جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1396/06/22 - روزنامه سراسري صبح ايران (چهارشنبه) نسخه شماره 5649

مرکز پژوهش هاي مجلس مهم ترين دستاوردهاي برجام را تشريح کرد:
باز پس گيري بازارهاي جهاني و افزايش دوبرابري توليد نفت


مذاکره براي صادرات فرآورده‌هاي نفتي پالايشگاه ستاره خليج‌فارس


معادلات انرژي


ميز خبر


 مرکز پژوهش هاي مجلس مهم ترين دستاوردهاي برجام را تشريح کرد:
 باز پس گيري بازارهاي جهاني و افزايش دوبرابري توليد نفت 

 
مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در گزارشي اعلام کرد که بازپس گيري بازارهاي جهاني، افزايش دو برابري توليد نفت و افزايش توليد محصولات پتروشيمي از مهم ترين دستاوردهاي وزارت نفت در دولت يازدهم و برجام است.

به گزارش ايرنا، مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در گزارشي به بررسي عملکرد وزارت نفت در دولت يازدهم پرداخت.

در اين گزارش آمده است: تحليل اسناد بالادستي کشور در بخش هاي نفت، گاز و پتروشيمي گوياي آن است که افزايش ظرفيت توليد صيانتي نفت و گاز متناسب با حجم ذخاير کشور با تأکيد بر ميادين مشترک، بهره برداري از موقعيت جغرافيايي کشور در اين حوزه، جلوگيري از خام فروشي و توليد محصولات با ارزش افزوده بالا از اهداف مشترک اين صنعت بوده است.

در ادامه اين گزارش با اشاره به برنامه ارايه شده توسط وزير نفت دولت يازدهم در روز رأي اعتماد در مجلس شوراي اسلامي با عنوان برنامه کوتاه مدت، تصريح شده است: در راستاي تحقق اهداف اسناد بالادستي کشور در بخش هاي نفت، گاز و پتروشيمي، احياي ظرفيت توليد نفت خام کشور به ميزان توليد سال 1384 (4.02 ميليون بشکه در روز) گام نخست، برنامه هاي توليد نفت بوده است.نهاد مشورتي نمايندگان مجلس در اين گزارش يادآور شده است: ميزان توليد نفت در پايان دوره عملکرد دولت دهم (پايان سال 1391) معادل 2.84 ميليون بشکه در روز بود و همين ميزان کاهش حدود 0.8 درصدي در سال 1392 (ابتداي کار دولت يازدهم) برابر 2.82 ميليون بشکه در روز شد و در سال 1393 همچنان روند توليد نفت کشور با کاهش روبرو بوده و به 2.8 ميليون بشکه در روز رسيد که از علل اصلي اين کاهش، محدوديت هاي بين المللي بوده است.در سال هاي 1394 و 1395 (دوره پسابرجام) توليد نفت خام کشور روند افزايشي به خود گرفت و متوسط آن در ارديبهشت ماه سال 96، به حدود 3.86 ميليون بشکه در روز رسيده است.

در ادامه اين گزارش تصريح شده است: از ديگر برنامه هاي وزير نفت در دولت يازدهم در راستاي اهداف اسناد بالادستي، تلاش براي بازاريابي و بالا بردن ميزان صادرات نفت خام بوده که ميزان صادرات نفت خام کشور در 6 ماه اول سال 1395 (2035 هزار بشکه در روز) نسبت به کل سال 1392 (1021 هزار بشکه در روز) نزديک به دو برابر شده است که اين رشد يکي از دستاوردهاي مهم برجام بشمار مي رود و سبب شد تا ايران مجددا در بازارهاي جهاني نفت خام حضور پررنگي پيدا کند و سهم خود را که در اختيار رقبا قرار گرفته بود، بازپس گيرد.

مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: قائل شدن اولويت براي افزايش برداشت گاز از ميدان پارس جنوبي از ديگر برنامه هاي دولت يازدهم در راستاي اهداف اسناد بالادستي بوده است که در چند سال اخير به دليل مشکلات ناشي از تحريم و کُند شدن روند اجرايي پروژه هاي فازهاي پارس جنوبي، توليد گاز رشد مورد انتظار را نداشت، اما در سال هاي 1393 و 1394 با به ثمر رسيدن پروژه هاي مربوط به اين ميدان و توسعه برداشت از سکوي فاز 12 و با آغاز بهره برداري از سکوي فازهاي 15 و 16 مخزن پارس جنوبي (در سال 1393) وفازهاي 17 و 18 (در سال 1394)، توليد از 517 ميليون مترمکعب در روز در سال 1392 به 627 ميليون مترمکعب در روز در سال 1395 افزايش يافت.

در ادامه اين گزارش همچنين آمده است: البته تا پايان سال 1395 فازهاي 19، 20 و 21 نيز به بهره برداري رسيد که ميزان توليد آنها از برنامه عقب تر است. اما به طور کلي بهره برداري از فازهاي جديد پارس جنوبي و تصويب چارچوب قراردادهاي جديد نفتي (IPC)، جذب سرمايه گذاري در قالب قراردادها و امضاي قرارداد با شرکت توتال در فاز 11 پارس جنوبي ازجمله اقدامات مثبت بخش نفت و گاز در دولت يازدهم بوده است.مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي خاطر نشان کرده است: همچنين تلاش براي فعال کردن پالايشگاه ستاره خليج فارس از ديگر برنامه هاي دولت يازدهم در راستاي اهداف اسناد بالادستي بوده که با توليد نخستين محموله بنزين به ميزان 21 ميليون ليتر، در خردادماه سال 1396، اين امر نيز ميسر شده است. براساس اين گزارش رفع فوري موانع عملياتي توليد و صادرات محصولات پتروشيمي نيز ازجمله برنامه هاي کوتاه مدت دولت يازدهم، در راستاي تحقق اهداف اسناد بالادستي کشور در اين بخش بوده است. با اقدامات انجام شده در رفع مشکلات مذکور فرصت بهره برداري بيشتر از سرمايه گذاري هاي انجام شده در صنعت پتروشيمي کشور فراهم شده است بطوري که نسبت توليد به ظرفيت اسمي از 71.6 درصد در سال 1392 به 81.7 درصد در سال 1395 افزايش يافته است. از سويي با بهبود شرايط در فضاي پسابرجام و بهره برداري از طرح هاي جديد پتروشيمي در سال هاي اخير وضعيت توليد و صادرات پتروشيمي کشور بهبود يافته است.

مرکز پژوهش هاي مجلس در ادامه گزارش تصريح کرده است: تحقق کامل اهداف اسناد بالادستي اين صنعت در اين سال ها با چالش ها و مشکلاتي از قبيل محدوديت هاي بين المللي، نبود شرکت هاي با توان تخصصي بالا، کمبود منابع مالي و عدم دسترسي به تکنولوژي مناسب مواجه بوده است. لذا براي برطرف کردن مشکلات مربوط به برقراري تعاملات و جذب سرمايه گذاري خارجي بايد راهکارهاي لازم با مشارکت ارکان مختلف در کشور مدنظر قرار گيرد.

در اين گزارش خاطرنشان شده است: ايجاد نهاد تنظيم گر در بخش هاي نفت و پتروشيمي، توجه بيشتر به مقوله تزريق گاز به ميادين نفتي، بهبود الگوي پالايشي کشور، تکميل سريع تر پالايشگاه ستاره خليج فارس، تکميل زنجيره ارزش پايين دست صنعت نفت و گاز و توليد محصولات با ارزش افزوده بيشتر در صنعت پتروشيمي از جمله اقداماتي است که بايد در برنامه هاي آتي وزارت نفت مدنظر قرار گيرد.

مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در ادامه اين گزارش به بررسي عملکرد بخش هاي نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي پرداخت و در نهايت تنتيجه گيري کرد که افزايش ظرفيت توليد و صادرات نفت و دستيابي به جايگاه مؤثر در بازارهاي جهاني نفت، بهره برداري از فازهاي جديد پارس جنوبي و افزايش توليد گاز کشور از ميادين مشترک نسبت به کل گاز توليدي کشور، بهره برداري از فاز اول پالايشگاه ستاره خليج فارس، افزايش توليد محصولات پتروشيمي و راه اندازي طرح هاي جديد در اين صنعت، از جمله اقدامات موثر در صنعت نفت در دوره دولت يازدهم است.

در ادامه اين گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس يادآورشده است: مهم ترين اهداف اسناد بالادستي کشور در حوزه انرژي، افزايش توليد صيانتي نفت و گاز و جذب سرمايه گذاري در اين حوزه، بهره برداري از موقعيت جغرافيايي کشور و جلوگيري از خام فروشي و توليد محصولات با ارزش افزوده بيشتر است.

نهاد مشورتي مجلس شوراي اسلامي در ادامه اين گزارش پيشنهاد کرده است: به منظور تحقق بيشتر اين اهداف، اقداماتي براي بهره گيري صحيح از ظرفيت ايجاد شده از طريق قراردادهاي جديد نفتي ايران ( IPC)، ايجاد نهاد تنظيم گر در بخش هاي نفت، گاز و پتروشيمي، توجه بيشتر به موضوع تزريق گاز به ميادين نفتي، بهبود الگوي پالايشي کشور، سرعت بخشيدن به بهرهبرداري و اتمام پروژه پالايشگاه ستاره خليج فارس، تکميل زنجيره ارزش پايين دست صنعت نفت و گاز و توليد محصولات با ارزش افزوده بيشتر در صنعت پتروشيمي با جديت بيشتري توسط دولت و وزارتخانه هاي ذيربط در حوزه انرژي دنبال شود.


 مذاکره براي صادرات فرآورده‌هاي نفتي پالايشگاه ستاره خليج‌فارس 

 مديرعامل پالايشگاه نفت ستاره خليج فارس از امکان صادرات فرآورده‌هاي اين پالايشگاه خبر داد و گفت: وزير نفت صادرات بنزين پالايشگاه را ممنوع کرده است؛ هدف ما اخذ مجوز براي صادرات فرآورده‌هايي است که در پالايشگاه توليد مازاد دارند.مرتضي امامي در گفت‌وگو با ايسنا در مورد صادرات فرآورده‌هايي که در پالايشگاه نفت ستاره خليج فارس توليد مي‌شود، گفت: صادرات فرآورده زماني تحقق مي‌يابد که مازاد فرآورده وجود داشته باشد. در اين راستا وزير نفت فعلا صادرات بنزين از پالايشگاه ستاره را ممنوع کرده‌ است. البته صادرات ساير فرآورده‌ها مجاز است، اما اين مجوز به وزارت نفت داده شده است و به طور مستقيم به پالايشگاه ستاره خليج فارس داده نشده است.

وي از مذاکره براي امکان صادرات محصولات پالايشگاه ستاره خليج فارس به غير از بنزين خبر داد و افزود: هدف ما اخذ مجوز براي صادرات فرآورده‌هايي است که در پالايشگاه مازاد توليد دارند. براي مثال مي‌توانيم محصولاتي مانند نفت گاز، نفت سفيد، سوخت جت و ال پي جي را صادر کنيم تا از اين طريق درآمد کسب کرده و به اهدافمان برسيم.مديرعامل پالايشگاه نفت ستاره خليج فارس در مورد بازارهاي هدف اظهار کرد: بازار، بازار مشخصي نيست و نمي‌توان از الان تعيين کرد که قرار است کدام فرآورده به کدام کشور صادر شود. محصولات دو دسته هستند. يکي محصولات ميان تقطير که به پالايشگاه‌هاي مجاور منتقل مي‌شوند، تبديل به فرآورده مي‌شوند و دوباره مورد استفاده قرار مي‌گيرند. بخشي ديگر نيز فرآورده‌هاي نهايي مانند گازوئيل هستند مي توان آن‌ها را به شناورها منتقل کرد و لزوما نمي‌توان گفت به يک کشور خاص منتقل مي‌شود.

امامي در ادامه با اشاره به مذاکره با کشورهاي خارجي براي تامين سرمايه مورد نياز تکميل پالايشگاه گفت:از سوي ديگر اساس قراردادهاي آف‌تيک اين است که کشورهايي که قصد سرمايه‌گذاري در پالايشگاه ستاره را دارند محصولات اين پالايشگاه را پيش‌خريد يا خريداري مي‌کنند. به همين دليل صادرات فرآورده يا فروش فرآورده تحقق خواهد يافت.

بر اساس اين گزارش اواسط ارديبهشت سال جاري ‌با امضاي قراردادي با بخش خصوصي، مقدمات صادرات فرآورده‌هاي نفتي پالايشگاه ميعانات گازي ستاره خليج‌فارس فراهم و طرف قرارداد متعهد شد در مدت شش ماه لوله‌گذاري و آماده‌سازي اسکله و زيرساخت‌هاي ديگر را براي صادرات مواد نفتي فراهم کند.


 معادلات انرژي 

 سخنگوي هيئت رئيسه مجلس :

تحولات اخير در سراسر جهان به بهبود قيمت نفت خام کمک مي‌کند

سخنگوي هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي گفت: با توجه به فضايي که در بازارهاي جهاني نفت وجود دارد، پيش بيني مي‌شود در آينده شاهد بهبود قيمت اين کالاي راهبردي باشيم.به گزارش شانا، بهروز نعمتي، نماينده تهران، ري، شميرانات اسلامشهر و پرديس در مجلس شوراي اسلامي گفت: با توجه به فضايي که در بازارهاي نفت دنيا وجود دارد، به نظر مي‌رسد شاهد تحولات جديدي در بازار نفت و در پي آن افزايش قيمت‌هاي اين کالاي راهبردي باشيم، همچنين پيش بيني مي‌شود با فرارسيدن فصل سرما قيمت نفت به حدود 70 دلار براي هر بشکه برسد.وي افزود: وقوع اتفاق‌ها در هر گوشه‌اي از جهان، اعم از مسائل سياسي و يا طبيعي مي‌تواند در قيمت‌هاي جهاني نفت خام تاثيرگذار باشد، مواردي از جمله وزش طوفان‌هاي شديد دريايي در آمريکا، شکست‌هاي پياپي گروهک تروريستي داعش و نشست سران کشورهاي عضو سازمان همکاري اسلامي در عرصه علم و فناوري در آستانه، پايتخت قزاقستان مي‌توانند در تحولات قيمت نفت اثرگذار باشند.

نعمتي با بيان اين‌که قيمت واقعي نفت بسيار بيش از رقم کنوني است، تصريح کرد: در نشست اخير سازمان کشورهاي صادرکننده نفت (اوپک) مطرح شد که قيمت نفت بايد به سطوح 70 دلار براي هر بشکه برسد و همه عوامل اثرگذار در افزايش آن بايد مورد توجه قرار گيرد تا قيمت نفت واقعي شود.اين عضو کميسيون انرژي مجلس عنوان کرد: ايجاد محدوديت‌ براي گروهک تروريستي داعش، به‌ويژه بازپس‌گيري مناطق نفت‌خيز تحت سلطه اين گروه، مي‌تواند در افزايش قيمت نفت موثر باشد.

در جلسه هيئت دولت:

عملکرد وزارت نفت، چشم انداز و ضرورت‌هاي آينده اين صنعت بررسي شد

گزارش عملکرد وزارت نفت، چشم انداز و ضرورت‌هاي آينده اين صنعت به‌ويژه افزايش ضريب بازيافت و جذب سرمايه و فناوري مورد نياز، در جلسه هيئت وزيران بررسي شد. به گزارش شانا، جلسه هيئت دولت، به رياست اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهوري و ديگر اعضاي هيئت وزيران برگزار شد.در اين جلسه، گزارش عملکرد وزارت نفت، چشم انداز و ضرورت‌هاي آينده به‌ويژه افزايش ضريب بازيافت و جذب سرمايه و فناوري در صنعت نفت، بررسي شد.

از ابتداي مهرماه؛

پيشگيري از سوزاندن نفت خام در گودال‌هاي سوخت

وزير نفت طي دستورعملي خطاب به علي کاردر، مديرعامل شرکت ملي نفت ايران، با اشاره به اقدامات همه جانبه وزارت نفت در حوزه محيط زيست اعلام کرد: از ابتداي مهرماه در همه فعاليت‌هاي حفاري و بهره برداري نفت از جمله بهره گيري دستگاه فرآورش سيار، از سوزاندن نفت خام در گودال‌هاي سوخت (Burn Pit) پيشگيري شود.به گزارش وزارت نفت، در ابلاغيه بيژن زنگنه آمده است: در سفر اخير اينجانب به خوزستان در تاريخ 1396,6.1، مسئولان استاني از سوزاندن نفت توليدي از چاه‌هاي حفاري شده جديد در گودال‌هاي سوخت با توجه به وضع محيط زيستي استان و به‌ويژه منطقه اهواز شکايت داشتند.در ادامه اقدامات همه جانبه وزارت نفت در حوزه محيط زيست، لازم است به همه شرکت‌هاي توليدي تابعه دستور اکيد بفرماييد که از ابتداي مهرماه امسال در همه فعاليت‌هاي حفاري و بهره برداري نفت (شامل اقدامات مناطق نفتخيز جنوب، متن، مناطق مرکزي و اروندان) از جمله بهره گيري (و در صورت نياز اجاره) دستگاه فرآورش سيار، از سوزاندن نفت خام در گودال‌هاي سوخت -Burn Pit- پيشگيري شود.علاوه بر اين در موارد بسيار اضطراري که از گودال‌هاي سوخت استفاده مي‌شود، اين گودال‎ها بايد بر اساس استانداردهاي ابلاغي طراحي شده باشند که در صورت تجمع نفت در آن‌ها، امکان نفوذ نفت به خاک، ريخت و پاش در محيط اطراف و ايجاد آلودگي به حداقل ممکن برسد.

معاون سازمان ملي استاندارد:

عرضه گازوئيل يورو4محدود است

معاون سازمان ملي استاندارد با بيان اينکه فعلا به همه جايگاه هاي سوخت، گازوئيل يورو4 داده نمي شود، گفت: وزارت نفت موظف است طي برنامه زماني مشخص، سوخت مورد نياز بخش حمل و نقل را تامين کند.

وحيد مرندي مقدم در گفت وگو با مهر اظهار کرد: سازمان ملي استاندارد ايران بر اساس ماده 4 قانون استاندارد از گازوئيل(نفت گاز) هم در طول سال هاي گذشته و هم در حال حاضر نمونه برداري کرده و بر اساس استانداردهاي ملي، آن را ارزيابي و انطباق داده و گزارش آنرا به مقامات ذي ربط ارسال مي کند. بنابراين برنامه هاي نظارتي سازمان ملي استاندارد ايران محدود به استانداردهاي اجباري نيست. اما اين سازمان در خصوص استانداردهاي اجباري، علاوه بر نظارت، اقدامات حقوقي مرتبط را نيز انجام مي دهد.وي ادامه داد: استاندارد ملي ايران براي نفت گاز در حال حاضر بر اساس مشخصات فني نفت گاز اروپا با معيار آلايندگي يورو 4 است که با شماره 4903 به تصويب کميته ملي مربوطه رسيده و در آن حداکثر مقدار مجاز گوگرد 50 ميلي‌گرم در يک کيلو گرم يا 50 پي پي ام است. البته شاخه هاي ديگري نظير هيدروکربن هاي آروماتيک نيز بايد ارزيابي شود.

معاون نظارت بر اجراي استاندارد سازمان ملي استاندارد افزود: اجراي استانداردها زماني اجباري مي شود که توسط نهاد ذي صلاح همچون مجلس شوراي اسلامي يا شوراي عالي استاندارد تصويب و ابلاغ شود. بنابراين از آنجايي که قانون هواي پاک در 11 مرداد 96 به تصويب مجلس و تأييد شوراي نگهبان رسيده و توسط رئيس جمهور ابلاغ شده است، مي بايست سياست هاي اجرايي آن از سوي شوراي عالي استاندارد تدوين و ابلاغ شود.وي با بيان اينکه نتايج آزمايش‌هاي سازمان ملي استاندارد نشان مي دهد نفت گاز با معيارهاي آلايندگي يورو 4 در کشور توزيع مي‌شده اما نه به صورت کامل در تمام جايگاه‌ها، اظهار داشت: بديهي است توزيع سوخت بايد متناسب با انواع مصرف و تعداد خودروهاي موجود باشد نه فقط خودروهاي توليدي. در حال حاضر تنها بخش حمل و نقل مصرف کننده نفت گاز نيست و بخش هاي نيروگاهي هم مصرف کننده اين محصولات هستند و مديريت مصرف در کنار مديريت توليد حائز اهميت است.اين مقام مسئول در سازمان ملي استاندارد با اشاره به مهلت سه ساله به وزارت نفت مبني بر انطباق سوخت توليدي با استاندارد ملي ايران که در ماده 18 قانون هواي پاک مصوب 11 مرداد 96 مجلس، تأکيد کرد: وزارت نفت نيز فعاليت هاي خود در اين زمينه را به ويژه در پالايشگاه هاي تبريز و ستاره خليج فارس افزايش داده است. بنابراين وجود يک برنامه زمان بندي سه ساله که به تصويب شوراي عالي استاندارد برسد در بخش حمل و نقل و جايگاه هاي عرضه سوخت ضروري است.


 ميز خبر 

 مديرعامل هلدينگ پتروشيمي خليج فارس:

ايران و توتال قرارداد مطالعات اقتصادي در صنايع پتروشيمي امضا مي‌کنند

مديرعامل هلدينگ پتروشيمي خليج فارس از امضاي قرارداد ارزيابي زيست محيطي پروژه، انجام مطالعات اقتصادي و امکان سنجي (FS) با شرکت توتال فرانسه در صنعت پتروشيمي ايران در آينده‌اي نزديک خبر داد.

به گزارش شرکت ملي صنايع پتروشيمي، «عادل نژادسليم» درباره آخرين وضعيت مذاکره با شرکت‌هاي بين‌المللي براي جذب سرمايه گذاري در صنايع پتروشيمي ايران، گفت: در صنعت پتروشيمي سرمايه‌ها نبايد صرفا بر روي سرمايه گذاري بخش خصوصي و دولتي متمرکز شود و بايد سرمايه گذاري خارجي در اين صنعت انجام بگيرد.

مديرعامل هلدينگ پتروشيمي خليج فارس با بيان اينکه هم اکنون مذاکراتي براي انجام حدود هشت ميليارد يورو سرمايه گذاري خارجي با مشارکت دو شرکت بزرگ اروپايي در حال انجام است، تصريح کرد: يکي از اين سرمايه گذاري ها مربوط به شرکت توتال فرانسه است.

اين مقام مسئول با تاکيد بر اينکه مهم ترين محور گفت و گوها با توتال فرانسه ساخت يک مجتمع پتروشيمي مشترک در ايران است، اظهار داشت: پيش بيني مي‌شود به زودي قرارداد ارزيابي زيست محيطي پروژه، انجام مطالعات اقتصادي و امکان سنجي (FS) طرح با شرکت توتال فرانسه در صنعت پتروشيمي امضا شود.نايب رئيس هيات مديره هلدينگ پتروشيمي خليج فارس درباره مکان احداث طرح‌هاي پتروشيمي مورد مذاکره با توتال هم توضيح داد: هم اکنون فاز دوم منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه) و منطقه اقتصادي و انرژي پارسيان هر دو براي احداث طرح‌هاي پتروشيمي مشترک با توتال مورد مطالعه و ارزيابي قرار گرفته‌‌اند.

بر اساس آخرين دور از گفتگوها، ايران و توتال بر روي ساخت مجتمع‌هاي جديد پتروشيمي در مجموع با ظرفيت توليد سالانه حدود 2 ميليون و 200 هزار تن محصول پتروشيمي و پليمري به توافق اوليه دست يافته‌اند.

بر اين اساس ايران و توتال فرانسه بر روي ساخت 2 مجتمع توليد يک گريد ويژه و خاص 'پلي اتيلن' و يک مجتمع 'اتان کراکر' با هدف تبديل اتان به اتيلن توافق کرده و پيش بيني مي‌شود در صورت توافق توتال بين 1.5 تا 2 ميليارد دلار سرمايه گذاري در صنعت پتروشيمي کشور انجام دهد.

مطابق با گفت و گوهاي انجام شده، دو طرف بر روي ساخت 2 مجتمع توليد پلي اتيلن و محصولات پليمري هر يک با ظرفيت توليد سالانه 500 هزار تن توافق کرده، ضمن آنکه ظرفيت واحد اتان کراکر هم حدود يک تا 1.2 ميليون تن در سال برآورد مي‌شود.ظرفيت توليد محصولات پتروشيمي کشور تا پايان سال 1396 با بهره برداري از 6 طرح جديد به 72 ميليون تن و ارزش کل فروش خالص اين محصولات نيز به 17 ميليارد دلار افزايش مي يابد.

ايران 22 ميليون بشکه نفت کوره به کشورهاي آسيايي صادر کرد

ايران در ماه هاي تير و مرداد امسال موفق به صادرات 22 ميليون بشکه نفت کوره به مقاصد کشورهاي آسيايي شده است.

به گزارش ايرنا، با توسعه فازهاي پارس جنوبي و افزايش توليد گاز کشور، مصرف سوخت در نيروگاه ها و صنايع عمده از سوخت مايع به گاز تغيير کرده است.با توجه به کاهش مصرف سوخت مايع و مازاد آن در داخل کشور، امکان صادرات اين فرآورده ها نيز فراهم شده است.

به گزارش وزارت نفت، ايران با افزايش توليد گاز در دولت يازدهم و در پي آن کاهش استفاده از مصرف سوخت مايع توانست به صادرکننده پايدار فرآورده‌هاي نفتي بدل شود.

ايران در ماه هاي تير و مرداد موفق به صادرات 22 ميليون بشکه نفت کوره به مقاصد کشورهاي آسيايي شده است. نفت کوره يا مازوت از منابع اوليه سوخت کشتي‌ها و نيروگاه‌هاست که مصرف آن در نيروگاه‌ها به دليل کمبود گاز در کشور به شدت افزايش يافته بود. مقصد نفت کوره ايران کشورهاي آسيايي هستند.همچنين صادرات نفت گاز (گازوئيل) نيز در 2 ماه تير و مردادماه به چهار ميليون بشکه رسيده است.در سال 92 به دليل کمبود گاز، حدود 43 درصد سوخت نيروگاه‌ها از سوخت مايع تامين شد که ارزشي معادل 18 ميليارد دلار داشت، هم اکنون مصرف سوخت مايع در نيروگاه‌ها کمتر از 10 درصد است.توليد گاز ايران از مخزن مشترک پارس جنوبي از 280 ميليون مترمکعب در روز در سال 92 به بيش از 550 ميليون مترمکعب در سال جاري رسيده است.

نوسان قيمت نفت خام ايران در مرز بشکه اي 50 دلار

قيمت نفت خام سبک ايران در هفته منتهي به يک سپتامبر(10شهريور) با هفت سنت کاهش به بشکه اي 50 دلار و 93 سنت رسيد.

به گزارش ايرنا، عواملي مانند وقوع توفان شديد «هاروي» در آمريکا که باعث افت تقاضا براي نفت خام شد و همچنين تصميم دولت آمريکا براي برداشت بيشتر از ذخيره سازي هاي استراتژيک اين کشور نيز باعث کاهش بيشتر تقاضا براي نفت خام و به تبع آن، کاهش قيمت ها شده است.

در اين ميان، نزديک شدن توفان جديد «ايرما» به آمريکا نيز فعاليت ها در برخي مناطق جنوب شرقي آمريکا را تحت تاثير قرار داده و نياز به نفت خام را کاهش داده است.مديريت کل اوپک و روابط با مجامع انرژي وزارت نفت با انتشار گزارشي درباره وضعيت بازار نفت در هفته منتهي به يک سپتامبر(10شهريور) اعلام کرد: نرخ نفت خام سبک ايران در هفته مورد نظر با هفت سنت کاهش به قيمت بشکه اي 90 دلار و 93 سنت معامله شد.نفت خام سنگين ايران در بازارهاي جهاني نيز در هفته مورد بررسي با 33 سنت افت، بشکه اي 48 دلار و 51 سنت خريد و فروش شد.

قيمت سبد نفتي اوپک در هفته مورد بررسي با 17 سنت کاهش، بشکه اي 49 دلار و 53 سنت بود.

نفت خام دبليو.تي.آي (WTI) آمريکا نيز در هفته منتهي به 10 شهريور با 92 سنت کاهش، 46 دلار و 70 سنت براي هر بشکه داد وستد شد.

قيمت نفت خام شاخص برنت درياي شمال نيز با 34 سنت رشد، بشکه اي 52 دلار و 28 سنت مبادله شد.

همچنين هر بشکه نفت خام شاخص دبي و عمان نيز به ترتيب با 39 سنت و 33 سنت افت، به قيمت 49 دلار و 92 سنت و 50 دلار و 12 سنت داد و ستد شد.ميزان صادرات نفت خام ايران در ماه گذشته ميلادي (ژوئن- اوايل مرداد) به حدود 2 ميليون و 600 هزار بشکه رسيد.

خبرگزاري رويترز امروز به نقل از يک منبع آگاه صنعتي اعلام کرد: ايران قيمت رسمي نفت سبک خود را در بازار آسيا براي ماه اکتبر (مهر-آبان) 48 سنت نسبت به ماه گذشته ميلادي افزايش داده و به 50 سنت بالاتر از متوسط عمان - دوبي رسانده است.

ايران همچنين قيمت نفت سنگين خود را در بازار آسيا براي تحويل ماه اکتبر 18 سنت افزايش داده و به 99 سنت پايين تر از متوسط نفت عمان - دوبي رسانده است.قيمت نفت سنگين ايران در ماه سپتامبر (شهريور- مهر) يک دلار و 17 سنت پايين تر از متوسط عمان - دوبي بوده است.


 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پرشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته