبيرستاني و معلمان جايگاه و منزلت خود را پيدا کنند. حسيني معاون وزير علوم، تحقيقات و فناوري نيز در دفاع از کليات طرح نحوه پذيرش دانشجو در دانشگاهها گفت: در وضعيت کنوني آزمون ورودي دانشگاهها نياز به دگرگوني دارد، ترديدي نيست که اين وزارتخانه اقدامات تازه اي در دوره جديد فعاليت خود آغاز کرده است.  وي افزايش ظرفيت دانشگاه ها و تهيه لايحه سنجش و پذيرش دانشجو را از جمله اقدامات وزارت علوم در دولت نهم بيان کرد. حسيني افزود: همزمان با تهيه اين طرح در مجلس، لايحه اي در مورد نحوه پذيرش دانشجو بررسي شد که اين طرح و لايحه بايد باهم ادغام شوند تا نتيجه مطلوبي داشته باشد. معاون وزير علوم ادامه داد: در بعضي رشته ها مانند فني، پزشکي و حقوق که متقاضيان زيادي دارد، ممکن است نمره ها نزديک باشد و براي حل اين مشکل اين اختيار به کميته ها داده مي شود تا اين کميته بتواند مشکلات را حل کنند و با اين طرح، بارسنگين و خطيري بر عهده وزارت آموزش و پرورش گذاشته شده است. نمايندگان مجلس پس ازکليات طرح نحوه  پذيرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي کشور، بلافاصله وارد رسيدگي به جزييات اين طرح يک فوريتي شدند. اما به دليل اتمام وقت جلسه، رسيدگي به جزييات اين طرح به جلسه  امروز موکول شد. 


 تصويب فوريت لايحه بازنشستگي پيش از موعد کارمندان 

آفرينش: نمايندگان به يک فوريت لايحه اي راي مثبت داند که در صورت تصويب نهايي به دولت اجازه داده مي شود کارکنان واجد شرايط وزارتخانه ها و موسسات دولتي را که حداقل  25سال سابقه خدمت داشته باشند، بازنشسته کند. نمايندگان در نشست علني ديروز مجلس به بررسي يک فوريت لايحه بازنشستگي پيش از موعد کارکنان دولت پرداختند و آن را با  150راي موافق، 24راي مخالف و  5راي ممتنع از مجموع  207نماينده حاضر در مجلس تصويب کردند. براساس ماده واحده اين لايحه ودر صورت تصويب نهايي به دولت اجازه داده مي شود ظرف سه سال پس از تصويب اين قانون، کارکنان واجد شرايط وزارتخانه ها و موسسات دولتي را که حداقل  25سال سابقه خدمت قابل قبول داشته باشند با پنج سال سنوات ارفاقي بدون شرط سني و با تشخيص دستگاه مربوطه بازنشسته کند. بار مالي ناشي از اجراي اين قانون در قوانين بودجه سنواتي کل کشور پيش بيني و تامين خواهد شد. در صورت تصويب نهايي اين لايحه همچنين سهم سازمان هاي بازنشستگي بابت پرداخت حقوق بازنشستگي نسبت به سنوات ارفاقي از محل اعتبار در نظر گرفته شده تامين و به سازمان هاي مذکور پرداخت خواهد شد. در صورت تصويب اين لايحه، همچنين آيين نامه اجرايي اين قانون بنا به پيشنهاد سازمان مديريت به تصويب هيات وزيران مي رسد. دولت در مقدمه اين لايحه آورده است: اين لايحه به منظور متناسب سازي و تعدي ل وضعيت اشتغال نيروي انساني در دستگاههاي اجرايي و ارتقاي کيفي سطح تحصيلات و مهارتهاي فني و تخصصي نيروي انساني و زمينه سازي براي تحقق توسعه پايدار، افزايش کارآيي و اثربخشي فعاليت دستگاههاي اجرايي اين لايحه به مجلس تقديم شده است.
تصويب دوفوريت نحوه پرداخت مستمري
نمايندگان مجلس همچنين در ادامه نشست علني ديروز خود به دو فوريت طرحي راي مثبت دادند که درصورت تصويب نهايي به بازماندگان بيمه شدگان متوفي و مستمري بگيران از کار افتاده با 10سال سابقه، حقوق مستمري پرداخت مي شود. نمايندگان مجلس دو فوريت اين طرح را در قالب اصلاح بند  3ماده  80قانون تامين اجتماعي بررسي و به آن راي مثبت دادند. دو فوريت اين طرح با  179راي موافق  8راي مخالف و  6راي ممتنع از مجموع  224نماينده حاضر در صحن مجلس به تصويب رسيد. در صورت تصويب نهايي اين طرح ، در صورتي که بيمه شدگان فوت شده کمتر از  10سال سابقه پرداخت حق بيمه داشته باشند ، مطابق شرط مندج در بند  3ماده  80قانون تامين اجتماعي به نسبت پرداخت سنوات با رعايت تبصره ماده  77قانون تامين اجتماعي و بدون رعايت ماده  11اين قانون مستمري به بازماندگان آنها پرداخت مي شود.


 
ورزشي و قلمرو ورزش
سياسي و سياسي خارجي
دريچه هنر
مرز پرگهر
دانش و پژوهش
خبر دانشگاه
آموزش و سنجش
اقتصاد و بازار
گزارش تصويري روز
آگهي هاي روزنامه آفرينش
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته